Атестаційні завдання для проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти з географії.

Про матеріал
Варіант 3 Тематичне наповнення атестаційної роботи здійснено за навчальною програмою курсу з 6-го по 9-й клас, Кожен варіант такої атестаційної роботи налічує: 16 тестових завдань різного типу і рівня складності; два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві географічні задачі; 1 завдання на контурній карті
Перегляд файлу

Варіант 3

І. Виберіть одну правильну відповідь

1            Визначте координати точки, яку позначено на фрагменті карти буквою X.

             А   40° пн. ш., 80° сх. д.         

             Б   40° пн. ш., 80° зх. д.        

Г   80° пн. ш., 40° зх. д

В   80° пн. ш., 40° сх. д.

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2            Унаслідок метаморфізму відбувається перетворення

             А магми в лаву               Б   лави в пемзу  

              В - граніту в гнейс        Г   бокситу в глинозем                                                       

3            Чому Австралія є най посушливішим материком?

А  територія материка розміщена переважно у тропічному поясі з високим тиском                   

Б   центральна частина Австралії з усіх сторін оточена горами     В   з Антарктики в глиб материка проникають сухі та холодні повітряні маси 

Г   біля берегів Австралії проходять лише холодні океанічні течії

4            Укажіть прояв упливу пасатних вітрів на розподіл опадів на Африканському континенті. 

А на крайніх північному та південному узбережжях дощі випадають у  літній період, а в тропіках – у зимовий

Б у западині Конго та на узбережжі Гвінейської затоки річна кількість опадів більша, ніж у тропіках

В на західних узбережжях у тропічних широтах обох півкуль дощі бувають рідко, а тумани – часто

Г на широті обох тропіків опадів випадає дуже мало, а на південносхідному узбережжі материка – доволі багато

5            Який кліматичний показник обмежує ріст деревної рослинності в природній зоні степу на території України?

             А тривалість безморозного періоду 150–225 днів                                                    

Б середня температура липня +21…+22 о С

В середня температура січня –5… –7 оС

Г коефіцієнт зволоження 0,5–0,8

6            Чим подібні на політичній карті світу Індія та Канада?

А формою державного правління: це монархії

             Б політико-територіальним устроєм: це федерації                                                  

В економічною системою: це країни планової економіки

Г географічним положенням: це країни однієї частини світу

7            Укажіть характерні особливості районів, у яких споруджено атомні електростанції в Україні.

А висока щільність населення, значна кількість кваліфікованої робочої              сили

Б дефіцит паливних ресурсів (вугілля, природного газу), збільшення попиту на електроенергію

В розташування на трасах магістральних трубопроводів, незначна кількість природних водойм

Г родовища уранової руди та концентрація підприємств з переробки її на ядерне паливо

8            В Україні сульфатну кислоту виробляють у незначних обсягах на підприємствах ПАТ «Сумихімпром», «РівнеАзот» та «Дніпроазот».

 

Оскільки виробництво кислоти зорієнтовано на споживача, то правильним є такий висновок:

А сульфатну кислоту виробляють з повітря у великих містах України

Б основними споживачами кислоти є виробництва мінеральних добрив

В кислоту виробляють на підприємствах з великою кількістю відходів

Г на підприємстві виробництво кислоти комбінують з коксохімічним

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

ІІ. Встановіть відповідність         9          Визначте відповідність між мандрівниками та результатами їх подорожей 

 

                      Абель Тасман                 А    Здійснив першу навколосвітню подорож

2         Амеріго Веспуччі            Б         Здійснив другу навколосвітню подорож

3         Фернан Магеллан            В         Здійснив три навколосвітні подорожі

4         Джеймс Кук         Г          Подорожував до Південної Америки

                                                               Д     Плавав навколо Австралії                                   

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

короткий і м’який в

одногорбого верблюда

4 гладенький, спрямований від  живота до спини, у лінивця

Г пристосування для стікання дощової води 

Д пристосування до денної спеки та

нічної прохолоди                                               

10        Як на особливості волосяного покриву тварини вплинули природні умови ареалу її поширення?

1  довгий, м’який і теплий у А захист від хижаків 

               лами                                                Б захист від сильних морозів

2  довгий, з густим теплим    В захист від пронизливих гірських підшерстям у вівцебика            вітрів

               3                                                           

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

екологічними стежками

заповідника «Кам’яні могили» (Донецька область)

4 Поліським краєм до місць боїв Української Повстанської Армії

важкопрохідний шибляк

В мокрі кам’янисті стежки, гроза, отруйні змії (гадюка звичайна) Г темрява, вогкість, сталактити, сталагміти, кажани

Д заболочені ділянки, трясовина,

 

мошкара, комарі                                              

11        Установіть відповідність між пішохідним туристичним маршрутом та найбільш імовірними небезпеками й несподіванками на ньому, про які потрібно попередити туристів..

1  гірським схилом до вершини        А спека, дикі бджоли, павуки-

               Говерли                                             каракурти, степові гадюки

2  гіпсовими печерами Поділля        Б пилова буря, грязьові вулкани,

               3                                                                                                    

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

3  вугільна промисловість

 

4  морський транспорт

В освоєння родовищ на шельфі Світового океану

Г виробництво генно-модифікованої продукції

 

Д формування контейнерної системи

12        Увідповідніть галузь світового господарства та напрям її розвитку на сучасному етапі.

1  кольорова металургія         А упровадження технологій використання

                                                                вторинної сировини

2  газовидобувна         Б збільшення частки видобутку відкритим промисловість         способом (у кар’єрах)

 

 

 

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей 13 Оберіть регіони світу, яких не має на на карті світу Птолемея:

1                    Америка

2                    Африка

3                    Антарктида

4                    Азія        

5                    Австралія

6                    Європа

7                    Скіфія

 

 

 

14        До 2030 р. заплановано вдвічі збільшити кількість опріснювальних станцій у Перській затоці. Укажіть аргументи, якими скористаються екологи, прогнозуючи порушення рівноваги в екосистемі затоки.

1  знизиться рівень води вздовж узбережжя затоки 

2  підвищиться солоність води в затоці 

3  припиниться накопичування кам’яної солі на дні затоки 

4  активізуються процеси руйнування берегів хвилями 

5  зміниться кількість планктону у водах затоки       

6  зникатимуть окремі види підводних мешканців затоки   

7  поширяться типові для прісних водойм водорості

 

 

 

15        Проаналізуйте статево-вікову піраміду однієї з країн світу. Визначте характерні для цієї країни процеси.

 

1 сповільнення

«демографічного вибуху» 2 пришвидшення «старіння населення»

3 затухання урбанізації 4 збільшення витрат на освіту дітей

5  зменшення густоти населення

6  поступове збільшення частки працездатного населення

7  збільшення частки     

жіночого населення

 

 

 

16        В Україні за обсягом виробленої сільськогосподарської продукції лідирує

Вінницька область. Які чинники сприяють розвитку аграрного виробництва в цій області?

1  розташування в трьох зонах – лісовій, лісостеповій, степовій

2  родючі сірі лісові й чорноземні ґрунти на лесових породах

3  оптимальний для помірних широт баланс тепла й вологи

4  формування найбільшого в країні масиву зрошуваних земель

5  висока частка сільського населення

6  нарощування рекреаційного потенціалу     

7  концентрування підприємств обробної промисловості

ІV.Завдання відкритого типу

17.Дайте визначення «географічна карта» та дайте їх класифікацію 18. Поясніть закономірності розподілу населення на території України. V. Завдання з використанням математичних розрахунків

19.  Визначте, який атмосферний тиск буде на висоті 500 м, якщо біля поверхні Землі він становить 760 мм. рт. ст. Вкажіть, як змінюється атмосферний тиск із висотою.

20.  Використовуючи статистичні дані, обчисліть показники природного та механічного приросту населення однієї з африканських країн за рік.

Рік 

Народжуваність, на 1 тис.чол.

Смертність, на 1 тис. чол.

Еміграція, тис . чол.

Імміграція, тис. чол.

Населення, тис. чол.

2016

23

18

10

15

300

 Завдання на контурній карті

21.  Позначте та підпишіть на контурні карті найбільші агломерації (5), мегаполіси (5)

pdf
Додано
30 травня 2019
Переглядів
356
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку