Добірка тематичних вправ та завдань «Гей, вдарте в струни, кобзарі»

Про матеріал
Однією з найяскравіших сторінок в історії української культури є кобзарство. Кобзарство – унікальне явище не лише української, а й світової культури. Його носії – кобзарі, впродовж століть зберігали духовний генофонд народу, будили в ньому національну свідомість, передавали тисячолітню мудрість, розкривали правду життя, закликали до активності, згуртованості, боротьби зі злом, виховували у своїх сучасників глибоке почуття патріотизму, національної гордості, високу моральність, духовність. Вчили любити свій рідний край, нашу неньку -Україну, батька й матір, сивочолих бабусь та дідусів. Ознайомлення молодших школярів з кобзарством, життям і творчістю кращих митців – важлива складова національного виховання, яку можна реалізувати на уроках будь-якого курсу початкової школи.
Перегляд файлу

 

Один з напрямів роботи за новою програмою – проведення інтегрованих днів за певними темами.

 

Добірка тематичних вправ та завдань

«Гей, вдарте  в струни, кобзарі»

Ознайомлення з кобзарством на уроках з різних дисциплін

 

  Однією з найяскравіших  сторінок в історії української культури є кобзарство.         

   Кобзарство – унікальне явище не лише української, а й світової культури.  Його носії – кобзарі, впродовж століть зберігали духовний генофонд народу, будили в ньому національну свідомість, передавали тисячолітню мудрість, розкривали правду життя, закликали до активності, згуртованості, боротьби зі злом,  виховували у своїх сучасників глибоке почуття патріотизму, національної  гордості, високу моральність,  духовність.  Вчили любити свій рідний край,  нашу  неньку -Україну,  батька й матір, сивочолих бабусь та дідусів.

   Ознайомлення молодших школярів з кобзарством, життям і творчістю кращих митців – важлива складова національного виховання, яку можна реалізувати  на уроках будь-якого курсу початкової школи.

 

 

 

 

Українська мова

 

    Уроки української мови розкривають можливості знайомства з  перлиною української культури – кобзарським мистецтвом, з українськими кобзарями та бандуристами.  Завдання вчителя полягає в тому, щоб засобами рідного слова, використовуючи різні вправи та методики при  вивченні лексики, фонетики, морфології, синтаксису,  розвивати інтерес до культурної спадщини  свого народу, виховувати інтерес  до такого унікального явища української культури, як кобзарство.

Добірка тематичних вправ та завдань

Вправа «Дешифрувальник»

   Як називали в Україні мандрівних співців і музикантів, що виконували пісні й думи, супроводжуючи свій спів грою на кобзі?

    6 2 1 5 0 4 3

0

1

2

3

4

5

6

А

Б

О

І

Р

З

К

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь. Кобзарі.

   Складіть звукову модель відгаданого слова.

Гра «Лото»

Складіть вислів, переставляючи слова місцями.

імена у віках хай співців-кобзарів живуть

Відповідь. Хай живуть у віках імена славних співців-кобзарів!

Назвіть дієслова. Визначте час.

        Словотворча арифметика

   Це  дуже проста   граматика. Але віднімати й додавати потрібно не числа та цифри, а літери і склади. У результаті цих дій отримаємо знайоме слово.

коб + ли – ли + за                                                кобза

бант – т  + дуб  - б + радість – дість                  бандура

ліси – си + ранок – нок                                       ліра

- До якої частини мови належать ці слова?

-  Визначте рід іменників.

- До якої групи за лексичним  значенням належать ці слова?

Вибірковий диктант

Випишіть іменники вжиті  в множині.

Наші славні кобзарі

Невгамовні солов’ї .

Лише із добром в душі

Нам співали  ці пісні.

Вправа «Віднови  слова»

 Спиши, вставляючи  пропущені букви.

Підкресли граматичну основу.

Ко…зарі  боролис… за незале…ність   Укра…ни.

Кобзарі боролися за незалежність України.

Підберіть синонім до слова бандура

Відповідь: кобза

Вправа «Знайди спільнокореневі слова»

Кобзар, кобзарі, кобзарство.

Зробіть розбір слова    кобзарство  за будовою.

Ознайомлення зі словничком кобзаря

    Як відомо, для збереження своїх таємниць кобзарі у розмовах між собою користувалися таємною лебійською мовою. Можна під час вивчення лексики, зокрема професіоналізмів та жаргонізмів, розповісти про це дітям  і запропонувати ознайомитися з деякими словами  кобзарської мови.

 Невлі – сліпі кобзарі

люхно – сліпі

лебій – дід

галуста – сіль

котень – віз

кудень – день

делька – вода

каврій – пан

муха – шапка

костур – кий

заплішень – торба на спині

боковень – торба на боці

кімать – спати

дерманити – дерти

 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

 

    Під час вивчення поезій Т.Г. Шевченка на уроках літературного та позакласного  читання доцільно розповісти учням про українських сліпих співців, їхній вплив на творчість великого Кобзаря.

Орієнтовний зміст повідомлення вчителя

   Кобзарі  -  це голос України. Це патріоти своєї землі. Під час вивчення усної народної  творчості, зокрема, вивчаючи творчість Т.Г. Шевченка на уроках літературного читання, на уроках позакласного читання, доцільно знайомити  учнів з життям і творчістю українських кобзарів.                                                                                                                                 Учням слід пояснити, що  Т.Г. Шевченка теж називали кобзарем. У 1840 році світ побачив збірки Тараса Шевченко під назвою «Кобзар».                                  

  У її складі були поезії,  які містили інформацію про тяжке життя народу того часу. Твори були написані  в манері кобзарів - людей, котрі виконували свої пісні на народних інструментах - кобзах. Хоча сам митець не подорожував  по дорогах України, і не виконував власних творів, але всі,

 хто читав його твори думали про кобзарів. Ось чому Тараса Шевченка називають  «Кобзарем».

Робота над віршем  про кобзарів

   Проникнутись духом кобзарства, глибоко осягнути красу й цінність для народу творчості кобзарів допоможе робота над віршем В. Скомаровського.

Рано-вранці на зорі

На Тарасовій горі

Посідали під вербою

Дідугани-кобзарі.

Мовив слово кожен з них,

Струн торкнувся голосних, -

І злетіла пісня вгору

Вище кленів мовчазних.

Нишком слухали її

Зачаровані гаї,

Навіть змовкли на хвилину

Невгамовні солов'ї.

Запитання та завдання за змістом вірша

 • Про кого цей вірш?
 • Кого називали кобзарями?
 • Що ви знаєте про кобзарів?
 • Уявіть  собі Тарасову гору, вербу, мовчазні клени, зачаровані гаї, 

          солов'ї, дідуганів-кобзарів і намалюйте  малюнок.

 • Які  кольори  найкраще підійдуть  для такого малюнка?
 • Зелений, чорний.
 •  Що символізують ці кольори?
 • Життя, землю, смуток.
 •  Про  що співали кобзарі?

 

Розгадування кросворда

   Розгадувати кросворди до вподоби і дітям, і дорослим. Тож варто ввести цей вид роботи у навчальний процес.

 • Дайте відповіді на запитання і прочитайте у виділеному стовпці слово.
 1. Видатний український кобзар.
 2. Сліпий дідусь, який зберігає пам'ять багатьох поколінь і втілює в собі

          мудрість українського народу.

 1. Право на самостійне кобзарювання.
 2. У кобзарстві, як і в кожному ремеслі, були свої майстри та учні. Як їх

          називали?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь. 1. Вересай. 2. Кобзар. 3. Визвілка. 4.Хлопцями.

(Ключове слово – воля)

Завдання – добавлянки

   У кожному завданні замість крапок вставити  літери так, щоб вони були першими літерами наступних слів. Слід запам'ятати, скільки крапок у дужках, стільки ж літер необхідно вставити.

     ___     обза

 (*)            ___   обзар

                                                ___      обзарство

   ___     дура

 (***)          ___   дурист

                                                  ___    дуристи

Відповідь. Кобза, кобзар, кобзарство. Бандура, бандурист, бандуристи.

Мовний струмочок

 

 1. З покоління в покоління передавали український народний героїчний

          епос співці-музиканти   …(кобзарі, бандуристи, лірники)

 1. Кобзарі  грали на … (кобзах, скрипках, лірах, цимбалах)
 2. Кобза грає, серце … (крає)
 3. Кобзо, ти наша відрада…(єдина)

Поки прокинеться сонна … (країна)

Поки діждеться своєї  весни –

Ти нам по хатах убогих … (дзвени).    П. Куліш       

 

КУРС «Я  У   СВІТІ»

 

   Кобзарі завжди були передовою частиною народу. Їх імена не завжди залишались відомими в народі: Боян,  Ходика,  Василь Варченко,                Антін Головатий, Архип  Никоненко, Андрій Шут,  Іван  Кравченко, Гнат Гончаренко   і інші.

      Теми українського кобзарства  слід торкатися  на уроках «Я і світ», вивчаючи теми  «Неповторність кожної людини», «Я Українець».    Зокрема, можна  запропонувати дітям попрацювати  над   навчальним  проектом  (груповий, за вибором учнів)  «Українці, яких знає світ», «Славетні українці минулого».

 

Ознайомлення з творчістю Остапа Вересая

 

    Одним з найвидатніших кобзарів XІX століття був Остап Вересай. Його майстерність, надзвичайне проникнення  у зміст та мелодику пісні не раз змушували слухачів плакати й сміятись, співпереживати і очищатися його мистецтвом.

Орієнтовний повідомлення вчителя зміст

   Остап Микитович Вересай народився 1803 року в селі Калюжинці Прилуцького повіту Полтавської губернії (тепер Чернігівська область) у сім’ї кріпаків (показує на карті).               Жив, кобзарював і помер О. Вересай у сусідньому від Калюжинець селі Сокиринцях (тепер Срібнянського району Чернігівської області). Батько майбутнього кобзаря був сліпим жебраком, добре грав на скрипці, заробляючи сім’ї на прожиток. Тяжкий життєвий шлях пройшов кріпак Остап. У чотирирічному віці він, як і батько, осліп. Остап Вересай навчався в Юхима Андріяшівського та Семена Кошового з Роменщини (тепер Сумська область), але через слабке здоров’я повного, трирічного строку так і не добув. Сам удосконалював свою майстерність гри на кобзі,  поповнював свій репертуар. Кобзар мав сильний красивий голос, співав з великою експресією. Свій спів супроводжував потупуванням ніг — йому була притаманна артистична манера виконання.  Репертуар Остапа Вересая був багатим. До нього входили думи: «Буря на Чорному морі», «Втеча трьох братів з города Азова, з турецької неволі», «Бідна вдова і три сини», «Проводи козака» («Отчим»), «Сокіл і Соколята», «Федір Безродний, бездольний», сатиричні пісні «Нема в світі правди», «Щиголь», «Дворянка», «Хома та Ярема», «Кисіль», «Бугай», а також десять псалмів релігійного змісту («Про страшний суд», «Син блудящий»,  «До чесного живого чоловіка», «Муки Христа» та ін.), мелодії танців та пісень танцювального характеру («Дудочка», «Ой їхав, не заїхав», «Козак валець», «Циганочка», «Буга», «Кисіль»). Кобзар знав також багато козачків, обрядових, побутових, родинних пісень, пісень на громадські теми тощо. Цього кобзаря знав Т.Г. Шевченко. У 1860 році він подарував Вересаєві свого славнозвісного «Кобзаря» з дарчим написом. Помер О. Вересай наприкінці квітня 1890 року. По його смерті тривалий час навіть побутувала думка, що на Україні помер останній з кобзарів.

   За великі заслуги кобзаря в розвитку української пісенної творчості український народ увіковічив його ім’я: в селі Сокиринцях, на батьківщині           О. Вересая, відкрито музей та встановлено бронзовий пам’ятник митцеві. А в Києві одну з вулиць названо ім'ям Остапа Вересая.

   На  основі прослуханої розповіді варто запропонувати учням низку завдань.

Гра «Заморочки із бочки»

   Діти дістають з мішечка номерки запитань, відшукують номер запитання на листку, дають відповіді.

 1. Коли народився   Остап Вересай? (1803р.)
 2. В якому селі народився Остап? (Сокоринці)
 3. Як звали батька Остапа Вересая? (Микита)
 4. На якому інструменті грав Вересай? (на кобзі)

5.      Перелічіть думи, які написав Остап Вересай?  («Буря на Чорному морі»,  

        Проводи козака», «Сокіл і соколята», «Хома та Ярема» та інші.)

6.      Який  подарунок зробив Т.Г. Шевченко Вересаєві? (у 1860р. подарував  

         «Кобзар» з творчим написом).

 Картинна галерея

 

Упізнай постать Остапа Вересая

 

а)    б)    в)

 

Відповідь. а

 

 

 1. Асоціативний кущ. 

Які слова спадають вам на думку, коли ви чуєте слово «кобзарі»?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь. Чуйні, добрі, відважні, мужні, хоробрі, сліпі, співучі.

 

 

МИСТЕЦТВО

 

    На уроках   музичного   мистецтва  варто  ознайомлювати  дітей   зі становленням  кобзарства, життям і творчістю  кобзарів та лірників.  Педагоги повинні поглиблювати знання молодших школярів про історію рідного краю, українського народу, формувати прагнення вивчати і берегти її.

    Оскільки діти вже мають елементарні уявлення про кобзарство з інших уроків, доцільно провести бесіду з елементами розповіді. Виявивши знання учнів, педагог  може доповнити їх новою інформацією.

 -    Що ви знаєте  про кобзарів?

   Кобзарі - це мандрівні музиканти-співці. Вони були маленькою, але особливою часточкою нашого народу.

  Кобзарі не мали ласки від долі - майже всі були невидющі, тому їх водили білим світом хлопчики-поводирі. Тихою ходою йшов кобзар від міста до міста, від села до села, наслухав, як живуть прості люди, й оспівував їхні жалі й радощі у своїх думах-піснях. Де, бувало, не стрінеш кобзаря! І на великому ярмарку, і на майдані, і в курній убогій хаті, і в шинку, а то й просто серед поля. Скрізь і всюди знаходились йому слухачі, і в кожного завмирало серце від кобзарської пісні.

- На якому інструменті  грали    кобзарі?                                                                                         Пісні кобзар виконував, граючи на кобзі.

- Що являє собою кобза?

   Кобза - стародавній струнний щипковий інструмент, який існував ще в Київській Русі, про що свідчить зображення музиканта на фресці Софійського собору в Києві. Цей музичний інструмент виготовляється з верби або клена.

   Кобза має різну кількість струн - від 20 до 30. У давнину зустрічалися кобзи   з 12 струнами.

- Прислухайтеся до голосу цього інструменту.

Про що проспіває і вам кобза?

Звучить запис пісні Я.С. Степового «Думи мої» на слова Т.Г. Шевченка.

- Який народний інструмент називали «душею» українських народних співців?

Бандура.

- Що являє собою бандура?

Бандура – це рід гітари, має  9, 12 і більше струн.

- У яких піснях оспівується кобза?

Доцільно також ознайомити учнів з різноманітними піснями, в яких оспівується кобза:

 

 

 «Кобзо ж моя, дружина вірная,

 Бандуро ж моя мальованая!»

(Українська народна  дума «На смерть козака-бандуриста»)

Їхав козак на війноньку,

Сказав: «Прощай, дівчинонько,

Прощай, дівчино, чорнобровонько,

їду в чужу сторононьку».

(Українська народна пісня «Їхав козак на війноньку»)

На уроках образотворчого мистецтва під час роботи над темою «Образ рідного краю в мистецтві», вчителю  варто розповісти дітям про кобзарство, створивши імпровізовану художню галерею.

 

Художня галерея

 

    Вивчаючи тему «Образ рідного краю в мистецтві»,  вчителю  слід  познайомити учнів з кобзарством.  Славне кобзарське мистецтво здолало всі життєві негаразди, воно пережило віки, і народ зберіг його до наших днів. Про це свідчать репродукції картин художників.

   Демонстрація    репродукцій  картин: Д. Безперечний «Бандуристи»,                  І.Їжакевич «Перебендя»,  О. Сластіон «Гайдамаки слухають кобзаря»,               М. Божій «Думи мої, думи мої...», К. Трутовський «Сліпий бандурист».

 

                                   

    І.Їжакевич «Перебендя»                          М. Божій «Думи мої, думи мої...»                   

                                 

К. Трутовський «Сліпий бандурист»           О. Сластіон «Гайдамаки слухають 

                                                                                                  кобзаря»

 

                                             Ліплення скульптур

 

    Цікавим творчим завданням є виконання з пластиліну композиції «Кобзар у нашому класі»   під музичний супровід  «Думи про козака Голоту».                                                                 

Алгоритм створення композиції                                                             

 1. Поділіть пластилін на 5 частин.
 2. З першої частини зліпіть тулуб, нижню частину його розрізайте  стекою і зробіть ноги. Пальцям перетисніть місце, де повинні бути чоботи.
 3. З  другої частини зліпіть голову і з'єднайте з тулубом.
 4. З третьої частини зліпіть бандуру.
 5. Четверту частину використайте як підставку під фігуру
 6. П'яту - поділіть на дві рівні частини, зліпіть руки кобзаря. Окремо зліпіть чуб, вуса і приєднайте до голови. За допомогою стеки зробіть очі, пальці рук, струни.

   Готову фігуру кобзаря можна розфарбувати гуашовими фарбами, додаючи до них клей ПВА і борошно.

 

МАТЕМАТИКА

 

   На уроках математики теж можна  використовувати  інформацію  про кобзарів та кобзарство.  Зокрема, вводячи її у зміст задач.

1.Остап Микитович Вересай народився  в  1803 році  в селі Калюжинці Прилуцького повіту Полтавської губернії (тепер Чернігівська область) у сім’ї кріпаків. У чотирирічному віці він, як і батько, осліп. В  якому році осліп

хлопчик?                                                                                        

Відповідь: в 1817 році.

 1. Т. Г. Шевченко добре  знав Остапа Вересая. У 1860 році, під час зустрічі, він подарував Вересаєві свого славнозвісного «Кобзаря» з дарчим написом. Скільки років було Остапу, якщо він народився в 1803 році. Відповідь. 57 років.                                                                                                                

                                            

 

 1. Гнат Гончаренко походив з кріпацької родини. Народився у 1835 році в слободі Ріпках Харківського повіту. Після тяжкої хвороби на очі 12-річним хлопчиком осліп. Згодом навчився грати й почав кобзарювати. У репертуарі мав українські народні пісні, псалми та думи. У 1908 році Леся Українка з Климентом Квіткою записали від нього на фонографі думи: «Олексій Попович», «Про правду», «Про сестру і брата». Філарет Колесса, який розшифрував і опублікував у 1913 році ці думи, дав високу оцінку виконавській майстерності кобзаря. Скільки років було Гнату, коли  було опубліковано його думи?

Відповідь: 78 років

 1. До магазину привезли   десять     9-ти струнних та     дві   12-ти струнних бандур. Скільки    всього   було   струн   в двох видах бандур?

 

 

Де  більше струн в десяти    9-ти струнних чи  в двох   12-ти струнних  

 і на скільки?

Відповідь. Всього струн -114.  У  десяти   9-ти струнних струн  більше на 66.

5.  Василько побачив у крамниці п’ять збірок віршів кобзарів:  Остапа  Вересая, Архипа   Никоненко, Андрія Шута,  Івана   Кравченко, Гната  Гончаренко. Кожний примірник коштує 10 гривень, а у тата всього                          40  гривень. Скількома способами він може витратити їх на книги?

6.    Шлях, що його пройшли кобзарі в суботу, зображення на мапі  відрізком               6 см, а шлях, що пройшли у неділю - відрізком  18 мм.  У який день кобзарі  пройшли більше й у скільки разів?

7.  На фестивалі зібралися кобзарі з усіх куточків України.

З Одеської області приїхало 5, з Вінницької – 7, а з Рівненської на  3 менше, ніж  з Одеської та Вінницької разом. Скільки кобзарів приїхало з Рівненської області?

8.  На  Тарасовій горі  лірники виконували пісні. Баян виконав 4, а Остап                       на 2 більше. Скільки пісень виконав Остап і на скільки?

9.   З вуст кобзаря лунала пісня:

Грає кобзар, виспівує…

Як москалі, орда, ляхи

Бились з козаками.

Грає кобзар, виспівує –

Аж лихо сміється.

Скільки людей приймало участь у  битві?

 

Інтегрований день у 1 класі «Кобзарі – патріоти своєї землі»

 

docx
Додано
22 січня 2019
Переглядів
286
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку