10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Дослідницька робота до МАН з астрономії на тему "Вплив змін фаз місяця на організм людини"

Про матеріал

Поставили перед собою мету перевірити, чи дійсно Місяць впливає на людину. Вплив цей дійсно спостерігається, проте він не такий сильний. Це пояснюється тим, що століттями людський організм пристосовувався до нього. Але все ж, влив на людський організм нашого супутника проявляється і в наші дні. Про вплив фаз Місяця на організм людини відомо з давніх часів, ми лише перевірили цей вплив і спробували з'ясувати причини. І загалом виділили наступне: перерозподіл приливних сил; зміна магнітного поля Землі в залежності від зміни магнітного поля Місяця при різних місячних фазах; в різній мірі намагнічування водного середовища, флори і фауни в залежності від місячних фаз; опосередкований вплив Місяця через атмосферу (зміна температури, вологості, атмосферного тиску); перерозподіл енергії при зміні місячних фаз.

Перегляд файлу

1

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК  УКРАЇНИ

 

ЖИТОМИРСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

 

 

 

ВІДДІЛЕННЯ: ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ

СЕКЦІЯ: АСТРОНОМІЯ ТА АСТРОФІЗИКА

БАЗОВА ДИСЦИПЛІНА: ФІЗИКА

 

 

 

 

 

ВПЛИВ ЗМІНИ ФАЗ МІСЯЦЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр автора

 

 

 

 

 

 

2014 р.

Тези науково-дослідницької роботи

Відділення: Фізика і астрономія

Секція: Астрономія і астрофізика

Тема роботи: Вплив зміни фаз Місяця на організм людини

Автор:

Гринчук Вадим Олексанрович, учень ІІ курсу Державного навчального закладу «Бердичівське вище професійне училище»

Педагогічний керівник:

Осипчук Олена Валеріївна, викладач фізики та астрономії Державного навчального закладу                                                                                            «Бердичівське вище професійне училище»

Науковий керівник:

Рудніцький Віктор Леонідович, старший викладач кафедри фізики Житомирського державного університету ім. І. Франка

 

Мета роботи: визначення впливу змін фаз Місяця на організм людини.

Об’єкт дослідження: зміни фаз Місяця, а також учні та викладачі ДНЗ «Бердичівське ВПУ».

Методи дослідження: теоретичні та експериментальні.

Висновок: Поставили перед собою мету перевірити, чи дійсно Місяць впливає на людину. Вплив цей дійсно спостерігається, проте він не такий сильний. Це пояснюється тим, що століттями людський організм пристосовувався до нього. Але все ж, влив на людський організм нашого супутника проявляється і в наші дні. Про вплив фаз Місяця на організм людини відомо з давніх часів, ми лише перевірили цей вплив і спробували з'ясувати причини. І загалом виділили наступне: перерозподіл приливних сил; зміна магнітного поля Землі в залежності від зміни магнітного поля Місяця при різних місячних фазах; в різній мірі намагнічування водного середовища, флори і фауни в залежності від місячних фаз; опосередкований вплив Місяця через атмосферу (зміна температури, вологості, атмосферного тиску); перерозподіл енергії при зміні місячних фаз.

 

 

ЗМІСТ

Вступ.................................................................................................................................4

Розділ 1. Місяць - єдиний супутник Землі....................................................................6

1.1.Загальні відомості про Місяць.................................................................................6

1.2. Будова Місяця...........................................................................................................7

1.3. Фази Місяця..............................................................................................................9

Висновки до 1 розділу...................................................................................................10

Розділ 2. Вплив зміни фаз місяця на організм людини..............................................11

2.1. Як впливає Місяць на людину?.............................................................................11

2.2. Вплив молодого Місяця на організм людини......................................................17

2.3. Вплив повного Місяця на організм людини........................................................20

2.4. Вплив місячного затемнення на організм людини..............................................23

2.5. Вплив на організм людини максимально наближеного до Землі Місяця.........26

Висновки до 2 розділу…...............................................................................................29

Висновок.........................................................................................................................30

Список використаних джерел.......................................................................................32

Додатки...........................................................................................................................34

Додаток А.......................................................................................................................35

Додаток Б .......................................................................................................................36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 Робота присвячена темі «Вплив зміни фаз Місяця на організм людини».

Актуальність та доцільність обраної теми.

Про вплив небесних тіл на самопочуття людини говорилося достатньо, а як бути з єдиним супутником Землі - Місяцем?

Місячна гравітація викликає підйом рівня океану на 1,5 метра, а у вузьких затоках ця величина досягає 12-16 метрів. Навіть тверда оболонка Землі реагує на рух Місяця - вона піднімається на 50 сантиметрів (відбувається такий підйом досить рівномірно, тому ми не помічаємо цього). Тому не дивно, що людський організм, який складається на 80% з рідини, схильний до впливу Місяця.

Влада цього супутника над земним життям була відзначена ще Цицероном.

Пройшли часи, коли вплив Місяця на наш організм піддавали сумніву. Величезне значення для нас мають процеси, що відбуваються на Сонці. Без участі Сонця життя на Землі взагалі було б неможливим. Але Місяць, що значно менший від Сонця за розмірами, знаходиться набагато ближче до Землі. Тому співвідношення маси Місяця і відстані до неї призводить до набагато більшого впливу Місяця на планету Земля і всі розташовані на ній об'єкти. У своїй роботі я хотів би дослідити даний вплив.

Мета роботи: визначення впливу змін фаз Місяця на організм людини.

Під час написання роботи були поставлені наступні завдання:

 1. Провести аналіз літературних джерел з даної теми.
 2. Визначити, чи впливає Місяць на людину.
 3. Вплив молодого Місяця на організм людини.
 4. Вплив повного Місяця на організм людини.
 5.  Вплив місячного затемнення на організм людини
 6. Вплив на організм людини максимально наближеного до Землі Місяця.

Об’єкт дослідження: зміни фаз Місяця, а також учні та викладачі ДНЗ «Бердичівське ВПУ».

Предмет дослідження: вплив зміни фаз Місяця на організм людини.

Методи дослідження.

Під час виконання роботи були використані теоретичні та експериментальні методи дослідження.

Теоретичне дослідження здійснювалося проведенням аналізу літературних джерел, зокрема підручники, статті, наукові дисертації, курсові роботи, реферати, а також використовувалась мережа інтернет.

Дуже добре розкрита дана тема в таких авторів: Гурова А.І., Смірнов С.М., Шахненко В. І., Войнов В. І., Рабштейн В. А., Чепасов В. І., Дубров А.П., Комков Н. А., Максімов І. В., Саруханян Є. І., Смирнов Н. Н., Нейман В. Б., Нікберг І. М., Смірнов С. М., Томпакова Є. Ф., Чепасов В. І., Сапронова Є. В., Шехтман В. М., Шахненко В. І..

Під час експериментального дослідження використовували метод спостереження, а також емпіричні методи (бесіда та анкетування).

Робота носить теоретичний характер .

Під час виконання роботи:

 • удосконалили теоретичні знання з даної теми;
 • показали вплив молодого, повного Місяця на організм людини;
 • показали вплив максимально наближеного до Землі Місяця;
 • показали вплив місячного затемнення на організм людини;
 • дослідили вплив зміни місячних фаз на людський організм.

Дані дослідження дають змогу  мінімізувати влив людського фактору на навчальний чи робочий процес.

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. МІСЯЦЬ - ЄДИНИЙ СУПУТНИК ЗЕМЛІ

1.1.Загальні відомості про Місяць

Місяць - єдиний природний супутник планети Земля. Другий за яскравістю об'єкт на земному небосхилі після Сонця і п'ятий за величиною природний супутник планет Сонячної системи. Станом на 2014 перший і єдиний позаземний об'єкт природного походження, на якому побувала людина. Середня відстань між центрами Землі і Місяця - 384 467 км: http://uk.wikipedia.org.

Планетарні характеристики

Радіус = 1738 км

Велика піввісь орбіти = 384 400 км

Орбітальний період = 27,321 661 діб

Ексцентриситет орбіти = 0,0549

Нахил орбіти до екватора = 5,16

Температура поверхні = від −160° до +120 °C

Доба = 708 годин

Середня відстань від Землі = 384 400 км (у перигеї - 356 400 км, в апогеї -406 800 км).

Місяць привертав увагу людей з доісторичних часів. Це другий за яскравістю об'єкт на небосхилі після Сонця. Оскільки Місяць обертається навколо Землі з періодом близько місяця, кут між Землею, Місяцем і Сонцем змінюється; ми спостерігаємо це явище як цикл місячних фаз. Період часу між послідовними новими місяцями становить 29,5 днів (709 годин): http://uk.wikipedia.org.

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Будова Місяця

Поверхню Місяця можна поділити на два типи: дуже стара гірська місцевість з великою кількістю кратерів (місячні материки) і відносно гладенькі і молоді місячні моря. Місячні моря, які становлять приблизно 16% всієї поверхні Місяця, - це величезні кратери, що виникли в результаті зіткнень з небесними тілами, які були пізніше затоплені рідкої лавою. Більшу частину поверхні вкрито реголітом - сумішшю тонкого пилу і скелястих уламків, утворених зіткненнями з метеоритами. З незрозумілої причини місячні моря сконцентровано на зверненому до Землі боці: http://uk.wikipedia.org.

Більшість кратерів на оберненому до Землі боці Місяця названо іменами відомих осіб історії науки, таких як Тихо Браге, Коперник і Птолемей. Особливості ландшафту на зворотному боці мають сучасніші назви на кшталт Аполлон, Гагарін і Корольов - здебільшого це російські назви, оскільки перші знімки зворотного боку зроблено радянським кораблем «Луна-3». На додачу до цих особливостей, на зворотному боці Місяця є величезний басейн кратерів розміром 2250 км у діаметрі та 12 км завглибшки. Цей найбільший у Сонячній системі басейн є чудовим прикладом багатокільцевого кратера, який утворився внаслідок зіткнення. Він розташований у західній частині видимого боку (його видно з Землі) [6].

Також, виділяють другорядні деталі місячного рельєфу - бані, хребти, долини і тріщини, котрі називаються місячними борознами (риллами).

Місяць - диференційоване тіло, він має кору, мантію і ядро, які різняться за хімічним складом. Оболонка внутрішнього ядра багата залізом, вона має радіус 240 км, рідке зовнішнє ядро складається в основному з рідкого заліза і має радіус приблизно 300-330 кілометрів. Навколо ядра розташовано частково розплавлений прикордонний шар радіусом близько 480-500 кілометрів. Ця структура, як вважають, утворилася в результаті фракційної кристалізації з глобального океану магми, незабаром після утворення Місяця - 4,5 мільярда років тому. Місячна кора в середньому має товщину приблизно 50 км: http://uk.wikipedia.org.

Рис.1.1. Будова Місяця

Серед супутників у Сонячній системі Місяць посідає друге місце за густиною (після Іо). Внутрішнє ядро Місяця мале, його радіус близько 350 км, це тільки приблизно 20% від розміру Місяця, на відміну від приблизно 50% у більшості інших землеподібних тіл. Складається місячне ядро із заліза, легованого невеликою кількістю сірки й нікелю.

Місячний ландшафт своєрідний і унікальний. Місяць весь покритий кратерами різного розміру - від сотень кілометрів до пари міліметрів. Довгий час вчені не могли заглянути на зворотний бік Місяця, це стало можливо з розвитком технологій. Зараз вчені вже створили дуже докладні карти обох поверхонь Місяця. Детальні місячні карти складають для того, щоб в найближчому майбутньому підготуватися для висадки людини на Місяць, вдалого розташування місячних баз, телескопів, транспорту, пошуку корисних копалин, тощо: http://uk.wikipedia.org.

У колишньому СРСР було створено «Повну карту Місяця» у масштабі         1: 5 000 000 та глобус Місяця у масштабі 1:10 000 000. Для окремих ділянок є великомасштабні карти, масштабом від 1:1 000 000 до 1:40, створені в СРСР та США [5]. 2011 року в Інтернеті було опубліковано найдокладнішу фотографію зворотного боку Місяця [6]. Зображення було складене з безлічі світлин, отриманих зондом NASA під назвою LRO.

 

 

 

1.3. Фази Місяця

Фази Місяця - зміни видимої з Землі освітленої частини місячної поверхні. Внаслідок змін взаємного розташування Сонця, Землі та Місяця фази постійно змінюються.

Не будучи самосвітним, Місяць видний тільки в тій частині, куди падають сонячні промені, або промені, відбиті Землею, тобто фази Місяця. Кожен місяць наш супутник, рухаючись по орбіті, проходить між Землею і Сонцем, і звернений до нас темною стороною. В цей час настає молодий Місяць.

Через 1 - 2 дні після настання молодого Місяця на західній частині неба з'являється вузький «яскравий серп». Інша частина місячного диска в цей час слабо освітлена Землею.

Через 7 днів Місяць відходить від Сонця на 900 км. Після цього настає перша чверть, коли освітлена рівна половина диска Місяця і термінатор, тобто лінія розділу світлої і темної сторони, стає прямою - діаметром місячного диска[2].

У наступні дні термінатор стає опуклим, вид Місяця наближається до світлого кола і через 14 - 15 днів настає повний Місяць. Через 22 дні спостерігається остання чверть Місяця. Кутова відстань Місяця від Сонця зменшується, вона знову стає серпом і через 29.5 доби знову настає молодий Місяць: http://referat.repetitor.ua.

Проміжок між двома послідовними молодиками називається синодичним місяцем, що має середню тривалість 29.5 доби. Синодичний місяць більше сидеричного, тому що Земля за цей час проходить приблизно 113 обертів своєї орбіти. Місяць, щоб знову пройти між Землею і Сонцем, повинен здійснити додатково ще 113 обертів навколо своєї орбіти, на що витрачається не більше 2 діб.

Якщо молодий Місяць знаходиться поблизу одного з вузлів місячної орбіти, відбувається сонячне затемнення, а повний Місяць біля вузла супроводжується місячним затемненням. Система фаз Місяця послужила основою для ряду календарних систем: http://uareferat.com.

ВИСНОВКИ ДО 1 РОЗДІЛУ

Місяць - єдиний природний супутник планети Земля. Другий за яскравістю об'єкт на земному небосхилі після Сонця і п'ятий за величиною природний супутник планет Сонячної системи. Станом на 2014 рік Місяць - перший і єдиний позаземний об'єкт природного походження, на якому побувала людина. Середня відстань між центрами Землі і Місяця - 384 467 км.

Місяць привертав увагу людей з доісторичних часів. Це другий за яскравістю об'єкт на небосхилі після Сонця. Оскільки Місяць обертається навколо Землі близько місяця, кут між Землею, Місяцем і Сонцем змінюється; ми спостерігаємо це явище як цикл місячних фаз. Період часу між послідовними новими місяцями становить 29,5 днів (709 годин).

Поверхню Місяця можна поділити на два типи: дуже стара гірська місцевість з великою кількістю кратерів (місячні материки) і відносно гладенькі і молоді місячні моря. Місячні моря, які становлять приблизно 16% всієї поверхні Місяця - це величезні кратери, що виникли в результаті зіткнень з небесними тілами, які були пізніше затоплені рідкої лавою. Більшу частину поверхні вкрито реголітом - сумішшю тонкого пилу і скелястих уламків, утворених зіткненнями з метеоритами.

Місяць - диференційоване тіло, він має кору, мантію і ядро, які різняться за хімічним складом. Оболонка внутрішнього ядра багата залізом, вона має радіус 240 км, рідке зовнішнє ядро складається в основному з рідкого заліза і має радіус приблизно 300-330 кілометрів.

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ЗМІНИ ФАЗ МІСЯЦЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

2.1. Як впливає Місяць на людину?

Вже давно відомо, що Місяць безпосередньо впливає на відливи і припливи води, життя рослин і клювання риби. Тоді справедливо стверджувати, що Місяць і людина також взаємопов'язані. Чи існує вплив Місяця на людину? http://uadiets.com.

Вчені вже відстежили залежність біоритмів людини від обертання Місяця навколо Землі. Всі ми знаємо, що всі небесні тіла в цьому світі мають свій цикл, так і Місяць, як одне з таких тіл має місячний цикл, який триває протягом 28-30 діб, і добовий цикл, коли Місяць робить оборот навколо Землі, який триває 24 години. Якщо з добовим циклом все зрозуміло, то про місячний цикл хочеться уточнити, що майже половина календарних місяців у році має незакінчений цикл і складається з 29 місячних днів. Зазвичай, коли місячний цикл має 29 місячних днів, практика показала, що він дуже важкий для людини, так як виявляється найчастіше дуже напруженим. Коли місяць випадає довжиною в 30 днів, то це більш сприятливо для людини, так як вплив Місяця на людину сприятливіший: http://jijour.com.

Рис.2.1. Рух місяця навколо сонця

Люди, які охоче піднімають голову вгору і дивляться на Місяць, знають, що він проходить у своїй подорожі по нічному небу 4 фази, які пов'язані з положенням Місяця відносно Сонця, а саме, молодий-повний Місяць - дні першої (зростання) і третьої чверті (спадання). Кожна з фаз розтягнута в часі приблизно на тиждень. Всі ці фази по-своєму видовищні, але кожна з них по-своєму впливає на людину: http://jijour.com.

З цією метою ми задали питання учням і викладачам ДНЗ «Бердичівське ВПУ»: «Чи відчуваєте на собі вплив Місяця?».

Серед 284 опитаних осіб 184 (65%) відповіли позитивно на поставлене питання, 62 (22%) – негативно, 38 (13%) – не змогли дати відповідь на питання.

Діаграма 2.1.

Результати опитування

Чи впливає молодий Місяць на учнів нашого училища і чи відображається цей вплив на успішності учнів?

Відповідь на це питання вирішили дати, провівши опитування, суть якого полягало в наступному: з учнями групи 22 ТС та 13К  проводили математичні диктанти під час молодого Місяця, повного Місяця і місячного затемнення. Диктанти були однотипні, нескладні, елементарні: множення, ділення, сума, різниця. Рівень складності був відповідний розвитку учнів. Диктанти проводилися в один і той самий час (друга пара).

Ось приклад проведеного диктанту:

1.     2 3/5+3 1/5

2.     3,99+2,01

3.     0,7-0,06

4.     3,1·3,7+3,1·6,3

5.     8,1+2,99+1,01

6.     (93·7+141)·72

7.     1,53·54-0,42(512-491,3)+1,116

Результати оформимо у вигляді двох таблиць.

Таблиця 2.1.

Вплив молодого Місяця на рівень успішності

Група

Кількість

учнів

Низький рівень успішності

Середній

рівень успішності

Достатній рівень успішності

Високий рівень успішності

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

13 К

28

2

7,2

6

21,4

14

50

6

21,4

22 ТС

20

1

5

7

35

8

40

4

20

 

Діаграма 2.2.

Вплив молодого Місяця на рівень успішності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.2.

Вплив повного Місяця на рівень успішності

Група

Кількість

учнів

Низький рівень успішності

Середній

рівень успішності

Достатній рівень успішності

Високий рівень успішності

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

13 К

25

4

16

9

36

9

36

3

12

22 ТС

17

3

17,7

7

41,2

4

23,4

3

17,7

 

Діаграма 2.3.

Вплив повного Місяця на рівень успішності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.3.

Вплив місячного затемнення на організм людини

Група

Кількість

учнів

Низький рівень успішності

Середній

рівень успішності

Достатній рівень успішності

Високий рівень успішності

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

13 К

26

2

7,7

5

19,2

14

53,8

5

19,3

22 ТС

16

1

6,3

4

25,2

8

50,4

3

18,1

 

Діаграма 2.4.

Вплив місячного затемнення на організм людини

                  

 

Результати диктанту, який проводився під час повного Місяця набагато гірші, ніж під час молодого. Низький рівень успішності  учні групи 13 К показали в період молодого Місяця та місячного затемнення, і дорівнюють відповідно 7,2% та 7,7%, коли під час повного - 16%. Збільшилася і кількість середнього рівня успішності: з 21,4% та 19,2% до 36%.

Аналогічно розглянемо результати написання математичного диктанту учнями групи 22ТС. Високий рівень успішності учні показали в період молодого Місяця та місячного затемнення, і становить відповідно 21,4% та 19,3%, коли під час повного 12%. Зменшилась і кількість учнів, які написали диктант на достатній рівень успішності з 40% та 50,4% до 23,4%.

З цього випливає, що працездатність людини в повний Місяць знижується. Повний Місяць впливає на людей легко збудливих, у яких психіка нестабільна,  вони елементарно не висипаються і, прийшовши вранці на навчання, не дуже успішно виконують запропонований математичний диктант. Можливо, в період повного та молодого Місяця, не слід планувати серйозних контрольних робіт та іспитів. Щоб умови для всіх були однакові, краще проводити контроль знань в середні фази Місяця.

Але, не варто забувати, що ніколи не можна точно визначити, як Місяць впливає на людину. Для кожної людини також існує і особистий ритм, в якому день народження слід приймати за перший місячний день.

Таким чином, кожна людина має власний місячний ритм, який не змінюється аж до її смерті. Знаючи власний місячний ритм, можна уникнути багатьох неприємностей і отримати максимум енергії з космосу: http://forallgirls.info.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Вплив молодого Місяця на організм людини

Вчені визначили, що кожна фаза Місяця не однаково впливає на все живе на Землі. Пов'язане це з тим, що Місяць від нас знаходиться дуже близько і надає сильну гравітацію.

Молодий Місяць в астрономії - фаза Місяця, коли він проходить якраз між Сонцем і Землею, невидимий для нас. Саме тому у місячних календарях новий Місяць зображують у вигляді чорного круга і часом називають «темний Місяць». Лише через кілька днів у західній частині небосхилу ми побачимо тоненький «місячний серп». В астрології новий Місяць настає у мить, коли Сонце й Місяць сходяться в одному із знаків зодіаку: http://www.ogo.ua.

Саме в цей період, а точніше - за дві доби до народження нового Місяця і дві доби опісля, у багатьох із нас помітні зміни у поведінці, настрої, здоров’ї.

У цей період навіть абсолютно психічно здорові люди починають відчувати незрозумілу тривогу, виявляють підвищену збудливість, неспокій, невпевненість в собі, недовірливість, впадають у сильну депресію, деякі пориваються вчинити самогубство.

В даному підрозділі пропонується дослідити вплив молодого Місяця на організм людини.

Мета роботи: дослідити вплив молодого Місяця на людину на прикладі учнів та викладачів ДНЗ «Бердичівське ВПУ».

Хід роботи

1. Визначити період молодого Місяця за допомогою місячного календаря. Згідно з календарем дослідження проводитиметься 24 вересня 2014 року.

2. Створити анкету (додаток А).

3. Провести опитування серед учнів і викладачів ДНЗ «Бердичівське ВПУ» 24 вересня 2014 року протягом першої і другої пари.

4. Результати опитування занести до таблиці.

  24 вересня учні і викладачі ДНЗ «Бердичівське ВПУ» отримали анкети, де необхідно було дати відповідь на питання: «Чи відчуваєте ви зміни у вашому настрої в порівнянні з попередніми днями?». Ті учасники опитування, які відповіли позитивно на поставлене питання мали відзначити, які саме зміни в настрої відбулися.

 Серед 210 опитаних на перше питання позитивно відповіло 196 осіб, що складає 93,3% від загальної кількості.

Зайва емоційність

Безпричинна лють

Спалахи запальності, дратівливості

Агресія

Зниження тиску

Сонливість

 

Головний біль

 

 

 

К-ть осіб

%

К-ть осіб

%

К-ть осіб

%

К-ть осіб

%

К-ть осіб

%

К-ть осіб

%

К-ть осіб

%

27

20,4

10

5,1

106

54,1

108

55,1

27

13,4

54

27,6

60

30,1

Таблиця 2.4.

Результати опитування

 

Діаграма 2.5.

Результати опитування

Як бачимо з таблиці та діаграми, молодий Місяць має вплив на людину. Найчастішими проявами такого впливу є дратівливість - 106 осіб (54,1%), агресія – 108 осіб (55,1%) та головний біль – 60 осіб (30,1%).

Організм в цей період ослаблений, його обов'язково треба підтримати, інакше він почне черпати ресурси з власних резервів, а просто кажучи, себе руйнувати: http://www.nicelady.ru.  

Молодий Місяць - це час для початку нових справ. Енергії Сонця й Місяця поєднуються й рухаються в одному напрямку, що дає додатковий поштовх нового життя. Наша внутрішня сутність прислухається до ритму космосу й сприймає те, що недоступне для нашого ока: http://moonday.in.ua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Вплив повного місяця на організм людини

Здавна вважалося, що Місяць впливає на людей. Неспроста немовлят вкладали спати так, щоб на них не потрапляло місячне світло. За легендами, навіть перевертні перетворювалися на вовків тільки в повний місяць. Загальновідомо вплив Місяця на водні маси Землі (викликає відливи і припливи), тому легенди - легендами, але безглуздо було б думати, що Місяць не робить ніякого впливу на людину, тіло якого складається на 70% з води: http://poradumo.pp.ua.

У повний місяць Сонце і Місяць має максимально протилежний вплив на Землю. У цей період людина отримує досить відчутний стрес, так як потоки рідини спрямовані всередину людини. Це призводить до припливу сил і енергії. В цей період енергія сконцентрована в області таза, так як у більшості здорових жінок дозрівають яйцеклітини, що в свою чергу створює небувалу тягу до протилежної статі. У  повний місяць дуже важливо не перестаратися з фізичними навантаженнями і хтивістю: http://jijour.com

В даному підрозділі пропонується дослідити вплив повного Місяця на організм людини.

Мета роботи: дослідити вплив повного місяця на людину на прикладі учнів та викладачів ДНЗ «Бердичівське ВПУ».

Хід роботи

1. Визначити період повного Місяця за допомогою місячного календаря. Згідно з календарем дослідження проводитиметься 22 листопада 2014 року.

2. Створити анкету (Додаток Б).

3. Провести опитування серед учнів і викладачів ДНЗ «Бердичівське ВПУ» 21 листопада 2014 року протягом першої і другої пари.

4. Результати опитування занести до таблиці.

Протягом 21 листопада було опитано 200 чоловік, серед яких вплив повного місяця відчуло 184 особи, що становить 94%.

 

 

Таблиця 2.5.

Результати опитування

Кількість

опитуваних

Психічні стани

Фізіологічні стани

Зайва емоційність

 

Спалахи запальності, дратівливості

Головні болі

Порушення сну

Підвищений артеріальний тиск

Прояв захворювань з-за тимчасової активності вірусів і мікробів

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

184

60

32,6

66

35,9

54

29,4

81

44,02

32

17,4

48

26,1

Діаграма 2.6.

Результати опитування

Як бачимо з діаграми, найбільше впливає повний Місяць на сон людини -44,02% опитуваних. Також серед впливів, які найчастіше зазначали опитувані є : зайва емоційність – 60 опитуваних (32,6%), спалахи запальності, дратівливості – 66 опитуваних (35,9%), головні болі – 54 осіб              (29,4%), підвищений артеріальний тиск - 32 осіб(17,4%), прояв захворювань з-за тимчасової активності вірусів і мікробів - 48 опитуваних (26,1%).

Повний місяць - гаряча пора. У цей час людина найбільш активна, а часом зайво емоційна. Саме, в повний місяць в службу швидкої допомоги надходить найбільша кількість дзвінків зі скаргами на раптове погіршення самопочуття. Однак, є в повний місяць і свої плюси. Надлишок енергії можна використовувати на свою користь, зробивши те, на що в решту часу не вистачало сил. Проте, будьте обережні і не перенапружуйтеся. http://ehow.com.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Вплив місячного затемнення на організм людини

Місяць - світило, яке знаходиться дуже близько до нас. Сонце дає енергію, а Місяць забирає. Одна справа, коли Сонце праворуч, а Місяць - ліворуч, людина являється провідником. Інша справа, коли два світила опиняються в одній точці, надаючи сильний вплив на людину: http://arinastar.ru.

Місячні затемнення завжди навіювали на людей страх. Навіть зараз, коли ми абсолютно точно уявляємо собі процес їх виникнення, дивлячись на червоно-кривавий місяць, щось в підсвідомості змушує наше тіло покритися мурашками.

Практично всі древні народи сприймали це небесне явище як передвісника чогось поганого: воїн, хвороб, посухи. У Каліфорнії індіанці кумєуєі вважали перші ознаки затемнення початком трапези духів («відкушуванням Місяця»). Вони проводили ритуал, призначений для того, щоб духи стали добрішими.

Індіанці Тоба, що жили у джунглях Парагваю, вважали, що на нашому супутнику живе місячна людина, а духи мертвих намагаються його зїсти. Рани місячної людини починали кровоточити, і тому Місяць набував червоного кольору. Тоді індіанці починали сильно кричати і змушували гавкати своїх собак, щоб спільними силами відлякати злих духів. І, звичайно, на їх думку, ритуал був дієвим, адже через деякий час Місяць і справді повертався в свій звичайний стан:http://fb.ru.

Згідно з віруваннями вікінгів, планета під час затемнення ставала здобиччю ненажерливого вовка Хати. Так само, як і індійці Тоба, вони намагалися врятувати її з пащі хижака, влаштовуючи справжній шум і гамір. Вовк кидав свою здобич і йшов ні з чим.

Але були й інші, світлі історії. Наприклад, для австралійських аборигенів Місяць і Сонце були чоловіком і дружиною, і коли відбувалося затемнення, вважалося, що небесні світила проводили разом час своєї шлюбної постелі.

Ось такими, в основному, страшними казками і повір'ями здавна було оповите місячне затемнення. Вплив на здоров'я людини, до речі, теж вважалося негативним.

Чи так це насправді? Давайте розберемося. Виявляється, частка правди в цьому є.

Мета роботи: дослідити вплив місячного затемнення на людину на прикладі учнів та викладачів ДНЗ «Бердичівське ВПУ».

Хід роботи

1. Визначити період повного Місяця за допомогою місячного календаря. Згідно з календарем, дослідження проводитиметься 22 листопада 2014 року.

2. Створити анкету (Додаток Б).

3. Провести опитування серед учнів і викладачів ДНЗ «Бердичівське ВПУ» 08 жовтня 2014 року впровадження другої і третьої пари.

4. Результати опитування занести до таблиці.

Протягом 8 жовтня було опитано 216 чоловік, серед яких вплив повного місяця відчуло 198 особи, що становить 92 %.

Таблиця 2.6.

Результати дослідження

Кількість

опитуваних

Психічні стани

Фізіологічні стани

Підвищення настрою

Зайва емоційність

 

Спалахи запальності, дратівливості

Головні болі

Порушення сну

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

198

67

33,8

36

18,2

41

20,7

54

27,3

33

16,7

 

Діаграма 2.7.

Результати дослідження

 

Як показали результати дослідження, більшість опитуваних відзначило зайву емоційність – 67 опитуваних (33,8%). Найпоширенішою відповіддю серед учнів та викладачів училища стали: спалахи запальності, дратівливості, головні болі,порушення сну, підвищення настрою.

Отже, виходячи з вищезазначеного бачимо, що Місячні затемнення мають вплив на людину, її психологічний та фізіологічний стани.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Вплив на організм людини максимально наближеного до Землі Місяця

В ніч з 9 на 10 вересня Місяць максимально наблизиться до Землі. Місяць у точці перигею співпаде з повним місяцем, що стане яскравою і незабутньою астрономічним подією для жителів планети Земля.

Попередні фази максимального зближення Землі і її космічного супутника відбувалися в 1955, 1974, 1992 і 2005 роках. Саме в ці роки метеорологи фіксували екстремальні погодні умови, які викликали низку масштабних природних лих, зокрема, потужне цунамі, яке забрало життя тисяч людей в Індонезії у 2005 році. А під час святкування католицького Різдва в 1974 р. циклон Трейсі спустошив австралійське місто Дарвін: http://vidomosti-ua.com

  Проте вчені схильні розглядати чергове наближення Місяця до земної поверхні скоріше як благо для науки. Адже безперервні спостереження за супутником дозволяють дослідникам краще довідатися про будову земних надр.

 У січні поточного року з’ясувалося, що місячне ядро, подібно до земного, має рідку основу. Фахівцям NASA вдалося встановити це завдяки новим методикам, які використовуються при розшифровці сигналів з сейсмічних датчиків, встановлених на поверхні Місяця.

 За даними дослідників, в надрах Місяця криється багата металом тверда куля радіусом 241 км, обрамлена рідким металевим контуром радіусом у 330 км. Ця інформація проливає світло на таємниці земного ядра, а також еволюції «місячного динамо» - магнітного поля, завдяки якому з’явився і сформувався Місяць: http://vecherniy.kharkov.ua

Як «супермісяць» впливає на наше  самопочуття та настрій?

В даному підрозділі пропонується дослідити вплив максимально-наближеного до Землі Місяця на організм людини.

Мета роботи: дослідити вплив максимально-наближеного до Землі Місяця на людину на прикладі учнів та викладачів ДНЗ «Бердичівське ВПУ».

 

 

Хід роботи

1. Визначити період максимально-наближеного до Землі Місяця за допомогою місячного календаря. Згідно з календарем дослідження проводитиметься 10 вересня 2014 року.

2. Створити анкету (додаток А).

3. Провести опитування серед учнів і викладачів ДНЗ «Бердичівське ВПУ» 10 вересня 2014 року впродовж першої і другої пари.

4. Результати опитування занести до таблиці.

Протягом 10 вересня 2014 року було опитано 170 чоловік, серед яких вплив максимально-наближеного до Землі Місяця відчуло 110 осіб, що становить.

Таблиця 2.7.

Результати опитування

Кількість

опитуваних

Зайва емоційність

Покращення настрою

Головні болі

Порушення сну

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

170

43

25,3

33

19,4

51

30

43

25,3

 

Діаграма 2.8.

Результати опитування

Як бачимо з таблиці та діаграми, порівняно з попередніми днями в 65% опитуваних відбулися зміни в настрої та самопочутті. Тобто, можна говорити про можливий вплив Місяця на зміну в настрої та самопочутті опитуваних.

Незалежно від того, визнаємо ми вплив нічного світила на нас і на нашу долю чи ні, він не зменшується і не припиняється. Найрозумніше, що ми можемо зробити, - скористатися даною інформацією, плануючи власне життя рік за роком, день за днем: http://rakurs.rovno.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ ДО 2 РОЗДІЛУ

При проведенні дослідження впливу Місяця на організм людини маємо наступні результати:

 • працездатність людини в повний Місяць знижується;
 • молодий Місяць має вплив на людину. Найчастішими проявами такого впливу є дратівливість - 106 осіб (54,1%), агресія – 108 осіб (55,1%) та головний біль – 60 осіб (30,1%);
 • найбільше впливає повний Місяць на сон людини – 44,02% опитуваних. Також серед впливів, які найчастіше зазначали опитувані є : зайва емоційність – 60 опитуваних (32,6%)  , спалахи запальності, дратівливості – 66 опитуваних (35,9%), головні болі – 54 осіб              (29,4%), підвищений артеріальний тиск - 32 осіб(17,4%), прояв захворювань з-за тимчасової активності вірусів і мікробів - 48 опитуваних (26,1%);
 • під час місячного затемнення більшість опитуваних відзначило зайву емоційність – 67 опитуваних (33,8%). Найпоширенішою відповіддю серед учнів та викладачів училища стали: спалахи запальності, дратівливості, головні болі,порушення сну, підвищення настрою;
 • максимально наближеного до Землі Місяця призводить до зміни в настрої та самопочутті.

Незалежно від того, визнаємо ми вплив нічного світила на нас і на нашу долю чи ні, він не зменшується і не припиняється. Найрозумніше, що ми можемо зробити - скористатися даною інформацією, плануючи власне життя рік за роком, день за днем.

 

 

 

 

 

 

 ВИСНОВОК

Нам би хотілося підвести підсумки всієї роботи. Ідея цих дослідів належить не нам. Скористалися матеріалами багатьох авторів,  використовували передачі по телевізору, читали різні статті в інтернеті, тощо. Дуже зацікавилися таким явищем. Поставили перед собою мету перевірити, чи дійсно Місяць впливає на людину. Вплив цей дійсно спостерігається, проте він не такий сильний. Це пояснюється тим, що століттями людський організм пристосовувався до нього. Але все ж, влив на людський організм нашого супутника проявляється і в наші дні. Про вплив фаз Місяця на організм людини відомо з давніх часів, ми лише перевірили цей вплив і спробували з'ясувати причини. І загалом виділили наступне:

 • перерозподіл приливних сил;
 • зміна магнітного поля Землі в залежності від зміни магнітного поля Місяця при різних місячних фазах;
 • в різній мірі намагнічування водного середовища, флори і фауни в залежності від місячних фаз;
 • опосередкований вплив Місяця через атмосферу (зміна температури, вологості, атмосферного тиску);
 • перерозподіл енергії при зміні місячних фаз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік залежності кількості звернень до медичної сестри училища від зміни фаз Місяця

Результати роботи змусили нас замислитися над наступними питаннями.

За даними наших спостережень велика працездатність спостерігається під час молодого Місяця, а не у час повного. Ми спробували пояснити це таким чином. В експерименті брали участь в основному підлітки, які мають шкідливі звички (куріння), звідси маємо збільшення кількісті осіб, що мають відхилення тиску, головного болю.

По перше, серед опитуваних більше схильних до перезбудження нервової системи, так як за роки навчання і навантаження психіка більш нестабільна.

По друге, над чим ми задумалися - це значення психологічного чинника.

По третє, ми зрозуміли, що робити такий експеримент для великої кількості людей без урахування біоритмів людини, його психіки, медичних показань недоцільно. Корисним вважаю висновок про те, що на повний і молодий Місяць, місячні затемнення та наближення Місяця до Землі на організм різних груп людей впливає по-різному.

По четверте, ми розуміємо, що поряд з Місяцем біосфера Землі відчуває вплив з боку Сонця та інших космічних тіл. Іноді спонтанний спалах на Сонці порушує будь-яку закономірність і не вписується ні в одну теорію.

Необхідно зазначити важливість врахування поєднаної дії Місяця та інших факторів середовища на організм людини, тут треба відзначити, що геофізичні явища накладаються на метеорологічні умови і відокремити їх одне від одного досить складно.

 Наведені приклади результатів досліджень підтверджують вплив Місяця на організм людини, що є частиною загального впливу космічних факторів на динаміку ритмічних процесів живого організму. Саме ці фактори визначають багатогранність та особливості перебігу, а також різноманітність відповідних реакцій людини на вплив зовнішнього середовища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Агаджанян Н.А., Горшков М.М. Астрономические факторы в биоритмологии (Гелио- и селенобиология).//Хронобиология и хронопатология.-М., 1981.
 2. Болдуін Р. Що ми знаємо про Місяць. М., “Світ”, 1967 р.
 3.  Велика Радянська енциклопедія.
 4. Воронцов - Вельямінов Б. А.. Нариси про Всесвіт. М., “Наука”, 1975 р.
 5. Дубров А.П. Лунные ритмы у человека (Краткий очерк по селеномедицине).-М.: Медицина, 1990.
 6. Климишин І. А. та Корсунь А. О.. Астрономічний енциклопедичний словник / За загальною редакцією І. А. Климишина та А. О. Корсунь. — Львів: ЛНУ—ГАО НАНУ, 2003. — С. 298—300. — ISBN 966-613-263-X, УДК 52(031).
 7. Космічна біологія і медицина. М., “Наука”, 1994 р.
 8. Кузнецов Ю.Ф.Биоритмы человека: физический, эмоциональный, интеллектуальный.-М.: Амрита-Русь; Пенза: Золотое сечение, 2006.
 9. Парнов Е. Звездные знаки.-М.: Знание, 1984.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

http://uadiets.com

http://jijour.com

http://forallgirls.info

http://www.ogo.ua

http://www.nicelady.ru  

www.astromeridian.ru

http://moonday.in.ua

http://poradumo.pp.ua

http://ehow.com.ua

http://fb.ru

http://arinastar.ru

http://vidomosti-ua

http://vecherniy.kharkov.ua

http://rakurs.rovno.ua

http://referat.repetitor.ua

http://uk.wikipedia.org

http://uareferat.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

Анкета

Дата____________

Чи відчуваєте ви зміни у вашому настрої в порівнянні з попередніми днями?

Відмітьте, який із перелічених психологічних станів найбільше відповідають вашому сьогоднішньому.

підвищена тривожність;

душевний неспокій;

безпричинна смуток і туга;

зайва емоційність;

спалахи запальності, дратівливості;

безпричинна лють;

неможливість контролювати емоції;

неадекватні вчинки;

необґрунтований страх;

тривожні сни;

жага діяльності;

підвищена незадоволеність;

загострення всіх почуттів;

гарний настрій;

спокій;

врівноваженість;

радість;

психічна вразливість;

безсоння;

дратівливість;

агресія;

ваш варіант____________________________________________________________

 

 

Додаток Б

Анкета

Дата____________ Вік________Стать________

Чи відчуваєте ви зміни у вашому настрої в порівнянні з попередніми днями?

Відмітьте, який із перелічених психологічних та фізіологічних станів відповідають вашому сьогоднішньому

 


Психічні стани:

підвищена тривожність;

душевний неспокій;

безпричинна смуток і туга;

зайва емоційність;

перезбудження;

спалахи запальності, дратівливості;

безпричинна лють;

неможливість контролювати емоції;

неадекватні вчинки;

необґрунтований страх;

тривожні сни;

жага діяльності;

підвищена незадоволеність;

загострення всіх почуттів;

гарний настрій;

спокій;

врівноваженість;

радість;

психічна вразливість.

 

Ваш  варіант відповіді: _____________

 

doc
Додано
3 липня 2018
Переглядів
1672
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку