10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Атестаційні завдання ДПА 9 клас

Про матеріал

Збірка містить 10 варіантів атестаційних завдань на державну підсумкову атестацію з математики для 9 класу: 12 завдань у тестовій формі, 4 завдання на написання відповіді та 3 завдання з розгорнутою відповіддю.

Перегляд файлу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

ВАРІАНТ 1

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.  Знайдіть значення виразу .

 

А

Б

В

Г

0

49

52

50

 

 1. Чому дорівнює найменше спільне кратне чисел 12 і 16?

 

А

Б

В

Г

48

2

96

4

 

 1. Яке з рівнянь є лінійним?

 

А

Б

В

Г

 

 1. Яка пара чисел є розв’язком системи

 

А

Б

В

Г

(2;1)

(–1; –2)

(–1;2)

(1;2)

 

 1. Скоротіть дріб .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Чому дорівнює сума коренів квадратного рівняння

 

А

Б

В

Г

9

5

–9

–5

 

 1. Відомо, що . Яка з нерівностей хибна?

 

А

Б

В

Г

 

 1. Через яку з даних точок проходить графік рівняння ?

 

А

Б

В

Г

(2;–1)

(–2;1)

(2;1)

(–2; –1)

 

 1. Скільки відрізків зображено на рисунку?

                                                               А) 5;

                                                               Б) 6;

                                                               В) 7;

                                                               Г) 4.

 

 

 1.     У ромбі ABCD О – точка перетину діагоналей. Вкажіть вид трикутника АОD.

 

А

Б

В

Г

рівносторонній

гострокутний

тупокутний

прямокутний

 

 1.     Порівняйте катети АС і ВС прямокутного трикутника АВС, якщо .

 

А

Б

В

Г

порівняти неможливо

АС=ВС

 

 1.     При якому значенні скалярний добуток векторів дорівнює 10?

 

А

Б

В

Г

5

0

10

–5

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. Знайдіть значення виразу , якщо .
 2. Один із коренів рівняння дорівнює –6. Знайти і другий корінь рівняння.
 3. Вкладник поклав до банку 10 000 грн. За перший рік йому нарахували 10% річних, а за другий рік – 12% річних. Який прибуток отримав вкладник через два роки?
 4. Сторони п’ятикутника відносяться як 2:3:4:5:6. Знайдіть найменшу сторону подібного йому п’ятикутника, якщо його периметр дорівнює 80 см.

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Моторний човен пройшов 24 км проти течії річки і 18 км за течією, витративши на весь шлях 3 год. Знайдіть швидкість човна в стоячій воді, якщо швидкість течії річки становить   3 км/год.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. Діагональ   рівнобічної   трапеції   з   основами 25 см і  39 см  є  бісектрисою гострого кута. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

ВАРІАНТ 2

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.  Яке з чисел 3, 12, 14 є коренем рівняння .

 

А

Б

В

Г

3

12

14

жодне

 

 1. Виконайте множення .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Яку цифру із запропонованих можна поставити замість зірочки у запис 365*, щоб отримане число було кратним числу 3?

 

А

Б

В

Г

3

6

9

1

 

 1. Спростіть вираз

 

А

Б

В

Г

 

 1. Графік функції перенесли на 2 одиниці вгору. Графік якої функції було отримано?

 

А

Б

В

Г

 

 1. Виконайте ділення  .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Для якої з нерівностей число 1 є розв’язком?

 

А

Б

В

Г

 

 1. Знайти різницю арифметичної прогресії , якщо .

 

А

Б

В

Г

10

2

4

 

 1. Якої градусної міри має бути кут , щоб прямі паралельні?

А

Б

В

Г

 

 1.     Прямі MN i PK паралельні. Відрізки PN i KM перетинаються в точці О, при цьому Знайти відношення NO:OP.

 

А

Б

В

Г

2:3

1:2

1:3

3:2

 

 1.     Обчислити площу трикутника, дві сторони якого дорівнюють 3 см і 2 см, а кут між ними дорівнює .

 

А

Б

В

Г

3

 

 1.     Площа гострокутного трикутника АВС дорівнює . Знайдіть кут В трикутника, якщо АВ = 8 см, ВС = 10 см.

 

А

Б

В

Г

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. Знайдіть значення виразу .
 2. Один з коренів рівняння дорівнює 1,5. Знайдіть р і другий корінь рівняння.
 3. У сплаві 60% міді, а решта – 200г – олово. Яка маса сплаву?
 4. Сторони трикутника відносяться як 3: 4: 5. Знайдіть найбільшу сторону подібного йому трикутника, якщо його периметр дорівнює 36см.

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Відстань між двома містами по річці дорівнює 30 км. Моторний човен пройшов цей шлях у два кінці за 10 год. Знайдіть  швидкість човна у стоячій воді, якщо швидкість течії річки становить 4 км/год.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. Діагональ   рівнобічної   трапеції   з   основами  11 см і  25 см  є  бісектрисою тупого кута. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

ВАРІАНТ 3

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.  Знайдіть різницю 16 год 26 хв – 9 год 52 хв.

 

А

Б

В

Г

6 год 26 хв

7 год 34 хв

6 год 34 хв

7 год 26 хв

 

 1. Знайдіть суму .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Який із виразів є одночленом?

 

А

Б

В

Г

         

 

 1. При якому значенні значення виразу дорівнює 7?

 

А

Б

В

Г

–1,5

–10

1,5

–5,5

 

 1. Виконайте ділення

 

А

Б

В

Г

 

 1. При якому значенні змінної дріб  не має змісту?

 

А

Б

В

Г

2

–2,4

–2

–4

 

 1. Яка з поданих послідовностей є геометричною прогресією?

 

А

Б

В

Г

5, 10, 20, 50…

2, 8, 32, 128…

3, 9, 27, 30…

2, 8, 12, 16…

 

 1. Яка ймовірність того, що при одному підкиданні грального кубика випаде кількість очок, до дорівнює парному числу?

 

А

Б

В

Г

1

 

 1. Бісектриса кута А утворює з його стороною кут . Знайдіть градусну міру кута, суміжного з кутом А.

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Кути рівнобічної трапеції можуть дорівнювати…

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Знайдіть координати вектора , якщо .

 

А

Б

В

Г

(–2;–3)

(2;3)

(–2;3)

(2;–3)

 

 1.     Складіть рівняння кола з центром у точці М (–3;1), яке проходить через точку К(–1;5).

 

А

Б

В

Г

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. Розв’яжіть рівняння .
 2. На прямій знайдіть точку, абсциса якої удвічі більша за ординату.
 3. Знайдіть суму двадцяти перших членів арифметичної прогресії , якщо .
 4. У прямокутній трапеції гострий кут дорівнює , менша бічна сторона і менша основа трапеції –  по 6 см. Знайдіть середню лінію трапеції.

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Моторний човен пройшов за течією річки 28 км і відразу повернувся назад, витративши на весь шлях  7 год. Знайдіть  швидкість човна в стоячій воді, якщо швидкість течії річки становить 3 км/год.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. У прямокутній трапеції бічні сторони дорівнюють 24 см і  25 см, а більша діагональ є  бісектрисою гострого кута. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

ВАРІАНТ 4

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.  Спростіть вираз .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Знайдіть відсоткове відношення 0,2 до .

 

А

Б

В

Г

6,25%

16%

62,5%

1,6%

 

 1. Знайдіть ширину прямокутника, довжина якого 7 см, ширина – см, а периметр 25 см. Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі?

 

А

Б

В

Г

 

 1. Спростіть вираз .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Серед наведених чисел укажіть ірраціональне число.

 

А

Б

В

Г

 

 1. Скоротіть дріб .

 

А

Б

В

Г

 

 1. На рисунку показано графік руху туриста. Скільки часу тривав привал?

 

 

 

 

А

Б

В

Г

1год

2,5 год

3,5 год

5 год

 

 1. Розв’яжіть нерівність

 

А

Б

В

Г

 

 1. Знайдіть кут при вершині рівнобедреного трикутника, якщо кут при основі дорівнює .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Обчисліть площу трапеції, у якої сума основ дорівнює 20 см, а висота – 6 см.

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Знайдіть модуль вектора , якщо .

 

А

Б

В

Г

29

17

 

 1.     При якому значенні вектори колінеарні?

 

А

Б

В

Г

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. Розв’яжіть рівняння .
 2. При яких значеннях нулями функції є числа –6 і 2?
 3. Спростіть вираз .
 4. При якому значенні вектори колінеарні?

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Теплохід за 2 год  пройшов 30 км озером і 12 км  за течією річки. Знайдіть швидкість руху теплохода по озеру, якщо швидкість течії річки становить 4 км/год.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. У прямокутній трапеції бічні сторони дорівнюють 35 см і  37 см, а менша діагональ є  бісектрисою тупого кута. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

ВАРІАНТ 5

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.  Запишіть десятковий дріб 3,07 у вигляді мішаного числа.

 

А

Б

В

Г

 

 1. Обчисліть значення виразу .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Укажіть пару чисел, яка є розв’язком рівняння .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Знайдіть значення змінної ,при якому значення виразів рівні.

 

А

Б

В

Г

4

–4

 

 1. Знайдіть корені квадратного рівняння .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Виконайте додавання  .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Знайдіть різницю арифметичної прогресії 8; 3;–2; – 7…

 

А

Б

В

Г

5

–5

8

3

 

 1. В урні знаходиться 35 куль, пронумерованих від 1 до 35. З цієї урни навмання виймають одну кулю. Знайдіть ймовірність того, що номер кулі виявиться таким, у записі якого є цифра 3.

 

А

Б

В

Г

 

 1. Скільки спільних точок має пряма з колом, діаметр якого дорівнює 8 см, якщо пряма розміщена на відстані 4 см від центра кола?

 

А

Б

В

Г

Одну

Дві

Жодної

Три

 

 1.     У прямокутному рівнобедреному трикутнику гіпотенуза дорівнює см. Знайдіть катет.

 

А

Б

В

Г

см

см

см

см

 

 1.     Знайдіть координати вектора , якщо .

 

А

Б

В

Г

(–4;0)

(–2;–4)

(2;–4)

(4;0)

 

1.12. Складіть рівняння кола, зображеного на рисунку.

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. Подайте у вигляді дробу вираз  .
 2. Знайдіть найменше ціле число, що є розв’язком нерівності:  .
 3. Винесіть множник з-під знака кореня у виразі .
 4. Відстань між точками дорівнює 5. Знайдіть .

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Катер проплив 45 км за течією річки і 12 км по озеру, затративши на весь шлях 3 год. Знайдіть власну швидкість катера, якщо швидкість течії річки становить 4 км ̸ год.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. У прямокутній трапеції бічні сторони дорівнюють 36 см і 39 см, а більша  діагональ є бісектрисою прямого кута. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

ВАРІАНТ 6

 

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.  Знайдіть значення виразу .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Яке число є дільником числа 12?

 

А

Б

В

Г

5

– 5

8

3

 

 1. Яке з рівнянь не має коренів?

 

А

Б

В

Г

 

 1. Розкладіть на множники многочлен .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Виконайте додавання .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Скільки коренів має квадратне рівняння

 

А

Б

В

Г

Два

Один

Жодного

Безліч

 

 1. Оцініть значення виразу .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Знайдіть перший член арифметичної прогресії 

 

А

Б

В

Г

10

11

5

15

 

 1. На якій відстані від кінців відрізка завдовжки 70 см лежить точка, яка поділяє його на дві частини у відношенні 5:2?

 

А

Б

В

Г

56 см; 14 см

14 см; 56 см

50 см; 20 см

50 см; 70 см

 

 1.     У ромбі кут дорівнює .Чому дорівнює

 

А

Б

В

Г

 

 1.     У рівнобедреному трикутнику основа дорівнює см, а медіана, проведена до неї, см. Знайдіть площу трикутника.

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Який із векторів колінеарний вектору ?

 

А

Б

В

Г

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. Розв’яжіть рівняння .
 2. Графіку функції належить точка . Знайдіть коефіцієнт .
 3. Розв’яжіть систему рівнянь
 4. Катет прямокутного трикутника відноситься до гіпотенузи як 5:13. Знайдіть периметр трикутника, якщо його другий катет дорівнює 24 см.

 

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Моторний човен пройшов 20 км за течією річки і 32 км озером, затративши на весь шлях 4 год. Швидкість течії річки дорівнює 3 км/год. Знайдіть швидкість човна  за течією річки.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. У прямокутній трапеції бічні сторони дорівнюють 24 см і 26 см, а менша  діагональ є бісектрисою прямого кута. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

ВАРІАНТ 7

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.  Запишіть 3 год 24 хв у хвилинах.

 

А

Б

В

Г

27 хв

324 хв

204 хв

54 хв

 

 1. Чому дорівнює значення виразу ?

 

А

Б

В

Г

18

36

54

108

 

 1. Укажіть хибне твердження:

 

А

Б

В

Г

–3 – ціле число

–3 – недодатне число

–3 – раціональне число

–3 – невід’ємне число

 

 1. Знайдіть нулі функції .

 

А

Б

В

Г

5

3

5 і 3

–3

 

 1. Виконайте множення .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Внесіть множник під знак кореня .

 

А

Б

В

Г

 

1.7. На рисунку зображено графік функції . Вкажіть проміжок спадання функції.


А

Б

В

Г


 1. Вкладник поклав до банку 1500 грн. Під який відсоток річних покладено гроші, якщо через рік на рахунку вкладника було 1725 грн.?

 

А

Б

В

Г

115%

85%

15%

25%

 

 1. Який кут вертикальний з ?

А

Б

В

Г


 

 1.     Знайдіть меншу основу рівнобічної трапеції, якщо висота, проведена з вершини тупого кута, ділить більшу основу на відрізки 4 дм і 16 дм.

 

А

Б

В

Г

10 дм

12 дм

16 дм

8 дм

 

1.11. На якому рисунку зображені рівнобедрені трикутники є подібними?

 

 

 

 

 

 

 

1.12. Відстань від точки А (1;2) до точки дорівнює 5. Знайдіть значення .

 

А

Б

В

Г

–6; 2

–2

6

–2; 6

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. Підприємець поклав у банк 50 000 грн. під 10% річних. Яка сума буде у нього на рахунку через 2 роки?
 2. Знайдіть координати точок перетину прямої і параболи .
 3. Знайдіть знаменник геометричної прогресії , у якої .
 4. Один із катетів прямокутного трикутника дорівнює 12 см, а інший – на 8 см менший за гіпотенузу. Знайдіть периметр трикутника.

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Моторний човен пройшов 40 км проти течії річки і 28 км озером, затративши на  шлях  по озеру на 2 год менше, ніж на шлях  по річці. Швидкість течії річки дорівнює 4 км/год. Знайдіть швидкість човна  проти течії річки.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. У прямокутній трапеції бічні сторони дорівнюють 36 см і 39 см, а більша  діагональ є бісектрисою прямого кута. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

 

ВАРІАНТ 8

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.  Яка числова нерівність є правильною?

 

А

Б

В

Г

 

 1. Виконайте ділення .

 

А

Б

В

Г

25

4

 

 1. Скільки коренів має рівняння ?

 

А

Б

В

Г

безліч

один

жодного

два

 

 1. Спростіть вираз .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Розв’язком якого рівняння є пара чисел ?

 

А

Б

В

Г

 

 1. Виконайте множення .

 

А

Б

В

Г

 

 1. На рисунку зображено графік функції . Знайдіть множину розв’язків нерівності .

 

 

 


А

Б

В

Г


 


 1.          Протягом восьмигодинного робочого дня робітник щогодини виготовляє 12; 10; 8; 11; 9; 12; 10; 8 деталей. Знайдіть середнє значення даної вибірки.

 

А

Б

В

Г

11

9

10

12

 

 1.              На рисунку зображено паралельні прямі , які перетинає січна . Користуючись рисунком, знайдіть , якщо .

А

Б

В

Г


 


 1.     Один з кутів паралелограма дорівнює . Знайдіть решту його кутів.

 

А

Б

В

Г

 

 1.     У трикутнику . Яка сторона трикутника є найбільшою?

 

А

Б

В

Г

АС

ВС

Неможливо визначити

АВ

 

 1.     При якому значенні вектори перпендикулярні?

 

А

Б

В

Г

1

9

–1

3

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. Розв’яжіть рівняння .
 2. Розв’яжіть нерівність .
 3. Із натуральних чисел від 1 до 24 учень навмання називає одне. Яка ймовірність того, що це число є дільником числа 24?
 4. У паралелограмі бісектриса кута А ділить сторону ВС на відрізки . Знайдіть периметр паралелограма.

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Катер проплив 24 км за течією річки і 48 км проти течії, витративши на весь шлях 4 год. Знайдіть  швидкість катера за течією, якщо власна швидкість катера дорівнює 20 км ̸ год.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. Діагональ   рівнобічної   трапеції   з   основами 25 см і  39 см  є  бісектрисою гострого кута. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

 

ВАРІАНТ 9

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.  Яку частину круга на рисунку заштриховано?

 

 

А

Б

В

Г

 

 1. Подайте у вигляді степеня вираз .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Знайдіть значення аргументу, при якому функція  має значення 3.

 

А

Б

В

Г

2

7

 

 1. Спростіть вираз .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Між якими двома послідовними натуральними числами міститься на координатній прямій число ?

 

А

Б

В

Г

3 і 4

4 і 5

5 і 6

6 і 7

 

1.6. На рисунку зображено графік функції . Вкажіть проміжок спадання функції.


А

Б

В

Г


 

1.7. Яку суму отримає вкладник через рік, якщо він поклав до банку 5000 грн. під 15% річних?

 


А

Б

В

Г

5750 грн.

5015 грн.

5075 грн.

750 грн.


 


 1. Розв’яжіть нерівність .

 

А

Б

В

Г

 

1.9. Визначте вид трикутника , якщо .

 

А

Б

В

Г

гострокутний

прямокутний

Визначити неможливо

тупокутний


 


 1.     Сторони трикутника відносяться як 7: 6: 4. Знайдіть більшу сторону подібного йому трикутника, менша сторона якого дорівнює 12 см.

 

А

Б

В

Г

84 см

56 см

14 см

21 см

 

 1.     Точка М – середина відрізка АВ. Знайдіть координати точки М, якщо А(2; –3), В(–6; 7).

 

А

Б

В

Г

(4; –5)

(–2; 2)

(2; –2)

(–4; 4)

 

 1.     Обчисліть модуль вектора .

 

А

Б

В

Г

3

5

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 1. Знайдіть значення виразу .
 2. Знайдіть суму десяти перших членів арифметичної прогресії , якщо , .
 3. Скільки цілих чисел містить множина розв’язків нерівності ?
 4. У прямокутній трапеції гострий кут дорівнює . Більша бічна сторона і більша основа дорівнюють по 12 см. Знайдіть середню лінію трапеції.

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Моторний човен пройшов 28 км за течією річки і 40 км проти течії, затративши на  шлях  за течією на 2 год менше, ніж на шлях проти течії . Власна швидкість човна дорівнює 12 км/год. Знайдіть швидкість човна  проти течії річки.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. Діагональ рівнобічної трапеції ділить середню лінію на відрізки 13 см  і 23 см. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

 

ВАРІАНТ 10

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.  Подайте у вигляді степеня вираз .

 

А

Б

В

Г

 

 1. Яка із числових нерівностей є правильною?

 

А

Б

В

Г

 

 1. Знайдіть розв’язок системи рівнянь

 

А

Б

В

Г

 

1.4. Розв’яжіть рівняння .

А

Б

В

Г

 

 1. Укажіть многочлен, який тотожно дорівнює виразу .

 

А

Б

В

Г

 

1.6. Виконайте віднімання .


 

А

Б

В

Г


 


1.7. Знайдіть знаменник геометричної прогресії 6; ­–2; .

 


А

Б

В

Г

3

–3


 


 1. Оцініть значення виразу якщо .

 

А

Б

В

Г

 

 1. На рисунку дотичні до кола з центром у точці О. Відомо, що .

 

 

 

 

А

Б

В

Г


 


 1.     Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо його катети дорівнюють см.

 

А

Б

В

Г

 

 1.     У трикутнику АВС . Яка сторона трикутника є найбільшою?

 

А

Б

В

Г

АС

ВС

Визначити неможливо

АВ

 

 1.     Обчисліть модуль вектора

 

А

Б

В

Г

7

1

5

25

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. При яких значеннях рівняння   не має коренів?
 2. Розв’яжіть систему рівнянь
 3. Число –2 є коренем рівняння . Знайдіть другий корінь і число .
 4. Сторони трикутника відносяться як 6:7:8. Знайдіть периметр подібного йому трикутника, середня за довжиною сторона якого дорівнює 21 см.

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Човен пропливає 9 км за течією річки і 1 км проти течії за такий самий час, який потрібен плоту, щоб проплисти 4 км по цій річці. Знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість човна становить 8 км/год.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. Діагональ рівнобічної трапеції ділить середню лінію на відрізки 3 см  і 13 см. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

ВАРІАНТ 11

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.     Знайдіть значення виразу .

 

А

Б

В

Г

0

49

52

50

 

 1.     Чому дорівнює найменше спільне кратне чисел 12 і 16?

 

А

Б

В

Г

48

2

96

4

 

 1.     Яке з рівнянь є лінійним?

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Яка пара чисел є розв’язком системи

 

А

Б

В

Г

(2;1)

(–1; –2)

(–1;2)

(1;2)

 

 1.     Скоротіть дріб .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Чому дорівнює сума коренів квадратного рівняння

 

А

Б

В

Г

9

5

–9

–5

 

 1.     Відомо, що . Яка з нерівностей хибна?

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Через яку з даних точок проходить графік рівняння ?

 

А

Б

В

Г

(2;–1)

(–2;1)

(2;1)

(–2; –1)

 

 1.     Скільки відрізків зображено на рисунку?

                                                               А) 5;

                                                               Б) 6;

                                                               В) 7;

                                                               Г) 4.

 

 

 1.     У ромбі ABCD О – точка перетину діагоналей. Вкажіть вид трикутника АОD.

 

А

Б

В

Г

рівносторонній

гострокутний

тупокутний

прямокутний

 

 1.     Порівняйте катети АС і ВС прямокутного трикутника АВС, якщо .

 

А

Б

В

Г

порівняти неможливо

АС=ВС

 

 1.     При якому значенні скалярний добуток векторів дорівнює 10?

 

А

Б

В

Г

5

0

10

–5

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. Знайдіть значення виразу , якщо .
 2. Один із коренів рівняння дорівнює –6. Знайти і другий корінь рівняння.
 3. Вкладник поклав до банку 10 000 грн. За перший рік йому нарахували 10% річних, а за другий рік – 12% річних. Який прибуток отримав вкладник через два роки?
 4. Сторони п’ятикутника відносяться як 2:3:4:5:6. Знайдіть найменшу сторону подібного йому п’ятикутника, якщо його периметр дорівнює 80 см.

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Моторний човен пройшов 24 км проти течії річки і 18 км за течією, витративши на весь шлях 3 год. Знайдіть швидкість човна в стоячій воді, якщо швидкість течії річки становить   3 км/год.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. Діагональ   рівнобічної   трапеції   з   основами 25 см і  39 см  є  бісектрисою гострого кута. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

ВАРІАНТ 12

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.     Яке з чисел 3, 12, 14 є коренем рівняння .

 

А

Б

В

Г

3

12

14

жодне

 

 1.     Виконайте множення .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Яку цифру із запропонованих можна поставити замість зірочки у запис 365*, щоб отримане число було кратним числу 3?

 

А

Б

В

Г

3

6

9

1

 

 1.     Спростіть вираз

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Графік функції перенесли на 2 одиниці вгору. Графік якої функції було отримано?

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Виконайте ділення  .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Для якої з нерівностей число 1 є розв’язком?

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Знайти різницю арифметичної прогресії , якщо .

 

А

Б

В

Г

10

2

4

 

 1.     Якої градусної міри має бути кут , щоб прямі паралельні?

А

Б

В

Г

 

 1.     Прямі MN i PK паралельні. Відрізки PN i KM перетинаються в точці О, при цьому Знайти відношення NO:OP.

 

А

Б

В

Г

2:3

1:2

1:3

3:2

 

 1.     Обчислити площу трикутника, дві сторони якого дорівнюють 3 см і 2 см, а кут між ними дорівнює .

 

А

Б

В

Г

3

 

 1.     Площа гострокутного трикутника АВС дорівнює . Знайдіть кут В трикутника, якщо АВ = 8 см, ВС = 10 см.

 

А

Б

В

Г

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. Знайдіть значення виразу .
 2. Один з коренів рівняння дорівнює 1,5. Знайдіть р і другий корінь рівняння.
 3. У сплаві 60% міді, а решта – 200г – олово. Яка маса сплаву?
 4. Сторони трикутника відносяться як 3: 4: 5. Знайдіть найбільшу сторону подібного йому трикутника, якщо його периметр дорівнює 36см.

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Відстань між двома містами по річці дорівнює 30 км. Моторний човен пройшов цей шлях у два кінці за 10 год. Знайдіть  швидкість човна у стоячій воді, якщо швидкість течії річки становить 4 км/год.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. Діагональ   рівнобічної   трапеції   з   основами  11 см і  25 см  є  бісектрисою тупого кута. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

ВАРІАНТ 13

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.     Знайдіть різницю 16 год 26 хв – 9 год 52 хв.

 

А

Б

В

Г

6 год 26 хв

7 год 34 хв

6 год 34 хв

7 год 26 хв

 

 1.     Знайдіть суму .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Який із виразів є одночленом?

 

А

Б

В

Г

         

 

 1.     При якому значенні значення виразу дорівнює 7?

 

А

Б

В

Г

–1,5

–10

1,5

–5,5

 

 1.     Виконайте ділення

 

А

Б

В

Г

 

 1.     При якому значенні змінної дріб  не має змісту?

 

А

Б

В

Г

2

–2,4

–2

–4

 

 1.     Яка з поданих послідовностей є геометричною прогресією?

 

А

Б

В

Г

5, 10, 20, 50…

2, 8, 32, 128…

3, 9, 27, 30…

2, 8, 12, 16…

 

 1.     Яка ймовірність того, що при одному підкиданні грального кубика випаде кількість очок, до дорівнює парному числу?

 

А

Б

В

Г

1

 

 1.     Бісектриса кута А утворює з його стороною кут . Знайдіть градусну міру кута, суміжного з кутом А.

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Кути рівнобічної трапеції можуть дорівнювати…

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Знайдіть координати вектора , якщо .

 

А

Б

В

Г

(–2;–3)

(2;3)

(–2;3)

(2;–3)

 

 1.     Складіть рівняння кола з центром у точці М (–3;1), яке проходить через точку К(–1;5).

 

А

Б

В

Г

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. Розв’яжіть рівняння .
 2. На прямій знайдіть точку, абсциса якої удвічі більша за ординату.
 3. Знайдіть суму двадцяти перших членів арифметичної прогресії , якщо .
 4. У прямокутній трапеції гострий кут дорівнює , менша бічна сторона і менша основа трапеції –  по 6 см. Знайдіть середню лінію трапеції.

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Моторний човен пройшов за течією річки 28 км і відразу повернувся назад, витративши на весь шлях  7 год. Знайдіть  швидкість човна в стоячій воді, якщо швидкість течії річки становить 3 км/год.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. У прямокутній трапеції бічні сторони дорівнюють 24 см і  25 см, а більша діагональ є  бісектрисою гострого кута. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

ВАРІАНТ 14

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.     Спростіть вираз .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Знайдіть відсоткове відношення 0,2 до .

 

А

Б

В

Г

6,25%

16%

62,5%

1,6%

 

 1.     Знайдіть ширину прямокутника, довжина якого 7 см, ширина – см, а периметр 25 см. Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі?

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Спростіть вираз .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Серед наведених чисел укажіть ірраціональне число.

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Скоротіть дріб .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     На рисунку показано графік руху туриста. Скільки часу тривав привал?

 

 

 

 

А

Б

В

Г

1год

2,5 год

3,5 год

5 год

 

 1.     Розв’яжіть нерівність

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Знайдіть кут при вершині рівнобедреного трикутника, якщо кут при основі дорівнює .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Обчисліть площу трапеції, у якої сума основ дорівнює 20 см, а висота – 6 см.

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Знайдіть модуль вектора , якщо .

 

А

Б

В

Г

29

17

 

 1.     При якому значенні вектори колінеарні?

 

А

Б

В

Г

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. Розв’яжіть рівняння .
 2. При яких значеннях нулями функції є числа –6 і 2?
 3. Спростіть вираз .
 4. При якому значенні вектори колінеарні?

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Теплохід за 2 год  пройшов 30 км озером і 12 км  за течією річки. Знайдіть швидкість руху теплохода по озеру, якщо швидкість течії річки становить 4 км/год.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. У прямокутній трапеції бічні сторони дорівнюють 35 см і  37 см, а менша діагональ є  бісектрисою тупого кута. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

ВАРІАНТ 15

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.     Запишіть десятковий дріб 3,07 у вигляді мішаного числа.

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Обчисліть значення виразу .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Укажіть пару чисел, яка є розв’язком рівняння .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Знайдіть значення змінної ,при якому значення виразів рівні.

 

А

Б

В

Г

4

–4

 

 1.     Знайдіть корені квадратного рівняння .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Виконайте додавання  .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Знайдіть різницю арифметичної прогресії 8; 3;–2; – 7…

 

А

Б

В

Г

5

–5

8

3

 

 1.     В урні знаходиться 35 куль, пронумерованих від 1 до 35. З цієї урни навмання виймають одну кулю. Знайдіть ймовірність того, що номер кулі виявиться таким, у записі якого є цифра 3.

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Скільки спільних точок має пряма з колом, діаметр якого дорівнює 8 см, якщо пряма розміщена на відстані 4 см від центра кола?

 

А

Б

В

Г

Одну

Дві

Жодної

Три

 

 1.     У прямокутному рівнобедреному трикутнику гіпотенуза дорівнює см. Знайдіть катет.

 

А

Б

В

Г

см

см

см

см

 

 1.     Знайдіть координати вектора , якщо .

 

А

Б

В

Г

(–4;0)

(–2;–4)

(2;–4)

(4;0)

 

1.12. Складіть рівняння кола, зображеного на рисунку.

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. Подайте у вигляді дробу вираз  .
 2. Знайдіть найменше ціле число, що є розв’язком нерівності:  .
 3. Винесіть множник з-під знака кореня у виразі .
 4. Відстань між точками дорівнює 5. Знайдіть .

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Катер проплив 45 км за течією річки і 12 км по озеру, затративши на весь шлях 3 год. Знайдіть власну швидкість катера, якщо швидкість течії річки становить 4 км ̸ год.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. У прямокутній трапеції бічні сторони дорівнюють 36 см і 39 см, а більша  діагональ є бісектрисою прямого кута. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

ВАРІАНТ 16

 

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.     Знайдіть значення виразу .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Яке число є дільником числа 12?

 

А

Б

В

Г

5

– 5

8

3

 

 1.     Яке з рівнянь не має коренів?

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Розкладіть на множники многочлен .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Виконайте додавання .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Скільки коренів має квадратне рівняння

 

А

Б

В

Г

Два

Один

Жодного

Безліч

 

 1.     Оцініть значення виразу .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Знайдіть перший член арифметичної прогресії 

 

А

Б

В

Г

10

11

5

15

 

 1.     На якій відстані від кінців відрізка завдовжки 70 см лежить точка, яка поділяє його на дві частини у відношенні 5:2?

 

А

Б

В

Г

56 см; 14 см

14 см; 56 см

50 см; 20 см

50 см; 70 см

 

 1.     У ромбі кут дорівнює .Чому дорівнює

 

А

Б

В

Г

 

 1.     У рівнобедреному трикутнику основа дорівнює см, а медіана, проведена до неї, см. Знайдіть площу трикутника.

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Який із векторів колінеарний вектору ?

 

А

Б

В

Г

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. Розв’яжіть рівняння .
 2. Графіку функції належить точка . Знайдіть коефіцієнт .
 3. Розв’яжіть систему рівнянь
 4. Катет прямокутного трикутника відноситься до гіпотенузи як 5:13. Знайдіть периметр трикутника, якщо його другий катет дорівнює 24 см.

 

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,  таблицями.

 

 1. Моторний човен пройшов 20 км за течією річки і 32 км озером, затративши на весь шлях 4 год. Швидкість течії річки дорівнює 3 км/год. Знайдіть швидкість човна  за течією річки.
 2. Побудуйте графік функції . Користуючись графіком, знайдіть:

1) область визначення та область значень функції;

2) проміжки знакосталості функції;

3) проміжки зростання і спадання функції.

 1. У прямокутній трапеції бічні сторони дорівнюють 24 см і 26 см, а менша  діагональ є бісектрисою прямого кута. Знайдіть периметр і площу трапеції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора школи

_________ №________

ВАРІАНТ 17

 

Частина 1

Завдання 1.1 – 1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначите її у бланку відповідей.

 

 1.     Запишіть 3 год 24 хв у хвилинах.

 

А

Б

В

Г

27 хв

324 хв

204 хв

54 хв

 

 1.     Чому дорівнює значення виразу ?

 

А

Б

В

Г

18

36

54

108

 

 1.     Укажіть хибне твердження:

 

А

Б

В

Г

–3 – ціле число

–3 – недодатне число

–3 – раціональне число

–3 – невід’ємне число

 

 1.     Знайдіть нулі функції .

 

А

Б

В

Г

5

3

5 і 3

–3

 

 1.     Виконайте множення .

 

А

Б

В

Г

 

 1.     Внесіть множник під знак кореня .

 

А

Б

В

Г

 

1.7. На рисунку зображено графік функції . Вкажіть проміжок спадання функції.


А

Б

В

Г


 1.     Вкладник поклав до банку 1500 грн. Під який відсоток річних покладено гроші, якщо через рік на рахунку вкладника було 1725 грн.?

 

А

Б

В

Г

115%

85%

15%

25%

 

 1.     Який кут вертикальний з ?

А

Б

В

Г


 

 1.     Знайдіть меншу основу рівнобічної трапеції, якщо висота, проведена з вершини тупого кута, ділить більшу основу на відрізки 4 дм і 16 дм.

 

А

Б

В

Г

10 дм

12 дм

16 дм

8 дм

 

1.11. На якому рисунку зображені рівнобедрені трикутники є подібними?

 

 

 

 

 

 

 

1.12. Відстань від точки А (1;2) до точки дорівнює 5. Знайдіть значення .

 

А

Б

В

Г

–6; 2

–2

6

–2; 6

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1 – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

 

 1. Підприємець поклав у банк 50 000 грн. під 10% річних. Яка сума буде у нього на рахунку через 2 роки?
 2. Знайдіть координати точок перетину прямої і параболи .
 3. Знайдіть знаменник геометричної прогресії , у якої .
 4. Один із катетів прямокутного трикутника дорівнює 12 см, а інший – на 8 см менший за гіпотенузу. Знайдіть периметр трикутника.

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1 – 3.3 повинні мати обґрунтування. У них потрібно записати послідовно логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. При необхідності слід ілюструвати розв’язання схемами, графіками,