Цитатний диктант за "Словом про похід Ігорів"

Про матеріал
Це завдання містить найуживаніші цитати зі "Слова про похід Ігорів" і допоможе під час підготовки до уроків учням 9 класу та під час підготовки до ЗНО учням 11 класу.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тести «Слово о полку Ігоревім»Повторення

Номер слайду 2

Цитатний диктант. Хто за словесним портретом?

Номер слайду 3

1. «.... славен князь,Міццю розум оперезав,Мужністю сердечною нагострив».Ігор. Хто за словесним портретом?

Номер слайду 4

2. «Один брат, один світ світлий...,Обидва ми Святославовичі». Всеволод. Хто за словесним портретом?

Номер слайду 5

3. «Хочу,-  каже, - з вами, русичі, ...списа зломити. При полі Половецькому...».Ігор. Хто за словесним портретом?

Номер слайду 6

4. «А ... дорогами небитими. Помчалися к Дону великому».половціХто за словесним портретом?

Номер слайду 7

5. «Біжить ... сірим вовком стелеться... К Дону великому». Гзак. Хто за словесним портретом?

Номер слайду 8

6. «Славний яр-тур ...!Стоїш ти на полі ратному,Сиплеш на воїнів стрілами». Всеволод. Хто за словесним портретом?

Номер слайду 9

7. «Той-бо ... мечем незгоду кував. Стріли розсівав по землі». Олег Гориславич. Хто за словесним портретом?

Номер слайду 10

8. «Пересів ... із сідла золотого. В сідло невольницьке».Ігор. Хто за словесним портретом?

Номер слайду 11

9. «Зронив тоді великий ... Золоте слово, зо слізьми змішане». Святослав. Хто за словесним портретом?

Номер слайду 12

10. «Як та чайка-жалібниця. Стогне вона рано-вранці». Ярославна. Хто за словесним портретом?

Номер слайду 13

11. «Коли Ігор соколом летить,.... сірим вовком стелеться». Овлур. Хто за словесним портретом?

Номер слайду 14

12. «Сказав ..., піснетворець давній. Часу Олега ще й Ярослава,Про дні сказав Святославові». Боян. Хто за словесним портретом?

Номер слайду 15

Тести «Слово о полку Ігоревім»

Номер слайду 16

1. Поема «Слово про похід Ігорів» стала відома завдяки... А співцю Бояну. Б багатотиражному розповсюдженню. В О. Мусіну-Пушкіну. Г князю Ігорю. Д І. Франкові

Номер слайду 17

2. «Слово про похід Ігорів» вперше видано у… роціА 1800 р. Б 1900 р. В 1700 р. Г 2000 р. Д 1985 р.

Номер слайду 18

3. «Слово про похід Ігорів» присвячене походу на ... дружини князя Ігоря А печенігів. Б татар. В половців. Г поляків. Д древлян

Номер слайду 19

4. У “Слові о полку Ігоревім” землі раді, городи веселі князевіА Всеволоду, що приєднався до Ігоря. Б Ігорю, який програвши бій, повертається до Києва. В Святославу за його мудре слова, з “сльозами змішане”Г Ігорю, що з братами йде визволяти Руську землю. Д Ярославу, що зміцнював Руську землю

Номер слайду 20

5. Оригінал поеми не зберігся, тому що…А зник під час повені у Києві 1800 р. Б згорів під час пожежі у Новгород-Сіверському. В зник під час нападу печенігів на Русь. Г згорів під час пожежі в Москві 1812 р. Д зник разом з бібліотекою Ярослава Мудрого

Номер слайду 21

6. Копію «Слова про похід Ігорів» подарували... А царю Миколі ІБ цариці Катерині ІІВ гетьману Івану МазепіГ князю Ярославу Мудрому. Д графу Мусіну Пушкіну

Номер слайду 22

7. У творі згадується співець … А Велес. Б Митуса. В Волох. Г Орфей. Д Боян

Номер слайду 23

8. Крик…на верху дерева передвіщав поразку. А дива. Б крука. В сокола. Г орла. Д ворона

Номер слайду 24

9. Автор «Слово про похід Ігорів»... А співець Митуса. Б князь Ігор. В невідомий. Г дружинник Овлур Д співець Боян

Номер слайду 25

10. «Загородили русичі поле щитами...»А мідними;Б золотими. В багряними. Г черленими. Д половецькими

Номер слайду 26

11. «У... пораненьку відбувся перший бій дружини князя Ігоря з ворогами. А вівторок. Б четвер. В п’ятницю. Г суботу. Д неділю

Номер слайду 27

12. «Зронив тоді великий Святослав ..., зо слізьми змішане»А келих вина. Б капшук монет. В князівське вбрання. Г золоте слово. Д літописне писання

Номер слайду 28

13. ... «свиснув на коня за річкою: подає вістку князеві». А Всеволод. Б Овлур. В Володимир. Г Кончак. Д Кобяк

Номер слайду 29

14. Яка ідея домінує у «Слові...»? А захист природних ресурсів. Б нагадування про історичні події минулого. В віддане кохання Ярославни до Ігоря. Г поділ землі між братами Ігорем і Всеволодом. Д заклик до єднання руських князів в боротьбі проти ворогів Руської землі

Номер слайду 30

15. За ідейно-тематичним змістом центральним у «Слові...» є розділ…А виступ дружини князя Ігоря в похід. Б перемога в першій битві Ігоря. В сон і «золоте слово» Святослава. Г втеча Ігоря з полону. Д Русь вітає Ігоря після його повернення з полону

Номер слайду 31

16. З яким образом «Слова о полку Ігоревім» пов'язана ідея єднання Русі?А Святослава Київського Б Всеволода В Ігоря Святославича Г Ярославни. Д Кончака

Номер слайду 32

17. Укажіть троп, використаний в описі природи після поразки війська князя Iropя «Никне трава жалощами, а дерево з тугою к землі приклонилося»А літота. Б порівняння. В персоніфікація. Г епітет. Д гіпербола

Номер слайду 33

18. Вкажіть, яке природне явище як знамення вказує на те, що природа – не лише поетичний образ, а й дійова особа, що безпосередньо впливає на перебіг подій?А повінь. Б землетрус. В затемнення сонця. Г мороз улітку. Д затемнення місяця

Номер слайду 34

19. «… чорнії тучі з моря йдуть, хотять прикрити чотири сонця…» Йдеться про: А князів-учасників походу на половців. Б половецьких ханів. В співців – дружинників. Г початок грози. Д Святослава Київського і його дружину

Номер слайду 35

20. У «Слові о полку Ігоревім» до сил природи звертається: А Святослав Київський. Б Ярославна, дружина князя Ігоря. В Глібівна, дружина яр-тура Всеволода. Г збірний жіночий образ. Д Ігор перед битвою

Номер слайду 36

21. В оповіді з Київського літопису та в поемі «Слово о полку Ігоревім» зображено події: А 1113 р. Б 1036 р. В 988 р. Г 1185 р. Д 1985 р.

Номер слайду 37

22. Чиє ім’я пропущено в цитаті “Хоч і тяжко голові без плечей – зле й тілу без голови, (так і) Руській землі без ... : А Святослава. Б Ігоря. В Всеволода. Г Володимира. Д Ярославни

Номер слайду 38

23. «Хочу бо, ...списа переломити кінець поля Половецького; з вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону!» Ці слова належать... А Ігорю. Б Всеволоду. В Святославу. Г Володимиру. Д Овлуру

Номер слайду 39

24. «О Дніпре Славутичу! Ти пробив єси кам”яні гори через землю Половецькую. Ти леліяв єси на собі Святослава насади до полку Кобякового .» Слова належать: А Ігорю. Б ЯрославніВ Бояну. Г Святославу. Д Всеволоду

Номер слайду 40

25.«Ви ж сказали: «Самі мужаймось, Самі візьмем славу прийдешню, Колишньою самі поділимось». Ці слова докору руським князям належать... А Володимиру Мономаху. Б Ігорю Новгород-Сіверському. В Святославу Київському. Г Всеволоду Чернігівському. Д Святославу Рильському

Номер слайду 41

26. Хто з героїв «Слова про похід Ігорів» сказав, що «лучче ж би потятим бути, аніж полоненим бути»? А Всеволод Б Ігор В Гзак Г Кончак Д Святослав

Номер слайду 42

27. Епізод зі «Слова про похід Ігорів» „Загула земля, зашуміла трава, вежі половецькі сколихнулися. А Ігор князь поскочив горностаєм в комиші і білим гоголем на воду. Упав на бистрого коня і скочив з нього сірим вовком. І помчав до лугу Дінця, і полетів соколом під млою, забиваючи гусей і лебедів» змальовує А поразку Ігоря в битві. Б втечу Ігоря з полону. В похід Ігоря на половців. Г ночівлю війська Ігоря в степу. Д допомогу сил природи князеві

Номер слайду 43

28. Вислів «Випускає він десять соколів на стадо лебедів» («Слово про похід Ігорів») означає А полювання на лебедів Б затемнення сонця В втечу князя з полону. Г бій між русичами і половцями Д гру на гуслях

Номер слайду 44

29. Про київського князя Святослава («Слово про похід Ігорів») йдеться в рядку. А «Великому Хорсові путь перебігав»Б «Жадоба спробувати Дону великого знамення йому заступила» В «Підпер гори угорськії своїми залізними полками»Г «Ізронив злоте слово, з сльозами змішане» Д «Думкою поле міряє од великого Дону до малого Дінця»

Номер слайду 45

30. Визначте художній засіб у словосполученнях: «труби трублять», «мости мостити»: А персоніфікація. Б постійний епітет. В тавтологія. Г анафора. Д епіфора

Номер слайду 46

31. Який основний ідейний задум наведених уривків: «Коні іржуть за Сулою – дзвенить слава в Києві; труби трублять в Царгороді – стоять стяги в Путивлі», «дівчата співають на Дунаї, в’ються голоси через море до Києва»?А оспівування краси рідної земліБ звеличення просторів рідної земліВ ідеалізація минулого свого народу. Г захоплення подвигами оборонців земліД звеличення народних витоків

Номер слайду 47

32. З якою метою герой «Слова о полку Ігоревім» князь Ігор Святославович здійснює похід проти половців?А щоб здобути славу собі і воїнам Б щоб розширити свої володіння В щоб визволити полонених. Г щоб перевірити вправність своїх воїнів. Д за наказом київського князя Святослава

Номер слайду 48

33. Образ якого князя у «Слові у полку Ігоревім» ідеалізований?А Ігоря Святославовича Б Всеволода В Данила Г Святослава. Д Олега Гориславовича

Номер слайду 49

34. Стосовно «Слова про похід Ігорів» неправильним є твердження А «Слово» - пам'ятка доби орнаментального стилю. Б Літописна розповідь про похід новгород-сіверського князя Ігоря проти половців міститься в «Галицько-Волинському літописі». В Центральним образом твору автор робить Руську землю. Г У творі використано персонажі давньоруської міфологіїД У «Слові» порушена хронологія перебігу подій

Номер слайду 50

35. Плач Ярославни споріднений з таким фольклорним жанром, як А замовляння Б легенда. В голосіння. Г приповідка. Д балада

Номер слайду 51

36. Слова. О мої синовці Ігор і Всеволод, Рано почали ви половецьку землю Мечами усмиряти, а собі слави шукатиналежать. А Володимиру Б Олегу. В Святославу Г автору. Д Ігорю

Номер слайду 52

37. Установіть відповідність між цитатою із «Слова...» і персонажем, якому вона належить. Персонаж. Цитата1. «Один брат, один світ світлий - ти, Ігорю! Оба ми є Святославичі!»А Ігор2. «Браття і дружино! Лучче ж би потятим бути, Аніж полоненим бути»Б Святослав3. «О мої синовці... Рано єсте почали Половецьку землю мечами разити,а собі слави шукати…»В Всеволод4. «О вітре, вітрило! Чому, господине, так сильно вієш ти?»Г Боян5. «Ні хитрому, ні спритному, ні чаклуну спритному суда Божого не минути»Д Ярославна

Номер слайду 53

38. Розмістіть розділи «Слова...» відповідно до тексту. Епізод. А Сон і «золоте слово» Святослава3 Б виступ дружини князя Ігоря в похід1 В Величальна зустріч Ігоря після повернення з полону, прославляння князів, дружини5 Г перемога в першій битві Ігоря2 Д втеча Ігоря з полону4

Номер слайду 54

Відпочиньте хвильку

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Alla
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додав(-ла)
Сулим Лілія
До підручника
Українська література 9 клас (Слоньовська О. В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М., Курінна Н.С., Шевчук Л. Т.)
Додано
12 квітня 2020
Переглядів
3967
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку