Бінарний урок історії та інформатики "Налаштування часових параметрів параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота №6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштуванн

Про матеріал

Тема уроку з інформатики: Налаштування часових параметрів параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота №6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Тема уроку з історії: Уявна подорож – екскурсія до історико-культурних пам'яток рідного краю.

Мета з інформатики :

-формування предметних компетентностей: закріпити знання та навички по роботі в програмі Windows MovieMaker та створюванню відеокліпів; удосконалити навики використання відео переходів та відео ефектів, створення назв та титрів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду;

Мета уроку з історії України:

-формування предметних компетентностей:

хронологічні: уміння орієнтуватися в історичному часі, установлювати близькі та далекі причино-наслідкові зв'язки ; інформаційні: працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел; логічні: уміння визначати і застосовувати теоретичні поняття для аналізу й пояснення історичних подій; аксіологічні: уміння формулювати оцінку історичних постатей, суголосну до цінностей та уявлень відповідно часу.

Формування ключових компетентностей:

 • спілкування державною мовою: формувати вміння аналізувати та робити висновки; грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні предметну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло висловлювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень;
 • соціальна і громадянська компетентності: уміння висловлювати власну думку, слухати і чути інших, співпрацювати в команді, сприяти вихованню позитивної мотивації навчання, зацікавленість інформатикою та історією рідного краю, організованість, колективізм, дисциплінованість;
 • інформаційно-цифрова: усвідомлення важливості ІКТ для ефективного розв'язування поставлених задач;
 • ініціативність та підприємливість: вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення, аргументувати та захищати свою позицію, шукати оптимальні способи розв'язання життєвого завдання.

Тип уроку: бінарний урок з історії України та інформатики.

Обладнання: комп'ютер, відеопроектор, мультимедійна дошка, презентація Microsoft PowerPoint, картки із завданнями.

Форма проведення: практичне заняття.

Девіз уроку: „Краще один раз побачити, ніж сто разів почути” (Народна мудрість).

Хід уроку

I.Організаційна частина(1 хв) (Слайд 1)

На фоні спокійної музики учитель читає вірш:

Чи є у світі така ось земля,

Як ти, Лепетихо, красуне моя?!

Іду я полями, шепочуть хліба,

І обрію тягнеться даль голуба…

Усі ми з тобою злилися в одно,

Як в колосі сонцем налите зерно.

Бо в кожному серці завжди ти живеш,

І мрію, і крила, і пісню несеш!

ІІ. Оголошення теми і мети уроку. (3хв) (Слайд 2)

Учитель історії: Любов до Батьківщини починається з рідного краю: маминої пісні, цвіту калини, пісні солов'я, а також з історичного минулого. Святі місця на нашій землі... Багато їх залишила війна. Від великих меморіалів до одиноких солдатських могил на узбіччі сільських доріг. Це наша історія, наша пам'ять...Тому тема сьогоднішнього уроку з історії «Уявна подорож – екскурсія до історико-культурних пам'яток рідного краю».

Учитель інформатики: Понад 90% інформації з навколишнього середовища людина сприймає за допомогою зору і слуху, тому відео- та аудіоматеріали є найбільш інформативними. Отже, темою уроку з інформатики є «Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота №6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду».

Що ж ви чекаєте від цього уроку?

Я пропоную вам на рефлексійках-дисках, написати свої побажання. Якщо ваші сподівання здійсняться, то в кінці уроку ми отримаємо справжню відеотеку з ваших знань, умінь, навичок та робіт.

Учитель інформатики: Сьогодні на уроці ми повинні закріпити знання та навички по роботі в програмі Windows MovieMaker та створюванню відеокліпів; удосконалити навики використання відео переходів та відео ефектів, створення назв та титрів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Учитель історії: Уміння орієнтуватися в історичному часі, установлювати близькі та далекі причино-наслідкові зв'язки, працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел, уміння визначати і застосовувати теоретичні поняття для аналізу й пояснення історичних подій.

Зверніть увагу! У вас на партах знаходяться листи самооцінювання, де чітко вказано форму роботи і кількість балів, які можна отримати за вірно виконане завдання.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання. (Слайд 3)

Учитель інформатики: Перш ніж приступити до виконання практичних робіт з інформатики та історії, потрібно згадати вивчений раніше матеріал. Частина учнів має пройти комп'ютерне тестування, а інша частина знайти та виправити помилки в тексті.

У вас на партах знаходяться смайлики жовтого та зеленого кольорів. Підніміть, будь ласка той, що відповідає вашому настрою.

Ті, хто обрав жовтий смайлик, пересядьте за комп'ютери. Ви виконуєте комп'ютерне тестування в програмі MyTest. Файли з тестами ви можете знайти на робочому столі за назвою «Розминка з історії » та «Розминка з інформатики». А інші – працюють на місці з вправою «Впіймай помилку». (5 хв)

Під час роботи за комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки!

«Комп'ютерне тестування»

Інформатика:

1.Мультимедіа – це:

а)поєднання різних способів подання повідомлень;

б)набір пристроїв, необхідних для перегляду відео;

в)набір програм, необхідних для опрацювання аудіо- та відеооб'єктів.

2.Що таке фільм?

а)відеокамера;

б)комп'ютерний файл;

в)упорядкований набір зображень, які знято з певною частотою;

г)все, що збережено на DVD-диску.

3.Які формати призначені для відеофайлів?

а).jpg;

б).avi;

в).mp4;

г).mp3.

4.Як називають процес перетворення звуку із зовнішніх джерел у цифровий формат і запис його у аудіофайл?

а)аудіосупровід;

б)аудіредактор;

в)захоплення аудіо;

г)аудіоплеєр.

5.Які з наведених програм є відеоредакторами?

а)Pinnacle Studio;

б)Winamp;

в)Windows MovieMaker;

г)Звукозапис.

Історія:

1. Українські землі знаходились під владою Османської імперії.(ні)

2. Люблінська унія була підписана у 1569 році. (так)

3. В результаті підписання Люблінської унії утворилася держава Річ Посполита (так)

4. Слово козак означає завойовник (ні)

5. Байда Вишневецький – засновник Запорозької Січі(так)

«Впіймай помилку»

Інформатика:

1.Мультимедіа – це набір програм, необхідних для опрацювання аудіо- та відеооб'єктів.

2.Фільм – це все, що збережено на DVD-диску.

3.Для відео файлів призначені формати: jpg, avi, mp4, mp3.

4.Процес перетворення звуку із зовнішніх джерел у цифровий формат і запис його у аудіо файл називається аудіо супроводом.

5.Відео редакторами є: Pinnacle Studio, Winamp, Windows MovieMaker, Звукозапис.

Відповіді:

1.Мультимедіа – це поєднання різних способів подання повідомлень.

2.Фільм – це упорядкований набір зображень, які знято з певною частотою.

3.Для відео файлів призначені формати: avi, mp4.

4.Процес перетворення звуку із зовнішніх джерел у цифровий формат і запис його у аудіо файл називається захоплення аудіо.

5.Відео редакторами є: Pinnacle Studio, Windows MovieMaker.

Історія:

Українські землі у VІІ знаходились під владою Османської імперії. Люблінська унія була підписана у 1596 році. В результаті підписання Люблінської унії утворилася держава Велике Князівство Литовське. Слово козак означає завойовник. Байда Вишневецький – засновник Запорозької Січі.

Відповіді:

Українські землі у ХVІІ знаходились під владою Речі Посполитої. Люблінська унія була підписана у 1569 році. В результаті підписання Люблінської унії утворилася держава Річ Посполита. Слово козак означає вільна людина, захисник. Байда Вишневецький – засновник Запорозької Січі.

Учитель історії: Обміняйтеся зошитами та перевірте роботу товариша за текстом, що знаходиться у конверті-сюрпризі. За кожну вірно виправлену помилку, виставте собі 1 бал.

Учитель історії: Оскільки у нас подорож-екскурсія, то у кожного з вас знаходиться схема-карта нашого маршруту. За 30 секунд ознайомтесь з нею і на великій карті визначте об'єкти дослідження нашого уроку. (Слайд 4)

Кожен з вас отримав набір пазлів, які ви повинні скласти за 30 сек. (фото об'єктів дослідження)

Так і визначилися наші групи. Прошу зайняти свої місця. Визначаємо групу експертів (сильні учні, екскурсоводи музею). На кожному столі знаходиться інформація, яку ви опрацьовуєте і визначаєте ту, що відповідає вашому об'єкту дослідження. Звертаю увагу: інформація стосується не тільки вашого об'єкту. Кожна група презентує свою роботу у вигляді оформленого кластера. Експерти уважно слухають та в разі необхідності доповнюють або уточнюють виступи. На роботу вам відводиться 7 хв., на презентацію роботи - по 3 хв. За виступ ви отримаєте 3 бали.

Виступ першої групи «Братська могила на території ЗОШ №2» (Слайд 5)

На території Великолепетиської загальноосвітньої I-III ступенів школи №2 знаходиться братська могила. Це наша історія, наша пам'ять...

Війна... Чорною хмарою повзли дні. 18 серпня 1941 року фашисти скинули перші бомби на селище. Під час окупації приміщення школи було зруйновано. Крім того фашисти розібрали дерев'яну основу для будівництва своїх укріплень. Ось що розповіла Гришина Олександра Устимівна: «В приміщенні школи розташувався шпиталь.

Вчителі,які працювали в школі до війни, допомагали санітарам. На руках Знаменської Олімпіади Семенівни помер майор Нестеренко. Пізніше від ран померли Сергій Горда та Чоботарьов.»

В 1956 році на братській могилі збудовано тимчасовий пам'ятник - дерев'яна тумба із зіркою зверху.

В 1967 році за рахунок коштів колгоспу «Заповіт Ілліча» на цій могилі встановлено пам'ятник, за проектом працівників Херсонської художньої майстерні.

Пам'ятник складається зі стели, встановленої на цоколі, братської могили та п'яти меморіальних плит. У верхній частині стели велике барельєфне зображення голови радянського воїна. Нижче дата: «Февраль 1944». Перед стелою плита з написом: «Вечная Слава павшим Героям».

Учень експерт: Матеріал точний і відповідає об'єкту дослідження. Але, я вважаю, доцільним доповнити матеріал про героїв-визволителів Великої Лепетихи, похованих у братській могилі. Одним із них був Сергій Горда. Народився Сергій Горда 4 грудня 1925 року в місті Іловайськ Донецької області в сім'ї робітника. В1926 році помер його батько, мати сама виховала 5 дітей - 4 сина і доньку.

В 1932 році Сергій пішов до школи. В 1940 році хлопчина закінчив 7 класів. Далі навчатися не міг - почалася війна. Рідне місто захопили фашисти. Після лікування навчається в офіцерській школі, отримав звання лейтенанта. Захищав рідний Донбас. Був учасником боїв за Нікопольський плацдарм. Під час звільнення Великої Лепетихи був тяжко поранений. Помер Сергій Горда 23 лютого 1944 року. Це історія одного героя визволителя Великої Лепетихи.

Учитель історії: Ми дослідили братську могилу на території школи. Спасибі експертам за доповнення. За маршрутним листом визначимо другий об'єкт дослідження.

Учень: братське поховання часів Другої Світової війни. (Слайд 6)

1 лютого 1944 року німецькі загарбники розстріляли 10 чоловік мирних жителів селища Велика Лепетиха. При визволенні селища загинуло 5 воїнів Радянської Армії, яких похоронили в двох могилах. На братських могилах у 1944 році встановлено пам'ятники, які було перебудовано у 1949 році в один пам'ятник та двох надмогил. На меморіальній дошці вказані прізвища 15 загиблих воїнів і мирних жителів. У 2009 році Великолепетиською селищною радою (голова Якименко В. Г.) проведено його реконструкцію.

Учень експерт: Доцільно згадати про сімю Кукушкіних. До Другої світової вiйни велика працьовита сiм'я Кукушкiних, жила та працювала на Костромщинi в Росiї. У 1937 році переїхала на Україну. Оселилися у Великiй Лепетисі. Василь Германович з дружиною влаштувалися на роботу в мiсцевий колгосп “Степняк”. Працювали, ростили семеро дiток — синiв Михайла, Миколу, Якова, Iвана, Бориса, дочок Таїсiю i Наталiю. З початком Другої світової війни Михайло, Микола та Якiв, будучи повнолiтнiми, пiшли на захист Вiтчизни. На той час Василь Германович завiдував свинофермою і коли війна наближалась до села, йому доручили вивести колгоспну худобу вглиб країни. Повернувся додому, коли у Великiй Лепетисi вже хазяйнували гітлерівці. Служити їм Ніколи! На передовiй воювали з фашистами його старшi сини, а меншим дiтям загрожувало вигнання до Німеччини Переховувались у дніпровських плавнях. Одного разу до них привели чотирьох ленінградців, яким вдалось вирватись з полону ненависних варварiв. Вони хотiли дiстатись лiнiї фронту, а мiсцевостi не знали. Обiрванi голоднi, зраненi. Їх нагодували, одягли, зiгрiли, приклали до ран цілющі трави. Василь Германович пошив їм чоботи, а одному з них Андрiю Малову сказав «Носи їх синку і дійди в них до Берлiна». Фашисти вiдступали. Василь Германович з нетерпiнням чекав визволення, але не судилося: обiрвалося життя за шiсть днiв до приходу визволителів. Вiдчуваючи свою поразку, фашисти сатанiли. А тут, над Великою Лепетихою, фашисти збили наш лiтак. Селом пронеслася звiстка, що льотчикам вдалося врятуватись. Наступного дня до одного з будинкiв постукали двоє, дiйсно в формі наших льотчикiв. Їх впустили до хати, нагодували, обiгрiли і на прохання знайти надiйних людей, щоб перевели їх через лiнiю фронту, привели до Василя Германовича. I вiн їм повiрив, прийняв за рiдних, провiв до околицi... А на свiтанку наступного дня до оселі Кукушкiних увiрвались четверо озброєних фашистiв i тi два «льотчики». Схопили Василя Германовича та неповнолітнього сина Ваню. Вони мовчали. Того ж дня 1 лютого, Василя Германовича повiсили у дворі райпобуткомбiнату з дощечкою на грудях: «Повiшено за непокору нiмецькiй владi».Ваню Кукушкіна розстрiляли в числi десятьох таких же непокiрних односельцiв. Поховано Ваню Кукушкіна братськiй могилi на старому кладовищi у півнiчнiй частинi селища.

Учитель історії: Наступним об'єктом нашого дослідження є новобудова Лепетихи - міст. (Слайд 7)

Учень 1: Мости були і є символами часу і його окрасою. В історії Великої Лепетихи їх було три. Перший, кам'яний, збудований в середині ХІХ століття. Більше ста метрів завдовжки та шириною до шести метрів. Він з'єднував північний і південний береги Лепетиської балки. Вздовж мосту по обидві сторони росли верби, комиш хитався та били чисті джерела. Це було місце зустрічі молоді, мостом закоханих. Такий собі своєрідний символ Великої Лепетихи.

Розібрали міст в 1956 році перед наповненням Каховського водосховища. Другий міст, понтонний, збудований у 1956 році через затоку, який прослугував великолепетисцям до 1980 року. В тому ж році на його місці звели “ажурний” міст-красень на бетонних опорах. Мостобудівельники гарантували йому двадцять років, так як бетонні опори були тонкі, не для води. Він простояв 22 роки. У березні 2003 був зруйнований натиском льодових криг з Каховського водосховища.

Експерти: Нинішній міст, після довгих переговорів у Херсоні та Києві почали будувати у жовтні 2005 року поруч з колишнім. І вже 28 липня 2006 року у Великій Лепетисі відбулося урочисте відкриття новозбудованого пішохідного мосту через балку, яка розділяє селище на дві половини. Міст довжиною 104 метрів та шириною 3,2 метра представляє собою конструкцію з металевою прольотною частиною і опирається на три опори.

Сучасний міст є символом єднання, миру, дружби, початком сімейного життя.

Учитель інформатики: Ми здійснили подорож історичними пам'ятками пінічної частини Великої Лепетихи. Тож давайте створемо відео звіт нашої роботи на уроці. Ваше завдання з поданих графічних, відео та аудіо даних створити відеоролик. На виконання роботи у вас є 12 хвилин. Інструктивні картки роздаються. За вірно виконану практичну роботу ви отримаєте 3 бали. (Слайд 8)

Інструктивна картка

Під час роботи за комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки!

Створіть, використовуючи програму відеоредактора, відеокліп з розповіддю про історичні пам'ятки північної частини Великої Лепетихи.

1.Розробіть сценарій відеокліпа, передбачивши:

титульну сторінку з назвою відеокліпа, наприклад «Знай! Пам'ятай! Шануй!»;

огляд пам'яток, використавши для цього фотографії з папки ІНФОРМАТИКА\8 клас\Практична робота №6 (до кожної серії фото додайте підписи з назвою пам'ятки; налаштуйте тривалість кожного фото до 5 с.);

музичний супровід усіх зображень;

кінцеві титри з власним прізвищем як сценариста та режисера фільму.

2.Збережіть відеокліп у власній папці у файлі з іменем «Практична робота №6»

Після завершення роботи за комп'ютером проведення комплексу вправ для зняття зорової втоми. (Слайд 9)(1 хв)

Найкращі роботи демонструються на екрані. (3 хв)

ІV. Підсумок уроку (Слайд 10)(3 хв)

Учитель інформатики:

Чи справдилися ваші очікування від уроку?

Чи все вдалося на уроці?

Де вам знадобляться отримані знання?

Чи можемо ми скласти відеотеку з ваших робіт?

Ваші роботи будуть зберігатися у комп'ютерному класі для подальшого використання вчителями для проведення уроків та виховних заходів. Додамо ще один диск до створеної на початку уроку відеотеки.

Оцінювання! Підрахуйте свої бали та поставте собі оцінки за урок історії та за урок інформатики.

Учитель історії: Показати всі історичні місця за такий короткий час – неможливо. Пройде час і ми теж залишимо свою сторінку у книзі історії. Але з роками незмінними залишаються любов лепетисців до свого селища, їхній великий оптимізм і впевненість у доброму майбутті. Саме завдяки цим чудовим якостям наших людей район росте і розвивається. І сьогодні ми прагнемо зробити все, щоб з упевненістю сказати: Великолепетиський район – один з найкращих районів Херсонщини. І хоча сказано це з позицій «місцевого патріотизму», але саме з любові і поваги до своєї малої батьківщини починається любов до Батьківщини великої – України.

V. Домашнє завдання (Слайд 11)

З історії: повторити §5 (історія України), підготувати розповідь «Петро Сагайдачний. Історичний портрет».

З інформатики: повторити §4.1, 4.2, додатково с.145 впр.3.

Перегляд файлу

Великолепетиська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Великолепетиської селищної ради

 

 

 

 

Тема Уроку:

«Налаштування часових параметрів параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота №6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Уявна подорож – екскурсія до історико-культурних пам’яток рідного краю»

Бінарний урок з  інформатики та історії

 

 

 

 

Підготували:

Москаленко Н. А., учитель історії,

Дзежик О. М., учитель інформатики

 

 

 

Тема уроку з інформатики:  Налаштування часових параметрів параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота №6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Тема уроку з історії: Уявна подорож – екскурсія до історико-культурних пам’яток рідного краю.

Мета з інформатики :

-формування предметних компетентностей: закріпити знання та навички по роботі в програмі Windows MovieMaker та створюванню відеокліпів; удосконалити навики використання відео переходів та відео ефектів, створення назв та титрів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду;

Мета уроку з історії України:

-формування предметних компетентностей:

хронологічні: уміння орієнтуватися в історичному часі, установлювати близькі та далекі причино-наслідкові зв’язки ; інформаційні: працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел; логічні: уміння визначати і застосовувати теоретичні поняття для аналізу й пояснення історичних подій; аксіологічні: уміння формулювати оцінку історичних постатей, суголосну до цінностей та уявлень відповідно часу.

Формування ключових компетентностей:

 • спілкування державною мовою: формувати вміння аналізувати та робити висновки; грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні предметну  термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло висловлювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень;

 

 • соціальна і громадянська компетентності: уміння висловлювати власну думку, слухати і чути інших, співпрацювати в команді, сприяти вихованню позитивної мотивації навчання, зацікавленість інформатикою та історією рідного краю, організованість, колективізм, дисциплінованість;
 • інформаційно-цифрова: усвідомлення важливості ІКТ для ефективного розв’язування поставлених  задач;
 • ініціативність та підприємливість: вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення, аргументувати та захищати свою позицію, шукати оптимальні способи розв’язання життєвого завдання.

Тип уроку: бінарний урок з історії України та інформатики.

Обладнання: комп’ютер, відеопроектор, мультимедійна дошка, презентація Microsoft PowerPoint, картки із завданнями.

Форма проведення: практичне заняття.

Девіз уроку: „Краще один раз побачити,  ніж сто разів почути” (Народна мудрість). 

Хід уроку

 1. Організаційна частина(1 хв) (Слайд 1)

На фоні спокійної музики учитель читає вірш:

Чи є у світі така ось земля,

Як ти, Лепетихо, красуне моя?!

Іду я полями, шепочуть хліба,

І обрію тягнеться даль голуба…

Усі ми з тобою злилися в одно,

Як в колосі сонцем налите зерно.

Бо в кожному серці завжди ти живеш,

І мрію, і крила, і пісню несеш!

ІІ. Оголошення теми і мети уроку.  (3хв) (Слайд 2)

Учитель історії: Любов до Батьківщини починається з рідного краю: маминої пісні, цвіту калини, пісні солов’я, а також з історичного минулого. Святі місця на нашій землі... Багато їх залишила війна. Від великих меморіалів до одиноких солдатських могил на узбіччі сільських доріг. Це наша історія, наша пам'ять...Тому тема сьогоднішнього уроку з історії «Уявна подорож – екскурсія до історико-культурних пам’яток рідного краю».

 

Учитель інформатики: Понад 90% інформації з навколишнього середовища людина сприймає за допомогою зору і слуху, тому відео- та аудіоматеріали є найбільш інформативними. Отже, темою уроку з інформатики є «Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота №6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду».

Що ж ви чекаєте від цього уроку?

Я пропоную вам на рефлексійках-дисках, написати свої побажання. Якщо ваші сподівання здійсняться, то в кінці уроку ми отримаємо справжню відеотеку з ваших знань, умінь, навичок та робіт.

Учитель інформатики: Сьогодні на уроці ми повинні закріпити знання та навички по роботі в програмі Windows MovieMaker та створюванню відеокліпів; удосконалити навики використання відео переходів та відео ефектів, створення назв та титрів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Учитель історії: Уміння орієнтуватися в історичному часі, установлювати близькі та далекі причино-наслідкові зв’язки, працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел, уміння визначати і застосовувати теоретичні поняття для аналізу й пояснення історичних подій.

Зверніть увагу! У вас на партах знаходяться листи самооцінювання, де чітко вказано форму роботи і кількість балів, які можна отримати за вірно виконане завдання.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання. (Слайд 3)

Учитель інформатики: Перш ніж приступити до виконання практичних робіт з інформатики та історії, потрібно згадати вивчений раніше матеріал. Частина учнів має пройти комп’ютерне тестування, а інша частина знайти та виправити помилки в тексті.

У вас на партах знаходяться смайлики жовтого та зеленого кольорів. Підніміть, будь ласка той, що відповідає вашому настрою.

Ті, хто обрав жовтий смайлик, пересядьте за комп’ютери. Ви виконуєте комп’ютерне тестування в програмі MyTest. Файли з тестами ви можете знайти на робочому столі за назвою «Розминка з історії » та «Розминка з інформатики».  А інші – працюють на місці з вправою «Впіймай помилку». (5 хв)

Під час роботи за комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки!

«Комп’ютерне тестування»

Інформатика:

 1. Мультимедіа – це:
  1. поєднання різних способів подання повідомлень;
  2. набір пристроїв, необхідних для перегляду відео;
  3. набір програм, необхідних для опрацювання аудіо- та відеооб'єктів.
 2. Що таке фільм?
 1. відеокамера;
 2. комп’ютерний файл;
 3. упорядкований набір зображень, які знято з певною частотою;
 4. все, що збережено на DVD-диску.
 1. Які формати призначені для відеофайлів?
 1. .jpg;
 2. .avi;
 3. .mp4;
 4. .mp3.
 1. Як називають процес перетворення звуку із зовнішніх джерел у цифровий формат і запис його у аудіофайл?
 1. аудіосупровід;
 2. аудіредактор;
 3. захоплення аудіо;
 4. аудіоплеєр.
 1. Які з наведених програм є відеоредакторами?
 1. Pinnacle Studio;
 2. Winamp;
 3. Windows MovieMaker;
 4. Звукозапис.

 

Історія:

1. Українські землі знаходились під владою Османської імперії.(ні)

2. Люблінська унія була підписана у 1569 році. (так)

3. В результаті підписання Люблінської унії утворилася держава Річ Посполита (так)

4. Слово козак означає завойовник (ні)

5. Байда Вишневецький – засновник Запорозької Січі(так)

 

«Впіймай помилку»

Інформатика:

 1. Мультимедіа – це набір програм, необхідних для опрацювання аудіо- та відеооб'єктів.
 2. Фільм – це все, що збережено на DVD-диску.
 3. Для відео файлів призначені формати:  jpg, avi, mp4, mp3.
 4. Процес перетворення звуку із зовнішніх джерел у цифровий формат і запис його у аудіо файл називається аудіо супроводом.
 5. Відео редакторами є: Pinnacle Studio, Winamp, Windows MovieMaker, Звукозапис.

Відповіді:

 1. Мультимедіа – це поєднання різних способів подання повідомлень.
 2. Фільм –  це упорядкований набір зображень, які знято з певною частотою.
 3. Для відео файлів призначені формати:  avi, mp4.
 4. Процес перетворення звуку із зовнішніх джерел у цифровий формат і запис його у аудіо файл називається захоплення аудіо.
 5. Відео редакторами є: Pinnacle Studio,  Windows MovieMaker.

Історія:

Українські землі у VІІ знаходились під владою Османської імперії. Люблінська унія була підписана у 1596 році. В результаті підписання Люблінської унії утворилася держава Велике Князівство Литовське. Слово козак означає завойовник. Байда Вишневецький – засновник Запорозької Січі.

Відповіді:

Українські землі у ХVІІ знаходились під владою Речі Посполитої. Люблінська унія була підписана у 1569 році. В результаті підписання Люблінської унії утворилася держава Річ Посполита. Слово козак означає вільна людина, захисник. Байда Вишневецький – засновник Запорозької Січі.

 

Учитель історії: Обміняйтеся зошитами та перевірте роботу товариша за текстом, що знаходиться у конверті-сюрпризі. За кожну вірно виправлену помилку, виставте собі 1 бал.

Учитель історії: Оскільки у нас подорож-екскурсія, то у кожного з вас знаходиться схема-карта нашого маршруту. За 30 секунд ознайомтесь з нею і на великій карті визначте об’єкти дослідження нашого уроку. (Слайд 4)

Кожен з вас отримав набір пазлів,  які ви повинні скласти за 30 сек. (фото об’єктів дослідження)

Так і визначилися наші групи. Прошу зайняти свої місця. Визначаємо групу експертів (сильні учні, екскурсоводи музею). На кожному столі знаходиться інформація, яку ви опрацьовуєте і визначаєте ту, що відповідає вашому об’єкту дослідження. Звертаю увагу: інформація стосується не тільки вашого об’єкту. Кожна група презентує свою роботу у вигляді оформленого кластера. Експерти уважно слухають та в разі необхідності доповнюють або уточнюють виступи. На роботу вам відводиться 7 хв., на презентацію роботи - по 3 хв. За виступ ви отримаєте 3 бали.

Виступ першої групи «Братська могила на території ЗОШ №2» (Слайд 5)

            На території Великолепетиської загальноосвітньої I-III ступенів школи №2 знаходиться братська могила. Це наша історія, наша пам'ять...

Війна... Чорною хмарою повзли дні. 18 серпня 1941 року фашисти скинули перші бомби на селище. Під час окупації приміщення школи було зруйновано. Крім того фашисти розібрали дерев'яну основу для будівництва своїх укріплень. Ось що розповіла Гришина Олександра Устимівна: «В приміщенні школи розташувався шпиталь.

Вчителі,які працювали в школі до війни, допомагали санітарам. На руках Знаменської Олімпіади Семенівни помер майор Нестеренко. Пізніше від ран померли Сергій Горда та Чоботарьов.»

В 1956 році на братській могилі збудовано тимчасовий пам'ятник - дерев’яна тумба із зіркою зверху.

В 1967 році за рахунок коштів колгоспу «Заповіт Ілліча» на цій могилі встановлено пам'ятник, за проектом працівників Херсонської художньої майстерні.

Пам’ятник складається зі стели, встановленої на цоколі, братської могили та п’яти меморіальних плит. У верхній частині стели велике барельєфне зображення голови радянського воїна. Нижче дата: «Февраль 1944». Перед стелою плита з написом: «Вечная Слава павшим Героям».

Учень експерт: Матеріал точний і відповідає об’єкту дослідження. Але, я вважаю, доцільним доповнити матеріал про героїв-визволителів Великої Лепетихи, похованих у братській могилі. Одним із них був Сергій Горда. Народився Сергій Горда 4 грудня 1925 року в місті Іловайськ Донецької області в сім'ї робітника. В1926 році помер його батько, мати сама виховала 5 дітей - 4 сина і доньку.

В 1932 році Сергій пішов до школи. В 1940 році хлопчина закінчив 7 класів. Далі навчатися не міг - почалася війна. Рідне місто захопили фашисти. Після лікування навчається в офіцерській школі, отримав звання лейтенанта. Захищав рідний Донбас. Був учасником боїв за Нікопольський плацдарм. Під час звільнення Великої Лепетихи був тяжко поранений. Помер Сергій Горда 23 лютого 1944 року. Це історія одного героя визволителя Великої Лепетихи.

Учитель історії:  Ми дослідили братську могилу на території школи.  Спасибі експертам за доповнення. За маршрутним листом визначимо другий об’єкт дослідження.

Учень: братське поховання часів Другої Світової війни. (Слайд 6)

1 лютого 1944 року німецькі загарбники розстріляли 10 чоловік мирних жителів селища Велика Лепетиха. При визволенні селища загинуло 5 воїнів Радянської Армії, яких похоронили в двох могилах. На братських могилах у 1944 році встановлено пам’ятники, які було перебудовано у 1949 році в один пам’ятник та двох надмогил. На меморіальній дошці вказані прізвища 15 загиблих воїнів і мирних жителів. У 2009 році Великолепетиською селищною радою (голова Якименко В. Г.) проведено його реконструкцію.

Учень експерт: Доцільно згадати про сімю Кукушкіних. До Другої світової вiйни велика працьовита сiм’я Кукушкiних, жила та працювала на Костромщинi в Росiї. У 1937 році переїхала на Україну. Оселилися у Великiй Лепетисі. Василь Германович з дружиною влаштувалися на роботу в мiсцевий колгосп “Степняк”. Працювали, ростили семеро дiток — синiв Михайла, Миколу, Якова, Iвана, Бориса, дочок Таїсiю i Наталiю. З початком Другої світової війни Михайло, Микола та Якiв, будучи повнолiтнiми, пiшли на захист Вiтчизни. На той час Василь Германович завiдував свинофермою  і коли війна наближалась до села, йому доручили вивести колгоспну худобу вглиб країни. Повернувся додому, коли у Великiй Лепетисi вже хазяйнували гітлерівці. Служити їм Ніколи! На передовiй воювали з фашистами його старшi сини, а меншим дiтям загрожувало вигнання до Німеччини Переховувались у дніпровських плавнях. Одного разу до них привели чотирьох ленінградців, яким вдалось вирватись з полону ненависних варварiв. Вони хотiли дiстатись лiнiї фронту, а мiсцевостi не знали. Обiрванi голоднi, зраненi. Їх нагодували, одягли, зiгрiли, приклали до ран цілющі трави. Василь Германович пошив їм чоботи, а одному з них Андрiю Малову сказав  «Носи їх синку і дійди в них до Берлiна». Фашисти вiдступали. Василь Германович з нетерпiнням чекав визволення, але не судилося: обiрвалося життя за шiсть днiв до приходу визволителів. Вiдчуваючи свою поразку, фашисти сатанiли. А тут, над Великою Лепетихою, фашисти збили наш лiтак. Селом пронеслася звiстка, що льотчикам вдалося врятуватись. Наступного дня до одного з будинкiв постукали двоє, дiйсно в формі наших льотчикiв. Їх впустили до хати, нагодували, обiгрiли і на прохання знайти надiйних людей, щоб перевели їх через лiнiю фронту, привели до Василя Германовича. I вiн їм повiрив, прийняв за рiдних, провiв до околицi... А на свiтанку наступного дня до оселі Кукушкiних увiрвались четверо озброєних фашистiв i тi два «льотчики». Схопили Василя Германовича та неповнолітнього сина Ваню. Вони мовчали. Того ж дня 1 лютого, Василя Германовича повiсили у дворі райпобуткомбiнату з дощечкою на грудях: «Повiшено за непокору нiмецькiй владi».Ваню Кукушкіна розстрiляли в числi десятьох таких же непокiрних односельцiв. Поховано Ваню Кукушкіна братськiй могилi на старому кладовищi у півнiчнiй частинi селища.

Учитель історії:  Наступним об’єктом нашого дослідження є новобудова Лепетихи - міст. (Слайд 7)

Учень 1: Мости були і є символами часу і його окрасою. В історії Великої Лепетихи їх було три. Перший, кам’яний, збудований в середині ХІХ століття. Більше ста метрів завдовжки та шириною до шести метрів. Він з’єднував північний і південний береги Лепетиської балки. Вздовж мосту по обидві сторони росли верби, комиш хитався та били  чисті джерела. Це було місце зустрічі молоді, мостом закоханих. Такий собі своєрідний символ Великої Лепетихи.

Розібрали міст в 1956 році перед наповненням Каховського водосховища. Другий міст, понтонний, збудований у 1956 році через затоку, який прослугував великолепетисцям до 1980 року. В тому ж році на його місці звели “ажурний” міст-красень на бетонних опорах. Мостобудівельники гарантували йому двадцять років, так як бетонні опори були тонкі, не для води. Він простояв 22 роки. У березні 2003 був зруйнований натиском льодових криг з Каховського водосховища.

Експерти: Нинішній міст, після довгих переговорів у Херсоні та Києві почали будувати у жовтні 2005 року поруч з колишнім. І вже 28 липня 2006 року у Великій Лепетисі відбулося урочисте відкриття новозбудованого пішохідного мосту через балку, яка розділяє селище на дві половини. Міст довжиною 104 метрів та шириною 3,2 метра представляє собою  конструкцію з металевою прольотною частиною і опирається на три опори.

Сучасний міст є символом єднання, миру, дружби, початком сімейного життя.

Учитель інформатики: Ми здійснили подорож історичними пам’ятками пінічної частини Великої Лепетихи. Тож давайте створемо відео звіт нашої роботи на уроці. Ваше завдання з поданих графічних, відео та аудіо даних створити відеоролик. На виконання роботи у вас є 12 хвилин. Інструктивні картки роздаються. За вірно виконану практичну роботу ви отримаєте 3 бали. (Слайд 8)

Інструктивна картка

Під час роботи за комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки!

Створіть, використовуючи програму відеоредактора, відеокліп з розповіддю про історичні пам’ятки північної частини Великої Лепетихи.

 1. Розробіть сценарій відеокліпа, передбачивши:
  • титульну сторінку з назвою відеокліпа, наприклад «Знай! Пам’ятай! Шануй!»;
  • огляд пам’яток, використавши для цього фотографії з папки ІНФОРМАТИКА\8 клас\Практична робота №6 (до кожної серії фото додайте підписи з назвою пам’ятки; налаштуйте тривалість кожного фото до 5 с.);
  • музичний супровід усіх зображень;
  • кінцеві титри з власним прізвищем як сценариста та режисера фільму.
 2. Збережіть відеокліп у власній папці у файлі з іменем «Практична робота №6»

Після завершення роботи за комп’ютером проведення комплексу вправ для зняття зорової втоми. (Слайд 9)(1 хв)

Найкращі роботи демонструються на екрані. (3 хв)

ІV. Підсумок уроку (Слайд 10)(3 хв)

Учитель інформатики:

Чи справдилися ваші очікування від уроку?

Чи все вдалося на уроці?

Де вам знадобляться отримані знання?

 Чи можемо ми скласти відеотеку з ваших робіт?

Ваші роботи будуть зберігатися у комп’ютерному класі для подальшого використання вчителями для проведення уроків та виховних заходів. Додамо ще один диск до створеної на початку уроку відеотеки.

Оцінювання! Підрахуйте свої бали та поставте собі оцінки за урок історії та за урок інформатики.

Учитель історії: Показати всі історичні місця за такий короткий час – неможливо. Пройде час і ми теж залишимо свою сторінку у книзі історії. Але з роками незмінними залишаються любов лепетисців до свого селища, їхній великий оптимізм і впевненість у доброму майбутті. Саме завдяки цим чудовим якостям наших людей район росте і розвивається. І сьогодні ми прагнемо зробити все, щоб з упевненістю сказати: Великолепетиський район – один з найкращих районів Херсонщини. І хоча сказано це з позицій «місцевого патріотизму», але саме з любові і поваги до своєї малої батьківщини починається любов до Батьківщини великої – України.

V. Домашнє завдання (Слайд 11)

З історії: повторити §5 (історія України), підготувати розповідь «Петро Сагайдачний. Історичний портрет».

З інформатики: повторити §4.1, 4.2, додатково с.145 впр.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки до уроку

Додаток 1

Комп’ютерна презентація

Слайд 1

Слайд 2

 

 

Слайд 3

Слайд 4

 

 

 

 

Слайд 5

Слайд 6

 

 

 

Слайд 7

Слайд 8

 

 

 

Слайд 9

Слайд 10

 

 

 

 

Слайд 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Рефлексійки-диски

Картинки по запросу диски dvd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу диски dvd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Листи самооцінювання

Прізвище та ім’я ______________________________________

Комп’ютерне тестування

(Макс. 5 б.)

Впіймай помилку

(Макс. 5 б.)

Представлення кластера

(Макс. 3 б.)

Доповнення експертами

(Макс. 3 б.)

Створення відеоролика

(Макс. 3б)

Усна відповідь

(1 б)

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище та ім’я ______________________________________

Комп’ютерне тестування

(Макс. 5 б.)

Впіймай помилку

(Макс. 5 б.)

Представлення кластера

(Макс. 3 б.)

Доповнення експертами

(Макс. 3 б.)

Створення відеоролика

(Макс. 3б)

Усна відповідь

(1 б)

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище та ім’я ______________________________________

Комп’ютерне тестування

(Макс. 5 б.)

Впіймай помилку

(Макс. 5 б.)

Представлення кластера

(Макс. 3 б.)

Доповнення експертами

(Макс. 3 б.)

Створення відеоролика

(Макс. 3б)

Усна відповідь

(1 б)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Смайлики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

«Впіймай помилку»

Інформатика:

 1. Мультимедіа – це набір програм, необхідних для опрацювання аудіо- та відеооб'єктів.
 2. Фільм – це все, що збережено на DVD-диску.
 3. Для відео файлів призначені формати:  jpg, avi, mp4, mp3.
 4. Процес перетворення звуку із зовнішніх джерел у цифровий формат і запис його у аудіо файл називається аудіо супроводом.
 5. Відео редакторами є: Pinnacle Studio, Winamp, Windows MovieMaker, Звукозапис.

Відповіді:

 1. Мультимедіа – це поєднання різних способів подання повідомлень.
 2. Фільм –  це упорядкований набір зображень, які знято з певною частотою.
 3. Для відео файлів призначені формати:  avi, mp4.
 4. Процес перетворення звуку із зовнішніх джерел у цифровий формат і запис його у аудіо файл називається захоплення аудіо.
 5. Відео редакторами є: Pinnacle Studio,  Windows MovieMaker.

Історія:

Українські землі у ХVІІ знаходились під владою Османської імперії. Люблінська унія була підписана у 1569 році. В результаті підписання Люблінської унії утворилася держава Річ Посполита. Слово козак означає завойовник. Байда Вишневецький – засновник Запорозької Січі.

Відповіді:

Українські землі у ХVІІ знаходились під владою Речі Посполитої. Люблінська унія була підписана у 1569 році. В результаті підписання Люблінської унії утворилася держава Річ Посполита. Слово козак означає вільна людина, захисник. Байда Вишневецький – засновник Запорозької Січі.

 

Додаток 6

Конверти-сюрпризи

Результат пошуку зображень за запитом "конверт макет"

 

 

 

Додаток 7

Схема-карта маршруту

 

Додаток 8

Зображення для пазлів

 

 

Додаток 9

Інструктивна картка

Під час роботи за комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки!

Створіть, використовуючи програму відеоредактора, відеокліп з розповіддю про історичні пам’ятки північної частини Великої Лепетихи.

 1. Розробіть сценарій відеокліпа, передбачивши:
  • титульну сторінку з назвою відеокліпа, наприклад «Знай! Пам’ятай! Шануй!»;
  • огляд пам’яток, використавши для цього фотографії з папки ІНФОРМАТИКА\8 клас\Практична робота №6 (до кожної серії фото додайте підписи з назвою пам’ятки; налаштуйте тривалість кожного фото до 5 с.);
  • музичний супровід усіх зображень;
  • кінцеві титри з власним прізвищем як сценариста та режисера фільму.
 2. Збережіть відеокліп у власній папці у файлі з іменем «Практична робота №6»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Інформатика 8 клас (Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
2 листопада 2018
Переглядів
336
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку