10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Бутурлим Тетяна Іванівна. Урок української літератури в 11 класі «Проблема дуалістичного світосприйняття головного героя новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)»

Про матеріал

Авторська розробка уроку української літератури за творчістю Миколи Хвильового.

Мета заняття:

навчальна – перевірити знання учнів біографії Миколи Хвильового, змісту тексту «Я (Романтика)», проаналізувати підтекст новели;

розвивальна – формувати вміння інтерпретувати психологічний стан головного героя новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)»; розвивати активне сприйняття навчального матеріалу, аналітичне, образне мислення, довготривалу пам'ять, креативність, навички виконання електронних тестів;

виховна – виховувати в старшокласників прагнення до самоаналізу, самоусвідомлення, самовдосконалення.

Перегляд файлу

Т. І. БУТУРЛИМ

ПРОБЛЕМА ДУАЛІСТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ НОВЕЛИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

«Я (РОМАНТИКА)» (урок української літератури в 11 класі)

Мета заняття:

навчальна – перевірити знання учнів біографії Миколи Хвильового, змісту тексту «Я (Романтика)», проаналізувати підтекст новели;

розвивальна – формувати вміння інтерпретувати психологічний стан головного героя новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)»; розвивати активне сприйняття навчального матеріалу, аналітичне, образне мислення, довготривалу пам’ять, креативність, навички виконання електронних тестів;

виховна – виховувати в старшокласників прагнення до самоаналізу, самоусвідомлення, самовдосконалення.

Тип заняття. Урок формування навичок і вмінь. 

Методи навчання. Розповідь, бесіда, самостійна робота, гра, проблемно-пошукові методи, ілюстрація, демонстрація, метод вправ, рольова гра, самоаналіз.

Форми навчання: тестування, групова робота, заповнення робочих листів.

Засоби навчання. ПК, проектор, електронна презентація уроку, оціночні картки, картки для створення мікрогруп, картки із завданням, електронні тести, текст новели, паперовий чорний ланцюг, паперові негативні смайлики, робочі листи, картки з цитатами.

Міжпредметні зв’язки: українська література, психологія.

Література:

1. Хвильовий Микола. Я (Романтика) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=660. – Назва з титул. екрана.

 

 

Хід заняття

І. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ І КОРЕКЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

І ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

Слово вчителя

Ім’я Миколи Хвильового повязують із літературною дискусією 1925-1928 рр. Письменник розпочав її памфлетами: «Камо грядеш?», «Думки проти течії», «Апологети писаризму», «Україна чи Малоросія?». Митець   виступив проти примітивізму та епігонства радянської літератури,  закликав митців орієнтуватися на кращі зразки світової літератури. Дискусія поступово перейшла з мистецької в політичну, особливо після проголошеного Хвильовим гасла «Геть від Москви!» Сталін особисто надіслав листа Кагановичу з критикою поглядів комуніста Хвильового. Під політичним та моральним тиском письменник змушений був визнати свої «помилки», розпустити очолювану ним ВАПЛІТЕ і, врешті-решт, покінчити життя самогубством у 1933 році. 1934 року почалися масові арешти письменників за сфабрикованими звинуваченнями (Г. Косинка, О. Влизько, Д. Фальківський, Є. Плужник, В. Підмогильний, В. Поліщук, М. Йогансен, М. Вороний). Наступного року заарештували М. Зерова, Л. Филиповича, М. Драй-Хмару, Б. Антоненка-Давидовича та ін. Тому цей період називають ще «розстріляним відродженням».

Тест

1. Справжнє прізвище Миколи Хвильового:
а) Бургардт;
б) Фітільов;
в) Лозов’ягін.
2. Микола Хвильовий народився:
а) у с. Тростянець (Харківська область);
б) у с. Писарівка (Катеринославська область);
в) у с. Піски (Чернігівська область).
3. Микола Хвильовий писав на фронті поезії та фейлетони під псевдонімом:
а) Дядько Микола;
б) Дядько Іван;
в) Дядько Григорій.

4. Микола Хвильовий був членом літературних об’єднань:
а) «АСПИС», «МАРС»;
б) «Аспафунт», «Нова генерація»;
в) ВАПЛІТЕ, «Гарт», «Політфронт», ВУСПП.
5. Ім’я Миколи Хвильового було забороненим до останніх років існування тоталітарного режиму в Україні через публікацію:
а) циклу памфлетів «Камо грядеши?», «Думки проти течії», «Апологети писаризму», полемічного трактату «Україна чи Малоросія?», роману «Вальдшнепи»;
б) поетичних збірок «Молодість», «Досвітні симфонії»;
в) збірок оповідань «Сині етюди», «Осінь».

6. Літературна дискусія 1925-1928 рр., започаткована Миколою Хвильовим, пов’язана з такими виголошеними гаслами:
а) «Творити власне українські літературні стилі!»;
б) «Геть від Європи!»
в) «Геть від Москви!», «Орієнтація на психологічну Європу».

7. Новела – це:
а) малий художньо-публіцистичний твір, де зображуються дійсні події, факти сучасності, люди, яких автор знав особисто;
б) невеликий за обсягом твір, у якому зображується один випадок із життя, актуальними є один конфлікт, одна проблема;
в) невеликий за обсягом твір про незвичайну подію, для якого властиві психологізм, динамізм, несподівана розвязка, мінімум персонажів, уривчастий синтаксис.

8. Знайдіть відповідності:

1. Головний герой

(«Я (Романтика)»)

а) «втілений прообраз тієї надзвичайної Марії».

2. Мати

(«Я (Романтика)»)

б) «із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і з каменем замість серця».

3. Доктор Тагабат

(«Я (Романтика)»)

в) «м'ятежний син».

4. Андрюша

(«Я (Романтика)»)

г) «низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс».

5. Дегенерат

(«Я (Романтика)»)

Ґ) «з розгубленим обличчям»

1 – В; 2 − А; 3 – Б; 4 – Ґ; 5 – Г.

Онлайн-тестування за новелою Миколи Хвильового «Я (Романтика)»  (сервіс – Kahoot)

Інструкція:

1) перейдіть за посиланням: https://play.kahoot.it/#/k/b9e66efe-8e7e-45b2-a6f0-dc2c7cfe5cd4;

2) скопіюйте код гри та вставте його на сайті kahoot.it;

3) натисніть Enter та введіть свій Nickname;

4) поверніться на сайт гри й натисніть «Старт»;

5) прочитайте запитання й варіанти відповідей;

6) перейдіть на вкладку kahoot.it, натисніть на сектор певного кольору (відповідно до варіанту відповіді).

1 – Андрюші; 2 – головному герою; 3 – дегенерату; 4 – дегенерата; 5 – Тагабата, 6 – головному герою.

Онлайн-тестування за новелою Миколи Хвильового «Я (Романтика)» (сервіс – Quizizz)

Інструкція:

1) перейдіть за посиланням: https://quizizz.com/admin/quiz/59dbd77dbb4e3e11005f7c33;

2) скопіюйте код гри та вставте його на сайті join.quizizz.com;

3) натисніть Enter та введіть свій Nickname;

4) поверніться на сайт гри й натисніть «Вступити в гру»;

5) поверніться на попередню сторінку й натисніть «Розпочати».

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ УРОКУ; АКТУАЛІЗАЦІЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ УЧНІВ

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

  •                   Пригадайте ознаки імпресіонізму.
  •                   Пригадайте ознаки експресіонізму.
  •                   Що спільного й відмінного між новелою та оповіданням?
  •                   Опишіть внутрішній стан головного героя новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)».

 ІV. ПЕРВИННЕ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Заповнення робочих листів (за новелою Миколи Хвильового

«Я (Романтика)»)

«Елементи імпресіонізму»

Ознаки імпресіонізму

Приклади з тексту

Фіксація первинного враження

 

Закріплення спостереження,

а не інтерпретації

 

Зображення внутрішнього світу людини, відтворення мікродинаміки настрою, природи з допомогою зорових, слухових, нюхових художніх образів

 

Мовлення – неврівноважене, уривчасте, емоційне, інверсоване, безособове, алогічне, ритмічне

 

Лаконізм

 

«Сонячний пейзаж»

 

 «Елементи експресіонізму»

Ознаки експресіонізму

Приклади з тексту

Вираження емоцій

 

Заперечення раціоналізму

 

Використання символів

 

Гіперболізація

 

Гротескність

 

Контрастність

 

Використання

лірично-суб’єктивних елементів

 

Абстрактність

 

Фрагментарність

 

Поєднання протилежного

 

 «Відмінності новели й оповідання»

 «Внутрішній конфлікт головного героя»

Картинки по запросу ангел марія

Картинки по запросу чоловік плаче

Картинки по запросу чекист

 

 

 

 

 

 

 

V. САМОСТІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ У СТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ

Аналіз внутрішнього стану головного героя

Цитати

Внутрішній стан

 головного героя

«Я виходжу на безгранні поля, проходжу перевали і там, де жевріють кургани, похиляюсь на самотню пустельну скелю»

Самотність

«Проходили неможливі дні»

Розпач

«…гроза росте, і мої мислі — до неможливости натягнутий дріт»

Емоційна напруженість

«…зовсім чужа людина, бандит — за одною термінологією, інсургент (повстанець) — за другою;

я — чекіст, але і людина»

Усвідомлення конфлікту ролей

«І я, главковерх , чорного трибуналу комуни,— нікчема в його руках, яка віддалася на волю хижої стихії»

Слабкодухість, усвідомлення нездатності протистояти

диктату  влади

«Шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів – тьма на моїй совісті!!!»

Почуття провини

«Я гублюсь у переулках.

І ріже мій мозок невеселий голос»

Внутрішній конфлікт

«Тут, у глухому закутку, на краю города,

 ховаю від гільйотини один кінець своєї душі»

Прагнення втекти від себе, позбавитися негативної сторони власного «Я»

«Ви забуваєтесь! Чуєте?.. Коли ви ще раз скажете про це, я вас негайно розстріляю».

«Але голос мій зривається, і мені булькає в горлі. Я пориваюся схопити мавзера й тут же прикінчити з доктором…»

Неврівноваженість

Женщина сказала глухо й мертво:

— Слухайте, я мати трьох дітей!..

Я:

— Розстрілять!

Жорстокість

«Тоді я підійшов до столу, налив із графина вина й залпом випив»

Прагнення пригнітити пробудження співчуття, милосердя спиртним

«Я входив у роль. Туман стояв перед очима. Я забув про все. Я нічого не чув і — сам не пам'ятаю, як я попав до підвалу.

Тоді я у млості, охоплений пожаром якоїсь неможливої радости, закинув руку за шию своєї матері й притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів мавзера й нажав спуск на скроню».

Виконання професійного обов’язку на безсвідомому рівні

«Блідий, майже мертвий, стояв перед мовчазним натовпом черниць із розгубленими очима, як зацькований вовк»

Безпорадність

«…схопили нарешті й

другий кінець моєї душі…

Невже я, солдат революції, схиблю в цей відповідальний момент? Невже я покину чати й ганебно зраджу комуну?»

Усвідомлення, що його роль чекіста не дозволяє жодних проявів толерантності, слабкодухості

«Я йшов у нікуди. Без мислі, з тупою пустотою, з важкою вагою на своїх погорблених плечах»

Абсурдність буття

«…я мушу бути послідовним!»

Домінування фанатичного над гуманним

«…але я раптом почуваю себе жалким, нікчемним і пізнаю, що від мене відходять рештки волі»

Слабкодухість

«Я зараз. Так, мені давно пора! — Тоді я поправив ремінь свого мавзера й знову кинувся на дорогу».

Автоматичне виконання ролі чекіста

«Моя мати — наївність, тиха жура і добрість безмежна»

Любов до матері

«І мій неможливий біль, і моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом»

Прагнення пробудити в собі високодуховне начало

«Тоді я беру її милу голову з нальотом сріблястої сивини і тихо кладу на свої груди...»

Ніжність

«І я бачу: в її очах стоять дві хрустальні росинки»

Емпатійність

«Ах, як я втомився, мамо!»

Бажання відректися

 від своєї ролі вбивці

«…образ моєї матері не покидав мене в цю ніч ні на хвилину…»

Пробудження гуманного в душі жорстокого чекіста

«Я відчував: пахне м'ятою.

Я гладив її милу голову з нальотом сріблястої сивини… Тоді мені знову до болю хотілося впасти на коліна й молитовне дивитися на волохатий силует чорного трибуналу комуни»

Бажання допомогти матері

«Я став перед ним на коліна й пильно вдивлявся в обличчя. Але воно було мертве. По щоці, пам'ятаю, текла темним струменем кров. Тоді я звів цю безвихідну голову й пожадливо впився устами в білий лоб»

Тимчасове усвідомлення вчиненого злочину

V. САМОСТІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ

 У СТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ

Робота в мікрогрупах:
І – аналіз образу матері;
ІІ – аналіз образу головного героя;
ІІІ – аналіз інших образів.

Аналіз гуманного й фанатичного головного героя новели  «Я (Романтика)»

VІ. ТВОРЧЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗНАНЬ І НАВИЧОК

 У НОВІ СИТУАЦІЇ

Рольова гра «Психологічна допомога головному герою новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)»

Мета – усвідомити деструктивність життєвої позиції головного героя, його вчинків.

D:\учитель року\Література й відео\фото\IMG_20171012_111549.jpgD:\учитель року\Література й відео\фото\IMG_20171012_112131.jpg

D:\учитель року\Література й відео\фото\IMG_8044.JPG

Розподіляються ролі між учнями: «головний герой новели», який страждає через внутрішній конфлікт (гуманне – фанатичне), його «негативні якості» (визначені вище), «мати», «практичні психологи». «Деструктивні емоційні стани персонажа» розташовуються довкола головного героя, огортають його паперовим чорним ланцюгом, психологічно впливають на нього. «Мати» намагається проникнути в символічне коло, щоб урятувати свого «сина», але негативне «Я» «чекіста» не дозволяє гуманному проникнути в серце. Потім «практичні психологи» надають ряд рекомендацій, як головному герою урятувати душу, подолати внутрішній конфлікт, залишитися Людиною. Наприкінці знімають із «клієнта» «тенета негативного начала» – звільняють від руйнівного, фанатичного.

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ Й ПОВІДОМЛЕННЯ

 ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Повідомлення домашнього завдання:  написати листа від імені головного героя новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)».

 Оцінювання

docx
До підручника
Українська література (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.)
Додано
6 січня 2018
Переглядів
1509
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку