28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Авторська розробка на тему: «Алгоритм проведення , матеріали, картки контролю, картки самооцінювання тощо для «Щоденних 3» у період вересень-жовтень в 1 класі»

Про матеріал

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Кафедра початкової освіти

Авторська розробка

на тему: «Алгоритм проведення , матеріали, картки контролю,

картки самооцінювання тощо для «Щоденних 3» у період вересень-жовтень»

Виконала:

Бачарнікова Ганна Володимирівна

учитель початкових класів

Мирненської ЗШ І – ІІІ ст.

Мелітопольської РДА

Запоріжжя

2018

Нова українська школа – це школа для життя в 21 столітті. Від школи, де накачують знаннями, ми переходимо до школи компетентностей

Метою початкової освіти є гармонійний розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, виховання загальнолюдських цінностей, підтримка життєвого оптимізму, розвиток самостійності, творчості та допитливості. Сучасне суспільство змінюється досить швидко, важко прогнозувати навіть найближче майбутнє. Тому неможливо передбачити, які знання можуть знадобитися дитині в її позашкільному житті, а які — ні. Враховуючи це, вчитель початкових класів має навчити учня самостійно здобувати знання, знаходити найоптимальніші рішення певної проблемної ситуації, аргументовано відстоювати власну позицію, чітко висловлювати свою думку, мати розвинені комунікативні здібності.

«Щоденні 3» - це технологія вивчення математики. Мета – зацікавити учнів математикою. Допомагає школярам краще розвивати математичні навички. Ця технологія розвиває самостійність, витримку, наполегливість, відповідальність. Потребує організації класного простору. Для проведення технології потрібно відвести місце у класі - осередок, де будуть фіксуватися назви діяльності, які діти виконуватимуть упродовж дня, а саме

üматематика самостійно,

üматематика письмово,

üматематика з другом.

Для роботи потрібна велика кількість матеріалів. Вони є дуже цікавими для школярів, а саме маніпулятивні ігри, настільні ігри, гральні кубики,логічні завдання, танграми. Різні геометричні фігурки, які використовуються для роботи з задачами та інші. Ці матеріали учитель обирає самостійно відповідно до рівня учнів класу, їх інтересів, потреб. . Найважливіше завдання полягає в тому, що вчитель має керувати цією технологією та навчати школярів працювати з нею. Впроваджувати «Щоденні 3» потрібно з першого дня у школі. Обов'язково оговорити з учнями правила роботи перед початком виконання завдань.

Для освоєння «Щоденних 3» спочатку вчимося вибирати та прибирати матеріали. Під час цього діти вчаться самостійно вибирати та повертати матеріали для математичних ігор і вправ. Ці активності допомагають відпрацьовувати математичні поняття , які вивчають учні. Також можуть допомогти закріпити вже вивчене. З усіма матеріалами потрібно дітей ознайомити та навчити з ними працювати:

1.Показати і пояснити, де і як зберігаються матеріали

2.Змоделювати як вибирати, правильно користуватися та повертати матеріали на місце.

3.Разом з учнями попрактикуватися вибирати, використовувати та повертати матеріали.

Повторювати ці кроки щоразу коли у класі будуть з´являтися нові математичні матеріали та ігри.

Після цього опанування можна починати 10 кроків до самостійності.

1.Познайомити дітей з діяльністю.

2.Поставити ціль та створити атмосферу необхідності.

3.Записати бажану поведінку на «Я - схемі»

4.Змоделювати бажану поведінку.

5.Змоделювати менш бажану поведінку. Потім більш бажану.

6.Діти беруть матеріали і розміщуються в класі.

7.Учні працюють самостійно і тренують витривалість.

8.Учитель не заважає, а непомітно спостерігає

9.Як тільки перша дитина втрачає витримку, вчитель використовує сигнал, щоб зібрати учнів. У русі вони повертають матеріали.

10.Учитель запитує: «Як все пройшло?», «Що вдалося?Що ні?», щоб підсумувати і проаналізувати роботу.

Діяльність «математика самостійно» передбачає навчання дітей самостійності у математичному виборі, проведення уроків математичними блоками. Можна застосовувати як під час уроку, так і впродовж дня. Найголовніше є те, що учень самостійно обирає математичні активності, з якими він має бажання працювати. Розвиває математичне мислення, маніпулятивні навички. При роботі треба звертати увагу на потреби школярів. Перед початком роботи учитель разом з дітьми складають правила, яких діти мають дотримуватися під час « математики самостійно». Вони можуть бути написані як на дошці, так і на папері. І бути у полі зорі школярів.

1.Учні визначаються із завданням для роботи.

2.Обирають зручне місце і починають працювати.

3.Під час роботи залишаються на одному місці

4.Працюють увесь відведений час.

5.Дотримуються правил поведінки

6.Працюють тихенько

7.Закінчивши роботу, складають маніпулятивні ігри у відведені місця.

Важливо, щоб під час учнівської діяльності учитель працював з учнями., котрі потребують допомоги.

Наступною вводимо діяльність «математика письмово». Це час, коли учні виконують письмові завдання. Спочатку практикують написання цифр, записують числові ряди. Згодом записують розв'язання задач, результати вимірювань, обчислень, У процесі цієї роботи учні опрацьовують математичні навички, передбачені навчальною програмою. Учитель готує необхідні завдання, які школярі повинні виконувати упродовж відведеного часу. Математичне письмо починають впроваджувати після тижневої роботи над діяльністю «математика самостійно». Цей вид проходить під час уроку. Школярі, працюючи над математичним письмом. відпрацьовують вміння самостійно, зосереджено та уважно працювати упродовж відведеного часу. Перед початком роботи учитель разом із учнями складає правила.

1.Розпочинають працювати одразу

2.Під час роботи залишаються на одному місці.

3.Працюють увесь відведений час.

4.Дотримуються правил поведінки.

5.Працюють тихенько

Після опрацювання обох діяльностей, школярі самостійно визначають, з якої діяльності вони хочуть розпочати свою роботу на уроці.

«Математика з другом» вводиться коли діти впевнено виконують перші дві діяльності. Цікавий вид діяльності, що допомагає не лише відпрацьовувати математичні навички, але й вчитися комунікувати, співпрацювати один з одним.

Для цієї діяльності діти вже вміють обирати партнера. Завдання вчителя допомогти дітям обрати партнера і спостерігати за тим. щоб вони змінювали товаришів, а не працювали постійно в одній і тій самій парі. Вчитель має допомогти налагодити співпрацю між усіма учнями класу.

Перед початком впровадження діяльності «математика з другом» учитель разом із учнями складає правила, яких діти повинні дотримуватися. Вони мають бути у полі зору школярів.

1.Обирають матеріали тихо і швиденько.

2.Під час роботи залишаються на одному місці.

3.Працюють упродовж відведеного часу.

4.Складають матеріали у відповідне місце.

5.Працюють тихенько

6.Слідкують за математичною витривалістю.

Важливо, щоб під час парної роботи, вчитель працював з учнями, які потребують допомоги..

У вересні-жовтні учням 1 класу для самостійної роботи з математики можна запропонувати:

Ігри:

ü«Математичне доміно».

ü«Утвори фігури з паличок».

ü«Лабіринти».

ü«Математичне лото».

ü«Знайди закономірність».

ü«Розклади фігури»

ü«Графічні малюнки»

ü«Знайди відмінності».

ü«Завдання для конструювання та моделювання».

üТанграм

Види завдань в діяльності «математика письмово»:

1.Властивості навколишніх предметів, їх розміщення у просторі та порівняння за різними ознаками (дочисловий період):

üНамалюй у другому рядку … менше, ніж у першому;

üОбведи фігури у тому рядку, де їх менше;

üДомалюй…;

üОбведи…;

üЗнайди … . Заштрихуй;

üПовтори лабіринт;

üРозглянь малюнок. Що можна додати?;

üПродовж візерунок.;

üЧим відрізняються малюнки. Зроби так, щоб вони стали однаковими.

2.Числа першого десятка:

üОбведи вказану кількість фігур та знаків;

üНамалюй потрібну кількість фігур до знаків;

üЗнайди та заштрихуй три трикутники;

üПродовж рядки;

üСусіди;

üЯк ростуть числа;

üНамалюй фігурку зліва направо чотири рази, збільшуючи її з кожним кроком;

üНамалюй фігурку справа наліво чотири рази, зменшуючи її з кожним кроком;

3.Додавання і віднімання у межах 10:

üДомалюй певну кількість;

üЗаштрихувати зайве;

üНаписати між промінчиками приклади, які у сумі дають … . Числа можуть повторюватися, мінятися місцями, але їх сума завжди має дорівнювати … .;

üСеред прикладів обвести кольоровим олівцем ті, в яких переставлені доданки.

«Математика з другом» - гра «Разом десять».

Картки самооцінювання

.

Обираю зручне місце і починаю працювати.

Під час роботи залишаюсь на одному місці.

Працюю увесь відведений час.

Дотримуюсь правил поведінки

Працюю тихенько

Слідкую за математичною витривалістю.

Складаю матеріали у відповідне місце.

Щоденна практика, можливість вибору, змога працювати самостійно та індивідуальні консультації з учителем роблять наших учнів більш успішними в математиці. Розвивають їхню витривалість, та самостійність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Нова українська школа:порадник для вчителя/ Під заг. ред. Бібік Н. М.- К.:ТОВ «Видавничий дім «Плеяда», 2017. - 206 с.

2. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №87.

ІНТЕРНЕТ – РЕСУРСИ

3. Большакова І. Інтегроване навчання: тематичний та діяльнісний підходи [Електронний ресурс] / І. Большакова, М. Пристінська. – 2018. – Режим доступу до ресурсу:http://docplayer.net/56690514-Integrovane-navchannya-tematichniy-ta-diyalnisniy-pidhodi-nvk-novopecherska-shkola-i-bolshakova-m-pristinska.html
4. Пристинська М. Щоденні 3 [Електронний ресурс] / Марина Пристинська. – 2018. – Режим доступу до ресурсу:https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/courseware/1398b87899e34309879164345ffad9b9/327e78f2010d44259f7e4424d7009888/.

Перегляд файлу

1

 

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Кафедра початкової освіти

 

 

 

 

Авторська розробка

на тему: «Алгоритм проведення , матеріали, картки контролю,

картки самооцінювання тощо для «Щоденних 3» у період вересень-жовтень»

 

 

 

        Виконала:

Бачарнікова Ганна Володимирівна

        учитель початкових класів

                                         Мирненської ЗШ І – ІІІ ст.

                                  Мелітопольської РДА

 

 

 

 

Запоріжжя

2018

 

 

Нова українська школа – це школа для життя в 21 столітті. Від школи, де накачують знаннями, ми переходимо до школи компетентностей

Метою початкової освіти є гармонійний розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, виховання загальнолюдських цінностей, підтримка життєвого оптимізму, розвиток самостійності, творчості та допитливості. Сучасне суспільство змінюється досить швидко, важко прогнозувати навіть найближче майбутнє. Тому неможливо передбачити, які знання можуть знадобитися дитині в її позашкільному житті, а які — ні.  Враховуючи це, вчитель початкових класів має навчити учня самостійно здобувати знання, знаходити найоптимальніші рішення певної проблемної ситуації, аргументовано відстоювати власну позицію, чітко висловлювати свою думку, мати розвинені комунікативні здібності.

«Щоденні 3»  - це технологія вивчення математики. Мета – зацікавити учнів математикою. Допомагає школярам краще розвивати математичні навички.  Ця технологія розвиває самостійність, витримку, наполегливість, відповідальність. Потребує організації класного простору.  Для проведення технології потрібно відвести місце у класі - осередок, де будуть фіксуватися назви діяльності, які діти виконуватимуть упродовж дня, а саме

 •       математика самостійно,
 •       математика письмово,
 •       математика з другом.

Для роботи потрібна велика кількість матеріалів. Вони є дуже цікавими для школярів, а саме маніпулятивні ігри, настільні ігри, гральні кубики,логічні завдання, танграми. Різні геометричні фігурки, які використовуються для роботи з задачами та інші. Ці матеріали учитель обирає самостійно відповідно до рівня учнів класу, їх інтересів, потреб. . Найважливіше завдання полягає в тому, що вчитель має керувати цією технологією та навчати школярів працювати з нею. Впроваджувати «Щоденні 3»  потрібно з першого дня у школі. Обов’язково оговорити з учнями правила роботи перед початком виконання завдань.

Для освоєння  «Щоденних 3»  спочатку вчимося вибирати  та прибирати матеріали. Під час цього діти вчаться самостійно вибирати та повертати матеріали для математичних ігор і вправ. Ці активності допомагають відпрацьовувати математичні поняття , які вивчають учні. Також можуть допомогти закріпити вже вивчене. З усіма матеріалами потрібно дітей ознайомити та навчити з ними працювати:

 1.        Показати і пояснити, де і як зберігаються матеріали
 2.        Змоделювати  як вибирати, правильно користуватися та повертати матеріали на місце.
 3.        Разом з учнями попрактикуватися  вибирати, використовувати та повертати матеріали.

Повторювати  ці кроки щоразу коли у класі будуть з´являтися нові математичні матеріали та ігри.

Після цього опанування  можна починати 10 кроків до самостійності.

 1.        Познайомити дітей з діяльністю.
 2.        Поставити ціль та створити  атмосферу необхідності.
 3.        Записати  бажану поведінку на «Я  - схемі»
 4.        Змоделювати  бажану поведінку.
 5.        Змоделювати  менш бажану поведінку. Потім більш бажану.
 6.        Діти беруть матеріали і розміщуються в класі.
 7.        Учні працюють самостійно і тренують витривалість.
 8.        Учитель не заважає, а непомітно спостерігає
 9.        Як тільки перша дитина втрачає витримку, вчитель використовує сигнал, щоб зібрати учнів. У русі вони повертають матеріали.
 10.   Учитель запитує: «Як все пройшло?», «Що вдалося?Що ні?», щоб підсумувати і проаналізувати роботу.

Діяльність «математика самостійно» передбачає навчання  дітей самостійності у математичному виборі, проведення уроків математичними блоками. Можна  застосовувати як під час уроку, так і впродовж дня. Найголовніше є те, що учень самостійно обирає математичні активності, з якими він має бажання працювати. Розвиває математичне мислення, маніпулятивні навички. При роботі треба звертати увагу на потреби школярів. Перед початком роботи учитель разом з дітьми  складають правила, яких діти мають дотримуватися під час «  математики самостійно». Вони можуть бути написані як на дошці, так і на папері. І бути у полі зорі школярів.

 1.        Учні визначаються із завданням для роботи.
 2.        Обирають зручне місце і починають працювати.
 3.        Під час роботи залишаються на одному місці
 4.        Працюють увесь відведений час.
 5.        Дотримуються правил поведінки
 6.        Працюють тихенько
 7.        Закінчивши роботу, складають маніпулятивні ігри у відведені місця.

Важливо, щоб під час учнівської діяльності учитель працював з учнями., котрі потребують допомоги.

Наступною вводимо діяльність «математика письмово». Це час, коли учні виконують письмові завдання. Спочатку практикують написання цифр,  записують числові ряди. Згодом записують розв’язання задач, результати вимірювань, обчислень, У процесі цієї роботи учні опрацьовують математичні навички,  передбачені навчальною програмою. Учитель готує необхідні завдання, які школярі повинні виконувати упродовж відведеного часу. Математичне письмо починають впроваджувати після тижневої роботи над діяльністю «математика самостійно». Цей вид проходить під час уроку.  Школярі, працюючи над математичним письмом. відпрацьовують вміння самостійно, зосереджено та уважно працювати упродовж відведеного часу. Перед початком роботи учитель разом із учнями складає правила.

 1.        Розпочинають працювати одразу
 2.        Під час роботи залишаються на одному місці.
 3.        Працюють увесь відведений час.
 4.        Дотримуються правил поведінки.
 5.        Працюють тихенько

Після опрацювання обох діяльностей, школярі самостійно визначають, з якої діяльності вони хочуть розпочати свою роботу на уроці.

«Математика з другом» вводиться коли діти впевнено виконують перші дві діяльності. Цікавий вид діяльності, що допомагає не лише відпрацьовувати математичні навички, але й вчитися комунікувати, співпрацювати один з одним.

 Для цієї діяльності діти вже вміють обирати партнера. Завдання вчителя допомогти дітям обрати партнера і спостерігати за тим. щоб вони змінювали товаришів, а не працювали постійно в одній і тій самій парі. Вчитель має допомогти налагодити співпрацю між усіма учнями класу.

Перед початком впровадження діяльності «математика з другом»  учитель разом із учнями складає правила, яких діти повинні дотримуватися. Вони мають бути у полі зору школярів.

 1.        Обирають матеріали тихо і швиденько.
 2.        Під час роботи залишаються на одному місці.
 3.        Працюють упродовж відведеного часу.
 4.        Складають матеріали у відповідне місце.
 5.        Працюють тихенько
 6.        Слідкують за математичною витривалістю.

Важливо, щоб під час парної роботи, вчитель працював з учнями, які потребують допомоги..

У вересні-жовтні учням 1 класу для самостійної роботи з математики можна запропонувати:

Ігри:

 •       «Математичне доміно».
 •       «Утвори фігури з паличок».
 •       «Лабіринти».
 •       «Математичне лото».
 •       «Знайди закономірність».
 •       «Розклади фігури»
 •       «Графічні малюнки»
 •       «Знайди відмінності».
 •       «Завдання для конструювання та моделювання».
 •       Танграм

Види завдань  в діяльності «математика письмово»:

 1.        Властивості навколишніх предметів, їх розміщення у просторі та порівняння за різними ознаками (дочисловий період):
 •       Намалюй у другому рядку … менше, ніж у першому;
 •       Обведи фігури у тому рядку, де їх  менше;
 •       Домалюй…;
 •       Обведи…;
 •       Знайди … . Заштрихуй;
 •       Повтори лабіринт;
 •       Розглянь малюнок. Що можна додати?;
 •       Продовж візерунок.;
 •       Чим відрізняються малюнки. Зроби так, щоб вони стали однаковими.
 1.        Числа першого десятка:
 •       Обведи вказану кількість фігур та знаків;
 •       Намалюй потрібну кількість фігур до знаків;
 •       Знайди та заштрихуй три трикутники;
 •       Продовж рядки;
 •       Сусіди;
 •       Як ростуть числа;
 •       Намалюй фігурку зліва направо чотири рази, збільшуючи її з кожним кроком;
 •       Намалюй фігурку справа наліво чотири рази, зменшуючи її з кожним кроком;
 1.        Додавання і віднімання у межах 10:
 •       Домалюй певну кількість;
 •       Заштрихувати зайве;
 •       Написати між промінчиками приклади, які у сумі дають … . Числа можуть повторюватися, мінятися місцями, але їх сума завжди має дорівнювати … .;
 •       Серед прикладів обвести кольоровим олівцем ті, в яких переставлені доданки.

«Математика з другом» - гра «Разом десять».

Картки самооцінювання

 

.

 

Картинки по запросу тучкаКартинки по запросу солнышкоКартинки по запросу тучка

Картинки по запросу круг красныйКартинки по запросу круг желтыйКартинки по запросу круг зеленый

Похожее изображениеПохожее изображениеКартинки по запросу кулак

Обираю зручне місце і починаю працювати.

 

 

 

Під час роботи залишаюсь на одному місці.

 

 

 

Працюю увесь відведений час.

 

 

 

Дотримуюсь правил поведінки

 

 

 

Працюю тихенько

 

 

 

Слідкую за математичною витривалістю.

 

 

 

Складаю матеріали у відповідне місце.

 

 

 

 

Щоденна практика, можливість вибору,  змога працювати самостійно та індивідуальні консультації з учителем роблять наших учнів більш успішними в математиці. Розвивають їхню витривалість, та самостійність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Нова українська школа:порадник для вчителя/ Під заг. ред. Бібік Н. М.- К.:ТОВ «Видавничий дім «Плеяда», 2017. - 206 с.

2. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №87.

ІНТЕРНЕТ – РЕСУРСИ

3. Большакова І. Інтегроване навчання: тематичний та діяльнісний підходи [Електронний ресурс] / І. Большакова, М. Пристінська. – 2018. – Режим доступу до ресурсу:http://docplayer.net/56690514-Integrovane-navchannya-tematichniy-ta-diyalnisniy-pidhodi-nvk-novopecherska-shkola-i-bolshakova-m-pristinska.html
4. Пристинська М. Щоденні 3 [Електронний ресурс] / Марина Пристинська. – 2018. – Режим доступу до ресурсу:https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/courseware/1398b87899e34309879164345ffad9b9/327e78f2010d44259f7e4424d7009888/.

 

 

 

doc
Додано
4 листопада 2018
Переглядів
2640
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку