Ділова гра "Самоосвіта педагога - необхідна умова професійного зростання"

Про матеріал

Сценарій нетрадиційного методичного заходу, який підготовлено з метою сприяння розвитку ініціативи і творчості педагогів, узагальнення і поширення їх досвіду, підвищення рівня позитивного психологічного стану учителів, мікроклімату в колективі.

Перегляд файлу

Мета:
• залучити педколектив до широкого обговорення питань, пов’язаних з самоосвітою;
• актуалізувати знання щодо самоосвітньої роботи вчителя;
• сприяти позитивному ставленню до освітніх реформ, усвідомлення ролі вчителя та значущості його діяльності ;
• посилити мотивацію педагогів до самоосвітньої діяльності. 

Організація педагогічної ради: до ділової гри залучають педагогічний колектив школи (25 чоловік). Усіх учасників об`єднуються у 4 підгрупи. Кожна група обирає лідера, який організовує роботу згідно з установкою. 

Функції учасників:

  • заступник директора — керує заняттям;
  • лідер — одержує початкову інформацію, організовує свою групу на виконання запропонованого завдання, координує та спрямовує її діяльність;
  • гравці — беруть активну участь у процесі виконання завдань, підтримують свого лідера під час «захисту». 

Обладнання: ноутбук,  проектор, екран, презентації матеріалів, малюнок галявини,  стікери,ватман, маркери .

 

 

 Учитель живе доти , доки вчиться,

тільки-но він перестає вчитись,

 у ньому помирає вчитель

К.Ушинський.
 

Заступник директора з НВР. Кожен із нас має власний життєвий і професійний досвід, і сьогодні  ми спробуємо його узагальнити і викристалізувати у ході проведення ділової гри, тема якої "Самоосвіта педагога - необхідна умова професійного зростання ?"

Правила учасників ділової гри:

◄ Поважне ставлення до співрозмовника
◄ Один говорить – усі слухають
◄ Кожний має право на свою точку зору
◄ Ми всі різні, але будьмо толерантними
◄ Час дорого цінується 

Вправа "Очікування"

Нашу педагогічну роботу можна порівняти з цікавою прогулянкою мальовничим лісом, де ми набуваємо досвіду, то йдучи широкими дорогами, то блукаючи стежками особистих пошуків, то усамітнюючись, то виходячи на яскраві, освітлені галявини. Уявімо, що ми вийшли на одну з таких галявин, аби посадити з колегами  квіти надії, взаємоповаги та розуміння.

Зараз попрошу кожного з вас , на квіточці, записати  й озвучити свої очікування від сьогоднішнього заходу (3 хв.)

  Головні нормативно-правові документи Міністерства освіти України свідчать: «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру» (Закон України «Про освіту»); «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників та професійне самовдосконалення — важлива умова модернізації освіти» (із Національної доктрини розвитку освіти).

 Вдосконалення якості навчання та виховання в сучасній школі безпосередньо залежить від рівня підготовки педагога. Суспільство завжди висувало і буде пред'являти до вчителя найвищі вимоги. Для того, щоб вчити інших, потрібно знати більше. Учитель повинен знати не тільки свій предмет і володіти методикою його викладання, а й бути обізнаним з іншими науками, різними сферами суспільного життя, орієнтуватися в сучасній політиці та економіці. Учитель повинен вчитися всьому постійно, тому що перед ним кожен рік змінюються тимчасові етапи, поглиблюються і навіть змінюються уявлення про навколишній світ.

 Сучасний вчитель – це професіонал, він має бути і артистом , і художником, і письменником, і співаком, але при всьому цьому завжди залишатися і учнем. Хороший учитель постійно повинен продовжувати вчитися: вчитися працювати над собою, вчитися спілкуватися з дітьми, вчитися готуватися до уроку. Вчитися, вчитися, вчитися… Педагогічна діяльність подібна до мозаїки - образ складається з шматочків, кожен з яких необхідно підібрати по кольору, формі, розміру. Праця кропітка, трудомістка: не завжди частинки співпадають. Іноді доводиться все перекладати по - новому.

У Святому Письмі сказано, що всякий, хто вчить, ПОВИНЕН у першу чергу вчити самого себе! Тому самоосвіта - це чергова сходинка нашого педагогічного Олімпу.

Самоосвітня діяльність вчителя – запорука успішної роботи кожного навчального закладу.

Коментоване читання
Спонукають вчителя до самоосвіти такі мотиви:
• Щоденна робота з інформацією. Готуючись до уроку, виступу, батьківських зборів, виховної години, олімпіади, учитель має потребу в пошуку та аналізі нової інформації.
• Бажання творити. Учитель — професія творча. Творча людина не може з року в рік працювати за одним і тим самим поурочним планом чи сценарієм, читати одні й ті самі доповіді чи навіть користуватися чужими планами. Мусить з'явитися бажання мати власні, якісні напрацювання.
• Стрімкий розвиток сучасної науки, особливо педагогіки та психології. В епоху автомобілів не варто користуватися візком. 
• Зміни, що відбуваються в суспільстві. Вони насамперед позначаються на учнях, формують їхній світогляд та, відповідно, як правило, створюють імідж учителя як «несучасної людини». 
• Конкуренція. Не секрет, що більшість батьків, приводячи дітей до школи, просяться до класу конкретного класовода, учителя - предметника чи класного керівника. 
• Цікавість. Учитися просто цікаво. 
• Матеріальний стимул. Категорія вчителя, думка атестаційної комісії, премії, надбавки, 
• Громадська думка. Учителю не байдуже, вважають його «хорошим» чи «поганим».

Зміст самоосвіти виражається через:
• Вивчення наукової, методичної та навчальної літератури; 
• Участь у колективних і групових формах методичної роботи;
• Вивчення досвіду своїх колег;
• Теоретичну розробку і практичну апробацію особистих матеріалів 
• Науково-дослідницьку роботу 
Адміністрація школи сприяє формуванню в педагога стійкої потреби в самоосвіті. Для цього використовуються форми організації самоосвіти:
• Спеціальна освітня підготовка (одержання вищої освіти або другої спеціальності) 
• Підвищення кваліфікації (на курсах і в міжкурсовий період) 
• Індивідуальна самоосвітня діяльність 

Вправа "Мозковий штурм"
Спробуємо розкрити сутність поняття «самоосвіта» шляхом підбору відповідних слів, які починаються з букв, що утворюють це слово. 

С-

А-

М-

О-

О-

С-

В-

І-

Т-

  А-
Отже, самоосвіта -  це самостійний спосіб отримання знань в певній галузі науки, мистецтва, техніки, політичного життя, культури, ремесла.

Самоосвіта - риса характеру наполегливих осіб, позбавлених з якихось обставин можливості отримати систематичні знання у відповідному навчальному закладі (бідність, дискримінація за національною чи релігійною ознакою, географічна віддаленість від освітніх чи культурних центрів, фізичне каліцтво при наявності доброї пам'яті і наполегливості в отриманні знань тощо). Самоосвіта в цих випадках ще й засіб виховання, загартування характеру.

Самоосвіта — це навчання, яке планується та здійснюється самостійно.

Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів.

Самоосвіта вчителя є основною формою підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи.

Самоосвіта — це постійна діяльність учителя, спрямована на розширення й поглиблення знань і вмінь, підвищення рівня предметної підготовки, розвиток його творчої особистості. 

Робота в групах
Для подальшої роботи нам потрібно об'єднатися в три групи розрахунком за кольорами світлофора (зелений, жовтий, червоний).
Ми сформували 3 аналітичні групи та групу експертів(директор та досвідчені вчителі) 
Кожна аналітична група працює над своїм завданнями :
І аналітична група 
Чи є самоосвіта шляхом становлення педагогічної майстерності?
Чому? 
ІІ аналітична група 
Самоосвіта: це міф чи реальність? 
ІІІ аналітична група 
Яка роль самоосвіти для вчителя, учня, школи, держави? 
Ключове питання для всіх груп : «Самоосвіта педагога: самоціль чи необхідність? »
Регламент. Час на виконання завдання – 5 хвилин, на аргументацію питання аналітичною групою - 3 хвилини. 
Група експертів оцінює виступи аналітичних груп та робить висновки щодо ключового питання : «Самоосвіта педагога: самоціль чи необхідність? »

Заступник директора з НВР
Отже, ми переконалися , що самоосвіта педагога – це і самоціль , і необхідність.

У свій час Сократ сказав : "Неможливо жити краще, ніж проводячи життя в прагненні стати досконалішим. Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе"

Пропоную до вашої уваги новий стенд "Мені це було цікаво" в шкільному методичному кабінеті, на якому педагоги згідно графіком розміщуватимуть таку інформацію: назва, автор статті, коротка анотація, джерело, посилання на сайт Інтернету.

Заключне слово заступника директора з НВР .
Вважаю, що  ні в кого не залишилося сумніву, що «Ти лише до тієї пори здатний сприяти освіті інших, поки продовжуєш працювати над власною освітою» Дістервег.
Вправа " Підсумки очікування"

А зараз ми з вами повернемось до  лісової галявини де з ваших квітів виростуть, або ж не виростуть, сунички очікувань. Якщо ваші очікування справдились, то на місці вашої квіточки  прикріпіть  суничку.

 

Ніколи не залишайте Вашої самоосвітньої роботи і не забувайте ,що, скільки би не знали, знанням та освіті немає ні кордонів, ні меж.

 М.О.Рубакін

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
28 лютого 2018
Переглядів
1616
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку