доповідь "Інтегровані уроки в початковій школі"

Про матеріал
Перед вчителями постає завдання навчити та виховати громадянин, які могли б творчо та креативно мислити. Для цього треба міняти традиційні на нетрадиційні методи навчання. Треба мінятися і вчителю ,щоб разом іти з сьогоденням.
Перегляд файлу

Державним стандартом початкової загальної освіти передбачається одне з найголовніших завдань школи — всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку. Навчальні дисципліни дозволяють розширювати і поглиблювати уявлення школярів про навколишній світ, допомагають розвивати образне та логічне мислення, творчі здібності дітей, сприяють формуванню загальнонавчальних умінь, навичок та закладають основи світогляду.

На Україні  відббувається  становлення нової системи   освіти, зорієнтованої  на особистість  учня, змінюються   моральні  цінностій пріоритети. Перед

освітою  постає  завдання  навчити  й виховати  таких громадян, які  ефективно,  бережно  й творчо  використовуватимуть   природні  ресурси, сві-

домо ставитимуться  до  свого  майбутнього,  свого  здоров'я  та  розвитку.

Якщо в  цілях  і змісті  освіти  відбуваються  зміни, вони  обов'язково  впливають на дидактичні  і методичні  аспекти  організації  уроку, оцінювання його  ефективності.

Переорієнтація  суспільства  на розвиток  людини  зумовили якісно  нові вимоги  до вивчення  шкільних предметів. Дисциплінарна  організація  знань, що відповідала певному  історичному етапові, нині  поступається  місцем но-

вій, нетрадиційній. Важливим  напрямком  методичного  оновлення  уроків, є

проведенняїх на основі інтеграції змісту,  відібраного з  кількох  предметів   і

об'єднаного  навколо  однієї  теми.

Безперевно,  інтеграція навчання  є важливою  й актуальною в  наш  час.

Інтеграція – це процес пристосування й об’єднання розрізнених елементів в єдине ціле за умови їхньої цільової та функціональної однотипності. Інтегроване навчання – це необхідний дидактичний засіб, за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну картину світу.

Мета інтегрованого навчання ущільнити знання; опанувати значний за обсягом навчальний матеріал за період уроку, досягти цілісності знань; розвивати здібності учнів; об'єднати споріднені матеріали кількох предметів навколо однієї теми; виховувати креативну особистість, готову до творчого пошуку.

Переваги інтеграційної форми навчання Незвичайність. Достатньо велика активність учнів. Створення позитивного емоційного настрою в учнів. Формування інтересу до предмета. Отримання навичок спільної діяльності.

Задача вчителя початкових класів Не погасити вогник. Навчити дитину цікавості, а розпалити справжній факел.

Дитинство – особлива, цікава, незабутня пора. Це пора пізнання навколишнього світу, здобуття нових знань і вмінь. Це найважливіший і неповторний період у житті кожної дитини. Країна дитинства – початок людського життя. І перша сходинка в ньому, а, можливо, й найважливіша – це школа. У сучасній школі навчання починається з шестирічного віку. Психологи вважають, що це найбільш сприятливий вік для інтелектуального і соціального розвитку особистості. Наше завдання, як вчителів початкових класів, потурбуватися про те, як зробити навчання цікавим, захоплюючим. Таким, щоб дитині хотілося щодня з радістю йти в школу, а не вигадувати причину, як би залишитися вдома. Учителеві потрібно прикласти чимало зусиль, щоб малюк, який прийшов до школи, став особистістю, яка здатна мислити, здобувати знання, спроможна оцінити себе і тих, хто її оточує. Велике значення приділяється особистісному підходу, що визначає нові цілі початкової освіти, а саме: охорона та збереження здоров′я дітей, розвиток індивідуальності кожної дитини та формування у молодших школярів бажання та вміння вчитися. Основа навчання у школі – урок. А завдання вчителя зробити його цікавим, захоплюючим, який би викликав у дітей радість, посмішку, бажання поділитися новими знаннями. Саме тому на уроках у початковій школі ми впроваджуємо елементи гри, що задовольняють два характерні бажання дитини «хочу гратися» і «хочу вчитися». Об’єднати ці два бажання допомагають нестандартні уроки, які запобігають втраті інтересу до навчання. Це спонукає нас, вчителів початкових класів, до пошуку, вияву творчості, імпровізації при підготовці та проведенні уроків. Одним із різновидів нестандартних уроків є інтегрований урок.

Найоптимальніше  та  найпростіше  застосувати  її  можна в початковій  школі:

  • один вчитель  веде кілька предметів;
  • за віковими  особливостями  пізнавальног  розвитку  молдші  школярі  тяжіють  до цілісного  сприймання  світу;
  •  у  змісті  навчальних  програм закладено передумови  для  міжпреметних  зв'язків  ( як  у  межах  однієї  освітньої галузі, так і між галузями);
  • формування  ключових  компетентностей грунтується  на інтеграції  змістових  і процесувальних  компонентів  навчальної  діяльності.

У основній та старшій  школі  за  умови  чіткого  дотримання  існуючих навчальних  програм  це  зробити  досить  важко.  Підготовка  інтегрованих  уроків супроводжується  низкою  проблем:

  • не  завжди  теми в прогамах навчальних  предметів, які плануються  об'єднати   звучать однаково;
  • ччасто  уроки,які можна інтегрувати, відповідно до вимог  програми мають  проводитися  зі значними  проміжками часу,   ае  ставить  школу перед необхідністю вносити корективи  до навчальног  плану;
  • спільні  теми між науками  вивчаються  в  різних класах.

Уроки, побудовані на інтегрованому змісті, створюють передумови для різнобічного розгляду певного об’єкта, поняття, явища, формування систематичного мислення, збудження уяви, позитивного емоційного ставлення до пізнання. Але інтегровані уроки не повинні перевантажувати дітей враженнями, вони не повинні бути множиною окремих картин, а повинні існувати для однієї мети. Для цього необхідно завчасно проаналізувати календарне планування і відібрати ті питання з програми, які близькі за змістом або метою використання. Адже до проведення інтегрованих уроків потрібно готуватися не лише вчителеві, а й учням.

Інтегровані уроки ставлять за мету «спресувати» споріднений матеріал кількох предметів навколо однієї теми. Учні розглядають якесь явище, поняття з різних боків. Інтегровані уроки дають можливість учителеві разом з учнями опанувати значний за обсягом навчальний матеріал, домогтися формування міцних, усвідомлених міжпредметних зв’язків, уникнути дублювання у вивченні низки питань, досягти цілісності знань.

Інтегроване навчання – це невід’ємна робота вчителя початкових класів. Коли учень не вміє правильно висловити свою думку ні усно, ні письмово, то це не лише завдання української мови, а й в однаковій мірі стосується всіх предметів. Формування умінь навчальної і розумової діяльності потребує роботи вчителя на всіх предметах, оскільки багато з них ( уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне, працювати із книжкою, текстом, скласти план ) не є завданням одного предмета, а належить до інтегрованих умінь.

Інтегровані уроки знімають стомлюваність і перенапруження учнів за рахунок переключення з одного виду діяльності на інший. Вони дають можливість підводити учнів до усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати і висловлювати свої думки на запропоновану тему. Діти мають можливість застосувати при цьому арсенал своїх знань, життєвий досвід, зробити власні, нехай незначні, але дуже необхідні кожній дитині, висновки та пошукові відкриття.

 

docx
Додано
8 квітня 2020
Переглядів
289
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку