15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСИВНИХ ТА ВОРОЖИХ РЕАКЦІЙ ОСОБИСТОСТІ

Про матеріал

Особистісний опитувальник, розроблений А. Бассом і А. Дарки в 1957 р. і призначений для діагностики агресивних і несприятливих реакцій. На думку авторів, під агресивністю можна розуміти властивість особистості, що характеризується наявністю деструктивних тенденцій, в основному в області суб'єктно-суб'єктних відносин. Агресивність має якісну і кількісну характеристики. Як і всяка властивість, вона має різну міру вираженості: від майже повної відсутності до її граничного розвитку. Кожна людина повинна володіти певним ступенем агресивності. Відсутність її веде до пасивності, відомості, конформності і т. д.


Перегляд файлу

ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСИВНИХ ТА ВОРОЖИХ РЕАКЦІЙ ОСОБИСТОСТІ

 

Мета: визначити агресивні та ворожі реакції людини.

І. ВИЗНАЧЕННЯ АГРЕСИВНИХ ТА ВОРОЖИХ РЕАКЦІЙ ЛЮДИНИ

 

Методика діагностики показників і форм агресії А. Басса та А. Дарки (адаптація А. К. Осницького)

 

Особистісний опитувальник, розроблений А. Бассом і А. Дарки в 1957 р. і призначений для діагностики агресивних і несприятливих реакцій. На думку авторів, під агресивністю можна розуміти властивість особистості, що характеризується наявністю деструктивних тенденцій, в основному в області суб’єктно-суб’єктних відносин. Агресивність має якісну і кількісну характеристики. Як і всяка властивість, вона має різну міру вираженості: від майже повної відсутності до її граничного розвитку. Кожна людина повинна володіти певним ступенем агресивності. Відсутність її веде до пасивності, відомості, конформності і т. д.

 

Ключ для обробки результатів

При збігу номера питання і типу відповіді (так/ні) показнику привласнюється значення 1, при неспівпаданні — 0.

 1. Фізична агресія — використання фізичної сили проти іншої особи:  88

2. Вербальна агресія — вираз негативних відчуттів як через форму (сварка, крик, виск), так і через зміст словесних звернень до інших осіб (загроза, прокляття, лайка):56

3.  Непряма агресія — використання обхідним шляхом направлених проти інших осіб сплетений, жартів і прояв ненаправлених, неврегульованих вибухів люті (у крику, тупанні ногами і т. п.): 78

4.  Негативізм — опозиційна форма поведінки, направлена зазвичай проти авторитету і керівництва, яка може наростати від пасивного опору до активних дій проти вимог, правив, законів: 60

5. Роздратування — схильність до роздратування, готовність при щонайменшому збудженні вилитися в запальності, різкості, грубості:72

6. Підозрілість — схильність до недовіри і обережного відношення до людей, що виникають з переконання, що ті, що оточують мають намір заподіяти шкоду: 55

7. Образа — прояви заздрості і ненависті до оточуючих, обумовлені відчуттям гніву, незадоволеність кимось саме або всім світом за дійсні або уявні страждання: 26

8. Відчуття провини, або аутоагресія, — відношення і дії по відношенню до себе і що оточує, що виникають з можливого переконання самого обстежуваного в тому, що він є поганою людиною, поступає недобре: шкідливо, злобно або безсовісно: 52

Сумарні показники:

(88+78+56):3 = 74 — індекс агресивності;

(55+26) : 2 = 40,5 ВЕРБ — індекс ворожості.

Агресивність = 8+6+2 = 16

Ворожість = 8 +5 =14

Агресивність дорівнює нормі.

Ворожість дещо вище норми.

 

Обробка результатів

При обробці даних відповіді «та і «подаруй, та» об'єднуються — підсумовуються як відповіді «так» (+); відповіді «ні» і «подаруй, ні» підсумовуються як відповіді «ні» (—). Сума балів, помножена на коефіцієнт До, вказаний при кожному параметрі агресивності, дозволяє отримати зручні для зіставлення — нормовані — значення кожного показника і двох сумарних індексів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО ПОВЕДІНКИ, ЩО ВІДХИЛЯЄТЬСЯ ВІД НОРМИ

Методика діагностики схильності до поведінки, що відхиляється від норми (А.Н. Орел)

Варіант «Ж»

Інтерпретація результатів

Запропонована автором інтерпретація шкал значень Т балів у ряді випадків розходиться з математичним змістом стандартних балів. Тестові показники в діапазон 50-59 Т слід розуміти як "норму", 60-69 Т - як підвищені значення, і тільки значення вище 70 Т як "відхилення". Нижче наводиться інтерпретація шкал так, як вона як вона описана автором.

  1.               Шкала установки на соціальну бажаність (службова шкала). Дана шкала призначена для вимірювання готовності досліджуваного самого уявляти себе в найбільш сприятливому світлі з точки зору соціальної бажаності.

Показники понад 60 балів свідчать про тенденції випробуваного демонструвати суворе дотримання навіть малозначних соціальних норм, умисному прагненні показати себе в кращому світлі, про настороженість по відношенню до ситуації обстеження

2.Шкала схильності до подолання норм і правил. Дана шкала призначена для вимірювання схильності досліджуваного до подолання будь-яких норм і правил, схильність до заперечення загально прийнятих норм і цінностей, зразків поведінки.

Показники, що знаходяться в діапазоні 60-70 Т-балів, свідчать про надзвичайну вираженість нонконформістських тенденцій, прояв негативізму і змушують сумніватися в достовірності результатів тестування за даною шкалою.

 

3.Шкала схильності до адиктивної поведінки. Дана шкала призначена для вимірювання готовності реалізувати адиктивну поведінку.

Показники нижче 50 Т-балів свідчать про невираженстьі перерахованих вище тенденцій, або про хороший соціальний контролі поведінкових реакцій.

 

4.Шкала схильності до саморуйнівної поведінки. Дана шкала призначена для вимірювання готовності реалізувати різні форми аутоагресивної поведінки. Об'єкт вимірювання очевидно частково перетинається з психологічними властивостями, вимірюваними шкалою № 3.

Показники нижче 50 Т-балів даної шкали свідчать про відсутність готовності до реалізації саморуйнівної поведінки, про відсутність тенденції до соматизації тривоги, відсутність схильності до реалізації комплексів провини в поведінкових реакціях.

5.Шкала схильності до агресії та насильства. Дана шкала призначена для вимірювання готовності досліджуваного до ре реалізації агресивних тенденцій у поведінці. Показники, що лежать в діапазоні 50-60 Т-балів, свідчать про наявність агресивних тенденцій у досліджуваного.

Показники, що лежать нижче 50 Т-балів, свідчать про невираженість агресивних тенденцій, про неприйнятність насильства як засобу розв'язання проблем, про нетиповість агресії як способу виходу з фрустраційної ситуації. Низькі показники за цією шкалою в поєднанні з високими показниками за шкалою соціальної бажаності свідчать про високий рівень соціального контролю поведінкових реакцій.

6.Шкала вольового контролю емоційних реакцій. Дана шкала призначена для вимірювання схильності випробуваного контролювати поведінкові прояви емоційних реакцій (Увага! Ця шкала має зворотний характер).

Показники нижче 50 Т-балів за даною шкалою свідчать про невираженість цих тенденцій, про жорсткий самоконтроль будь-яких поведінкових емоційних реакцій, чуттєвих потягів.

7.Шкала схильності до деліквентної поведінки. Назва шкали носить умовний характер, так як шкала сформована з тверджень, диференціюючих "звичайних" підлітків і осіб із зафіксованими правопорушеннями, які вступали в конфлікт з загальноприйнятим способом життя і правовими нормами.

На наш погляд, дана шкала вимірює готовність (схильність) підлітків до реалізації деліквентної поведінки. Висловлюючись метафорично, шкала виявляє "деліквентний потенціал", який лише за певних обставин може реалізуватися в житті підлітка.

Результати нижче 50 Т-балів свідчать про невираженість зазначених тенденцій, що в поєднанні з високими показниками за шкалою соціальної бажаності може свідчити про високий рівень соціального контролю.

8.Шкала прийняття жіночої соціальної ролі.

Шкала призначена для вимірювання ступеня випробуваної жіночої соціальної ролі .

Результати в діапазоні 50-60 балів свідчать про адекватне прийняття жіночої соціальної ролі ,як можлвість реалізувати жіночі та чоловічі стереотипи та специфічно жіночі цінності.

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
20 червня 2018
Переглядів
3300
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку