23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Банк завдань для підготовки до конкурсу Петра Яцика

Про матеріал

Використання даного матеріалу допоможе вчителю організувати самостійну групову та індивідуальну роботу в класі. А учням - якісно підготуватися до конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика .

Перегляд файлу

http://mypresentation.ru/documents/097868f91e755df98d3e52743ebf716c/img9.jpg

ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. ПЕРЕНОС СЛІВ. НАГОЛОС

 1. Подані іменники запиши в множині. Запиши транскрипцію виділених слів.

Троянда, передача, соловей, товариш, горобець, дерево, кущ, стаття, площа, премія, струмок, суддя, вулик, вулиця, гора.

 

 1. Подані слова розмісти за алфавітом і з останніх літер записаних слів склади прислів’я.

Долото, форум, зуб, черепаха, шиє, заклад, верх, Ірина, олово, малює, мірт, гніт, тіні, рій.

 1. Прочитай звукові моделі слів. Запиши ці слова орфографічно.

[с і й е ц : а], [г р і й у ц : а], [с т о м и с : а], [о д а г а й е с : а], [г р а й е с : а].

 1. Чого більше у запропонованих словах – звуків чи букв? А може їх порівну? Користуйся математичними знаками < , = , >.

Ллється – зв. ___б.          Джунглі – зв. ___б.                     Багаття – зв. ___б.

Зілля –  зв. ___б.               Горщик – зв. ___б.                     Бездоріжжя – зв. ___б.

 1. Визнач кількість звуків у кожному слові. До виділеного слова добери якомога більше спільнокореневих слів. Запиши їх.

 Хрущ – …зв.; зав’язати – …зв.; джерельце – …зв.;  яблуня – …зв.; мріяти – …зв..

 1. .     За допомогою алфавіту розшифруй запис:

   17, 11          3,11,3,28,1,8,17,19        21,12,6,18,24        17,19,3,24.

 1. Додайте приголосний звук у кiнець слова. Запишiть новоутворенi слова.

Аптека, буря, гра, їжа, казка, буква.

 1.   Визначити кількість звуків і букв у словах.

 Щодня, щоденно, щогодини.

 1.  Поділи слова для переносу і запиши.

Стіл, їжак, моє, восени, полум'я, день, Юля, чайка, знайомий, око, вживаєш, гість, увечері, джерельна, зілля. 

 1.     Запиши назви міст у алфавітному порядку.

Київ, Канів, Донецьк, Вінниця, Тернопіль, Львів, Одеса, Черкаси, Харків

 1. .  Записати транскрипцію слів.

Місяць - ...        хазяїне...

 1.   Запиши слова буквами:

[п'ідй'ізд], [знай'омий'], [мал'ований'], [подв'ірй'а].

 1. Поділи слова для переносу:

Гайок, від'їжджає, гудзик, сойка.

 1. Запиши звуко-буквену модель слів (транскрипцію):

блищить, хлоп'ята.

 1. Визнач та запиши кількість звуків у кожному з поданих слів.

Взуття - …зв. Свято - …зв. Лілія - …зв. Джміль - …зв  Стільчик - …зв. Мар’яна - …зв.

 1. Об’єднайте спільнокореневі слова й розберіть їх за будовою.

Водити, водою, водиця, водій, водний, вода, воджу.   

 1. Перестав букви так, щоб вийшло нове слово:

Осел, лісок, кіт, марка, кури, тіло, банка, нора, смола, качай.

Із двома новоутвореними словами склади речення.

 

 

 

 1. Випиши слова, у яких:

а) звуків і букв однаково;

б) звуків менше, ніж букв;

в) звуків більше, ніж букв.

Радіо, праця, рідня, дзюркіт, авіалінія, алюміній, дощ, жолудь, емальований, цятка, об’їзд, сім’я, розбуджений, електродзвоник, троє, ячмінь, льон, ідея, обсаджувати.

19. Виконай звуко-буквений аналіз слів

Тьохкає –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДОВА СЛОВА

 1. Розібрати слова за будовою.

Морські, підводник, зелена.

 1. Випиши споріднені слова. Познач корінь.

Ось наша школа. Тут  школярі  здобувають  знання. Недалечко – шкільний  стадіон.  На ньому  проходять  різні  змагання.

 1. За допомогою суфіксів утвори три споріднених слова. Виділи суфікси.

 Вітер,  …,  …,   … .

 1. Спиши, розбери за будовою слова.

Підказка,  вечірній,  садок,  стіл.

 1. Спиши. Познач префікси.

Від’їзд, п’ять,  під’єднати,  зів’ялий,  м'ясо.

 1. За допомогою суфіксів утвори три споріднених слова. Виділи суфікси.

Вода - …    ,  … ,    .

 1. Спиши, розбери за будовою слова.

Загадка, березовий, возик,  сніговий.

 1. Спиши. Познач префікси.

Під’їзд, пір’їна, бур’ян,  об’єднати, зів’ялий.

 1. Розбери  слова  за  будовою:

 сіренький,  підводник.

 1. До слова подруга підібрати спільнокореневі слова і визначити корінь.
 2. Згрупуй слова. Виділи корінь.

Лікар, працівник, місто, ліки, праця, приміський, лікарняний, містечко, працьовитий.

 1. Згрупуй споріднені (спільнокореневі) слова. Запиши утворені групи.

Місто, місткий, місток, місточок, міст, вмістити, вміст, містечко, мостик.

 1. Розбери слова за будовою.

Хмаринка, заснiжений, мороз, вхiд.

 1. Утворіть  за  допомогою префіксів слова, які відповідали  б  на  питання що зробити?     Запишіть їх.

      Малювати - …  .        Читати - …  .      В'язати - …  .     Співати - … .

 1. Добери споріднені (спільнокореневі) слова до слів ліс,   краса. Запиши утворені групи.
 2. .    Вписати слова трьома колонками так, щоб у кожній були тільки споріднені:

Шелест, зерно, легкий, легенько, шелестить, зернистий, легше, шелестіння, зернятко, зернина, зашелестіли, легесенький.

     17. Випиши спільнокореневі слова в стовпчик і поряд укажи, до яких частин мови вони належать. Розбери їх за будовою.

 Я на лелек свої довго чекаю -

 Линуть вони із далекого краю.

 Тяжко негоди долаючи лють,

 Майже без сил на гніздо упадуть.

 Ледь відпочинуть - і знову до праці -

 Лад треба дати в гніздів'ї-палаці.

 Буде у домі лелечому лад -

 Скоро зустрінемо в ній лелечат!    Любов Яковенко

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ

1.Заміни вислови одним словом-синонімом.

• Глек розбити - …

• І гадки не має - …

• Дав, як кіт наплакав - …

• В’ється в’юном - …

2.Складіть два речення, в яких слово добрий вжите у прямому, а потім у переносному значенні.

3. Добери до кожного слова по два синоніми. Запиши їх.

Відважний − …, … .

Сміятися − …, … .

Вбрання − …, … .

4.Заміни вислови одним словом і запиши. Склади речення з одним із висловів.

Зразок: Повісити носа – засмутитися.

Точити теревені –

П’ятами накивати –

Набрати води в рот –

5. До прикметників, вжитих у переносному значенні прикметники у прямому значенні.

 Глибока яма -       , сивий туман -           , світла думка -              ,кам’яне серце -          , гарячий привіт -            , золоте волосся -              ,залізна воля -             , свіжа газета -         6. Заміни прикметники у поданих словосполученнях протилежними за значеннями.

Сонячний день – . . . день, легка задача – . . . задача, ледачий хлопчик – . . . хлопчик, веселий танок – . . . танок, холодний ранок – . . . ранок, зоряна ніч – . . . ніч.

7. До поданих слів дібрати слова, близькі за значенням:

ввічливий -      , копиця -      , жара -     , хуртовина -   .

8. Записати якомога більше слів ознак до поданих слів, скласти і записати одне речення, використавши одне із них:

зима –                                                             ,гриби –

9. Добери і запиши до прикметників порівняння.

Неповороткий, наче ...           Полохливий, як ...          Злий, як ...          Упертий, як ...

10. Заміни вислови одним словом, це слово запиши. Склади і запиши речення з одним із висловів.

Пекти раки –

Точити теревені –

П’ятами накивати –

Повісити носа –

Набрати води в рот –

Бити байдики 

Накивати п’ятами –

Дерти горло –

Крутити носом –

Намотати на вус –

Замилювати очі 

Тинятися з кутка у куток

Нi пари з вуст

Водити за ніс

Тримати язик за зубами.

Ловити гав -

11. Із поданих слів складіть синонімічні ряди. Запишіть їх.

Насуплений, лагідний, згода, похмурий, люб'язний, злагода, ласкавий, понурий, мир, хмурий, тактовний.

12 Добери якомога бiльше означень, порiвнянь, виразiв до слiв.

Снiжинки (якi?) —

Снiжинки (що роблять?) —.

13. До поданих iменникiв добери антонiми, визнач їх рiд.

День —    . Холод —      . Радiсть —     . Вечiр —   .

14. Добери кiлька синонiмiв до слова хата.

15.Дібрати  синоніми  до слів:

   Поспішати                                            Веселитися.

16.Дібрати  антоніми  до  слів:

Сумний  - …                                                        Веселий - …

Легко -                                                                  Мало –

Хлопець -                                                             Початок –

17.Заміни прикметники на протилежне значення. Запиши новий текст.

      Важкі чорні хмари пливли по небу. Сердитий вітер ласкав  віти дерев. Жовте листя весело тріпотіло од вітру. Настала холодна осінь.

18. Заміни прикметники на протилежне значення. Запиши новий текст.

     Прийшла пізня весна. Настали холодні дні. Дзюрчать сумні струмочки. Хлоп’ята й дівчата поховали ковзани, лижі.

19.До поданих словосполучень записати такі, які вживалися б у прямому значенні.

Наприклад: Солодкий сон – солодка груша.

Хмара плаче - ...,         вітер виє - ...,           м'який характер - ...,     тепла зустріч - ... .

20.    Спиши слова, додавши до них відповідні порівняння, подані у довідці.

Дурний, як ... . Холодний, як ... . Чистий, як ... . Червоний, як ... .

Довідка: як пень, як сльоза, як лід, як мак.

21. Поясни вислови, використовуючи синоніми з дужок.

Або пан, або пропав - ... .

Аж за живіт братися - ... .

Аж очі вилазять - ... .

Вийти сухим з води - ... .

Говорить як неживий - ... .

(Ризикувати, сильно сміятися, уникнути покарання, важко працювати, повільно розмовляти).

 

 

 

 

 

 

РЕЧЕННЯ. ТЕКСТ

1. Встановити зв'язок слів у реченні.

Кружляють білі чайки над Дніпром.

Коники влаштовували змагання зі стрибків.

2. Із поданих у кожному рядку слів склади речення. Розташуй речення так, щоб утворився текст.

Старій, він, побачив, на, ялинці, дупло.

Ці, білочка, запаси, зробила.

У, ходив, Тарасик, ліс.

Ягід, грибів, і, у, дуплі, багато, було.

3. Запиши подані слова у формі звертання:

Петрик – ,Оксанка – ,бабуся –,лисичка – ,Марія Михайлівна – .

З одним з утворених слів склади речення.

4. Встанови зв’язок слів у реченнях:

Тихо розцвітають жоржини у саду.

Прощаються з рідною землею журавлі.

5. Прочитай. Поділи текст на речення. У перших двох реченнях підкресли головні члени.

Їжачок боїться води хитра лисиця закочує їжачка в річку у воді їжачок розгортається тоді лисиця хапає його зубами.

6. Прочитай речення. Розташуй їх так, щоб утворився зв’язний текст.

Сміливий пастух

Раптом з яру вискочив вовк. Молодий пастух пас овець. Це трапилось у гірському селі. Пастух кинувся на вовка та прогнав його. Він схопив вівцю.

7.З поданих слів склади і запиши речення. Підкресли основу речення.

        У, зима,  біловолоса,  село,  прийшла.

8.Підкреслити  головні  члени  речення. Встановити  зв’язок  слів  у  реченні.

Морські  хвилі  заливають  берег.

Працьовита  бджола  кружляє  над  квіткою.

9. Склади схему речення, позначаючи умовними знаками підмет, присудок, другорядні члени.

       Синіє  небо  над  зеленим  гаєм.

 10.Утвори з окремих слів речення .Утворене речення  запиши.

       Дерево, дуже, береза, красиве.

11. Встанови зв’язок між словами за допомогою питань.

Написав  листа.           Голубе  море.          Стоїть  біля  дошки.        Полетів  у  небо.

12..Склади і  запиши речення за схемою.

                                                   .

13..Запиши речення із звертанням.

14. Підкреслити  члени  речення. Встановити  зв’язок  слів  у  реченні.                   На  деревах  з’явилися  молоді  листочки.

15.Склади схему речення, позначаючи умовними знаками підмет, присудок, другорядні члени.

          Цвітуть  у  полях  волошки  сині. Легко повіяв  степовий  вітер.

16.Утвори з окремих слів речення .Утворене речення  запиши.

          На, були, морі, хвилі, великі.

17.Встанови зв’язок  між словами за допомогою питань.

Знайшов  квітку.             Місячне  небо.    Сидить  коло  річки.               Впав  у  воду.

18.Склади і  запиши речення за схемою.

             і                          .

                        ,                   .

19.Запиши речення із звертанням.

                 

20.Об’єднай усі ці пари слів в одне речення. Запиши його та підкресли головні слова в реченні.

Листопад (що робить?) гуляє;

гуляє (де?) у саду;

у саду (якому?) осінньому.                                                                

21. Прочитай текст, поділи його на слова і речення. Запиши. У кінці кожного речення став потрібний знак. Підкресли розповідне речення.

Якгарновлісіскількитутгрибівосьмайнуларуденькабілочкакудивоназниклаосьопускаєтьсяпавучоккудивінмандрує

22. Запиши речення в такiй послiдовностi, щоб утворився текст. Устав на мiсцi крапок пропущенi лiтери. Придумай та допиши кiнцiвку тексту (з двох-трьох речень). Добери заголовок, запиши його перед текстом.

Але люди поступово забруднювали їх. У стародавн. .ому Києвi було б. .гато чудових рiчок. Зн..кають рiчки, i бiднiє наша прекрасна з. .мля. І частина рiчок зникла або майже зникла.

23. 3 поданих слiв склади речення-прислiв’я, запиши їх.

1. Сонце, та, узимку, грiє, свiтить, не.

2. Мороз, блищить, трiщить, а, сонце.

3. Лiто, що, зима, припасло, спитає.

24. Записати речення, пiдкреслити головнi i другоряднi члени.

Легкий вiтер колише золоте жито.

25. Записати реченння, на мiсцi крапок вставлючи пропущенi букви. Підкреслити  члени  речення. Встановити  зв’язок  слів  у  реченні.                  

Важкий ячмін… м…довим вусом бджолу за лапку лоскотав.

26. З поданих слів склади речення, підкресли головні члени. В іменниках познач закінчення.

Іній, дерева, вранці, сріблястий, на, з’явитися..

27. Доповни речення однорідними членами:

 У лісі живуть              ,            ,              .             

 Я люблю  ,            ,              і                .             

28. З поданих слів утворіть речення. З речень утворити текст. Записати і дібрати заголовки.

Принесла, в, дзьобі, вона, жолудь.

Восени, цікаво, лісі, в.

Його, під, ховати, почала, коріння.

Пролетіла, ось, і, сіла, сойка, пеньок, на.

До, готується, зими, вона, так.

29. Встанови зв'язок слів у реченні за допомогою запитань.

       Вже вечір із повної жмені зірки розсипає зелені. 

ОРФОГРАМИ

1.Записати слова, вставити пропущені букви, дібрати до них перевірні:

моло......ба –             боро......ба -

ст...лився –             про......ба -

кн...гарня -             к...слиця –

2. Від поданих слів утвори за допомогою префікса з-(с-) нові слова і запиши. Виділи префікси умовною позначкою.

Нести, писати, кипіти, жати, мити, платити, брити, ховати, пекти, дати.

3. Спиши, розкриваючи дужки. Префікси виділи умовною позначкою, прийменники підкресли лінією.

(З)дерева (с)трибнула білочка. Почала вона (роз)грібати сніг (під)ялинкою та шукати свої запаси, які ще (з)осені (при)ховала. Коли це зирк – шишка лежить. (З)раділа білочка, сіла на пеньок і почала її гризти.

4.Спиши, розкриваючи дужки. Виділи префікси та підкресли прийменники.

(До) школи (по) чинай (з) биратися звечора. (По) дивись (роз) клад, (при) гадай, які уроки чекають (на) тебе завтра, й (по) чинай готуватися (до) зустрічі з ними.

5.Спиши пріслів'я. Встав замість крапок префікс з- чи с-

На все ...важай та на вус мотай. Усюди сонце вранці ...ходить. Не ...ходиться гора з долиною, а ...ходиться людина з людиною. Спільна біда ...дружить. Гарна розмова ...корочує дорогу.

6. Добери до поданих слів перевірні, встав потрібну літеру.

В...шневий - ...; кр...чати - ...; ст...бельце - ...; оз...ро - ...; сл…вовий - ... .

7.Постав, де потрібно апостроф або м'який знак.

Мар...яна, Васил...ко, в...яне, бат...ко, від...їхати, пис...мо, під...їзд, реп...ях, об...єднані, бурул...ка, кам...яний

8.Спиши, розкриваючи дужки. Виділи префікси, підкресли прийменники.

Сонце  (с)хилилось, упало  (в)сині  хмари. (Під)нявся  вихор  і  (по)мчав  (по)безкрайньому  полю.  (На)полі  (с)тихло,  звузився  горизонт,  важко  повис  (над)ланами.

9.Спиши, вставляючи префікс  з чи с:

…садити,  …котити,  …хилити,  …терти,  …кочити,  …цідити.

10.Спиши, вставляючи  пропущені  букви:

лі(ж,ш)ко, во(г,х)кий, рі(т,д)кий, моло(ть,дь)ба, нака(з,с), ді(ж,ш)ка, сусі(т,д).

11.Впиши, де треба, апостроф.

Зів…ялий, п…ють, цв…ях, пор…ядок, сім…я, р…ядок, хлоп…я, св….ято

12. Запишіть слова за алфавітом, вставляючи пропущені букви. Поставте наголоси.

Спина, ап_льсин, б_нзин, к_шеня, во_зал, завдання, добуток, гор_зонт, ґ_лґотати.       

13. .Допоможи вчителю перевірити текст. Виправ помилки, запиши й добери заголовок.

Пришла золота осінь. Дирева і кушчі стали барвистими. Уберіз та верпростріпались коси. Зимля вкрилася кольоровим покревалом. Повітря вохке. Багато птахів политіло у теплі краї, а деякі залишились земувати у нас.

14. Перепиши, вставляючи пропущені букви та розкриваючи дужки. Заверши текст двома-трьома реченнями. Добери до тексту заголовок.

   Який урочистий сто…ть ліс (в) осінн…му вбра…і!  Дрімают… д…рева під лагідним теплим промінням. Клен ніжно ш…поче жовтим листям. (У) пишні шати вбралися вел…тні дуби.

15.Встав пропущені орфограми, запиши в алфавітному порядку:

З..рно, кр..латий, шв..денько, кл..новий, зам..рзає, пл...ве, св..стіти, ч..рвоний, ч..стенький, в..чірній, д..рев’яний, щ..бетати, ш..рокий, заст...ляє, м..жа, в..рхівка, гр...чаний, гл..бокий, т..пленько, в..ликий.

16. Перевір текст, виправ помилки і запиши його правильно. Добери заголовок.

Пришла зема. Випав сніх. Зимля вкрилася білим покревалом. Дирева і кущі одяглися в лехкі снігові шуби. Багато птахів жеве взимовому лісі.

17. . Спиши. Встав пропущені букви. Добери заголовок.

Який урочистий сто...ть ліс в осінн...му вбра...і. Дрімают... д...рева під лагідним теплим промінням. Клен ніжно ш...поче жовтим листям. (У) пишні шати вбралися вел...тні дуби.

18. Спиши, встав пропущені букви.

Т…пліє, с…ніє, галуз…я, з…лений, узліс…я, б…резняк, волос…я, ст….блинки, ч…рвоний, лист…я, узбіч…я, бл…скучий, в…селка, пр..дмет,д…ректор.

19. Запиши слова за алфавітом, вставляючи пропущені букви.

Гор…зонт, к…рмо, адр..с, к…фір, оч…рет, ч…решня.

20. 2. Поясни, коли так говорять.

   Як кіт наплакав – ... .

                              Скільки душа бажає – ... .

                              Усім миром – ... .

                              Душа в п’ятках – ... .

З одним із сполучень слів (на вибір) склади й запиши речення.

 

 

 

 

 

 

 


                             

1

 

doc
Додано
29 березня 2020
Переглядів
765
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку