Досвід Європи для України

Про матеріал
виховувати почуття відповідальності за долю рідної Землі, за майбутнє планети, почуття патріотизму, прагнення до гармонії, людяності, доброти, дбайливе ставлення до природи, особисту відповідальність за охорону навколишнього середовища
Перегляд файлу

 

Засідання шкільного євроклубу «Євро.ua»

Круглий стіл «Екологічні проблеми України та ЄС»

 

   Мета: -  наукова:    розкрити негативний вплив антропогенного фактору на навколишнє середовище;  пояснити сутність глобальних екологічних проблем (парникового ефекту,  кислотних дощів, деформації озонового шару, деградації ґрунтів, хімічного забруднення та їх наслідки); проаналізувати сучасний стан довкілля України та країн ЄС; показати негативний вплив антропогенного фактора на здоров’я людини; розробити заходи, спрямовані на покращення екологічного стану планети.

 - розвиваюча: розвивати логічне мислення, вміння і навички працювати з додатковою літературою, систематизувати та узагальнювати матеріал, вибирати головне, робити висновки.

 - виховна: виховувати почуття відповідальності за долю рідної Землі, за майбутнє планети,  почуття патріотизму, прагнення до гармонії, людяності, доброти, дбайливе ставлення до природи, особисту відповідальність за охорону навколишнього середовища.

Методи та прийоми:

 - інформаційно-рецептивний: діалог;

 - проблемно - пошуковий: знання відповідей на поставленні питання, формулювання висновків.

План заходу:

I. Вступ.

II. Основні екологічні проблеми України

ІІІ. Основні екологічні проблеми країн ЄС

ІІІ. Шляхи розв’язання екологічних проблем.

ІV. Підсумки заходу.

Хід заходу:

І. Організаційний момент

ІІ. Проведення засідання круглого столу

     Добрий день, дорогі друзі! Запрошую  Вас на чергове засідання шкільного євроклубу, присвяченого екологічним проблемам нашої країни та країн ЄС.

     Сьогодні ми з вами поговоримо про наш спільний дім – про Землю. Поговоримо про довкілля нашої Батьківщини, про місце в ньому людини та про ті екологічні проблеми, які пов’язані з її діяльністю і сьогодні турбують не лише український народ, а й все людство. Ми згадаємо головні причини і джерела розвитку екологічної кризи, поговоримо про наслідки екологічних катастроф та шляхи їх розв’язання.

     Людина – єдиний представник світу живого, що володіє розумом і свідомістю. На жаль, сьогодні людство передусім занепокоєне пошуком матеріальних цінностей. Природа, що створила людину як істоту тілесну і духовну, тепер зводиться в стан середовища проживання. Насправді, вона стає мертвим космічним тілом, на якому копирсаються юрби живих організмів. Серед них і вища з істот, якій дозволено все: підкорювати, споживати, знищувати.

     На певному етапі розвитку цивілізації людина почала активно перетворювати природу і її вплив на довкілля зростав з кожним століттям, доки не став провідним екологічним фактором. Але діяльність людини,  яка визначає нині  обличчя нашої планети, поставила її перед складним вибором: або і далі жити за принципом «після нас хоч потоп», нехтуючи законами природи, або ж розвивати відповідальність перед наступними поколіннями людей за стан нашої планети.

      Перелік екологічних проблем, породжених діяльністю людини, чималий. Невирішеність цих проблем поставило людство на межу біосферної кризи, яка загрожує самому його існуванню.

       Давайте пригадаємо, які види забруднень довкілля ми знаємо? (учні відповідають, а викладач записує їх відповіді на дошці: природні і штучні).

     Кожна команда на чистих аркушах напишіть які види природних забруднень ви знаєте (відповіді прикріплюємо на дошці).

    Як бачимо перелік екологічних проблем, породжених діяльністю людини, чималий. Невирішеність цих проблем поставило людство на межу біосферної кризи, яка загрожує самому його існуванню.

    Давайте спробуємо з’ясувати , які екологічні проблеми об’єднають усіх людей нашої планети та спробуємо знайти шляхи вирішення.

   Презентація «Екологічні проблеми України»

   Презентація «Екологічні проблеми країн ЄС»

   Давайте спробуємо з’ясувати які екологічні проблеми є спільними та відмінними. ( відповіді записуються на дошці) 

Завдання  Аукціон ідей.

   Ми з вами живемо в унікальному містечку , яке знаходиться в Самарському лісі. У нас дуже багато проблем. Що на , вашу думку треба зробити щоб подолати екологічні проблеми нашого містечка. (висловлювання учнів)

А що сьогодні можна зробити, щоб покращити екологічний стан планети?
  Щоб покращити екологічний стан планети необхідно:

1. Зменшити до мінімуму рівень радiацiйного забруднення.

2. Скоротити кiлькiсть електростанцій за рахунок будівництва потужніших станцій, забезпечених новiтнiми системами очищення та утилізації газових і теплових викидів.

3. Замінити вугілля та мазут для ТЕС екологічним паливом – газом.

4. На двигунах внутрішнього згоряння автомобiлiв  встановити спеціальні каталізатори для нейтралiзацiї чадного газу.

 5. Замінити шкідливий етиловий бензин, який забруднює повітря свинцем, на екологічно менш шкідливий.

6. Створення маловідходних i безвідходних виробництв.

7. Використання нетрадиційних джерел енергії  (гідроенергетика, вітроенергетика, геліоенергетика, воднева енергетика, метанове бродіння побутового сміття).

8. Вдосконалити очисні споруди для води;  фiльтрiв та пило - газовловлювачів, які зменшують викиди шкідливих речовин у повітря.

9. Вдосконалити захист вiд забруднення, виснаження та нераціонального використання земельних pecypcів.

10. Посилити природоохоронну дiяльнiсть на заповідних та рекреаційних територіях.

11. Проводити систематичне озеленення міст i селищ, особливо промислових зон.

12. Підвищувати рівень екологічної освіти та виховання свідомого ставлення до природи.
IV. Підсумки уроку

   Сьогодні ви всі  успішно виконали завдання, а також дізналися багато нового і цікавого про наше довкілля, і, я думаю, кожен з вас задумався над власним ставленням до нього.

     Всі ми хочемо дихати свіжим повітрям, пити чисту воду, жити в чистому середовищі. Саме від цього залежить здоров’я кожної людини і всієї планети.

       Давайте ж будемо його берегти! Всюди на кожному кроці, кожної хвилини свого життя! Іншого нам не дано.

        Пам’ятайте: не Земля належить нам, а ми належимо Землі. І завтрашній день її буде таким, яким ми його зробимо сьогодні! 3мiнити світ на краще можна тільки тоді, коли для кожної людини найвищим законом про охорону природи буде людська совість. Поміркуйте над цим!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Отже, ми визначили, що атмосферу забруднюють шкідливі для людини та інших організмів викиди промисловості, вихлопні гази автотранспорту. Особливу небезпеку для довкілля становлять кислотні дощі, спричинені забрудненням атмосфери сірчистим газом (щорічно в атмосферу надходить близько 160 млн. тонн сульфур оксиду і натрій оксиду). Стають мертвими прісні водойми, гинуть ліси, спостерігаються значні втрати врожаю, руйнування озонового екрана внаслідок надходження в атмосферу хлорфторвуглецевих сполук. За підрахунками вчених вже зруйновано до 5% озонового екрана, що може спричинити появу так званих озонових дірок, через які шкідливі ультрафіолетові промені можуть сягати поверхні Землі. Із збільшенням вуглекислого газу в атмосфері вчені пов’язують зміну клімату і порушення енергетичного балансу планети. Звичайно, цей газ є необхідним компонентом фотосинтезу рослин. Та при споживанні органічного палива, вирубці лісів, розорюванні степів, вулканічній діяльності його продукується дедалі більше. Це в свою чергу змінює середньорічну температуру, що неминуче призведе до парникового ефекту. Наслідки: розтавання льодів Антарктиди та Антарктики і значне підвищення рівня світового океану, що в свою чергу призведе до затоплення великих ділянок суші.

      Діяльність людини негативно впливає і на стан водойми. Виникають проблеми забруднення промисловими і побутовими стоками, пестицидами та добривами, які вимиваються з агроценозів, осушення. Погіршення санітарного  стану водойм. Сьогодні проблема забезпечення людства прісною водою дедалі загострюється. Якщо у стародавні часи її споживання на душу населення становило 12-18 л на добу, то сьогодні це 200-400 л. Передбачається, що до кінця ХХІ століття потреба у воді зросте ще в 1.5 рази.

       У нас є наступна презентація «Забруднення водойм» (презентація учнів).

      Дякуємо!

      А зараз відгадайте загадку:

-         Де є річка без води?   (На карті)

-         Чому не можна ловити мальків?   (Тому,що не буде дорослої риби)

-          Як врятувати рибу від задухи взимку?   (Зимою прорубують ополонки, вставляють в них солому або очерет)

         Птахи і тварини  – невід’ємна частинка природи, вони окраса лісів, парків, садів, степів, луків, дібров.  Весну, за уявленнями наших предків, на крилах приносили птахи. Згадайте, які тварини живуть у нашій місцевості?

У кожної команди на столі є завдання №1. Із наданого переліку виберіть тварин, що живуть у нашій місцевості.

Завдання №1 :

Вовк, заєць, зебра, миша, бобер, хом’як, мавпа, лисиця, ведмідь, єнот, ящірка, дикий кабан, лось, білка, кріт, бабак, черепаха, борсук, кажан, дикий кінь, видра, їжак, жирафа, слон, пінгвін, лев,дельфін.

Цікавинка.

Тричі народжений – так називають дуже великого, з могутнім тілом, дикого бика – зубра, який досягає до 2 метрів на зріст та до 1 тонни за масою. Перше народження цього виду

тварин – поява їх на Землі. Зубр був сучасником гігантських мамонтів, зустрічався з первісною людиною і дожив до наших днів.  Друге народження зубра – в науці – відбулося в ХVІІ ст., коли шведський вчений Карл Лінней у 1758 році назвав зубра латиною «бізон» (бонезус). На той час зубри ходили стадами країнами Європи, заселяючи ліси і лісостеп. У 1919 році був убитий останній зубр у Біловезькій Пущі.  Зубр у дикій природі зник. Польські зоологи звернули увагу на те, що на час загибелі останнього вільного зубра

деяка кількість цих лісових велетнів знаходилася в зоопарках Європи. У 1929 році в Біловезькій Пущі знову з’явилися новонароджені (уже втретє) зубри, відібрані з тих, що були в неволі. На сьогодні могутній зубр – живий пам’ятник лісів Європи, якого врятували люди.

          А зараз проведемо невеличку вікторину. Командам задається питання, хто першим піднімає руку, відповідає на нього.

1. Територія, що охороняється. (Заказник.)

2. Чим людина дихає? (Киснем.)

3. Літом одежу вдягає, на зиму скидає. (Дерево.)

4. Які птахи прилітають до нас узимку? (Омелюхи, снігурі.)

5. Які джерела енергії, за умов нормальної експлуатації, найбільше забруднюють навколишнє середовище радіоактивними речовинами? (ТЕС, АЕС.)

6. Якої шкоди може завдати вирубування лісу на берегах річки або озера? (Озеро, річка мілішають.)

7. Який кущ традиційно висаджують біля криниці? (Калину.)

8. Ботаніка – це… (Наука про рослини.)

9. Які риби мають вуса? (Осетер, сом, сазан.)

10. Що сходить без насіння? (Сонце.)

       Усі молодці! 

       Стан ґрунтового шару планети також викликає серйозне занепокоєння. Сучасні втрати продуктивного ґрунту становлять 6-7 млн. га на рік.  Тільки у результаті ерозії з сільськогосподарських угідь щорічно вивітрюється 26 млрд. т ґрунту. Якщо так i далі буде, то на початку XXI століття людство втратить третину ґрунтів. Головні проблеми це ерозія, засолення, наступ пустель, забруднення, виснаження земних надр. Середньорічний обсяг видобутих корисних копалин на цей час становить 25-30 т на одного жителя. Недосконалість технологій призводить до жахливих наслідків, адже за прямим призначенням використовується лише 1-5% сировини, а понад 95% йде у відвали, забруднюючи довкілля.

      У нас є наступна презентація «Забруднення ґрунтів» (презентація учнів).

      Дякуємо!  А зараз виконаємо наступне завдання.

Завдання № 2.

      Конкурс «Народні порівняння про природу».

(Учасники команд повинні закінчити порівняння).

 - Впертий, як … (осел, баран, козел).

 - Гудуть, як … (бджоли у вулику).

 - Дав, як … (кіт наплакав).

 - Живуть, як … (кіт із собакою).

 - Личить, як … (корові сідло).

 - Написав, як … (курка лапою).

 - Не стало, як … (корова язиком злизала, вітром здуло).

 - Розбирається, як … (баран по зорях, баран в апельсинах).

 - Моститься, мов… (квочка на яйцях).

 - Струнка, як … (тополя).

 - Міцний, як … (дуб).

 - Очі, як … (волошки в житі).

 - Гірке, як … (полин).

 - Голосочок, як … (дзвіночок).

          Давайте пограємо з вами в гру «Гадання на ромашці».

На пелюстках ромашки написані приклади ссавців, які пристосувалися до різних форм живлення. Кожен бажаючий бере пелюстку і називає тип живлення:

  1. пелюстка – рослиноїдні (коні, олені, кенгуру)
  2. пелюстка – хижаки (вовки, лисиці, леви)
  3. пелюстка -  падальники (гієни)
  4. пелюстка - паразити (вампіри – рукокрилі)
  5. пелюстка - поліфаги (ведмідь)

           За останні 100 років: із земних надр було видобуто 137 млрд. т вугілля, 47 млрд. т нафти, 20 трлн. куб. м газу; енергетичні ресурси збільшилися у 1000 разів. Тільки за 25 років (1950-1975 рр.) споживання всіх енергоресурсів у світі збільшилося у 3 рази, нафтопродуктів у 5 разів, електроенергії у 7 разів. Відбувається порушення енергетичного балансу планети. Вихід із цієї ситуації запропонувала наступна група доповідачів. Слухаємо презентацію «Альтернативні джерела енергії» (презентація учнів)

      Дякуємо!   І в нас є останнє завдання «Аукціон ідей».

 

Завдання №3. Аукціон ідей.

       За нашою групою в училищі є закріплена територія подвір’я, як ви вважаєте, щоб краще вплинуло на довкілля якби ми посадили квіти, чи кущі бузку, берізку, ялинку? Свої ідеї підкріплюйте розрахунками.

Довідка:

Площа нашої ділянки 20 .

Площа для нормального розвитку 10 чорнобривців 1 .

Маса кисню, що виробляють 10 чорнобривців за один  рік 10 кг.

Площа для нормального розвитку 1 куща бузку  3 .

Маса кисню, що виробляють 1 кущ бузку за один  рік 50 кг.

Площа для нормального розвитку 1 берези 7  .

Маса кисню, що виробляють 1 береза за один  рік 100 кг.

Площа для нормального розвитку 1 ялинки 10 .

Маса кисню, що виробляють 1 ялинка за один  рік 600 кг.

(відповіді учнів)

       На порозі III тисячоліття, з подальшим розвитком техносфери обсяги змін стають  такими, що вже загрожують життю самої людини.  Трагізм ситуації не тільки у загибелі природи, а й у погiршаннi  здоров'я людини. Так, тільки вiд вживання недоброякісної води щорічно вмирає майже 1 млн. мешканців планети.  Домінуюче місце у структурі захворювань та cмертностi населення України посіли хронiчнi неiнфекцiйнi захворювання, передусім хвороби opгaнiв дихання, злоякiснi новоутворення, хвороби нервової системи, алергiчнi, генетичні та інші захворювання.  Більше 30% продуктів харчування oтpyєнi нітратами, фосфатами, пестицидами, ртуттю, радіоактивними речовинами.  З 1992 р. смертність у нашій державі перевищує народжуваність. За показниками дитячої cмертноcтi  Укpaїнa посідає одне з перших мicць у світі.

Література

1. Досвід екологічного виховання: [добірка сценаріїв еколог. спрямування] // Позаклас. час. — 2008. — № 4. — С. 91-114.

2. Барановський В.А. Екологічні проблеми природних вод. / / Екологічний вісник.

– 2002 – №3-4

3. Барановський В.А. Екологічні проблеми атмосферного повітря / / Екологічний

вісник. – 2002 – №1-2

4. Альба Г. Еколого-натуралістичні ігри / Г. Альба. — Т. : Підруч. і посіб., 2005. — 48 с.
5. Голойда Г. Природа навколо нас : сценарії шкіл. свят для учнів 5-7 кл. / Г. Голойда.— Т. : Підруч. і посіб., 2000. — 40 с.

6. Калюжна Г. Земля — це не звалище : екологіч. гра / Г. Калюжна // Хімія. — 2007.

7. Пустовіт Н. Екологічні задачі, ігри та вікторини : навч. посіб. / Н. Пустовіт, З. Пле­чова. — К. : Наук. думка, 1995. — 72 с. : ілюстр.— № 11. — С. 36-43.

docx
Додано
25 серпня 2019
Переглядів
771
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку