21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

БІОІНДИКАЦІЯ – ПРІОРИТЕТНИЙ МЕТОД У ДОСЛІДЖЕННІ ҐРУНТІВ

Про матеріал
Протягом останніх років населення України обговорює питання земельної реформи та стану ґрунтів. Адже, найбільше природне багатство України – це чорноземи. Неможливо уявити нормальний ріст і розвиток рослин без ґрунту, бо це унікальне природне тіло, завдяки якому можливе існування. Крім того, ґрунт в біогеоценозі є поліфункціональним природним тілом. На сучасному етапі розвитку України стан ґрунтів є проблемою екологічної безпеки, а не тільки аграрним питанням. Доцільним є популяризація дослідження екологічного стану ґрунтів своєї місцевості за допомогою методу біоіндикації з огляду на суспільну практичну діяльність. Таким чином, з’ясування екологічного стану ґрунтів міста Чугуєва Харківської області методом біоіндикації є актуальною досліджуваною темою.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Чугуївської міської ради Харківської області БІОІНДИКАЦІЯ – ПРІОРИТЕТНИЙ МЕТОД У ДОСЛІДЖЕННІ ҐРУНТІВ Роботу виконала: Грамотєєва Дар’я Євгеніївна, учениця 10 класу Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Науковий керівник: Сєрік Ольга Вадимівна, вчитель біології та екології Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 спеціаліст І категорії Реброва Юлія Володимирівна, асистент кафедри гігієни та соціальної медицини медичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна Чугуїв - 2020

Номер слайду 2

Актуальність теми Протягом останніх років населення України обговорює питання земельної реформи та стану ґрунтів. Адже, найбільше природне багатство України – це чорноземи. На сучасному етапі розвитку України стан ґрунтів є проблемою екологічної безпеки, а не тільки аграрним питанням. Доцільним є популяризація дослідження екологічного стану ґрунтів своєї місцевості за допомогою методу біоіндикації з огляду на суспільну практичну діяльність. Таким чином, з’ясування екологічного стану ґрунтів міста Чугуєва Харківської області методом біоіндикації є актуальною досліджуваною темою.

Номер слайду 3

Науковий апарат . Мета екологічного проєкту: з’ясувати екологічний стан ґрунтів міста Чугуєва Харківської області методом біоіндикації. Об'єкт дослідження: ґрунт. Предмет дослідження: екологічноий стан ґрунтів. Предмет дослідження є традиційним. Новизна роботи полягає в тому, що вперше досліджено екологічний стан ґрунтів міста Чугуєва Харківської області методом біоіндикації; розроблено онлайн-опитування та буклет з рекомендаціями «Вибір ґрунту при посадці насіння»; розроблено та проведено тест «Біоіндикація – пріорітетний метод у дослідженні ґрунтів».

Номер слайду 4

Завдання: 1. Проаналізувати літературні джерела та інтернет-ресурси з питання проблеми охорони та раціонального використання ґрунтів України. 2. Розглянути еколого-географічну характеристику міста Чугуєва Харківської області. 3. Розробити онлайн-опитування населення «Вибір ґрунту при посадці насіння» на основі технології Polls for Pages та провести соціометричне дослідження. 4. Дослідити екологічний стан ґрунтів міста Чугуєва Харківської області методом біоіндикації. 5. Розробити буклет з рекомендаціями «Вибір ґрунту при посадці насіння» та тест «Біоіндикація – пріорітетний метод у дослідженні ґрунтів» як основу для екологічної освіти населення. 6. Здійснити апробацію результатів екологічного проєкту.

Номер слайду 5

Дослідження проводилися з 16.09.2020 – 18.11.2020 року на території міста Чугуєва Харківської області та на базі Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Чугуївської міської ради Харківської області. Матеріалом роботи є результати онлайн-опитування населення з питання вибору ґрунту при посадці насіння на основі технології Polls for Pages; проби ґрунту з різних ділянок міста Чугуєва Харківської області та ґрунтосуміш, придбана в магазині; насіння виду Латук посівний (Lactuca sativa L.), яке придбано в магазині, що є біоіндикатором забруднення ґрунту

Номер слайду 6

теоретичний: аналіз літературних джерел та інтернет-ресурсів; соціометричний: онлайн-опитування населення «Вибір ґрунту при посадці насіння» на основі технології Polls for Pages та провести соціометричне дослідження; польовий: здійснювались маршрутно-екскурсійним методом; лабораторний: в 7 проб ґрунту посіяно по 50 насінин біоіндикатору та рівномірно зволожували субстрат протягом усього дослідження; практичний: розробка онлайн-опитування населення «Вибір ґрунту при посадці насіння, створено буклет з рекомендаціями «Вибір ґрунту при посадці насіння» та тест «Біоіндикація – пріорітетний метод у дослідженні ґрунтів» як основу для екологічної освіти населення. Методи дослідження:

Номер слайду 7

Теоретичний аналіз наукової літератури та інтернет-ресурсів дозволив визначити зміст понять: ґрунт, ґрунтознавство, родючість ґрунту, забруднення ґрунтів, рекультивація земель. Розглянуто і підтверджено, що раціональне землекористування включає правильну організацію користування територією, формування культурного агроландшафту. Встановлено, що перспективними є методи біоіндикації, які допомагають порівняно швидко здобути інформацію про наявність у середовищі токсичних речовин. Теоретичний етап:

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Результати соціометричного дослідження «Вибір ґрунту при посадці насіння» Соціометричне дослідження:

Номер слайду 10

1 2 3 4 5 6 Польові дослідження:

Номер слайду 11

Відбір проб ґрунту 1 6 5 4 3 2

Номер слайду 12

Лабораторне дослідження:

Номер слайду 13

Результати екологічного стану ґрунтів методом біоіндикації міста Чугуєва Харківської області

Номер слайду 14

Поширення результатів в мас-медіа: Розроблено буклет та тест «Вибір ґрунту при посадці насіння»

Номер слайду 15

Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Чугуївської міської ради Харківської області Вибір ґрунту при посадці насіння Роботу виконала: Грамотєєва Дар’я Євгеніївна, учениця 10 класу Чугуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Чугуїв – 2020 [email protected] Актуальність теми. Протягом останніх років населення України обговорює питання земельної реформи та стану ґрунтів. Адже, найбільше природне багатство України – це чорноземи. Неможливо уявити нормальний ріст і розвиток рослин без ґрунту, бо це унікальне природне тіло, завдяки якому можливе існування. Доцільним є популяризація дослідження екологічного стану ґрунтів своєї місцевості за допомогою методу біоіндикації з огляду на суспільну практичну діяльність. Таким чином, з’ясування екологічного стану ґрунтів міста Чугуєва Харківської області методом біоіндикації є актуальною досліджуваною темою. Мета екологічного проєкту: з’ясувати екологічний стан ґрунтів міста Чугуєва Харківської області методом біоіндикації. Новизна екологічного проєкту: вперше досліджено екологічний стан ґрунтів міста Чугуєва Харківської області методом біоіндикації; розроблено онлайн-опитування та буклет.

Номер слайду 16

Висновки В екологічному проєкті з’ясовано екологічний стан ґрунтів міста Чугуєва Харківської області методом біоіндикації: 1. Проаналізовано літературні джерела та інтернет-ресурси з питання сучасного стану ґрунтів України. 2. Розглянуто еколого-географічну характеристику міста Чугуєва Харківської області. 3. Розроблено онлайн-опитування населення «Вибір ґрунту при посадці насіння» на основі технології Polls for Pages та проведено соціометричне дослідження. 4. Досліджено екологічний стан ґрунтів методом біоіндикації. 5. Розроблено буклет з рекомендаціями та тест «Екологічний стан ґрунтів» як основу для екологічної освіти населення. 6. Здійснено апробацію результатів екологічного проєкту. Лабораторне дослідження Дослідження екологічного стану ґрунтів міста Чугуєва Харківської області методом біоіндикації. Практичний етап Пропоную пройти тест «Біоіндикація – пріорітетний метод у дослідженні ґрунтів», на сайті освітнього проекту «На Урок», відкривши посилання https://naurok.com.ua/test/start/521585 і vseosvita.ua, відкривши посилання https://vseosvita.ua/test/start/jsf162 Результати роботи розміщені https://serikbiology.wordpress.com/ Теоретичний етап Польові дослідження Соціометричне дослідження Пропоную пройти онлайн-опитування «Вибір ґрунту при посадці насіння», що розміщене у соціальній мережі Facebook, відкривши посилання https://poll.app.do/2885424

Номер слайду 17

Facebook – 5 Instagram – 5 Сайт освітнього проекту «На Урок» - 1 vseosvita.ua - 1 Блог учителя біології Сєрік О.В. – 2 Поширення інформації в мас-медіа:

Номер слайду 18

Висновки: 1. Проаналізовано літературні джерела та інтернет-ресурси з питання проблеми охорони та раціонального використання ґрунтів України. 2. Розглянуто еколого-географічну характеристику міста Чугуєва Харківської області. 3. Розроблено онлайн-опитування населення «Вибір ґрунту при посадці насіння» на основі технології Polls for Pages та провести соціометричне дослідження. 4. Досліджено екологічний стан ґрунтів міста Чугуєва Харківської області методом біоіндикації. 5. Розроблено буклет з рекомендаціями «Вибір ґрунту при посадці насіння» та тест «Біоіндикація – пріорітетний метод у дослідженні ґрунтів» як основу для екологічної освіти населення. 6. Здійснено апробацію результатів екологічного проєкту.

Номер слайду 19

[email protected]

ppt
До підручника
Екологія (профільний рівень) 10 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
7 листопада 2020
Переглядів
167
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку