Доповідь для поділу досвідом з колегами на марафоні пед ідей

Про матеріал

Недавня робота стосовно поділу власним досвідом з колегами на марафоні пед ідей, тут інформація про те як можна розвиватися футболом і не тільки, також застосування Чирлідингу в освітніх умовах!!!

Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Покращення стану здоров’я та підвищення рівня рухової активності учнів засобами футболу в умовах закладів середньої освіти»Вєтров Олександр Володимирович Вчитель фізичної культури Ліцей # 7

Номер слайду 2

Погіршення стану здоров’я та виникнення дефіциту рухової активності населення України зумовлене: значними досягненнями у галузях науки і сферах виробництва,загальносвітовою пандемією COVID-19 та війною, яка триває сьогодні в Україні.

Номер слайду 3

На думку вчених та практиків, погіршення показників стану здоров’я та рівня рухової активності учнівської молоді зумовлені:-стресовою педагогічною тактикою;-інтенсифікація навчального процесу;-невідповідністю методик та технологій навчання віковим та функціональним можливостям учнів;-нераціональною організацією навчальної діяльності; -низькою функціональною грамотністю педагогів та батьків з питань збереження та зміцнення здоров’я;-недостатньою руховою активністю учнівської молоді (уроки фізичної культури лише на 11- 13% компенсують потребу учнів у руховій активності);-неготовністю школярів до самостійного піклування про свій фізичний стан;-недостатньою увагою з боку вчителів до проблеми позитивного ставлення учнів до збереження і зміцнення свого здоров’я;

Номер слайду 4

-низьким рівнем знань переважної більшості школярів щодо фундаментальних законів раціонального формування, збереження та зміцнення свого власного здоров’я, зневажливе й нерідко безвідповідальне ставлення до цієї єдиної онтологічної цінності, якою природа нагороджує людину разом з життям;-недостатньою матеріально-технічною базою навчальних закладів; -недооцінюванням важливості гурткової роботи з фізичного виховання в навчальних закладах;-низьким рівнем викладання фізичної культури в школі;-відсутністю позитивних прикладів з боку вчителів, батьків тощо; -відведенням другорядної ролі предмета «Фізична культура» з боку керівництва навчальних закладів;-загальносвітовою пандемією COVID-19 та як наслідок комп’ютеризацією навчального процесу; -війною, яка триває у нашій державі.

Номер слайду 5

Авторська методика «Ціннісно орієнтоване навчання на позаурочних заняттях з фізичної культури для учнів 7-9 років» (2019 р.). Навчальний процес згідно програми організовувався базуючись на наступних цінностях: підвищення рівня здоров’я;рівність;повага;командний дух;самостійність;свідомість;формування нових рухових навичок;

Номер слайду 6

Завдання програми:формування усвідомлення цінності здоров’я, розвиток активної мотивації щодо збереження та зміцнення здоров’я, формування уміння самостійно оцінювати стан здоров’я, надавати само-і взаємодопомогу;формування вміння самостійно приймати рішення та взаємодіяти у команді;формування уміння конструктивно взаємодіяти на основі толерантності;формування знань, умінь і навичок безпечної поведінки вдома, у школі, на вулиці, у громадських місцях;Педагогічні завдання об’єднано у три цикли, протягом яких вчитель реалізує освітні, оздоровчі та виховні цілі.

Номер слайду 7

Під кожну групу завдань визначено відповідні компетентності (соціальні, функціональні, мотиваційні), для їх формування вчитель добирє необхідний блок програмового матеріалу (інформаційний, операційний, мотиваційний). У структурі уроку обов’язковими є чотири частини:адаптаційна;пошукова;тренувальна;підсумкова;

Номер слайду 8

Підготовка черлідерів здійснюється за авторською фітнес-програмою Шушпанової Е.І. «Шлях до здорового життя (Way to a healthy life)» (2020 р.)Дана авторська фітнес-програма ґрунтується на використанні алгоритму побудови індивідуальних фітнес-програм для самостійних занять учнівської молоді . Характерною відмінністю розробленої авторської фітнес-програми «Шлях до здорового життя (Way to a healthy life)» від традиційної є включення до її змісту трьох складових, які логічно пов’язані між собою та доповнюють один одного:«Супер пресс, стрункі ноги та досконалі сідниці»; «Сильне гнучке тіло»;«Сильні руки, пружні груди та міцна спина»;

Номер слайду 9

Програма відповідає таким вимогам: можливість використання програми «Шлях до здорового життя (Way to a healthy life)» для учнів, які перехворіли на COVID-19;доступність та варіативність фітнес-програми;можливість вибору змістового модуля фітнес-програми відповідно до індивідуальних потреб учня;використання онлайн-платформ Zoom, Google Meet, Viber, Telegram для надання методичної допомоги та здійснення контролю;безпека виконання рухів в обмеженому просторі;можливість використання засобів побуту (пляшки з водою, стільці, ліжко, килимки тощо) замість стаціонарного спортивного обладнання;

Номер слайду 10

Використання програми можливе як за умов традиційного навчання, так і у період дистанційного навчання, що надає змогу зробити заняття гнучкими й варіативними, здійснити індивідуальний підхід до кожного учня, що в цілому сприяє підвищенню рівня фізичної підготовленості та працездатності, покращенню функціонального стану організму, рівня фізичного здоров’я та підвищенню рівня рухової активності та психоемоційного стану школярів.

Номер слайду 11

Авторська програма «Kangoo Jumps» для учнів середньої та молодшої школи (Г. Грибан та ін.) (2021р.). Особливістю технології «Kangoo Jumps» є використання пліометричних вправ, які здійснюють всебічний сприятливий вплив на організм людини. Виконання стрибкових вправ у спеціальному взутті надає збільшене гравітаційне навантаження, яке зміцнює м’язово-скелетну систему організму, створює краще співвідношення між киснем, якого потребують тканини, і киснем, що надходять в організм; сприяє циркуляції лімфи; знижує рівень, до якого піднімається артеріальний тиск під час занять;

Номер слайду 12

скорочує час, протягом якого кров’яний тиск залишається на високому рівні після занять;покращує роботу серцево-судинної системи;сприяє збільшенню кількості капілярів в м’язах; робить серце та інші м’язи тіла сильнішими; покращує рівень метаболізму під час відпочинку, так що протягом довгого часу після занять організм продовжує спалювати калорії; покращує реакцію мозку на сигнали вестибулярного апарату;

Номер слайду 13

Відомо, що заняття футболом для учнів загальноосвітніх закладів має ряд переваг, а саме:відбувається розвиток рухових здібностей (координації рухів, швидкості, витривалості тощо);позитивно впливає на психічний розвиток дітей (розвиває мислення, навчає боротися, протидіяти, оцінювати дії гравців, вчить умінню грати в команді, дозволяє самостійно вибудовувати стосунки з суперником та партнером по команді);відбувається в ігровій формі, що сприяє підвищенню рівня емоційного забарвлення заняття;відбувається зміцнення морфо-функціональних систем організму;сприяє підвищенню рівня рухової активності та покращенню стану здоров’я учнівської молоді.

Номер слайду 14

Характерними рисами програми є: Уроки футболу вивчаються окремим МОДУЛЕМ кожного семестру на кожній паралелі. Згідно зі схемою розподілу програмного матеріалу кількість уроків фізичної культури у школі є три години на тиждень. Учитель, залежно від умов проведення уроків, наявності спортивного обладнання та інвентарю, рівня фізичної підготовленості учнів, враховуючи вказану пріоритетність розділів програми, може змінювати кількість навчальних годин, відведених для вивчення модуля.

Номер слайду 15

Заняття переважно проводяться на свіжому повітрі , що сприяє покращенню вентиляції легень, кровообігу і зміцнює організм учнів. Урок з використання засобів футболу має ігрову та змагальну спрямованість. Навчання під час уроку відбувається з дотриманням згідно правил «Fair Play – чесна гра». Де «Fair Play» розуміється не тільки як дотримання правил гри, а й навчання учнів поважати суперника, достойно та з повагою відноситись до його перемоги та поразки.

Номер слайду 16

Під час проведення занять здійснюється акцент на формуванні таких цінностей: дисциплінованість;впевненість в своїх силах; наполегливість; рішучість; здатність швидко приймати правильне рішення; створюють можливість .командна взаємодія;дружба та взаємодопомога. Обов’язково один раз в рік відбуваються змагання між паралелями класів з залученням батьків та учителів.

Номер слайду 17

На блозі вчителя знаходяться електронні мультимедійні програми містять теоретичний матеріал, елементи технічних, тактичних дій у футболі, фото і відеоматеріали, розробки з самостійного вивчення елементів техніки, а саме:шкільний футбол;твоє здоров’я – в твоїх руках;футбол і здоров’я;футбол – джерело здоров’я;методичні матеріали для підготовки юних футболістів;відбір на початкових етапах підготовки юних футболістів; навчально-методичні посібники: «Поважай своє здоров’я», «Fair Play – Чесна гра», «Фізичне виховання учнів 1–11 класів у процесі занять футболом», Блог Вєтрова Олександра Володимировичаhttps://alexvnvk7.blogspot.com

Номер слайду 18

Урок проводиться з урахуванням гендерних відмінностей та вікових особливостей учнів. Очікуваним результатом впровадження даних програм має стати особистісний розвиток та підвищення рівня розвитку ціннісного ставлення до власного здоров’я в умовах воєнного стану, самореалізація та особистісне зростання здобувачів освіти засобами футболу.

Номер слайду 19

Отже, з використання засобів футболу дозволяє активізувати діяльність учнів, підвищити рівень рухової активності, що в свою чергу веде до покращення стану здоров’я та особистісного саморозвитку.

Номер слайду 20

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

pptx
Додано
29 листопада 2023
Переглядів
101
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку