Презентація"Алгоритм створення очно-заочної школи самоосвітньої діяльності педагогів"

Про матеріал


Досягнення висот педагогічної майстерності потребує максимальних особистих зусиль педагога позашкільного закладу, енергії, природних нахилів і здібностей, величезної працездатності і, чи не найголовніше, безмежне бажання стати педагогом – майстром.

Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання і виховання, доступне кожному педагогові, що постійно вдосконалюється; це єдність знань, методичних умінь, мовної культури, педагогічної техніки, такту й оптимізму. Ще Платон помітив, що будь-яка добре виконана діяльність, окрім уміння й натхнення, передбачає наявність міцних знань про те, як і чому. Навчання є одним із видів спільної діяльності того, хто вчить, і того, хто вчиться.

«Учитель живе доти, доки вчиться, тільки-но він перестає вчитися, у ньому помирає вчитель». (Костянтин Ушинський) Однією з необхідних умов успішного професійного зростання є цілеспрямована й систематична самоосвіта, бо, за словами Жан –Жака Руссо, тільки вона спроможна сформувати справді ерудовану та всебічно розвинену особистість, якою, без сумніву, повинен бути педагог – позашкільник ХХІ століття .

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Алгоритм створення очно-заочної постійнодіючої школи “Творчий розвиток педагогів”“Формальна освіта допоможе Вам вижити, а самоосвіта приведе Вас до успіху” Джимі Рон – філософ бізнесу, який розробляв стратегії діяльності багатьох відомих брендів

Номер слайду 2

Згідно із законом України “Про освіту” педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Сучасна модель педагогічного працівника передбачає: Готовність до застосування нових освітянських ідей;Здатність постійно навчатись;Постійний творчий пошук. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються в щоденній педагогічній практиці.

Номер слайду 3

Виклики часу, які мотивують до створення очно-заочної школи “Творчий розвиток педагогів”Інформаційна компетентність (знаходити, формувати, зберігати, приміняти інформацію)Інтеграція в світову систему освіти (вміння мислити, а не заучувати, саморозвиток, креативне мислення, взаємозв'язок набутих знать та життя)Глобалізація та міграція (розвиток комунікативних здібностей, виховання соціального та емоційного інтелекту)Розвиток ІКТ-технологій (орієнтація у всесвітній мережі знань, проектування)Глобальні проблеми людства (міждисциплінарні знання, проектна діяльність)Віртуалізація робочих місць (вміння самоорганізовуватися та саморозвиватися) Розвиток лайф-компетенцій (володіння здоровя'зберігаючими технологіями, саморозвиток, створення творчих проектів, сімейні цінності, унікальність педагога)

Номер слайду 4

Зовнішні чинники, які викликали труднощі в організації діяльності школи самоврядування в ПНЗ: Різний освітній рівень педагогів в закладі;Різні вікові рамки педагогів;Низька мотивація до атестації через відсутність шкали кваліфікацій педагогів;Відсутність батьківського та призового фондів;Занижений статус педагога ПНЗ в місті на рівні з педагогами шкіл та дитячих садків;Неповне навантаження більшості педагогів через брак коштів у кошторису;Низька заробітна плата (в порівнянні із педагогами шкіл);Відсутність спонсорів та меценатів, бажаючих допомагати обдарованим дітям та закладу

Номер слайду 5

Організація управлінської діяльностіВідпрацювання діагностики та самодіагностики професійної діяльності педагогів, визначення конкретних вимог стосовно самоосвіти;Затвердження проекту школи самоосвітньої діяльності на засіданні творчої групи, обговорення на МО, затвердження на педагогічній раді;Корегування системи внутрішнього контролю, виходячи з проблемної теми і завдань школи “Творчий розвиток педагогів”;Систематичне винесення питань, пов'язаних із самоосвітою на розгляд на МО, ШМП, ПР;Складання планів самоосвітньої діяльності педагогами, враховуючи сесійні періоди школи;

Номер слайду 6

Створення оптимальних умов для самоосвітньої роботи (бібліотека ПНЗ у закладі, матеріали методичного кабінету у розпорядженні педагогів, новинки дистанційного та заочного навчання на сайті Вільнянського ЦДЮТ) Фахові періодичні видання в розпорядженні педагогів;Консультації заступника директора з НВР, тьютерів з напрямків самоосвіти;Знайомство з психолого-педагогічними новинками кожні 15 днів на методичних оперативках при заступнику;Надання індивідуальної допомоги педагогам в узагальненні свого досвіду, в підготовці виступів та лекцій в школі самоосвіти, стимулювання до висвітлення досвіду в онлайн-виданнях;Систематичне підведення сесійних підсумків самоосвітньої роботи педагогів, врахування успіхів педагогів у конкурсі “Кращий керівник року”;Організація методичних “майданчиків успіху” педагогів, згідно вибраних проблемних тем та отриманих сертифікатів під час дистанційного навчання;Систематичне заємовідвідування відкритих занять та обмін досвідом;Використання кращих презентацій педагогів під час навчально-виховного процесу в циклі занять та виховних заходів;Проведення практичних занять та майстер-класів для громадськості педагогами, які мають успіхи у навчанні та сертифікацію під час онлайн-конференцій “Стильні іграшки”, “Живопис”, “Орігамі”, “Декупаж”, “Стильні аксесуари” та інші.

Номер слайду 7

Організація школи потребувала чіткого визначення: Рівень професійної компетентності кожного конкретного педагога (освіта, стаж, особливості гуртка);Здатність до зростання кожного конкретного педагога (мотивація, вік, психологічні особливості);Здатність до самоосвітньої діяльності;Потреби в методичній допомозі кожного конкретного педагога;Навантаження та вільний від роботи час кожного конкретного педагога;Ставлення кожного педагога до вимог, що висувала організація школи.

Номер слайду 8

Очно-заочна постійнодіюча школа “Творчий розвиток педагогів” Керівник школи – заступник директора з НВР, керівник – методист, філолог-викладач, керівник Народного художнього колективу театр-студії “БЕМС” Демиденко Світлана Вадимівна (тьютер з художньо – естетичного напряму)Тьютери школи: декоративно-ужитковий напрям – магістр з дизайну, викладач, дослідник Войта Т. В. (керівник гуртка “Калейдоскоп дизайну”, педагог студії “Майбутні зірочки”;психолого-педагогічний напрям – практичний психолог у закладах освіти Сиромятнікова Е. Г. (керівник хореографічного гуртка “Натхнення”, педагог студії “Майбутні зірочки”;

Номер слайду 9

іноземна філологія – директор ЦДЮТ, викладач англійської мови Савченко О. М.;здоров‘язберігаючі технології - вчитель фізичної культури, керівник напряму з фізичної реабілітації для дітей з особливими потребами Орлова С. А.;загальна культура, політологія – політолог, керівник театрального гуртка Топчій О. А.

Номер слайду 10

Мета створення очно-заочної школи. Змінити характер мислення педагогів, їх ціннісні пріоритети та форми поведінки, в основу яких закласти виважене та відповідальне ставлення до своєї професії, активну громадську позицію, вміння пристосовуватися до соціальних та освітянських змін та одночасно відчувати постійний потяг до творчості, проектування, особистих перемог. Підтримка індивідуального та самостійного навчання. Орієнтація на розвиток ключових компетентностей, які дадуть змогу виховати гуртківців, що успішно самореалізуються у життєвому просторі. Оновлення змісту позашкільної освіти на засадах прогнозування розвитку сучасного суспільства. Поширення перспективного досвіду педагогів ПНЗ та формування позитивного іміджу закладу.

Номер слайду 11

Основні завдання: Удосконалення теоретичних знань, професійної компетентності педагогів згідно напрямів;Оволодіння новими формами, методами, прийомами навчання та виховання;Вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду;Постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічного напряму;Вивчення та апробація (за потребою) інновацій в позашкільній освіті;Розвиток у позашкільному закладі творчості та інноваційних процесів, згідно викликів часу;Школа професійного саморозвитку відкриває можливості дослідницької, пошукової, творчої діяльності

Номер слайду 12

Форми роботи в очно-заочній школі: Очні: МО, лекції, тренінги, семінари, круглі столи, практикуми, взаємовідвідування занять, виховних заходів, майстер-класів, семінарів, курсів. Заочні: Самостійне вивчення літератури, перегляд газет, журналів, телепередач з профілю, онлайн-видань, участь у конкурсах, фестивалях, конференціях.

Номер слайду 13

Дистанційні: Вебінари видавництв “Основа”, “Ранок”; майстер-класи “Дистанційної академії”, академії “Перспектива”, навчання в незалежному онлайн-університеті “Intuit.ru”, навчання на курсах “Універсаріума”, PR METHEUS, BR.com.ua, svitppt.com.ua та інші, участь у майстер-класах незалежних онлайн-конференцій з живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, здоров'язберігаючих технологій (сертифікація участі), опрацювання матеріалів, розташованих на сайті Вільнянський ЦДЮТ, “Позашкілля Запорізького краю”, Освіта.юа, учительский журнал - онлайн, методичний портал, українська педагогіка, якість освіти, сучасна українська культура, opentest.ru, docme.ru, UKurok.ru, висвітлення досвіду в онлайн-виданнях, створення презентацій по вивченим темам.

Номер слайду 14

Розклад роботи очно-заочної школи: Серпнева сесія (20.08-27.08)Конференція за участі батьківської громадськості та представників органів учнівського самоврядування “Виклики суспільства ХХІ століття – підґрунтя для реформування позашкільної освіти”Цикл лекцій “Нормативно-правова база ПНЗ”Практикум “Ведення ділової документації керівника гуртка”Цикл ділових ігор “Особистісно зорієнтоване заняття – вимога навчально-виховного процесу ПНЗ”Круглий стіл “Національно-патріотичне виховання. Нормативно-правова база. Проектування роботи”Ділова гра “Перше заняття гуртківців – позитивний настрій на весь рік”Огляд плану дистанційного міжсесійного навчання (видавнича група “Основа”, “Дистанційна Академія”, “Перспектива”, “Ранок”, “Універсаріум”, “Ма. SSа – онлайн конференції” та інше. Семінар “Основні групи інноваційних педагогічних технологій”

Номер слайду 15

Жовтнева сесія (23.10-30.10)1. Технологія модульного навчання, можливості впровадження в практику роботи гуртків (перегляд вебінару Л. Федорця (видавництва “Основа” та круглий стіл з обговорення)2. Відкрите заняття для груп вищого рівня Народного художнього колективу театр-студії “БЕМС” з використанням технологій модульного навчання та “перевернутого класу” “Сучасний вертеп на Україні” (Демиденко С. В.) (дискус по результатам впровадження інновацій в театрі-студії “БЕМС”)3. Психолого-педагогічні особливості роботи з обдарованими дітьми, сучасні підходи до діагностики (лекція - Орлова О. Г., практикум - Сиромятнікова Е. Г.)4. Педагогічні читання, надбання гуманної педагогіки в практиці позашкільної освіти 5. Огляд новинок психолого-педагогічної преси та електронних видань6. Ділова гра “Інноваційний підхід до ведення заняття в ПНЗ”

Номер слайду 16

Творчі міжсесійні завдання:- Частково впровадити в систему занять елементи певної педагогічної технології, зробити самоаналіз та виступ під час сесії;Провести майстер-класи для гуртківців основного та вищого рівнів, батьків, педагогів після закінчення навчання на одній із онлайн-конференцій;Зробити авторську презентацію по переглянутим вебінарам;Зробити авторські презентації для застосування під час навчально-виховного процесу в гуртках (теми з культурології, сучасного мистецтва, історії тощо);Виготовити цикл карток, тестів для використання на заняттях гуртків;Підготувати матеріал для розділів на сайті “Вільнянський ЦДЮТ”;Разом із вихованціями розробити та вести сторіку Вконтакті, блог гуртка та інше.

Номер слайду 17

Січнева сесія (04.01 – 10.01)Національно-патріотичне виховання – попит часу чи педагогічна необхідність? (Круглий стіл)Інтерактивні форми та методи у виховній роботі ПНЗ (практикум з досвіду роботи, обговорення відкритих виховних заходів)Майстер-класи після навчання на майстер-класах онлайн-конференцій “Новорічна іграшка”, “Декупаж”, “Живопис”, “Стиль та дизайн”, “Підсвідоме”Перегляд вебінарів “Казкотерапія”, “Музикотерапія” (у записі), використання даних технологій у практиці роботи гуртків (з досвіду роботи)Обговорення після перегляду запису конференції з питань позашкільної освіти в рамках змін в Законі України “Про освіту”

Номер слайду 18

Березнева сесія (23.03 – 30.03)1. Практичні інноваційні методи та прийоми на заняттях гуртків, впроваджені керівниками ЦДЮТ в рамках роботи над проблемною темою (ділові ігри)2. Організація дитячого самоврядування. Досвід роботи українських колег. Проблеми та перспективи (семінар)3. Круглий стіл по обговоренню матеріалів сайтів “Українська педагогіка”, “Учительський журнал”, матеріалів педагогічної періодики4. Обговорення переглянутих у записі вебінарів “Виховання без покарання”, “Перевернутий клас”, “Особистісно – зорієнтований урок”

Номер слайду 19

Червнева сесія (2.06 – 12.06)1. Практикум “Ігрова діяльність в літньому таборі”;2. Практикум по проведенню одноденних походів по місцям рідного краю;3. Круглий стіл – обговорення методичних “майданчиків успіху” педагогів;4. Звіти педагогів про результати навчання у школі самоосвіти;5. Підведення підсумків міжсесійного періоду, визначення переможців у номінації “Відмінник школи “Творчий розвиток педагогів””;6. Подання кандидатури на перемогу у конкурсі ЦДЮТ “Кращий керівник року”;7. Практикум “Здоров’язберігаючі методи та прийоми для педагогів”;8. Вибір педагогами творчих домашніх завдань на літній період.

Номер слайду 20

Результат самоосвітньої діяльності може мати різні форми представлення: Традиційні форми: Доповідь, виступ на семінарі, МО, ПР, ШМПРозробка пакету стандартного планування з теми чи груп тем, розробка комплекту дидактичного матеріалу з направлень гуртка, збірники практичних робіт, розробка комплектів роздаткового матеріалу з теми, розробка тематичних виховних заходів, розробка пакету конспектів занять гуртка.Інноваційні форми: Проект з теми, розробка електронних занять, методичних порадників тощо, створення особистої чи предметної веб-сторінки, блогу, презентацій, створення електронної бібліотеки літератури згідно програми. Створення пакетів завдань в технології “перевернутого класу”

Номер слайду 21

Види залікових робіт слухачів очно-заочної школи:Інноваційні підсумкові заняття;Опис досвіду;Ведення блогу, веб-сторінки;Висвітлення тем в онлайн-виданнях, на методичних сайтах;Проведення майстер-класів;Участь у травневій виставці “Педагогічний вернісаж” (по результатам самоосвітньої діяльності);Творчі звіти педагогів;Розробка методичних матеріалів.

Номер слайду 22

Мотивація до успішного навчання в очно-заочній школі: Перемога в конкурсі “Кращий керівник року”Першочергове нарахування матеріального заохочення. Подання кандидатури педагога на нагородження грамотами різного рівня. Висвітлення досвіду педагога на сайті “Вільнянський край”Висвітлення досвіду педагога на шпальтах районної газети. Висвітлення досвіду педагога на батьківській конференціїСертифікація після дистанційного навчання Високий попит на направлення, яке координує педагог

Номер слайду 23

Результати роботи очно-заочної школи з червня 2015 року. Сертифікація дистанційного навчання педагогів -Орлова О. Г., Демиденко С. В., Кривогуз В.Є., Орлова С. О., Войта Т. В., Сиромятнікова Е. Г., Купцевич Н.І. Публікація досвіду роботи в онлайн-виданнях (“Учительський журнал – онлайн”, “Практична конференція з національно-патріотичного виховання”, сайт “Позашкільна освіта України”, методичний портал освітян) педагогів Демиденко С. В., Орлова О. Г., Орлова С. О., Тріщук І. В. Проведення майстер-класів після сертифікації дистанційного навчання педагогами Дробоног О. О., Войта Т. В., Орлова О. Г.

Номер слайду 24

Результати роботи очно-заочної школи з червня 2015 року. Перемоги в обласних конкурсах науково-методичних розробок – Демиденко С. В., Тріщук І. В., Нагорний Л.І. Представлення робіт педагогів Демиденко С. В., Орлова О. Г. в електронному збірнику наукових праць ЗОІППО, випуск №2 (20) травень 2015, тематичне направлення “Філософія, культурологія у контексті неперервної освіти”Представлення роботи педагогів Демиденко С. В., Линник В. В. в електронному збірнику “Здобутки освітян Запорізького краю”, випуск №14 2013 року “Організація роботи органів дитячого самоврядування в умовах ЦДЮТ”

pptx
Додано
4 березня 2018
Переглядів
426
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку