18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Дидактичний матеріал. Вправи з ключами до теми "Написання сумнівних ненаголошених Е,И,І"

Про матеріал

Дидактичний матеріал. Вправи з ключами до теми "Написання сумнівних ненаголошених Е,И,І" допоможе учням 10 кл. урізноманітнити навчальний матеріал, результативніше узагальнити і систематизувати знання з теми .

Перегляд файлу

  10 кл.         ПРАВОПИС СУМНІВНИХ НЕНАГОЛОШЕИХ ГОЛОСНИХ(Е, И, І)

ВПРАВИ З КЛЮЧЕМ

Вправа 1.   Завдання: 

1) запишіть слова у дві колонки: І -  з ненаголошеним Е;   ІІ - з ненаголошеним И; 2) підкресліть першу букву у кожному слові, прочитайте закінчення вислову В.О.Сухомлинського «Треба тонко відчувати три речі:...», запишіть його.

 

Мат…матика, ос…литися, ж…брак, ж…раф, нав…сати, акт…вний, нам…рзати, ан…кдот, н…ктар, тр...вожний, р...зикувати, ет...кет, бр...ніти, арт...стичність, ен...ргетичний,  мат…рик, об…рігати.

 

     Слова з ненаголошеним Е

   Слова з ненаголошеним И

 

Математика

  Жираф

Оселитися

  Нависати

Жебрак

  Активний

Намерзати

  Тривожний

Анекдот

  Ризикувати

Нектар

  Етикет

Енергетичний

  Бриніти

Материк

  Артистичність

Оберігати

 

«ТРЕБА ТОНКО ВІДЧУВАТИ ТРИ РЕЧІ: … МОЖНА, НЕ  МОЖНА, ТРЕБА»

 

Вправа 2. Завдання:

1) запишіть слова у дві колонки: І -  з ненаголошеним е;   ІІ - з ненаголошеним и; 2) підкресліть першу букву у кожному слові – прочитайте слова-ключі, запишіть їх.

 

Інт…грал, с…лікон, оч…щати, м…нтальність, п…нальті, над…хнути,  р…вматизм, ц…гун, ет…кет, експ…ртиза, серв…лат, інт…рлюдія, обмеж…ний, перебірл…вий, опр…томніти, недозвол…ний, інт…рнет, кр…хкий, л…ман, опт…ка, надгл…бокий, непр…томний, з…мельний, м…тан, ир…ця, кр…шталик.

Ненаголошений Е

Ненаголошений И

інтеграл

силікон

ментальність

очищати

пенальті

надихнути

ревматизм

цигун

експертиза

етикет

сервелат

перебірливий

інтерлюдія

опритомніти

обмежений

крихкий

недозволений

л иман

інтернет

оптика

земельний

надглибокий

метан

непритомний

Ключі: ІМПРЕСІОНІЗМ

ириця

           СОНЦЕПОКЛОННИК

кришталик

Вправа 3. Завдання:

1) запишіть слова у дві колонки: І -  з ненаголошеним е;   ІІ - з ненаголошеним и; 2) підкресліть першу букву у кожному слові - прочитаєте мнемонічне ім’я та псевдонім відомого українського письменника. Вкажіть його.

 

Крап…лька, адр…сат, допитл…вий, д…путат, ж…лет, естет…ка, експ…диція, н…нависний, д…летант, ж…вопис, ар…стократ, яс…невий, л…монад, инд…ченя, р…гламент, к…парис.

 

Вправа 4. Завдання:

1) запишіть слова у дві колонки: І -  з ненаголошеним и;   ІІ - з ненаголошеним е; 2) підкресліть першу букву у кожному слові - прочитаєте ім’я та прізвище Дочки Прометея.  

Л…ман, кл…котіти, обс…рваторія, ас…стент, р…туал, с…рпанок, иржав…на, св….стіти, ат…стат,  арт…лерія, чеч…виця  

 

 

 

pdf
Додано
2 травня 2020
Переглядів
414
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку