Довгострокові навчальні програми «Абетка творчості-2», «На крилах творчості-2»

Про матеріал
Довгострокові навчальні програми під назвою «Абетка творчості – 2» для молодшого шкільного віку, та «На крилах творчості – 2» для середнього й старшого віку, складаються з навчальних предметів «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Скульптура», «Пленер».
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ УКРАЇНИ

ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ

ПЕРВОМАЙСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ

 

 

 

 

Абетка творчості – 2

Довгострокові навчальні програми для учнів молодшого шкільного віку

 

Рисунок 

Живопис

Композиція

Скульптура

Пленер

 

На крилах творчості – 2

Довгострокові навчальні програми для середнього та старшого шкільного віку

 

Рисунок

Живопис

Композиція

Скульптура

Пленер

 

 

З ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА БІЛОУС Г. В.

 

 

 

Миколаїв 2016

          

 

Укладач: Білоус Г. В. - викладач вищої категорії, завідуюча художнім відділом ДШМ м. Первомайська Миколаївської області.

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:

Кардаш Н. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри позашкільної освіти 

НПУ імені М. П. Драгоманова, член Національної спілки художників України;

Гоголь О. Б. – викладач-методист вищої категорії, голова циклової комісії «Декоративно-прикладного мистецтва» Миколаївського коледжу культури і мистецтв, член Національної спілки художників України.

Катрич О.П. – директор обласного методичного кабінету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові навчальні програми пропонуються викладачам початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, вчителям загальноосвітніх шкіл, керівникам гуртків із образотворчої діяльності дітей у позакласній роботі, студентам художньо-педагогічних факультетів під час проходження виробничої (педагогічної) практики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Абетка творчості-2», «На крилах творчості-2»: Довгострокові навчальні програми – Первомайськ Миколаївської обл., 2016. – 159 с.

 

 

 

 

 

Абетка творчості – 2

 

 

Довгострокові навчальні програми навчальних предметів

«Рисунок», «Живопис», «Композиція»,

«Скульптура», «Пленер» 

 

ДХШ та ДШМ (художнє відділення)

 

 

для учнів молодшого шкільного віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Абетка творчості – 2» Довгострокові навчальні програми навчальних предметів ДХШ та ДШМ (художнє відділення) для учнів молодшого шкільного віку

 

Пояснювальна записка

Довгострокові навчальні програми під назвою «Абетка творчості – 2» для молодшого шкільного віку,  та  «На крилах творчості – 2» для середнього й старшого віку,  складаються з навчальних предметів «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Скульптура», «Пленер». Строк навчання згідно типових навчальних планів 6 років або чотири роки. Термін реалізації навчальних  предметів для дітей, що вступили до освітньої установи в нульовий клас у віці восьми-дев'яти років, складає 7 років.

Розподіл по роках навчання:  клас 0 1 2 3 4 5 6

Викладачем вищої категорії Білоус Г.В. у 2003 році було зроблено методичні розробки програм для молодшого та старшого віку учнів шкіл ДХШ та ДШМ «Абетка творчості» та «На крилах творчості». Розробки програм у 2004 році отримали схвальні рецензії декана художньо-графічного факультету ПДПУ ім. К.Д. Ушинського м. Одеса, кандидата педагогічних наук, члена-кореспондента Міжнародної Академії наук педагогічної освіти м. Москва, члена науково-методичної комісії з образотворчого мистецтва системи педагогічної освіти Міністерства освіти і науки України доцента

Резніченко М.І., директора ДХШ м. Миколаєва Здиховської Н.І. та завуча Махової Н.І., у 2008 році директора МОПІПО м. Миколаєва Огренич Н.М., директора ДХШ м. Первомайська Нерубальщук Г.С., директора ДШМ м. Первомайська Васильєвої О.В. 

Нові учбові навчальні плани, швидкі зміни в мистецтві та педагогічній науці спонукали викладача Білоус Г.В. переробити та удосконалити своє педагогічне надбання, а також вибрати й застосувати краще з різних програм, які розробили викладачі Києва, Одеси, Миколаєва та ін. Довгострокові навчальні програми «Абетка творчості – 2», «На крилах творчості – 2» були надруковані обласним методичним кабінетом й рекомендовані вчителям області у 2010 році. Програми пройшли апробацію в ДХШ та ДШМ з 2010 по 2016 учбовий рік. Освітній процес за цими програмами в ДХШ та ДШМ ведеться згідно типових навчальних планів (затверджено наказом Міністерства культури України від 11.08.2015 № 588) в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).

1.      Зміст та обсяг освітньої підготовки передбачає:

-   надання початкової художньої освіти (підготовчий (0-й клас) + 4 роки навчання);

-   професійне спрямування за відповідними спеціальностями (підготовчий (0-й клас) + 5, 6 років навчання).

2.      Випускники 4-го класу зі строком навчання 4 (5, 6) років та випускники 6-го класу зі строком навчання 6 (7, 8) років вважаються такими, що закінчили повний курс навчального закладу та опанували програму початкової художньої освіти. Випускники, які виявили професійні здібності, можуть продовжити навчання у класах професійної орієнтації.

Організація навчального матеріалу здійснюється за лінійно-концентричним принципом. При лінійному способі навчальний матеріал реалізується систематично і послідовно з поступовим ускладненням, за висхідною лінією, при цьому новий навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному взаємозв'язку з ним; концентричний спосіб допускає повторне вивчення окремих розділів і тем як на одному, так і на різних рівнях навчання з розширенням та поглибленням змісту навчального матеріалу.

    

Мета довгострокової програми «Абетка творчості – 2» для учнів молодшого віку ДХШ та художніх відділів ДШМ це здійснення сучасних педагогічних інновацій та узгодження з новими учбовими навчальними планами, а саме навчання учнів з 0 по 3 клас.

Зміст довгострокової навчальної програми «Абетка творчості – 2»,  це підготовка до навчання більш складних довгострокових навчальних програм учнів середнього та старшого віку ДХШ та художніх відділів ДШМ «На крилах творчості – 2». Вивчаються такі дисципліни: рисунок, живопис, станкова та декоративно-ужиткова композиція, скульптура (пластичні техніки), пленер.

Тому перед викладач в навчальному процесі вирішує такі питання: розвиток образного мислення, фантазії, уяви, просторового мислення, вміння користуватися образотворчими та виразними засобами й властивостями художньої форми. Викладач в навчальному процесі часто застосовує метод художньо-педагогічної драматургії. Головна задача вчителя:

1.      емоційна віддача;

2.      різноманіття матеріалів та методів;

3.      розвиток колективних малювально-гральних якостей дітей; 4.навчання вмінню будувати сюжет, сенсові та композиційні зв’язки;

5.навчання використовувати образотворчі прийоми.  Викладач повинен пам’ятати:

-          що діти з 4 до 7 років мають такі особливості в у своєї творчості, як площинність, умовність кольору, відсутність руху, схематичність, фронтальність, фризове розташування;

-          що діти з 7 до 11 років мають такі особливості в у своєї творчості, як передача глибини простору, передача руху, змішана схема – фас й профіль, намагання до стереотипів, нівелювання форм та об’ємів. Викладач відразу працює над 5 напрямками у розвитку дитини:

1.      графічний;

2.      живописний;

3.      конструктивний; 4. декоративно-ужитковий;

5. пластичний.

 

Формула народження творчого мислення:

1.      відкриття істин, відомим усім;

2.      відкриття істин відомим деяким;

3.      відкриття істин нікому невідомим.

 

Головний стрижень творчості – початкове образне мислення.

 

Враховувати у навчанні особливості темпераменту. Наприклад: сангвініку, який швидко забуває та рухливий, частіше давати запитання; холерику, який неслухняний та гарячкуватий частіше пропонувати допомогу слабшим, флегматика треба зацікавлювати, щоб зняти з нього апатію, а меланхоліка підбадьорювати, звертати увагу інших на його гарні здібності, допомогти налагодити контакт з дітьми.

 

*ПРИМІТКА:розподіл навчальних годин по темам, зміст практичних занять, порядок може зазнати змін згідно з індивідуальною особистістю учнів.

 

 

 

 

    

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ (ХУДОЖНЬОГО ВІДДІЛЕННЯ)

 

 

СТРОК НАВЧАННЯ – 6–7/8 РОКІВ

 

 

 

Навчальні

Кількість годин за тиждень у класах

 

Іспити

предмети

0

1

2

3

4

5

6

7

8

у

класах

 

Рисунок

 

 

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

6

 

Живопис

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

3

 

3

 

3

 

2

 

6

 

Композиція*

 

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

6

 

Скульптура

 

 -

 -

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

6

 

Початковий курс історії

образотворчого мистецтва

 

 -

 -

 -

 

1

 

1

 

1

 

1

 -

 -

 -

 

Предмет за вибором

 

 -

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 -

Разом:

3

5

7

9

11

12

13

12

11

 

 

 

 

 

Перелік предметів за вибором:

«Кераміка», «Вишивка», «Вітраж», «Мозаїка», «Театрально-декораційне мистецтво», «Графічні техніки», «Писанкарство», «Батик», інші види мистецтв тощо.

 

*Вивчення предмета «Композиція» (станкова та декоративна) в 1-х – 4-х класах обов’язкове.

    

Р03'ЯСНЕННЯ до типового навчального плану художньої школи (художнього відділення), строк навчання – 6-7/8 років

1.    Типовий навчальний план визначає державний стандарт початкової спеціальної мистецької освіти (ст.12 Закону України «Про освіту», ст.16 Закону України «Про позашкільну освіту», ст.16 Основ законодавства України про культуру) і встановлює вимоги до змісту та обсягу освітньої підготовки учнів.

2.    Органам управління культури дозволяється збільшувати кількість годин на вивчення предметів, зазначених у Типовому навчальному плані, а також вводити інші навчальні предмети, виходячи з місцевих умов.

3.    До підготовчого класу («0») приймаються учні у межах встановленого планового контингенту. Керівник закладу самостійно вирішує питання щодо зарахування учнів до підготовчого («0») класу.

4.    Для педагогічного працівника нормою навантаження на одну тарифну ставку є 18 годин на тиждень. (Ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту»).

5.    Зміст та обсяг освітньої підготовки передбачає надання: початкової художньої освіти (6 років навчання); професійної орієнтації для підготовки за відповідними спеціальностями (7-8 років навчання).

6.    Випускники 4-го класу вважаються такими, що закінчили повний курс закладу, і отримують документ про позашкільну освіту встановленого зразка. До класів професійної орієнтації зараховуються випускники, які виявили професійні здібності та бажання продовжити художню освіту.

7.    У школі проводяться групові уроки. Кількісний склад групи становить у середньому 8 осіб.

8.    Керівних закладу має право: здійснювати у 1-х - 6-х класах перерозподіл годин, визначених навчальних планом на предмет «Композиція» (станкова, декоративна), враховуючи регіональні особливості та професійну орієнтацію учнів; визначати у 7-х, 8-х класах предмети та кількість годин на їх вивчення у межах загальної кількості годин відповідно до професійної орієнтації учнів.

9.    За бажанням батьків учні можуть бути звільнені дирекцією закладу від вивчення предметів за вибором, при цьому плата за навчання не зменшується.

10.                        Перегляд навчальних робіт у всіх класах проводиться кожний семестр, екзаменаційний - за підсумками 6-го класу.

11.                        Крім годин, зазначених у навчальному плані, в розрахунку годин слід передбачити: години для роботи з демонстраторами пластичних поз* у 1-му та 2-му класах по 1 годині в тиждень на групу; у 3-му та 4-му класах по 2 години в тиждень на групу; у 5-му - 8-му класах по 6 годин в тиждень на групу; - для роботи на пленері ** по 0.5 години в тиждень на групу (18 годин на групу на навчальний період); - години для підготовки і проведення тематичних лекцій, конкурсів, виставок, творчих вечорів тощо  - 4 години в місяць на групу; години на проведення навчальної практики на пленері** 1.5 години в тиждень на групу (54 години на групу на навчальний період, 18 годин з яких-для роботи з живою натурою).

12.                        У межах кількості годин, визначених навчальним планом, керівник школи, з урахуванням регіональних особливостей та профорієнтації учнів групи, мас право на введення додаткових дисциплін як то писанкарство, петриківка, інші види декоративновжиткового мистецтва, дизайн тощо.

Примітки: *Оплата праці демонстратора пластичних поз з предметів «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Скульптура» здійснюється згідно з наказом Міністерства освіти і науки України. **Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.01 Л» 433, навчальна практика учнів художньої школи (художнього відділення) зараховується як навчальновиробнича практика, передбачена навчальними планами загальноосвітньої школи).

ПОРІВНЯННЯ ДВОХ ПРОГРАМ

 

 

Програма 6-річна (7-8) років навчання  та 

програма 4-річна (5-6) років навчання у порівнянні

 

 

РОКИ НАВЧАННЯ

 0 1 2 3 4 5 6    7 8

           8 р        9 р      10 р      11 р      12 р     13 р     14 р                 15 р     16 р

 

 

                                         0    1    2    3    4        5    6

                             10 р    11 р    12 р    13 р    14 р           15 р    16 р

 

 

 

 

Програма 2 класу 6-річна (7-8) років навчання вивчається як програма 0 класу 4 річної програми (5-6) років навчання

 

 

Програма 3 класу 6-річна (7-8) років навчання вивчається як програма 1 класу 4-річної програми (5-6) років навчання

    

Довгострокова навчальна програма «Рисунок» - «Абетка творчості - 2»

 

Пояснювальна записка

 

Довгострокова програма з рисунку для дитячих художніх шкіл та шкіл мистецтв (художнє відділення) орієнтована на підготовку школярів молодшого віку до навчання образотворчому мистецтву. Строк навчання згідно шестирічного типового навчального плану з 0 класу по 3 клас.

Організація навчального матеріалу здійснюється за лінійно-концентричним принципом. При лінійному способі навчальний матеріал реалізується систематично і послідовно з поступовим ускладненням, за висхідною лінією, при цьому новий навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному взаємозв'язку з ним; концентричний спосіб допускає повторне вивчення окремих розділів і тем як на одному, так і на різних рівнях навчання з розширенням та поглибленням змісту навчального матеріалу.

Художній розвиток учнів формується шляхом пізнання складових частин мистецтва:

змісту – навіщо створюється твір; мови – за допомоги якої виражається зміст; творчості – як здібності створювати нове, розкривати невідоме.

Ці головні задачі здійснюються у тісному взаємозв’язку з навчанням основам образотворчої грамоти. В основі методики даної програми містяться головні принципи навчання, які вже в ранньому віці формують у дитини творче сприйняття й художнє відображення навколишнього світу.

Одним із головних принципів є навчання через зразки мистецтва, особливо народного мистецтва, таким чином пізнаються витоки народної творчості.

Зміст програми це спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів, практична спрямованість навчального матеріалу; відповідність навчального матеріалу віковим особливостям вихованців та рівню їх підготовки використання та поглиблення знань, отриманих учнями.

Метою навчальної програми є створення умов для творчого розвитку дітей зображально-виражальними засобами рисунка.

Методика викладання: викладач вчить спираючись на індивідуальні особливості учня, звільняє емоційний початок сприйняття художнього образу. Таким чином для педагога головним стають почуття та свідомість учня, при цьому звільняється творчій дух автора, розвивається його фантазія, з’являється новаторство, оригінальність дитячої індивідуальності. Зміна матеріалів дає нові засоби виразності, новий творчій імпульс. Готуючись до уроку, викладач повинен підбирати переконливий ілюстративний матеріал, який складається з репродукцій майстрів різних епох та шкіл; проводити аналіз виразних та технічних засобів у зв’язку зі змістом, образом твору; підключати самих учнів до такого аналізу. Перед більшістю завдань рекомендується виконувати начерки, замальовки та ескізи, які допомагають засвоїти задачі й підготовку матеріалу за темою. Теоретичні частини уроку змінюються практичними. Заняття повинні починатись у формі невеликих, але яскравих бесід, де викладач створює атмосферу зацікавленості та незвичайних відкриттів.

    

Методичні рекомендації

 

 

 

У 0 та 1 класі закладається початкова загальна основа художніх знань, які повинні отримати учні за роки навчання. Дуже обережно повинно ставитися до дитячої творчості, тобто до зорового сприйняття молодших школярів. Робота ведеться за враженням, яка потім по мірі зросту аналітичного мислення учнів змінюється роботою з натури. Надаються елементарні знання про форму, її образність, про лінії, плям композиції, як основних засобах виразності: про ритм, тон та фактуру.

У 2 класі (0 клас 4 роки навчання) продовжується вивчення зображально-виразних засобів, тон засвоюється як один з засобів передачі настрою; формується образне мислення від інтуїтивного самовираження до аналітично-чуттєвого сприйняття навколишнього світу. Формується художні навички та смак.

У 3 класі (1 клас 4 роки навчання) учні, вже маючи досвід й більш розвите образне мислення. Засобом спостереження вивчаються закони перспективи. Підводяться висновки отриманих знань. Викладач спостерігає та м’яко корегує виховання зорової культури учнів, уміння сприймати та аналізувати характерні елементи форми, об’єднувати їх у цілий художній образ. Враховують також вікові особливості психічного розвитку дітей, зацікавленість та активне ставлення учнів до сприймання та процесу творення художніх образів.

При визначені успіхів й творчого зросту учнів треба враховувати їх індивідуальні нахили, які й обумовили вибір кожним юним автором визначених засобів виразності в розкритті теми. Успішність розвитку образотворчої грамоти значною мірою залежить від моделей : художньо узагальнені моделі доступніші для зображення форми, ніж натуралістичні, блискучі поверхні доступніші для відтворення об’єму, ніж матові та геометричні. Вони віддаляють учнів від сприймання живих форм. Це особливо слід враховувати на початкових етапах розвитку образотворчої діяльності. 

*Наданий у програмі навчальний тематичний план є приблизним. Педагогічною радою школи можуть вноситись зміни, які пов’язані з умовами навчального закладу. Загальний об’єм годин надається згідно навчальному плану даного курсу.                     

 

    

РИСУНОК «Абетка творчості – 2»

 

Програма для ДХШ та ДШМ (художній відділ)

 

6 років навчання (7-8)

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

№ п/п

Тема

Кількість  годин

 

 

Нульовий клас

 

 

1.

Сприйняття природи та мистецтва. Поняття форми та її характер.

3

2.

Можливості графічних матеріалів. Лінія в природі та мистецтві. Характер лінії.   

2

3.

Пляма як засіб відображення характеру силуету.

1

4.

Тон в природі та мистецтві.

1

5.

Розвиток асоціативного мислення.

4

6. 

Фактура як засіб збагачення плями.

7

7.

Силует й образ.

8

8.

Ритм плям та ліній.

6

 

 

Перший клас

 

 

9.

Сприйняття природи та мистецтва. Поняття форми та її характер.

6

10.

Можливості графічних матеріалів. Лінія в природі та мистецтві.  

1

11.

Можливості графічних матеріалів. Пляма в природі та мистецтві.   

2

12.

Барви землі. Бесіда «Природа та художник».

3

13.

Тон в природі та мистецтві.

2

14.

Виразні можливості фактури.

2

15.

Силует й образ: контраст.

5

16.

Ритм фактури, плям та ліній.

7

17.

Розмаїття та багатство форм. Цілісність форми. Взаємозв’язок основної форми та її частин.

3

18.

Розвиток асоціативного мислення.

3

 

 

Другий клас

 

 

19.

Сприйняття природи та мистецтва. Поняття форми та її характер.

10

20.

Можливості графічних матеріалів. Лінія в природі та мистецтві. Характер лінії.   

2

21.

Пляма як засіб відображення характеру силуету.

2

22.

Від площинності до об`єму. Світлотінь

4

23.

Тон в природі та мистецтві.

4

24.

Розвиток асоціативного мислення.

2

25.

Виразні можливості фактури. Бесіда.

10

26.

Силует й образ: контраст.

8

27.

Ритм плям та ліній.

14

28.

Розмаїття та багатство форм. Цілісність форми. Взаємозв’язок основної форми та її частин

4

29.

Барви землі. Бесіда «Природа та художник».

8

 

 

Третій клас

 

 

30.

Ритми у природі та мистецтві. Виразні можливості ритму в графіці. Форма і контрформа.

16

31.

Повторення: зображально-виразні засоби в малюнку. Лінії разні за товщиною, й характером. За уявою та з натури відобразити нескладні предмети.  

4

32.

Спостереження перспективи.

20

33.

Виразні можливості тональних градацій.

8

34.

Точка зору як засіб виразності.

14

35.

Формотворення. Конструкція.

4

 

 

 

РИСУНОК

 

НУЛЬОВИЙ КЛАС 6 років (7-8)

 

I семестр

 

п/п

              Тема, мета, засоби, матеріали 

Кількість  годин

1

1ТЕМА: Сприйняття природи та мистецтва. Поняття форми та її характер. «Риби», «Черепахи» та ін.

Бесіда. Поняття характеру форми та її силуету. Поняття композиційної рівноваги. Малюнок від «плями» без попереднього промальовування. МЕТА: Створити характерний образ з виразним силуетом,  досягти рівноваги в розташуванні елементів. 

МАТЕРІАЛ: кольоровий папір, туш, біліла, пензлі.

1

2

2ТЕМА: Можливості графічних матеріалів. Лінія в природі та мистецтві.

Характер лінії.  «Котеня та Їжачок», «Кактус та Кульбаба» та ін.

Бесіда про виразні можливості лінії.

МЕТА: Виконати зображення із заданим характером та настроєм.

Пластика, характерність ліній.

МАТЕРІАЛ: туш, перо, фломастер, пензлі.

1

3

3ТЕМА: Можливості графічних матеріалів. Лінія в природі та мистецтві.

Характер лінії. Малюнок на асфальті «Казкові тваринки». 

МЕТА: Виконати яскраву стилізовану графічну композицію. 

МАТЕРІАЛ: кольорова крейда.

1

4

4ТЕМА: Пляма як засіб відображення характеру силуету.

«Весела кицька», «Сумне цуценя» та ін.

МЕТА: Передати характеристику художнього образу.

МАТЕРІАЛ: сіре або чорне тло, туш, біліла, пензлі можливий варіант застосування воскової крейди.

1

5

5ТЕМА:  Розвиток асоціативного мислення.. Натюрморт «Осіньчарівниця». З групи предметів, які пропонує викладач, скласти

1

 

 

натюрморт й підкорити обраному образу. Тло вирішити за асоціацією вибраного образа натюрморту.

МЕТА: Розвиток творчого мислення. Створення образу.

МАТЕРІАЛ: гуаш (2-3 кольори), пензлі, туш, перо, кольорове тло.

 

6

6ТЕМА: Тон в природі та мистецтві.

Виразні можливості градацій тону. «Хмарочоси». Наповнити аркуш прямокутними формами без тла. Градації створювати згущенням штрихотону.

МЕТА: Створити багатство тональних градацій від чорного до білого.

Композиційна рівновага.

МАТЕРІАЛ: олівець, туш можливо чорні маркер або фломастер.

1

7

7ТЕМА: Силует й образ. Малюнок предмета складного силуету, створеного виразними деталями (кактус, риба та ін.) Малювання за натурою без тла з загостренням характерних деталей. Тонування штрихом у різних напрямках, згідно розвитку силуету та деталей.

Підкреслити штрихом динаміку силуету.

МЕТА: Виразити можливості штрихотону.

МАТЕРІАЛ: олівець, перо, папір, туш.

1

8

8ТЕМА: Фактура як засіб збагачення плями. Замальовки з природних матеріалів (кора. горіх, мушлі, пір`я та ін.). Виразити їх фактурні характеристики лаконічними засобами, застосовувати різні графічні матеріали й техніку (по-вологому), прошкрябування, друк та ін.) 

МЕТА: Передати фактури різних поверхонь, урівноважено розташувати їх на аркуші.

МАТЕРІАЛ: олівець, голка, стека, папір, гуаш, штампики з картону або овочів, канцелярський ніж.

1

9

9ТЕМА:  Фактура як засіб збагачення плями.  Бесіда. Зображення дерева або букета із заданим характером, настроєм.

МЕТА: Передати характер та образність.

МАТЕРІАЛ: перо. стека, фломастер, туш, папір, пензлі.

1

10

1ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення.  Натюрморт «Щедрі дарунки ланів». З групи предметів, які пропонує викладач, скласти натюрморт й підкорити обраному образу. Тло вирішити за асоціацією вибраного образа натюрморту.

МЕТА: Розвиток творчого мислення. Створення образу.

МАТЕРІАЛ: папір, кольорові олівці або воскова крейда.

1

11

1ТЕМА: Фактура як засіб збагачення плями. Бесіда. Зображення тварини або птаха із заданим характером, настроєм.

МЕТА: Передати характер та образність.

МАТЕРІАЛ: перо, стека, білила, туш, пензлі, кольорове тло.

1

12

1ТЕМА: Фактура як засіб збагачення плями.  Зображення рослини або квітки із заданим характером та настроєм.

МЕТА: Передати характер та образність.

МАТЕРІАЛ: гуаш (2-3 кольори), кольорове тло, пензлі, палітра, стека.

1

13

1 Контрольна робота. ТЕМА: Силует й образ. Малюнок предмета складного силуету, створеного виразними деталями (самовар, чайник та ін.) Малювання за натурою без тла з загостренням характерних деталей. Тонування штрихом у різних напрямках, згідно розвитку силуету та деталей. Підкреслити штрихом динаміку силуету.

МЕТА: Виразити можливості штрихотону.

МАТЕРІАЛ: папір, олівець, перо, туш.

1

14

1ТЕМА: Силует й образ. Натюрморт «Старі речі». З групи предметів, які пропонує викладач, скласти натюрморт й підкорити обраному образу.

Тло вирішити за асоціацією вибраного образа натюрморту.

МЕТА: Розвиток творчого мислення. Створення образу.

МАТЕРІАЛ: кольорове тло, туш, біліла, пензлі, перо.

1

15

1Контрольна робота. ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення. 

Малюнок за уявою « Робот-кухар», «Робот-художник» та ін.

Конструкція форми. 

МЕТА: Передати характер та образність.

МАТЕРІАЛ: папір, олівець, фломастери, кольорові олівці.

1

16

1ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення.  Натюрморт за уявою «Новорічний». 

МЕТА: Розвиток асоціативного мислення.

МАТЕРІАЛ: олівець, фломастери, кольорові олівці.

1

 

II семестр

 

17

1ТЕМА: Силует й образ. Натюрморт «Слюсарні або теслярські інструменти». Силует форми. 

МЕТА: Створити за допомогою силуетів виразну композицію.

МАТЕРІАЛ: туш, тоноване тло, білила, пензлі.

1

18

1ТЕМА: Ритм плям та ліній. Зображення птахів (за спостереженням по пам'яті, за уявою). «Птахи на дереві». Створення начерків. Композиційні ескізи.

МЕТА: Закріплення отриманих знань.

МАТЕРІАЛ: олівець, соус, туш, тонований папір.

1

19

1ТЕМА: Ритм плям та ліній. Зображення звірів (за спостереженням по пам'яті, за уявою). «Тварина в лісі», «Джунглі». Створення начерків.

Композиційні ескізи.

МЕТА: Закріплення отриманих знань.

МАТЕРІАЛ: олівець, гуаш (2-3 кольори), тонований папір.

1

 

20

ТЕМА: Ритм плям та ліній. «Морські хвилі», «Дельфіни», «Восьминіг».

Створення начерків. Композиційні ескізи.

МЕТА: Закріплення отриманих знань.

МАТЕРІАЛ: олівець, гуаш (2-3 кольори), тонований папір.

1

 

21

ТЕМА: Силует і образ. «Дерева на снігу». Начерки дерев. Характер силуету дерев. «Сумне дерево», «Старе дерево» та ін. 

МЕТА: Розвивати образне мислення, створити образ.

МАТЕРІАЛ: сіре тло, біле тло, чорне на вибір, туш, білила на вибір, пензлі.

1

 

22

ТЕМА: Силует і образ. Тематичний натюрморт (селянській, театральний, військовий та ін.) з 3-4 предметів. Створення ритмової єдності тональної структури натюрморту й тла.

МЕТА: Надати поняття пропорцій.

МАТЕРІАЛ: папір, кольорові олівці.

1

 

23

ТЕМА: Силует і образ. «Кішка та котеня», «Курка та курчата» та ін.

Контраст форми, величини, фактури. Емоційне сприйняття форми.

МЕТА: Надати поняття контрасту форми, величини.

МАТЕРІАЛ: тонований папір, гуаш (2-3 кольори), пензлі.

1

 

24

ТЕМА: Силует і образ. «Підводні глибини», «Підземні печери», та ін. Контраст тону, виразність форми, характерність.

1

 

МЕТА: Розвиток образного мислення.

МАТЕРІАЛ: свічка, туш, пензлі, білий папір.

 

 

25

ТЕМА: Ритм плям та ліній. «Натюрморт з казки». Емоційне сприйняття силуету та контуру.

МЕТА: Створення натюрморту незвичного за силуетами та контурами.

Асоціативне сприйняття форми. розвиток уяви.

МАТЕРІАЛ: гуаш (2-3кольори), пензлі, тонований папір.

1

 

26

ТЕМА: Ритм плям та ліній.  «Казковий ліс». Емоційне сприйняття форми.

МЕТА: Створення композиції незвичайного лісу. Характерність образу. 

МАТЕРІАЛ: гуаш  (2-3 кольори), папір, пензлі, можливо воскова крейда.

1

 

27

ТЕМА: Фактура як засіб збагачення плями.  «Незвичайний звір, «Дивовижний птах». Бесіда. Розповідь про засоби створення різноманітних фактур. Передача характеристики за допомогою фактур.

МЕТА: Розвиток уяви, створення характерного образу.

МАТЕРІАЛ: папір, туш, перо. 

1

 

28

ТЕМА: Фактура як засіб збагачення плями.  «Норка мишеняти», «Будиночок мавпочки», «Хатинка зайченяти». Бесіда. Розповідь про засоби створення різноманітних фактур.

МЕТА: Розвиток уяви, створення характерного образу.

МАТЕРІАЛ: туш, перо, папір, можливо 2-3 кольори гуаш, пензлі.

1

 

29

Контрольна робота. ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення. Портрет весни.  Емоційне сприйняття форми та кольору. Ритм кольору та тону.

МЕТА: Створення за уявою образу весни. 

МАТЕРІАЛ: гуаш (2-3 кольори), пензлі, тонований папір.

1

 

30

ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення. Портрет. «Козак», «Пірат», «Мавка» та ін. Зв'язок  з фоном.

МЕТА: Знайомство з пропорціями обличчя людини, мімікою.

Характеристика образу. 

МАТЕРІАЛ: папір, кольорові олівці, воскова крейда.

1

 

31

ТЕМА: Ритм плям та ліній. Замальовки весняних квітів з натури та уявою.

«Квітка весни», «Весняний букет», «Весняний віночок».

МЕТА: Вивчення різноманітних природних форм.

МАТЕРІАЛ: папір, туш, перо або кольорові олівці.

1

 

32

ТЕМА: Сприйняття природи та мистецтва. Поняття форми та її характер. Замальовки весняних дерев з натури та за уявою. «Гілка з квітами», «Дерево з квітами».

МЕТА: Вивчення різноманітних природних форм.

МАТЕРІАЛ: папір, кольорові олівці або туш, перо.

1

 

33

Контрольна робота. ТЕМА: Фактура як засіб збагачення плями. Пейзаж за уявою «Весняне місто».

МЕТА: Створення за уявою образу весняного міста.

МАТЕРІАЛ: за вибором.

1

 

34

ТЕМА: Сприйняття природи та мистецтва. Поняття форми та її характер. 

Екскурсія до міського скверу. Бесіда про природу.

МЕТА: Знати зміни, що відбуваються у природі, начерки для майбутніх композицій.

МАТЕРІАЛ: альбом, кольорові олівці.

1

        

РИСУНОК

 

 

ПЕРШИЙ КЛАС 6 років (7-8)

 

 

I семестр

 

п/п

              Тема, мета, засоби, матеріали 

Кількість  годин

1

1ТЕМА: Сприйняття природи та мистецтва. Поняття форми та її характер. «Восьминіг», «Гусінь» та ін.

Бесіда. Поняття характеру форми та її силуету. Поняття композиційної рівноваги. Малюнок від «плями» без попереднього промальовування. МЕТА: Створити характерний образ з виразним силуетом,  досягти рівноваги в розташуванні елементів. 

МАТЕРІАЛ: кольоровий папір, туш, біліла, пензлі.

1

2

2ТЕМА: Можливості графічних матеріалів. Лінія в природі та мистецтві.

Характер лінії.  «Акула та дельфін», «Будяк та лілея» та ін.

Бесіда про виразні можливості лінії.

МЕТА: Виконати зображення із заданим характером та настроєм.

Пластика, характерність ліній.

МАТЕРІАЛ: папір, туш, перо, фломастер, пензлі.

1

3

3ТЕМА: Можливості графічних матеріалів. Пляма в природі та мистецтві. Характер плями.  Малюнок на асфальті «Диво-звір». 

МЕТА: Виконати яскраву стилізовану графічну композицію. 

МАТЕРІАЛ: кольорова крейда.

1

4

4ТЕМА: Можливості графічних матеріалів. Пляма в природі та мистецтві. Характер плями.  Пляма як засіб відображення характеру силуету.

«Сердитий дикобраз», «Сумне зайченя» та ін.

МЕТА: Передати характеристику художнього образу.

МАТЕРІАЛ: сіре або чорне тло, туш, біліла, пензлі можливий варіант застосування воскової крейди.

1

5

5ТЕМА:  Барви землі. Бесіда «Природа та художник». Натюрморт «Осіння казка». За уявою скласти натюрморт й підкорити обраному образу. Тло вирішити за асоціацією вибраного образа натюрморту.

МЕТА: Розвиток творчого мислення. Створення образу.

МАТЕРІАЛ: гуаш (2-3 кольори), пензлі, туш, перо, аркуш.

1

6

6ТЕМА:  Сприйняття природи та мистецтва. Поняття форми та її характер.  Малюнок предмету складного силуету. «Букет соняхів».

МЕТА: Розвиток творчого мислення. Створення образу.

МАТЕРІАЛ: гуаш (2-3 кольори), пензлі, туш, перо, аркуш.

1

7

7ТЕМА: Тон в природі та мистецтві. «Ніч», «Космос».

Виразні можливості градацій тону.  Заповнити аркуш  формами.

Градації створювати згущенням штрихотону.

МЕТА: Створити багатство тональних градацій від білого до чорного.

Композиційна рівновага.

МАТЕРІАЛ: великий аркуш чорного або фіалкового кольору, біла крейда або білий маркер.

2

 

8ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення «Букет зі смутку», «Букет із

1

8

радощів».

МЕТА: емоційне сприйняття кольору та форми.

МАТЕРІАЛ: кулькові ручки. олівці. фломастери.

 

9

9ТЕМА: Барви землі. Бесіда «Природа та художник». Натюрморт «Дарунки осені». З групи предметів, які пропонує викладач, скласти натюрморт й підкорити обраному образу. Тло вирішити за асоціацією вибраного образа натюрморту.

МЕТА: Розвиток творчого мислення. Створення образу.

МАТЕРІАЛ: кольорові олівці або воскова крейда, аркуш.

2

10

1Контрольна робота. ТЕМА: Виразні можливості фактури. Бесіда.

Зображення тварини або птаха із заданим характером, настроєм.

«Ніжний птах», «Сердитий звір» та ін.

МЕТА: Передати характер та образність, використати фактуру.

МАТЕРІАЛ: перо, стека, біліла, туш, пензлі, кольорове тло.

2

11

1ТЕМА:  Розмаїття та багатство форм. Цілісність форми. Взаємозв’язок основної форми та її частин.  Малюнок предмета складного силуету, створеного виразними деталями «Ліхтар». «Самовар». Малювання за натурою без тла з загостренням характерних деталей. Тонування штрихом у різних напрямках, згідно розвитку силуету та деталей.

Підкреслити штрихом динаміку силуету.

МЕТА: Виразити можливості штрихотону.

МАТЕРІАЛ: папір, олівець, перо, туш.

1

12  

1Контрольна робота. ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення.

Натюрморт за уявою «Новорічна казка».

МЕТА: Створити святкову казкову композицію.

МАТЕРІАЛ: великий затонований аркуш, білий маркер або коректор (білило гуашеве), фольга. клей. ножиці.

2

 

II семестр

 

13

1ТЕМА: Силует й образ: контраст. Малюнок новорічної ялинки або гілки, або кімнатного вазону, що квітне.

МЕТА: Розвиток художнього образу силуету.

МАТЕРІАЛ: за вибором.

1

14

1ТЕМА: Силует й образ: контраст. «Електроприлади». Натюрморт.

МЕТА: Передати будову предметів, відносно вікових особливостей.

МАТЕРІАЛ: папір, кольорові олівці, фломастери.

2

15

1ТЕМА: Силует й образ: контраст. «Старий дім», «Новий будинок». МЕТА: Рішення від плями, тло передає характер образу, емоційне сприйняття форми та кольору.

МАТЕРІАЛ: туш, пензлики або гуаш не більше 2-3 кольорів, папір,  можливо кольорове тло.

2

16

1ТЕМА: Ритм фактури, плям та ліній. «Птахи й квіти».

МЕТА: Виконати за натурою та уявою начерки птахів. Композиційні ескізи. Створення певного за характером образу графічними засобами. 

МАТЕРІАЛ: тонований папір, туш, або біла гуаш, пензлики. перо.

3

17

1ТЕМА: Ритм фактури, плям та ліній. «Таємниця кожного дерева». МЕТА: Виконати за натурою та уявою начерки дерев. Композиційні ескізи. Розкрити образ дерева, що  має живу душу.

МАТЕРІАЛ: тонований папір, туш, або біла гуаш, пензлики. перо.

2

 

1Контрольна робота. ТЕМА: Ритм фактури, плям та ліній.   «Кімнатні

2

18

квіти».  Натюрморт.

МЕТА: Начерки рослин, композиційні пошуки. Силуетно-площинне зображення рослин з виразним ритмом та фактурою.

МАТЕРІАЛ: 2-3 кольору гуаш, тоноване тло, пензлі та пера.

 

19

1Контрольна робота. ТЕМА: Розмаїття та багатство форм. Цілісність форми. Взаємозв’язок основної форми та її частин. «Ми архітектори». МЕТА: Аналіз форми, знаходження в складних формах прості геометричні форми. Знати складові частини будинку.

МАТЕРІАЛ: кольорові олівці та фломастери, папір, можливо кольорове тло.

2

20

2ТЕМА:  Сприйняття природи та мистецтва. Поняття форми та її характер.

Природа та художник. «Весняні зміни».

МЕТА: Начерки  квітів, рослин, трав, гілок, дерев за натурою та уявою. 

МАТЕРІАЛ: папір, кольорові олівці.

4

 

 

РИСУНОК

 

ДРУГИЙ КЛАС 6 років (7-8)

 

НУЛЬОВИЙ КЛАС 4 роки (5-6)

 

Увага на типові навчальні плани. Різниця в годинах,

4 роки навчання - 1 година, 6 років навчання - 2 години.

 

I семестр

 

п/п

              Тема, мета, засоби, матеріали 

Кількість  годин

1

1ТЕМА: Сприйняття природи та мистецтва. Поняття форми та її характер. «Птах», «Гуси» та ін.

Бесіда. Поняття характеру форми та її силуету. Поняття композиційної рівноваги. Малюнок від «плями» без попереднього промальовування. МЕТА: Створити характерний образ з виразним силуетом,  досягти рівноваги в розташуванні елементів. 

МАТЕРІАЛ: кольоровий папір, туш, біліла, пензлі.

2

2

2ТЕМА: Можливості графічних матеріалів. Лінія в природі та мистецтві.

Характер лінії.  «Квітка весела»,  «Сумна квіточка» та ін.

Бесіда про виразні можливості лінії.

МЕТА: Виконати зображення із заданим характером та настроєм.

Пластика, характерність ліній.

МАТЕРІАЛ: папір, туш, перо, фломастер, пензлі.

2

3

3ТЕМА: Пляма як засіб відображення характеру силуету.

«Сердитий пес», «Сумне кошеня» та ін.

МЕТА: Передати характеристику художнього образу.

МАТЕРІАЛ: сіре або чорне тло, туш, біліла, пензлі можливий варіант застосування крейди з воску.

2

4

4ТЕМА: Від площинності до об’єму. Світлотінь.

Натюрморт  з білих речей наближених до геометричних на сірому тлі. Бокове освітлення. Бесіда про різниці між пласким предметом та

2

 

 

об’ємним. 

МЕТА: Спостереження на натурі світла та тіні, поняття «тінь власна», «тінь падаюча».

МАТЕРІАЛ: сангіна, вугіль або воскова крейда, аркуш.

 

5

5ТЕМА: Від площинності до об’єму. Натюрморт «Осінь». З групи предметів, які пропонує викладач, скласти натюрморт й підкорити обраному образу. Тло вирішити за асоціацією вибраного образа натюрморту.

МЕТА: Розвиток творчого мислення. Створення образу.

МАТЕРІАЛ: гуаш (2-3 кольори), пензлі, туш, перо, аркуш.

2

6

6ТЕМА: Поняття форми та її характер. Малюнок предмету складного силуету. «Чайник», «Лампа» тощо.

МЕТА: Розвиток творчого мислення. Створення образу.

МАТЕРІАЛ: гуаш (2-3 кольори), пензлі, туш, перо, аркуш.

2

7

7ТЕМА: Тон в природі та мистецтві. «Метро», «Космічна прогулянка», «Людина на Місяці», «Підводне царство», «Субмарина».

Виразні можливості градацій тону.  Заповнити аркуш  формами. 

Градації створювати згущенням штрихотону.

МЕТА: Створити багатство тональних градацій від білого до чорного.

Композиційна рівновага.

МАТЕРІАЛ: великий аркуш чорного або фіалкового кольору, біла крейда або білий маркер.

2

8

8ТЕМА: Тон в природі та мистецтві. «Місто вночі», «Космічна станція». Виразні можливості градацій тону. Заповнити аркуш формами. Градації створювати згущенням штрихотону.

МЕТА: Створити багатство тональних градацій від білого до чорного.

Композиційна рівновага.

МАТЕРІАЛ: великий аркуш чорного або фіалкового кольору, біла крейда або білий маркер.

2

9

9ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення «Мелодія смутку», «Пісня радощів».

МЕТА: емоційне сприйняття кольору та форми.

МАТЕРІАЛ: папір, кулькові ручки. олівці. фломастери.

2

10

1ТЕМА: Поняття форми та її характер. Натюрморт «Овочі», «Фрукти». З групи предметів, які пропонує викладач, скласти натюрморт й підкорити обраному образу. Тло вирішити за асоціацією вибраного образа натюрморту.

МЕТА: Використання фактури. Створення образу. Увага на ритм.

МАТЕРІАЛ: кольорові олівці або воскова крейда, аркуш.

4

11

1ТЕМА: Виразні можливості фактури. Бесіда. Зображення фактури, ритму крильця метелика або пелюстки квітки. «Крила метелика», «Пелюстки квітки» та ін.

МЕТА: Передати характер та образність.

МАТЕРІАЛ: перо, стека, біліла, туш або коректор та чорний маркер, пензлі, 2-3 кольори гуаш, кольорове тло.

2

12

1ТЕМА: Виразні можливості фактури. Бесіда. Зображення тварини або птаха із заданим характером, настроєм. «Ніжний птах», «Сердитий звір» та ін.

МЕТА: Передати характер та образність через виразний силует.

МАТЕРІАЛ: перо, стека, біліла, туш або коректор та чорний маркер, пензлі, 2-3 кольори гуаш, кольорове тло. 

2

13

1Контрольна робота. ТЕМА: Поняття форми та її характер. Малюнок предмета складного силуету, створеного виразними деталями «Ліхтар». «Самовар». Малювання за натурою без тла з загостренням характерних деталей. Тонування штрихом у різних напрямках, згідно розвитку силуету та деталей. Підкреслити штрихом динаміку силуету.

МЕТА: Виразити можливості штрихотону.

МАТЕРІАЛ: папір, олівець, перо, туш.

2

14 

1Контрольна робота. ТЕМА: Виразні можливості фактури. Натюрморт за уявою. «Новорічна казка».

МЕТА: Створити казкову композицію.

МАТЕРІАЛ: великий затонований аркуш, білий маркер або коректор (білило гуашеве), фольга, клей. ножиці.

4

 

 

II семестр

 

15

1ТЕМА: Виразні можливості фактури. Малюнок новорічної  іграшки.

МЕТА: Розвиток художнього образу.

МАТЕРІАЛ: за вибором.

2

16 

1ТЕМА: Силует й образ: контраст. «Інструменти». Натюрморт.

МЕТА: Передати будову предметів, відносно вікових особливостей. Виділення головного та другорядного. Поняття «загальна форма.» МАТЕРІАЛ: кольорові олівці, фломастери.

4

17

1ТЕМА: Силует й образ: контраст. «Старий корабель», «Нове судно». МЕТА: Рішення від плями, тло передає характер образу, емоційне сприйняття силуету за формою та кольором.

МАТЕРІАЛ: туш, пензлики або гуаш не більше 2-3 кольорів, можливо кольорове тло.

4

18

1ТЕМА: Ритм плям та ліній. «Птахи на галявині».

МЕТА: Виконати за натурою та уявою начерки птахів. Композиційні ескізи. Створення певного за характером образу графічними засобами. 

МАТЕРІАЛ: тонований папір, туш, або біла гуаш, пензлики. перо.

4

19

1ТЕМА: Ритм плям та ліній. «Повітряні кулі та кульки».

МЕТА: Виконати роботу за композиційним ескізом. Ритмічність. 

МАТЕРІАЛ:  папір, туш, гуаш (2-3) кольори, пензлики. перо.

2

 

20

ТЕМА: Ритм плям та ліній. «Які бувають дерева?» (Радісне, сумне,  що тягнеться до світла, старе і т. д.)

МЕТА: Виконати за натурою та уявою начерки дерев. Композиційні ескізи. Створити певний за характером образ дерева лінійними засобами.

МАТЕРІАЛ: тонований папір, туш, або біла гуаш, пензлики. перо.

4

 

21

ТЕМА: Ритм плям та ліній.  «Проростаюча рослина».  

МЕТА: Начерки рослин, композиційні пошуки. Ритм прибування та вибування. Силуетно-площинне зображення рослини , що росте.

МАТЕРІАЛ: папір, 2-3 кольору гуаш, тоноване тло, пензлі та пера.

4

 

22

Контрольна робота. ТЕМА: Розмаїття та багатство форм. Цілісність форми. Взаємозв’язок основної форми та її частин. «Будинок майбутнього».

МЕТА: Аналіз форми, знаходження в складних формах прості геометричні форми. Знати складові частини будинку, креативні ідеї.

МАТЕРІАЛ: кольорові олівці та фломастери, папір, можливо кольорове тло.

4

 

23

Контрольна робота. ТЕМА: Барви землі. Бесіда «Природа та художник».

«Весняні квіти».

МЕТА: Начерки з квітів, композиційні пошуки. Передати за допомогою тону, кольору й фактури будову й красу квітів.

МАТЕРІАЛ: папір, кольорові олівці.

4

 

24

ТЕМА: Барви землі. Бесіда «Природа та художник». «Весняний вернісаж на асфальті»

МЕТА: Виявлення отриманих знань, вміння працювати в колективі.

МАТЕРІАЛ: кольорова крейда.

4

 

 

 

 

РИСУНОК

 

 

ТРЕТІЙ КЛАС 6 років (7-8)

 

 

ПЕРШИЙ КЛАС 4 роки (5-6)

 

 

 

І семестр

 

 

п/п

              Тема, мета, засоби, матеріали 

Кількість  годин

1

ТЕМА: Ритми у природі та мистецтві. Виразні можливості ритму в графіці. Форма і контрформа. Малюнок «Листя», «Гілка», «Плоди або ягоди».

МЕТА: Повторення понять: ритмічна побудова, форма і контрформа, пластика об'єму. Виконати лінійно - пластичний малюнок (лінія, пляма, фактура).

МАТЕРІАЛ: папір, простий олівець, кольорові олівці.

4

2

ТЕМА: Повторення: Зображально-виразні засоби в малюнку. Лінії різні за товщиною, й характером. За уявою та з натури відобразити нескладні предмети.

МЕТА: Виконати лінійно-пластичний малюнок (лінія, пляма, фактура).

МАТЕРІАЛ: папір, простий олівець, кольорові олівці, фломастер.

4

3

ТЕМА: Спостереження перспективи.   Малюнок конструктивний предметів призматичних форм.

МЕТА: Одночасне порівняння. Замальовки «замків» з кубиків, створених на уроці композиції та розфарбованих на уроці живопису.

МАТЕРІАЛ: папір, простий олівець, ручка, можливо кольорові олівці.

4

4

ТЕМА: Спостереження перспективи. Малюнок речей циліндричної та конічної форми. 

МЕТА: Виконати  малюнок речей циліндричної та конічної форми.

 МАТЕРІАЛ: папір, простий олівець.

4

5

ТЕМА: Виразні можливості тональних градацій. Малюнок смужки паперу.

МЕТА: Виконати світлотіні градації смуги паперу, складеного за конфігурацією: а) гранована; в) обтічна. Поняття: світлотінь, рефлекс, тінь, що падає, власна тінь, напівтінь - складають об'єм.

МАТЕРІАЛ: папір, простий олівець, гелева ручка.

2

6

Контрольна робота. ТЕМА: Виразні можливості тональних градацій.

Тональний малюнок речей, в яких  форма наближена до куба. 

МЕТА: Намалювати речі, що за формою наближені до кубу (1 точка сходу, 2 точки сходу). 

МАТЕРІАЛ: папір, простий олівець, кольорові олівці.

2

7

ТЕМА:  Точка зору як засіб виразності. Малюнок бідона, конструкція.

МЕТА: Будова конструктивна бідона.

МАТЕРІАЛ: папір, простий олівець.

4

8

ТЕМА: Формотворення.  Конструкція. «Скляні глеки»

МЕТА: Виконати лінійне зображення речей. Аналіз форми. «Слідки» предметів. Розташування у просторі.

МАТЕРІАЛ: чорна туш, біла гуаш, сіре тло, пензлі, олівець, папір або тоноване тло, туш, крейда.

4

9

Контрольна робота. ТЕМА: Виразні можливості тональних градацій. Форма та об'єм. Тональний малюнок білих речей наближених до  за формою до циліндра та призми.

МЕТА: Аналіз форми, передача об'єму лінією та тоном. Повторення понять: світлотінь, об'єм та його складові. Поняття «рефлекс».

МАТЕРІАЛ: папір, простий олівець.

4

 

 

 

ІІ семестр

 

 

п/п

              Тема, мета, засоби, матеріали 

Кількість  годин

10

1ТЕМА: Спостереження перспективи. Натюрморт  «Годинники».

МЕТА: Етапи в роботі. Передати рух форми, пластику, пропорції. 

МАТЕРІАЛ: папір, простий олівець, кольорові олівці

4

11

1ТЕМА: Ритми у природі та мистецтві. Виразні можливості ритму в графіці. Форма і контрформа. Малюнок крони зимових дерев.

МЕТА: Виконати малюнок різних за характером дерев. 

МАТЕРІАЛ: Сіре тло, чорний олівець, крейда або світло-коричневе тло, коричневий олівець, крейда. (Можливі вугіль, соус або сангіна).

2

12

1Контрольна робота. ТЕМА: Ритми у природі та мистецтві. Виразні можливості ритму в графіці. Форма і контрформа. «Натюрморт художника.

МЕТА: Виконати композицію натюрморту з речей різних за матеріалом. Об'єм за допомогою світлотіні. Підкреслити різницю фактур.

МАТЕРІАЛ: папір, кольорові олівці.

4

13

1ТЕМА: Точка зору як засіб виразності. Замальовка постаті людини в нескладній позі. Елементарні знання про будову постаті людини, пропорції, вікові особливості.

2

 

МЕТА: а) Виконати замальовку людини олівцем, 

б) Виконати з натури замальовку людини, пензлем, використовуючи фактурну лінію, силует «від плями»; в) силуетні зображення характерних фігур за уявою.

МАТЕРІАЛ:  папір, воскова крейда, акварель, туш, пензлик.

 

14

1Екзаменаційна постановка.

ТЕМА: Спостережлива перспектива. Натюрморт з великих речей побуту. 

МЕТА: Виконати композицію натюрморту. Побудова предметів передача плановості, матеріальності. Організувати ритміку чорнобілих плям, композиційну рівновагу.

МАТЕРІАЛ: папір, простий олівець, туш, перо, пензлик.

8

15

1ТЕМА: Ритм в природі та мистецтві. Виконати малюнок кущів та дерев.

МЕТА: Пластика гілок крони, фактура.

МАТЕРІАЛ: папір, туш, перо, пензлі або кольорові олівці за вибором.

4

16

1ТЕМА: Ритм в природі та мистецтві. Екскурсія до центру міста. 

МЕТА: Замальовки елементів архітектури. 

МАТЕРІАЛ: за вибором.

4

17

1ТЕМА: Точка зору як засіб виразності. Замальовки тварин.

МЕТА: Виконати замальовки тварини з виразною характеристикою.

МАТЕРІАЛ: за вибором.

8

          

Довгострокова навчальна програма

 

 

«Живопис» - «Абетка творчості - 2»

 

 

 

Пояснювальна записка

 

 

Довгострокова навчальна програма з живопису для дитячих художніх шкіл та шкіл мистецтв (художнє відділення) орієнтована на підготовку молодших школярів до навчання образотворчому мистецтву. Строк навчання згідно шестирічного типового навчального плану з 0 класу по 3 клас. 

Навчальна програма побудована лінійно-концентричним способом: при лінійному способі навчальний матеріал реалізується систематично і послідовно з поступовим ускладненням, за висхідною лінією, при цьому новий навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному взаємозв'язку з ним; концентричний спосіб допускає повторне вивчення окремих розділів і тем як на одному, так і на різних рівнях навчання з розширенням та поглибленням змісту навчального матеріалу.

Художній розвиток учнів формується шляхом пізнання складових частин мистецтва:

змісту – навіщо створюється твір; мови – за допомогою якої виражається зміст; творчості – як здібності створювати нове, розкривати невідоме.

Ці головні задачі здійснюються у тісному взаємозв’язку з навчанням основам образотворчої грамоти. В основі методики даної програми містяться головні принципи навчання, які вже в ранньому віці формують у дитини творче сприйняття й художнє відображення навколишнього світу.

    

Методичні рекомендації

 

Основною метою предмета «Живопис» являється формування елементарних знань з кольорознавства, сприйняття кольору та його безліч відтінків, розвиток художньообразного сприйняття.

Зміст програми. Дана програма вмістить в собі вивчення основних об’єктивних законів кольору. Існує три напрямки  в естетиці кольору: оптичне (те, що закарбовується), емоційне (тобто експресивне), та символічне. Учні працюють в усіх цих напрямках.

Учні вчаться класти кольори у взаємозв’язку, вивчають поняття «гама», «кольоровий контраст та нюанс», «вага» тощо.

При вивченні теми викладачу важливо мати методичні таблиці з кольорознавства та зразки робіт знаних майстрів, дитячі кращі роботи, важливу роль відіграє педагогічний приклад живопису.

 

*Довгострокова програма може мати зміни, тому що педагогічна рада кожної школи враховує можливості, підготовку,зміст завдань щодо віку педагогічного колективу. Кожний педагог має свої творчі доробки й збагачує ними зміст завдань у процесі навчання.

 

 

У 0 та 1 класі привчаються працювати з палітрою, навички роботи з пензлем.

Вивчаються виразні та зображальні якості кольору, відбувається знайомство з поняттям «колір», «кольорова гама», «кольорові відносини», «емоційне сприйняття кольору», вміння вести роботу відразу по всьому аркушу. Колір вивчається на рівні кольору поверхняного. Враховуючі вікові особливості дитини, перевага надається гуаші або акрилу, а учні виконують завдання не чітко з натури, а по натурі, тобто можна переставляти, додавати своє. Дуже важливо привчати рисунок виконувати пензлем. Учням цікаво застосовувати різні формати, застосовувати змішану техніку.

У 2 класі (0 клас 4 роки навчання) учні вирішують проблему змішування кольорів та експресивні якості кольору. Учні вже більш уважніше відносяться до малювання їх починає вже цікавити не тільки процес а і результат. Ставлення до кольору та його відтінків більш свідоме та уважне.

У 3 класі (1 клас 4 роки навчання) вивчається кольорове враження. Учні вирішують проблему різниці хроматичничних та ахроматичних кольорів. Вчаться створювати змішані кольори, та працювати зі спектральними. Вивчаються прийоми й методи акварельного живопису (основи). Учні засобами живопису вчаться передавати об’єм форми. Викладач може давати завдання використовуючи індивідуальний підхід до кожного учня.

*Наданий у програмі навчальний тематичний план є приблизним. Педагогічною радою школи можуть вноситись зміни, які пов’язані з умовами навчального закладу. Загальний об’єм годин надається згідно навчальному плану даного курсу. 

    

 

ЖИВОПИС «Абетка творчості – 2»

 

 

Програма для ДХШ та ДШМ (художній відділ) 6 років навчання (7- 8)

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

№ п/п

           Тема

 

Кількість  годин

 

 

Нульовий клас

 

 

1

Знайомство з фарбами й кольором. Кольори хроматичні. Основні та похідні кольори.

4

2

Тепла та холодна гама кольорів.  

8

3

Контраст та нюанс кольору.

6

4

Зв`язок кольору та емоціонального сприйняття. 

9

5

Характер кольору  та засіб накладання мазків фарби. 

3

Методи та прийоми в живопису.

3

 

 

Перший клас

 

 

8

Знайомство з фарбами й кольором. Кольори хроматичні. Основні та похідні кольори.

4

9

Тепла та холодна гама кольорів.   

2

10

Контраст та нюанс кольору.

6

11

Зв`язок кольору та емоціонального сприйняття

2

12

Зміна емоційного впливу кольору від характеру мазків пензля.

1

13

Характер кольору  та засіб накладання мазків фарби. Бесіда про засоби накладання та фактуру мазків

7

14

Експресивні якості кольору та його емоційний вплив.

10

 

 

Другий клас

 

 

15

Знайомство з фарбами й кольором. Кольори хроматичні. Основні та похідні кольори.

1

16

Тепла та холодна гама кольорів.  

5

17

Контраст та нюанс кольору.

1

18

Експресивні якості кольору та його емоційний вплив.

9

19

Змішування кольорів. Нюансні градації одного кольорового тону (механічні суміші). Бесіда за темою.

14

20

Зміна емоційної дії кольору від характеру мазка. 

1

21

Характер кольору  та засіб накладання мазків фарби. Бесіда про засоби накладання та фактуру мазків. 

2

 

 

Третій клас

 

 

23

Кольорове враження. Основні властивості кольору. Кольори хроматичні та ахроматичні.

5

24

Знайомство з методами і техніками акварельного живопису.

11

25

Світлотні градації тону. Натюрморт з речей  кубічної  й циліндричної форми  на нейтральному тлі.

13

26

Зміна емоційного впливу кольору від характеру мазків пензля.

5

 

ЖИВОПИС

 

НУЛЬОВИЙ КЛАС 6 років (7-8)

 

I семестр

 

п/п

              Тема, мета, засоби, матеріали 

Кількість  годин

1

1ТЕМА: Знайомство з фарбами й кольором. Кольори хроматичні. Основні та похідні кольори. Кольорове коло. «Казка про три королівства» або «Три метелики».

МЕТА: Знайомство з основними  та похідними кольорами.

Використання палітри. Задіяти інтуїцію, уяву.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

2

1ТЕМА: Знайомство з фарбами й кольором. Кольори хроматичні. Основні та похідні кольори. Кольорове коло. «Радість», «Ніжність», «Свято», «Таємниця».

МЕТА: Знайомство з основними  та похідними кольорами.

Використання палітри. Задіяти інтуїцію, уяву.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

3

3ТЕМА: Знайомство з фарбами й кольором. Кольори хроматичні. Основні та похідні кольори. Кольорове коло. «Чарівна квітка». Бесіда (репродукції творів М. Приймаченко).

МЕТА: Знайомство з основними  та похідними кольорами.

Використання палітри, головне та другорядне, зв`язок предмету й тла.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

4

4ТЕМА: Тепла та холодна гама. «Рибки», «Намисто», «Равлик», «Камінці». МЕТА: Розрізняти теплу та холодну гаму, впаювання одного кольору в іншій, перехід від темного до світлого, відтінки кольору.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

5

5ТЕМА: Контраст та нюанс кольору. «Клоун», «Весела Черепашка», «Папужки», «Пінні-гвінні».

МЕТА: Поняття про контраст та нюанс кольору, емоційне сприйняття кольору. Контрастні кольори при змішуванні дають брудний колір.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

6

6ТЕМА: : Контраст та нюанс кольору. Натюрморт «Осінній» за натурою.

МЕТА: Поняття про контраст та нюанс кольору, емоційне сприйняття кольору. Контрастні кольори при змішуванні дають брудний колір.

1

 

 

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

 

7

7ТЕМА: Тепла та холодна гама. «Вогник», «Крижинки», «Сонячне місто», «Крижаний палац».

МЕТА: Розрізняти теплу та холодну гаму, впаювання одного кольору в іншій, перехід від темного до світлого, відтінки кольору.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

8

8ТЕМА: Тепла та холодна гама. «Квіти Снігової королеви», «Сонячні квіти».

МЕТА: Розрізняти теплу та холодну гаму, впаювання одного кольору в іншій, перехід від темного до світлого, відтінки кольору.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

9

9ТЕМА: Зв`язок кольору та емоціонального сприйняття. Бесіда

(репродукції творів Матісса). Пейзаж за уявою «Весела галявина», «Ніжний гай», «Сумний ліс» та ін.

МЕТА: Створення гармонійних кольорових сполучень.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

10

1ТЕМА: Зв`язок кольору та емоціонального сприйняття.  Портрет за уявою «Веселий хлопчик», «Ніжна бабуся», «Сумна дівчинка» та ін. 

МЕТА: Створення гармонійного художнього образу.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

11

1ТЕМА: Зміна емоційної дії кольору від характеру мазка. Бесіда (репродукції творів Ван Гога та ін.) Передача настрою засобом визначеного характеру мазка (мазок різкий, повільний, мілкий та ін.).

Пейзаж «Дощик», «Листопад» та ін.

МЕТА: Передати визначений настрій, обрав необхідний ритм, колір та характер мазку.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

12

1ТЕМА: Характер кольору  та засіб накладання мазків фарби. Бесіда про засоби накладання та фактуру мазків. «Медузи й рибки», «Птахи з пташенятами».

МЕТА: Досягти багатство відтінків, використовуючи різні засоби нанесення фарби.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

13

1ТЕМА: Характер фактури  та засіб накладання мазків фарби.  Бесіда про засоби накладання та фактуру мазків. Натюрморт «Шишки та мох», «Кора та листя» за натурою.

МЕТА: Досягти багатство відтінків, використовуючи різні засоби нанесення фарби.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

14

1ТЕМА:  Бесіда про засоби накладання та фактуру мазків. «Кудлатий песик», «Пухнаста кішка» за натурою.

МЕТА: Досягти багатство відтінків, використовуючи різні засоби нанесення фарби. МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

15

1Контрольна робота. ТЕМА: Контраст та нюанс кольору.» В країні різнокольорового  дощика».

МЕТА: Створення композиції в контрастній гамі.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

16

1Контрольна робота. ТЕМА: Контраст та нюанс кольору. Тепла та холодна гама кольорів.  «Весела зима».

МЕТА: Створення композиції в контрастній гамі.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

II семестр  

17

1ТЕМА: Повторення за I семестр. «Країна райдуги». Бесіда про три основні та три похідні кольори. Кольорове коло.

МЕТА: Закріплення отриманих знань.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

18

1ТЕМА: Тепла та холодна гама. Контраст холоду й тепла. «Засніжене вікно». Емоційне сприйняття кольору.

МЕТА: Закріплення отриманих знань.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

19

1ТЕМА: Тепла та холодна гама.  «Африканська пустеля»,  «Північне сяйво». МЕТА: Розрізняти теплу та холодну гаму, вливання одного кольору в іншій, перехід від темного до світлого, відтінки кольору.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

 

20

ТЕМА: Контраст та нюанс кольору. «В країні веселок». 

МЕТА: Розуміти поняття «контрастна гама», контраст кольору.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

 

21

ТЕМА:  Зв`язок кольору та емоціонального сприйняття.

«Вгадай хто, є хто?». Вага кольору. Бесіда про «вагу» кольорів. 

МЕТА: Створення композиції з урахуванням «ваги» кольорів.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, акварель.

1

 

22

ТЕМА: Методи та прийоми в живопису. «Мімоза», «Сон-трава». Методи «сухий пензлик» та «по-вологому».

МЕТА: Навички акварельного живопису. 

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, акварель.

1

 

23

ТЕМА: Зв`язок кольору та емоціонального сприйняття.

«Весна», пейзаж за уявою. Передати емоційний настрій.

МЕТА: Вміння знайти різницю між кольором трави та листям дерев.

Передати безліч відтінків весняного неба.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, акварель.

1

 

24

ТЕМА:  Зв`язок кольору та емоціонального сприйняття.

«Казковий нічний метелик», «Казковий денний метелик».  Тепла й холодна гама.

МЕТА: Повторення отриманих знань та закріплення навичок.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, акварель.

1

 

25

ТЕМА: Зв`язок кольору та емоціонального сприйняття.

«Квітнуть дерева», пейзаж за уявою.

МЕТА: Вміння знайти гармонію відтінків зеленого та біло-рожевого.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

 

26

ТЕМА: Контраст та нюанс кольору. «Квіти тюльпанів», натюрморт за натурою. МЕТА: Вміння знайти гармонію відтінків зеленого та червоного.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

 

27

ТЕМА: Методи та прийоми в живопису. «Пісня птаха вночі», «Звірятко вночі». Мозаїка на темному тлі. Метод роздільного мазку.

МЕТА: Засвоїти метод роздільного мазку, оптичне змішування кольорів. 

МАТЕРІАЛ: тонований папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

 

28

ТЕМА: Методи та прийоми в живопису. «Веселий дощик весни». Метод по-вологому. МЕТА: Розуміти поняття «контрастна гама», контраст кольору. Навички акварельного живопису у методі по-вологому.

Розуміти поняття  нюанс кольору.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, акварель.

1

 

29

ТЕМА: Зв`язок кольору та емоціонального сприйняття. «Хащі джунглів», «Стежка в горах». Перспектива кольору.

Бесіда про просторове сприйняття кольорів холодної та теплої гами.

МЕТА: Створення в композиції планів.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

 

30

ТЕМА:  Зв`язок кольору та емоціонального сприйняття.  «Місячна доріжка», «Сходи до неба». Перспектива кольору.

Бесіда про просторове сприйняття кольорів холодної та теплої гами.

МЕТА: Створення в композиції планів.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

 

31

Контрольна робота. ТЕМА:  Зв`язок кольору та емоціонального сприйняття.  Пейзаж-диптих.  «Море. Ранок», «Море. Вечір». Бесіда про особливості відмінності відтінків кольорів, які відбуваються у природі протягом доби.

МЕТА: Вміти відслідковувати зміни відтінків кольорів у природі.

Створення нюансів теплої та холодної гами.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

 

32

Контрольна робота. ТЕМА: Контраст та нюанс кольору. Натюрморт «Святковий» за уявою.

МЕТА: Створення композиції в контрастній гамі.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

 

33

ТЕМА: Тепла та холодна гама кольорів.  «Повітряні замки». 

МЕТА: Створення композиції в холодній гамі.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

 

34

ТЕМА:  Тепла та холодна гама кольорів.  «Караван у пустелі».

МЕТА: Створення композиції в теплій гамі.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

 

35

ТЕМА:  Тепла та холодна гама кольорів.  «Водоспад». 

МЕТА: Створення композиції в холодній гамі.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

 

 

ЖИВОПИС

 

ПЕРШИЙ КЛАС 6 років (7-8)

 

I семестр

 

п/п

                 Тема, мета, засоби, матеріали 

Кількість  годин

1

1ТЕМА: Знайомство з фарбами й кольором. Кольори хроматичні.

Основні та похідні кольори. Кольорове коло.  «Три кульки».

МЕТА: Знайомство з основними  та похідними кольорами.

Використання палітри. Задіяти інтуїцію, уяву.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

2

1ТЕМА: Знайомство з фарбами й кольором. Кольори хроматичні. Основні та похідні кольори. Кольорове коло. «Радість», «Ніжність», «Свято», «Таємниця».

МЕТА: Знайомство з основними  та похідними кольорами.

Використання палітри. Задіяти інтуїцію, уяву.

МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі, палітра, аркуш.

1

3

3ТЕМА: Знайомство з фарбами й кольором. Кольори хроматичні.

Основні та похідні кольори. Кольорове коло. «Квіти». 

МЕТА: Знайомство з основними  та похідними кольорами.

Використання палітри, головне та другорядне, зв`язок предмету й тла.

МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі, палітра, аркуш.

2

4

1ТЕМА: Тепла та холодна гама.  «Намисто снігової королеви»,  «Пояс вогняного короля».

МЕТА: Розрізняти теплу та холодну гаму, вливання одного кольору в іншій, перехід від темного до світлого, відтінки кольору.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

2

5

5ТЕМА: Контраст та нюанс кольору. «Клоуни».

МЕТА: Поняття про контраст та нюанс кольору, емоційне сприйняття кольору. Контрастні кольори при змішуванні дають брудний колір.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

6

5ТЕМА: Тепла та холодна гама. «Метелик дня», «Метелик ночі». МЕТА: Розрізняти теплу та холодну гаму, вливання одного кольору в іншій, перехід від темного до світлого, відтінки кольору.

МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі, палітра, аркуш.

1

7

7ТЕМА: Зв`язок кольору та емоціонального сприйняття. Бесіда (репродукції творів Матісса). Пейзаж за уявою «Веселий», «Ніжний», «Сумний» та ін.

МЕТА: Створення гармонійних кольорових сполучень.

МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі, палітра, аркуш.

2

8

8ТЕМА: Зв`язок кольору та емоціонального сприйняття.  Портрет за уявою «Незнайка», «Баба-Яга» та ін. 

МЕТА: Створення визначеного художнього образу.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

9

9ТЕМА: Зміна емоційної дії кольору від характеру мазка. Бесіда (репродукції творів Ван Гога та ін.) Передача настрою засобом визначеного характеру мазка (мазок різкий, повільний, мілкий та ін.).

Пейзаж  «Танок краплинок» та ін.

МЕТА: Передати визначений настрій, обрав необхідний ритм, колір та характер мазку.

МАТЕРІАЛ: папір, пензлі, палітра, гуаш.

1

10

1Контрольна робота. ТЕМА: Характер кольору  та засіб накладання мазків фарби. Бесіда про засоби накладання та фактуру мазків.

Натюрморт «Казкові риби», «Чарівні птахи» за уявою.

МЕТА: Досягти багатство відтінків, використовуючи різні засоби нанесення фарби.

МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі, палітра, аркуш.

2

11

1Контрольна робота. ТЕМА:  Бесіда про засоби накладання та фактуру мазків. «Кудлатий песик», «Пухнаста кішка» за натурою.

МЕТА: Досягти багатство відтінків, використовуючи різні засоби нанесення фарби.

МАТЕРІАЛ: великий аркуш, пензлі, палітра, гуаш.

2

          

II семестр

 

12

1ТЕМА: Експресивні якості кольору та його емоційний вплив. Бесіда за темою з демонструванням творів художників – психологічний вплив затемнення, висвітлення й яскравості кольору. Вправи:

1.               Поєднання спектральних кольорів чорним – фарби похмурі;

2.               Поєднання спектральних кольорів білим – фарби ніжні;   3. Поєднання спектральних кольорів насиченістю – фарби веселі.

«Пригоди фарби».

МЕТА: Навчитися працювати з кольором. 

МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі, палітра, альбом.

3

13

1ТЕМА:  Експресивні якості кольору та його емоційний вплив. Букет з квітів. На основі отриманих знань  виконати три варіанта одного й того ж самого букету. Наприклад: «Букет веселий», «Букет ніжний», «Букет сумний».

МЕТА: Композиційні пошуки. Створення виразних, гармонійних сполучень.

МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі, палітра, аркуш.

3

14

1ТЕМА: Експресивні якості кольору та його емоційний вплив. Портрет «Ніжний», «Веселий», «Сумний».

МЕТА: вміння користуватися палітрою, емоційне сприйняття кольору.

МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі, палітра, аркуш.

4

15

1Контрольна робота. ТЕМА:  Бесіда про засоби накладання та фактуру мазків. Натюрморт за уявою в техніці мозаїка. 

МЕТА: Композиційні пошуки та етюд у кольорі. Намагатися збагатити кольори оптичним змішуванням (частковим).

МАТЕРІАЛ: гуаш. пензлі, палітра, аркуш.

3

16

1Контрольна робота. ТЕМА: Контраст та нюанс кольору. Змішування кольору. «Чарівні зелені трави», «Гномик в зеленому лісі».

МЕТА: Нюанс кольору, вміння користуватися палітрою. Створення різних градацій кольору.

МАТЕРІАЛ: гуаш, великий пензлі, палітра, аркуш.

2

17

1ТЕМА: Контраст та нюанс кольору.» Весняні квіти».  

МЕТА: Створення різними градаціями кольору форми квітки.

МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі, палітра, аркуш.

3

          

ЖИВОПИС

 

ДРУГИЙ КЛАС 6 років (7-8)

 

НУЛЬОВИЙ КЛАС 4 роки (5-6)

 

I семестр

 

п/п

                 Тема, мета, засоби, матеріали 

Кількість  годин

1

1ТЕМА: Знайомство з фарбами й кольором. Кольори хроматичні.

Основні та похідні кольори. Кольорове коло.  Вправи: «Веселка у колі», «Знайди похідні кольори».

МЕТА: Знайомство з основними  та похідними кольорами.

Використання палітри. Задіяти інтуїцію, уяву.

МАТЕРІАЛ: папір, палітра, пензлі, акварель або гуаш.

1

2

1ТЕМА: Змішування кольорів. Багатство кольору в природі та мистецтві. «Квіти осені». Натюрморт за натурою.

МЕТА: Бесіда за темою. Використання палітри. Задіяти уважність.

МАТЕРІАЛ: палітра, пензлі, гуаш, великий аркуш.

2

3

3ТЕМА: Експресивні якості кольору та його емоційний вплив. Бесіда за темою з демонструванням творів майстрів – психологічний вплив затемнення висвітлювання й яскравості кольору.

а) поєднання спектральних кольорів чорним  «Палітра невеселого художника»;

б) поєднання спектральних кольорів білим  «Палітра ніжного художника»;

в) поєднання спектральних кольорів насиченістю  «Палітра веселого художника»;

МЕТА: Розрізняти та розуміти, вміти використовувати психологічний вплив затемнення висвітлювання й яскравості кольору.

МАТЕРІАЛ: палітра, пензлі, гуаш, папір.

1

4

4ТЕМА: Тепла та холодна гама кольорів.  «Антарктида»,  «Пустеля в Африці».

МЕТА: Розрізняти теплу та холодну гаму, впаювання одного кольору в іншій, перехід від темного до світлого, відтінки кольору.

МАТЕРІАЛ: папір, палітра, пензлі, гуаш.

1

5

5ТЕМА: Тепла та холодна гама.  «Натюрморт»,  «Пейзаж» у теплій або холодній гамі за уявою.

МЕТА: Розрізняти теплу та холодну гаму, впаювання одного кольору в іншій, перехід від темного до світлого, відтінки кольору.

МАТЕРІАЛ: папір, палітра, пензлі, гуаш.

1

6

6ТЕМА: Контраст та нюанс кольору. «Папуги».

МЕТА: Оволодіти поняттям «Кольорова гама». Поняття про контраст та нюанс кольору, емоційне сприйняття кольору. Контрастні кольори при змішуванні дають брудний колір.

МАТЕРІАЛ: папір, палітра, пензлі, гуаш.

1

7

7ТЕМА: Тепла та холодна гама. «Метелик дня», «Метелик ночі». МЕТА: Оволодіти поняттям «Кольорова гама». Розрізняти теплу та холодну гаму, вливання одного кольору в іншій, перехід від темного до

1

 

світлого, відтінки кольору. МАТЕРІАЛ: гуаш, палітра, пензлі, аркуш.

 

8

8ТЕМА: Змішування кольорів. Нюансні градації одного кольорового тону (механічні суміші). Бесіда за темою з демонструванням творів Кримова «Річка», та інші.

Зелений колір та його виразний сенс. «Трава навесні», «Трава влітку», «Трава восени».

МЕТА: Побачити й передати багатство відтінків одного кольору.

МАТЕРІАЛ: папір, палітра, пензлі, гуаш або акварель. 

1

9

9ТЕМА: Змішування кольорів. Нюансні градації одного кольорового тону (механічні суміші). Бесіда за темою з демонструванням творів Кримова  та інших митців.

Блакитний колір та його виразний сенс. «Небо вдень», «Небо ввечері», «Похмуре небо».

МЕТА: Побачити й передати багатство відтінків одного кольору.

МАТЕРІАЛ: папір, палітра, пензлі, гуаш або акварель.

1

10

1ТЕМА: Експресивні якості кольору та його емоційний вплив.   Портрет за уявою «Зла чаклунка», «Добрий герой» та ін. 

МЕТА: Створення виразного художнього образу.

МАТЕРІАЛ: папір, палітра, пензлі, гуаш.

1

11

1ТЕМА: Зміна емоційної дії кольору від характеру мазка. Бесіда (репродукції творів Ван Гога та ін.) Передача настрою засобом визначеного характеру мазка (мазок різкий, повільний, мілкий та ін.).

Пейзаж «Дощик», «Тиша», «Буря» та ін.

МЕТА: Передати визначений настрій, обрав необхідний ритм, колір та характер мазку.

МАТЕРІАЛ: папір, палітра, пензлі, гуаш.

1

12

1Контрольна робота. ТЕМА: Характер кольору  та засіб накладання мазків фарби. Бесіда про засоби накладання та фактуру мазків.

Натюрморт «Риби», «Птахи» за уявою.

МЕТА: Досягти багатство відтінків, використовуючи різні засоби нанесення фарби.

МАТЕРІАЛ: гуаш, палітра, пензлі, великий аркуш.

2

13

1Контрольна робота. ТЕМА: Нюансні градації кольору за рахунок неповного оптичного змішування. Бесіда за темою з демонструванням творів декоративно-прикладного мистецтва: гобелен, мозаїка. Створити візерунок з безліччю гармонійних поєднань на основі неповного змішування тла і кольору мазків.

МЕТА: Досягти оживлення й збагачення кольорів оптичним змішуванням частковим.

МАТЕРІАЛ: папір, палітра, пензлі, гуаш.

2

 

 

II семестр

 

14

1ТЕМА: Експресивні якості кольору та його емоційний вплив. Портрет «Ніжна Весна», «Веселе Літо», «Сумна Осінь».

МЕТА: вміння користуватися палітрою, емоційне сприйняття кольору.

МАТЕРІАЛ: гуаш. палітра, пензлі, великий аркуш.

3

15

1ТЕМА:  Змішування кольорів. Нюансні градації одного кольорового тону (механічні суміші). Бесіда за темою. Зимовий пейзаж.

МЕТА: Знайти нюанси білого кольору.

2

 

МАТЕРІАЛ: папір, палітра, пензлі, гуаш.

 

16

1ТЕМА: Натюрморт «Вечір», «Ранок» за вибором. Тепла та холодна гама.

МЕТА: Вміння змішувати кольори та користуватися теплою та холодною гамою.

МАТЕРІАЛ: папір, палітра, пензлі, гуаш.

2

17

1ТЕМА:  Змішування кольорів. Нюансні градації одного кольорового тону (механічні суміші). Бесіда за темою.» Мокра галявина», «Дощик».

МЕТА: Вивчити прийом по-вологому.

МАТЕРІАЛ: акварель, палітра, пензлі, акварельний папір.

1

18

1ТЕМА:  Змішування кольорів. Нюансні градації одного кольорового тону (механічні суміші). Бесіда за темою. «Повітряний замок».

МЕТА: Вивчити прийом по-вологому.

МАТЕРІАЛ: акварель, палітра, пензлі, акварельний папір.

2

19

1Контрольна робота. ТЕМА: Змішування кольорів. Нюансні градації одного кольорового тону (механічні суміші). Бесіда за темою.

Натюрморт у техніці мозаїка. (Предмети рівно фарбовані, драпування різнокольорове.

МЕТА: Композиційні пошуки та етюд у кольорі.  Намагатися збагатити кольори оптичним змішуванням (частковим).

МАТЕРІАЛ: гуаш. палітра, пензлі, аркуш.

3

20

2ТЕМА: Експресивні якості кольору та його емоційний вплив.

«Різнокольоровий дощик». Пейзаж за уявою.

МЕТА: Збагачення кольору, використання нюансів.

МАТЕРІАЛ: акварель, палітра, пензлі, акварельний папір.

1

21

2Контрольна робота. ТЕМА: Експресивні якості кольору та його емоційний вплив. «Весняні трави та квіти».  

МЕТА: Створення різних градацій кольору, ритм форми.

МАТЕРІАЛ: акварель, палітра, пензлі, акварельний аркуш.

1

22

2ТЕМА:  Експресивні якості кольору та його емоційний вплив. «Місто навесні»  

МЕТА: Створення різних градацій кольору, вплив кольору.

МАТЕРІАЛ: гуаш, палітра, пензлі, аркуш.

1

23

2ТЕМА:  Експресивні якості кольору та його емоційний вплив. «Дивосад». Пейзаж

МЕТА: Створення різних градацій кольору, ритм форм та кольору.

МАТЕРІАЛ: гуаш, палітра, пензлі, аркуш.

1

          

ЖИВОПИС

 

ТРЕТІЙ КЛАС 6 років (7-8)

 

ПЕРШИЙ КЛАС  4 років (5-6)

 

І семестр

 

п/п

                 Тема, мета, засоби, матеріали 

Кількість  годин

1

ТЕМА: Кольорове враження. Основні властивості кольору. Кольори хроматичні та ахроматичні.

МЕТА: Різниця між фарбою та кольором. Змішування фарб: механічне та оптичне. Навчити змішувати фарби. 7 головних кольорів. Змішані кольори, контрастні кольори.

Вправа №1 за допомогою палітри з основних кольорів знайти похідні. Вправа №2 за допомогою палітри знайти безліч відтінків основних та похідних кольорів.

Натюрморт «Квіти» з натури, який складений за кольоровим контрастом. МАТЕРІАЛ: акварель, гуаш, палітра, акварельний папір.

4

2

ТЕМА: Знайомство з методами і техніками акварельного живопису. МЕТА: Познайомитися і навчитися методами та техніці акварельного живопису. Характерні особливості метода заливки, впаювання мазка. Організація робочого аркуша. Знайомство з техніками акварельного живопису (зображення пласких речей):

-                      техніка писання а ля прима («Метелики»);

-                      по - вологому («Листя»);

-                      техніка лісирування («Сніжинка»). Знайомство з характерними особливостями акварельного живопису (а ля прима, по - вологому, лісирування.

МАТЕРІАЛ: акварель, палітра, акварельний папір.

4

3

ТЕМА: Знайомство з методами і техніками акварельного живопису.

Зображення листя або пір'я.

МЕТА: Закріпити навички у прийомах з акварельної техніки (повологому), «сухий» пензлик та ін.) Композиційне рішення у форматі.

 МАТЕРІАЛ: акварель, палітра, акварельний папір.

1

4

Контрольна робота. ТЕМА: Світлотні градації тону та кольору.

Натюрморт з речей  кубічної  й циліндричної форми  на нейтральному тлі.

МЕТА: Дати поняття про рефлекс кольору, (аля-прима), зміни тону (аля -прима, техніка гризайль).

МАТЕРІАЛ: гуаш, палітра, папір.

2

5

Контрольна робота. ТЕМА:  Знайомство з методами і техніками  живопису гуашшю.

Натюрморт у техніці мозаїка «Фрукти». Предмети рівно фарбовані, драпування кольорове.

МЕТА:  Збагатити загальний колір предметів й тла маленькими кольоровими мазками.

МАТЕРІАЛ: гуаш, палітра, папір.

5

             

ІІ семестр

 

п/п

                 Тема, мета, засоби, матеріали 

Кількість  годин

6

ТЕМА: Зміна емоційного впливу кольору від характеру мазків пензля.

Бесіда за темою с демонструванням творів Ван Гога,  К. Коровина та ін. Передача настрою засобом визначеного характеру мазка (мазок різкий, мілкий та ін.) Пейзаж за уявою. «Тиха ніч», «Буря» тощо.

МЕТА: передача настрою характером мазків, кольором.

МАТЕРІАЛ: акварель або гуаш, папір.

5

7

Контрольна робота. ТЕМА: Світлотні градації тону та кольору.

Натюрморт «Хліб», що складається з хліба за формою циліндра, кулі та призми на кольоровому тлі.

МЕТА: світлотіньова градація на поверхні циліндра та призми, зміна кольору (теплохолодність)

МАТЕРІАЛ: акварель або гуаш, папір.

5

8

Контрольна робота. ТЕМА:  Світлотні градації тону та кольору.

Екзаменаційна робота. Натюрморт із 3 речей. Етюди.

МЕТА: Підсумкове за рік завдання. Композиція аркуша, зміни локального кольору. Мазок та форма..  МАТЕРІАЛ: акварель або гуаш, папір.

6

9

ТЕМА:  Кольорове враження. Основні властивості кольору. Кольори хроматичні та ахроматичні.

 Етюди «Квіти» за уявою й за натурою.

МЕТА: Вміння створювати світлотіньові та кольорові градації у квітки, наближеної за формою до кулі та циліндру. Фактура. 

 МАТЕРІАЛ: акварель або гуаш, палітра, папір.

1

10

ТЕМА:  Кольорове враження. Основні властивості кольору. Кольори хроматичні та ахроматичні.

 Різниця між фарбою та кольором. Екскурсія до міського парку. Етюди річки.

МЕТА: Виконати декілька етюдів,  бажано в різних техніках. 

МАТЕРІАЛ: за вибором.

1

 

             

Довгострокова навчальна програма

 

 

«Композиція» - «Абетка творчості - 2»

 

 

Пояснювальна записка

 

 

Довгострокова навчальна програма з композиції для дитячих художніх шкіл та шкіл мистецтв (художнє відділення) орієнтована на підготовку школярів молодшого шкільного віку до навчання основам образотворчої грамоти.

Строк навчання згідно шестирічного типового навчального плану з 0 класу по 3 клас.  

Зміст програми це спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів, практична спрямованість навчального матеріалу; відповідність навчального матеріалу віковим особливостям вихованців учнів та рівню їх підготовки використання та поглиблення знань, отриманих учнями.

Організація навчального матеріалу здійснюється за лінійно-концентричним принципом. При лінійному способі навчальний матеріал реалізується систематично і послідовно з поступовим ускладненням, за висхідною лінією, при цьому новий навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному взаємозв'язку з ним; концентричний спосіб допускає повторне вивчення окремих розділів і тем як на одному, так і на різних рівнях навчання з розширенням та поглибленням змісту навчального матеріалу.

Враховуючи особливості молодшого віку дітей, навчання повинно проводити таким чином, спочатку невелика, але дуже цікава та захоплююча бесіда, а саме викладач повинен настроїти учнів емоційно сприяти на передавати завдання. Можливі незвичайні предмети, музичні фрагменти та вірші, тобто гра звуків, форми, кольорів та їх ритму спонукає малечу до створення художнього образу.

Метою навчальної програми є створення умов для творчого розвитку дітей законами й засобами композиції.

Викладач повинен навчити дітей мислити художніми образами. Дуже цікавий дає ефект такий прийом, завдання, наприклад, намалювати казку та вигадати казку та навпаки. Викладачу бажано частіше проводити обговорення, аналіз як класних та й домашніх робіт. Засвоєні знання, прийоми та навички діти повинні вміти застосовувати у творчих роботах для вираження яскравого цільного художнього образу.

Міжпредметні зв'язки виявляються у тім, що рисунок й живопис    допомагають    зрозуміти «мову» композиції, а композиція збагачує своїми засобами вказані предмети.

   

Методичні рекомендації

 

В 0 та 1 класі вправи виконуються на основі інтуїтивного сприйняття та відображення. Багато завдань примушує учнів уважно вивчати навколишній світ та вчить спостережливості. Деякі завдання мають на початку невеличку екскурсію, наприклад «Осіння казка». Діти на вулиці спостерігають уважно зміни у природі, збирають яскраве осіннє листя, та слухають невеличку розповідь вчителя про Осіньчарівницю, яку доповнюють своїми цікавими вигадками. Важливо розуміти, що процес творчості з дитиною, це процес співробітництва на рівних. Якщо вчитель пояснюючи завдання буде уважно прислухатися як учні сприймають його інформацію, то він може їх міркування використовувати для пояснення, тому що діти «перекладають» дорослі слова для себе біль зрозумілою для них мовою. Наприклад, при поясненні вчитель давав поняття «розчерк», й почув як маленький хлопчик захоплено прошепотів: «Жива лінія!» Й дійсно саме так, розчерк і є «жива лінія», краще не скажеш!

У 2 класі (0 клас 4 роки навчання) закріплююся основні категорії композиції (рівновага, ритм, статика та динаміка, симетрія тощо). Розвиток асоціативного мислення надають завдання де треба вигадати незвичайні предмети та об'єкти. Учні застосовують різноманітні матеріали.

У 3 класі (1 клас 4 роки навчання) увагу приділяють зображенню людини, її емоційному стану. Розвиток дизайнерських навичок у завданні до Нового року. Цікаве й незвичне завдання, створення за зразками майстрів копії натюрморту.

При вивченні окремих законів композиції (закон єдності, закон підпорядкування, принцип контрасту, закон рівноваги, закон супідрядності тощо) необхідно розвивати в учнів почуття гармонії, рівноваги, доцільності та краси дати учням про відкрите й обмежене елементів у просторі, організацію зображення відносно горизонталі, вертикалі, про ритмічне розміщення елементів і т. ін., підвести учнів до вільного виявлення своїх творчих можливостей.

При визначені успіхів й творчого зросту учнів треба враховувати їх індивідуальні нахили, які й обумовили вибір кожним юним автором визначених засобів виразності в розкритті теми. Важливо надавати різноманітні завдання й з натури, й по пам'яті та за уявою.

 

*Наданий у програмі навчальний тематичний план є приблизним. Педагогічною радою школи можуть вноситись зміни, які пов'язані з умовами навчального закладу. Загальний об'єм годин надається згідно навчальному плану даного курсу.

    

КОМПОЗИЦІЯ «Абетка творчості – 2»

 

 

Програма для ДХШ та ДШМ (художній відділ) 6 років навчання (7-8)

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ п/п

          Тема

 

Кількість  годин

 

 

Нульовий клас

 

 

1

Організація площі картини.

14

2

Ритми в природі та мистецтві.

9

3

Основи конструювання та дизайну.

2

4

Симетрія та асиметрія у природі та мистецтві.

3

5

Розвиток асоціативного мислення.

6

 

 

Перший клас

 

 

6

Організація площі картини.

34

7

Ритми в природі та мистецтві.

4

8

Контраст у природі та мистецтві.   

4

9

Симетрія та асиметрія у природі та мистецтві 

12

10

Розвиток асоціативного мислення.

12

11 

Основи конструювання та дизайну.

10

 

 

Другий клас

 

 

12

Організація площі картини.

22

13

Ритми в природі та мистецтві.

8

14

Контраст у природі та мистецтві.   

18

15

Симетрія та асиметрія у природі та мистецтві. 

9

 

 

Третій клас

 

 

16

Організація площі картини.

21

17

Ритми в природі та мистецтві.

18

18

Контраст у природі та мистецтві.   

6

19

Симетрія та асиметрія у природі та мистецтві. 

30

20

Копія натюрморту. Виконати з репродукцій знаних митців.

18

21

Розвиток просторового мислення.

3

             

КОМПОЗИЦІЯ

 

 

НУЛЬОВИЙ КЛАС 6 (7-8) років

 

I семестр

 

п/п

                 Тема, мета, засоби, матеріали 

Кількість  годин

 

1

 СК 

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. «Килим осені», «Ковдра зими», «Рушник весни», «Хустка літа».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.

Створити композицію у квадраті.

МАТЕРІАЛ: гуаш, папір, палітра, пензлі.

1

 

2

 ДУК  

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. «Диво-килим».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції. МАТЕРІАЛ: кольоровий картон, клаптики тканини, нитки, мотузочки, ножиці, клей.

1

 

3

СК  

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Усе в природі має свій характер. Визначення характеристики образу. «Дерево-велетень», «Дерево, що танцює», «Квітка добра», «Лиха квітка».

МЕТА: Розкрити асоціативну характеристику образу предмета.

МАТЕРІАЛ: великий аркуш, гуаш, палітра, пензлі.

1

 

4

ДУК  

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. Виховання художнього сприйняття навколишнього світу.

Бесіда.  Поняття «ритм». Ритми у природі: подих, зміна пір року, зміна дня та ночі та ін. Природні матеріали – кора, камінь, мушлі. «Кора диво-дерева», «Чарівний камінець», «Казкова мушля».

МЕТА: Заповнити площу загальним  ритмовим фактурним малюнком, запобігаючи імітації.

МАТЕРІАЛ: папір білий, тонований, туш, білила, можливо воскова крейда.

1

 

5

ДУК  

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. Виховання художнього сприйняття навколишнього світу. «Сухі трави», «Осіннє листячко», «Квіти». Бесіда.  Поняття «ритм». Ритми у природі: подих, зміна пір року, зміна дня та ночі та ін. Природні матеріали – сухі трави, листя, квіти. 

МЕТА: Заповнити площу загальним ритмовим фактурним малюнком, запобігаючи імітації.

МАТЕРІАЛ: папір білий, тонований, гуаш, можливо воскова крейда.

1

 

6

ДУК 

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. Виховання художнього сприйняття навколишнього світу. «Вгадай, що всередині?»

Бесіда. вивчення ритмів внутрішньої будови природних форм.

1

 

 

Скомпонувати у квадраті замкнуте орнаментальне зображення мотиву розкритого волоського або іншого горіха. МЕТА: Вивчити різноманіття природних ритмів.

МАТЕРІАЛ: папір білий, тонований, гуаш (2-3 кольори), можливо воскова крейда.

 

 

7

ДУК 

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. Виховання художнього сприйняття навколишнього світу. «Розгадаємо таємницю?» Бесіда. вивчення ритмів внутрішньої будови природних форм. Зображення ритмового рисунку структури зрізів (повздовжніх та поперекових) плодів та овочів наприклад (капуста, буряк. кавун, гарбуз, гранат та ін.) Малюнок повинен бути великим.

МЕТА: Вивчити різноманіття природних ритмів.

МАТЕРІАЛ: папір білий, тонований, туш, гуаш (один колір), можливо воскова крейда.

1

 

8

ДУК  

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. Виховання художнього сприйняття навколишнього світу. «Кавуновий світ», «Гарбузовий світ», «Цитрусова фантазія».

Бесіда. Вивчення ритмів зовнішньої та внутрішньої   будови природних форм. Зображення ритмового рисунку, створити композицію у прямокутнику, застосовуючи творчу переробку форми цілого або зрізу плоду або овочу. Довести до орнаментального звучання. 

МЕТА: Вивчити природні ритми в їх різноманітті.

МАТЕРІАЛ: папір білий, тонований, туш, гуаш (один колір), можливо воскова крейда.

1

 

9

ДУК 

ТЕМА: Симетрія та асиметрія в природі та мистецтві. Витинанка «Сонечко», «Квітка», «Зірочка». Бесіда. Розповідь про мистецтво витинанки. Основні прийоми в роботі. 

МЕТА: Знати поняття «симетрія», «ритмічний повтор». Створити з білого паперу витинанку (скласти папір навпіл), яка має свій художній образ.

МАТЕРІАЛ: тонкий білий папір, ножиці.

1

10

1 ДУК  

ТЕМА: Симетрія та асиметрія в природі та мистецтві. Витинанка «Незвичайне дерево», «Дерево з країни казок», «Дерево з зачарованого лісу». Бесіда. Зв`язок форми та кольору, асоціативне сприйняття форми та кольору.

МЕТА: Знати поняття «симетрія», «ритмічний повтор». Створити з кольорового паперу витинанку (скласти папір у два й більше рази), яка має визначений характерний образ. Витинанку закомпонувати в аркуші. 

МАТЕРІАЛ:  кольоровий папір, кольоровий картон, клей, ножиці.

1

11

1ДУК  Контрольна робота.   

ТЕМА: Симетрія та асиметрія в природі та мистецтві. Витинанка «Казковий будиночок». Бесіда. Зв`язок форми та кольору, асоціативне сприйняття форми та кольору.

МЕТА: Знати поняття «симетрія», «ритмічний повтор». Створити з кольорового паперу витинанку, яка має визначений характерний образ.

Витинанку закомпонувати в аркуші. 

МАТЕРІАЛ:  кольоровий папір, кольоровий картон, клей, ножиці.

1

 

1ДУК  

1

12

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. «Незвичайні рослини та тварини».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції, поняття: «плямографія», «ниткографія». 

МАТЕРІАЛ: гуаш, туш, пензлики, нитки та мотузочки різної фактури та товщини.

 

13

1 ДУК   Контрольна робота. 

ТЕМА: Організація площі картини. Натюрморт за уявою та за натурою «Новорічний». Колаж.

МЕТА: Організація ритму кольору та тону. Розвиток асоціативного мислення.

МАТЕРІАЛ: гуаш, фольга, «дощик», коректор, клей, ножиці та ін.

1

14

1ДУК 

ТЕМА: Організація площі картини. Площинна асиметрична композиція «Новорічне панно». Бесіда. Колективна робота по групам, потім компонування в одне ціле панно.

МЕТА: Створити святковий настрій художніми засобами, вміння працювати в колективі, розвиток уяви.

МАТЕРІАЛ: клей, ножиці, картон та папір кольоровий, 

1

15

1ДУК    ТЕМА: Організація площі картини. Симетрична  композиція. «Квітка до неба». 

МЕТА: Організація ритму рівновеликих контрастних форм.  

МАТЕРІАЛ: пензлі, палітра, папір, гуаш.

1

16

1ДУК

ТЕМА: Основи конструювання та дизайну. Виготовлення новорічної гірлянди. Колективна робота.

МЕТА: Розвиток дизайнерських навичок, вміння працювати  у колективі.

МАТЕРІАЛ: за вибором.

1

 

II семестр

 

 

17

ДУК 

ТЕМА: Повторення за I семестр.  Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. «Картина художниці Осені», «Картина художника Зими», «Картина художниці Весни», «Картина художника Літа».

МЕТА: Повторення  елементарних правил композиції. Створити композицію у квадраті, колі або прямокутнику. Розвиток асоціативного мислення.

МАТЕРІАЛ: палітра, папір, гуаш, пензлі.

1

18

 ДУК  

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. «Квіти діда Мороза», «Візерунки Зими»

МЕТА: Повторення елементарних правил композиції, поняття «гратографія».

МАТЕРІАЛ: пензлі, палітра, акварельний папір, акварель, свічка.

1

19

ДУК 

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. «Теплий вітер», «Вітер з півночі»

1

 

 

МЕТА: Створити почуття динаміки, поняття  «набризг фарби», нюанси кольору, розвиток асоціативного мислення.

МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі, щіточка або аерограф.

 

 

20

ДУК 

ТЕМА: Організація площі картини. «Над землею та під землею». Бесіда про природу взимку. Що відбувається під землею,  хто там спить, чекаючи весни? Що ми бачимо на поверхні?

МЕТА: Створити двошарову композицію. відтворити відчуття негоди та спокою.

МАТЕРІАЛ: пензлі, палітра, папір, гуаш.

1

 

21

ДУК

ТЕМА: Основи конструювання та дизайну.  Святкова листівка. 

МЕТА: Створення площинної декоративної святкової композиції. Використання прийомів з паперопластики можливий колаж з тасьми та ниток, змішана техніка.

МАТЕРІАЛ: кольоровий картон, папір, ножиці, фломастери, клаптики тканини. фольги, тасьма, стрічки, клей, голка, нитки.

1

 

22

СК

ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення. Слухаємо й малюємо

«Лебедине озеро» П.І. Чайковського. Прослухаємо декілька фрагментів, кожен має визначений настрій. Лінія, яка виражає форму, почуття.

Зв'язок форми з кольором. Пластика ліній та об’ємів.

МЕТА: Розвиток уяви, вміння слухати та відчувати музику. Розвиток асоціативного мислення.

МАТЕРІАЛ: кольорові олівці, блопени, музика з балету «Лебедине озеро».

1

 

23

ДУК 

ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення. Симетрична рельєфна композиція. «Диво-писанка». Паперопластика або витинанка. Клеїмо на картон без попередньої промальовки за ескізом.

МЕТА: Організація ритму рівновеликих контрастних форм.

Застосовувати умовну трактовку, продиктовану матеріалом. 

МАТЕРІАЛ: папір, картон, кольоровий папір, ножиці, клей.

1

 

24

 ДУК  

ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення. Площинна асиметрична композиція з архітектурних мотивів. «Місто квітів», «Місто фруктів» та ін. Використовувати  узагальнення зображення квітів та фруктів. Палітра обмежена 3-4 кольорами. 

МЕТА: Організувати композицію засобом ритмічної рівноваги. 

МАТЕРІАЛ: пензлі, палітра, папір, гуаш.

1

 

25

ДУК

ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення. «Дивне поруч», комбінація з ниткографії, кляксографії, набризгу. «Море», «Зоряне небо», «Феєрверк», «Музика», «Пори року».

МЕТА: Розвиток уяви та асоціативного мислення.

МАТЕРІАЛ: папір, гуаш, кольорова туш, нитки, мотузочки, щіточки або аерограф, пензлі, перо.

1

 

26

СК

ТЕМА: Організація площі картини. «Тваринки».

МЕТА: Створення художнього образу за допомогою ритму ліній та плям.

Любов до «братів наших менших».

МАТЕРІАЛ: пензлі, палітра, папір, гуаш.

1

 

27

СК  Контрольна робота. 

ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення.  «Планета ласунчиків.» МЕТА: Вміння складати незвичайний сюжет та відтворювати його на папері. Розвиток уяви.

МАТЕРІАЛ: пензлі, палітра, папір, гуаш.

1

 

28

СК  Контрольна робота. 

ТЕМА: Організація площі картини. «Моя сім`я».

МЕТА: Перевірка отриманих знань та навичок.

МАТЕРІАЛ: за вибором.

1

 

29

СК    

ТЕМА: Організація площі картини. Пейзаж «Квітучий каштан» за уявою та натурою. Бесіда. 

МЕТА: Побачити і відобразити узагальнено крону дерева. Увага на колір та фактуру.

МАТЕРІАЛ: пензлі, палітра, папір, гуаш.

1

 

30

СК

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. Начерки та етюди квітів.

МЕТА: Знайомство з різноманітністю природних форм.

МАТЕРІАЛ: гуаш або акварель, пензлі, палітра, акварельний папір,.

1

 

31

СК

ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення. «Квіти весни». Бесіда.

Знайомство з творчістю художниць з України К. Білокур та  з Прибалтики М. Л`йєс. Малюємо живі квіти, що дихають та ростуть. МЕТА: Передати в композиції життя квітки.

МАТЕРІАЛ: гуаш або акварель, пензлі, палітра, акварельний папір,.

1

 

32

СК

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. Пейзаж за уявою «Річка». Бесіда. 

МЕТА: Звернути увагу на різницю кольорів неба та річки. МАТЕРІАЛ: пензлі, палітра, акварельний папір, акварель.

1

 

33

СК

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. Спостерігаємо природу. «Примхи погоди». Намалювати незвичайний стан в природі (ураган, гроза та ін.) МЕТА: Розвиток уяви, асоціативного мислення.

МАТЕРІАЛ: акварель, пензлі, палітра, акварельний папір, свічка.

1

 

34

СК 

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. «Наш край». Бесіда.

МЕТА:  Створення композиції в кольорі.  

МАТЕРІАЛ: папір, олівці.

1

 

             

КОМПОЗИЦІЯ

 

ПЕРШИЙ КЛАС 6 років (7-8) 

 

I семестр

 

п/п

        Тема, мета, засоби, матеріали 

Кількість  годин

 

1

 СК 

 ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. «Летимо над землею», «Земля, як чарівний килим».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.

Створити композицію за уявою.

МАТЕРІАЛ: гуаш, папір, палітра, пензлі.

2

 

2

СК 

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. «Минуле літо».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.   

МАТЕРІАЛ: гуаш, папір, палітра, пензлі.

2

 

3

 ДУК 

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. Колаж з кольорового паперу «Казка».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.

МАТЕРІАЛ: кольоровий картон,  ножиці, клей.

2

 

4

СК 

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. «Квітка на галявині доброї феї», «Квітка з галявини лихої чародійки»

МЕТА: Розвиток асоціативного мислення.   

МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі, палітра. великий аркуш.

4

 

5

СК 

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. «Осіннє листя», «Танок осіннього листя».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.   

МАТЕРІАЛ: папір, палітра, гуаш, пензлі.

2

 

6

СК

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. «Дерева восени», «Гілка осіннього дерева».

МЕТА: Ознайомитися з поняттям  «ритм», «пластика».  

МАТЕРІАЛ: акварель, папір, палітра, пензлі.

2

 

7

ДУК

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. «Трави й квіти, що ростуть».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.  

Поняття: ритм прибування та вибування.

МАТЕРІАЛ: акварель або гуаш, палітра, пензлі.

2

 

8

ДУК

ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення. «Місто з фруктів та овочів».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.

Розвиток асоціативного мислення.

МАТЕРІАЛ: великий аркуш, гуаш, палітра, пензлі.

4

 

9

ДУК

ТЕМА: Симетрія та асиметрія у природі та мистецтві. Складання орнаменту з рослинних форм. Бесіда. Рівновага композиційної площі.

Витинанка з кольорового паперу «Кошик з квітами».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.

МАТЕРІАЛ: кольоровий картон,  ножиці, клей.

2

10

1ДУК  Контрольна робота. 

ТЕМА: Симетрія та асиметрія у природі та мистецтві.  Бесіда. Рівновага композиційної площі. Витинанка з кольорового паперу «Морські мешканці»,тощо.

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.

МАТЕРІАЛ: кольоровий картон,  ножиці, клей.

2

11

1СК  Контрольна робота

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. «Цирк».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.   Ритм, статика, динаміка.

МАТЕРІАЛ: великий аркуш, палітра, гуаш, пензлі.

4

12

1ДУК

ТЕМА: Організація площі картини. Пейзаж на кольоровому тлі «Йде сніг».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.   Ритм, статика, динаміка.

МАТЕРІАЛ: кольорове тло, гуаш, пензлі.

2

13

1ДУК

ТЕМА: Основи конструювання та дизайну. «Святкові прикраси».

Готуємося до карнавалу.

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.

МАТЕРІАЛ: кольоровий картон,  ножиці, клей.

2

 

 

II семестр

 

114

СК

ТЕМА: Організація площі картини. «Готуємось до свята».

МЕТА: Емоційне сприйняття форм та кольору. 

МАТЕРІАЛ: за вибором.

4

115

СК

ТЕМА: Контраст в природі та мистецтві. »Зимній день». Пейзаж за уявою. 

МЕТА: Контраст тону, кольору, розмірів та форм. Знати й розпізнавати «холодні» кольори та їх відтінки, застосовувати виражальні можливості контрасту та кольору у створенні художнього образу. 

МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі, палітра, великий аркуш.

4

116

ДУК

ТЕМА: Основи конструювання та дизайну. Симетрична рельєфна композиція «Світ казки», «Метелики та квіти» та ін. Паперова пластика. вирізування форм, закручування, згинання, надрізи, надсічки.

МЕТА: Композиційні пошуки, вправи з набуття елементарних навичок з паперопластики. Організація ритму рівновеликих контрастних форм.

Умовність у трактовці форм.

8

 

МАТЕРІАЛ: білий папір, білий картон, ножиці, клей.

 

117

СК

ТЕМА:  Організація площі картини. «Моя родина».

МЕТА: Композиційні пошуки. Виразити свій емоційний стан за допомогою ритму, кольору. форми. Вміти узгоджувати розмір зображення з розміром зображувальної площини.

МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі, палітра, великий аркуш.

4

118

СК  Контрольна робота. 

ТЕМА: Розвиток асоціативного мислення. «В гостях у казкового персонажа» (Буратіно, Незнайки та ін.)

МЕТА: Композиційні пошуки. Малювати крупно, уникаючи дрібності зображення, узгоджувати розмір зображення з розміром зображальної площини.

МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі, палітра, великий аркуш.

8

119

ДУК  Контрольна робота. 

ТЕМА: Симетрія та асиметрія у природі та мистецтві. Складання орнаменту з рослинних форм. «Квіти», «Чарівна рослина», «Трави».

Бесіда про мистецтво орнаменту.

МЕТА: Створення фризового орнаменту. Початкові навички пензлевого та пальцевого  розпису (примокування, протягування).

МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі, палітра, альбом.

8

 

 

 

 

КОМПОЗИЦІЯ

 

 

ДРУГИЙ КЛАС 6 років (7-8)

 

НУЛЬОВИЙ КЛАС 4 роки (5-6)

 

 

Увага на типові навчальні плани.

Різниця в годинах! 6 років навчання - 2 години,

4 роки навчання - 1 година

 

 

I семестр

 

п/п

        Тема, мета,  засоби, матеріали

 

Кількість  годин

 

1

ДУК         

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. «Кора дерева», «Сухе листя», «Риб’яча луска».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції. Ритми регулярні й нерегулярні. Відокремлення елементів ритму, відображення характеру їх чергування та повторів. Запобігти імітації. Створити ритмові фактурну композицію у прямокутнику.

2

 

МАТЕРІАЛ: гуаш, палітра, папір, пензлі.

 

 

2

СК          

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. «Літні враження».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.   

МАТЕРІАЛ: гуаш, палітра, папір, пензлі.

4

 

3

ДУК    

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. «Килим»

МЕТА: Розвиток почуття ритму кольору та ліній, рівновага композиційної площини.   

МАТЕРІАЛ: кольоровий папір, ножиці, клей, аркуш.

4

 

4

СК

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. «Дерева зустрічають осінь».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.   

МАТЕРІАЛ: акварель, великий аркуш, палітра, пензлі.

4

 

5

ДУК

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. «Птахи, що відлітають».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.  

Поняття: ритм прибування та вибування.

МАТЕРІАЛ: акварель або гуаш, палітра, пензлі.

2

 

6

СК

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. «Кицькін дім», «Будинок слоненяти» та інше.

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.  

Розвиток креативного мислення.

МАТЕРІАЛ: великий аркуш, палітра, гуаш, пензлі.

2

 

7

ДУК

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. Витинанка з кольорового паперу «Квіти та птахи».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.

МАТЕРІАЛ: кольоровий картон,  ножиці, клей.

4

 

8

ДУК

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. Витинанка з кольорового паперу «Чарівний будинок» або інше.

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.

МАТЕРІАЛ: кольоровий картон,  ножиці, клей.

4

 

9

СК  Контрольна робота.         

ТЕМА: Організація площі картини. Бесіда. Рівновага композиційної площі. «Весела гра».

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.   Ритм, статика, динаміка.

МАТЕРІАЛ: великий аркуш, гуаш, палітра, пензлі.

4

10

1ДУК  

ТЕМА: Контраст у природі та мистецтві. «Святкові листівки». Бесіда про види контрасту: за розміром, формі, тоном, кольором, фактурі, ритму.

МЕТА: Ознайомитися з елементарними правилами композиції.

МАТЕРІАЛ: кольоровий картон, вата, фольга, ножиці, клей.

2

          

II семестр

11

1СК

ТЕМА: Контраст у природі та мистецтві.  «Свято».

МЕТА: Створення різних комбінацій ритмів. МАТЕРІАЛ: за вибором.

4

12

1СК

ТЕМА: Контраст в природі та мистецтві. «Зима». Пейзаж за вікном. МЕТА: Композиційні пошуки сюжету. Знати й розпізнавати «холодні» кольори та їх відтінки, застосовувати виражальні можливості кольору у створенні художнього образу.

МАТЕРІАЛ: гуаш, великий аркуш, пензлі, палітра.

4

13

1ДУК

ТЕМА: Симетрія та асиметрія у природі та мистецтві. Симетрична рельєфна композиція «Казковий світ»,  та ін. Паперова пластика. вирізування форм, закручування, згинання, надрізи, надсічки.

МЕТА: Композиційні пошуки, вправи з набуття елементарних навичок з паперопластики. Організація ритму рівновеликих контрастних форм.

Умовність у трактовці форм.

МАТЕРІАЛ: білий папір, білий картон, ножиці, клей.

4

14

1ДУК

ТЕМА: Симетрія та асиметрія у природі та мистецтві. Симетрична рельєфна композиція «Звір» та ін. Паперова пластика. вирізування форм, закручування, згинання, надрізи, надсічки.

МЕТА: Організація ритму рівновеликих контрастних форм. Умовність у трактовці форм. МАТЕРІАЛ: білий папір, білий картон, ножиці, клей.

4

15

1СК

ТЕМА: Контраст у природі та мистецтві.  «Портрет мами (бабусі)», «Моя родина». МЕТА: Композиційні пошуки. Виразити свій емоційний стан за допомогою ритму, кольору. форми. Вміти узгоджувати розмір зображення з розміром зображувальної площини.

МАТЕРІАЛ: гуаш, великий аркуш.

4

16

1СК  Контрольна робота.

ТЕМА: Контраст у природі та мистецтві.  «В гостях у казки». Бесіда про види контрастів за величиною. розміром, фактурою. Зобразити три персонажі, контрастними за образом. Використовувати образний силует, різнохарактерні ритми та кольори. 

МЕТА: Композиційні пошуки. Малювати крупно, уникаючи дрібності зображення, узгоджувати розмір зображення з розміром зображальної площини. Повною мірою використовувати всю зображувальну поверхню, заповнювати малюнок кольором, не залишаючи білих прогалин між елементами зображення і тлом (у роботі на білому папері).

МАТЕРІАЛ: гуаш, палітра, пензлі, великий аркуш.

6

17

1ДУК  Контрольна робота. 

ТЕМА: Симетрія та асиметрія у природі та мистецтві Симетрія та асиметрія у природі та мистецтві Складання орнаменту з рослинних та зооморфних форм. «Квіти та птахи», «Чарівна тваринка та рослинки».

Бесіда про мистецтво орнаменту.

МЕТА: Ритм як засіб організації фризової композиції. Композиційні пошуки. Начерки з натури. Створення фризового орнаменту. Початкові навички пензлевого та пальцевого розпису  (примокування, протягування).

МАТЕРІАЛ: гуаш, палітра, пензлі, альбом.

1

0

КОМПОЗИЦІЯ

 

 

ТРЕТІЙ КЛАС 6 років (7-8)

 

ПЕРШИЙ КЛАС 4 роки (5-6) 

 

 

 

Увага на типові навчальні плани. 

Різниця в годинах! 6 років навчання - 3 години,

4 роки навчання - 2 години.

 

 

 

І семестр

 

п/п

        Тема, мета, засоби, матеріали 

Кількість  годин

1

СК

ТЕМА: Організація площини картини. Вільна тема.

МЕТА: Повторення понять: основні закони та засоби композиції, створення ескізу, робота на форматі. Поняття: сюжет, мотив, сюжетно - композиційний центр. МАТЕРІАЛ: за вибором.

6

2

ДУК

ТЕМА:  Розвиток просторового мислення. Виготовлення розгортки кубу. Розмальовка його граней.

МЕТА: створення з плаского аркушу паперу об'ємної форми. Особливості декоративної обробки паперу (згинати, складати, загинати,  розрізати, прорізати та ін. Повторення поняття «основні», «похідні» кольори – грані кубу.

МАТЕРІАЛ: білий цупкий папір, ножиці, клей, гуаш, пензлі, палітра.

3

3

СК

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. «Ми  - архітектори».

МЕТА: Створення малюнка незвичної архітектурної форми.

 МАТЕРІАЛ: за вибором.

6

4

ДУК

ТЕМА: Симетрія та асиметрія у природі та мистецтві. Мистецтво Петриківки. Візерунок «Птахи», «Квітучий кущ» та ін. Особливості пензлевого та пальцевого розпису. 

МЕТА: Вивчення ритмів та будови природних форм. Створення  візерунку. МАТЕРІАЛ: гуаш, пензлі. палітра, великий аркуш..

9

5

СК  Контрольна робота. 

ТЕМА: Копія натюрморту. Виконати з репродукцій знаних митців. МЕТА: Створення копії, вивчення техніки та майстерності. Аналіз роботи, на ескізі знаходити рух погляду глядача, «Золотий перетин», прихована структура поля образотворчої площини (за Г. Даніелем). повторення понять: «золотий перетин», композиційні вісі, композиційний центр, тощо. МАТЕРІАЛ: за вибором.

18

6

ДУК

ТЕМА: Контраст у природі та мистецтві.  «Новорічна іграшка» або «Маска».

МЕТА: розвиток креативного мислення та дизайнерських навичок.

МАТЕРІАЛ: клей, ножиці, коробки, картон, пляшки, папір, фольга та ін.

6

 

ІІ семестр

п/п

        Тема, засоби, матеріали

 

Кількість  годин

7

СК

ТЕМА: Організація площини картини.  «Зимовий день».

МЕТА: збір натурного матеріалу, ескіз, розвиток образного мислення. Передача емоційного настрою кольором, формою та фактурою. Ритм та рух, виконати динамічну або статичну композицію.

МАТЕРІАЛ: гуаш або акварель, пензлі. палітра, свічка (можливо монотипія).

9

8

ДУК

ТЕМА: Симетрія та асиметрія у природі та мистецтві. «Лялька» на основі скляної пляшки.

МЕТА: Створення декоративної речі на основі наданої форми (пляшки), вибір кольорової гами, фактури. Розвиток дизайнерських здібностей.

МАТЕРІАЛ: скляна пляшка, тканина, ножиці, нитки, голка.

15

9

ДУК

ТЕМА: Симетрія та асиметрія у природі та мистецтві. Ескіз чашки або іншого посуду.

МЕТА: Вчити організовувати рівновагу елементів розпису відносно площини. МАТЕРІАЛ: гуаш, акварель, папір, фломастери, гелева ручка

6

10

СК

ТЕМА: Організація площини картини. «Моя сім'я».

МЕТА: Емоційне сприйняття контрасту та нюансу тону, форми, кольору. МАТЕРІАЛ: за вибором.

6

11

СК

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. «В світі тварин та птахів». МЕТА: навчити малювати тварин та птахів в характерних для них положеннях, ознайомити з основною конфігурацію обрисів; розвивати сприймання характерних динамічних змін фігури тварини у певному стані. Передати через ритм кольору та плям емоційний настрій. Велика увага загальному силуету та фактурі. Вчити поважати і захищати братів наших менших. МАТЕРІАЛ: за вибором.

6

12

ДУК

ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. «Візерунки».

МЕТА: створити  ритмічну композицію на основі ниткографії та плямографії. Розвиток асоціативного мислення.

МАТЕРІАЛ: туш кольорова, чорна, папір, нитки, пензлик, перо.

3

13

СК  Контрольна робота. ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. «Квітучі сади», «Весняна райдуга», «Весняний ранок». МЕТА: розвивати колірне і тонове сприймання оточення, помічати зв'язок між станом природи та освітленням, колірною гамою. Емоційне сприйняття, стан через колір та тон. МАТЕРІАЛ: акварель або гуаш, пензлі. палітра.

9

    

Довгострокова навчальна програма

 

«Скульптура» - «Абетка творчості - 2»

 

Пояснювальна записка

 

Довгострокова програма зі скульптури для дитячих художніх шкіл та шкіл мистецтв (художнє відділення) орієнтована на підготовку молодших школярів до навчання основам пластичного мистецтва. Строк навчання згідно шестирічного типового навчального плану з 0 класу по 3 клас. 

Навчальна програма побудована лінійно-концентричним способом: при лінійному способі навчальний матеріал реалізується систематично і послідовно з поступовим ускладненням, за висхідною лінією, при цьому новий навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному взаємозв'язку з ним; концентричний спосіб допускає повторне вивчення окремих розділів і тем як на одному, так і на різних рівнях навчання з розширенням та поглибленням змісту навчального матеріалу.

Зміст програми це спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів, практична спрямованість навчального матеріалу; відповідність навчального матеріалу віковим особливостям учнів та рівню їх підготовки використання та поглиблення знань, отриманих вихованцями.

Метою навчальної програми є створення умов для творчого розвитку дітей засобами скульптури.

В основі методики програми міститься головні принципи навчання, які вже в ранньому віці формують в дитини творче сприйняття й художнє відображення світу навколо.

Міжпредметні зв’язки здійснюються скрізь вивчення засобів узагальнення та відбору виразних засобів в скульптурі, підводить учнів до засвоєння мови скульптури. 

Одним з головних принципів є навчання через зразки мистецтва, особливо народного мистецтва та шедеврів світового мистецтва.

Викладач вчить спираючись на індивідуальні особливості учня, звільняє емоційний початок сприйняття художнього образу. Таким чином для педагога головним стають почуття та свідомість учня, при цьому звільняється творчій дух автора, розвивається його фантазія, з’являється новаторство, оригінальність дитячої індивідуальності. Зміна матеріалів дає нові засоби виразності, новий творчій імпульс. Головна задача викладача звільнити емоційний початок учня, тобто для розвитку пластичного мислення потрібні почуття та свідомість учня, а не механічна робота пальцями.

З самого початку діяльність педагога повинна бути направлена на засвоєння учнями основних положень роботи зі скульптурою:

-                   ліплення з цілого шматка;

-                   вміння ліпити обома руками;

-                   огляд по колу;

-                   відхід від роботи та правильна послідовність в виконанні роботи (від загального до другорядного).

            

Методичні рекомендації

 

У 0 та 1 класі  предмет «Скульптура» відсутній, але так як діти молодшого віку набагато краще малюють й розуміють особливості трьохмірної форми, коли зліплять її, цей предмет необхідно вивчати. «Скульптура» розвиває в дітей трьохмірне сприйняття об`ємної форми, а також надає навички добре відображати пластичними засобами об’єм та простір. У навчальному плані ДХШ та ДШМ (художнє відділення) існує предмет за вибором, тому й рекомендовано як альтернативу, предмет «Пластичні техніки».

На заняттях учні отримують загальний об’єм знань, який стане основним на усі подальші роки навчання. Вивчаються пластичні можливості матеріалів та їх виразні можливості.

Діти за допомогою та прикладом вчителя вивчають методи створення скульптури (метод роботи від «цілого шматка», метод роботи  «по частинам» або конструктивний»,  метод роботи  «джгутом» тощо. Навчаються працювати з різними матеріалами, вивчаючи їх пластичні можливості.

В початкових класах дуже важливо учням зрозуміти, що для розвитку пластичного мислення потрібен емоційний характер форми, тобто її асоціативний характер (наприклад, тендітний та кремезний тощо). Увагу треба приділяти й настрою, почуттям (наприклад, сумний та веселий тощо). Діти повинні розуміти форму й відразу створювати скульптуру-образ. Спираючись на вікові особливості дитини, вчитель у формі гри веде заняття своєю бесідою та розповіддю заохочуючи учнів до творчості. В процесі навчання необхідно здійснювати меж предметні зв’язки. Чергування уроків ліплення (об’ємне зображення) з уроками розвитку графічної грамоти сприяє формуванню в учнів уваги, більш глибокому розумінню образотворчої мови, а в загалі і творчих здібностей. Дуже цікаво для дітей молодшого віку виліпити, наприклад казковий замок та потім на уроці з рисунку намалювати його.

У 2 класі (0 клас 4 роки навчання) розширяються методи й засоби художньої мови скульптури: ритм, пластичність, контур та силует, зміни маси форм відносно образу. Продовжується розвиток асоціативного мислення. Учні створюють начерки людини, що сидить у нескладній позі, а потім ліплять її. Головна задача у цій роботі - це схопити та передати характер й рух об’єму у просторі не вникаючи у деталі для цього використовують метод будови з простих стереометричних форм, за уявою.

У 3 класі (1 клас 4 роки навчання) учні вивчають задачі художнього зображення форми у стані динаміки та статики, створюючи образ тварини. Працюють над проблемами руху, жесту, їх емоційною виразністю тварин та людей в декоративній пластиці. Викладач надає учням навички розвитку спостережливості при роботі з натури. Дітьми вивчається різноманітність та контраст й співвідношення форм у природі, а також ритм у скульптурі як композиційний засіб створення образу.

 

*Наданий у програмі навчальний тематичний план є приблизним. Педагогічною радою школи можуть вноситись зміни, які пов’язані з умовами навчального закладу. Загальний об’єм годин надається згідно навчальному плану даного курсу.                     

            

СКУЛЬПТУРА

 

«Абетка творчості – 2»

 

Програма для ДХШ та ДШМ (художній відділ)

 

6 років навчання (7- 8)

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ п/п

            Тема

 

Кількість  годин

 

 

Пластичні техніки. Нульовий клас

 

 

1

Матеріали для роботи в об’ємі, їх пластичні якості.

1

2

Знайомство з методами роботи з пластиліном (глиною).

7

3

Предметне та художнє об’ємне зображення. 

13

4

Різноманітність та контраст й співвідношення форм у природі.

5

5

Ритми в природі та мистецтві.

6

 

 

Пластичні техніки. Перший клас

 

 

6

Знайомство з методами роботи з пластиліном (глиною).

8

7

Пластичні можливості солоного тіста. Прийоми  та метоли.

4

8

Емоційний характер форм.

18

9

Загальний ритм форми, ритм форм у просторі.

4

 

 

Скульптура. Другий клас

 

 

10

Матеріали для роботи в об’ємі, їх пластичні якості.

1

11

Предметне та художнє об’ємне зображення.  

5

12

Знайомство з методами роботи з пластиліном (глиною).

3

13

Пластичні можливості солоного тіста. Прийоми  та метоли.

3

14

Загальний ритм форми, ритм форм у просторі.

14

15

Емоційний характер форм.

8

 

 

Скульптура. Третій клас

 

 

16

Матеріали для роботи в об’ємі, їх пластичні якості.

1

17

Різноманітність та контраст й співвідношення форм у природі.

4

18

Розвиток спостережливості при роботі з натури.

8

19

Ритм у  скульптурі як композиційний засіб створення образу.

8

20

Виразність художнього зображення форми у стані спокою.

1

21

Виразність художнього зображення форми у стані динаміки

3

22

Рух, жест. Їх емоційна виразність в декоративній пластиці.

9

             

ПЛАСТИЧНІ ТЕХНІКИ*

 

 

*У нульовому класі предмет «Скульптура» відсутній, але існує предмет за вибором, тому й рекомендовано як альтернативу «Пластичні техніки».

 

 

НУЛЬОВИЙ КЛАС 6 років (7-8) 

 

 

I семестр

 

п/п

        Тема, мета, засоби, матеріали 

Кількість  годин

1

1ТЕМА: Матеріали для роботи в об’ємі, їх пластичні якості.  Метод роботи від «цілого шматка». «Каченя», «Курча». Бесіда. Знайомство, перевірка здібностей учнів. Розповідь про метод.

МЕТА: Відпрацювання навичок в роботі від «цілого шматка», розвиток асоціативного мислення.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, дошка.

1

 

2

ТЕМА: Знайомство з методами роботи з пластиліном (глиною). Метод роботи від «цілого шматка». «Цуценя», «Черепашка». Огляд з усіх боків.

МЕТА: навичок в роботі від «цілого шматка», розвиток асоціативного мислення.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, дошка.

1

 

3

ТЕМА:  Знайомство з методами роботи з пластиліном (глиною). Метод роботи від «цілого шматка». «Матрьошка», «Іванко-встанько».

Узагальнення та стилізація.

МЕТА: Відпрацювання навичок в роботі від «цілого шматка», створення характеристики образу.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, дошка.

1

 

4

ТЕМА: Знайомство з методами роботи з пластиліном (глиною). Метод роботи  «по частинам» або конструктивний. «Скринька на морському дні». Розповідь про метод.

МЕТА: Відпрацювання навичок в роботі  конструктивним методом, створення характеристики образу.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, дошка.

1

 

5

ТЕМА: Знайомство з методами роботи з пластиліном (глиною). Метод роботи  «по частинам» або конструктивний. «Замок». Розповідь про метод.

МЕТА: Відпрацювання навичок в роботі  конструктивним методом, створення стилізованого архітектурного мотиву.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, дошка.

1

 

6

ТЕМА: Знайомство з методами роботи з пластиліном (глиною). Метод роботи  «джгутом». «Равлик», «Мушля». Розповідь про метод.

МЕТА: Відпрацювання навичок в роботі  методом «джгута», створення характеристики образу. 

1

 

 

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, дошка.

 

 

7

ТЕМА: Знайомство з методами роботи з пластиліном (глиною). Метод роботи  «джгутом». «Глечик». Розповідь про метод.

МЕТА: Відпрацювання навичок в роботі  методом «джгута», створення  посуду.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, дошка.

1

 

8

ТЕМА: Знайомство з методами роботи з пластиліном (глиною).  Метод «комбінований». Бесіда про роботу комбінованим методом.

Пластиліновий  «Мультик-казка».

МЕТА:  Відпрацювання навичок в роботі  комбінованим методом,  створення композиції з обзором по колу.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, дошка.

1

 

9

ТЕМА:  Різноманітність та контраст й співвідношення форм у природі.

Метод «комбінований». Бесіда про роботу комбінованим методом.

Рельєф «Квіти». Бесіда про різницю круглої скульптури та рельєфом.   МЕТА:  Відпрацювання навичок в роботі  комбінованим методом,  створення площинної композиції.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, дошка.

1

10

1ТЕМА: Предметне та художнє об’ємне зображення. Бесіда про образ в об’ємній пластиці.  Метод «комбінований». Бесіда про роботу комбінованим методом. «Незвичайний будиночок». Бесіда про зв'язок між формою та декором.  

МЕТА:  Відпрацювання навичок в роботі  комбінованим методом.

МАТЕРІАЛ: пластилін, флакончики, стеки, дошка.

1

11

1ТЕМА: Предметне та художнє об’ємне зображення. Бесіда про образ в об’ємній пластиці.  Метод «комбінований». Бесіда про роботу комбінованим методом. «Пташка-чарівниця». Бесіда про зв'язок між формою та декором.  

МЕТА:  Відпрацювання навичок в роботі  комбінованим методом.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, дошка.

1

12

1ТЕМА: Різноманітність та контраст й співвідношення форм у природі.

Знайомство з методами роботи з пластиліном.  Метод «комбінований».

Бесіда про роботу комбінованим методом. Рельєф «Чудовий кошик». Бесіда про різницю круглої скульптури та рельєфом.  Кожен учень уявляє собі кошик, та що там покладено.

МЕТА:  Відпрацювання навичок в роботі  комбінованим методом,  створення площинної композиції.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, дошка.

1

13

1ТЕМА:  Різноманітність та контраст й співвідношення форм у природі. 

«Незвичайний посуд». 

МЕТА: Повторення навичок  в роботі  методом «джгута», створення  незвичайного посуду за формою та кольором.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, дошка.

1

14

1ТЕМА: Контрольна робота. Різноманітність та контраст й співвідношення форм у природі. Рельєф «Портрет чарівника», «Портрет феї».

МЕТА: Повторення поняття «рельєф», «портрет». Пластика рельєфу, декоративність. Емоційна виразність характеристики образу. Створення попередніх начерків.

МАТЕРІАЛ: картон, ножиці, альбом, олівець, пластилін, стеки, дошка. 

1

 

1ТЕМА: Контрольна робота. Різноманітність та контраст й

1

15

співвідношення форм у природі. «Казкові звірятка».

МЕТА: Узагальнення форми. Стилізація. Загортаємо пластилінові фігурки у тонку фольгу, пригладжуємо щільно пальцями. Прикрашаємо стрічками, бісером, тасьмою.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, тонка фольга, стрічки, тасьма, скоч, бісер або бусинки.

 

16

1ТЕМА: Предметне та художнє об’ємне зображення. Бесіда про образ в об’ємній пластиці. Іграшка з пластиліну «Новорічний сюрпризи».

Колективна робота

МЕТА: Розвиток конструкторських навичок, уяви та фантазії. МАТЕРІАЛ: пластилін, фольга, «дощик», картон кольоровий, шкаралупа яєць від «Кіндер-сюрпризу» та горіхів, клей або скоч.

1

 

II семестр

 

17

1ТЕМА: Предметне та художнє об’ємне зображення. Бесіда про образ в об’ємній пластиці. Різноманітність та контраст й співвідношення форм у природі. «Коники». 

МЕТА: Ліплення конструктивним методом. Передача емоційного настрою.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки.

1

18

1ТЕМА: Предметне та художнє об’ємне зображення. Бесіда про образ в об’ємній пластиці. «Будиночок гномів», «Палац принцеси» та ін.

МЕТА: На основі пляшечки або флакону виконати архітектурний мотив.

Знати й застосовувати елементи архітектури. Стилізація.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, дошка, горох, квасоля, насіння з акації, пляшечка або флакон.

1

19

1ТЕМА: Предметне та художнє об’ємне зображення. Бесіда про образ в об’ємній пластиці. Чарівні птахи: «Весна-зима», «День-ніч». Бесіда.

Створення кольорових начерків. 

МЕТА: Створення птаха лаконічним за силуетом та незвичайним за розписом.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, альбом, олівець, борошно та клей для ґрунтовки.

1

 

20

ТЕМА: Предметне та художнє об’ємне зображення. Бесіда про образ в об’ємній пластиці. Панно «Казкове». Бесіда про мистецтво ліплення з глини. Виготовлення пластини з глини за ескізом. Вирізка по контуру.

Виразність силуету. Оздоблення за допомогою шлікеру.

МЕТА: Створити площинну урівноважену композицію. Цілісність форми. МАТЕРІАЛ: глина, клейонка, пляшка з водою, шлікер, дошка, альбом, олівець, ганчірки.

1

 

21

ТЕМА: Предметне та художнє об’ємне зображення. Бесіда про образ в об’ємній пластиці. Свічник «Чарівний». Комбінування прийомів роботи з глиною.

МЕТА: За ескізом створити свічник незвичайного за силуетом. МАТЕРІАЛ: глина, клейонка, пляшка з водою, шлікер, дошка, альбом, олівець, печатки, ганчірки.

2

 

22

ТЕМА: Предметне та художнє об’ємне зображення. Бесіда про образ в об’ємній пластиці. «Мій улюблений літературний герой».

МЕТА: Створення художнього образу літературного героя.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки.

1

 

23

ТЕМА: Предметне та художнє об’ємне зображення. Бесіда про образ в об’ємній пластиці. Виготовлення сувеніру за мотивами народної іграшки.

«Птах», «Коник», «Баранець». Бесіда про мистецтво народної іграшки. МЕТА: Створення на основі начерків сувеніру з глини. Лаконічність форми. Декоративність та виразність форми.

МАТЕРІАЛ: глина, клейонка, пляшка з водою, шлікер, дошка, альбом, олівець, печатки, ганчірки.

2

 

24

 ТЕМА: Ритми в природі та мистецтві. Бесіда. Екскурсія до парку (скверу). Пластика гілок та крон дерев.

МЕТА: Знайомство з різноманітністю природних форм. Пластика природних форм.

МАТЕРІАЛ: альбом, олівці.

1

 

25

ТЕМА: Різноманітність та контраст й співвідношення форм у природі. 

Рельєф «Пробудження дерева навесні».

МЕТА: Передати пластику крони та гілок дерева, що пробуджується навесні. Емоційне сприйняття пластики форми.

МАТЕРІАЛ: пластилін, картон, стеки.

1

 

26

ТЕМА: Контрольна робота. Ритми в природі та мистецтві. Рельєф

«Писанка». Бесіда про мистецтво писанки. Створення начерків в кольорі. МЕТА: Створення площинної композиції застосовуючи знання про мистецтво писанки. Декоративність форми. Розпис.

МАТЕРІАЛ: пластилін, стеки, картон, ножиці, борошно та клей для ґрунтовки.

2

 

27

ТЕМА: Контрольна робота. Предметне та художнє об’ємне зображення. Бесіда про образ в об’ємній пластиці. Створення багатофігурної композиції  «Цирк». Колективна робота.

МЕТА: Створення складної за сюжетом та композицією колективної роботи.

МАТЕРІАЛ: за вибором.

2

 

28