20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Добірка тестових завдань для перевірки готовності учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 2)

Про матеріал
Добірка тестових завдань для перевірки готовності учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 2). Діагностична тестова робота розрахована на 30 хвилин, передбачає експрес-перевірку по закінченню, створена на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, має діагностично-корекційну функцію, допомагає вчителю якісно та ефективно спланувати освітню діяльність, забезпечити підвищення результативності. Швидко та якісно проаналізувати роботу, визначити прогалини у знаннях учнів та помітити їх причини й закономірності вчителю допоможе спеціально розроблений бланк аналізу діагностично-корекційної тестової роботи.
Перегляд файлу

Добірка тестових завдань

для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України (варіант 2)

 

Підготувала Дикань Алла Василівна,

заступник директора з навчальної роботи,

вчитель історії та правознавства

Комунального закладу «Бугаївський ліцей

Ізюмської районної ради Харківської області»

 

Діагностична тестова робота може бути проведена на першому, вступному, або на будь-якому занятті (індивідуальні та групові заняття з історії України) з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з метою визначення рівня засвоєння учнями 11-го класу навчального матеріалу з курсу «Історія України» та виявлення прогалин у знаннях учнів з метою їх усунення і окреслення траєкторії руху вчителя й учнів щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Робота розрахована на 30 хвилин, передбачає експрес-перевірку по закінченню, створена на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, має діагностично-корекційну функцію, допомагає вчителю якісно та ефективно спланувати освітню діяльність, забезпечити підвищення результативності. Швидко та якісно проаналізувати роботу, визначити прогалини у знаннях учнів та помітити їх причини й закономірності вчителю допоможе спеціально розроблений бланк аналізу діагностично-корекційної тестової роботи.

 

 

Добірка тестових завдань

для для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України

 

Завдання з однією правильною відповіддю

Завдання 1-15 мають по чотири варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Обери та познач правильний, на твою думку, варіант відповіді.

 

1. У «Слові о полку Ігоревім» ідеться про

А один із походів руських князів на половців.             Б монгольську навалу на руські князівства.

В розгром Хозарського каганату.                                  Г набіги печенігів на руські землі.

 

2. Що було основною одиницею адміністративно-територіального поділуукраїнських земель у складі Російської імперії на початку XIX ст.?

А намісництво               Б губернія                 В коронний край                  Г полк

 

3. Поширення на початку XX ст. в суспільному лексиконі Російськоїімперії понять «хутір», «відруб», «переселенці» пов’язане із

А скасуванням виплат викупних платежів.                       Б запровадженням реформ П. Столипіна.

В утворенням монополістичних об’єднань.                      Г поглибленням економічної кризи.

 

4. Всеукраїнський національний конгрес відбувся в

А березні 1917 р.             Б квітні 1917 р.           В червні 1917 р.                Г липні 1917 р.

 

5. Прочитайте фрагмент історичного документа «Уряд Речі Посполитої Польської... і уряд Української Народної Республіки... погодилися на такі рішення:(…)2) Кордони між Річчю Посполитою Польською та Українською Народною Республікою визначатимуться таким чином: на півночі від Дністра вздовж р. Збруч, а далі уздовж колишнього кордону між Австро-Угорщиною та Росією...(…)4) Український уряд зобов'язується не укладати будь-яких міжнародних договорів, спрямованих проти Польщі. Ці ж зобов’язання бере на себе уряд Речі Посполитої Польської стосовно Української Народної Республіки.(…)5) Національно-культурні права, які польський уряд надає своїм громадянам української національності, які проживають на території Речі Посполитої Польської, будуть тією ж мірою надані громадянам польської національності, які проживають у межах Української Народної Республіки....(…)8) Договір залишається таємним. Його не можна передати третій стороні або публікувати...» Яку подію можна оцінити як порушення умов, викладених учетвертому пункті угоди?

А укладення Брестського договору між УНР і країнами Четверного союзу

Б підписання попереднього договору між Українською Державою та РСФРР

В укладення Сен-Жерменського договору між країнами Антанти та Австрією

Г підписання Ризького договору між РСФРР і УСРР та Польщею

 

6. На картосхемі штрихуванням позначено територію

Подпись отсутствует

А. формування радянських повстанських загонів улітку 1918 р.

Б  контрольовану Добровольчою армією генерала А. Денікіна в жовтні 1919 р.

В  створення численних парафій Української автокефальної православної церкви в 1921-1930рр.

Г  уражену масовим голодом 1921-1923 рр.

 

7. Жертвою якої репресивної акції став академік Сергій Єфремов?

А «Шахтинської справи»                            Б Голодомору

В «Закону про п’ять колосків»                   Г справи «Спілки визволення України»

 

8. Український таємний університет у 1920-ті рр. діяв на території

А Польщі.            Б Угорщини.                   В Чехословаччини.                Г Румунії.

9. Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною та таємний протокол до нього («пакт Молотова-Ріббентропа») було підписано

А 15 березня 1939 р.         Б 23 серпня 1939 р.        В 17 вересня 1939 р.         Г 2 листопада 1939 р.

10. Підписання генерал-лейтенантом К. Дерев’янком від імені СРСР Акта про капітуляцію Японії відбулося

А  9 травня 1945 р.            Б  26 червня 1945 р.         В  16 серпня 1945 р.        Г  2 вересня 1945 р.

 

11. Кампанія боротьби з «безрідними космополітами», що розгорнулася вУкраїнській РСР у повоєнні роки, мала яскраво виражений

А  антиукраїнський характер.                                    Б  антисемітський характер.

В  антинатівський характер.                                       Г  антицерковний характер.

 

12. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.«Це важке, але необхідне рішення, яке забезпечить переселеному населенню спокійне життя в нових оселях, підготовлених урядом на інших теренах Речі Посполитої. Ті, хто не підпорядкується наказу й залишиться в околицях, охоплених акцією переселення, будуть трактовані як бандити УПА...» В уривку йдеться про

А поширення осадництва.                              Б реалізацію операції «Вісла».

В проведення акції пацифікації.                    Г впровадження «Кресового» закону.

 

13. Укажіть одну з особливостей розвитку культури в Україні в періоднезалежності.

А  посилення ідеологічного тиску

Б  відсутність державного фінансування

В  зростання різноманіття мистецьких течій і напрямів

Г  послаблення залежності від економічних чинників

 

14. Пам’ятка, зображена на фото, є частиною міської архітектури


Подпись отсутствует

 

А Харкова.                     

Б Одеси.                      

В Києва.                 

Г Львова.


 

15. 2014 рік – це рік, коли Україна

А підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС).

Б стала членом Ради Європи (РЄ).

В приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру».

Г вступила до Світової організації торгівлі (СОТ).

 

Завдання на встановлення відповідності

Завдання 16--17 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного

ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.

 

16. Установіть відповідність між подією другої половини XVII ст. та її наслідком.

1 Чигиринські походи турецько-татарських військ

А знелюднення частини Правобережної України, руйнація козацької столиці

2 укладення Андрусівського договору

Б початок війни Московського царства проти Гетьманщини

3 підписання Віленського перемир’я

 

В поділ території Гетьманщини між Річчю Посполитою та Московським царством

4 ухвалення Гадяцьких пунктів

Г пошук Б. Хмельницьким нових союзників у боротьбі з Річчю Посполитою

 

Д перехід Лівобережної Гетьманщини під протекторат Османської імперії.

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___  4 - ___

 

17.Установіть відповідність між прізвищем діяча та фактом його біографії.

1  М. Шашкевич

А натхненник та ідейний лідер «Руської трійці»

2  І. Могильницький

Б один із лідерів радикального руху в Галичині

3  Ю. Бачинський

В організатор освітнього Товариства галицьких греко-католицьких священиків

4  М. Грушевський

Г автор фундаментальної праці з історії України

 

Д засновник кооперативного руху в Галичині

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___  4 - ___

 

Завдання на встановлення послідовності

Завдання 18 має на меті встановлення хронологічної послідовності. Цифрі 1 має відповідати обране тобою перше фото, цифрі 2 – друге, цифрі 3 – третє, цифрі 4 – четверте.

 

18. Встановіть послідовність появи понять і термінів в історії Русі-України (IX–XIII ст.).

А  «вотчина»

Б  «ярлик»

В  «полюддя»

Г  «погости»

 

1 - ___  2 - ___  3 - ___  4 - ___

 

Завдання 19 містить сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Обери та познач правильні, на твою думку, варіанти відповіді

 

19. Що стало результатом «битви за Дніпро»?

1  визволення Києва та окремих районів Правобережної України від окупантів

2  початок корінного перелому в ході Другої світової війни

3  створення умов для визволення Правобережної та Південної України

4  здійснення виходу Червоної армії на державний кордон СРСР

5  вихід з війни Румунії та Угорщини - союзників Німеччини

6  утворення Українського штабу партизанського руху

7  подолання стратегічно важливого рубежу німецької оборони - «Східного валу»

 

Відповіді:

1 - А;  2 - Б;  3 - Б;  4 - Б;  5 - Г;  6 - Г;  7 - Г; 

8 – А;  9 – Б;  10 – Г;  11 – Б;  12 – Б;  13 – В;  14 – В;  15 – А; 

16 – 1-А, 2-В, 3-Г, 4-Б; 

17 – 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г;

18 – 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б;

19 – 1, 3, 7

Бланк

аналізу діагностично-корекційної тестової роботи

для перевірки готовності учнів 11 класу

до зовнішнього незалежного оцінювання історії України

 

№ завдання

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
30 квітня
Переглядів
231
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку