Біосфера та системи Землі

Про матеріал
Підручник. Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Безуглий В презентації інформація підготовлена до 2 параграфів - 15 і 16 . Теми: Біосфера та біологічні ресурси та Ґрунти та природні зони світу
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Біосфера та системи ЗемліКомадінська М. С. СЗШ 12

Номер слайду 2

Біосфера — оболонка Землі, створена живими організмами в результаті їхньої життєдіяльності й заселена ними.

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Межі біосфери визначаються умовами існування життя

Номер слайду 5

Рослинний і тваринний світ суходолу й океану. Живі організми поширені в біосфері нерівномірно.

Номер слайду 6

Основними типами рослинності є лісова, степова, пустельна й напівпустельна, болотна, тундрова, лучна, мангрова.

Номер слайду 7

1. Лісова рослинністьекваторіальні, де ростуть сандалове, кавове, мускатне, залізне дерева, каучуконоси, різні види пальм тощо. В Африці екваторіальний ліс називають гілеєю, а в Південній Америці - сельвою

Номер слайду 8

вічнозелені твердолисті ліси, що формуються за умов субтропічного клімату. Тут ростуть евкаліпти (Австралія), різні види дуба, благородного лавра, суничного дерева, каштана, клена французького (Середземномор’я). У перезволожених місцях у цих лісах ростуть чагарники - маквіс, які в Австралії називають скребом, а в Північній Америці - чапараллю

Номер слайду 9

вологі тропічні ліси, які формуються в умовах вологого тропічного клімату. У них ростуть високі (до 35-45 м) вічнозелені дерева, обвиті ліанами. У лісах багато епіфітів - це будь-яка рослина, яка оселяється на іншій (переважно на гілках або стовбурі), але отримує поживні речовини з навколишнього середовища.

Номер слайду 10

мусонні ліси формуються в умовах мусонного клімату. За видовим складом вони схожі до гілей, але в сухий період скидають листя

Номер слайду 11

широколисті ліси ростуть в умовах помірного клімату. Типовими породами дерев у них є бук, дуб, клен, липа, граб, в’язмішані ліси характерні для помірного поясу, до широколистих порід у цих лісах додаються хвойні породи дерев

Номер слайду 12

хвойні ліси формуються в умовах помірного клімату й представлені хвойними породами дерев (сосною, ялиною, ялицею, модриною, кедром)

Номер слайду 13

2. Степова рослинністьпредставлена різними трав’янистими видами рослин помірного поясу - різноманітними видами злаків: ковила, типчак, тонконіг, а також конюшина, маренка, шавлія. У Північній Америці степи називають преріями, в Угорщині - пуштами, у Південній Америці - пампасами.

Номер слайду 14

3. Лучна рослинністьпов’язана зі степовою, лісовою і болотною флорою. Типовим представником лучної рослинності є трав’яниста рослинність

Номер слайду 15

4. Тундрова рослинністьпредставлена низькорослими чагарниками та напівчагарниками, мохами, лишайниками, що пов’язано з надто суворими природними умовами - малою кількістю тепла.

Номер слайду 16

5. Мангрова рослинністьформується поблизу морських узбереж, гирл річок. Рослини мангрового лісу змогли пристосуватися до середовища зростання з бідним вмістом кисню, з високою солоністю і частим затопленням припливами.

Номер слайду 17

6. Пустельна рослинність.

Номер слайду 18

Біологічні ресурси. Важливим різновидом природних ресурсів Землі є біологічні ресурси, до яких належать рослини, тварини, гриби, водорості, бактерії, а також їхні сукупності - спільності та екосистеми

Номер слайду 19

Рослинні ресурси Рослинні ресурси - це всі рослинні організми (вищі рослини, гриби, мохи, лишайники, водорості), які ростуть на територіях і акваторіях та використовуються або можуть бути використані для різних потреб суспільства. Господарське значення мають лісові, лучні, болотні, водні рослинні ресурси.

Номер слайду 20

Зелений покрив планети перебуває в небезпеці, тому що за останні 200 років площа лісів скоротилася щонайменше у 2 рази. Причини: вирубування лісів з метою отримання деревини, для розширення сільгоспугідь, для будівництва, на паливо; скорочення лісових масивів через забруднення навколишнього середовища. Площа лісів у світі щороку скорочується майже на 20 млн га, або на 0,5 %. Лісистість регіонів світу, %

Номер слайду 21

До біологічних ресурсів тваринного світу належать тварини, які прямо або опосередковано використовуються для різних потреб людини.

Номер слайду 22

Ґрунти та природні зони світу. Параграф 16

Номер слайду 23

Ґрунт - багатокомпонентна динамічна система, що включає гірські породи, верхній природний шар земної кори, техногенні утворення і складається з твердих (тверді мінерали, лід і органічно-мінеральні структури), рідких (водні розчини), газоподібних (повітря, гази) та біологічних або живих (макро- й мікроорганізми) компонентів

Номер слайду 24

Ґрунтовий профіль - зображення генетичних горизонтів із зазначенням їхніх глибин і літерних індексів. Потужність ґрунтового профілю становить від десятків сантиметрів до кількох метрів. Особливості будови ґрунтових профілів, складу та властивостей його горизонтів слугують основою для класифікації ґрунтів. Дослідження ґрунтового профілю також широко використовують під час картографування ґрунтів, розробки агротехнічних і меліоративних заходів тощо. Унаслідок різних чинників ґрунтоутворення на різних територіях нашої планети формуються різні типи ґрунтів. Малюнок. Профілі різних ґрунтів Землі: 1 - тундрово-глеєвий, 2 - підзолистий, 3 - сірий лісовий: 4 - чорнозем, 5 - каштановий, 6 - сірозем, 7 - червонозем, 8 - коричневий ґрунт

Номер слайду 25

Тип ґрунту - це ґрунт, що утворився в однакових умовах і має подібні будову й функції. Розрізняють зональні та азональні типи ґрунтів. Сторінка 82.

Номер слайду 26

Природні зони.

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Номер слайду 29

. На основі порівняння карт ґрунтів і природних зон світу (материка, регіону, України) заповніть таблицю: Д. З. Параграф 15-16 Таблиця – вправа 1 ст.85

pptx
Пов’язані теми
Географія, 11 клас, Презентації
Додано
14 січня
Переглядів
397
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку