Дослідження прибережної зони озера

Про матеріал

Науково-пошукова робота, для дітей 7-8 класу.

Дослідження річок, озер та природного середовища що оточує водойми, аналіз та висновки, щодо стану.

Перегляд файлу

1

 

Міністерство освіти і науки  України

Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації

Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад

«Мала академія наук учнівської молоді»

Васильківське міське територіальне відділення МАН  України

 

      Номінація «Екологія»

 

 

Екологія   прибережної зони озера «Лісове»

 

 

Роботу виконали:

Яковенко Єгор

вихованець гуртка «Юний хімік» Васильківської міської Станції юних натуралістів

 

Науковий керівник:

Яковенко Олена Станіславівна,

керівник гуртка ВМ СЮН

                       

 

 

 

 

 

Васильків – 2018

 

 

Київський обласний комунальний позашкільний

навчальний заклад

«Мала академія наук учнівської молоді»

Васильківське міське територіальне відділення  МАН України

 

Номінація «Я і природа»

 

 

 

Дослідження    прибережної зони озера «Лісове»

 

 

                            Роботу виконали:

Яковенко Єгор

вихованець гуртка «Юний хімік» Васильківської міської Станції юних натуралістів

 

Науковий керівник:

Яковенко Олена Станіславівна,

керівник гуртка ВМ СЮН

 

 Тему дослідницької роботи  «Дослідження  прибережної зони озера «Лісове» ми обрали  тому, що вода  - основа життя, є  невід’ємною частиною  живої природи від якості якої  залежить наше  здоров’я та здоров’я природи в усьому світі.

 Актуальність науково-дослідницької  роботи полягає в тому, що існує велика проблема якісної питної води в світі.  Запаси прісної води різко скорочуються.  Васильків, як і більша частина України, також потерпає від цієї проблеми. І якщо не почати вирішувати це питання вже сьогодні, то наслідки можуть бути катастрофічними.

         Мета дослідження:

 • теоретично обґрунтувати фактори антропогенного впливу на стан озера;
 • дослідження  стану берегової частини озера «Лісове»;
 • навчання проводити дослідження  за  прибережною територією,   рослинним  і тваринним  світом водойми;
 • розвивання  вміння спостерігати та робити висновки;
 • виховання екологічної культури, свідомості  людини, що дозволить частково захистити водойму   та зберегти осередки існування рідкісних видів рослин і тварин.

Предметом дослідження є природна  водойма озера "Лісове", яке розташоване  в місті Васильків Київської області. Спостереження за  прибережною територією,   рослинним  і тваринним  світом водойми.

 Основним  завданням є:

 • опрацювати  наукову та історичну  літературу з метою ознайомитися із історією озера;
 • дослідити  стан берегової зони озера;
 • провести спостереження (ознайомитися)  за рослинним та тваринним  світом;
 • провести  еколого-трудові  десанти до водойм під девізом «Чиста водойма – запорука здоров’я»;
 • привернути  уваги учнівської молоді до проблем охорони водних запасів;

         уваги міської влади до проблем гідрологічних об’єктів міста Васильків

 • інформувати  населення  про стан водойм  своєї місцевості;
 • зробити висновки за даними фенологічних спостережень.

 

 Зв’язок роботи зі шкільною програмою. Робота тісно пов’язана зі шкільною програмою курсів «Екологія», «Хімія», «Географія», «Природознавство». Матеріали роботи можна використовувати на уроках краєзнавства, хімії, біології, географії,  екології в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

Результати дослідження:

 • з’ясували значення води для життя на Землі, її властивості, якість;
 • провели спостереження та дослідили  озеро та  визначати його гідрологічні характеристики;
 • впорядкували та очистили озеро «Лісове» від зовнішнього забруднення;
 • провели інформаційну роботу  серед вихованців, учнів і населення міста;
 • сформували уявлення про екологічну культуру вихованців.

У ході виконання роботи зроблені висновки.

 На сучасному етапі збереження водних ресурсів для нашого міста, як і для всієї України та світу є дуже актуальним. Світ задихається від нестачі прісної чистої води. Використання прісної води промисловістю, сільським господарством, транспортом, комунальними  підприємствами  останнім часом дуже зріс. Час екстенсивного використання водних ресурсів закінчився, пора прийматися  за використання їх інтенсивним ресурсозберігаючим способом.

 Озеро «Лісове» не є великою водоймою, але це не означає, що його гідроресурсами можна нехтувати. Адже озеро є стічним і живить річку Стугну, водну артерію Васильківщини. А для нас, васильківчан та мешканців військового містечка вона грає першочергове значення. Слід запам’ятати,  природа є дуже мудрою. Вона має здатність до самовідновлення. Треба надати їй тільки таку можливість: зменшити на неї антропогенний тиск.

Вода - цінний дар природи. Це джерело життя, необхідна умова розвитку виробництва. Без води немає життя, тож шануймо її!

Практичне значення дослідження полягає у розширенні екологічної свідомості  вихованців та донесення набутої інформації до  населення міста, підростаючого покоління та провладних органів про недопустимість стихійної антропогенної  діяльності  біля водойм. Ліквідування стихійних сміттєзвалищ, припинення забудов заплави озера та вирубки лісу.

 

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………...6

Розділ 1

Дослідження прибережної зони  озера «Лісове»……………………………….....9

          1.1.  Історичні відомості та походження озера …………………………….9

 1.2.  Характеристика досліджуваної території озера…………….............10

 1.3.  Рослинний  та тваринний світ, що оточує озеро……………............11

Розділ 2

Антропогенний вплив  діяльності людини на озеро……………………………12

        2.1. Розораність території та вплив розбудов на  берег озера…………….12

        2.2. Будівельне і комунальне забруднення…………………………………12

        2.3. Сміттєзвалища, на прибережній частині  озера………………….........14

Висновки…………………… …………………………………………………......16

Список використаних  джерел……………………………………........................18

Додатки………………………………………………………………………….....19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Великим пророком був М. В. Ломоносов

коли ще в 1751р., на світанку сучасної хімії, говорив: «Широко простягає хімія руки  свої у справи людські…»

 

Чиста Вода лежить в основі здорового життя людини, і є одним з факторів, що визначає довголіття.

Завдяки бездумній і недалекоглядній людській діяльності природа почала руйнуватися, і тоді сама людина почала звертати на неї увагу не як користувач, а як частина цієї природи. Так само, як людина, доки не захворіє, не піклується про себе, так і ми не думали про стан природи,  доки вона не почала давати про себе знати.

…Чому вода брудна?… Хто може захистити  воду і природу в цілому?..

Саме «Екологія», яку називаємо «наука про дім» вивчає ці питання.  

Екологія (від дав.-гр. οἶκος — житло, оселище, будинок, майно і λόγος — поняття, вчення, наука)  наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем. Термін вперше запропонував німецький біолог  Ернст Геккель в 1866 р. в книзі «Загальна морфологія організмів».

Необхідність збереження малих річок  - це умова існування озер та  великих річок. Тому збереження їх має найважливіше значення для захисту водних ресурсів від виснаження; внаслідок малої величини ці річки дуже чутливі до певних видів господарської діяльності, що особливо гостро позначається на водному режимі території озера.

Озера називають блакитними перлинами, синіми очима Землі. В Україні їх близько 20 тис., проте більшість з них є невеликими озерцями в долинах річок.

 Екологічні проблеми озера військового містечка «Лісове»  уже неодноразово піднімалися юннатами Васильківської міської  станції  юних натуралістів. Гуртківці кожної весни та осені проводять еколого-трудові десанти  на берегах озера,  ведуть природоохоронну, пропагандистську роботу серед населення, фахівці час від часу чистять її русло і прибережну зону. Але цієї роботи  недостатньо для значного оздоровлення  водойми. Озеро  з кожним роком міліє, вода забруднюється,  рослинний і тваринний світ бідніє, людина забруднює навколишнє середовище. «Лісове»  озеро - це єдиний об’єкт для відпочинку жителів військового містечка. Як вплинути та донести до людської свідомості, що природа і людина – невід’ємне ціле,  щоб запобігти забрудненню навколишнього середовища та єдиної водойми нашої місцевості?   В нас постало питання, як покращити, зберегти, відновити озеро, тому тему дослідницької роботи ми обрали - Екологія   прибережної зони озера «Лісове».

         Актуальність науково-дослідницької  роботи полягає в тому, що існує велика проблема якісної питної води в світі.  Запаси прісної води різко скорочуються. Васильків, як і більша частина України, також потерпає від цієї проблеми. І якщо не почати вирішувати це питання вже сьогодні, то наслідки можуть бути катастрофічними. В основі роботи - сприяння  формуванню життєвої філософії вихованців по відношенню до води, розвитку пізнавальних навичок учнів про воду -  як  основу людського життя  та запоруці здоров’я,  розширення знань вихованців про  життєву силу води,  її цілющі властивості, про джерела води, а також  розвиток творчих здібностей, фантазії, вміння до пошукової роботи, збору інформації, бережливості - виховання культури вживання води та бережливого ставлення  до водойм, річок та джерел.

 Предметом дослідження є природна  водойма озера "Лісове", яке розташоване  за військовим містечком №11 м. Василькова (місцеві жителі називають його «Воєнка»). Спостереження за    рослинним  та тваринним  світом водойми.

         Мета дослідження:

 • теоретично обґрунтувати фактори антропогенного впливу на стан озера «Лісове»;
 • дослідити стан берегової зони  озера «Лісове»;
 • провести еколого-просвітницьку роботу серед школярів та населення міста для збереження природи рідного краю.

 

 

Основні завдання:

 • опрацювання історичних матеріалів та наукової літератури про джерела, водойми рідного Василькова;
 • збереження гідрологічних ресурсів міста Василькова;
 • збереження і відновлення природного комплексу озера «Лісове»;
 • підвищення громадської обізнаності й активності у вирішенні екологічних проблем озера «Лісове»;
 • проведення  еколого-трудових  десантів до водойм під девізом «Чиста водойма – запорука здоров’я»;
 • привернення уваги учнівської молоді до проблем охорони водних запасів;

Методи дослідження:

Теоретичний – вивчення та аналіз відповідної історичної та наукової літератури, статей періодичних видань, використання електронних носіїв інформації.

  Аналітичний – дослідження водойми, фенологічні спостереження. Екскурсії та еколого-трудові десанти.

Індуктивний – проведення анкетування мешканців міста, систематизація і узагальнення анкетних даних.

Картографічний – дослідження географічних характеристик озера.

Наукова новизна дослідження полягає у відновлені прибережної зони  озера та виховання екологічної культури (свідомості) людини, що дозволить частково захистити водойму   та зберегти осередки існування рідкісних видів рослин і тварин.

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ ОЗЕРА «ЛІСОВЕ»

 1.        Історичні відомості та походження озера

Досліджуючи  озеро  «Лісове», яке знаходиться в долині річки Здорівка ми вияснили,  що озеро -  природна водойма повільного водообміну, розташоване в заглибинах суходолу. Річка Здорівка є притокою річки Стугна. Бере свій початок  в Київській області, Васильківського району, місто Васильків, район Церкви  Різдва Богородиці (хутір Каплиця, православа дерев'яна двобанна церква середини 19 століття розташована в північному передмісті, на в'їзді в місто з боку Києва по вулиці Декабристів, 216)  впадає в річку Стугну і живить «Лісове» озеро. Її протяжність близько 5 км. Потік її досить повільний.  Річка, протікає по місту Василькову  та селами Крячки,  Путрівка,  Березанщина. У старі часи річка була повноводною, протікала  за межею міста, тому для Василькова не мала особливого стратегічного значення, але для прибережних сіл служила джерелом води та рибного промислу. Великого промислового значення вона не має, але як невід’ємна частина  природи – дуже важлива. По-перше  як джерело в загальному наповненні  важливої водної артерії міста, річки Стугни та озер. По-друге як  мальовничий природній оглядовий об’єкт, по-третє, як спосіб відпочинку (плавання, моржування, риболовля та пікніки). На карті 1877 р. витік річки знаходився в районі Хутора Каплиця (сучасний військовий аеродром,  місто  Васильків). Ця невеличка річка, в деяких місцях схожа на  струмок, проходить поміж  стадіоном військового містечка та військової частини, городами жителів міста, понад дворами, ярами, лісом, утворюючи  невеликі озерця та гарні краєвиди,  пісчані  пляжі в усі пори року. В залежності від опадів річка має  властивість дуже розливатися навесні, заливаючи  площі прибережної зони, навіть приносить шкоду  жителям міста та прибережних сіл (наприклад, зима 2013 року, в деяких будинках стояла вода до 20 см).  Після сходження паводкових вод, луки заростали густою травою (додаток 1).

 

 

 1.        Характеристика досліджуваної території озера 

У нинішній час, не дивлячись на те, що озеро підживлюється від джерел і вод річки Здорівка, в зимовий час воно в деяких місцях  промерзає до самого дна. Навесні ця крига на маленькій швидкості підпливає  до берегів, піднімає  мул, зачіпає очерет, дерева та кущі прибережної зони. Таким чином відбувається природне очищення озера. Характерною рисою досліджуваної території озера є його заболочення і заміщення лучної рослинності плавневими заростями очерету і рогозів. Посилений ріст рослинності викликає значне надходження органічної речовини під час відмирання рослин (вторинне забруднення озера). Вода  характеризується незначним вмістом органічних та біогенних речовин.  Дійсно, наші спостереження підтверджують, що вода озері в деяких місцях напівпрозора. Предмети, які ми занурювали на глибину 15-20см  слабо простежувалися. Колір води в деяких місцях коричнево-бурий, а в другій половині літа вода в озері  починає цвісти.

Озеро «Лісове» відноситься до заплавних озер  — результат роботи річки Здорівка. Заплавні озера виникають на заплаві річки внаслідок відокремлення рукава або затоки від основного русла річковими наносами.

За  розміром  озеро відноситься до малих -  менше 10 км; за ступенем сталості - постійне; за географічним положенням - інтразольне, яке знаходиться у тій же географічній зоні, що й озеро; за  характером водообміну – стічне; за ступенем солоності – прісне, вміст солі до 1г/кг; за хімічним складом – гідрокарбонатне, вміст іонів HCO3; за умовами живлення водних організмів – евтрофне,  має великий вміст поживних речовин, добре прогрівається влітку, неглибоке, з великим вмістом органічних речовин.

У береговій області виділяємо: берег, узбережжя, берегову відмілину.

Берег – це частина озерного схилу, що оточує озеро з усіх боків і не зазнає впливу хвиль. Узбережжя – це суха частина. Берегова відмілина має вигляд підводної тераси з нахилом у бік озерної западини. Вона виникає як внаслідок розмиву порід, так і внаслідок накопичення продуктів розмиву. Узбережжя і берегову відмілину часто об’єднують в одну прибережну зону, яка називається літораль (додаток 2).

 1.        Рослинний  та тваринний світ, що оточує озеро

В давні часи  жителі протягом сезону біля озера випасали худобу та косили сіно. На заболочених ділянках заплави переважають очерет та рогіз, на підвищених – будяк, кропива, полин, мати – мачуха, кульбаба. На береговій відмілині озера ми побачили стрілолист звичайний, глечики жовті, латаття біле, яке занесене до Червоної  книги України. Зрідка в понижених ділянках заплави зустрічаються калюжниця болотна, цибуля ведмежа, пшінка, ряст. На терасових схилах зустрічаються судіброви (ліси, складені широколистими породами з домішкою дуба звичайного) та субори (соснові ліси з домішкою широколистих порід). На піщаних грунтах переважають бори. Прибережна зона, отримуючи велику кількість вологи, дає свої плоди. Мешканці  збирають гриби, ягоди, лікарські рослини: шипшину, глід. 

За свідченням рибаків у озері водилися: щука, дзеркальний короп, лини,  в’юн. На жаль, раків,  майже не залишилось. В  роки Великої Вітчизняної  війни озеро врятувало не одну сім’ю від голодної смерті. Люди ловили рибу та харчувалися нею.

Дуже велику кількість птахів можна побачити і почути навколо озера: лиску, рибалочку, крижня,  горобця, синицю, дятла, ворону сіру, сойку, щигля, граків. Ввечері часто можна бачити кажанів. З тварин є білки, хоч з роками їх кількість зменшилася (ліс горів  у 2009 році), але відбувається поступове відновлення природи. Природна рослинність витісняється рослинами-шкідниками, які влітку кишать комарами та кліщами. Багато земноводних, жаб, для яких тут є необхідні умови проживання (волога і їжа), зустрічаються вужі, ящірки (додаток 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2

АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ ДЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ОЗЕРО

2.1. Розораність території та вплив розбудов на  берег озера

  Дослідницька група в 2013 році зібравши  інформацію про річку Здорівка, з уст населення старожилів та з інтернету, коли готувалися до Всеукраїнського  конкурсу «До чистих джерел», в якому зайняли ІІІ місце, дізналась багато цікавого про озере «Лісове».

Ми  навіть  не знали що озеро живить річка Здорівка.  Стан якої  погіршився ще в післявоєнні часи, але коли освоєння територій біля річки під сільськогосподарські угіддя набрало інтенсивного характеру, максимального захоплення земель під ріллю відбулося в другій половині XX століття, стан прибережної зони  покращився.

Наші дослідження підтверджують, що на час огляду  території прибережної зони на значній частині не використовуваних уже на цей час під сільськогосподарські угіддя ділянок ростуть бур’яни, які без «допомоги» людини не змогли б витіснити природну рослинність. 

Початок розбудов прибережної зони, вплинув на стан озера, тому що розорали водоохоронні зони. Гумус, пісок, будівельний мусор,  змивається щороку в водойму (додаток 4).

2.2. Будівельне і комунальне забруднення

Комунальне забруднення озера зросло особливо за останні десятиріччя.  Коли почали роздавати прибережну зону, земельні ділянки під забудову. Будівлі  підходять до самого  озера. Комунальне навантаження значне. Бездіяльність міської влади, безкультур’я та безвідповідальність місцевого населення, недостатня просвітницька діяльність, на кінець, недостатній патріотизм та любов до рідної природи призвели до того, що багато стихійних смітників з’явилися вздовж берегів водойми. А вони несуть в собі величезну кількість проблем. Смітники – це пластик, який розкладається сотні років, смітники – це важкі метали дуже небезпечні для здоров’я, це – небезпечні бактерії і віруси, і ще багато того, що треба сортувати і утилізувати, на кінець, це не естетично.

 Окрім смітників, небезпеку несуть ще атмосферні опади, які змивають з вулиць міста всякі нечистоти. Особливо небезпечні стоки, які несуть значну кількість нафтопродуктів, сміття фенолів, різних кислот.

Ці брудні води не встигають фільтруватися природним шляхом. Все це потрапляє в  озеро.  Воно стало замулюватись, вода застоюватися, цвісти, береги озера  почали заростати очеретом та рогозом.

           Великої шкоди озеру  завдають  створенні  людьми  міні-ставки. І знову ж, здавалося б, позитивні наміри людини щодо збільшення водності озера, регулювання паводко-повеневих гідрологічних процесів, розвитку рибного господарства, повинні б лише позитивно відбитися на гідрологію озера, але  тим самим сприяють  замуленню водойми (додаток 4).

Надмірне захоплення будівництвом міні-ставків призводить до зовнішнього тимчасового благополуччя. Слід зазначити, що ставки  біля озера, внаслідок тривалої експлуатації перебувають у занедбаному стані. Як було виявлено при нашому дослідженні, водойма частково замулена, заросла водною рослинністю. Внаслідок цього різко зменшився їх об'єм та площа водного дзеркала. Ступінь використання таких  міні-ставків дуже низький, що призводить до значних втрат води. Значна частина їх  має  глибину переважно 0,5-1,5 м. При такій глибині міні-ставки прогріваються до дна й інтенсивно заростають. По суті, це штучні басейни-випаровувачі, які марно і безповоротно втрачають воду. Береги ставків  частково заболочені, порослі чагарником, очеретом, осокою. Розвиток на водозборі ерозійних процесів, як природних, так і пов'язаних із діяльністю людини, зумовлює посилений змив ґрунту та замулення ставків.

Щоб запобігти цьому, побудувавши міні-ставок, необхідно насамперед дбати про його благоустрій, регулярно чистити, ремонтувати гідротехнічні споруди, будувати греблі з донними водовипусками, створювати водоохоронні зони, регламентовані вимогами збереження малих річок, які наповнюють озера.

 

 

 

        2.3. Сміттєзвалища біля озера долини річки Здорівка 

       Дослідницька група проводила огляд прибережної зони району села Крячки.  При детальному аналізі нами виявлені наступні факти негативного антропогенного впливу: безпосередньо на берегах озера лежить бите скло, пластикові та скляні пляшки, одноразовий посуд, будівельний матеріал, зламанні гілки дерев.  В озері  плавало до 15 пластикових пляшок. Трохи далі по лівому  березі забудови до самого берега озера  є три організовані  смітники, але людина чомусь вважає смітити, де їй забажається!  Тут же спостерігаємо випадки заготівлі дров у лісі, який прилягає безпосередньо до озера. Багато дерев зламані,  є спиляні.  Це в майбутньому освітлить ліс, що призведе до появи трав, які під час випалювання сухої рослинності спричинять розповсюдження вогню на кору дерев. Обгорівши, кора нездатна виконувати свої функції, дерево гине і ліс  може втратити свою красу. В самому лісі сміття дуже багато, є купи всякого мотлоху,  частина з якого в природі не може мінералізуватися, особливо скло, будматеріали і пластикова упаковка.  Крім того ми виявили в лісі будиночок не житловий,  (новобудова 2012-2014 років) з  цегли, він недобудований, в ньому є сміття і він пописаний неценезурними словами. По правому боці озера, прямо в лісу, будуються декілька будинків.

 Берег озера був відновлений і очищений, осінню 2013 року за допомогою сільського голови Путрівської сільради, вони також зробили дерев’яний   туалет, який до весни не достояв, завалився, та викопали три ями для сміття, які вже повні (додаток 5, 6, 7, 8).

 Ми два рази на рік, біля водойми проводимо еколого-трудові десанти розвішуємо звернення до жителів міста, з метою збереження берегів озера і лісу бути чистими. Наводимо приклад одного з них.

 Екологічний лист-звернення до жителів  міста

на тему не забруднювати навколишнє середовище

Шановні мешканці нашого міста! Юні екологи Васильківської міської Станції юних натуралістів  звертаються до Вас з проханням поберегти край, в якому ми живемо! Давайте спробуємо не забруднювати навколишнє середовище, адже це не так і важко.  Набагато приємніше, коли навколо чисте і свіже повітря. Звичайно, українські люди завжди ставилися до сміття легко. Звалювали його на береги річок і струмків, сподіваючись, що весняна повінь віднесе його подалі від будинків у невідомі краї. І якщо раніше людський побут був натуральним, а самих людей було відносно мало, то таке поводження з побутовими відходами не завдавало природі великої шкоди. З роками все змінилося. Відбулася науково-технічна революція, в домашньому побуті з'явився пластик, металеві сплави, скло. Та й самих людей з роками ставало все більше і більше. Береги річок вже не вміщають все сміття. В  хід пішли гаї,  яри, улоговини, та й просто околиці міст і сіл. Виходить так, що ми живемо на суцільному звалищі!  Хіба цього ми хочемо? Так давайте задумаємося про це, й не будемо забруднювати навколишнє середовище! Давайте екологічно виховувати дорослих, і дітей.  Вчити всіх правильному відношенню до навколишнього середовища. Адже прибирати сміття, яке тепер всюди - цього мало! Треба вчитися не забруднювати, не губити те, що маємо. Адже,   якщо сміття буде в річках - не буде риби, сміття буде на вулицях, в будинках - розведуть гризуни, а це ще одна катастрофа! Так давайте спробуємо уникнути всього цього разом!

 Постійно дотримуйтесь чистоти в природі і в душі!

Вихованці гуртка «Юний хімік»

ВМ Станції юних натуралістів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

На сучасному етапі питання збереження водних ресурсів для нашого міста, як і для всієї України та світу є дуже актуальним. Світ задихається від нестачі прісної чистої води. Використання прісної води промисловістю, сільським господарством, транспортом, комунальними  підприємствами  останнім часом дуже зріс. Час екстенсивного використання водних ресурсів закінчився, пора прийматися  за використання їх інтенсивним ресурсозберігаючим способом.

 Річка Здорівка  не є великою річкою, але це не означає, що її гідроресурсами можна нехтувати, так як вона живить озеро «Лісове». Адже з малих рік утворюються озера та великі ріки. А для нас, Васильківчан, та мешканців військового містечка ця водойма  грає першочергове значення.

 Засоби та завдання, направлені на оздоровлення озера «Лісове».

 • З берегів озера необхідно прибрати сміття та ліквідувати стихійні сміттєзвалища.
 • Спонукати органи міської влади жорсткіше контролювати і не допускати  формування смітників біля водойми та в лісі.
 • Зобов’язати органи міської влади дотримуватися водного законодавства України та припинити забудову прибережної зони та лісу.
 • Контролювати лісову смугу від вирубки.
 • Привернути  увагу населення до проблеми довкілля, яку вони самі створили.
 • Проводити в школах міста щорічний місячник екологічної освіти і виховання.
 • Проводити екскурсії, еколого-трудові десанти до водойм з метою ознайомлення з особливостями ландшафтів і природи краю, очищення та усвідомлення необхідності бережливого відношення до природи рідного краю.
 • Виховувати екологічну свідомість, обізнаність населення про воду – як невід’ємну частину нашого життя (80% вода складова – людини).

 

В ході дослідження ми отримали певні  результати:

 • впорядкували та очистили  озеро «Лісове» від зовнішнього забруднення;
 • провели інформаційну роботу  серед вихованців, учнів і населення, а саме розвішували звернення, роздавали пам’ятки, випустили інформаційний бюлетень, написали статті до місцевевої газети «Життя і слово» ;
 • провели анкетування вихованців (80% дітей дотримуються правил поведінки біля озера, 10 % - інколи  завдають шкоду, 10 % - вважають, що з водою нічого станеться, її багато і вистачить всім);
 • підготували проект за темою «Чиста водоймазапорука здоров’я», до Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел», зайняли третє місце.
 • сформували уявлення про екологічної культури вихованців;
 • провели виховний захід, за темою  «Вода та її значення для життя на Землі, її властивості, якість»;
 • привернули увагу учнівської молоді до проблем охорони водних запасів (додаток  6-9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Антонченко В.Я.  Основи біофізики води / В.Я. Антонченко. - К. : Наукова думка, 1991. -  7-19 с.
 2. Василега М.Д.  Цікава хімія / М.Д. Василега. - К. : Рад. шк., 1980. – 158 с.
 3. Маринич О.М. Географічна енциклопедія України: в 3-х т./ Відп. ред. О.М. Маринич. – К.:  2000.
 4. Міністерство екології та природних ресурсів України. Методика з упорядкування водоохоронних зон річок України / Міністерство екології та природних ресурсів України. – К.: УкрНДІВЕП, 1999.
 5. Паламарчук  М.М.,  Ревера О.З. Нове життя малих річок / М.М.Паламарчук,  О.З.  Ревера. – К.: Урожай, 1991.
 6. Перехрест В.С., Чекушкина Т.А. Малим річкам – чистоту і повноводність / В.С. Перехрест, Т.А.Чекушкина. – К.: Урожай, 1984.
 7. Поліщук В.В. Малі річки України та їх охорона. – К.: Т-во “Знання” УРСР, 1988. (Сер. 8 “Нове в науці, техніці, виробництві”, № 14). 
 8. Хімко Р.В., Мережко О.І., Бабко Р.В «Малі річки - дослідження, охорона, відновлення / Р.В. Хімко, О.І. Мережко, Р.В. Бабко. - К.: Інститут екології,  2003.
 9. Яцик А.В., Бишовець Л.Б., Богатов Є.О. Малі річки України: Довідник / А.В. Яцик, Л.Б. Бишовець, Є.О. Богатов та ін. – К.: Урожай, 1991.
 10. Яцик А.В, Хорєв В.М.  Водне господарство в Україні / За ред. А.В. Яцика, В.М. Хорєва. – К.: Генеза, 2000.
 11. Яцик А.В. Экологические основы рационального водопользования/ А.В Яцик. – К.: Генеза, 1997.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ПРИБЕРЕЖНА ЗОНА ОЗЕРА  ЛІСОВЕ

 

 

ФРАГМЕНТ КАРТИ  1877 РОКУ

 

 

ОЗЕРО ЛІСОВЕ

 

Додаток 2

 

 

 Замуленність озера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Рослинний та тваринний світ

 

 

 

Додаток 4

Забудова прибережної зони

 

 

 

Додаток 5

Вирубка лісу, смітник – діяльність людини

 

Додаток 6

Розвішування звернень.

  D:\Ленка\СЮН\фото сюн\сюн\IMAG1292.jpg

 

 

 

Додаток 7

Еколого-трудові десанти

 

 

 

Додаток 8

Публікація статей.

 

 

Додаток  9

АНКЕТА

До  проекту   «Чиста вода – запорука здоров’я »

Мені _____ років

Стать _____ (ж,ч)

 

Чи   розумно Ви  використовуєте воду  вдома?

 1. Коли  Ви чистите  зуби, з крана тече вода?
 2. Чи капає кран  з водою дома?
 3. Чи біжить вода в туалеті постійно?
 4. Коли  миєте  посуд, вода біжить?
 5. Чи забруднюєте  миючими засобами воду?  Де діваєте її?
 6. Чи є вдома лічильник на воду?
 7. Як Ви вважаєте, чи впливає лічильник на раціональне використання  води?
 8. В якому стані знаходиться трубопровід Вашої місцевості, чи витікає вода  самовільно з трубопроводу?
 9. Які річки, водойми, озера… знаходяться в Вашому районі?
 10. Чи можна там купатися і відпочивати?
 11. Дотримуєтесь  Ви  чистоти  біля озера?       Де діваєте  сміття?
 12. Чи вплине бережливе використання води  дома  на загальне збереження водних запасів нашої Землі?
 13. Як ти і твоя родина впливає на якість води і збагачення водних запасів? 

_____________________________________________________________

 1. Чи поширюєш ти свої знання і корисні навички серед друзів та знайомих?

 

Шановні вихованці, просимо  Вас заповнити анкету ( відповідаєте так чи ні, або свій варіант) інформацію буде опрацьовано, для дослідницького проекту про вода та її збереження!

 

 

Додаток 10

ВИХОВНІ ЗАХОДИ  ПРО ВОДУ ТА ВОДОЙМИ               

ВИПУСК БЮЛЕТНЯ «Біологічний вісник»       ПОДОРОЖ ПО Р. ЗДОРІВКА

 

 

Додаток 11

ПАМ’ЯТКА СПОЖИВАЧА  ВОДИ

 1. Закривай кран!
 2.                  Використовуй безпечні миючі засоби!
 3.                  Лічильник на воду – це необхідність?!
 4.                  Автомийка на автомийці!
 5.                  Сміття не  до водойм, а звідти!
 6.                  Поширюй свої знання і корисні навички серед друзів  та знайомих.
 7.                  Вода - ціний дар природи.  Це джерело життя, необхідна умова розвитку виробництва!
 8.                  Чиста водойма – запорука здоров’я!
 9.                  За давніх часів найбагатшими країнами були ті, природа яких була найбільш щедрою!!!!!

 

Додаток 12

ВІДПОЧИНОК БІЛЯ ОЗЕРА ЛІСОВЕ

doc
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Інші матеріали
Додано
7 вересня 2019
Переглядів
372
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку