24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Цикл уроків "Хімічні реакції"

Про матеріал

Розробка усіх уроків із теми "Хімічні реакції" для уроків хімії у 9 класі. Містить передмову, зміст теми, розробки уроків з теми та контрольну роботу

Перегляд файлу

ПЕРЕДМОВА

 

Мета циклу уроків хімії „ Хімічні реакції ”

 • наводити приклади основних типів хімічних реакцій;
 • розрізняти реакції сполучення , заміщення, обміну, розкладу; окисно-відновні реакції та реакції без зміни ступенів окиснення; екзо-  та ендотермічні; оборотні й необоротні реакції;
 • складати рівняння нескладних окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу, термохімічні рівняння;
 • характеризувати процеси окиснення та відновлення;
 • класифікувати реакції за різними ознаками;
 • робити висновки про вплив різних чинників на швидкість хімічної реакції;
 • оцінювати значення реакцій різних типів.

 

Урок 1. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.

Урок 2. Окисно-відновні реакції, їх значення.

Урок 3. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій, добір коефіцієнтів.

Урок 4. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції.

Урок 5. Термохімічне рівняння.

Урок 6. Швидкість хімічної реакції, залежність від різних чинників.

Урок 7. Каталізатори. Значення каталітичних процесів.

Урок 8. Узагальнення знань з теми « Хімічні реакції»

Урок 9. Контрольна робота « Хімічні реакції»

 

 

 

Розробка  уроків з теми «Хімічні реакції»

для 9 класу

 

Тема 2. Хімічні реакції ( 9  год.)

1

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.

2

Окисно-відновні реакції, їх значення.

3

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій, добір коефіцієнтів.

4

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції.

5

Термохімічне рівняння.

6

Швидкість хімічної реакції, залежність від різних чинників.

7

Каталізатори. Значення каталітичних процесів.

8

Узагальнення знань з теми « Хімічні реакції»

 

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

 • наводить приклади основних типів хімічних реакцій;
 • розрізняє реакції сполучення , заміщення, обміну, розкладу; окисно-відновні реакції та реакції без зміни ступенів окиснення; екзо-  та ендотермічні; оборотні й необоротні реакції;
 • складає рівняння нескладних окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу, термохімічні рівняння;
 • характеризує процеси окиснення та відновлення;
 • класифікує реакції за різними ознаками;
 • робить висновки про вплив різних чинників на швидкість хімічної реакції;
 • оцінює значення реакцій різних типів.

Мета уроку: 

 • закріпити і поглибити одержані раніше знання про типи  хімічних реакцій; продовжити формувати уміння  класифікувати хімічні реакції за кількістю і складом речовин, що взаємодіють чи утворюються в результаті реакції, та складати реакції різних типів;
 • комплексно розвивати всі компоненти мислення учнів;
 • виховувати  ініціативність та відповідальність  учнів.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів 

               Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Структура уроку

 1. Мотивація навчальної діяльності                                            3 хв.
 2. Повідомлення теми, мети уроку                                              3 хв.
 3. Відтворення та коригування навчальних знань                   20 хв.
 4. Узагальнення та систематизація понять                               15 хв.
 5. Підсумки уроку                                                                         2 хв.
 6. Домашнє завдання                                                                    2 хв.

Хід уроку

етапу

Зміст і логічна послідовність

Примітки

1

 • Учням пропонується згадати все, що вони знають про хімічну реакцію з курсу хімії 7-8 класу;
 • Що таке хімічна реакція?
 • Що показує рівняння хімічної реакції?
 • Що таке реагенти? продукти реакції? коефіцієнт?  індекс?

 

«Асоціативний ряд»

 

«Мікрофон»

2

 • Запис теми уроку у зошит;
 • Формулювання очікуваних результатів навчання ;

 

 

 • Інструктаж щодо складання опорної схеми

 

« Після цього уроку я зможу…»

 

Пояснення вчителя

 

3

 

    Під час пояснення учні складають опорні схеми

 

 • Чотири учні біля дошки складають рівняння наступних реакцій:
 1. горіння вуглецю,
 2. взаємодія цинку з хлоридною кислотою,
 3. розклад гідроген пероксиду,
 4. нейтралізація калій гідроксиду сульфатною кислотою.

 

 

 • Чим відрізняється реакція розкладу гідроген пероксиду від інших записаних реакцій?

 

 

 

 

 • Скажіть, будь-ласка, якщо молоко скисло, його можна повернути до початкового вигляду (не кислого)?

А якщо на чистому аркуші паперу олівцем

         написати будь-що, а потім його стерти

          гумкою, то може аркуш повернутись до

          початкового стану (чистого)?

 • Що таке ступінь окиснення? Визначити ступені окиснення елементів у реакціях b)  i d).

 

 

 

 

 

 

 

 • Згадаємо тему, що вивчали у курсі фізики

« Теплові явища».

 

 

 

 

 

Учні роблять висновок  про склад і кількість реагентів і продуктів реакції, називають відповідні типи реакцій

Учні роблять висновок про інший критерій класифікації (наявність каталізатора)

Учні роблять висновок про оборотні і необоротні процеси

 

 

Учні роблять висновок про зміну ступенів окиснення ( вводиться поняття окисно-відновна реакція)

 

Вводиться поняття екзо- і ендотермічна реакція.

 

4

 • Вправа 107 (ст. 72)
 • Вправа108 ( ст. 72)
 • Вправа 110 ( ст. 72)

Робота в парах, відповіді обговорюються в класі, коригуються.

5

 • Підбиття підсумків уроку

 

 

 • Оцінювання роботи учнів на уроці

« Незакінчене речення»

6

 • Опрацювати матеріал §11, вправа 111

Скласти кросворд або ребус, що відповідає темі

Підготувати повідомлення про значення хімічних процесів у життєдіяльності живих організмів

 

 

 

 

 

Мета уроку:

 • визначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів реакцій;розглянути сутність процесів окиснення і відновлення та їх взаємозв’язок; закріпити поняття «окисник», «відновник»; навчити складати прості окисно-відновні реакції; охарактеризувати значення цих реакцій у природі та житті людини;
 • розвивати уміння узагальнювати та систематизувати;
 • виховувати науковий світогляд та вміння спілкуватися.

 Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів 

               Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів

Тип уроку: урок засвоєння нових  знань.

Структура уроку

 1. Організаційний момент                                                                  1  хв.
 2. Актуалізація опорних знань                                                       5-7  хв.
 3. Мотивація навчальної діяльності                                                  2  хв.
 4. Оголошення теми,мети, завдань уроку                                        2  хв.
 5. Вивчення нового матеріалу (первинне засвоєння)                    10  хв.
 6. Осмислення нових знань,умінь                                              10-12  хв.
 7. Закріплення , систематизація та узагальнення                          5-7 хв.
 8. Підбиття підсумків уроку                                                               2 хв.
 9. Домашнє завдання                                                                           2  хв.

 

Хід уроку

етапу

Зміст і логічна послідовність

Примітки

1

Організаційний момент

 

2

 • Презентація повідомлень про значення хімічних процесів у життєдіяльності живих організмів; представлення кросвордів та ребусів

 

 • Визначіть ступені окиснення елементів у сполуках:

І    H2O2, PH3 , FeSO4 , Ca(ClO4 )2

ІІ   CaH2, OF2 , Fe 2 (SO4 )3 , NH4 NO3

 

 • Як відбуваються перетворення: Al0 Al3+

                                                        N0 →N3-

 

Cтінгазета, листівка, буклет

 

 

 

Bиконується на два варіанти, взаємоперевірка за ключем, коригування

Учні дають визначення процесам окиснення та відновлення

3

Скласти рівняння реакції:

а)С + О2 → СО2

b)KMnO4 + HCl → Cl2 + MnCl2 + KCl + H2 O

 

Учні роблять висновок про те, що не завжди просто урівняти традиційними методами

4

Існує ефективний метод добору коефіцієнтів у схемах окисно-відновних реакцій: метод електронного балансу.

Вчитель оголошує тему та завдання уроку.

5

Доберемо коефіцієнти у схемі b) методом електронного балансу.

 

Пояснення вчителя

6

Використовуючи матеріал §13 ( ст. 79-82) складаємо алгоритм дій для підбору коефіцієнтів у окисно-відновних реакціях.

 

« Два-чотири-всі разом»

7

Знайди помилку

( завдання повторюються)

 1. Окисник - речовина, яка віддає електрони і при цьому окиснюється
 2. Ступенів окиснення Сульфуру відповідно послідовності сполук H2 S, S, SO2 , SO3 :

     -2, +1, +4, +6

 1.      У  реакції  Zn + HCl →ZnCl2 + H2

       цинк відновлюється

 1. K2 Cr2 O7 +14HCl → 2CrCl3 +2KCl  +6Cl2 + 7H2 O

 

 

Групова робота(4 учні), колективне обговорення

8

Рефлексія

« Одним словом»

9

 • Опрацювати матеріал §12,13,
 • Підготувати повідомлення про значення окисно-відновних реакцій у природі та житті людини

 

 

 

 

 

Мета уроку:

 • продовжити формувати вміння складати рівняння окисно-відновних реакцій на основі методу електронного балансу; розглянути значення окисно-відновних реакцій в природі та техніці;
 • розвивати вміння працювати з додатковою літературою та проводити аналіз вивченого, готувати повідомлення;
 • виховувати почуття самоконтролю, вміння спілкуватися.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів 

               Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів,

               комп’ютер, мультимедійний проектор

Тип уроку: урок формування та вдосконалення вмінь і навичок.

Структура уроку

 1. Організаційний момент                                                                  1  хв.
 2. Мотивація навчальної діяльності                                                  7  хв.
 3. Коригувальна частина                                                                     3 хв.
 4. Навчальна частина                                                                         15 хв.
 5. Контролююча частина                                                                   15 хв.
 6. Підбиття підсумків уроку                                                                2 хв.
 7. Домашнє завдання                                                                          2  хв.

Хід уроку

етапу

Зміст і логічна послідовність

Примітки

1

 Організаційний момент

 

2

 • Презентація повідомлень про значення окисно-відновних реакцій у природі і житті людини

 

 • Формулювання очікуваних результатів

Комп’ютерна презентація

 

« Дерево очікувань»

3

  Вправа для корекції знань ( спілкування

 « питання –відповідь»)

Робота в групах, колективне обговорення

4

Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій методом електронного балансу, укажіть окисник та відновник:

 • NH3 + O2 → NO + H2 O
 • P + HNO3  + H2 O → H3 PO4  + NO
 • Mg +  H2 SO4(конц.) → Mg SO4 + H2 S + H2 O
 • KClO3 → KCl + O2

Робота в групах, консультації учителя

5

Контролююча частина відбувається за індивідуальними завданнями( зразок подається)

 1. Вкажіть визначення відновника:
 1. речовина, яка віддає електрони і при цьому окиснюється
 2. речовина, яка віддає електрони і при цьому відновлюється
 3. речовина, яка приймає  електрони і при цьому відновлюється
 4. речовина, яка приймає  електрони і при цьому окиснюється
 1. Виберіть рядок ступенів окиснення Нітрогену відповідно послідовності сполук NH3 , N2 O, NO2 , N2 O5 .
 1. -3, +2, +4, +5
 2. -3, +1, +2, +5
 3. -3, +1, +4, +5
 4. +3, +1, +4, +5
 1. Виберіть твердження щодо реакції

 Fe + HClFeCl2 + H2

 1. ступінь окиснення Хлору змінюється
 2. ступінь окиснення Гідрогену не змінюється
 3. окисником є Ферум
 4. відновником є Ферум
 1.         Складіть рівняння наступних реакцій:
 1. взаємодія алюміній гідроксиду з хлоридною кислотою
 2. взаємодія алюмінію з хлоридною кислотою

Для окисно-відновної  реакції складіть електронний баланс, вкажіть окисник та відновник

 

6

Підведення підсумків

« Незакінчене речення…»

7

 • Повторити §12,13

 

 

 

 

Мета уроку:

 • закріпити знання про тепловий ефект хімічних реакцій, розкрити його фізичний зміст; вивчити поняття «екзо- та ендотермічні реакції»; сформувати поняття про термохімічні рівняння як наслідок законів збереження маси та енергії; формувати уміння складати термохімічні рівняння, розв’язувати задачі з їх використанням;
 • розвивати уміння розв’язувати проблеми, доводити і спростовувати;
 • виховувати вміння відстоювати свої погляди .

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів 

               Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, 

               реактиви та обладнання для демонстрація « Реакції ендо-

               та екзотермічні»

Тип уроку: комбінований урок.

Структура уроку

 1. Організаційний момент                                                                         1 хв.
 2. Перевірка домашнього завдання                                                         10 хв.
 3. Мотивація навчання, повідомлення теми, мети,завдань уроку.        5 хв.
 4. Сприйняття і усвідомлення нового навчалього матеріалу.                 15 хв.
 5.  Осмислення, узагальнення і систематизація знань.                          10 хв.                                                           
 6. Підбиття підсумків уроку                                                                      2 хв.
 7. Домашнє завдання                                                                                2 хв.

 

Хід уроку

етапу

Зміст і логічна послідовність

Примітки

1

Організаційний момент

 

2

 • Аналіз виконання контролюючої частини уроку 3
 • Робота над помилками ( виконується в робочому зошиті та на дошці)

Коментарі вчителя

3

Демонстрації:

 • горіння магнієвої стрічки
 • термічний розклад малахіту

Чому одні реакції відбуваються з поглинанням теплоти, а інші – супроводжуються виділенням теплоти?

Виконує вчитель

 

Проблемне запитання

4

 • Самостійна робота з підручником

           §14, ст.. 83-85

 • Термохімічне рівняння

 

Групова робота,

«Шпаргалки»

Пояснення вчителя

5

 • Розрахунки за термохімічним рівнянням

( алгоритм розрахунків)

 • Вправа 137, ст.. 88

 

Фронтальна робота

6

Рефлексія

« Одним словом»

7

 

 • Опрацювати  §12, вправа 139
 • Підготувати доповіді на тему: «Калорійність  харчових продуктів»(дієтологи);

«Термохімія та паливо» (енергетики);

« Екологічні проблеми теплоенергетики»

             (екологи)

 

Для виконання

учні об’єднались

у групи (роботу планують самостійно)

 

 

 

Мета уроку:

 • закріпити знання про тепловий ефект хімічних реакцій;
 • розвивати  вміння працювати з додатковою літературою та проводити аналіз вивченого;
 • виховувати почуття самоконтролю, вміння аналізувати й доводити свої припущення;

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів 

               Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів , 

               комп’ютер, мультимедійний проектор

Тип уроку: урок формування і вдосконалення вмінь і навичок

Структура уроку

 1. Організаційний момент                                                           2-3  хв.
 2. Мотивація навчальної діяльності                                              2  хв.
 3. Вступні вправи                                                                          3-5 хв.
 4. Творчі вправи                                                                        25-30 хв.
 5. Підбиття підсумків уроку                                                            5 хв.
 6. Домашнє завдання                                                                        2 хв.

Хід уроку

етапу

Зміст і логічна послідовність

Примітки

1

 

 

Вправа для вироблення регламенту і правил

«Спільна угода»

2

Формулювання очікуваних результатів

«Незакінчене речення»

3

Хімічний диктант ( « Так чи ні»)

 • В результаті екзотермічної реакції реакційна суміш охолоджується
 • Для приготування розчину сульфатної кислоти

кислоту доливають до води

 •    При горінні метану тепло виділяється
 •    Тепловий ефект реакції не залежить від

      природи реагуючих речовин

 • Каталізатор витрачається в результаті реакції
 • Реакція нейтралізації  – окисно-відновна реакція
 • Процеси окиснення і відновлення відбуваються одночасно

Самоперевірка  з допомогою ключа

4

Кожна група презентує свою доповідь, члени інших груп задають питання, що виникли, а , також, доповнюють за необхідності. 

«Круглий стіл»

5

 • Рефлексія

 

 • Оцінювання

« Бліц-дискусія»

6

 

 • Повторити  §11-14
 • Вправи із зошита на друкованій основі

 

 

 

 

 

Мета уроку:

 • сформувати уявлення про швидкість хімічних реакцій і причинах, від яких вона залежить; виявити чинники , які впливають на перебіг хімічних реакцій;
 • розвинути логічне та образне мислення та уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • виховати активну життєву позицію.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів

                 Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів,                         

                реактиви та обладнання для лабораторних дослідів «Залежність

                швидкості хімічної реакції від різних чинників», інструктивні картки.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Структура уроку

 1. Організаційний момент                                                                   1 хв.
 2. Актуалізація опорних знань                                                        3-5 хв.
 3. Мотивація навчальної діяльності                                                   2 хв.
 4. Оголошення теми,мети, завдань уроку                                      3-5 хв.
 5. Вивчення нового матеріалу (первинне засвоєння)                     20 хв.
 6. Закріплення , систематизація та узагальнення                       8-10  хв.
 7. Підбиття підсумків уроку                                                               2 хв.
 8. Домашнє завдання                                                                           2 хв.

Хід уроку

етапу

Зміст і логічна послідовність

Примітки

1

Організаційний момент

 

2

Термінологічна зарядка

«Естафета»

3

Учням пропонується  створити асоціативний ряд для поняття «швидкість»

«Павучок»

4

 • Повідомлення теми уроку, мети,
 • Оголошення плану та регламенту заняття
 • Поділ класу на групи (випадковий вибір 1-2-3-4-5)
 • Інструктаж з техніки безпеки

Коментар вчителя

5

 • Виконання досліду згідно інструктивного листка,
 • В групі учні записують спостереження, роблять висновки,
 • Група готується до передачі інформації в доступній формі,
 • Учні ознайомлюють з одержаною інформацією однокласників

Групова робота,

виконання лабораторного досліду,

«Навчаючи – вчуся»

6

Робота над опорним конспектом по темі

Робота в парах

7

Вправа 140, 141( ст.96)

Рефлексія

Фронтальна бесіда

« Мікрофон»

8

 

 

 • Опрацювати §15
 • Підготувати запитання по § 11-15
 • Встановити зв'язок між повсякденним життям та знаннями про хімічну реакцію

 

Мета уроку: 

 • закріпити і поглибити одержані раніше знання про каталізатори, розглянути їхнє значення у техніці, природі та житті людини;
 • розвивати учнів про можливість керування хімічними процесами;
 • виховувати  ініціативність та відповідальність  учнів.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів 

               Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

 1. Організаційний етап                                                                 2 хв.
 2. Актуалізація опорних знань                                                     8 хв.
 3. Вивчення нового матеріалу                                                     20 хв.
 4. Узагальнення та закріплення знань                                        15 хв.
 5. Підсумки уроку                                                                         3 хв.
 6. Домашнє завдання                                                                     2 хв.

Хід уроку

етапу

Зміст і логічна послідовність

Примітки

1

Організаційний етап

Вчитель формулює тему та мету уроку

 

2

 • Перевірка виконання письмових завдань;
 • Бесіда

 Що таке швидкість хімічної реакції?  Як її можна визначити? Від яких чинників залежить?

 • Експрес-контроль

Виконання тестових завдань

 

Усно або на дошці

 

 

 

 

Робота за двома

варіантами

3

 • Розповідь вчителя

Поняття про каталізатори та каталіз

 

 

 • Демонстрація

Вчитель демонструє реакції розчинів купрум(ІІ) сульфату з розчином аміаку (в присутності гідроген пероксиду); гідроген пероксиду з піролюзитом

 

 

 

 

 • Розповідь вчителя

Каталітичні реакції. Поняття про інгібітори

 • Робота в групах

Значення каталітичних процесів

 

 

Учні роблять роблять записи в зошитах.

 

Учні порівнюють швидкості реакцій у двох випадках, роблять висновки.

 

 

відповіді обговорюються в класі, коригуються.

4

Виконання завдань

 • Чому ліки рекомендують зберігати в прохолодному, захищеному від світла місці?
 • Прокоментуйте слова М. Зелінського: « Немає нездійсненних реакцій. Якщо реакція не відбувається, то ще не знайдений  відповідний каталізатор»

Групова робота(4 учні), колективне обговорення

5

Підбиття підсумків уроку

 

 

Оцінювання роботи учнів на уроці

« Незакінчене речення»

6

Опрацювати матеріал підручника.

Скласти кросворд або ребус, що відповідає темі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

Мета:визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Хімічні         реакції», виявити ускладнення у засвоєнні навчального матеріалу та визначити шляхи їх подолання.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів 

 Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів.

Тип уроку: корекції та контролю знань

 

Структура уроку

 

1. Організаційний етап                                                                           3 хв.

2. Контрольна робота                                                                           40 хв.

3. Підбиття підсумків уроку                                                                  2 хв.

 

Хід уроку

 

І.Організаційний етап.

 

Проводиться інтерактивна вправа  Очікування, побоювання”.

Інструктаж щодо виконання роботи та її оформлення.

 

ІІ. Контрольна робота.

 

Завдання для контрольної роботи

 

І ВАРІАНТ.

І рівень

 

1. Позначте правильне твердження щодо каталізатора:

 1. Витрачається під час хімічної реакції;
 2. Не бере участь у хімічній реакції;
 3. Прискорює хімічну реакцію;
 4. Не змінює швидкості хімічної реакції.

2.Позначте тип реакції, які відбуваються з виділенням теплоти:

 1. Ендотермічні
 2. Необоротні
 3. Оборотні
 4. Екзотермічні

3.Визначте тип реакції, яка описується за допомогою схеми АВ+ СД = АД + СВ:

 1. Сполучення
 2. Заміщення
 3. Розкладу
 4. Обміну

ІІ рівень

 

4. Позначте всі рівняння окисно-відновних реакцій:

 1. 2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O
 2. 2H2 + O2 = 2H2O
 3. K2CO3 + HCl = 2KCl + CO2 + H2O
 4. 2Al + 3S = Al2S3
 5. 6NaOH + P2O5 = 2Na3PO4 + 3H2O
 6. 2KClO3 = 2KCl + 3O2

5. Допишіть число електронів, які беруть участь у наведених процесах.  Вкажіть, які із них є процесами окиснення, а які – відновлення.

H20 ______________________________→ 2H+

Mn+7_____________________________→ Mn+2

N-3_______________________________→ N-5

Ca+2 ______________________________→ Ca0

 

6. Наведіть приклади хімічних реакцій,  які належать до таких типів:

 1. Сполучення
 2. Заміщення
 3. Розкладу
 4. Обміну

ІІІ рівень

 

7. Впишіть формули речовин у відповідні колонки таблиці: S, Na, SO2, Ca, H2SO4, K2S, H2SO3, KNO3.

 

Речовини, що можуть бути

лише відновниками

Речовини, що можуть бути

лише окисниками

Речовини, що можуть бути і відновниками , і окисниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Складіть електронний баланс для рівняння реакції:

   _ Al + _ H2SO4(розв.) →____ + ____↑

 

9. При взаємодії вуглецю масою 12 г з водою утворюється карбон (ІІ) оксид та водень і виділяється теплота 131 кДж. Складіть термохімічне рівняння цього процесу.

IV рівень

 

Виконайте одне завдання

 

10. Взаємодія червоного залізняку з воднем відбувається відповідно до такого рівняння: Fe203 + H2 (газ). Зробіть висновки про вплив різних факторів на швидкість цієї реакції:

 

 1. Подрібнення (якої речовини?):___________________________________
 2. Збільшення концентрації(якої речовини?):_________________________
 3. Підвищення температури:_______________________________________

 

11. Обчисліть кількість теплоти, необхідну для розкладання вапняку СаСО3 масою 0,5 кг, якщо при його розкладанні кількістю 1 моль поглинається 157 кДж теплоти.

 

ІІ ВАРІАНТ

 

І рівень

 

1. Позначте правильне твердження щодо каталізатора:

 1. У реакційне середовище каталізатори додають у великих кількостях
 2. Каталізатори змінюють швидкість реакції
 3. Під час реакцій каталізатори не вступають у взаємодію з реагентами
 4. Під час реакцій каталізатори витрачаються, але у невеликих кількостях

2.Позначте тип реакції, які відбуваються з поглинанням теплоти:

 1. Ендотермічні
 2. Необоротні
 3. Оборотні
 4. Екзотермічні

3.Визначте тип реакції, яка описується за допомогою схеми А+ ВС = АВ + С:

 1. Сполучення
 2. Заміщення
 3. Розкладу
 4. Обміну

ІІ рівень

 

4. Позначте всі рівняння окисно-відновних реакцій:

 1. H2 + Cl2 =  2 HCl
 2. 2HCl + Ca = CaCl2 + H2
 3. Fe(OH)3 + HCl = FeCl3+ H2O
 4. MgCO3 + 2HCl = MgCl2 + CO2 + H2O
 5. PbO + CO2 = PbCO3
 6. 5HCl + HClO3 = 3Cl2 + 3H2O

5. Допишіть число електронів, які беруть участь у наведених процесах.  Вкажіть, які із них є процесами окиснення, а які – відновлення.

S+6 _______________________________S-2

O02______________________________­_2O-2

N-3_______________________________→ N+5

Pb0_______________________________Pb+2

 

6. Наведіть приклади хімічних реакцій,  які належать до таких типів:

 1. Сполучення
 2. Заміщення
 3. Розкладу
 4. Обміну

 

ІІІ рівень

 

7. Впишіть формули речовин у відповідні колонки таблиці: CO2, CO, H2O2, HNO3,  Ba, NH3, P4, LiH.

 

Речовини, що можуть бути

лише відновниками

Речовини, що можуть бути

лише окисниками

Речовини, що можуть бути і відновниками , і окисниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Складіть електронний баланс для рівняння реакції:

   _ MnO2 + _ Al →____ + ____

 

9. При взаємодії ферум (ІІІ) оксиду масою 160г з воднем утворюється залізо та вода і виділяється теплота 90 кДж. Складіть термохімічне рівняння цього процесу.

 

IV рівень

 

Виконайте одне завдання

 

10. Взаємодія коксу з вуглекислим газом відбувається відповідно до такого рівняння: СО2(газ.) + С(тв.) → 2СО(газ.)  Зробіть висновки про вплив різних факторів на швидкість цієї реакції:

 

 1. Подрібнення (якої речовини?):___________________________________
 2. Збільшення концентрації(якої речовини?):_________________________
 3. Підвищення температури:_______________________________________

 

11. Обчисліть кількість теплоти, яка виділяється при згорянні метану СН4 об’ємом  4,48л, якщо при згорянні його кількістю 1 моль виділяється 878кДж теплоти.

 

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
1296
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку