20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Добірка тестових завдань для перевірки готовності учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 1)

Про матеріал
Добірка тестових завдань для перевірки готовності учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 1). Діагностична тестова робота розрахована на 30 хвилин, передбачає експрес-перевірку по закінченню, створена на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, має діагностично-корекційну функцію, допомагає вчителю якісно та ефективно спланувати освітню діяльність, забезпечити підвищення результативності. Швидко та якісно проаналізувати роботу, визначити прогалини у знаннях учнів та помітити їх причини й закономірності вчителю допоможе спеціально розроблений бланк аналізу діагностично-корекційної тестової роботи.
Перегляд файлу

Добірка тестових завдань

для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 1)

 

Підготувала Дикань Алла Василівна,

заступник директора з навчальної роботи,

вчитель історії та правознавства

Комунального закладу «Бугаївський ліцей

Ізюмської районної ради Харківської області»

 

Діагностична тестова робота може бути проведена на першому, вступному, або на будь-якому занятті (індивідуальні та групові заняття з історії України) з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з метою визначення рівня засвоєння учнями 11-го класу навчального матеріалу з курсу «Історія України» та виявлення прогалин у знаннях учнів з метою їх усунення і окреслення траєкторії руху вчителя й учнів щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Робота розрахована на 30 хвилин, передбачає експрес-перевірку по закінченню, створена на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, має діагностично-корекційну функцію, допомагає вчителю якісно та ефективно спланувати освітню діяльність, забезпечити підвищення результативності. Швидко та якісно проаналізувати роботу, визначити прогалини у знаннях учнів та помітити їх причини й закономірності вчителю допоможе спеціально розроблений бланк аналізу діагностично-корекційної тестової роботи.

 

Добірка тестових завдань

для для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України

 

Завдання з однією правильною відповіддю

Завдання 1-15 мають по чотири варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Обери та познач правильний, на твою думку, варіант відповіді.

 

1.Реконструкція, зображена на рисунку, відображає життя та побут


Подпись отсутствует

 

А кіммерійців

Б царських скіфів

В давніх слов’ян

Г трипільців


2. Яка держава була союзницею козацького війська на початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.?

А Велике князівство Литовське                           Б Московське царство

В Кримське ханство                                              Г Трансільванське князівство

 

3. Кому з гетьманів І. Сірко докоряв: «…при розумному посередництві могла б [Гетьманщина] прихилитися від турецької влади під високу руку православного монарха. …Дорошенка заслав у вічну неволю, Чигирин з усією цьогобічною Україною втратив, допустив пролитися християнській крові… Відтак дочекався крайнього занепаду й запустіння Вітчизни нашої…»?

А  І. Виговському               Б  П. Тетері                 В  І. Брюховецькому               Г  І. Самойловичу

 

4. Панування кріпосницьких відносин в Наддніпрянській Україні припадає на період

А 1764-1812 рр.                  Б 1775-1829 рр.           В 1783-1861 рр.                       Г 1772-1864 рр.

 

5. Потребу здобуття політичної незалежності України вперше обґрунтував

А Андрей Шептицький у посланні «Як будувати рідну хату?»

Б Микола Міхновський у творі «Самостійна Україна»

В Дмитро Яворницький у праці «Вольності запорозьких козаків»

Г Юліан Бачинський у брошурі «Україна Irredenta»

 

6. На західноукраїнських землях на початку XX ст. під гаслом «Свій до свого по своє!» розвивався

А січовий рух.                                            Б рух пластунів.

В народовський рух.                                  Г кооперативний рух.

 

7. Укажіть один із напрямів діяльності Союзу визволення України, що існував у 1914-1918 рр.

А формування легіону Українських січових стрільців

Б координація акцій української громади в Державній Думі

В створення громадських організацій з допомоги біженцям

Г допомога військовополоненим українцям

 

8. На картосхемі стрілками позначено


Подпись отсутствует

А «Брусиловський прорив» російських військ.

Б бойовий шлях Українських січових стрільців.

В головні напрямки дій російських військ під час Галицької битви.

Г наступ німецьких й австро-угорських військ під час Ґорліцького прориву.


9. Прочитайте уривок з історичного документа та виконайте завдання.«На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, який призначає Тимчасовий уряд за пропозицією Центральної Ради. Повноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську...» Поява цитованого документа призвела до

А  надання Українською Центральною Радою допомоги Тимчасовому уряду в боротьбі з

     більшовиками.

Б  оформлення компромісу між Українською Центральною Радою та Тимчасовим урядом у

     вигляді Другого Універсалу.

В  підтримки Українською Центральною Радою генерала Л. Корнілова – очільника заколоту

     проти Тимчасового уряду.

Г загострення стосунків між Українською Центральною Радою та Тимчасовим урядом.

 

10. Про яку адміністративну одиницю, створену окупантами на українських землях у роки Другої світової війни, ідеться в уривку з історичного джерела: «Після того, як (німецько-румунські загарбники) встановили свою владу до річки Буг, запанувала румунська нагайка … від Дністра до Бугу…»?

А Бессарабію                    Б Північну Буковину          В Марморощину               Г Трансністрію

 

11. Що стало результатом наступальних операцій радянських військ, здійснюваних у січні–лютому 1944 р.?

А  розгром корсунь-шевченківського угрупування ворога, створення сприятливих умов для

     наступу радянських військ на Правобережній Україні

Б  прорив радянськими військами оборони противника на перекопському й сиваському  

     напрямках та його розгром на Кримському півострові

В  перехід радянських військ через Карпати, вигнання окупантів з усієї території України в

     межах сучасного кордону

Г  завершення звільнення радянськими військами південних областей України та Молдавії,

     перенесення бойових дій на територію Румунії та Угорщини

 

12. Метою реалізації хрущовських надпрограм у сільському господарствібуло

А  стрімке збільшення виробництва сільгосппродукції.

Б  подолання наслідків голоду 1946-1947 pp.

В  ліквідація аграрного перенаселення.

Г  руйнування колгоспно-радгоспної системи виробництва.

 

13. Л. Костенко, В. Симоненко – діячі, яких об’єднує

А членство в Українській робітничо-селянській спілці (УРСС).

Б належність до плеяди шістдесятників в українській культурі.

В перебування в ув’язненні за «антирадянську агітацію та пропаганду».

Г участь в акції протесту в кінотеатрі «Україна» проти арештів дисидентів.

 

14. Спроби економічних реформ у другій половині 1960-х рр. передбачали

А  ліквідацію монополії держави у сфері зовнішніх торговельних зв’язків.

Б  впровадження семирічного плану розвитку народного господарства.

В  дозвіл на індивідуальну підприємницьку діяльність.

Г  розширення господарської самостійності підприємств.

 

15. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. «Це був протест не лише проти показової спроби принизити й упокорити українське суспільство – демонстративно не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС. Це був вибух протесту проти дикого цинізму й аморальності тогочасної влади в Україні». В уривку йдеться про

А «Революцію гідності».                        Б «Революцію на граніті».

В «культурну революцію».                    Г «Помаранчеву революцію».

 

 

Завдання на встановлення відповідності

Завдання 16--17 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного

ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.

 

16. Установіть відповідність між уривком документа та його назвою.

1. Війська реєстрового дозволяємо впровадити на двадцять тисяч, і це військо через гетьмана і старшину має бути зареєстроване у воєводстві Київському, нічого не займаючи із Брацлавського та Чернігівського...»

А. Зборівський договір (1649 р.)

2. «Лічби військадозволяє мати його королівська милість сорок тисяч Війська Запорозькогоусі уряди в Київському, Брацлавському, Чернігівському воєводствахмають віддаватися шляхті віри православної...»

Б Білоцерківський договір (1651 р.)

3. «Україна, тобто землі у воєводствах Чернігівському, Київському і Брацлавському, стає вільною і незалежною країною і знов єднається із Королівством Польським і Великим Князівством Литовським під назвою Великого Князівства Руського…»

В Гадяцький договір (1658 р.)

4. «Договорилися ми і постановили.., Київ має залишатися на стороні їхньої царської величності… козаки, що живуть на Січі, і в Кодаку… мають бути… у володінні і в державі… їхньої царської величності…»

Г Бахчисарайський договір (1681 р.)

 

Д «Вічний мир» (1686 р.)

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___  4 - ___

 

17. Установіть відповідність між подією періоду боротьби за збереження державної незалежності України (1918-1921 рр.) та її наслідком.

1. проголошення Української Держави

А повалення режиму гетьмана П. Скоропадського

2. утворення Західноукраїнської Народної Республіки

Б припинення збройної боротьби за незалежність України

3. утворення Директорії УНР

В відновлення радянської влади на території України

4. розгром Добровольчої армії генерала А. Денікіна

Г запровадження державної монополії на продаж хліба, цукру, спирту; заборона на вивіз нафти

 

Д відновлення поміщицького землеволодіння

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___  4 - ___

 

 

Завдання на встановлення послідовності

Завдання 18 має на меті встановлення хронологічної послідовності. Цифрі 1 має відповідати обране тобою перше фото, цифрі 2 – друге, цифрі 3 – третє, цифрі 4 – четверте.

18. Розташуйте археологічні пам’ятки, зображені на фото, за часом їх створення.

Подпись отсутствует

1 - ___  2 - ___  3 - ___  4 - ___

 

Завдання 19 містить сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Обери та познач правильні, на твою думку, варіанти відповіді

 

19. На землі яких князівств поширювалася влада князя Данила Романовича напередодні монгольської навали на Русь (1239 р.)?

1  Чернігівського

2  Переяславського

3  Новгород-Сіверського

4  Волинського

5  Галицького

6  Володимиро-Суздальського

7  Київського

 

 

Відповіді:

1 - Г;  2 - В;  3 - Г;  4 - В;  5 - Г;  6 - Г;  7 - Г; 

8 – Б;  9 – Г;  10 – Г;  11 – А;  12 – А;  13 – Б;  14 – Г;  15 – А; 

16 – 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Д; 

17 – 1-Д, 2-Г, 3-А, 4-В;

18 – 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А;

19 – 4, 5, 7

Бланк

аналізу діагностично-корекційної тестової роботи

для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України

 

№ завдання

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
30 квітня
Переглядів
313
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку