АВТОБІОГРАФІЯ ЯК ДОКУМЕНТ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ ТА ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖАНР

Про матеріал
Автобіографія як документ ділових паперів та літературний жанр. Узагальнити й закріпити ознаки офіційно – ділового стилю, сфери його вживання, навчити складати автобіографію. Розвивати комунікативні компетентності, вміння розрізняти, аналізувати літературні жанри та різновиди офіційно-ділового стилю. Виховувати прагнення прожити життя, керуючись совістю, щоб не осоромити себе і роду свого, робити самоаналіз своїх вчинків, виховувати вміння соціалізуватися в житті.
Перегляд файлу

1

ВІРА ЗАБІЯКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

 

 

 

 

 

АВТОБІОГРАФІЯ

ЯК ДОКУМЕНТ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ

ТА ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖАНР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 2019

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК

УРОК СЛОВЕСНОСТІ

 

ТЕМА: Автобіографія як документ ділових паперів та літературний жанр .

МЕТА: Узагальнити й закріпити ознаки офіційно – ділового стилю, сфери його вживання, навчити складати автобіографію.

Розвивати комунікативні компетентності, вміння розрізняти, аналізувати літературні жанри та різновиди офіційно-ділового стилю.

Виховувати прагнення прожити життя, керуючись совістю, щоб не осоромити себе і роду свого, робити самоаналіз своїх вчинків, виховувати вміння соціалізуватися в житті.

ОБЛАДНАННЯ:

1. Скарбничка: Словник літературознавчих термінів, тлумачний словник. А. Коваль «Культура ділового мовлення», М. Пантелюк «Культура мови і стилістика», Б. Антоненко-Давидович «Як ми говоримо», С. Шевчук «Ділове мовлення».

2. Таблиця «Автобіографія».

3. Опорні плакати (О.П.) кожному учню.

4. Аудіозапис зразків біографій письменників.

5. Портрети письменників.

6. Виставка автобіографічних творів.

ТИП УРОКУ: Інтегрований урок – урок словесності (Розвиток зв’язного мовлення)

ЕПІГРАФ: Живіть так, щоб вам не соромно було розповісти свою біографію.

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 

І. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

Учитель. Сьогодні у нас урок словесності. Це інтегрований урок, у якому об’єднано два предмети – мову та літературу. Тема уроку: автобіографія як документ ділового мовлення та літературний жанр. Завдання: навчитися писати автобіографію та розрізняти діловий документ та літературний жанр.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань про офіційно-діловий стиль.

 1. Пригадати стилі мовлення (розмовний, художній, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний).

Учитель. Ви назвали функціональні стилі, бо кожен з них виконує певну функцію: (на дошці записані функції, учні додають стиль)

Спілкуваннярозмовний

Повідомленнянауковий, офіційно-діловий

Впливу художній

Переконання публіцистичний

Існують і експресивні стилі(виражальні): урочистий, офіційний, фамільярний, інтимно-ласкавий, жартівливо-гумористичний, насмішкувато-сатиричний.

2. Що характерне офіційно-діловому стилю?

* застосування особливої термінології

* усталені мовні звороти (кліше)

* поділ на чіткі частини

* логічність викладу

* відсутність емоційно-образної лексики

* ділова(канцелярська) лексика

* витримана композиція (частини-реквізити)

* документальність, стабільність

3. Які вам відомі жанри або різновиди офіційно-ділового стилю? ( закони, укази, статути, кримінальні акти, розпорядження, накази, ноти, конвенції, ділові папери: заяви, розписки, доручення, акти, характеристики, автобіографії…)

NB (на дошці) Словничок

Нота – офіційне, дипломатичне письмове звернення однієї держави до іншої .

Конвенція – міжнародний договір, угода.

Кліше – стандартний(усталений) мовний зворот.

Реквізит – обов’язкові вихідні дані як елементи оформлення документів.

ІІІ. Засвоєння нових знань. Формування комунікативних компетентностей.

1. Робота з таблицею «Автобіографія» та аналогічними опорними плакатами.

 

Таблиця (О. П.)

 

АВТОБІОГРАІЯ

(гр. авто – сам, біо – життя, графо – пишу)

літературний жанр

жанр офіційно-ділового стилю

це опис власного життєвого стилю

1. наближений до мемуарів(спогадів)

1. офіційний документ ділових паперів

2. має художній вимисел, образ автора часто типізований

 

1. тип мовлення: розповідь від першої особи

2. відомості подаються у хронологічному порядку

має бути надрукованим

пишеться від руки

 

2. Перевіримо ерудицію (своєрідний письмовий брейн-ринг)

Учитель. Записуємо у словнички літературознавчих термінів відповіді на питання через рядок, щоб вдома ви змогли записати визначення.

Питання

 •   Як називається життєпис людини? (біографія)
 •   Як називається справжнє ім’я автора, на противагу псевдоніму? (автонім)
 •   Як називається складач біографії? (біограф)
 •   Як називається портрет художника, виконаний ним самим? (автопортрет)
 •   Як називається опис власного життя? (автобіографія)
 •   Як називається самоврядування, незалежність в управлінні? (автономія)
 •   Як називається список книг, статей на яку-небудь тему? (бібліографія)
 •   Як називається пристрасть збирати книжки без розбору? (бібліоманія)
 •   Як називається власноручний, звичайно пам’ятний, підпис або напис? (автограф)
 •   Як називається творець художнього або публіцистичного твору, наукового дослідження, проекту, винаходу тощо? (автор)
 •   Яке із записаних слів може служити назвою документа? (автобіографія)

 

3. Робота із зразком документа «Автобіографія» в підручнику.

Що вимагається?

* вичерпність потрібних відомостей

* лаконізм викладу

4. Зачитати реквізити . Зачитати зразок в підручника.

5. Бесіда.

 •   Що не зрозуміли?
 •   На що звернули увагу? (кожне повідомлення з абзацу, дата – ліворуч, підпис – праворуч)
 •   Яке практичне використання документа? (подається в спеціалізовані середні та вищі навчальні заклади, при оформленні на роботу)
 •   Яка складність у написанні автобіографії, особливо, якщо є зразок або він засвоєний?
 •   Як ви думаєте, що головне в автобіографії?

Учитель. Головне: кожен повинен гідно прожити життя, аналізувати свої вчинки, свої слова, думати про їх наслідки, щоб не замарати, не зганьбити себе, не знеславити коріння свого, не зламати пагінців своїх, адже в автобіографії і батьки, і діти: сьогодні ви діти, а завтра – батьки. Нам є у кого брати приклад.

6. Звертаємось до автобіографій, написаних відомими письменниками.

Учитель. У автобіографії як літературному жанрі письменник вільно описує своє життя, аналізує ситуації, типізує обставини, а не тільки фіксує відомості про себе. Письменники часто пишуть автобіографії на замовлення редакцій або, щоб у майбутньому полегшити роботу біографів.

6. Прослухаємо у аудіозаписі уривок з гуморески Остапа Вишні «Моя автобіографія».

7. Назвемо відомі художні твори, які мають автобіографічну основу:

* М. Стельмах «Гуси-лебеді летять» та «Щедрий вечір»

* О. Довженко «Зачарована Десна»

* Т. Шевченко «Мені тринадцятий минало», «І виріс я на чужині», «Художник», «Якби ви знали паничі»

* І. Багряний «Тигролови»

(ці книги виставлені на виставці)

8. Прослуховування уривків з автобіографіями відомих письменників (учитель вибирає сам, підказкою для учнів є портрети письменників)

 

ІV. Рефлексія.

 1. Визначити відмінність між автобіографією митця і автобіографією-документом (зразок – автобіографія С. Васильченка, зачитує наперед визначений учень або звучить аудіо на фоні ілюстрацій м. Ічні, пов’язаних з Васильченком, взятих з Інтернету).

Місто Ічня на Чернігівщині, де я народився (1878. 27. ХІІ), одне з кращих містечок на Україні. Уже багато минуло років, як я вимандрував з нього, проте ще й тепер я з вдячністю згадую ічнянські поля та ліси, стави між садами.

Батько мій, козак Василь Панасенко, був ремісник-швець, обслуговував він більше сусідні глухі села, де, як відомо, до шевців ставили одну вимогу: щоб не були тісні, а були міцні чоботи. Влітку, в жнива, вся сім’я виходила на заробітки – жати на сніп чуже. Мати наймала щороку грядку на городину. Хата була стара, напівзруйнована, в хаті жили великою сім’єю 8 душ. Хоч наша родина дуже бідна, проте в хаті було життя тихе, лагідне.

В Ічні була школа п’ятирічна. Записався я в неї боязким, соромливим хлопчиком, закінчив – кращим учнем. Скінчивши школу, я, як кращий учень, залишився при ній же на два роки стипендіатом.

Шістнадцяти років я поступив у Коростишевську учительську семінарію, а в дев’ятнадцять скінчив її і пішов на учителювання.

 

Висновок (роблять учні з допомогою вчителя)

 •   стиль художній
 •   емоційно-образна лексика
 •   притаманні індивідуально-авторські риси: любов, вдячність, доброта тощо
 •   авторські висновки
 •   комбінація автобіографії і характеристики
 •   Є елементи опису місцевості
 1. Тест-самооцінка (на окремих аркуша, результати на дошці чи екрані, після закінчення учні звіряють відповіді, ставлять самооцінку)

 

ТЕСТ

1. У якій формі функціонують жанри офіційно-ділового стилю?

А. усній і письмовій

Б. усній

В. письмовій

Г. переважно письмовій

2. Які реквізити обов’язкові для всіх документів ділових паперів?

А. заголовок

Б. дата

В. дата

Г. дата й підпис

3. Який рівень стандартизації в автобіографії?

А. значний

Б. переважно значний

В. незначний

Г. переважно незначний

4. Який тип мовлення притаманний автобіографії?

А. розповідь

Б. опис

В. роздум

Г. міркування

5. У якій послідовності записуються події із життя?

А. довільній

Б. хронологічній

В. за вибором

Г. довільній і хронологічній

6. Відомості про яких членів сім’ї ви записуєте в автобіографії?

А. матері й батька

Б. чоловіків (дружин), дітей

В. братів та сестер

Г. бабусь і дідусів

Відповідь: 1-Г, 2-Г, 3-В, 4-А, 5-Б, 6-А, В

Оцінки: 6-«12», 5-«10», 4-«8», 3-«6», 2-«4», 1-«2»

 

V. Домашнє завдання.

1) сторінка підручника

2) заповнити літературознавчий словничок

3) вивчити опорний плакат

4) написати автобіографію

docx
Додано
25 березня
Переглядів
300
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку