2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

«БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ КРОВОНОСНИХ СУДИН. РУХ КРОВІ. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ»

Про матеріал
Мета уроку: Освітня: вивчити будову кровоносних судин; показати взаємозв'язок особливостей їх будови з функціями, що вони виконують; закріпити знання учнів про велике та мале кола кровообігу. Розвивальна: розвивати логічне мислення на основі розумових операцій: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення; розвивати комунікативні вміння. Виховна: підтримувати інтерес до нових засобів навчання; виховувати культуру виконання схем. Тип уроку: урок вивчення й первинного закріплення нових знань. Вид уроку: комбінований.
Перегляд файлу

УРОК З БІОЛОГІЇ

ТЕМА: «БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ КРОВОНОСНИХ СУДИН. РУХ КРОВІ. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ»

Мета уроку:
Освітня: вивчити будову кровоносних судин; показати взаємозв'язок особливостей їх будови з функціями, що вони виконують; закріпити знання учнів про велике та мале кола кровообігу.
Розвивальна: розвивати логічне мислення на основі розумових операцій: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення; розвивати комунікативні вміння.

Виховна: підтримувати інтерес до нових засобів навчання; виховувати культуру виконання схем.

Тип уроку: урок вивчення й первинного закріплення нових знань.

Вид уроку: комбінований.

Методи та методичні прийоми:

1. Інформаційно-рецептивний: а) словесний: розповідь-пояснення, бесіда;

б) наочний: презентація, ілюстрація.

2. Проблемно-пошуковий: постановка проблемного питання, активізація уваги та мислення.

Основні терміни: артерії, вени, капіляри, кровообіг, велике коло кровообігу, мале коло кровообігу.

Концепція уроку: розповісти про основні типи кровоносних судин, що входять до кровоносної системи: артерії, вени й капіляри; описати особливості їх будови; показати, як функції, що виконують різні типи судин, позначаються на особливостях будови цих судин; розглянути основні види кровотеч та надання першої допомоги;

Наочність: дидактичний роздатковий матеріал.

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний екран, проектор.

Форми роботи: індивідуальна, фронтальна, групова

Хронометраж уроку:

 1. Організаційний момент (1 хв.)
 2. Мотивація навчальної діяльності (5 хв.)
 3. Актуалізація опорних знань (3 хв.)
 4. Визначення теми та мети уроку (2 хв.)
 5. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу (15 хв.)
 6. Узагальнення знань (12 хв.)
 7. Підсумки уроку.Рефлексія (5 хв.)
 8. Домашнє завдання (2 хв.)

РОЗГОРНУТИЙ ПЛАН УРОКУ:

І. Організаційний момент.

Епіграф уроку:

 « Розум полягає не тільки у знанні, але й у вмінні застосувати знання на ділі»

Арістотель

Привітання. Побажання гарного настрою, позитивного спілкування, отримання задоволення від уроку. Клас ділиться на 4 групи.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель роздає учням «листочки дерева», на яких вони пишуть очікування від уроку.

Якими ми повинні сьогодні бути на уроці, щоб він був цікавим та результативним. Я пропоную на кожну літеру слова «УРОК» запропонувати вашу якість:

У – умілі, успішні, уважні

Р – розумні, результативні

О – організовані, охайні

К – кмітливі, красиві

Одна мудра людина сказала такі слова: «Намагайтеся кожного дня для кожної справи знайти якийсь позитивний початок, оскільки від того настрою, з яким ви вступите в день, залежать Ваші успіхи». Щоб ви налаштувалися на творчість та позитив, я пропоную обрати фігуру, яка на ваш погляд більше вам компонує (обговорення):

                    Лідерство;

                 Невтомний працівник, доводить справи до кінця;

                 Стан змін, характерна риса – допитливість;

                 Комунікатори. Можуть вислухати та дати пораду;

                 Креативність та творчість

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1.Біологічний диктант.(Пропонується 12речень, що треба закінчити)

1. Людина як біологічна істота належить до класу …………(Ссавці).

2. Серце людини складається з ………(2 передсердь та 2 шлуночків).

3. Тип кровоносної системи у людини……….(замкнений).

4. Кровоносна система людини складається з ….(2 кіл кровообігу).

5. Ендокард…………………(внутрішня стінка серця).

6. Кров, насичену киснем називають …………(артеріальною).

7. Кров, насичену вуглекислим газом називають ………(венозною).

8. Існує три види кровоносних судин, а саме (артерії, вени, капіляри).

9. Лейкоцити- це …………….. (формені елементи, виконують захисну функцію)

10. Еритроцити - …..червоні тільця без ядра, переносять кисень та вуглекислий газ)

11. Серце – це …. (орган кровоносної системи, скорочення якого здійснює циркуляцію крові по судинам)

12. Органи системи кровообігу - …….та ….. (серце та судини)

Учні здійснюють взаємоперевірку. Результати фіксують у листі оцінювання.

ІV. Визначення теми та мети уроку.

Тема нашого уроку:  «Кровоносні судини. Рух крові. Перша допомога при кровотечах»

Ви, напевно, знаєте, для того, щоб досягти добрих результатів в роботі, треба чітко сформулювати її мету.

Давайте разом це зробимо. (діти вносять свої пропозиції)

Після цього, вчитель оголошує цілі уроку, записаних на слайді.

Підготовка учнів до засвоєння, актуалізація опорних знань.

V. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

Кровоносні судини

В організмі людини є три типи кровоносних судин: артерії, вени та капіляри. Вони виконують різні функції, що й зумовлює їхню будову.

Що таке артерії? (судини, що несуть кров, насичену киснем від серця до органів)

Що таке вени? (судини, що несуть кров, насичену вуглекислим газом до серця)

Що таке капіляри? (найтонкіше судини, в яких здійснюється обмін речовин між кров’ю та тканинами)

Давайте розглянемо будову цих судин та з’ясуємо їх особливість і взаємозв’язок з функціями, які вони виконують.

Основні типи кровоносних судин людини

Тип

судин

Особливості

будови

Функції

Діаметр,

мм

Швидкість

крові, см/с

Артерії

Складаються з трьох шарів, добре розвинений шар гладких м’язів

Проводять

кров від

серця

5–20

20–50

Вени

Складаються з трьох шарів. М’язовий шар слабко розвинений. є клапани, які забезпечують рух крові в одному напрямку.

Проводять

кров до серця

10–30

10–20

Капіляри

Мають дуже тонкі стінки,

Здійснюють обмін речовин

між кров’ю

і тканинами

0,01–0,5

0,05–0,1

 

Що таке артеріальний тиск та пульс?

Коли серце скорочується, воно з великою силою виштовхує кров в артерії.

Тому кров перебуває в них під тиском, і цей тиск називають артеріальним. Найвищий артеріальний тиск є під час систоли, а найнижчий – під час діастоли. Прилад для вимірювання артеріального тиску називається тонометр.

Під час скорочення серце не тільки виштовхує кров у судини, але й спричиняє ще періодичні коливання стінок артерій, які є синхронними з скороченням серця. Ці коливання ви відчуваєте, як ПУЛЬС.

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ

Розрізняють три основні види кровотеч: артеріальна, венозна, капілярна.

За артеріальної кровотечі кров має яскраво-червоний колір, витікає швидко, часто пульсуючи. У разі артеріальної кровотечі слід накласти джгут вище місця крововиливу – це дасть змогу зупинити витікання крові. Однак слід пам’ятати, що джгут не можна накладати на голе тіло, під нього слід підкласти якусь тканину, потрібно прикріпити записку, коли накладено джгут, раз на годину потрібно джгут послаблювати, щоб не залишити тканини без доступу крові.

За венозної кровотечі кров темного забарвлення, витікає повільно, але досить широким струменем. У разі венозної кровотечі джгут потрібно накласти нижче від місця крововиливу, адже саме звідти кров рухається по венам. Проте в багатьох випадках у разі венозного крововиливу можна обійтися простою здавлювальною пов’язкою.

Капілярна кровотеча не така інтенсивна, як артеріальна чи венозна, і часто припиняється самостійно. У разі капілярної кровотечі можна обійтися звичайною пов’язкою зі стерильного бинта.

 • (Демонстрація надання першої допомоги)

 «Знайди спільне та відмінне» (методичний прийом – гра)

Дайте відповіді на питання:

1. Що спільне в будові артерій та вен ви бачите? (Стінки судин утворені трьома шарами: зовнішній – сполучнотканинний, середній – м’язів, внутрішній – ендотеліальний.)

2. Які відмінності в будові артерій та вен ви бачите? (В артеріях середній шар – м’язовий, розвинений краще ніж у венах. Вени мають на відмінну від артерій кишенькові клапани).

3. З чим пов'язані відмінності в будові артерій та вен? (з виконуваними функціями. А саме:артерії мають товстіші та пружніші стінки у зв’язку з тим, що кров в них рухається під високим тиском, який повинні витримувати стінки судин; по венах кров рухається з меншим тиском, тому шар м’язової тканини тонкіший, а наявність кишенькових клапанів перешкоджає зворотному руху крові, оскільки вона рухається від органів до серця).

4.. Яку будову мають капіляри? (складаються з одного шару ендотелію). Чому вони мають лише один шар ендотелію? (пов’язано з функцією: обмін газів між клітинами та кров’ю).

2. Заповнити перфокарту про характерні ознаки кровоносних судин:

1. Судини несуть кров до серця

2.Стінки судин утворені одним шаром епітелію.

3.Судини несуть кров від серця.

4. У судинах дуже мала швидкість крові.

5. Стінки міцні і пружні.

6.Стінки складаються з кількох шарів, м’язи слабкі.

7. В судинах найбільша швидкість крові.

8. В судинах є півмісяцеві клапани.

9. Здійснюють обмін речовин між кров’ю і тканинами

10. Діаметр судин найбільший.

11.Діаметр судин найменший.

Артерії

Вени

Судини

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

 

Вправа-енергізатор  «Комплімент» - проводиться для відпочинку дітей.
Діти повертаються одне до одного, витягають руки вперед і з'єднують їх із долонями товариша. За сигналом учителя діти по черзі говорять комплімент одне одному. Компліменти не повинні повто-рюватися. Вимовляється комплімент із посмішкою, треба дивитися в очі дитині, якій він призначається.

VІ. Узагальнення знань.

Фронтальна бесіда.

 1. Які судини входять до складу кровоносної системи? (артерії, вени, артерії)
 2. Які особливості будови артерій? ( мають товсті та еластичні стінки, що витримують високий тиск)
 3. Які особливості будови вен? (у венах є система клапанів, що забезпечують рух крові до серця)
 4. Які особливості будови капілярів? (стінки судин тонкі, позбавлені м’язового шару, складаються з одного шару, тому процеси обміну проходять легко)
 5.  «Вірю – не вірю» (методичний прийом)

1. Чи вірите ви, що капіляри складаються з трьох шарів ендотелію?

2. Чи вірите ви, що вени складаються з трьох шарів ендотелію ?

3. Чи вірите ви, що артерії складаються з одного шару ендотелію?

4. Чи вірите ви, що кров, насичену вуглекислим газом називають артеріальною?

5. Чи вірите ви, що кров це сполучна тканина?

6. Чи вірите ви, що велике коло кровообігу починається з правого шлуночка?

7. Чи вірите ви, що мале коло кровообігу починається з правого шлуночка?

8. Чи вірите ви, що аорта це найменша судина?

Дидактична гра “ Впізнай кровотечу “ (на екрані з'являються описи симптомів та прийомів надання першої допомоги при кровотечах, учні розпізнають і записують їх. Здійснюється взаємоперевірка за контрольним слайдом.

а) Щоб зупинити цю кровотечу, слід тимчасово притиснути ушкоджену судину , знезаразити рану і накласти тиснучу пов’язку (Венозна).

б) Щоб зупинити цю кровотечу , слід вище місця поранення швидко  

притиснути пальцем ушкоджену судину в точках , де прощупується пульс і накласти джгут (Артеріальна).

в) Людина , в якої виникла ця кровотеча , стає блідою , виступає холодний піт , пульс частішає і слабне . До ймовірного місця кровотечі прикладають холодний компрес

(Внутрішня).

г) Ця кровотеча виникає при незначному пораненні . Вона не призводить до значної втрати крові й легко зупиняється (Капілярна).

VІІ. Підсумки уроку. Рефлексія.

       На кожному уроці ми прагнемо досягти успіху. Сьогоднішній урок не виключення. До речі, успіх. Це важливо в житті людини? Ви хотіли б бути людьми успішними? А що потрібною щоб досягти успіху в житті? А де все це можна здобути? Звичайно в школі.

       Отже, кожен день, проведений в школі, кожен урок наближає вас до великого успіху. І сьогоднішній урок біології - це ще один крок до нього.

Учитель пропонує учням зробити висновки:—
Обговорення очікувань від уроку (учні прикріплюють листочки на крону дерева та зачитують свої очікування від уроку).

 Закінчити речення:

На уроці я дізнався….

Зрозумів….

Навчився…

VІІІ. Домашнє завдання: пар.19 підручник «Біологія» (автор Задорожний К.М.), підготувати кросворд за темою «Кровоносні судини. Перша допомога при кровотечах»

docx
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
27 жовтня 2019
Переглядів
1777
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку