Цікаве викладання географії в школі

Про матеріал
Тема: «Елементи цікавого у навчанні географії»Об’єктом дослідження є освітній процес з географії в основній школі. Предмет дослідження – елементи цікавого у навчанні географіїМета дослідження полягає у вивченні питання розвитку інтересу учнів до навчання географії засобами нестандартних уроків з використанням елементів цікавого та розробці моделі календарно-тематичного планування вивчення курсу «Географія: материки і океани».
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема: «Елементи цікавого у навчанні географії»Об’єктом дослідження є освітній процес з географії в основній школі. Предмет дослідження – елементи цікавого у навчанні географіїМета дослідження полягає у вивченні питання розвитку інтересу учнів до навчання географії засобами нестандартних уроків з використанням елементів цікавого та розробці моделі календарно-тематичного планування вивчення курсу «Географія: материки і океани».

Номер слайду 2

Завдання дослідження: Здійснити комплексний аналіз досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та шкільній практиці. На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури визначити та обґрунтувати особливості розвитку в учнів інтересу до навчання географії. Розробити модель календарно-тематичного планування вивчення курсу «Географія: материки і океани». Розробити методичні рекомендації для вчителів географії щодо підвищення ефективності уроку.

Номер слайду 3

Для розв’язання поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: - аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури з проблеми дослідження, нормативно-правових документів про загальноосвітню школу, фахових періодичних видань, навчальних програм, підручників з курсів географії з метою встановлення рівня змістового й методичного розв’язання проблеми;- системно-структурний для виявлення зв’язків насамперед між: діяльністю учителя й учнів; метою, змістом, методами й засобами навчання; засвоєнням знань, розвитком і вихованням учнів тощо;- моделювання – з метою застосування моделі як засобу дослідження.

Номер слайду 4

У першому розділі «Сучасний урок географіїі як педагогічна проблема» проаналізована науковаі література з досліджуваної проблеми, обгрунтовано проблему розвитку інтересу в учнів до навчання в контексті інноваційного підходу. У другому розділі «Використання і застосування цікавинок» визначено особливості моделювання навчальних тем з курсу «Материки та океани» з елементами цікавого, розроблено модель календарно-тематичного планування вивчення курсу «географія: материки і океани»; представлено методичні рекомендації для учителя до проведення уроку географії з елементами цікавого.

Номер слайду 5

Було проведено експериментальне дослідження, яке проводилося у Опорному закладі освіти «Загальцівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Бородянської селищної ради Київської області та в Опорному закладі освіти «Новозаліський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Бородянської селищної ради Київської області. В експерименті взяли участь учні. Кількість учнів 70. Кількість вчителів – 36. Метою експериментальної роботи було виявлення зацікавленості учнів у використанні на уроках географії елементів цікавого. Після двох уроків ми запропонували семикласникам відповісти на питання анкети. Ставлення вчителів до використання нестандартних форм проведення уроків географії з елементами цікавого було з'ясовано за допомогою аналізу відповідей учителів на запитання анкети.

Номер слайду 6

Проведене дослідження дало можливість виконати поставлені в магістерській роботі завдання й зробити такі висновки:1. Аналіз навчально-методичної, наукової та психолого-педагогічної література показав, що саме нетрадиційні види уроку географії дають змогу кожному школяру залучитися до підготовки й проведення уроку та виступити на певному його етапі у ролі вчителя. Такі уроки – один з найефективніших шляхів розвитку інтересу до навчання, формування вміння навчатися, оскільки під час їхнього проведення й організації діяльності учнів відбувається не просто оволодіння знаннями, вміннями й навичками, а й обговорення навчальних дій з учителем і товаришами, що позитивно впливає на процес накопичення досвіду творчого осмислення дійсності.

Номер слайду 7

2. Сутність поняття «інтерес» викликає розбіжності серед психологів та педагогів. Інтерес розглядається як схильність до чого-небудь, як властивість особистості, як її спрямованість, як потреба. Педагогічний підхід до проблеми інтересу пов’язаний із вивченням умов його розвитку в навчальній та позанавчальній діяльності, а також з виявленням методів і прийомів формування інтересу як цінної риси особистості й основи успішної діяльності. Провідною ланкою загального феномена інтересу є пізнавальний інтерес. Поняття «пізнавальний інтерес» трактується в значенні інтересу до опанування будь-якою новою інформацією, у тому числі – до навчання.

Номер слайду 8

З’ясовано, що одним із універсальних засобів у вирішенні проблеми розвитку інтересу до навчання є елементи цікавої географії, а саме: інноваційні методичні прийоми «дайджест», «інфографіка», «геополітичний коментар подій». Також цікава інформація у вигляді різноманітних фактів, цифр, описів подій, об’єктів та явищ, цікавих історій, особливо при вивченні курсу фізичної географії.

Номер слайду 9

Моделювання – метод пізнавальної й управлінської діяльності, який дозволяє адекватно і цілісно відобразити в модельних уявленнях сутність, найважливіші якості і компоненти системи (у нашому випадку – навчання географії), одержати інформацію про її минулий, теперішній і майбутній стан, можливості та умови побудови, функціонування і розвитку. Представлена узагальнена модель календарно-тематичного планування вивчення курсу «Географія: материки і океани».

Номер слайду 10

Метою експериментальної роботи було виявлення зацікавленості учнів у використанні на уроках географії елементів цікавого. Матеріал уроків з географії був зрозумілим для 97,1% учнів та корисним для 98,6%. Цікавим урок видався всім учням, а коротким для 88,6% учнів. Не відчули втоми 95,7% учнів, а задоволених своєю роботою на уроці було 77,2%. 94,3% семикласників вважають себе активними на уроці, а домашнє завдання було цікавим для 92,8% учнів.

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Оцінка вчителями значення використання нестандартних форм проведення уроків географії з елементами цікавого, n = 36

Номер слайду 13

Аналіз одержаних результатів свідчить про високий рівень значущості використання нестандартних форм проведення уроків географії з елементами цікавого, що свідчить про усвідомлення вчителями необхідності застосування у своїй роботі таких форм і методів, які б збуджували інтерес учнів до уроків географії, створювали б атмосферу розкутості, емоційного піднесення. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Подальшого вивчення потребують питання застосування завдань творчого характеру та іншими інформаційними джерелами у процесі навчання географії у школі.

pptx
Додано
19 листопада 2022
Переглядів
407
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку