Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Доповідь на шкільній педагогічній раді "Використання ІКТ в процесі самоосвіти вихователів як засіб підвищення професійної компетенції".

Про матеріал

Інформаційно-комунікаційні технології є ефективним технічним засобом, за допомогою якого педагоги мають змогу значно збагатити корекційно-розвивальний процес, стимулювати індивідуальну діяльність і розвиток пізнавальних процесів вихованців, розширити світогляд дитини, виховати творчу особистість, адаптовану до життя в сучасному суспільстві.

Перегляд файлу

 

 

Новожеланівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №39

Донецької обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання   ІКТ  в процесі  самоосвіти вихователів  як засіб  підвищення   професійної  компетенції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Підготувала   :  Гавілей  М.В

 

 

 

2016р.

 

Яким повинен бути вихователь на  сучасному етапі розвитку  суспільства?

Якими  загальнолюдськими  професійними

 якостями він повинен  володіти?

 

На думку вчених, основними проблемами, з якими зустрічаються  педагоги в цьому тисячолітті, є:

*постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів;

*ускладнення проблем виховання;

*безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання й виховання;

*розв’язання складних професійно-педагогічних проблем, які вимагають інтеграції знань, практичних умінь і навичок з таких суміжних з педагогікою наук, як філософія, психологія, медицина, економіка, та ін.;

*робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Усе це може здійснювати тільки  з високою професійною компетентністю, розвиненими творчими здібностями, високим рівнем інтелігентності, ерудованості, здібностей до безперервної освіти.                                                

 

 

 

Програма Intel® «Навчання для майбутнього» - найбільша спільна ініціатива Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України, ЦІППО АПН України, ОІППО, ОУОН ОДА та корпорації Intel щодо перепідготовки педагогічних кадрів з ІКТ та новітніх педагогічних технологій, яка уможливлює підготовку школярів до економіки знань XXI сторіччя та надає їм необхідні навички. Більшість знає корпорацію Intel виключно як розробника процесорів і виробника різноманітних комплектуючих для ПК. Однак, корпорація Intel представляє кілька програм. Основна мета більшості програм компанії - покращення життя людей за допомогою інформаційних технологій. Завдання цих програм різняться в залежності від їх спрямованості. У напрямку   «освіта» завданнями є інформатизація освіти, впровадження в освітній процес інноваційних методик та інформаційно-комунікаційних технологій. Це вдалий випадок, коли бізнес мети збіглися з цілями розвитку освіти у світовому масштабі. Програма Intel В® В«Навчання для майбутньогоВ»

 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (ІКТ) - це комплекс навчально-методичних матеріалів, технічних та інструментальних засобів обчислювальної техніки в навчальному процесі, формах і методах їх застосування для вдосконалення діяльності фахівців установ освіти.

 

Одним з пріоритетних стратегічних напрямків модернізації освіти в  Україні є забезпечення   дітей з обмеженими  можливостями  здоров'я  спеціальними  умовами  навчання.  Інформаційно-комунікаційні  технології  стали  перспективним  засобом  корекційно-розвиваючої  роботи з такими дітьми.

 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (ІКТ) - це комплекс навчально-методичних матеріалів, технічних та інструментальних засобів обчислювальної техніки в навчальному процесі, формах і методах їх застосування для вдосконалення діяльності фахівців установ освіти.

Використання ІКТ в моїй роботі відкриває можливості:

уявити наочно ті явища, які неможливо продемонструвати іншими способами;

створити позитивну мотивацію за рахунок використання засобів привернення уваги;

активізувати пізнавальну діяльність вихованців;

оптимально використовувати час на занятті;

бачити реакцію вихованців, вчасно реагувати на мінливу ситуацію.

 

Однією з найбільш вдалих форм підготовки та подання матеріалу до позакласних заходів вважаю створення мультимедійних презентацій. Застосування на заняттях електронних презентацій на сьогоднішній день досить актуально, тому що саме тут можливо врахувати специфіку конкретної групи вихованців, конкретний контингент дітей з урахуванням їх психічного, фізичного і емоційного рівня розвитку.

 

(Слайд  4 ).Використання мультимедійних презентацій у моїй педагогічній діяльності сприяє:

● підвищення  ефективності   матеріалу дітьми;

● підвищення швидкості запам'ятовування (включаються три види пам'яті дітей: зорова, слухова, моторна);

● активізації та розвитку вищих психічних функцій, дрібної моторики рук;

● формування теоретичного, творчого та рефлексивного мислення учнів, підвищення їх інтелектуально-творчого розвитку;

● створення додаткових візуальних динамічних опор для аналізу дитиною власної діяльності;

● підготовці дітей до світу, побудованого на цифрових технологіях.

 

Презентації powerpoint використовую на різних етапах спільної організованої діяльності:

На початку для позначення теми за допомогою питань по темі, що вивчається, створюючи проблемну ситуацію;

Як супровід мого пояснення презентації та її елементів (схеми, малюнки, відеофрагменти і т. Д.);

Як інформаційно-навчальне посібник;

Для контролю засвоєння матеріалу дітьми.

 

Мультимедійні презентації забезпечують методичну та дидактичну підтримку різних етапів заняття. При створенні презентації спочатку вибудовую в систему той матеріал, який потрібно повторити або узагальнити, розбиваю його на самостійні дидактичні одиниці - навчальні епізоди, кожен з яких становить певний слайд. Працюючи з окремим слайдом, продумую, за рахунок чого буде посилено навчальний ефект уроку: правильної послідовності подачі матеріалу на екран, вірним вибором ефекту анімації, колірної гами, поданням друкованого тексту, який повинен з'явитися на екрані в заздалегідь продуманий час.

 

Особливу увагу на занятті із застосуванням комп'ютерної техніки приділятися здоров'язберігаючих технологій: враховується дотримання як технічних, санітарно-гігієнічних, так і ергономічних вимог до заняття. Проведення фізкультхвилинок, зарядки для очей на таких уроках обов'язкові. Фізкультхвилинки для вихованців також може провести за допомогою презентації . Існують також комп'ютерні програми-тренажери для очей, що дозволяють дати відпочинок очам дитини.

 

 Використання створених мною мультимедійних презентацій показало, що у вихованців підвищилася мотивація пізнання, що проглядається в результатах діагностики, проведеної протягом навчального року (Додаток №2). Поліпшилася результативність виховання, підвищився інтерес до моїх занять. Проведення занять із застосуванням мультимедійних презентацій - це потужний стимул у вихованні. При цьому у мене з'являється можливість проявити творчий підхід до створення і проведення сучасного, повноцінного, цікавого заняття.

 

Використання ІКТ у виховній роботі зараз не тільки вельми актуально, але і э надзвичайно затребуваним. В результаті застосування ІКТ в нашій школі - інтернаті, значно підвищився інтерес  педагогів у використанні нових технологій, зросла зацікавленість дітей в олімпіадах, конкурсах і проектах, активізувалася  робота по створенню  портфоліо  вихованців.  Щороку  мої вихованці  беруть  участь в ряді районних, обласних та міжнародних інтернет - конкурсах із застосуванням ІКТ.

 

Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології є ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно збагатити корекційно-розвивальний процес, стимулювати індивідуальну діяльність і розвиток пізнавальних процесів вихованців, розширити кругозір дитини, виховати творчу особистість, адаптовану до життя в сучасному суспільстві.

 

 

 

         Література:

1. Гаврикова Л.П., Кремер О.Б., Підвальний С.Л. Управління індивідуалізованим навчанням в корекційної школі. - Воронеж: Видавництво «Наукова книга»

2. Князєва О.В. Застосування інформаційних технологій в спеціальній (корекційної) школі VIII виду. Корекційна педагогіка - М., 2009.- №4 (34)

3. Кукушкіна О.І. Комп'ютерні технології в контексті професії: навчання студентів. Дефектологія - М., 2001.

4. Мохаммад Н.В. доповідь «ІКТ в освітньому процесі» (http://pages.marsu.ru/iac/school/sc11/ikt.html)

5. Пузанов Б.П. Навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. М., 2001.

Переводчик Google для бизнеса –Инструменты переводчикаПереводчик сайтовСлужба "Анализ рынков"

 

 

 

 

 

 

                                          ВИСНОВОК

Використання ІКТ у виховній роботі зараз не тільки вельми актуально, але і надзвичайно затребуване. В результаті застосування ІКТ в нашій школі - інтернаті, значно підвищився інтерес педагогів у використанні нових технологій, зросла зацікавленість дітей в  конкурсах і проектах, активізувалася робота по створенню портфоліо вихованців.

Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології є ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно збагатити корекційно-розвивальний процес, стимулювати індивідуальну діяльність і розвиток пізнавальних процесів вихованців, розширити кругозір дитини, виховати творчу особистість, адаптовану до життя в сучасному суспільстві.

Для підвищення ІКТ компетенції вихователів школи вважаю  необхідним проводити наступну роботу: опрацювання прийомів і технік, обмін досвідом Методичні тижні, відкриті уроки , обговорення таких тем: "Інноваційні особливості електронного навчального середовища"; "Педагогічний дизайн мультимедійного уроку"; «Від інформаційної компетентності до інформаційної культури»; «Нові підходи до зміни якості середньої освіти через впровадження ІКТ в навчально-виховний процес»; Майстер-клас «SMART-технології в дії»; Тренінги «Твоя безпека в Інтернеті» «Оптимальність і ефективність інтерактивних вправ SMART- технологій»

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
3 березня 2018
Переглядів
2120
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку