10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Ділові якості екскурсовода. Ораторське мистецтво. (заняття гуртка)

Про матеріал
Навчальна мета. - Забезпечити засвоєння знань про ділові якості екскурсовода, активізувати словниковий запас вихованців. - Узагальнити знання учнів про роботу екскурсоводів. - Продовжити формувати уявлення про професію екскурсовода.
Перегляд файлу

дело творческое, ёмкое и непростое. Поэтому ваше творчество ...       Illustration Of A Kid Girl Wearing An ID, Reporting, Speaking ...

 

 

 

 

Ділові якості екскурсовода.

Ораторське мистецтво.

(заняття гуртка)

 

 

 

 

 

 

                                                              КПНЗ «ЦТКЕУМ «Меридіан» КМР

                                                               Гусейнова С.В            методист    

 

 

 

                                                  Кривий Ріг     2020

ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ:

Навчальна мета.

 • Забезпечити засвоєння знань про  ділові якості екскурсовода, активізувати словниковий запас вихованців.
 • Узагальнити знання учнів про роботу екскурсоводів.
 • Продовжити формувати уявлення про  професію екскурсовода.

Розвиваюча мета.

 • Розвивати творчу активність, пізнавальні інтереси учнів, розвивати усне мовлення учнів, пам’ять, увагу, уяву;.
 • Продовжити формувати вміння: працювати   з спеціальною та додатковою літературою; порівнювати, узагальнювати, робити висновки; дати додаткові знання про ораторське мистецтво.

Виховна мета.

-  Сприяти формуванню в учнів уявлення про розвиток  екскурсійної справи, зв’язок теоретичного викладу екскурсовода з практикою.

- Ознайомити учнів з діловими якостями екскурсовода, пов’язаними з використанням знань з напряму гуртка.

- Сприяти формуванню етичних взаємин у колективі (доброзичливості, взаємодопомоги)

- Сприяти вихованню працьовитості, ініціативності, діловитості, майстерності.

        Базові поняття і терміни:

        Екскурсант - тимчасовий (одноденний) відвідувач місцевості, населеного пункту або країни, незалежно від його громадянства, статі, мови і релігії, знаходиться в цій місцевості в цілях туризму менш ніж 24 години.

        Екскурсовод — спеціаліст по проведенню екскурсій. Спеціаліст повинен мати знання з історії, культури та географії. Йому необхідно знати принципи організації і методики проведення екскурсій, особливості виставкових стендів. Крім цього він повинен мати гарно поставлену мову та володіти ораторським мистецтвом.

Мовлення, мова, ораторське мистецтво.

     Тип заняття:   формування умінь та навичок.

     Тривалість: 1 година (45 хв.)

      Методи та прийоми:

1. Інформативно-рецентивний: мовний (розповідь, бесіда, інструктаж, робота з довідковою літературою); наочний (демонстрація); практичний (практичні роботи).

2. Репродуктивний (ігри, вікторини).

ОБЛАДНАННЯ: роздатковий матеріал (різнокольорові папірці), спеціальні журнали, ксерокопії, технічні засоби навчання, капелюх.

 

ХІД ЗАНЯТТЯ:

 

І. Організаційний момент (2 хв.).

- організація гуртківців до навчання;

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь гуртківців (3 хв.)

- визначення освітньо- виховної та розвиваючої мети заняття;

- обговорення попередньої теми.

ІІІ.  Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності гуртківців (3 хв.).

- коротка інформація керівника про матеріал нової теми;

- включення гуртківців у самостійне осмислення нового матеріалу, базуючись на практичних вміннях та навичках попередньої теми.

Людмила Андріївна Скалецька. Блог учителя математики: Лист ...

 

      Гра «Знайди слово»

 (розвиток  переключення та стійкості уваги).

 

 - Знайди слова, які сховалися у буквах. Викресли однакові букви. Почитай, як звучить девіз нашого заняття.

 

 

р к о к з к в к и к в к а к й к с к е к б к е к с к а к м к

( Р о з в и в а й   с е б е   с а м )

 

Екскурсовод - бАР                             

 

 

 •          Як ви розумієте його?

 

 • Над чим ми будемо працювати?

 

 

 

 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу (20 хв.)

План розповіді  керівника гуртка:

репортер Стоковых иллюстраций и клипартов – (9,570 Стоковых ...

 

 • Промова чи розповідь екскурсовода.
 • Стиль мовлення.
 • Залежність публічного виступу від мови.
 • Ораторське мистецтво.

 

 

 

 

 

 

 Тези розповіді:

Успіх публічного виступу залежить не тільки від його змісту, а й від того, яким стилем викладу ви користуєтеся. Стиль – це спосіб вибору мовних засобів для вираження своїх думок і впорядкування їх в одне ціле. З плином часу ви зрозумієте, що мова подібна до музичного інструмента, на якому треба навчитися грати. Ви відчуєте і мелодійність, вишуканість і ніжність, побачите, які багатющі можливості дає вона для спілкування й зближення з людьми, що вас оточують. І, можливо, ви переконаєтесь, що досі ставилися до неї не та, як вона того заслуговує. Приділивши їй більше уваги, ви навчитеся краще вправлятися зі словами і тоді вона не відштовхуватиме від вас людей, а навпаки – робитиме їх вашими друзями. Ви зрозумієте, що раніше не використовували всіх можливостей мови як засобу спілкування для точного вираження думок з їх найменшими відтінками. Говорячи, ми майже завжди зосереджуємося на змісті доповіді або лекції, які готуємо, забуваючи стежити за мовними особливостями, а це часто призводить до погіршення виступу.

Поняття про публічний виступ.

Публічний виступ – це різновид усного спілкування. А жанровий різновид публічного виступу – це доповідь (звітна, ділова, політична), промова (агітаційна, мітингова), бесіда, лекція, репортаж та розповідь екскурсовода. Промова чи розповідь екскурсовода - це усний виступ із метою висвітлення певної інформації та впливу на розум, почуття й волю слухачів, логічною стрункістю тексту, емоційною насиченістю та вольовими імпульсами мовця.

 

Давньоримська ораторська схема: що, для чого, у який спосіб - може і нині бути визначальною для промовця. Отже, ураховуючи вид промови, оратор повинен змінювати й характер виступу, і засоби, якими оперуватиме під час її виголошування.

Виступ залежить від стилю мовлення. Наука про стилі ораторського мистецтва виникла у Давній Греції. Горгія, який першим почав прикрашати свої промови, вважають творцем стилістичних прикрас прози. Подальший розвиток науки про стиль ораторської мови належить Тразімаху, Аристотелеві і його учневі Теофрасту. У третій книзі «Риторики» Аристотель розглядає проблеми ораторського стилю, зокрема питання про його значення. Він вчив: «Не повинно вислизати від нашої уваги, що для кожного роду мови придатний особливий стиль, не один і той же стиль у мові письмовій і промові під час дискусій, у промові політичній і у промові судовій». Античні теоретики розуміли ораторський стиль як сукупність засобів і прийомів, що їх використовує оратор під час складання і виголошення промови. Сюди відносили добір слів, їх розміщення і зв'язок, з'єднування виразів, період, ритм, словесні фігури, фігури думки.

Як визначають стиль наші сучасники? Під стилем (від лат. «stylus» — стрижень для письма) розуміють спосіб використання мови, заснований на виборі з різноманітних мовленнєвих запасів тих засобів, які найкращим чином забезпечують спілкування між людьми її даних умовах. З цієї характеристики стилю випливає висновок: існують об'єктивна (яка залежить відстану мови) і суб'єктивна (яка залежить від того, хто говорить) сторони стилю. Тому правомірно говорити про мовленнєві стилі (об'єктивна сторона) і стиль індивідуальної промови (суб'єктивна сторона).

Розпізнають такі стилі: розмовно-побутовий (розмовний); офіційно-діловий; науковий; ораторсько-публіцистичний; літературно-художній. Кожний з них характеризується «набором» певних мовленнєвих засобів, які і складають його особливості. Розмовно-побутовий стиль «обслуговує» сферу повсякденних неофіційних стосунків людей. Йому притаманні діалогічність, невимушеність і емоційність спілкування, стихійність, знижуваність мовленнєвих засобів. Офіційно-діловий стиль пронизаний ідеєю «зобов'язаності». Висловлювання точні, однозначні, вираження індивідуальних особливостей мовця максимально приглушене. Цей стиль притаманний текстам різних державних актів, законів, документів. Лексика таких текстів переважно емоційно нейтральна, як би стандартна, нерідко спеціальна, термінологічна (позивач, відповідач, покарання, за рахунок засобів фонду соціального забезпечення і т.п.). В лекції можуть зустрічатися слова і звороти офіційно-ділового стилю, але виступ у цілому не може будуватися на використанні подібних мовленнєвих засобів. Зловживання ними породжує «канцелярист». Сферу дослідницької діяльності «обслуговує» науковий стиль. Він відображає характер наукового мислення: логічність, абстрагованість, узагальненість, точність, пошук міфічно-наслідкових зв'язків. Наукові тексти багаті на терміни. Ораторсько-публіцистичний стиль вельми неоднорідний, бо різні цілі спілкування оратора зі слухачами. Головні його риси: інформаційність, агітаційно-пропагандистська спрямованість, виразність у сполученні з «публіцистичним стандартом» (внести гідний вклад, стати на трудову вахту тощо). Літературно-художній стиль найбільш багатий мовленнєвими ресурсами, багатоплановий і різноманітний. Стилістична своєрідність ораторської промови визначається вдалим сполученням різних мовленнєвих засобів. Основна ідея, яку треба засвоїти, — стильові принципи та системи не є чимось мертвим і застиглим. Вони функціональні: залежно від свого завдання оратор може використати принципи одного чи іншого стилю, або й скомбінувати їх у своєму тексті.  Так само він може уникати певної стилістики, якщо інша небажана. Стиль виступу — це завжди пошук, проба, творчість. Недарма кажуть: стиль — це людина.

Отже, проблеми мови і стилю публічної промови достатньо складні й багатогранні, а мовленнєві навички й уміння складають важливу частину ораторської майстерності.

Залежність публічного виступу від мови:

Мова - як фундамент, на якому побудовано  суспільні відносини, як один із факторів самоорганізації нації, є важливим критерієм духовності, культури, освіченості народу і студентської молоді зокрема. Отже, вивчення літературної мови, її норм, опанування майстерного володіння мовою в усіх практично актуальних для спеціаліста сферах спілкування – це невід’ємна частина професійної підготовки сучасної молоді до майбутньої діяльності. За умов інтенсивного розвитку  науково-технічного прогресу, який постійно насичує професійне мовлення новими поняттями й термінами, основним критерієм визначення рівня культури професійного мовлення є ступінь оволодіння професійною термінологією і лексикою. Українське професійне мовлення перебуває на етапі становлення, унормування. Йому властиві ознаки, що визначають рівень культури усного й писемного ділового мовлення: правильність, комунікативна досконалість, аргументованість, доцільність, стислість, точність. Специфіка професійного мовлення полягає в обслуговуванні сфери виробничих відносин, потреб спілкування між представниками однієї професії. Добре знання мови фаху підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в складній професійній ситуації. Кожна галузь науки має свої мовленнєві особливості, що виражаються в специфічній фаховій термінології, мовних кліше, професіоналізмах і утворюють мову фахової галузі.

иллюстрация детей персонажей из мультфильма цветастая графическая ...

 

      Висновок:

Насамперед, ораторська промова — промова усна. Вся її побудова, усі мовленнєві засоби, всі виразні можливості мови повинні бути підпорядковані цілям безпосереднього спілкування зі слухачами. Публічному виступу повинні бути притаманні всі кращі якості усної промови: інтонаційна виразність, гнучкий синтаксис, безпосередність переживання думки, єдність слова і жесту, живе відчуття співрозмовника і контакт з ним. Адресувати своє звернення промовець повинен не лише доповідачеві чи президії, а й до всіх присутніх, побудувавши його таким чином, щоб одержана ними інформація була зрозумілою й лягла в основу їх власних роздумів і висновків. Мова обслуговує комунікативні потреби людей у різних галузях: науці, техніці, виробництві, ділових стосунках, освіті, культурі, побуті. Мовою користуються соціально і професійно неоднорідні групи. Кожна з груп має свої мовні інтереси і виробляє свою власну систему спілкування. Так виникають соціальні, професійні діалекти, жаргони, різновиди загальнонародної мови, так звані субкоди мови.

Гарний оратор завжди прагне до установлення не тільки інтелектуальних, моральних, ідейних контактів з аудиторією, але й контактів словесних.

 

V. Узагальнення і закріплення теми, яка вивчається (15 хв.):

 

ВЕБ - КВЕСТ "Моніторинг управлінської діяльності": Групова робота

 •  
 •  
 •  
 • завдання для перевірки знань, умінь і навичок гуртківців

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація до уроку. Слова - назви прндметів. 4 клас

 

                 Групова робота.

 Створення розповіді за поданими словами.

- Зараз ви попрацюєте в групах і створите із поданими словами оповідання, казку чи фантастичну розповідь. (Фіксується час виконання роботи. По його закінченню діти зачитують свої роботи).

 

Шість капелюхів»: прийом-гра для розвитку критичного мислення ... За аналізом підготовленості вихованців до роботи пропонується цікавий і ефективний спосіб знаходження нових рішень

 

 

 

 • гра

 

 «Шість капелюхів мислення».

 

 

 

 

 Ґрунтується він на спробі розділити в часі такі дії, як збирання об'єктивних фактів (білий капелюх),

 вияв емоцій, почуттів та інтуїції (червоний капелюх),

пошук позитивних сторін (жовтий капелюх),

пошук недоліків (чорний капелюх),

творчий пошук, генерування нових ідей, альтернативних підходів (зелений капелюх),

аналіз усього процесу мислення, тобто рефлексія визначення мети, планування, висновків (синій капелюх).

 Капелюхи мають «одягати» всі учасники процесу пошуку нової ідеї в ораторському мистецтві екскурсовода.

Урок 31 Математика 1 клас. СКЛАДАННЯ ПРИКЛАДІВ НА ДОДАВАННЯ І ...

VІ. Завдання додому ( 2 хв.):

-  рекомендована література для гуртківців за темою,

-  попередні завдання для вивчення наступної теми;

- індивідуальне навантаження для кожного гуртківця по виконанню вправ, завдань .

 

 

Блог - Туристична агенція "Мандрівник" м.Тернопіль.

docx
Додано
8 травня
Переглядів
73
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку