2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Атестаційні завдання для проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти з географії.

Про матеріал
Тематичне наповнення атестаційної роботи здійснено за навчальною програмою курсу з 6-го по 9-й клас, Кожен варіант такої атестаційної роботи налічує: 16 тестових завдань різного типу і рівня складності; два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві географічні задачі; 1 завдання на контурній карті Варіант 5
Перегляд файлу

Варіант 5 І. Виберіть одну правильну відповідь

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

1            У північній частині якого материка неможливо побачити Полярну зірку?

А  Євразії  Б   Північної Америки  В   Африки  Г Австралії 

             

2            Зазначте напрямок, який можна визначити за Полярною зорею

            А  північ Б    південь          В  захід           Г  схід

             

3            У точках, що позначені на профілі місцевості, одночасно вимірюють атмосферний тиск. Укажіть точку, у якій тиск буде найбільшим.

4            На всіх материках, крім Африки, найвища точка знаходиться в складчастих областях. Кіліманджаро (5895 м)  височить у межах давньої Африкано -

 

Аравійської платформи. Як механізм утворення Кіліманджаро пояснює особливість її розташування?

А  у зоні тектонічних розломів утворився вулканічний конус 

Б  унаслідок фізичного вивітрювання виник останець 

В  після відступу льодовика залишилося нагромадження валунів Г  у процесі водної ерозії на вододілі двох річок сформувався масив

 

5            На картосхемі позначено ареал поширення в Україні 

А зубра  

Б ведмедя бурого

В лисиці звичайної

Г тушканчика великого

6            В Україні є 30 малих монофункціональних міст, у яких частка однієї галузі в матеріальному виробнщтві становить понад 90 %. Які соціальноекономічні характеристики таких міст зумовлюють їхню подібність?            А велика площа забудови, проблеми транспортного обслуговування

Б експортна орієнтація підприємства, дефіцит товарів у закладах торгівлі

В вузька спеціалізація робочої сили, складна ситуація на ринку праці

Г висока концентрація різних виробництв, нестача природних ресурсів

7            Яка країна втримує світову першість за чисельністю наукового та інженерного персоналу, кількістю технопарків і технополісів?

             А   Росія                                                                                                                        

Б   США

В   Ізраїль

Г   Німеччина

8            Що зумовило формування найбільшого в Україні Придніпровського району чорної металургії?

             А прикордонне розташування району на сході країни                                            

Б відкриття вугільного басейну на Правобережжі

В освоєння родовищ залізної та марганцевої руди

Г будівництво штучного каналу «Дніпро - Донбас

ІІ. Встановіть відповідність                                                                                              

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

9            Знайдіть відповідність між сторонами горизонту і значеннями азимутів:

1                    південь            А         90°

2                    південний захід          Б         270°

3                    схід      В         180°

4                    північний схід            Г          45°

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Д         225°

 

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

степів

 4 пожежі в евкаліптових лісах

Д сайгак

 

10        Установіть відповідність між процесом, що змінює межі природного комплексу, та твариною, існуванню якої загрожує цей процес.                         

1                    танення арктичних льодів     А коала

2                    вирубування бамбукових      Б білий ведмідь лісів            В велика панда

3                    розорювання цілинних          Г шимпанзе

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

Кривий Ріг

4 Дніпровське водосховище

курорту

В затоплення порогів для наскрізного річкового судноплавства Г постачання води великим промисловим підприємствам Д розвиток найбільшого в країні

 

району штучного зрошення                           

11        Установіть відповідність між водоймою та її функцією в господарстві України.

 

1                    Річка Західний Буг     А облаштування лінії державного

2                    Куяльницький лиман             кордону

3                    Канал Дніпро –           Б формування грязелікувального

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

12        Для кожного виробництва в Україні визначте перспективний напрям розвитку за Концепцією сталого розвитку.

1                    видобування руд кольорових А використання вторинної

               металів                                            сировини металів та відходів

2                    виробництво електроенергії рослинництва

3                    виробництво паперу Б освоєння невичерпних і

4                    вирощування фруктів, ягід   відновлюваних джерел ресурсів В комплексне використання мінеральних ресурсів Г модернізація магістральних газопроводів

                                                                                                                                                                                                                                                       Д упровадження біотехнологій

 

 

 

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей 13 Оберіть основні групи гірських порід за походженням:

1                    магматичні

2                    лавові

3                    вулканічні

4                    осадові

5                    поверхневі

6                    метаморфічні     

7                    морфологічні

 

 

 

14        Визначте напрями сталого розвитку господарства країн, розташованих на межі із Сахарою - у регіоні інтенсивного спустелювання.

1  здійснювати моніторинг навколишнього середовища

2  заміщувати зернові сільськогосподарські культури технічними

3  упроваджувати протиерозійні технології обробітку ґрунту         

4  обмежувати чисельність поголів’я худоби на природних пасовищах

5  збільшувати обсяг розроблення соленосних відкладень 

6  включати в систему зрошення малі річки, озера, ставки 

7  зменшувати площу природно-заповідних об’єктів

 

 

 

15        Аналітики попереджають про необхідність призупинення високих темпів депопуляції населення в Чернігівській області. Які характеристики населення області доцільно використати як аргументи неможливого швидкого (протягом кількох років) подолання «демографічної кризи»

1  щільність населення становить 33 особи/км2

2  смертність стабільно перевищує народжуваність з 1979 р.

3  коефіцієнт народжуваності змінився з 9,2 % у 2010 р. до 8,2 % у 2016 р.

4  середній вік померлих чоловіків - 66 років, жінок - 77 років

5  природний приріст за останні п’ять років знизився з -10 % до -1 1 %

6  міграційний приріст населення становить до 1000 осіб/рік

7  частка міського населення в області (63,8 %) нижча, ніж в Україні        

 

 

 

 

16        Визначте характерні риси економіко-географічного положення України, які сприяють розвитку її господарства.

1  розташована на межі двох частин світу - Європи й Азії

2  омивається водами двох морів Атлантичного океану

3  територією проходять міжнародні транспортні коридори (МТК)

4  усі країни-сусіди є членами Європейського Союзу

5  безпосередньо межує з високорозвиненими країнами

6  має історично сформовані економічні зв’язки із сусідніми країнами

7  основні річки сполучені каналами з річками сусідніх країн        

 

ІV.Завдання відкритого типу

17. Дайте визначення поняття «антициклон» та опишіть погоду, яку він зумовлює.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 18. Окремі держави світу в міжнародному поділі праці роблять ставку на фінансові послуги. Наведіть приклади країн, зазначте, які чинники сприяли такій спеціалізації.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ____________

V.  Завдання з використанням математичних розрахунків

1.      Визначте, який атмосферний тиск буде на висоті 250 м, якщо на висоті 500 м над рівнем моря він становить 660 мм. рт. ст. Вкажіть, який атмосферний тиск вважається нормальним.

2.      Скориставшись статистичними даними таблиці (на січень 2016 р.), визначте частку (у %) міських жителів від загальної кількості населення України. Поясніть що таке маятникові міграції.

Загальна кількість

Міське населення

Сільське населення

42929298

29673113

13256184

 Завдання на контурній карті

21. Позначте та підпишіть на карті країни, які є світовими лідерами з вирощування зернових культур: 

пшениці, кукурудзи, рису.

pdf
Додано
30 травня 2019
Переглядів
819
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку