Додаткові матеріали до уроку у 5 класі при вивченні теми: "Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні"

Про матеріал

Поданим матеріалом можна користуватися на уроках української мови у 5 класі при вивченні теми "Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні. Відмінність словосполучення від слова і речення".

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             КОНТРОЛЬНА РОБОТА  № 27

                          Росохи Маргарити Юріївни

 

                              очно-заочні курси

                        українська мова і література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

ВІДМІННІСТЬ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ВІД СЛОВА, ЙОГО ФОРМИ Й РЕЧЕННЯ

     Про те, чим словосполучення відрізняється від слова, його форми й речення

ПРИГАДАЙМО. Чим словосполучення відрізняється від слова?

     ВПРАВА 1. Прочитайте й порівняйте сполучення слів трьох колонок. У якій з них подано словосполучення? Для виконання завдання скористайтеся алгоритмом.

осінь                    золота осінь                                Настала золота осінь.

у лісі                    в  осінньому лісі                        Тихо в осінньому лісі.

 

   

 

  У першій колонці – слова, у другій – словосполучення, бо поєднано два повнозначних слова,від одного до другого можна поставити питання (осінь (яка?) золота; у лісі (якому?) осінньому);   у третій – речення, бо в ньому є граматична основа (підмет і присудок).

      Це підтверджує схема-алгоритм [5, 32].

 

 

 

 

 

                                

                                 так                                                    ні

 

 

       так                             ні                                                      

 

 

 

    ВПРАВА  2. З якими словами можна поєднати слово «мова»?

 

 •  мелодійна

 

 • Чи можна сказати  «ряба мова»?  Чому?   
 • Чи можна поєднати слова «мелодійна» і «мова»? Зробіть висновок

[6, 44].

             

       Слово «мова» можна поєднати зі словами «мелодійна, милозвучна». А  сказати «ряба мова» не можна, бо це не має жодного смислу  (це лексична помилка).

     Словосполучення – це щонайменше два самостійних слова, одне з яких є головним, а друге – залежним. Н а п р и к л а д: осінній ліс,  чари природи, золота осінь, свіже повітря, читати книгу.

    Словосполучення точніше і повніше, ніж окреме слово, називає предмети, дії, ознаки. Порівняйте:

                   книжка – цікава книжка

                   читати -   читати газети [8, 226]

                        

   Словосполучення не виражає думки, не має інтонаційного оформлення. Воно, як і слово, слугує матеріалом для побудови речень.

    Слова у словосполученні повязані за змістом  і граматично.

    Змістовий звязок встановлюємо за допомогою питання: руки (чиї?) мамині; живе (де?) у місті; осінь (яка?) золота; листя (яке?) жовте.

    Граматичний звязок здійснюється за допомогою закінчення (мамині руки, маминими руками) або закінчення і прийменника (жив у місті, переїхали до села) [2, 63].

 

    ВПРАВА 3. Які з поданих сполучень слів є словосполученнями? Свою думку обґрунтувати.

    Тихого вечора. До осіннього лісу. Білосніжна зима. Заспівай мені колискову. Світає. Відгадати загадку. Прийшла весна. Ніч чудова. Побачити затемнення. Гасне світло. Вщухла буря. На зеленому лужку зайченя сховалось. Мамина любов [6, 47].

 

 

     Словосполучення: тихого вечора; до осіннього лісу; білосніжна зима; відгадати загадку; побачити затемнення; мамина любов.

    Речення: Заспівай мені колискову. Світає. Прийшла весна. Ніч чудова. Гасне світло. Вщухла буря. На зеленому лужку зайченя сховалось.

   Словосполучення не виражає думки, інтонаційно не оформлене. Речення має граматичну основу (підмет і присудок), виражає закінчену думку.

    За будовою словосполучення бувають непоширені та поширені.

    Непоширені складаються з двох слів, які є самостійними частинами мови. Н а п р и к л а д: жовте листя, осіннє листя, бігти швидко, читати книжку, полити квіти.

     Поширене словосполучення складається з трьох і більше слів.

Н а п р и к л а д: згрібати жовте листя, осіннє листя на деревах, бігти швидко додому, довго читати книгу, полити сьогодні квіти.

    ВПРАВА 4. Запишіть спочатку непоширені словосполучення, потім – поширені.

     Мелодійна пісня, віночок українських пісень, прогулюватися гаєм, вирушити на прогулянку до гаю, вірно дружити, мати кількох друзів серед однокласників, щира приязнь, дотримати даного товаришеві слова [2, 64].

                                             

 

 

 

       Непоширені: мелодійна пісня, прогулюватися гаєм, вірно дружити, щира приязнь.

       Поширені: віночок українських пісень, вирушити на прогулянку до гаю, мати кількох друзів серед однокласників, дотримати даного товаришеві слова.

    ВПРАВА 5. Випишіть з речень усі можливі словосполучення.

    Осінній вітер одгуляв, затих. Стоїть берізонька як в іскрах золотих. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. Шипшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава (З тв. Ліни Костенко) [3, 31].

 

 

     Осінній вітер, як в іскрах золотих, красива осінь, вишиває   клени, вишиває червоним, вишиває жовтим, вишиває срібним, вишиває золотим, важко віддає, віддає плоди,  людей хапає, хапає за рукава (непоширені);

берізонька як в іскрах золотих, вишиває червоним, жовтим, срібним,              золотим, людей хапає за рукава (поширені).

 

 

 

      До словосполучень не належать:

 • підмет з присудком (настала осінь);
 • іменник чи займенник з прийменником (у лісі, перед ним);
 • однорідні члени речення (осінь і зима).

 

    Потрібно відрізняти словосполучення від наказової форми дієслова і форми дієслова майбутнього часу.

     ВПРАВА 6. Чому так? Поміркуйте, чому поєднання слів у першій колонці є словосполученнями, а в другій – ні.

   пиши красиво                             хай пише

   писатиму завтра                         буду писати  [5, 34]

 

 

 

     У першій колонці – словосполучення, бо це поєднання двох повнозначних слів, а в другій – дієслова у наказовому способі (хай пише) та у формі майбутнього часу (буду писати).

 

      ВПРАВА 7. Подумати і сказати, що з наведених прикладів не є словосполученнями. Чому саме?

    Сміливий хлопець, у поєдинку, понад річкою, настав вечір, ми прийшли, хлопці і дівчата [9, 80].

 

 

 

Не словосполучення:

у  поєдинку       -       сполучення самостійного і службового слова (іменника з 

                                   прийменником)

понад річкою   -       сполучення самостійного і службового слова (іменника з 

                                  прийменником

настав вечір   -       речення (підмет і присудок)

ми прийшли    -       речення (підмет і присудок)

хлопці і дівчата –  однорідні члени речення

 

 

 

  ВПРАВА 8. До малюнка дібрати словосполучення. Скласти 2 речення.

http://thekievtimes.ua/wp-content/uploads/2012/09/1346690615_15191938.jpg

 

 

 

 

 

    Осінній пейзаж, золота осінь, красива осінь, опале листя, жовте листя, золоте листя, красива осінь, погідний день, ясний день, сонячний день, густий ліс, лісова дорога.

    Настала золота осінь. Під ногами шелестить жовте листя.

 

     ВПРАВА  9. Запишіть словосполучення у першу колонку, а сполучення слів  - у другу.

    Широкий степ, говорити наперекір, зошит і пенал, чарівна музика, птахи відлітають, біля ялин, пташиний спів, голосно й дзвінко, збирати ягоди.

 • Підкресліть останні літери у прикінцевому слові кожного рядка. Має утворитися слово, яке є оцінкою вашої роботи.
 • Уведіть одне зі словосполучень у речення [1, 31].

 

 

 

 

 

 

 

Словосполучення                                       сполучення слів

Широкий степ                                             зошит і пенал

говорити наперекір                                     птахи відлітають

чарівна музика                                             біля ялин

пташиний спів                                            голосно й дзвінко

збирати ягоди

 

   К л ю ч.  Правильно.

 

   ВПРАВА 10.  Перепишіть, уставте пропущені літери. Випишіть із четвертого речення усі можливі словосполучення.

    Була т…пла осінь. Осіннє повітря прозоре та тихе. На небі сяяло золоте сонце. Під його скісним промінням золотом виблискувало жовте листя лип та беріз. Ч…рвоні д…рева полумям горіли на сонці. З…мля під ними була вкрита багряним листом та жаріла, як полита свіж…ю кровю. З…леніли т…мним листом кр…слаті яблуні [4, 27].

 

 

 

     Була тепла осінь. Осіннє повітря прозоре та тихе. На небі сяяло золоте сонце. Під його скісним промінням золотом виблискувало жовте листя лип та беріз. Червоні дерева полумям горіли на сонці. Земля під ними була вкрита багряним листом та жаріла, як полита свіжою кровю. Зеленіли темним листом крислаті яблуні.

    Словосполучення:  його промінням, скісним промінням, золотом виблискувало, жовте листя лип та беріз.

    ВПРАВА  11.  Клоуз-тест. Заповніть пропуски на місці крапок.

 1. Синтаксис – це розділ мовознавства, який вивчає … і … .
 2. Словосполучення – це змістове й … поєднання двох повнозначних слів.
 3. Змістовий зв’язок установлюється за допомогою питання, а … - за допомогою закінчення і … .
 4. До словосполучень не належать…   [1, 31].

 

 

 

 

 1. Синтаксис – це розділ мовознавства, який вивчає  словосполучення і речення.
 2. Словосполучення – це змістове й граматичне  поєднання двох повнозначних слів.
 3. Змістовий зв’язок установлюється за допомогою питання, а граматичний  - за допомогою закінчення і прийменника .
 4. До словосполучень не належать: підмет і присудок; іменник чи займенник з прийменником; однорідні члени речення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Література

 

 1. Бібліотечка «Дивослова». – 2013. - № 5-6.
 2. О.Глазова, Ю.Кузнецов. Рідна мова. 5 клас. – К.: Освіта України, 2005.
 3. Дивослово. – 1998. - № 8.
 4. Г.А.Домарецька. Українська мова. Завдання для тематичного оцінювання. 5 клас. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2005.
 5. О.В.Заболотний, В.В.Заболотний. Українська мова. 5 клас. – К.: Генеза, 2013.
 6. О.В.Заболотний, С.І.Мірошник, Л.В.Бичевська та ін. Українська мова. Книжка для вчителя. 5 клас. – К.: Генеза, 2013.
 7. Г.Р.Передрій, Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, Я.І.Остаф. Рідна мова. Підручник для 5 класу. – К.: Освіта, 1996.
 8. Попко О.Г. Українська мова. Практичний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2009.
 9. Т.М.Шабельник. Рідна мова. Плани-конспекти. 5 клас. – Харків: Ранок, 2009.

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
22 лютого 2018
Переглядів
8443
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку