Доповідь з теми "Формування ключових компетентностей в умовах становлення Нової української школи"

Про матеріал

Доповідь з теми "Формування ключових компетентностей в умовах становлення Нової української школи"

Учитель живе доти, доки вчиться; щойно він

перестає вчитися, у ньому помирає вчитель

К.Ушинський

Перегляд файлу

Формування ключових компетентностей  в умовах становлення  Нової української школи

 

 Учитель живе доти, доки вчиться; щойно він

                                               перестає вчитися, у ньому помирає вчитель

                                                                                                 К.Ушинський

 

Методична робота сьогодні вимагає не лише формування педагогічної майстерності, що спрямована на вдосконалення знань, умінь і навичок педагога, а й створення умов для підвищення рівня професійно-особистісного саморозвитку вчителя, готовності до інновацій, формування ключових компетентностей. Сучасний учитель – це носій освітніх суспільних змін. Основне завдання освітян – виховати особистість, патріота, інноватора. Але для цього потрібен педагог із високою компетентністю, розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, високим рівнем інтелігентності, духовно-морального потенціалу, конкурентоспроможності, ерудованості, здатний до безперервної освіти.

Організація науково-методичної роботи в Будильському НВК ґрунтується на діагностуванні, аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня фахової підготовки педагогічних кадрів, підвищення їх кваліфікації та здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти Сумської обласної державної адміністрації, Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти Лебединської районної державної адміністрації. Цілеспрямована робота з підвищення професійної компетентності та фахового рівня педагогічних працівників Будильського НВК спрямована на вирішення методичної проблеми: «Від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах». Методична робота закладу спрямована на формування вчителя не тільки як носія знань, а й такого, що дбає про здоров’я дитини, розвиває ключові компетентності в учнів, вміє підготувати конкурентоспроможного та соціально адаптованого випускника, достатньо мобільного, здатного навчатися впродовж життя.

Одним зі шляхів реалізації загальношкільної методичної проблеми є робота творчої групи «Інновації», мета якої – вивчення інноваційних педагогічних технологій та їх поширення. Члени творчої групи проводили відкриті уроки, брали участь у науково-методичних семінарах, виступали на оперативно-методичних нарадах; вивчався передовий педагогічний досвід щодо формування ключових компетентностей у дітей; проводилися декади педагогічної майстерності вчителів з метою демонстрації інноваційних технологій. Робота групи постійно висвітлювалась у «Методичному бюлетені».

Науково-методична робота в колективі реалізується через обмін досвідом роботи, шляхом навчання педагогів на курсах підвищення кваліфікації, на навчальних семінарах, відкритих уроках тощо.

Вивчався передовий педагогічний досвід вчителя математики Ворожко Л.В. на районному та обласному рівні. Матеріали вчителя на тему «Інтерактивні технології як шлях підвищення рівня знань учнів з математики» схвалено вченою радою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Досвід роботи Ворожко Л.В. занесено до обласної картотеки. Кожного року педагогічні працівники беруть участь у педагогічних конкурсах . Переможцем районного та лауреатом обласного конкурсу «Учитель року – 2018» в номінації «Учитель фізики» стала Муренко І.В. Вчителі закладу постійно беруть участь в експериментальній діяльності (апробація підручників).

 З метою підвищення ефективності освітнього процесу всі педагоги закладу створюють умови для формування творчої особистості, розвитку критичного мислення учнів, їх комунікативних навичок, вміння аналізувати, робити висновки. У закладі особлива увага приділяється роботі з обдарованими дітьми і  спрямована на розвиток  здібностей дітей, навчальних досягнень, забезпечення необхідних умов їх навчальної та позаурочної діяльності. Щорічно учні Будильського НВК є переможцями І – ІІ етапів та учасниками ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. Школярі залучаються до участі у Всеукраїнському конкурсі ім. П. Яцика, мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка, Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок», фізичному конкурсі «Левеня», інтернет-олімпіадах «На урок» тощо.

У 2006 році заклад став лауреатом Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України» у номінації «Школа педагогічного пошуку» і нагороджений дипломом та іменним подарунком.

Актуальною для учасників освітнього процесу є робота над проектами. У 2009 році педагогічний колектив брав участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю», за підсумками якого школа була занесена до обласної мережі шкіл сприяння здоров’ю.

За досягнуті успіхи у справі фізичного виховання учнів та активну і результативну участь в обласному огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах області обласним управлінням освіти заклад нагороджений дипломом ІІ ступеня.

У 2012 році заклад увійшов до мережі шкіл Дружніх до дитини. У 2014 році педагогічний колектив закладу отримав подяку Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за ефективну та плідну роботу з превентивної освіти та зайняв ІІІ місце в обласному конкурсі Шкіл дружніх до дитини. Заклад і надалі здійснює реалізацію Всеукраїнського превентивного проекту «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу у діяльності Шкіл дружніх до дитини», що проводиться за підтримки Європейського Союзу.

В рамках проекту «Школа дружня для дитини» учні закладу беруть участь у цікавому проекті «Маршрут безпеки», чим пропагують серед однолітків здоровий спосіб життя. Традиційними є виступи учнів нашого закладу в районному конкурсі «Юні інспектори дорожнього руху». В закладі діє агітбригада «Шанс».

Учителями розроблено колективні проекти, які об’єднані спільною назвою «Школа – соціокультурний центр села, середовище для інтелектуального, фізичного, духовного розвитку особистості», а саме: «Добрик крокує планетою»; «Моральне самовдосконалення особистості»; «Розвиток творчих здібностей особистості»; «Виховання патріота України»; «Книга вчить, як на світі жить»; «Шкільна їдальня. Культура споживання їжі»; «Весела перерва. Активно відпочиваємо»; «Сприяння здоров’ю».

У рамках канадсько-українського проекту «4Н», метою якого було формування якостей лідера у сільської молоді, створено проекти «Квітучий сад на вікні», «Клумба моєї мрії», «Лікарські рослини». Вони утворені з метою розвитку соціальних навичок школярів, уміння спілкуватися та відстоювати свою думку, підвищувати рівень культури, пропагувати здоровий спосіб життя, здійснювати профорієнтацію молоді.

Формуванню здорового способу життя школярів сприяють різноманітні гуртки та секції: «Бокс», «Панкратіон», «Футбол», «Народні обереги», «Історики-краєзнавці», «Криниченька», «Хореографічний», «Народна іграшка», «Юні любителі природи». До них залучені всі учні закладу.

Вихованці закладу неодноразово посідали призові місця в обласних спортивних змаганнях. Так, Приходько М. виборов І місце у чемпіонаті Сумської області та ІІ місце у чемпіонаті України з панкратіону серед юніорів.

Випускники закладу щороку складають ЗНО. Будильский НВК у рейтинзі шкіл Сумської області за результатами ЗНО посідає 76 місце з 294 навчальних закладів. В 2016-2017 навчальному році під час ЗНО 8 учнів НВК набрали 180 – 186 балів (всього по району таких учнів 10). Всі вступили до вищих навчальних закладів.

У закладі проводиться профорієнтаційна робота серед учнів для популяризації різноманітних професій у тому числі професій педагога.

З метою підвищення рівня індивідуальної захищеності молоді в умовах епідемії ВІЛ/СНІДу та формування толерантного ставлення до людей, які живуть із ВІЛ у 8-9 класах їз варіативної складової введено по 1 годині тренінгового курсу «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» за програмою навчального курсу для учнівської молоді старшого підліткового та юнацького віку.

У старшій школі запроваджено профільне навчання за біотехнологічним профілем для забезпечення поглибленого вивчення природничих дисциплін, створення умов для диференціації змісту освіти старшокласників та з урахуванням інтересів і побажань батьків та учнів. Біотехнологічний профіль передбачає поглиблене вивчення біології та екології. З метою задоволення освітніх потреб учнів та здійснення профільного навчання введено по 1 годині курсів за вибором «Розв’язування задач з генетики» (11 клас) та «Цитологія» (10 клас).

З метою проведення експериментальних досліджень, відпрацювання нових методик навчання і виховання підростаючого покоління, розвитку професійної компетентності педагогів та упровадження нових Державних стандартів освіти укладено угоду про наукове співробітництво з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України. У закладі було проведено майстер-клас з учнями старшої ланки з біології кандидатом наук, доцентом кафедри мікробіології СНАУ Лівощенко Л.П. Також заключені угоди про співпрацю з Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка, Глухівським національним педагогічним університетом ім. О.Довженка, вищим навчальним комунальним закладом Сумської обласної ради «Лебединським педагогічним училищем» ім. А.С.Макаренка.

      Учні, що навчаються у допрофільних і профільних класах є переможцями олімпіад з екології, біології. У 2016 році переможцями ІІ етапу олімпіад стали Безкоровайна А.(11 клас), Ромась І.(10 клас). Пройшли навчання у МАН за біологічним профілем (2015-2016 н.р.) Ромась І., Некрасова В.(10 клас). Учні закладу щороку є переможцями Міжнародного природничого конкурсу «Колосок».

Аналізуючи подальше навчання та працевлаштування випускників, педагогічний колектив дійшов висновку, що 53% колишніх учнів, які навчалися в класах природничого профілю, обирають професії, які тим чи іншим чином пов’язані з вивченням природничих наук, вступаючи на навчання в Сумський національний аграрний університет, Сумський державний університет, Сумський державний педагогічний університет, Лебединське медичне училище, педагогічне училище, Лебединське вище професійно-технічне училище лісового господарства, Лохвицький технікум хімічної промисловості, М.-Висторопський технікум.

 В закладі працюють фахівці психологічної служби. Вони залучаються до проведення педагогічних рад, готують змістовні виступи на батьківські збори, психолого-педагогічні консиліуми, залучаються до різнопланової  методичної роботи шляхом проведення тренінгів, ділових ігор, діагностичної роботи, моніторингів, надають консультації  дітям з таких питань: взаємовідносини з однолітками, підготовка до ДПА, ЗНО, розв’язання конфліктних ситуацій,  вибір майбутньої професії, проблеми особистісного характеру.

      Із всього вище сказаного слід додати, що освітня реформа тільки тоді буде мати успіх, якщо кожен педагог стане реформатором власного щоденного навчального досвіду.

docx
Додано
1 листопада 2018
Переглядів
1129
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку