Дайджест «З досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з математики»

Про матеріал
В даній розробці описані інформаційно-комунікаційні технології, які використовуються викладачем під час роботи на заняттях з математики, методичні матеріали викладача створені з допомогою цих технологій та подані методичні рекомендації щодо доцільності їх застосування на заняттях з математики.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ 

 «З досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з математики» 

image 

 

 

 

 

 

 

Київ-2023

 

 

В даній розробці описані інформаційно-комунікаційні технології, які використовуються викладачем під час роботи на заняттях з математики, методичні матеріали викладача створені з допомогою цих технологій та подані методичні рекомендації щодо доцільності їх застосування на заняттях з математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

                 ВСТУП    …………………………………………………………………..4

1.   Опис інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в практичній

діяльності педагога………………………………………………………….5

2.   Методичні рекомендації щодо застосування ІКТ на заняттях з

математики ………………………………………………………………….7

Висновок………………………………………………………………….…8

Додатки ………………………………………………………………….….9

Джерела інформації ……………………………………………………....17

«Освіта – скарб;  праця – ключ до нього»  П'єр Буаст

ВСТУП

Основна мета педагога полягає у здатності забезпечити всебічний розвиток особистості, формування її розумових, фізичних i естетичних здібностей, високих моральних якостей, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого та культурного потенціалів українського народу.

Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у світі дедалі швидше сприяє входженню інформаційнокомунікаційних технологій у різні сфери діяльності людини і не оминає галузь освіти. 

Для сучасного періоду розвитку математики є характерним, з одного боку, прогрес математичної науки, а іншого - скорочення кількості годин на засвоєння дисципліни. Математика в коледжі вивчається за програмою з математики за рівнем стандарту і ця кількість годин ущільнюється за рахунок годин вищої математики, а це негативно впливає на засвоєння теоретичного матеріалу та відпрацювання практичних навиків. Зміни відбулися і в проведенні ЗНО. Студенти, які закінчують курс повної загальної освіти, НМТ вже два роки поспіль складають з допомогою комп'ютерів. Всі зазначені  чинники спонукають педагогів до зміни підходів у викладанні. Здобувачі освіти мають звикати до виконання математичних завдань з допомогою комп'ютера. На сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, не виникає сумніву в потребі викладача математики у використанні у навчальновиховному процесі цих  технологій та електронних освітніх ресурсів.

 

 

 

 

 

1. Опис інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)  в практичній діяльності педагога

В своїй педагогічній діяльності педагог, шляхом самоосвіти та відвідуванням навчальних проєктів, вивчає можливості різних сервісів, платформ, програм. В своїй роботі при проведенні занять з математики викладач використовує такі цифрові інструменти та платформи:

ü  Microsoft Teams це платформа для обміну повідомленнями та співпраці, яка дає змогу всім учасникам організації приєднуватися до розмови та співпрацювати.

ü  Організація освітнього процесу в коледжі відбувається на платформі Teams (робота в синхронному режимі, створення, завдань, робота з графічними інструментами, тощо) – Додаток 1.

ü  Вебінар «Організація освітнього процесу в Teams для закладу освіти» на базі ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти» 27 жовтня 2020.üСервіс     Genially –        мультизадачний   онлайн-сервіс       для    створення

презентацій, інтерактивних зображень, карт, звітів, інфографік, вікторин, плакатів, відео, ігор та віртуальних посібників. Сервіс містить понад тисячу різноманітних шаблонів, за допомогою яких можна швидко і без зайвих зусиль створювати інтерактивний контент.

ü  Створено електронний підручник до розділу геометрії на тему «Призма та її елементи» та набір ментальних карт до теми «Тригонометричні функції» з використанням сервісу Genially – Додаток2.

ü  Дистанційний курс «Створення інтерактивних презентацій» (цифровий компонент) ГО «Центр освітніх ініціатив і інновацій» - закладу освіти» на базі ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти» , 7лютого 2020.

ü  Google сайт викладача – призначений для інтерактивно-інструктивної і самостійної роботи здобувачів освіти із потрібними навчальними матеріалами у процесі здобування освіти з метою підвищення ефективності навчання.

ü  Викладач працює над створенням власного сайту, з метою систематизації та упорядкування матеріалів, які використовуються в навчальному процесі – Додаток 3.

ü  Вебінар "Електронне портфоліо - відображення професійної діяльності сучасного вчителя", 22 лютого 2022.

ü  Google-інструменти     –        це      продукти,   що     набули        надзвичайної

популярності у США та країнах Європи, які дозволяють спростити роботу з документами, збереженням, захистом інформації та доступом до неї. üВ своїй роботі викладач широко використовує можливості google

інстументів. А саме, створення онлайн тестів, запис відеолекцій, робота з гугл документами, тощо  - Додаток 4.

ü  Онлайн курс “Цифрові інструменти google для освіти” базовий, середній, поглиблений  рівні, січень 2023.

ü  Освітній проєкт “Всеосвіта” – це сучасна платформа, яка допомагає вчителям професійно зростати та підвищувати педагогічну майстерність. Тут є всі необхідні інструменти для організації дистанційного навчання, безкоштовна онлайн-бібліотека методичних матеріалів, розробки для розвитку й навчання учнів будь-якого віку. На вказаній платформі можна підвищувати кваліфікацію за допомогою вебінарів, курсів, семінарів, створювати авторські тести,  завантажувати безкоштовні методичні матеріали з онлайн-бібліотеки, вести персональний блог тощо.

ü  В своїй роботі  викладач, як допоміжну платформу,  використовує освітянську платформу «Всеосвіта».  Створює власні онлайн тести та матеріали,  які використовує під час проведення занять – Додаток 5. üMentimeter – інструмент для створення інтерактивних вправ, які можна застосовувати в реальному часі.

ü  Для проведення математичних заходів викладач використовує різноманітні програми та сервіси, такі як Ехеl, Mentimeter, Kahoot тощо – Додаток 6.

2. Методичні рекомендації щодо застосування ІКТ  на заняттях з математики:

 При підготовці та проведенні занять з математики варто враховувати такі умови:

ü  робота з використанням ІКТ має бути систематичною, щоб здобувачі освіти звикли до роботи з ними і розуміли принципи роботи додатків, сервісів, платформ;

ü  перед виконанням завдань з допомогою комп’ютерних платформ, які не визначені, як основні в роботі ЗВО, здобувач має отримати чіткі інструкції та пояснення щодо роботи з ними;

ü  завдання з використання ІКТ мають відповідати чинній програмі, бути складеними у відповідності до змісту дисципліни;

ü  при підготовці до заняття, викладач має чітко усвідомлювати, які цифрові інструменти, сервіси, платформи буде використовувати для реалізації навчальної мети заняття та регламентувати час їх використання, щоб не перевантажувати студента і не відхилятися від основного завдання, а семе, засвоєння матеріалу заняття;

ü  використовуючи цифрові інструменти, сервіси, платформи на заняттях з математики слід пам’ятати, що вони – лише засіб для допомоги у вивченні матеріалу, їх використання не має перетворювати заняття на розвагу.

ü  використовуючи в своїй роботі  ІКТ педагог повинен мати достатні навики роботи з обраним сервісом, програмою чи платформою;

 Доцільність використання ІКТ на заняттях математики визначається тим, на скільки їх застосування сприятиме досягненню освітніх цілей. 

Висновок: Особистiсть педагога,  iнтелектуальний потенцiал, бажання розвиватися, зацiкавленість у викладаннi – головні чинники будь-якої технології навчання. Тільки компетентний викладач може допомогти здобувачеві освiти сформуватися як особистiсть, стати справжнім фахiвцем, та корисним членом суспільства. 

 Вважаю, що за допомогою комп’ютерних технології, які увiбрали в себе елементи рiзних методик (особистiсно-орiєнтованого, розвивального, проектного навчання), кожен педагог може удосконалюватися, створюючи комфортнi умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві та дозволить педагогу працювати, крокуючи в ногу з вимогами сучасності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

                                                                                                        Додаток 1

Проведення онлайн тестування:

image 

Створення та зберігання  матеріалів до лекцій та практичних:

image 

 


Розміщення матеріалів (відеолекції, інструкційні картки, тощо)  до занять:

image 

Робота в синхронному режимі

image 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

                                                                                                    Додаток2

Електронний підручник «Призма та її елементи»

image

image 

Набір ментальних карт «Тригонометричні функції»

image


                                                                                                        Додаток 3

Робота над створенням власного сайту

image 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Додаток 4

Використання ресурсів Google диску для збереження інформації та роботи з нею

image 

Створення онлайн тестів з використанням Google форм

image 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Додаток 5

Використання освітянських платформ, створення на їх базі власних методичних матеріалів

image

image

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Додаток 6

Створення інтерактивних вправ

image

 

 

 


 

Джерела інформації:

1.                 Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С., Шестопалюк О.В. Пдготовка майбутніх вчителів до використання ІКТ: навчально-методичний посібник. – Вінниця, 2009. – 100с.

2.                 Уроки математики у школі з використанням електронних засобів навчання. Навчально-методичний посібник / уклад. Гарус І.Б. – Полтава: ПОІППО,  2011. – 101с.

3.                 Матеріали обласного семінару «Інформаційні технології та електронні навчальні засоби при викладанні математики». – Полтава, ПОІППО, 2006.

 Інформаційні ресурси в Інтернеті

1.   Міністерство освіти і науки України. Режим доступу https://mon.gov.ua/ua

2.   Освіта ua. Режим доступу http://osvita.ua/

3.   Освітянська платформа. Режим доступу https://vseosvita.ua/

4.   Освітній проект. Режим доступу  https://naurok.com.ua/

 

 

pdf
Додано
24 листопада 2023
Переглядів
79
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку