Авторська розробка "Інтелект карти на уроках математики та "Я досліджую світ ""

Про матеріал

Інтелект карта – це незамінна маршрутна карта-пам'ятка, яка дозволяє від початку організовувати інформацію так, щоб мозку було легко працювати з нею. За допомогою такої карти кожен зможе швидше та легше запам'ятовувати та згадувати потрібні факти (порівняно з традиційними записами).Таким чином учень графічними способом фіксує свої думки та робить узагальнення.

Перегляд файлу

1

 

 

Міністерство освіти і науки України

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

 

Кафедра початкової освіти

 

 

 

 

 

Авторська розробка

 

 

на тему «Інтелект карти на уроках математики та «Я досліджую світ »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:

Лук’янова Ірина Василівна

учитель початкових класів Нововасилівського НВК Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області

 

Група 28

 

 

Запоріжжя

2018


 

 

ВСТУП.

За Концепцією Нової української школи, наскрізними вміннями й навичками, 21 століття є:читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

За моїм переконанням вважаю, що умовою формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь та навичок, окреслених у Концепції НУШ і у Державному стандарті початкової освіти є впровадження в освітній процес таких методів та прийомів навчання,які удосконалюють розвиток критичного мислення, інтелектуальних здібностей, підвищують дієвість навчання. Проблема полягає в тому, як донести навчальнийматеріал, щоб привернув увагуучнів та не викликав «відторгнення» як «щосьнабридливе».

Метою даної роботи є обґрунтувати та проаналізувати переваги використання Інтелект карти на уроках математики та Я досліджую світ.

Завдання:

1. З’ясувати вплив візуальних засобів на мислення учнів.

2.Визначити поняття  та описати процес створення Інтелект карти.

3. Використання Інтелект карти на уроках математики та Я досліджую світ.

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Відомо, інформація має великий вплив на людину, особливо коли вона сприймається різними органами чуттів і є джерелом наших уявлень про світ. Я.А.Коменський зазначав: " Якщо будь-які предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями. усе, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме - для  сприймання зором,  чутне - слухом,  запахи - нюхом, доступне дотикові - через дотик."[1].

90% інформації надходить в мозок через візуальні канали. Візуалізація:виражає ідею;структурує, допомагає зрозуміти та запам’ятати;ефективно задіює тіло і мозок.

Останнім часом великої популярності набули Майд –карти або карти розуму. Карта розуму, інтелект карта, майд-карта - це графічне відображення процесів візуалізації та багатомірного мислення, як найбільш природного способу інтелектуальної діяльності людини.

Інтелект карта – це незамінна маршрутна карта-пам’ятка, яка дозволяє від початку організовувати інформацію так, щоб мозку було легко працювати з нею. За допомогою такої карти кожен зможе швидше та легше запам’ятовувати та згадувати потрібні факти (порівняно з традиційними записами).Таким чином учень графічними способом фіксує свої думки та робить узагальнення.

Створення інтелект-карт – цікавий та захопливий процес, який точно сподобається вашим учням. Але не можна не визнати, щона роботу над картою доведетьсявитратитибагатозусиль та часу[2].

Алгоритм створення Інтелект карт.

1. Учні берут аркуш паперу формата А4 (індивідуальная работа) або ватман (групова робота), кольорові олівці, фломастери.

2. В центрі аркуша розташована картинка або слово, яке є темою уроку або проблемою уроку.

3. Від основного поняття або малюнка малюють в різні сторони кольорові стрілки над якими підписують основні поняття, асоціації, зв’язані із цим словом. Малюючи Інтелект карту використовують малюнки або картинки.

Від кожної стрілки малюють декілька тонких стрілок – уточнення понять.

 

Природознавство 1 клас (фрагмент уроку)

Тема.Дослідження «Рукотворні тіла та їх властивості»

Перед дітьми аркуш паперу із зображенням олівця.

Питання вчителя:-Що зображено на аркуші? Опишіть що ви бачите? Виділимо властивості олівця.

 

Учні малюють гілки: 1.Форма. 2. Колір. 3. Типи олівців. 4.З чого виготовляють? 5.Де використовують олівці? 6. Що можна робити?

Далі підбирають асоціації:

1) форма –довгий, товстий, короткий;

2) колір – жовтий, зелений тощо;

3) типи-простий, кольоровий, механічний:

4)з чого виготовляють-дерево, пластмаса;

5)що можна робити олівцем –малювати, креслити, розфарбовувати;

6) де використовують –вдома, науроках малювання, математики, трудового навчання тощо, ізостудія.

 

C:\Users\Админ\Desktop\МАЛЮНОК !.png

 

 

 

 

 

 

 

Природознавство 1 клас (фрагмент уроку)

Тема. Дослідження властивостей тіл природи.

C:\Users\Админ\Desktop\Тіла природи.png

Учитель демонструє тіла природи і пропонує назвати їх. Чим вони схожі? Чим відрізняються? Які з тіл належать до живої природи? Які до неживої? Які рукотворні тіла ви бачите? Пропонує на Інтелект карті зобразити. Далі ускладнює завдання:

-Рослини поділяють на три групи. Яка рослина називається кущем? деревом? трав’янистою рослиною? Учні показують на карті групи рослин, домальовують свої рослини, які знають.

- Розподіли тварин на групи. Доведіть, що тварини вашої групи-звірі, птахи чи риби.

-Яка група тварин вам найбільше сподобалася?

-Чи є у вас вдома зображені тварини.

Проблемне питання:

-Ви бачите, що одна гілочка із знаком питання. Кого, на вашу думку, можна віднести до живої природи? Доведіть свою думку. Учні приходять до висновку, що людина теж жива природа і домальовують її.

 

У Типовій освітній програмі, розробленою під керівництвом Савченко,реалізація мети і завдань початкового курсуматематики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

Змістова лінія «Геометричні фігури» націлена на розвиток в учнів просторових уявлень; формування здатності розрізняти геометричні фігури за їх істотними ознаками; формування практичних умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати геометричні фігури від руки та за допомогою простих креслярських інструментів. Ця змістова лінія має пропедевтичний характер[3].

Дляреалізації змістовних ліній «Геометричні фігури» та «Робота з даними» пропоную учням практичну роботу.

C:\Users\Админ\Desktop\Без имени.png

 

На Інтелект карті зображені відповідні геометричні фігури.

Даю завдання:

- Об’єднати геометричні фігури одинакові за кольором, одинакові за кількістю сторін?

 

- Показати круги, трикутники, многокутники?Звернути увагу учнів на те, що ознаки — це все те, чим предмети схожі й чим відрізняються один від одного.

Далі з учнями визначаємо,яких фігур більшеабо менше, порівнюємо, рахуємо.

 

Математика 1 клас. Тема «Досліджуємо ознаки, пов’язані з величиною»

Учні називають зображені об’єкти на Інтелект карті.

- За якими ознаками предмети можуть відрізнятися або бути схожі один на одний?

Установлюють спільне між об’єктами. Порівнюють за довжиною, шириною та висотою.

C:\Users\Админ\Desktop\Величини.png

 

 

ВИСНОВОК

Використання Інтелект карт у процесінавчаннямаютьпереваги:

  1. підвищуєтьсяактивізаціянавчальноїдіяльностіучнів;
  2. сприяють розвиткові інтелектуальних здібностей, креативного та критичного мислення;
  3. здатність до аналізу, синтезу, вміння роботи висновки;
  4. формують творчість, уяву, образне мислення;
  5. підвищується рівень сформованості комунікативних навичок;
  6. формуються товариські відносини у роботах в групах.

Ефективність результатів даного навчання характеризуються високим рівнем мотивації та пізнавального інтересу до вивчення математики та Я досліджую світ, що в свою чергу дозволяють здобувачеві освіти проявити свої знання та навички.

Що стосується мене, прийом використання Інтелект карти  має невичерпні можливості взаємодії у спільній діяльності учителя та учнів. Саме у цьому я вбачаю перспективу подальшого використання Інтелект карти у освітньому процесі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  1.       Коменський Я.А. Велика дидактика / Я.А. Коменський // Вибр. пед. твори. – К.Рад.шк.,1940. – Т. 1. – 245 с.
  2.       Найдьонова А.В.,Інтелект карта як  інструмент ефективної роботи з інформацією: навчальнийпосібник.-Д.,2016 рік.-с.58

            3. Савченко О.Я. Типоваосвітняпрограма[Електронний ресурс].–Режим доступудо ресурсу: http://nus.org.ua/news/opublikuvaly-typovi-osvitni-programy-dlya-1-2-klasiv-nush-dokumenty/, дата звертання 14.10.2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
НУШ
Додано
13 лютого 2019
Переглядів
1740
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку