Цикл уроків з української мови "ФРАЗЕОЛОГІЯ"

Про матеріал
Цикл уроків з української мови з теми "ФРАЗЕОЛОГІЯ" для учнів 6 класу з цікавими завданнями
Перегляд файлу

Українська мова

 6 клас

ФРАЗЕОЛОГІЯ

Урок № ____         Дата: __________

 

Тема: Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

Мета: пояснити предмет вивчення фразеології, дати основні відомості про фразеологізми, формувати вміння визначати їх у тексті, розкривати їхнє лексичне значення; пояснити роль фразеологізмів у мовленні, ознайомити з будовою фразеологічного словника, формувати вміння користуватися фразеологічним словником; розвивати логічне й образне мислення школярів; сприяти  збагаченню та уточненню їхнього словника; виховувати пошану до скарбниці усної народної творчості.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Слово – вираження думки…

і повинне  відповідати тому,

що воно виражає.

О. Толстой

 

І. Організаційний момент.

 

ІІ. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

 

Робота з підручником.

Усне виконання вправи 86.

 

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчання.

 

ІV. Ознайомлення з  новим матеріалом, його осмислення.

 

 Робота з підручником.

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу на с.37.

 1. Бесіда.
 • Який розділ науки про мову ми вивчаємо?
 • Що є прeдметом вивчення фразеології?
 • Як ви розумієте вислів стійке сполучення слів? Наведіть приклади.

 

 1. Прочитати фразеологізми ( спроектовані на екран), записати в зошит.

 

 http://image.slidesharecdn.com/random-150202115611-conversion-gate01/95/-10-638.jpg?cb=1422879102

 

 

 

V. Виконання вправ на застосування засвоєних знань, формування умінь і навичок.

 

 1. Пояснити лексичне значення записаних на дошці (спроектованих на екран) фразеологізмів, у разі потреби звернувшись до фразеологічного словника.

 

Точити теревені

базікати, безпредметно говорити

Бити байдики

ледарювати, нічого не робити

Мокрим рядном накрити

накинутися на когось із докором

У сірка очей позичати

про людину, яка соромиться ганебного вчинку

Побити горшки

посваритися

Гнути кирпу

задаватися

Задніх пасти

бути останнім, відставати в чомусь

Передати куті меду

перебрати в чомусь зайвого

Залити сала за шкуру

завдати комусь лиха.

 

 1. Робота в парах.

Пояснивши значення кожного з фразеологізмів, дібрати фразеологізми-антоніми. Записати в зошит.

 

1. За тридев’ять земель  (під самим носом). 2. Хоч у вухо бгай (хоч кілок на голові теши; хоч черепком вухо ріж). 3. Вивести кінці (сховати кінці у воду). 4. Пороху не вигадає (не винайде) (не в тім’я битий). 5. Не видавиш слова (проворний на язик; язик без кісток) 6. Не викурити й ладаном (не заманити й калачем).

    Для довідок. 1. Дуже далеко. 2. Про того, хто лагідний, покірний, податли

    вий. 3. З’ясувати щось. 4. Про того, хто позбавлений кмітливості, розумово

    обмежений. 5.  Про того, хто мовчазний, небалакучий. 6. Не можна

    позбутися, вигнати.

 

 1. Робота з малюнками, спроектованими на екран. Розгляньте малюнки,

підберіть до них фразеологізми.

 

 

b-vorona

 

70107537_1296647264_3

 

 

 

 

 

 

 

 

201314091300463047

                     http://verano.rv.ua/wp-content/uploads/images/56f6ae1321f968d30cb6480c9004a5cb.jpg

                                                      За двома зайцями

 

 1. Ознайомлення з фразеологічним словником.
 2. Лінгвістична гра «Третє зайве».

Закресліть «третє зайве», відповідь обґрунтуйте.

Птах високого польоту, висока трава, не покладати рук.

Бути на сьомому небі, обминати гострі кути, читати газету.

Давати хропака, писати твір, накивати п’ятами.

Сон бере, носом клює, прозора вода.

Слухати вчителя, намотати на вус, мов у рот води набрати.

Викинути з голови, нашептати бабусі, дерти кирпу.

Давати наганяй, витикати носа, брати  участь.

 1. Робота з підручником.

          Письмове виконання вправи .

 

VІ. Підбиття підсумків уроку.

 

 1. Скласти сенкан до слів фразеологізм ( І варіант), фразеологія ( ІІ варіант)

Наприклад:

 

Фразеологізм

Стійкий, крилатий

Розтлумачує, об’єднує, збагачує

 Він є крилатим!

 Афоризм

Фразеологія

Найуживаніша, цікава

Повчає, вивчає, зацікавлює

Розділ мови, що вивчає фразеологізми

Наука

 

 1. Метод “Мікрофон”.

Я дізнався…

Мені не сподобалось…

Я навчився…

Мене зацікавило…

Я відчув труднощі…

 

VІІ. Домашнє завдання.  

 

Скласти та записати речення із фразеологізмами кирпу гнути, ні сіло ні впало, каламутити воду, з’їдати облизня, крутити носом.

 

 

 

Урок № ____         Дата: __________

Тема. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів(2 уроки)

Мета:  формувати в учнів знання про джерела виникнення українських фразеологізмів, їхнє багатство та різновиди;  удосконалювати вміння учнів пояснювати лексичне значення фразеологізмів, добирати синоніми та антоніми до них, розвивати вміння й навички використовувати фразеологізми в усному та писемному мовленні; виховувати мовну культуру, любов до рідної мови, прищеплювати зацікавленість до вивчення багатства української мови.

Тип уроку: комбінований

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

ІІ.  Актуалізація опорних знань учнів.

 А зараз, щоб перевірити, як ви добре засвоїли тему попереднього уроку, я пропоную вам виконати наступні тестові завдання у своїх робочих зошитах (Слайд №1):

 1. Фразеологізмами є всі вислови, окрім:

А ніде голці впасти

Б ніде голки взяти

В хоч голки збирай

Г куди нитка, туди й голка (1б.)

 1. Утворити фразеологізми:

1 підливати олії в    А полі

2 товкти воду в     Б допомогу

3 спіймати вітра    В ступі

4 узяти ноги в     Г полумя

       Д руки (2б.)

3.У фразеологізмах великий…,… становища,… чи пропав, сам собі… замість крапок має бути слово:

А брат

Б шляхтич

В козак

Г пан

Д багач (1б.)

4.Установіть значення наведених фразеологізмів:

1 стріляний птах    А здоровий

2 книга за сімома печатями  Б приховане

3 кров з молоком    В досвідчений

4 гаряча голова    Г запальний

       Д дурнуватий (4б.)

5.Установіть значення наведених фразеологізмів:

1 крутити носом    А зробити велику неприємність

2 крутитися як білка в колесі  Б бути постійно зайнятим

3 підсунути свиню    В бути чимось незадоволеним

4сісти на голову    Г заважати

       Д знахабніти (4б.) 

  

ІІІ. Мотивація. Повідомлення теми уроку.

Сьогодні на уроці ми більш детально розглянемо, звідки походять фразеологізми, навчимося добирати синоніми та антоніми до фразеологізмів,  згадаємо українські прислів’я, приказки, ознайомимося  з афоризмами та крилатими висловами й з’ясуємо, для чого нам з вами потрібні фразеологізми.

Отже, запишіть тему сьогоднішнього уроку (Слайд №2): «Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови та афоризми як  різновиди фразеологізмів».

ІІІ. Засвоєння опорних знань.

1.Записування в зошиті таблиці «Основні джерела походження фразеологізмів».

Мова народу

Дрижаки ловити,  сунути свого носа

Усна народна творчість

язиката Хвеська

Біблія

Каїнова печатка, блудний син, земля обітована

Антична міфологія

Авгієві стайні, ахіллесова п’ята, дамоклів меч

 Діти, слід зазначити, що дуже близькими до фразеологізмів є прислів’я, приказки, афоризми та крилаті вислови видатних людей (учні згадують прислів’я та приказки, а на слайді №3 продемонстровані афоризми та крилаті вислови).

(Слайд №3)

Хто зневажає рідний край, той серцем немічний каліка (Т.Г. Шевченко).

Визначай смак не по шкарлупі, а по ядру (Г.С. Сковорода).

Україно! Ти моя молитва, ти моя розпука вікова!(В.А. Симоненко).

Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі (Л.В. Костенко).

Учітесь, читайте, і чужому научайтесь і свого не цурайтесь!(Т.Г. Шевченко).

 

2.Фразеологізми мають синоніми та антоніми. Щоб не помилитися при доборі синонімів та антонімів, треба спочатку про тлумачити  фразеологізми. Наприклад (Слайд №4):

Фразеологізм

Лексичне значення

Синонім

Антонім

Обоє рябоє

Однакові, схожі

Одного поля ягода

З різного тіста

По пальцях перелічити

мало

 З комарів носок

Хоч греблю гати

Купатися  в золоті

Бути багатим

Грошей кури не клюють

Вітер свище у кишенях, голий як бубон

 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Робота з підручником
 2. Робота біля дошки (визначити джерела фразеологізмів, пояснити їхнє лексичне значення):

нитка Аріадни – (порятунок, міфологія);

сізіфова праця – (безрезультатна праця, важка й виснажлива);

дамоклів меч – (небезпека, неприємність, міфологія);

у свинячий голос – (несвоєчасно, запізно, мова народу);

наріжний камінь – ( основа чогось, Біблія);

 спіймати облизня - ( залишитися ні з чим, мова народу).

 1. Робота в групах. До поданих фразеологізмів дібрати І група – синоніми, ІІ група – антоніми, ІІІ група – пояснити лексичне значення:

хоч в око стрель – дуже темно -  хоч око виколи – хоч голки збирай;

хоч греблю гати – багато -  як бджіл у вулику – як кіт наплакав;

проковтнути язика – мовчати – води в рот набрати – плескати язиком;

глек розбити – посваритися – горщики побити - душа в душу;

як муха в окропі – моторна людина – як білка в колесі -  як мокре горить.

 1. Взаємоперевірна робота.  Закінчи фразеологізм:

Знає кішка…(чиє м’ясо  з’їла)

Під лежачий камінь …(вода не тече)

Товкти воду…(в ступі)

Що посієш…(те й пожнеш)

 Триматися на чесному…(слові)

 Шила в мішку…(не сховаєш)

 Решетом воду …(носити)

п’яте колесо…( до воза)

шито… (білими нитками)

одного поля …(ягода)

 або пан,…(або пропав)

дарованому коневі…(в зуби не дивляться)

V. Рефлексія.

Мікрофон.

 • Що найбільше запам’яталося на уроці?
 • Який із запропонованих видів роботи був для вас найцікавішим?

VІ. Оцінювання. Домашнє завдання

 Вивчити  за підручником §     , вправа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № ____         Дата: __________

Тема. Фразеологізми в ролі членів речення. Ознайомлення з фразеологічним словником

Мета: формувати в учнів знання про  синтаксичну роль фразеологізмів у реченні, уміння й навички визначати в тексті, якими членами речення  є фразеологізми, а також користуватися фразеологічним словником; удосконалювати вміння учнів пояснювати лексичне значення фразеологізмів, добирати синоніми та антоніми до них, розвивати вміння й навички використовувати фразеологізми в усному та писемному мовленні; виховувати мовну культуру, любов до рідної мови, прищеплювати зацікавленість до вивчення багатства української мови.

Тип уроку: комбінований.

Перебіг уроку

 

І. Організаційний момент.

ІІ.  Актуалізація опорних знань учнів

На повторення вже вивченого на попередніх уроках матеріалу пропоную вам пограти в цікаву лінгвістичну гру «Склади фразеологізм» (робота в групах, кожна група отримує набір слів, з яких складає 2 фразеологізми, пояснює їхнє лексичне значення та складає з одним із них речення)

 (Слайд №1): 

І група -  де,чули, здерти ,з, як, дзвін, та, не,вода, знають, гуски, він (чули дзвін, та не знають, де він; як з гуски вода);

ІІ група – один, сам, не, у, полі, не, свій,воїн (один у полі не воїн; сам не свій);

ІІІ група - щоб,або, рибку,пан,з’їсти,або,треба,пропав,у, лізти,воду (щоб рибку з’їсти, треба у воду лізти;або пан, або пропав)

 

ІІІ. Мотивація. Повідомлення теми уроку.

 Сьогодні на уроці ми з вами з’ясуємо, якими членами речення можуть бути фразеологізми та навчимося користуватися фразеологічним словником.

Отже, запишіть тему сьогоднішнього уроку (Слайд №2): «Фразеологізми в ролі членів речення. Ознайомлення з фразеологічним словником».

 

ІV. Засвоєння опорних знань.

 1.               «Мозковий штурм».

Зробити розбір речення за його членами

 (Слайд №3):

 Катруся розповідала про свої пригоди п’яте через десяте.

 

 (Слайд №4)

1.Фразеологізм може виступати будь-яким членом речення.

Наприклад:

 Сунути свого носа в чужі справи – це твоя звичайна манера поведінки.(Підмет)

Довелося хлопцеві покуштувати березової каші.(Додаток)

 Довелося взяти руки в ноги й бігти чимдуж.(Присудок)

Він  пропав ні цапову душу.(Обставина)

Дівчата як кров з молоком працювали до самого вечора.(Означення)

2. Фразеологізм виступає завжди одним членом речення.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Робота з підручником (вправа №    ).
 2. Робота біля дошки (визначити синтаксичну роль фразеологізмів, пояснити їхнє лексичне значення):

Він довго ще почував себе  ні в сих ні в тих. (Обставина)

Шила в мішку, синку, не сховаєш.(Додаток)

 Дядько любив чужими руками жар загрібати.(Додаток)

Довго ще сусід нас за носа водив.(Присудок)

Брат мій ,стріляний птах, ніколи себе не давав одурити. (Прикладка – різновид означення).

 1. Усна  командна  гра «Хто швидше» (учні продовжують фразеологізми на швидкість):

Руки сверблять – дуже кортить

 Спіймати облизня – залишитися ні з чим

 Хоч мак сій - тихо

 Хоч конем грай - просторо

На вербі груші – нісенітниці

 Смаленим пахне - небезпека

Як у Бога за пазухою - захищено

 Як сир у маслі – добре, багато

 Як сніг на голову – несподівано

4. Пропоную вам розгорнути фразеологічні словники й подивитися вище записані фразеологізми та їхні лексичні значення. Зверніть увагу, із чого складається словникова стаття, які відомості  про той чи інший фразеологізм ми можемо прочитати (робота із фразеологічним словником, електронним та друкованим).

V. Рефлексія.

Бесіда за питаннями:

 • з огляду на вивчений матеріал з теми «Фразеологія», діти, для чого в нашому мовленні потрібні фразеологізми? Яку роль вони виконують?
 •  про що свідчать українські фразеологізми?
 •  де ми з вами можемо почутий побачити фразеологізми?

VІ. Оцінювання. Домашнє завдання  Вивчити   правила, скласти словничок фразеологізмів, які використовують у вашій родині

 

docx
Додано
21 січня 2021
Переглядів
2222
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку