Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

«Автоматичне повторне вмикання однократної дії»

Про матеріал
Методична розробка до проведення відкритого заняття з дисципліни "Автоматика електричних систем" для студентів спеціальності 141 Електренергетика, електротехніка та електромеханіка
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСКИЙ МЕХАНІКО – МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

 

до відкритого заняття з дисципліни 

«Автоматика електричних систем»

спеціальність 5.050701 «Монтаж і експлуатація засобів

автоматики електричних систем»

 

 

Тема: «Автоматичне повторне вмикання однократної дії»

 

 

 

 

 

 

Розробив  викладач

спеціальних електротехнічних

дисциплін 

А.С. Дудник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маріуполь

2019


План заняття

 

Дисципліна: Автоматика електричних систем

Блок змістових модулів: ПП.03.04.01 Автоматика електричних систем

Модуль змістовний: 3.ПФ.Д.02.ПР.О.02 Пристрої системної автоматики

                                    місцевого значення

Модульна одиниця: Автоматичне повторне вмикання однократної дії

 

Мета:

Методична: удосконалити систему оцінювання знань студентів

Дидактична:

- навчальна - ознайомити студентів із схемою автоматичного повторного вмикан-

                       ня однократної дії, її побудовою та принципом дії;

- розвивальна – розвивати здатність до самостійного мислення, швидкого та міц-

                          ного засвоєння нових знань, пам’ять, уважність і спостережливість

- виховна – виховати любов до майбутньої професії.

 

Вид заняття: лекція

Тип заняття: інформаційна лекція

Форми і методи проведення: лекція, фронтальне опитування, експрес-тест із

                                                  взаємоперевіркою, робота в групах, розв’язання

                                                  технічних задач. 

 

Міжпредметні зв’язки:

Забезпечувальні - «Теоретичні основи електротехніки», «Релейний захист

                                електричних систем», «Електроустаткування електричних

                                систем»

Забезпечувані - «Основи диспетчерського управління енергосистемами»,

                           «Електричні мережі»

 

Технічні засоби навчання: персональний комп’ютер, проектор та проекційний

                                              екран, Wi-Fi доступ до мережі «Інтернет».

Методичне забезпечення: пояснюючі фото та відео, схеми, картки з індивідуаль-

                                             ним завданням.

 

Література:

Основна:  Беркович М.А., Гладышев В.А. «Автоматика энергосистем: Учебник

                 для техникумов» - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат,

         1991 г. - 240 с., стр. 15 - 17.

Допоміжна: Барзам А.Б. «Системная автоматика» - 4-е изд., перераб. и доп. –

                     М.: Энергоатомиздат, 1989 г. – 446 с, стр. 295 - 299.

 

 

 

 

2


ХІД ЗАНЯТТЯ

 

1. Організаційний  момент:

1.1 Привітання студентів.

1.2 Відмітка у навчальному журналі відсутніх студентів.

1.3 Перевірка готовності до заняття студентів, аудиторії, обладнання.

 

2. Актуалізація опорних знань студентів:

2.1 Усне фронтальне опитування за матеріалом теми «Пристрої автоматичного

      повторного вмикання. Призначення, класифікація, основні вимоги до схем

      автоматичного повторного вмикання» по наступним запитанням:

 

- розшифрувати скорочення АПВ.

 

         Правильна відповідь – АПВ – автоматичне повторне вмикання;

 

- назвати види, на які підрозділяються пристрої автоматичного повторного

  вмикання?

 

         Правильна відповідь – Буває наступних видів – АПВ ліній електропередач,

                                                АПВ шин та АПВ трансформаторів;

 

- що таке успішне АПВ?

 

         Правильна відповідь – успішне АПВ вважається тоді, коли лінія, яку вмика-

                                                 ють в роботу після нестійкого пошкодження, починає 

                                             знов працювати;

 

- якими можуть бути пристрої АПВ за кратністю спрацьовування?

 

         Правильна відповідь – За кратністю дії АПВ буває однократним та двократ-

                                                 ним;

 

- назвіть, на яких елементах електросистем встановлюється пристрій автоматич-

  ного повторного вмикання в обов’язковому порядку?

 

         Правильна відповідь – АПВ ОБОВ’ЯЗКОВО встановлюють на всіх повітря-

                                                них і змішаних ЛЕП напругою 1 кВ і вище;

 

- якими можуть бути пристрої АПВ за виконанням?

 

          Правильна відповідь – За виконанням пристрої АПВ бувають електричними

                                                  та механічними.

 

 

 

 

3

Пояснення системи оцінювання роботи студентів за результатами завдання: за правильну відповідь на запитання студент отримує до 0,5 бала в залежності від повноти відповіді. Студент для відповіді обирається за допомогою генератора випадкових чисел. Якщо цей студент не зміг відповісти, то замість нього може відповісти будь-який бажаючий. Отримані бали викладач заносить до таблиці рейтингового оцінювання знань студентів (Додаток А). 

 

2.2 Письмове експрес-тестування із взаємоперевіркою по картках з варіантами

      завдань за матеріалом теми «Пристрої автоматичного повторного вмикання.

      Призначення, класифікація, основні вимоги до схем автоматичного повторно-

      го вмикання»:

Експрес-тест

 

Варіант 1

 

Доля нестійких пошкоджень в електросистемах складає порядку:

       а) 10 – 20 % від загальної кількості пошкоджень;

       б) 30 – 40 % від загальної кількості пошкоджень;

       в) 50 – 90 % від загальної кількості пошкоджень.

       Правильна відповідь – в)

 

Технічне скорочення ТАПВ розшифровується як:

       а) трифазне автоматичне повторне вмикання;

       б) типове автоматичне повторне вмикання;

       в) технічне автоматичне повторне вмикання.

       Правильна відповідь – а)

 

Час дії автоматичного повторного вмикання на лініях з одностороннім живленням повинен складати:

       а) 0,5 – 1,2 сек.;

       б) 0,3 – 0,5 сек.;

       в) 1 – 1,5 сек.

       Правильна відповідь – б)

 

Варіант 2

 

Доля успішних операцій автоматичного повторного вмикання на повітряних ЛЕП напругою понад 1000 В складає порядку:

      а) 10 – 20 % від загальної кількості;

      б) 30 – 40 % від загальної кількості;

      в) 50 – 90 % від загальної кількості.

      Правильна відповідь – в)

 

Технічне скорочення ОАПВ розшифровується як:

       а) оперативне автоматичне повторне вмикання;

       б) однотипне автоматичне повторне вмикання;

       в) однофазне автоматичне повторне вмикання.

       Правильна відповідь – в)

4

Схема автоматичного повторного вмикання повинна приходити в дію:

       а) при аварійному відімкненні вимикача, який знаходився у роботі;

       б) при подачі команди від оперативного персоналу підстанції;

       в) при зниженні напруги на живлячій ЛЕП.

       Правильна відповідь – а)

Варіант 3

 

Доля успішних операцій автоматичного повторного вмикання на шинах і

трансформаторах складає порядку:

        а) 70 – 90 % від загальної кількості;

        б) 30 – 40 % від загальної кількості;

        в) 50 – 60 % від загальної кількості.

        Правильна відповідь – а)

 

Технічне скорочення КАПВ розшифровується як:

        а) кероване автоматичне повторне вмикання;

        б) комбіноване автоматичне повторне вмикання;

        в) короткозамкнене автоматичне повторне вмикання.

        Правильна відповідь – б)

 

Для чого в електросистемах використовують пристрій автоматичного повторного вмикання:

         а) для прискорення повторного вмикання ліній;

         б) для автоматичного повторного вмикання сигналізації;

         в) для вмикання захисту від пошкодження.

         Правильна відповідь – а)

          

Варіант 4

 

Доля успішних операцій автоматичного повторного вмикання на кабельних лініях 6-10 кВ складає порядку:

         а) 70 – 90 % від загальної кількості;

         б) 30 – 40 % від загальної кількості;

         в) 40 – 60 % від загальної кількості.

         Правильна відповідь – в)

 

Технічне скорочення ШАПВ розшифровується як:

         а) швидкодійне автоматичне повторне ввімкнення;

         б) широкополосне автоматичне повторне ввімкнення;

         в) шестифазне автоматичне повторне ввімкнення.

         Правильна відповідь – а)

 

Чи повинна схема автоматичного повторного вмикання приходити в дію при

оперативному відключенні вимикача персоналом підстанції:

          а) повинна;

          б) не повинна;

          в) повинна у разі швидкого відімкнення вимикача.

        Правильна відповідь – а)

5

Пояснення системи оцінювання роботи студентів за результатами завдання: за правильну відповідь на кожне запитання студент отримує 1 бал. В сумі студент на експрес тесті може заробити до 3-х балів. Перевірку робіт студенти виконують самостійно – передають свою роботу сусіду по парті і за допомогою таблиці вірних варіантів відповідей виставляють ту чи іншу кількість балів і повідомляють про неї викладачу, який заносить дані до таблиці рейтингового оцінювання знань студентів (Додаток А).   

 

3. Вивчення нової теми:

3.1 Повідомлення теми заняття: Автоматичне повторне ввімкнення однократної дії

3.2 Мотивація вивчення теми: знання функціонування схеми автоматичного по-

                                                    вторного ввімкнення однократної дії необхідно для

                                                    подальшого вивчення інших видів автоматики

                                                    електричних систем, а також для формування ком-                            

                                                    петенції у галузі практичних схем автоматики елек-

                                                    тричних підстанцій  

 

3.3 Лекція

3.3.1 План вивчення нового матеріалу:

         а) комплектний пристрій серії РПВ – 58: зовнішній вигляд та технічні харак-

             теристики.

         б) принцип роботи схеми пристрою серії РПВ – 58.

 

а) електричні пристрої автоматичного повторного вмикання (АПВ) однократної дії одержали найбільш широке розповсюдження. Найбільш часто такі АПВ виконуються за допомогою комплектного пристрою серії РПВ-58.

До складу комплектного пристрою РПВ-58 входять: реле часу КТ типу з додатковим резистором R1 для забезпечення термічної стійкості реле; проміжне реле KL із двома обмотками – паралельної й послідовної; конденсатор С (20  мкФ), що забезпечує однократність дії АПВ; зарядний резистор R2 (1,1 МОм) і розрядний резистор R3 (510 Ом).

 

 

 

 

 

 

Зовнішній вигляд даного комплектного пристрою наведений далі на кількох фото (попередньо показати фото пристрою РПВ – 58 за допомогою програми PowerPoint): 

 

 

 

 

6

 

 

7

 

 

 

8

 

Технічні характеристики пристрою РПВ – 58:

- вхідні параметри - номінальна напруга 220 В постійного струму; межі часу

  спрацьовування 0,5 ÷ 9 сек.

- вихідні параметри - номінальний струм до 0,5 А; напруга 220 постійного струму.

 

  

 

 

б) принципова схема АПВ для лінії з масляним вимикачем наведена на малюнку 1. У розглянутій принциповій схемі дистанційне управління вимикачем проводиться ключем керування SA, у якого передбачена фіксація положення останньої операції - після операції включення ключ керування SA залишається в положенні «Включене» (В 2), а після  операції  відключення  –  у положенні «Відключене» (О 2). 

 

 

 

 

 

 

 

9

Малюнок 1 – Принципова схема АПВ на базі комплектного пристрою РПВ - 58

 

Розглянемо більш детально принцип роботи даної схеми:

 

1. Коли високовольтний вимикач Q включений і ключ керування SA перебуває в положенні «Включене» (В 2), до конденсатора «плюс» (+) оперативного струму підводиться через контакти ключа керування 1-3, а «мінус» (-) – через зарядний резистор R2. При цьому конденсатор С буде заряджений, а схема АПВ перебуватиме в стані готовності до роботи.

 

АПВ ГОТОВА ДО РОБОТИ

 

10

2. При включеному високовольтному вимикачеві Q реле «Положення Відключене» (KQT), що здійснює контроль справності ланцюгів включення, струмом не обтікаєтся, і його контакт KQT.1 в ланцюгові пуску схеми АПВ  розімкнений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При включеному високовольтному вимикачеві Q – його допоміжний контакт SQ.1 буде розімкненим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

3. Пуск схеми АПВ відбувається при відключенні високовольтного вимикача Q  релейним захистом і відповідному виникненні невідповідності між положенням  ключа керування SA, яке не змінилося, і положенням високовольтного вимикача Q, який тепер відключений. Невідповідність положень ключа керування SA й в високовольтного вимикача Q характеризується тим, що через контакти ключа SA 1-3 на схему пристрою АПВ «РПВ – 58» як і раніше подається «плюс» (+) оперативного струму, а раніше розімкнутий допоміжний контакт вимикача SQ.1 переключився й замкнув ланцюг обмотки реле KQT, яке спрацювавши, подало контактом KQT.1 «мінус» (-) оперативного струму на обмотку реле часу КТ. При спрацьовуванні реле часу КТ розмикається його миттєвий розмикальний контакт КТ.1 і вводиться в ланцюг обмотки реле додатковий опір (резистор R1). Це приводить до зменшення струму в обмотці реле, завдяки чому забезпечується  його термічна стійкість при тривалому проходженні струму.

 

 

 

 

 

 

 

 

12

4. Після закінчення встановленої витримки часу (від 0,5 до 9 сек.) реле КТ підключає відповідним замикаючим контактом КТ.2 паралельну обмотку реле KL 1 до конденсатора С. Реле KL 1 при цьому спрацює від струму розряду конденсатора С і самоутримуючись через свою другу обмотку, включену  послідовно  з  обмоткою  контактора високовольтного вимикача КМ, подає команду на вмикання

вимикача Q. Вимикач Q вмикається, його допоміжний контакт SQ.1 розмикається і повертає в вихідні положення реле KQT, KL 1 і КТ.

Якщо ушкодження на ЛЕП було нестійким, то вона залишиться в роботі.   Після розмикання контакту реле часу КТ.2 конденсатор С почне заряджатися через зарядний резистор R2, опір якого вибирається таким, щоб час заряду конденсатора становив 20 ÷ 25 с. Таким чином, через зазначений час схема АПВ буде підготовлена до нової дії.

 

 

 

У випадку стійкого ушкодження на ЛЕП, високовольтний вимикач Q, який ввімкнеться під дією схеми АПВ, заново відключиться РЗ і заново спрацюють реле KQT і КТ. Реле KL1, однак, при цьому другий раз працювати не буде, тому що конденсатор С, виряджений при першій дії АПВ, ще не встигне зарядиться. Таким чином, розглянута схема забезпечує однократне дію при стійкому КЗ на ЛЕП.

 

Примітка: показати двох хвилинний відеоролик про спрацьовування АПВ за допомогою програми PowerPoint.

 

13

4. Закріплення нового матеріалу:

4.1 Робота в групах:

4.1.1 Завдання: на наступному малюнку зображено зовнішній вигляд комплектного пристрою РПВ – 58 с цифровими позначками його конструктивних елементів - реле часу КТ;  проміжне реле KL; конденсатор С (20 мкФ); зарядний резистор R2 (1,1 МОм) і розрядний резистор R3 (510 Ом). Правильно вкажіть назви елементів по позиціям від 1 до 5 за наступною формою та назвіть отриману черговість з цифр:

 

Назва елементу

Номер позиції

Реле часу КТ

1

Проміжне реле KL

5

Конденсатор С (20 мкФ)

3

Зарядний резистор R2 (1,1 МОм)

4

Розрядний резистор R3 (510 Ом)

2

 

 

Пояснення системи оцінювання роботи студентів за результатами завдання: за правильну відповідь кожна група студентів отримує 8 балів за абсолютно правильну послідовність чисел, 4 бали – при одній помилці в послідовності чисел. В інших випадках група студентів отримує 2 бали за працю. Викладач перевіряє правильність виконання завдання групами і оголошує який бал отримує та чи інша група. Далі головний в групі розподіляє ці бали серед учасників групи в залежності від внеску того чи іншого студента в кінцевий результат, або на розсуд головного – розподіляється порівну між усіма членами групи.

14

Про кількість балів по студентах головний в групі повідомляє викладачу, який заносить дані до таблиці рейтингового оцінювання знань студентів. 

 

4.2 Технічна задача:

4.2.1 Завдання: на наведеній принциповій схемі АПВ однократної дії домалюйте відсутні елементи, без яких дана схема не зможе функціонувати.

 

Варіант схеми № 1.

 

 

Правильна дія – домалювати реле «Положення Відключене» (KQT) з резистором.

 

Варіант схеми № 2.

 

Правильна дія – домалювати реле часу (KT) зі своїм плавнозамикаючим контактом КТ 2.

15

Варіант схеми № 3.

 

Правильна дія – домалювати проміжне реле (KL) зі своїми двома послідовними катушками КТ 2.

 

Варіант схеми № 4.

 

Правильна дія – домалювати конденсатор С (20 мкФ) та  зарядний резистор R2 (1,1 МОм)

 

16

Пояснення системи оцінювання роботи студентів за результатами завдання: перевірку виконаних завдань проводить викладач і за її результатами додає студентам наступні бали – 2 бали за правильне вирішення технічної задачі, 1 бал – за виконане завдання наполовину, 0 балів – за відсутність вирішення технічної задачі або невірне рішення. Далі викладач заносить дані до таблиці рейтингового оцінювання знань студентів.   

 

5. Підсумки заняття: підрахунок рейтингу студентів за даними таблиці оцінюван-

                                    ня знань студентів та їх активності на занятті, оголошення

                                    кінцевого рейтингу та відповідно отриманих оцінок.

 

6. Заключне слово викладача: знання принципу функціонування схеми автомати-

                                                    чного повторного вмикання однократної дії дозво-

                                                    лить в подальшому розбиратися в функціоналі

                                                    схожих схем та інших пристроїв автоматики,

                                                    а також підвищить технічну грамотність студентів,

                                                    як майбутніх спеціалістів.

 

6. Домашнє завдання:

6.1 Детальне опрацювання матеріалу лекції за допомогою:

      - повної версії лекції;

      - літератури основної: Беркович М.А., Гладышев В.А. «Автоматика энергоси-

        стем: Учебник для техникумов» - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергоатом-

        издат, 1991 г., стр. 15 – 17 та допоміжної - Барзам А.Б. «Системная автомати-

        ка» - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989 г., стр. 295 – 299,                         

      - за допомогою наступних посилань в мережі «Інтернет»:

        http://helpiks.org/1-100250.html

        http://rza.org.ua/rele/read/RPV-58---rele-odnokratnogo-povtornogo-vklyucheniya-postoyannogo-toka_100.html

         http://leg.co.ua/knigi/rzia/obsluzhivanie-rzia-i-vtorichnyh-cepey-16.html

         http://www.twirpx.com/file/1240240/

6.2 Переглянути повністю відеоролик за наступним посиланням:

       https://www.youtube.com/watch?v=xJHBgXZ_kSw

6.3 За допомогою відповідної теми в основній та допоміжній літературі прослід-

       кувати логіку спрацьовування елементів схеми для випадка, коли високоволь-

       тний вимикач Q відключається та вмикається оперативним персоналом.

       Пояснення разом зі схемою помістити до конспекту лекцій для перевірки.

6.4 За допомогою відповідної теми в основній та допоміжній літературі основної

      та допоміжної літератури пояснити, як в розглянутій схемі АПВ однократної

      дії технічно вирішується проблема для випадку, коли  контакти проміжного      

      реле KL1 залипають у замкненому стані та визивають подальше багаторазо-

      ве включення вимикача Q на стійке коротке замикання. Пояснення помістити

      до конспекту лекцій для перевірки.

      

17

Додаток А

 

 

Таблиця - Рейтингове оцінювання знань студентів та їх активності на занятті

 

Прізвище та ім’я студента

Кількість зароблених балів по завданням

Місце в рейтингу

Отримана

оцінка

 

 

 

 

ФО

ЕТ

РГ

ТЗ

Сумарний бал

 

 

 

 

 

 

1

Анциферов Кирило

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ворон Роман

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Гребенюк Андрій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Гусак Сергій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Косенко Дмитро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ляшенко Владислав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Мальковський Сергій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Мальцев Олексій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Подорожній Костянтин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Попій Олександр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Рємізов Іван

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Рибалка Антон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Серкутан Олександр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Сташевський Микита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Стьопін Валерій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Тодуров Геннадій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Хайдаров Данило

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Хоменко Олександр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Храновський Володимир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінку "5" - отримують перші три студента в рейтингу

Оцінку "4" - отримують студенти, посівши 4-10 місця в рейтингу

Оцінку "3" - отримують всі інші студенти

Оцінку "2" - отримують студенти, які набрали в сумі менш 3-х балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

 

Таблиця – Варіанти правильних відповідей на питання експрес-тесту для актуалізації знань

 

№ Варіанту

1 питання

2 питання

3 питання

1

в

а

б

2

в

в

а

3

а

б

а

4

в

а

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

 

Опорний конспект для студентів

 

 

ЛЕКЦІЯ № 3

 

Дисципліна: Автоматика електричних систем

Блок змістових модулів: ПП.03.04.01 Автоматика електричних систем

Модуль змістовний: 3.ПФ.Д.02.ПР.О.02 Пристрої системної автоматики

                                    місцевого значення

Модульна одиниця: Автоматичне повторне вмикання однократної дії

 

 

План лекції: 1. Комплектний пристрій серії РПВ – 58: зовнішній вигляд та техніч-

                          ні характеристики.

                      2. Принцип роботи схеми пристрою серії РПВ – 58.

 

Лекція:

1. Комплектное устройство серии РПВ – 58: внешний вид и технические характеристики.

Электрические устройства автоматического повторного включения (АПВ) однократного действия получили наиболее широкое распространение. Наиболее часто такие АПВ выполняются с помощью комплектного устройства серии РПА-58.

В состав комплектного устройства РПВ-58 входят: реле времени КТ типа с дополнительным резистором R1 для обеспечения термической стойкости реле; промежуточное реле KL с двумя обмотками - параллельной и последовательной; конденсатор С (20 мкФ), что обеспечивает однократность действия АПВ; зарядный резистор R2 (1,1 МОм) и разрядный резистор R3 (510 Ом).

Внешний вид данного комплектного устройства приведен далее:

 

2. Принцип работы схемы устройства серии РПВ – 58.

Принципиальная схема АПВ для линии с масляным выключателем приведена на рисунке 1.

Рисунок 1

 

Принцип работы данной схемы:

 

1. Когда высоковольтный выключатель Q включен и ключ управления SA находится в положении «Включено» (В 2), к конденсатору через контакты ключа управления 1-3 подводится «плюс» (+) оперативного тока, а «минус» (-) - через зарядный резистор R2. При этом конденсатор С будет заряжен, а схема АПВ будет находиться в состоянии готовности к работе.

2. При включенном высоковольтном выключателе Q реле «Положения Отключено» (KQT), которое осуществляет контроль исправности цепей включения, электрическим током не обтекается, и его контакт KQT.1 в цепи пуска схемы АПВ разомкнут.

3. Пуск схемы АПВ происходит при отключении высоковольтного выключателя Q релейной защитой и соответствующем возникновении несоответствия между положением ключа управления SA, которое не изменилось, и положением высоковольтного выключателя Q, который теперь отключен. Несоответствие положений ключа управления SA и высоковольтного выключателя Q характеризуется тем, что через контакты ключа SA 1-3 в схему устройства АПВ «РПА - 58» по-прежнему подается «плюс» (+) оперативного тока, а ранее разомкнутый вспомогательный контакт выключателя SQ .1 переключился и замкнул цепь обмотки реле KQT, которое сработало и подало контактом KQT.1 «минус» (-) оперативного тока на обмотку реле времени КТ. При срабатывании реле времени КТ размыкается его мгновенный размыкающий контакт КТ.1 и вводится в цепь обмотки реле дополнительное сопротивление (резистор R1). Это приводит к уменьшению тока в обмотке реле, благодаря чему обеспечивается его термическая стойкость при длительном прохождении тока.

4. В конце уставки выдержки времени (от 0,5 до 9 сек.) Реле КТ подключается соответствующим замыкающим контактом КТ.2 параллельную обмотку реле KL 1 до конденсатора С. Реле KL 1 при этом сработает от тока разряда конденсатора С и самоудерживаясь через свою вторую обмотку, включенную последовательно с обмоткой контактора высоковольтного выключателя КМ, представляет команду на включение выключателя Q.

Выключатель Q включается, его вспомогательный контакт SQ.1 размыкается и возвращает в исходные положения реле KQT, KL 1 и КТ.

Если повреждения на ЛЭП было неустойчивым, то она останется в рабочем состоянии. После размыкания контакта реле времени КТ.2 конденсатор С начнет заряжатся через зарядное резистор R2, сопротивление которого выбирается таким, чтобы время заряда конденсатора составлял 20 ÷ 25 с. Таким образом, через указанное время схема АПВ будет подготовлена ​​к новому действию.

 

 

 

docx
Додано
20 листопада 2020
Переглядів
411
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку