Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Авторська програма курсу "Людина серед людей" для учнів початкових класів.

Про матеріал

Авторська програма курсу "Людина серед людей" для учнів початкових класів (35 годин).

Мета курсу: сприяти формуванню потреби до пізнання світу та людини в ньому, засвоєнню духовних цінностей у різноманітних сферах; виховувати почуття власного «Я», віру у свої сили; викликати бажання виховувати позитивні риси характеру; прищеплювати шанобливе ставлення до оточуючих людей, почуття милосердя, уважність до старших

людей; акцентувати увагу на вихованні доброти, чуйності, щедрості, доброзичливості.

Перегляд файлу

                                           Анотація програми

Направленість                              Навчальний курс для учнів початкових

програми                                       класів

Вік учнів                                       3 клас (8 – 9 років)

Термін реалізації                         1 рік

Рік розробки                                 2017 р.

Мета                                              Сприяти формуванню потреби до пізнання         

                                                       світу та людини в ньому, засвоєнню духов-

                                                       них цінностей у різноманітних сферах;

                                                       виховувати почуття власного «Я», віру у

                                                       свої сили; викликати бажання виховувати

                                                       позитивні риси характеру; прищеплювати

                                                       шанобливе ставлення до оточуючих людей,

                                                       почуття милосердя, уважність до старших

                                                       людей; акцентувати увагу на вихованні

                                                       доброти, чуйності, щедрості, доброзичливос-

                                                       ті.

Задачі                - формування потреби учнів до пізнання

                             світу та людини в ньому;

                           -  підвищення рівня вихованості молодших школярів;

                           -  розкриття взаємодії людей у сім ї, колективі, суспільстві;

                           -  виховання всебічно розвиненої, духовно і

                              морально зрілої особистості, готової зустрітися з викликами                       

                              сучасного життя;

                           -  розвиток творчих здібностей;

                           -  формування позитивної мотивації до навчальної діяльності;

                           -   вивчення психологічних властивостей молодших школярів

Новизна                                        Включає розділи, недостатньо висвітлені у

                                                      шкільному курсі з громадянської освіти

Форми занять                              Фронтальні (10 – 15 учнів)

Режим занять                              1 година, 1 раз на тиждень

Очікувані результати              Підвищення рівня вихованості молодших

                                                   школярів; створення передумов для усвідом-

                                                   леного сприймання і засвоєння соціальних та

                                                   морально-правових норм, історичних,

                                                   національно-культурних традицій українського

                                                   народу

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ

«Людина серед людей»

для учнів початкових класів

 

Пояснювальна записка

 

Велике  зло принижувати гідність людини,

вважати себе особою, яка заслуговує пошани,

а іншу людину – дрібною порошинкою.

В.Сухомлинський

 

 Розвиток України, як сучасної демократичної держави, повинен ґрунтуватися на формуванні в дітей і молоді високоморальних якостей, високого рівня культури, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, добра, краси.

 Етика – це моральна цінність, яка увійшла у історію людства. Вона є взірцем норм і правил поведінки людини, вихователем її духовної свідомості і стриманості, еталоном моральної чистоти.

 Майбутнє української нації залежить від змісту цінностей, які закладаються в серця дітей, і від того, якою мірою духовність стане їхнього життя.

  Важливо сформувати в молодших школярів цілісну картину світу, місце в ньому людини; створити теоретичну базу для засвоєння різних видів соціального досвіду; розвивати вміння користуватися системою цінностей суспільства.

 Курс «Людина серед людей» здатен допомогти дитині розібратися в природі моральних цінностей, які лежать в основі духовності та культури особистості, зрозуміти етичну основу й норми людського спілкування.

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ

«Людина серед людей»

для учнів початкових класів

3-й клас (35 годин)

        Зміст навчального матеріалу

Вимоги щодо рівня загальноосвітньої     підготовки учнів

Я – Людина (6 год.)

Людське «Я». Поява людини на світ та її розвиток. Зовнішня та внутрішня краса людини. Людське добре ім’я. Радість життя.

Учень має уявлення про:

-   життя, як найвищу цінність;

 •      людину, як біологічну і соціальну істоту;
 •    неповторність кожної людини (риси обличчя, риси характеру, здібності);
 •    перевагу внутрішньої краси людини над зовнішньою;
 •    гідне відношення до кожної людини.

Людські чесноти. Гарні вчинки – ознака вихованої людини (6 год.)

Ввічливість. Щедрість. Доброта. Вихованість. Шанобливе ставлення до тих, хто нас оточує.

Пошана-основа ввічливості.

 Культура поведінки.

Учень має уявлення про :

- норми поведінки та життя в суспільстві;

- культуру взаємовідносин людей в сім ї, школі, на вулиці;

- культуру мовлення, спілкування і поведінки;

- загальнолюдські моральні якості, людські чесноти;

- застосування на практиці загально прийнятих етичних норм, коректування своєї поведінки відповідно до них.

На Україні я живу (7 год.)

Україна - незалежна держава. Пам’ятки культури рідного краю. Моральні норми українського народу. Права та обов’язки громадянина. Як бути корисним в суспільстві

Учень має уявлення про:

- Україну, як незалежну державу;

- минуле і сучасне рідного краю;

- одвічні символи України;

 •    бережливе ставлення до природи України;
 •    історичні пам’ятки своєї місцевості,
 •    славетних людей свого краю;
 •    звичаї українського народу;
 •    права та обов’язки дітей та громадян української держави.

Етика людських взаємовідносин (8 год.)

Значення сім ї для кожної людини. Основні обов’язки в сім ї. Шанобливе ставлення до старших. Культура спілкування з ровесниками і дорослими людьми. З чого починається дружба. Вимоги до товаришування, спільної гри, праці

Учень:

 • розуміє значення слів «сімя», «рід», «рідня»;
 • наводить приклади, як берегти й примножувати честь своєї рідні та роду;
 • відчуває вдячність батькам;
 • виявляє подяку батькам;
 • дотримується дружніх стосунків з ровесниками;
 • обґрунтовує важливість чесності у справжній дружбі;
 • наводить приклади дружніх взаємовідносин з власного життя

Учень має уявлення про:

 • поняття «Сімя», значення сім ї для кожної людини;
 • розподіл обов’язків між батьками та дітьми;
 • необхідність турботливого ставлення до членів своєї родини, турботи про менших та слабших, збереження сімейних традицій;
 • дотримання правил поведінки в школі, громадських місцях;
 • поняття товаришування, дружніх взаємовідносин, взаємодопомоги
 •  

 Прагну робити добро (8 год.)

Прояви добра в нашому житті. Творити добро для себе та інших. Злагода між людьми. Чистота думок і вчинків. Вміння слухати й почути. Твори добро -  остерігайся зла.

Учень:

- усвідомлює, що таке добро;

- наводить приклади проявів добра з власного життя;

- пояснює, що добрі вчинки є результатом любові та поваги до людей;

- пояснює, чому важливо дбати про чистоту думок і бажань

- розуміє важливість уміння слухати;

- пояснює настанову - твори добро, остерігайся зла.

- обґрунтовує думку про те, що справжнє добро робиться безкорисливо.

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
Пов’язані теми
Я у світі, 3 клас, Планування
Додано
20 лютого 2018
Переглядів
334
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку