Дидактичні матеріали до теми "Світлові явища" 9 клас

Про матеріал
Дидактичний посібник містить календарне планування даної теми, опорні конспекти, набір текстів фізичного диктанту, тестові завдання з теми, кросворди, матеріали до підсумково-узагальнюючого уроку теми. Опорні конспекти – стислий схематичний виклад основних положень теми уроку (одного параграфу підручника). Його можна використати, як на уроці при вивченні нової теми, так і до творчого повторення вивченого при підготовці домашнього завдання: дописати те, що, на думку учня, треба додати, виділити кольором окремі формули, означення тощо. Це дасть учневі можливість відтворити матеріал, не звертаючись до підручника як дома, так і на уроці. У дидактичному посібнику подано тексти фізичних диктантів, які можна використати для організації перевірки теоретичних знань учнів та для фронтального опитування.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичні матеріали

до теми «Світлові явища»

9 клас

«На допомогу вчителю фізики»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від автора

      Перед вами  дидактичні матеріали з фізики, які  допоможуть  вчителю фізики організувати  вивчення теми «Світлові явища».   

       Дидактичний посібник  містить календарне планування даної теми, опорні конспекти, набір текстів фізичного диктанту,  тестові завдання з  теми, кросворди, матеріали до підсумково-узагальнюючого уроку теми.

       Опорні конспекти – стислий  схематичний  виклад основних положень теми уроку (одного параграфу підручника). Його можна використати, як на уроці при вивченні нової теми,  так і до творчого повторення  вивченого   при підготовці  домашнього завдання: дописати те, що, на думку учня, треба додати, виділити кольором окремі формули, означення тощо. Це дасть учневі можливість відтворити матеріал, не звертаючись до підручника як дома, так і на уроці.

  У дидактичному посібнику подано тексти фізичних диктантів, які можна використати для організації перевірки теоретичних знань учнів та для фронтального опитування.

         Запропоновані  тестові завдання можуть бути використані як для  поточної перевірки знань учнів, так і для тематичної. Задачі і завдання підібрані різних типів - розрахункові, графічні, якісні, задачі-малюнки, умова яких задається за допомогою малюнка, графіка, фотографії. Це дає додаткову можливість  брати до уваги здібності учнів, їх нахили і більш об’єктивно оцінювати знання і уміння.

          Завдання складені з декількох /найчастіше чотирьох/ однорідних запитань, розміщених в колонку - в лівій час­тині картки чи аркуша, справа від яких подано в колонці  (але розміщено в іншому порядку) правильні відповіді на ці запитання.

       Учневі може бути запропоновано знайти  відповіді на кожне із запитань, тобто виявити відповідність між двома групами понять, фактів, означень, явищ тощо та їх властивостями, позначеннями на малюнках і т.д.

        Якщо умовно з'єднати прямими лініями номери запитань /позначених цифрами І, II, III і IV/ з відповідними їм номерами відповідей /позначених цифрами 1,2,3 і 4/, то прямі перетнуться /звідси термін "перехресний метод"/.

Питання                                                     Відповіді

І.                                                                              1

ІІ.                                                                             2

ІІІ.                                                                            3

ІУ.                                                                    4

 Але при такій формі використання завдань, складених перехресним методом, збільшується ймовірність вгадування правильних відповідей; на друге питання учень вибирає відповідь з трьох запропонованих, на третє питання - з двох, остання відповідь, що залишилась є відповіддю на четверте питання. Тому доцільно проводити контроль за принципом множинного вибору /тобто вибору з чотирьох. Для цього учневі пропонують відповісти лише на одне запитання, номер якого є номером варіанта контрольної роботи.

Наприклад:

І. Яка роль зіниці в оці?                                       1. регулює кількість світла, що

                                                                                  потрапляє на плівку

ІІ. Яка роль діафрагми у фотоапараті?               2. пропускає світло до плівки в

                                                                                   момент експозиції

ІІІ. Яка роль затвора у фотоапараті?                   3. точно дозує кількість світла

ІУ. Яка роль фоторезистора  у сучасному          4. регулює доступ світла в око

     фотоапараті?

 

       Учень, що виконує роботу III варіанта відповідає лише на запитання III.

"Чому штукатурка відпадає ..." При цьому він перебував в ситуації вибору з чотирьох, тобто ймовірність вгадування 25%.

        Для завдань, складених перехресним методом, можливий контроль за схемою "справа-наліво": учень читає в правій колонці відповідь, номер якої збігається з номером його варіанта, і вибирає відповідне питання з лівої колонки, номер якого і є кодом відповіді. Крім цього картки містять завдання високого рівня , для отримання  розв’язку необхідно самостійно  критично і творчо мислити. Введення таких додаткових питань допомагає одночасно зробити завдання доступними для всіх учнів і забезпечити повне навантаження на урок підготовленим і сильним учням. Ці питання виконують функцію корекції при виставленні високого балу, оскільки будь-який учень, що в повній мірі оволодів основним навчальним матеріалом даної теми, може допустити випадкову помилку при виборі відповіді. Правильна відповідь на один або декілька питань високого рівня компенсує випадковість і тим самим гарантує більш об'єктивну оцінку знань учня.

         Пропоновані завдання  можуть бути використані для організації самостійної роботи учнів в класі в режимі самоконтролю, а також з метою закріплення та узагальнення вивченого матеріалу, як домашні контрольні роботи.

         Кількість і порядок завдань для окремої контрольної роботи чи тестової перевірки визначається  учителем.

          Використання даних  тестових завдань контролю знань дає можливість оптимізувати вивчення навчального матеріалу та розв'язати  багато педагогічних проблем:

        - підвищення ефективності навчання.

         - створити умови для індивідуальної діяльності учнів, так і для розбору

             та    «проговорення» під час роботи в групах.

         - раціонально застосовувати різні форми роботи.

         - управляти колективною та індивідуальною увагою школярів.

         - планувати й формувати розумові дії самоконтролю в учнів.

         - навчати учнів операції зіставлення знайдених результатів.

         - виробити вміння фільтрувати інформацію.

         - систематизувати знання учнів.

         - розвивати основні навички і вміння навчальної праці.

        Як засвідчує практика, вчителі мають певні труднощі при оцінюванні частково розв’язаних задач, або з розв’язаних з неточностями або помилками. З огляду на це, пропоную  використовувати кількість правильних , послідовних і логічних кроків, які здійснив учень при розв’язуванні задачі. Так, якщо при розв’язуванні  «трьох бальної задачі» правильно записана умова задачі фізичні величини виражені в системі СІ, а учень не одержав  правильну відповідь через помилку математичного характеру, описку або неправильний малюнок при логічному мисленні, то роботу учня варто оцінити в 2 бали. Якщо розв’язання не закінчене, але учень суттєво наблизився до роз’язання, то роботу в цьому  випадку може бути оцінена одним балом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарне планування теми Розділ ІІ. «Світлові явища»

9 клас (19  год)

 

 

№ уроку

Дата

Тема і тип уроку

 

19/1

 

Світлові явища   Джерела і приймачі світла. Швидкість поширення світла 

20/2

 

Світловий промінь і світловий пучок . закон прямолінійного поширення світла   Сонячне та місячне затемнення. Урок вивчення нового матеріалу.

21/3

 

Розв’язування задач

22|4

 

Відбивання світла . Закон  відби­вання  світла.  Плоске дзеркало.

23/5

 

Розв’язування задач

24/6

 

Лабораторна робота №3 «Дослідження  відбивання світла за допомогою плоского дзеркала»

25/7

 

Заломлення світла на межі поділу  двох середовищ. Закон заломлення світла

26/8

 

 Розв’язування задач

27/9

 

  Лабораторна робота № 4  «Дослідження заломлення світла»  

28/10

 

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

29/11

 

Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи.

30/12

 

  Побудова зо­бражень у  лінзах.  Формула тонкої лінзи

31/13

 

  Деякі оптичні пристрої. Розв’язування задач

32/14

 

Розв’язування задач

33/15

 

Лабораторна робота № 5 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили  тонкої лінзи». 

34/16

 

 Око як оптична система . Зір бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

35/17

 

Розв’язування задач

36/18

 

 

  Контрольна робота з теми «Світлові яви­ща».

 

37/19

 

 Захист учнівських проектів

 

 

 

 

 

 

 

Опорні конспекти до теми  «Світлові явища»

 

ОК 1

Світлові явища   Джерела і приймачі світла.

Швидкість поширення світла 

 

 

 

Слух   Смак   Дотик  Нюх 

 

 

Як світло діє на навколишні тіла?                                                        

 • освітлювання                                              Що є джерелом світла?
 • нагрівання
 • хімічна                                             Природні…
 • електрична                                       Штучні…

 

            Теплові                                       Люмінісцентні

 

                                                   

 

          ……………..                                        ………………..

 

 

      Точкові…                                             протяжні …

 

 

 

Природні                                                         Штучні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення  світла.

Сонячне та місячне затемнення

Точковим - ….   

Промінь- це лінія, вздовж якої поширюється світло

Закон прямолінійного поширення світла

               

Утворення тіні                                            

 

 

 

 

 

 

 

                 Тінь і напівтінь                                                                       

Сонячне та місячне затемнення 

                                                                                                   Місяць       Земля

                                                                         Земля       Місяць

 

 

 

 

ОК4

Відбивання світла.

Закон  відби­вання світла. Плоске дзеркало.

            С                              В                      К                                                                           

                СО- …. промінь

                                                               О                                              ВО -… промінь

                                                                                                                ОК - перпендикуляр

 

<α =< СОВ кут падіння                  < β = < ВОК кут відбивання

 

 

 

 

                  Побудуйте промені і позначте кути падіння та відбивання

 

 

 

 

ОК 4

Плоске дзеркало. Дзеркальне і розсіяне відбивання

                                                                                                                        

             S                                                   S               

                 Уявне

      зображення

              точки S

 

 

 

 

 

 

 

                                           Запалена свічка              Незапалена свічка

                                                       S                     O                      S

                 

SO = OS

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 0   1    2   3    4     5    6    7    8    9

                                                   

                     

                     

 

       ОК 5

 

 Заломлення світла на межі поділу  двох середовищ. Закон заломлення

Урок "Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла"

 

Презентація в 9 класі до теми "Заломлення світла на межі двох середовищ. Закон заломлення світла" Презентація в 9 класі до теми "Заломлення світла на межі двох середовищ. Закон заломлення світла"

 

оптично більш густе (скло)                       оптично менш густе(повітря)

                v < v                                                                v > v

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла — презентация на Slide-Share.ru           </div>
        </div>
                                                      </div>
          

          

                  </div>

        <div class=

doc
Пов’язані теми
Фізика, Матеріали до уроків
Додано
24 лютого 2021
Переглядів
504
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку