«Безсмертна лише чистота серця». «Енеїда» Вергілія та «Енеїда» І.П. Котляревського. Компаративний аналіз творів

Про матеріал
розвивати у школярів уміння висловлювати власну думку, брати участь в обговоренні проблемних питань; розвивати вміння глибоко розуміти мотиви вчинків героїв, їх навички, зіставляти, аналізувати тексти, знаходити спільне та відмінне; розвивати образне мислення, фантазію, уяву; виховувати любов до українського слова, прагнення боротися з людськими вадами; сприяти вихованню морально - етичних норм людської поведінки, національної гордості, патріотизму і поваги до інших культур.
Перегляд файлу

Тема уроку: «Безсмертна лише чистота серця». «Енеїда» Вергілія та «Енеїда»  І.П. Котляревського. Компаративний аналіз творів

Мета: шляхом порівняльного аналізу творів з’ясувати систему життєвих цінностей у прочитаних творах;

продовжувати  роботу над художньою деталлю, виявленням  авторської позиції;

розвивати у школярів уміння висловлювати власну думку, брати участь в  обговоренні проблемних питань;

розвивати вміння глибоко розуміти мотиви вчинків героїв,  їх навички, зіставляти, аналізувати тексти, знаходити спільне та відмінне;

розвивати образне мислення, фантазію, уяву;

виховувати любов до українського слова, прагнення боротися з людськими вадами;

сприяти вихованню морально - етичних норм людської поведінки, національної гордості, патріотизму і поваги до інших культур.

Форми роботи: Робота в групах, літературний диктант, робота зі схемою-таблицею, повідомлення учнів.

 Словник до уроку:  Компаративістика (лат. ) - порівняльне вивчення національних літератур,  процесів їх взаємозв’язку , взаємодії , взаємовпливів на основі  порівняльно - історичного підходу ( методу ) .

Тип уроку: урок компаративного аналізу творів.

Обладнання:  портрети Вергілія та  І.П.Котляревського, ілюстрації до творів, картки, мультимедійна презентація.

    

 

                                     Хід уроку

  Емоційно - психологічна настанова.

I. Організаційний момент.

II. Мотивація навчальної діяльності

  Учитель  зарубіжної літератури.

Кожний освічений українець знає хоча б перший рядок з відомого твору І.Котляревського “Енеїда”: «Еней був парубок моторний і хлопець хоть куди козак».

Навряд чи сьогодні у світі знайдеться ще народ, для якого цей герой, син богині Венери та троянця Анхіза, був би настільки своїм, рідним. Хоча так само навряд українці в своїй більшості ототожнюють свого національного Енея з Енеєм великого Вергілія. У літературі кожного народу, серед її великих  творців є поети, імена яких оповиті невмирущою славою і любов’ю. Саме сьогодні мова піде про людей, які були і є щедро наділенні  людською шаною, величчю, славою й любов’ю.  Це -  Вергілій (римський поет) і І.Котляревський (український письменник) та їх твір «Енеїда».

 

 

Учитель.

  Цей сонет Микола Зеров написав у 1933 році, коли сталінська імперія, у якій він жив, нищила селянство, влаштовуючи штучні голодомори. Зловісна іронія долі: ті самі селянські ідеали, за звеличення яких Вергілій «знісся до вершин нечуваної слави», призвели Миколу Зерова до концтабору на Соловках. І саме там поет здійснив повний переклад «Енеїди» Вергілія, з якого, на жаль, вціліли лише уривки.

 

 

 

Учениця   читає вірш М.Зерова "Вергілій"

Мужик із Мантуї, повільний і смаглявий, 
З дитинства ніжного колисаний селом, 
Звеличив кий, і плуг, і мідяний шолом, 
І знявся до вершин нечуваної слави,


Бо крізь огонь і дим усобиці іржавий 
Побачив кращий вік і проспівав псалом, 
Як спочиває світ під цезарським орлом 
У лагіднім ярмі безсмертної держави,


Той час минув - і Рим, і цезарів діла 
Рука історії до трун поволокла, 
Де сплять усіх часів ілюзії й корони.


Та він живе, і дзвін його гучних поем 
Донині сниться нам риданнями Дідони, 
Бряжчанням панцирів і сплесками трирем.

 

III. Повідомлення теми, мети уроку.

Учитель.

Сьогодні  будемо працювати не з одним твором, як це зазвичай, і навіть  не з кількома творами одного письменника. Ми будемо порівнювати, досліджувати дві «Енеїди» двох авторів: українського - І.П.Котляревського й римського - Вергілія .

-      Записати у зошит тему уроку. ( Компаративний аналіз творів. «Енеїда» Вергілія й «Енеїда» І.П.Котляревського»).

 

За допомогою компаративного методу ми доведемо, що український письменник І.П.Котляревський, добре володіючи чудовою українською мовою, зумів завоювати невмирущу славу собі й  своїй «Енеїді».

Який метод називається компаративним, що таке  компаративістика ?

 

Словникова робота

Компаративістика (лат.) - порівняльне  вивчення  національних літератур,  процесів їх взаємозв’язку , взаємодії , взаємовпливів на основі  порівняльно - історичного підходу ( методу ) .

-      Запишіть у зошити визначення.

Учитель.

 • Цей урок повинен допомогти вам краще зрозуміти  й засвоїти «Енеїду» Котляревського, яку ми вивчили за програмою; також досліджувати , зіставляти,  виразно читати й аналізувати твори Вергілія й

          І. Котляревського .

Працювати на уроці  будемо в групах та колективно .

 

ІV. Вивчення нового матеріалу.

 1. Опрацювання матеріалів підручника, відповіді на запитання, виконання завдань.
 2. 1 група

(Відповідають на запитання )

1)    До якого жанру належить «Енеїда» І.П Котляревського ?

( Епічна бурлескно  -  травестійна поема. )

2)    Який твір називаєтся поемою ?

(Поема - ліро  епічний  твір, у якому зображено значні події , яскраві характери ).

3)     Що характерно для ліро - епосу ?

(Наявність сюжету, змалювання вчинків персонажів, віршована мова)

 

4)    Що означає слово «бурлеск»?

(Бурлеск - (італ. burla- жарт) про буденне говориться « високим штилем» , а героїчний зміст  викладався  зумисно вульгарно .

5)    Що означає слово «травестія» ?

(Травестія - дослівно означає переодягання ).

2 група

             (Відповідають на запитання )

1)    До якого жанру належить «Енеїда» І.П Котляревського ?

( Епічна бурлескно  -  травестійна поема. )

2)    Який твір називаєтся поемою ?

(Поема - ліро  епічний  твір, у якому зображено значні події , яскраві характери ).

3)     Що характерно для ліро - епосу ?

(Наявність сюжету, змалювання вчинків персонажів, віршована мова)

4)    Що означає слово «бурлеск»?

(Бурлеск - (італ. burla- жарт) про буденне говориться « високим штилем» , а героїчний зміст  викладався  зумисно вульгарно .

 

5)    Що означає слово «травестія» ?

(Травестія - дослівно означає переодягання ).

 

 

Повідомлення учня

Історія створення поеми Вергілія "Енеїда"

Перша згадка про можливість написання "Енеїди" є у  творі "Георгіки".

"Енеїду" автор писав з 30 до 19 рр. до н.е.

З метою зібрання достовірного матеріалу автор вирушив у подорож до Греції та Малої Азії, де починалася дія поеми, але тяжка хвороба його повернула до Італії.

Твір писався спочатку прозою, а потім опрацьовувався віршованою мовою.

Вергілій як офіційний поет Римської імперії виконав роботу на замовлення Октавіана Августа.

У "Енеїді" автор продовжив традиції Гомерівського епосу.

 

 Історія створення "Енеїди" І.П.Котляревського

Котляревський розпочав свою літературну діяльність з травестування першотвору.

Оскільки авторитет Вергілія у XVIII столітті всіляко підносився в навчальних закладах, послідовники повинні були не тільки грунтовно вивчати твір, а й наслідувати римського поета у власних віршованих вправах.

Невідомо,  коли й де виникла в письменника думка про написання поеми.

У листі від 27 грудня 1821 року Ш. Котляревський записав: "Я над малороссийской "Энеидой" 26 лет баюшки баю".

Перші три частини надруковані в 1798 р. без відома автора, у 1808 році вийшло друге видання й  знову без відома автора, 1809 р. автор сам видає "Енеїду»,  дописавши IV частину, в 1822 р. в ж. "Соревнователь" був уміщений уривок з V частини "Енеїди", тут же повідомлялось, що письменник закінчив свій твір; остаточне завершення поеми припадає на 1825-1826 рр., а перше повне видання здійснене в Харкові в 1842 р. славістом Ізмаїлом Срезневським, коли автора вже не було в живих. 

 

                                    Компаративний аналіз

«Енеїда» Вергілія

«Енеїда» І.Котляревського

Робота над твором

Вергілій писав на замовлення і під наглядом Октавіана Августа. Спочатку писав прозою, а потім опрацював віршований варіант.

Сюжет

12 книг – 9996 віршів :

1-6 книги – розповідь  про мандри Енея ;

7-12 книги -  опис боїв в Італії .

 

          

 

 

Основна  думка

Це героїчна поема.

 Вергілій прославляє римську владу, імператорський рід .

 

 

           

Проблематика

Показ Риму як ідеалу імперії.

Робота над твором

І.П. Котляревський не підлягав нагляду.

Одразу писав у віршованій формі.

 

 

Сюжет

Сюжет майже такий самий, як у Вергілієвої «Енеїди».

Зав ’язка: подорож Енея з троянцями в пошуках Італії.

Кульмінація: двобій Енея з Турном. Розв ’язка: перемога Енея над Турном.

Складається  з 6 частин.

 

 Основна  думка

Це бурлескно – травестійна поема. Засобом сміху Котляревський викриває й  засуджує  негативні соціальні явища суспільства кінця XVIII- початку XIXстоліття.

       Проблематика

Соціальна  нерівність;

патріотизм народних мас;

 виховання майбутнього покоління; дружба  і ворожість; любов і ненависть людяність і моральна нікчемність.

 

 

 

Бесіда

-      Чи сподобалися вам твори, які ми сьогодні аналізуватимемо?

-      Які у вас  склалися  враження від прочитаного?

-      Що в поемах вам здалося дивним, незрозумілим?

                                      Робота з текстом

Пригадаємо  зміст «Енеїди»  за допомогою гри «Пан або пропав». (Конкурс на швидкість). Правила гри : запитання дається для всіх груп , а право на відповідь отримує та група , яка першою підніме сигнальну картку.

 Зміст питань:

1.     Що спільного в культурно - історичному контексті двох поем? (У ХVІІІ столітті найпопулярнішим поетом був Вергілій. У Києво-Могилянській академії, колегіях, братських школах, семінарах, гімназіях його «Енеїду» читали в оригіналі, перекладали, використовували на уроках поетики. Молодий Котляревський читав Вергілія, перед його очима поставали картини вільного життя запорожців. Погляд у минуле був потрібен йому, щоб правильно осмислити сучасне)

 

2.     Чому Котляревський вирішив писати поему? (Котляревський вирішив показати перед усім світом героїчну історію України, оспівати його високу душу, щире серце, світлий розум. Ці заповітні думи й мрії можна було донести своїм краянам тільки їхнім словом, їхньою багатою, барвистою, мелодійною і водночас гострою та дотепною мовою).

3.Який міф поклав Вергілій в основу поеми? Хто стежив за його роботою?

4.     Кому з державотворців Вергілій читав незакінчені книги поеми?

5.     Що зашкодило Вергілію надрукувати поему?

6.     Яка була остання авторська воля?

7.     Чи була надрукована "Енеїда"  І.П.Котляревського за його життя?

8.     Скільки слів було вміщено у словнику, який додавався до «Енеїди»?(1547).

9.     Віршовий розмір «Енеїди» Котляревського ? (Ямб).

10.  Ім’я видавця перших трьох частин «Енеїди». (Парпура).

Учитель.                                                                                                                                 Ми переходимо  до основної роботи - дослідницької, яку будемо проводити в групах,  кожна сформована група отримає завдання, яке повинна зробити протягом п’яти  хвилин .

                                            Робота в групах

Перша групах.

Історія створення двох «Енеїд»

Друга група

Порівняння змісту двох «Енеїд»: сюжет, проблематика, основна  думка. Утворити інформаційне  гроно  

Третя група

Образна система «Енеїд» . Накреслити кола Венна .

Четверта група

Мова «Енеїд». Виписати афоризми  з цих творів.

(вислухати виступи дітей)

Учитель.

Наша дослідницька робота підходить  до логічного завершення.

 

 

 

Висновок учителя про дослідницьку роботу в групах.

«Енеїда» І.П. Котляревського  з’явилася в епоху, коли історичні умови поставили під знак питання існування не лише української мови, а й усієї української культури та й України загалом. На питання: «Бути чи не бути українському народові?», який на той час перетворився на «малоросійське дворянство й кріпаків» «Енеїда» Котляревського відповіла : «Бути!»

V.  Підсумок уроку.

Усна рефлексія «Не повтори мене»

 1. Вергілій - …
 2. Котляревський - …
 3. Мені здалося дивом …
 4. Мене вразили …

(Низ і Евріал - найбільше цінують чоловічу дружбу, бережуть лицарську честь, люблять Батьківщину, зневажають смерть)

 1. Для мене було несподіваним …
 2. Вергілій уявляється мені …
 3. Котляревського турбувала проблема…
 4. Вергілій наслідував у своїй «Енеїді» …
 5. Я дізнався …
 6.  Я зрозумів …
 7.  Я навчився…
 8.  Невмирущість твору Котляревського в …

(зв'язок минулого й сучасного, пророчі ідеї)

VI. Оцінювання.

 

 

 

VII. Заключне слово вчителя .

Ви переконалися, що українська «Енеїда» яскрава, життєва, повчальна, актуальна.І все це тому,  що написана багатою, чудовою, яскравою  мовою - нашою українською. Мова - духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях. Шануйте і любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич й могутню силу. Збережіть її в усій чудовій красі для себе й наступних поколінь! 

VIII. Завдання додому .

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
22 серпня 2019
Переглядів
211
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку