Діячі національного українського відродження. Куліш Пантелеймон

Про матеріал
Обличчя історії України формують особистості. Це ті видатні історичні постаті, які залишили свій важливий внесок в історії і стали гордістю України. Дана презентація може бути використана на уроках з історії України в 9 класі під час вивчення історії України, на заняттях з факультативу «Видатні постаті України», на заняттях історичного гуртка та в позакласній роботі з історії.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Куліш Пантелеймон Олександрович (1819р.- 1897р.) - український письменник, поет, драматург, фольклорист, етнограф, перекладач, критик, редактор, видавець.

Номер слайду 3

Народився 7 серпня 1819р. в містечку Воронежі колишнього Глухівського повіту Чернігівської губернії. Був дитиною від другого шлюбу заможного хлібороба Олександра Андрійовича, що походив зі старовинного старшинського козацького роду.

Номер слайду 4

Будинок, де народився та виріс Пантелеймон

Номер слайду 5

Грамоти він навчився вдома від сестри Лесі. Пантелеймон змалечку наслухався різних казок, переказів, легенд, особливо народних пісень, які наспівувала йому мати. Була в нього і «духовна мати» - сусідка по хуторах Уляна Терентіївна Мужиловська, що навернула його до книжної мудрості. П. Куліш в молоді роки, з малюнка самого Куліша

Номер слайду 6

Освіту продовжив у Новгород-Сіверській гімназії директором якої був І. Тимківський – український педагог і письменник. Під його впливом у П.Куліша пробудився інтерес до народної творчості. Тоді ж молодий гімназист почав збирати народні пісні та писати власні твори. Не закінчивши гімназії, П.Куліш зайнявся приватним учителюванням.

Номер слайду 7

З кінця 30-х років Куліш вступив до Київського університету, але незабаром його та інших студентів, що не мали дворянського звання, за наказом міністра освіти відрахували. Портрет П. Куліша, худ. Тарас Шевченко (1843–1847 рр.)

Номер слайду 8

Письменник завдяки протекції інспектора шкіл Бориса Михайловича Юзефовича дістав посаду викладача в Луцькому дворянському училищі. В цей час він написав російською мовою історичний роман «Михайло Чарнишенко…», віршовану історичну хроніку «Україна» і оповідання-ідилію «Орися».

Номер слайду 9

У 1843 р. познайомився з Тарасом Григоровичем Шевченком. Їх поєднала любов до України та її народу, її мови, славного минулого, прагнення служити батьківщині. Пізніше Т. Шевченко був боярином на весіллі Пантелеймона.

Номер слайду 10

Згодом Куліш працював в Києві, у Рівному, а коли журнал «Современник» розпочав друкувати в 1845 р. перші розділи його славетного роману «Чорна рада», ректор Петербурзького університету П. Плетньов запросив його до столиці на посаду старшого вчителя гімназії і лектора російської мови для іноземних слухачів університету.

Номер слайду 11

Кирило-Мефодіївське товариство -таємна політична антикріпосницька організація, що утворилася в грудні 1845 р. — січні 1846 р. У квітні 1846 року до братства вступив Тарас Шевченко. Т.Г. Шевченко П.Куліш М. Костомаров

Номер слайду 12

Номер слайду 13

У 1847 р. Академія наук відіслала Куліша за кордон для вивчення слов’янських мов і літератур, культури й народної творчості, куди він вирушив із своєю вісімнадцятирічною дружиною Олександрою Михайлівною Білозерською, з якою побрався 22 січня 1847 р.

Номер слайду 14

Недовго тривала щаслива подорож. У Варшаву надійшов наказ про арешт за участь у таємному товаристві. Куліша чекало трирічне заслання в Тулу із забороною друкувати твори.

Номер слайду 15

Після звільнення митець працював в Міністерстві державних маєтностей, написав трьохтомник «Записки о Южной Руси». (1856 - 1857 р.). Збірка була написана «кулішівкою» - придуманим Кулішем першим українським фонетичним правописом, який згодом прислужився і для друку «Кобзаря».

Номер слайду 16

1857р. - виходить «Чорна рада», український буквар і читанка - «Граматка», «Народні оповідання» Марка Вовчка, які він відредагував і опублікував, відкрилась власна друкарня.

Номер слайду 17

Водночас Куліш укладає свою першу поетичну збірку «Досвітки», що виходить у Петербурзі в 1862 р. Та слава про Куліша вже долетіла до Галичини, де львівські журнали «Вечерниці» і «Мета» публікують його прозу, поезію, статті.

Номер слайду 18

Куліш разом із дружиною, яка почала друкувати оповідання під псевдонімом Г. Барвінок, зразу ж захоплюється підготовкою матеріалів для літературного й громадсько-політичного журналу «Основа». Приступив до написання «Історичних оповідань» — своєрідних науково-популярних нарисів із історії України — «Хмельниччина» і «Виговщина». З'явилися вони 1861 р. в «Основі».

Номер слайду 19

З 1864 до 1871 року Куліш жив за кордоном, працював у Варшаві директором духовних справ, потім займався історико - літературною діяльністю. Він відійшов від ідеалів демократії. Хоча раніше був їх носіями.

Номер слайду 20

У той час у житті Куліша вже з’явилась Марія Маркович. 1857-го вона надіслала йому з Немирова свої твори. Згодом він вигадав їй знамените псевдо - Марко Вовчок. Із Кулішевої руки її оповідання пішли в люди. Невдовзі їхні стосунки обернулись на палку пристрасть. Розійшлися вони восени 1860-го.

Номер слайду 21

1860-й приніс два нових романи. Перший - із Параскою Глібовою, дружиною байкаря, почався бурхливо. Леонід Глібов дав Парасці волю. Та Куліш запевнив чоловіка в своїй дружбі й переконав, що Параска Федорівна не варта його, Куліша.

Номер слайду 22

У травні того ж року в Полтаві він побачив юну вродливу панночку - Ганну Рентель. У Ганну був закоханий Олександр Кониський - той, який написав ”Боже великий, єдиний, нам Україну храни”. Обидва присвячували їй вірші. На дівчину більше враження справив Куліш. Кониський не злюбив його на все життя.

Номер слайду 23

Оселився в хуторі Мотронівка на Чернігівщині, який на честь дружини перейменував у Ганнину Пустинь, також повернувся до ідеї самостійного розвитку нації.

Номер слайду 24

Вільяма Шекспіра Куліш багато перекладав, особливо: Йоганна Вольфганга фон Ґете Джорджа Гордона Байрона Ф. Шіллера Генріха Гейне

Номер слайду 25

Завершив історіографічну працю в трьох томах «Отпадение Малороссии от Польши», листувався з багатьма кореспондентами, переймався розбратом слов'янських націй, дбав про видання прогресивних журналів і газет…

Номер слайду 26

Вийшла низка його оригінальних збірок та перекладів, серед яких - «Позичена кобза», Біблія, створена разом із І. Нечуєм-Левицьким та вченим І. Пулюєм.

Номер слайду 27

Пішов з життя Пантелеймон Куліш 14 лютого 1897р. на своєму хуторі Мотронівка.

Номер слайду 28

Пантелеймон Куліш-постать неймовірно складна. І як людина, і як митець. В історії літератури навряд чи знайдеться подібний йому. Не за силою таланту, хоч він у нього був неабиякий,- за мінливістю поглядів, хисткістю і розбіжністю настроїв.

Номер слайду 29

«У Куліша друга половина думки б’є першій в пику», - зазначав Іван Франко.

Номер слайду 30

Суперечності в поглядах на минуле дали поштовх до прикрих непорозумінь міх Кулішем та його оточенням. Чи не найяскравіше виявилися вони в стосунках з Тарасом Шевченком. Тарас Григорович не сприйняв товаришевого аристократизму. Вони дружили, обидва натхненно черпали з народнопісенного джерела, Куліш називав побратима «мучеником людинолюбства».

Номер слайду 31

Непослідовність Куліша надто виявила себе в трактуванні козацтва, ставленні до нього як до рушійної сили в формуванні української державності. Гаданий співець запорозької вольниці то підносить її, то проклинає усім могуттям свого обдарування. Історія козаччини-за Кулішем - історія розбоїв, дикого хлопства й насильства.

Номер слайду 32

В українській культурі він визнавав лише двох апостолів - Тараса Шевченка й себе. Свою особу Пантелеймон Куліш іноді ставив вище. Титанічна праця і трагічна самотність. А помочі ждати нізвідки, бо його вдача спільної праці не терпіла.

Номер слайду 33

Ставлення до Куліша ніколи не було однозначним. Тим паче прихильним. Ні в далекому минулому, ні в близькому. «Гарячий Куліш», як його прозвали сучасники, обпікав і цим викликав протидію.

Номер слайду 34

Видані твори П.Куліша

Номер слайду 35

Видані аудіотвори П.Куліша

Номер слайду 36

Видані твори П.Куліша

Номер слайду 37

Видані твори П.Куліша

Номер слайду 38

Дослідження творчості П.Куліша

Номер слайду 39

Чорна рада Український художній історичний фільм, знятий на Київській Кіностудії ім. А. Довженка в 2000 році режисером Миколою Засєєвим-Руденко. Жанр: Історичний фільм, Бойовик

Номер слайду 40

Номер слайду 41

Номер слайду 42

Почесний знак літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша

Номер слайду 43

Номер слайду 44

Номер слайду 45

Меморіальна дошка на будинку у Відні, де мешкав П. Куліш

Номер слайду 46

Саме тут перетнулися шляхи відомих українців Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Віктора Забіли, Василя Білозерського, Ганни Барвінок, Івана Пулюя Село Мотронівка займає особливе місце в історії України.

Номер слайду 47

Номер слайду 48

Ганина пустинь (Мотронівка, Кулішівка, Оленівка)

Номер слайду 49

Номер слайду 50

Вшанування пам'яті Саме на хуторі Мотронівка, закарбований у бронзі, сидить Панько Куліш на великому жолобі поряд з колодязем. Ніби напившись прохолодної води, присів перепочити на хвилинку, повернувшись з далеких мандрів.

Номер слайду 51

Номер слайду 52

Номер слайду 53

Номер слайду 54

Номер слайду 55

Ганина пустинь (Мотронівка, Кулішівка, Оленівка) Ганна Барвінок

Номер слайду 56

Номер слайду 57

Історико-меморіальний музей-заповідник Ганина Пустинь

Номер слайду 58

Відтворені кімнати та елементи побуту

Номер слайду 59

Номер слайду 60

Гімназія імені Пантелеймона Куліша в Борзні (Чернігівська область)

Номер слайду 61

Номер слайду 62

Номер слайду 63

Я молитись мушу За Україну, за народну душу. Вона в мені і житиме вовік... Пантелеймон Куліш

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Саввон Ольга Григорівна
  Дякую! Для уроку літератруи прекрасний матеріал!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
25 серпня 2019
Переглядів
1980
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку