16 квітня о 15:00Вебінар: Мотивація до навчання під час карантину

Авторська програма курсу "Людина серед людей" для учнів початкових класів.

Про матеріал

Авторська програма курсу "Людина серед людей" для учнів початкових класів (35 годин).

Мета курсу: сприяти формуванню потреби до пізнання світу та людини в ньому, засвоєнню духовних цінностей у різноманітних сферах; виховувати почуття власного «Я», віру у свої сили; викликати бажання виховувати позитивні риси характеру; прищеплювати шанобливе ставлення до оточуючих людей, почуття милосердя, уважність до старших

людей; акцентувати увагу на вихованні доброти, чуйності, щедрості, доброзичливості.

Перегляд файлу

                                           Анотація програми

Направленість                              Навчальний курс для учнів початкових

програми                                       класів

Вік учнів                                       3 клас (8 – 9 років)

Термін реалізації                         1 рік

Рік розробки                                 2017 р.

Мета                                              Сприяти формуванню потреби до пізнання         

                                                       світу та людини в ньому, засвоєнню духов-

                                                       них цінностей у різноманітних сферах;

                                                       виховувати почуття власного «Я», віру у

                                                       свої сили; викликати бажання виховувати

                                                       позитивні риси характеру; прищеплювати

                                                       шанобливе ставлення до оточуючих людей,

                                                       почуття милосердя, уважність до старших

                                                       людей; акцентувати увагу на вихованні

                                                       доброти, чуйності, щедрості, доброзичливос-

                                                       ті.

Задачі                - формування потреби учнів до пізнання

                             світу та людини в ньому;

                           -  підвищення рівня вихованості молодших школярів;

                           -  розкриття взаємодії людей у сім ї, колективі, суспільстві;

                           -  виховання всебічно розвиненої, духовно і

                              морально зрілої особистості, готової зустрітися з викликами                       

                              сучасного життя;

                           -  розвиток творчих здібностей;

                           -  формування позитивної мотивації до навчальної діяльності;

                           -   вивчення психологічних властивостей молодших школярів

Новизна                                        Включає розділи, недостатньо висвітлені у

                                                      шкільному курсі з громадянської освіти

Форми занять                              Фронтальні (10 – 15 учнів)

Режим занять                              1 година, 1 раз на тиждень

Очікувані результати              Підвищення рівня вихованості молодших

                                                   школярів; створення передумов для усвідом-

                                                   леного сприймання і засвоєння соціальних та

                                                   морально-правових норм, історичних,

                                                   національно-культурних традицій українського

                                                   народу

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ

«Людина серед людей»

для учнів початкових класів

 

Пояснювальна записка

 

Велике  зло принижувати гідність людини,

вважати себе особою, яка заслуговує пошани,

а іншу людину – дрібною порошинкою.

В.Сухомлинський

 

 Розвиток України, як сучасної демократичної держави, повинен ґрунтуватися на формуванні в дітей і молоді високоморальних якостей, високого рівня культури, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, добра, краси.

 Етика – це моральна цінність, яка увійшла у історію людства. Вона є взірцем норм і правил поведінки людини, вихователем її духовної свідомості і стриманості, еталоном моральної чистоти.

 Майбутнє української нації залежить від змісту цінностей, які закладаються в серця дітей, і від того, якою мірою духовність стане їхнього життя.

  Важливо сформувати в молодших школярів цілісну картину світу, місце в ньому людини; створити теоретичну базу для засвоєння різних видів соціального досвіду; розвивати вміння користуватися системою цінностей суспільства.

 Курс «Людина серед людей» здатен допомогти дитині розібратися в природі моральних цінностей, які лежать в основі духовності та культури особистості, зрозуміти етичну основу й норми людського спілкування.

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ

«Людина серед людей»

для учнів початкових класів

3-й клас (35 годин)

        Зміст навчального матеріалу

Вимоги щодо рівня загальноосвітньої     підготовки учнів

Я – Людина (6 год.)

Людське «Я». Поява людини на світ та її розвиток. Зовнішня та внутрішня краса людини. Людське добре ім’я. Радість життя.

Учень має уявлення про:

-   життя, як найвищу цінність;

 •      людину, як біологічну і соціальну істоту;
 •    неповторність кожної людини (риси обличчя, риси характеру, здібності);
 •    перевагу внутрішньої краси людини над зовнішньою;
 •    гідне відношення до кожної людини.

Людські чесноти. Гарні вчинки – ознака вихованої людини (6 год.)

Ввічливість. Щедрість. Доброта. Вихованість. Шанобливе ставлення до тих, хто нас оточує.

Пошана-основа ввічливості.

 Культура поведінки.

Учень має уявлення про :

- норми поведінки та життя в суспільстві;

- культуру взаємовідносин людей в сім ї, школі, на вулиці;

- культуру мовлення, спілкування і поведінки;

- загальнолюдські моральні якості, людські чесноти;

- застосування на практиці загально прийнятих етичних норм, коректування своєї поведінки відповідно до них.

На Україні я живу (7 год.)

Україна - незалежна держава. Пам’ятки культури рідного краю. Моральні норми українського народу. Права та обов’язки громадянина. Як бути корисним в суспільстві

Учень має уявлення про:

- Україну, як незалежну державу;

- минуле і сучасне рідного краю;

- одвічні символи України;

 •    бережливе ставлення до природи України;
 •    історичні пам’ятки своєї місцевості,
 •    славетних людей свого краю;
 •    звичаї українського народу;
 •    права та обов’язки дітей та громадян української держави.

Етика людських взаємовідносин (8 год.)

Значення сім ї для кожної людини. Основні обов’язки в сім ї. Шанобливе ставлення до старших. Культура спілкування з ровесниками і дорослими людьми. З чого починається дружба. Вимоги до товаришування, спільної гри, праці

Учень:

 • розуміє значення слів «сімя», «рід», «рідня»;
 • наводить приклади, як берегти й примножувати честь своєї рідні та роду;
 • відчуває вдячність батькам;
 • виявляє подяку батькам;
 • дотримується дружніх стосунків з ровесниками;
 • обґрунтовує важливість чесності у справжній дружбі;
 • наводить приклади дружніх взаємовідносин з власного життя

Учень має уявлення про:

 • поняття «Сімя», значення сім ї для кожної людини;
 • розподіл обов’язків між батьками та дітьми;
 • необхідність турботливого ставлення до членів своєї родини, турботи про менших та слабших, збереження сімейних традицій;
 • дотримання правил поведінки в школі, громадських місцях;
 • поняття товаришування, дружніх взаємовідносин, взаємодопомоги
 •  

 Прагну робити добро (8 год.)

Прояви добра в нашому житті. Творити добро для себе та інших. Злагода між людьми. Чистота думок і вчинків. Вміння слухати й почути. Твори добро -  остерігайся зла.

Учень:

- усвідомлює, що таке добро;

- наводить приклади проявів добра з власного життя;

- пояснює, що добрі вчинки є результатом любові та поваги до людей;

- пояснює, чому важливо дбати про чистоту думок і бажань

- розуміє важливість уміння слухати;

- пояснює настанову - твори добро, остерігайся зла.

- обґрунтовує думку про те, що справжнє добро робиться безкорисливо.

 

doc
Пов’язані теми
Я у світі, 3 клас, Планування
Додано
20 лютого 2018
Переглядів
586
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку