Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Використання елементів змішаного навчання у підготовці фахівців

Про матеріал
Узагальнення власного досвіду у галузі запровадження елементів змішаного навчання у процес підготовки фахівців у закладі передвищої фахової освіти
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ТЕМА «Використання елементів змішаного навчання» ПІДГОТУВАВ - ДУДНИК АНДРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Номер слайду 2

Майбутнє вже настало!!! Просто воно ще нерівномірно розподілене. Американо - канадський письменник. Вільям Форд Гібсон

Номер слайду 3

ПЛАН1. Актуальність2. Визначення поняття змішаного навчання 3. Змішане навчання в Україні4. Елементи та моделі змішаного навчання 5. Власний досвід6. Переваги та недоліки змішаного навчання7. Висновки 8. Інформаційні ресурси

Номер слайду 4

Наша епоха - перехід суспільства від постіндустріальної до інформаційної форми. Сучасна освіта має орієнтуватись на технології, що формують в студентів уміння постійно вчитися, оперувати і управляти інформацією та швидко приймати рішення при зміні умов. В умовах традиційних форм та методів навчання учні, отримуючи інформацію пасивно, не вміють самостійно і якісно її здобувати. Розвиток мережевих, хмарних та мультимедійних технологій став однією з перспектив для розвитку різних форм навчання електронного (e-learning), мобільного (m-learning), навчання протягом усього життя (Lifelong learning) і т.п.1. АКТУАЛЬНІСТЬ

Номер слайду 5

ПУЛЬТ ДО ВСЕСВІТУ ІНФОРМАЦІЇЇ

Номер слайду 6

Поняття змішаного навчання (blended learning) з'явилося в США в 2007 році. Це модель навчання, що поєднує дистанційну і традиційну форми навчання.Ідея при змішаному навчанні полягає в тому, що певну частину навчальних дисциплін (або дисципліни) студенти (слухачі) освоюють у традиційних формах навчання (стаціонарній або заочній тощо), а іншу частину дисциплін (або дисципліни) - за технологіями мережевого навчання. 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Номер слайду 7

У МОН України розробили рекомендації щодо організації змішаного навчання у вузах та коледжах:3. ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ

Номер слайду 8

А також надали доступ до безкоштовного онлайн-курсу для педагогів та керівників закладів професійно-технічної освіти «Про дистанційний та змішаний формати навчання»

Номер слайду 9

Змішане навчання включає в себе такі елементи: лекційні заняття для самостійного освоєння в зручний для студента час; індивідуальні та групові онлайн - проекти; віртуальна класна кімната (наприклад Google classroom);аудіо та відео матеріали, анімації та симуляції. Оцінка успішності студента може проводитися як у режимі онлайн, так і в аудиторії. У режимі онлайн може проводитися тестування та виконання різних проектів та завдань. Я особисто використовую ресурс - https://app.onlinetestpad.com/ВАЖЛИВО!!! Фінальна оцінка - залік або іспит - проводиться лише в очній формі.4. ЕЛЕМЕНТИ ТА МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Номер слайду 10

Існують наступні моделі змішаного навчання: - ротаційна модель (англ. Station Rotation Model); - модель “Flex” (англ. Flex Model); - модель лабораторної ротації (англ. Lab Rotation); - модель самостійного змішування (A La Carte Model); - модель збагаченого віртуального навчання;- модель «Перевернутий клас» (англ. Flipped Classroom) та інші моделі.

Номер слайду 11

В своїй викладацькій діяльності використовую елементи змішаного навчання за допомогою двох моделей навчання:1. Модель збагаченого віртуального навчання.2. Модель «Перевернутий клас». Для обох вказаних моделей характено те, що діти вивчають теорію вдома, самостійно керуючи своїм часом і темпом вивчення теми, а у аудиторії – дискутують і глибше засвоюють матеріал. Викладач в цьому процесі лише фасилітує цей процес і допомагає вирішувати спірні питання.4. ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Номер слайду 12

Основна позааудиторна робота по вивченню матеріалів проводиться в чат-групах по дисциплінам, які створені за допомогою мессенджера Telegram:

Номер слайду 13

Для діагностики знань використовую як онлайн-ресурси (https://app.onlinetestpad.com/), так і класичні опитування, взаємоперевірки і т.п. під час аудиторних занять.

Номер слайду 14

ПЕРЕВАГИ- збільшення взаємодії між викладачами та студентами й студентами в колективі; - підвищення активної складової навчання в аудиторії;- залучення якісного медіаконтенту замість сухих пояснень та визначень; - гнучкість для окремих категорій здобувачів, які працюють, мають дітей тощо;- доступ до навчальних матеріалів в будь-який час та будь-яким способом.

Номер слайду 15

НЕДОЛІКИ- залежність від технічних засобів та наявності і якості інтернет – зв’язку; - великий поріг цифрової грамотності у учасників такого процесу; - відсутність групової роботи за умови онлайн-лекцій; - можлива відсутність вмотивованості у студентів до самостійного навчання та опанування матеріалу.

Номер слайду 16

Отже, змішана модель навчання - це модель використання розподілених інформаційно-освітніх ресурсів в стаціонарному навчанні із застосуванням елементів дистанційного навчання. Змішане навчання успадковує переваги дистанційного навчання й намагаєтьсямінімізувати його недоліки. ВИСНОВКИДякую за увагу!

Номер слайду 17

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДЕТАЛЬНІШОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ВКАЗАНОЇ ТЕМИ ЗНАЙДІТЬ ЧЕРЕЗ ПОШУК МЕССЕНДЖЕРА TELEGRAM ПУБЛІЧНУ ГРУПУ dydnickzn і приєднайтеся до неї. Або відскануйте QR – код, наведений далі:

Номер слайду 18

pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Майстер-класи
Додано
20 листопада 2020
Переглядів
235
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку