2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Бінарне засідання гуртка з англійської та української мови й літератури «Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого».

Про матеріал
Матеріал розвиває предметні компетентності: усвідомлювати важливість дотримання орфографічної, лексичної, синтаксичної норм для сучасного компетентного мовця; формувати аудитивну компетенцію сприймати англійського тексту на слух; формувати лексичну компетенцію при розширенні словникового запасу з теми «Україна в світі», необхідного для проходження ЗНО. Удосконалює ключові компетентності: виявляти й пояснювати порушення орфографічної, лексичної, синтаксичної норми в українській та англійській мовах; застосовувати набуті знання на практиці; виконувати тестові завдання з пошуком відповідності, тести на множинний вибір із застосуванням англійської мови при підготовці до ЗНО; аналізувати факти порушення норм; розвивати логічне і критичне мислення, мовленнєву діяльність, увагу, спостережливість.
Перегляд файлу

 

Державний навчальний заклад

«Херсонське вище професійне комерційне училище»

C:\Users\Оксана\Desktop\Шевченко\unnamed.jpg

 

Бінарне засідання гуртка з англійської

та української мови й літератури

«Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос – більш нічого».

http://stend.ucoz.com/_ph/5/495975186.jpg

Підготували: викладач

української мови та літератури

вищої категорії

Ейсмонтович О.М.,

викладач англійської мови

вищої категорії

Возниця Б.В.

 

Тема: «Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого.»

Мета:

знаннєва складова: розвивати предметні компетентності:  усвідомлювати важливість дотримання орфографічної, лексичної, синтаксичної норм для сучасного компетентного мовця; формувати аудитивну компетенцію сприймати англійського тексту на слух; формувати лексичну компетенцію при розширенні словникового запасу по темі «Україна в світі», необхідного для проходження ЗНО.

діяльнісна складова: удосконалювати ключові компетентності: виявляти й пояснювати порушення орфографічної, лексичної, синтаксичної норми в українській та англійській мовах; застосовувати набуті знання на практиці; виконувати тестові завдання з пошуком відповідності, тести на множинний вибір із застосуванням англійської мови при підготовці до ЗНО; аналізувати факти порушення норм; розвивати логічне і критичне мислення, мовленнєву діяльність, увагу, спостережливість;

ціннісна  складова: усвідомлювати загальнокультурні компетентності: показати неповторність Т.Г.Шевченка - поборника щастя й свободи українського народу; актуальність його пророчого слова; домогтися усвідомлення учнями того, що кожна людина неповторна особистість; виховувати інтерес до спадщини Т.Г.Шевченка, історичного минулого рідного краю, прагнення поглибити знання шляхом самостійного вивчення творчості письменника; узагальнити знання про творчість Т. Шевченка, поглибити їх розглядом англомовних перекладів.

 

Тип заходу: бінарне засідання гуртка з англійської та української мови й літератури

 

Форма організації навчальної діяльності учнів: мовознавчий калейдоскоп

 

Методи навчання, прийоми: бліц-турнір, асоціативний кущ, творча лабораторія, «Картинна галерея», «Музична головоломка»

 

Міжпредметні зв’язки: українська мова й література, англійська  мова

 

Наочність: портрет Т.Шевченка, рушники, «Кобзар», репродукції його картин, аудіозаписів творів, слайдові презентація

 

Технічні засоби навчання: мультимедійна система

Перебіг уроку

І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Епіграф

«Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос – більш нічого.»

 

ІІ. МОТИВАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сивим попелом забуття припорошує час багато подій та імен. Та є такі події та імена в історії нашого народу, що ніколи не зітруться з пам’яті поколінь. З цим іменем сьогодні на планеті ідентифікується Україна та українці.

Його немає з нами, та слова його бентежать і тривожать душу і до нині.   Він був, є і буде одним із тих, кого ми називаємо провісником нового життя, народним пророком, титаном духу.

 • Хто ж він, хто присвятив своє життя Україні? 

 

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ,  МЕТИ УРОКУ

Сьогодні ми проведемо відкрите бінарне засідання гуртків з англійської та української мови й літератури. Повторюючи життєвий і творчий шлях Тараса Григоровича Шевченка, будемо продовжувати готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та  літератури, англійської мови. Продовжимо розвивати предметні та ключові компетентності з орфографії, лексики, синтаксису….

У нашому класі присутні дві команди, які складаються з учнів-гуртківців. Вони сьогодні позмагаються не лише за звання кращого знавця життя і творчості поета, а й покажуть рівень підготовленості до зовнішнього незалежного оцінювання з цих предметів. 

 

ІV. ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНОГО ЗАСІДАННЯ ГУРТКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Правила проведення мовознавчого калейдоскопу:

1. Засідання гуртка складається з 5 завдань.

2. Кожна правильна відповідь команди зараховується як 1 бал.

3. Команди відповідають по черзі. Якщо відповідь невірна, то право на відповідь надається іншій команді.  

4. Поважайте суперника.

 

Представлення команд

«Калина» девіз: “Без верби і калини – нема України!”
«Козачки» девіз: “Козацькому роду – нема переводу!”

 

Мовознавчий калейдоскоп

«Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого.»

 

«Бліц-турнір»

Завдання 1. Відповісти на запитання (1 б).

І команда

 1.               Де і коли народився Т.Г.Шевченко? (9 березня 1814 р. в селі Моринці на в Черкаській області, на Черкащині).

Where and when was T.G. Shevchenko born?

2.  Хто з  російських культурних діячів взяв участь у його звільненні? (Художник Карл Брюллов, поет Василь Жуковський)

3. Що означає ім’я «Тарас»? (бунтар) (rebel)

What does the name Taras mean?

4.  Який талант проявився в Шевченка раніше – художника чи поета? (Ще в дитинстві у Тараса з’явилися здібності до малювання).

5. На якій горі, за заповітом, перепохований Т.Шевченко? (Чернечій горі)

What is the name of the mountain where T. Shevchenko is buried according to the will\ testament?

6. Яке вчене звання присвоєно Т. Шевченку? (академік-гравер)

 

ІІ команда

1. У якого пана служив козачком Тарас Шевченко? (пан Енгельгардт)

2. Назвіть найвідомішу збірку творів Тараса Шевченка. («Кобзар»)

What is the name of the most famous collection of Taras Shevchenko's works.

3.Який твір Т. Шевченка є своєрідним гімном визвольної боротьби українського народу і перекладений 150 мовами світу? («Заповіт»)

4. Де навчався Т. Шевченко? (Петербурзька академія мистецтв)

Where did T. Shevchenko study? (St. Petersburg Academy of Arts)

5. За участь у якому таємному товаристві засуджено Т.Г.Шевченка? (Кирило-Мефодіївське товариство).

6. Як називається найвища в Україні відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва, заснована в 1961 році? (Національна премія імені Тараса Шевченка або Шевченківська премія)

What is the name of the highest prize in Ukraine?

 «Асоціативний кущ»

Завдання 2.  Скласти асоціативний кущ «Шевченко», використовуючи означення англійською і українською мовами (1 б). Пояснити правопис слів.

Для І команди.  Хто такий Шевченко?

 

Для ІІ команди.  Анаграма - дібрати означення англійською мовою за початковими буквами прізвища.

SSerf  – кріпак, Кобзар

H Holy – священний, патріот

E Energetic – енергійний, геній

V - Verse – вірш, поет, драматург, прозаїк

C Creative – творчий, батько української нації

HHeritage – спадщина, митець

EEtching – гравюра, художник, гравер

N - Noble – благородний, громадянин світу

KKnight – лицар, солдат

O - Opposition  - опозиційний, пророк

 

Творча лабораторія

Завдання 3. Скласти міні-власне висловлення українською та англійською мовами, використовуючи подані слова (1 б)

Картинна галерея «Шевченко-художник»

Завдання 4. Поєднати назву з картиною. Записати українською мовою. Пояснити орфограми. (1 б)

І команда

           C:\Users\Оксана\Desktop\Шевченко\800px-Шевченко_Т._Г._(1841)_Циганка-ворожка.jpg                        C:\Users\Оксана\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\800px-Taras_Shevchenko_painting_0077.jpg

                «Циганка-ворожка»                                        «Сліпий» («Невольник»)

                «Gypsy-fortune teller»                                           «Blind» («Slave»)

C:\Users\Оксана\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1024px-Taras_Shevchenko_painting_0075.jpg       C:\Users\Оксана\Desktop\Шевченко\askoldova-mogila.jpg

        «Селянська родина»                                               «Аскольдова могила»

        «The Peasant family»                                                   «Askold's Tomb»                 

ІІ команда

C:\Users\Оксана\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Taras_Shevchenko_painting_0097.jpg           C:\Users\Оксана\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Taras_Shevchenko_painting_0144.jpg

Видубецький монастир у Києві           Церква Всіх Святих у Києво-Печерській лаврі

  The Vydubets Monastery in Kyiv             The All Saints Church in Kyiv-Pechersk Lavra

    C:\Users\Оксана\Desktop\Шевченко\katerina.jpg                   C:\Users\Оксана\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Портрет_Василя_Андрійовича_Жуковського._2129.jpg

              «Катерина»                                               Портрет В.А. Жуковського

             «Catherine»                                             The Portrait of V.A. Zhukovsky

Шевченко прекрасним художником. Він написав 835 робіт, хоча відомо, що 270 робіт втрачено. У його колекцію також входить 150 портретів, 42 автопортрети, багато пейзажів, акварелей і гравюр. Ці та інші шедеври залишаться назавжди з нами і у віках.

Шевченко був також видатним поетом і ми знаємо, що дуже багато невмирущих творів видатного Кобзаря покладено на музику. Спробуємо довести свої музичні та читацькі здібності.

«Музична головоломка»

Завдання 5. Прочитайте уривок твору Т. Шевченка англійською мовою. Назвіть цю  поезію. Слухаючи аудіозапис, виконайте декілька рядків з цієї поезії. (1 б)

І команда

 1. «Думи мої, думи мої»   - «My thorny thoughts, my thorny thoughts»
 2. «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…» - «Watching the sky and thinking a thought»
 3. «Зацвіла в долині червона калина» -
 4. «Тече вода з-під явора» - «Water flows from beneath the maple»
 5. «Учітеся, брати мої!» - «Gain knowledge, brothers

 

ІІ команда

 1. «Реве та стогне Дніпр широкий…» («Причинна») - «The mighty Dnieper roars and bellows»
 2. «Тополя» - «The  Silver Poplar»
 3. «Садок вишневий коло хати» - «A cherry orchard by the house»
 4. «Зоре моя вечірняя» - «My evening stars»
 5. «Бандуристе, орле сизий» - «Bandurists are eagles, brother»

 

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ. 

Жоден поет світу не зрівняється з ним у величі своїх жертв, любові до свого народу. Ми живемо в час, коли народи світу усвідомлюють свою національну самобутність, гідність і прагнуть свободи й незалежності, відроджують занедбані джерела культури. Коли звучить Його слово, всі замовкають, бо то говорить сила правди, сам Бог говорить Його вустами. І лише тоді почнеться справжнє відродження добра і справедливості, коли ми всі почуємо те слово і засвоїмо Шевченкові уроки.

 

He was, the brilliant national poet of Ukraine, is one of the classics of world literature. Every Ukrainian understands his all-embracing humanism, deep and genuine folk character, , his poems  are close to the hearts of the people of all nations.

 

 

Учні виконують «Заповіт»

Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... отойді я

І лани і гори —

Все покину, і полину

До самого Бога

Молитися... а до того

Я не знаю Бога.

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте.

І мене в сем’ї великій,

В сем’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.

 

 

Свою Україну любіть.

Любіть її во время люте,

В останню тяжкую минуту

За неї Господа моліть.

 

docx
Додано
29 березня
Переглядів
62
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку