Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні

Про матеріал
Розробка уроку для 9 класу з української мови на тему "Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні"
Перегляд файлу

Тема :  Двокрапка і тире у складному безсполучниковому реченні.

 

Мета:   відпрацювати вміння учнів уживати розділові знаки між частинами

                безсполучникового складного речення, визначаючи відношення між його

                частинами на основі здобутих знань про типи речень; навчити школярів відрізняти

                 БСР від інших типів складних речень, обґрунтовувати свої висновки; розвивати

                 пам’ять, аналітичні здібності; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати

                 повагу до народної моралі, розуміння загальнолюдських цінностей.

 

Тип уроку: комбінований

 

 

Хід уроку

 

І Організаційний момент

   Вступне слово вчителя.

Мені приємно сьогодні зустрітися саме з вами, майбутніми випускниками. Хочу, щоб від   нашого уроку залишились приємні враження, щоб ваші серця і розум повнились добром, щирістю, любовю до людей, новими знаннями. Урок знову відчинить для вас двері у багатий і  прекрасний світ рідного слова.

 

Епіграфом нашого уроку є слова З. Гончарук: «Коли ти вийшов за поріг між люди з батьківської хати, не обминай крутих доріг: життя не любить хитруватих»

 

Запитання до класу:

1. З скількох частин складається це речення ?

2. Яким зв’язком поєднана перша і друга частина, друга і третя?

3. Чому між другою і третьою частиною стоїть двокрапка?

 

І І Оголошення теми і мети уроку

І І І Мотивація навчальної діяльності учнів

       На цьому уроці ми відпрацюємо вміння й навички розставляти розділові знаки між частинами БСР, застосовуючи здобуті на попередніх  уроках знання, а також докладніше зупинимемося на правилах розстановки таких розділових знаків, як двокрапка і тире; навчимося вирізняти з-поміж інших типів складні безсполучникові речення, обґрунтовувати свої висновки. Тему розглядаємо на матеріалі фольклору і поетичних творів відомих українських письменників. Дуже важливо, щоб ви засвоїли тему, оскільки разом з тим ми готуємося до ДПА.

 

ІV Актуалізація опорних знань учнів

 1. Мозковий штурм
 • Яке речення є складним?
 • Яке складне речення є безсполучниковим?
 • За допомогою чого з’єднуються частини БСР?
 • Як відображається інтонація на письмі?
 • Чим відрізняються БСР від сполучникових складних речень?
 • Чи є у БСР головна і залежна частина?
 1. Перевірка д/з (вправа 262, 1 – 3 реч.)
 2. Проблемне запитання
 • Який розділовий знак доцільний між частинами БСР?
 1. «У неправди вік короткий: правда не дає їй довго жити»  (причина)
 2. «Посієш вчасно – вродить рясно»   (умова)
 3. «Зникає мова – зникає нація» (наслідок)

 

 

V Опрацювання нового матеріалу

1. Пояснення вчителя із використанням табл. у підручнику на стор. 164-165.

2. Опрацювання пам’ятки «Розділові знаки між частинами БСР»

     Записати приклади, накреслити схеми

- «Ми особливо любимо журавлів, лелек, лебедів: вони ж бо приносять довгождане літо-літечко»

- «Зійде сонце – прокинуться квіти, вмиті росою»  (час)

 

VІ Закріплення вивченого матеріалу

1. Робота за варіантами (письмово)

   І – Вправа 266 з підручн.  (1, 5 реч)

  ІІ – Вправа 270 з підручн   (1, 9 реч)

Записати речення, визначити вид кожного, зясувати змістові відношення між частинами складного речення, розставити розділові знаки, пояснити їх уживання, накреслити схеми.

 

2. Робота в парах  (усно)

Ми з вами виконаємо творче завдання: сполучникові конструкції замінимо безсполучниковими, прослідкуємо, як зміняться розділові знаки

1. На світі все минеться, а правда зостанеться. (На світі все минеться — правда зостанеться). 2. Якщо раніше встанеш, більше зробиш. (Раніше встанеш — більше зробиш). 3. Наука вчить багато, а життя— ще більше. (Наука вчить багато — життя ще більше). 4. Старі люди кажуть, що два хитрих мудрого не переважать. (Старі люди кажуть: два хитрих мудрого не переважать). 5. Діла добрих оновлюються, а діла злих гинуть. (Діла добрих оновлюються — діла злих гинуть). 6. Знай, що лише добрий добро у серці має. (Знай: лише добрий добро у серці має).7. Якщо розіб’єш дружбу, то пізніше не складеш (Розіб’єш дружбу — пізніше не складеш.). 8. Затям, що доброзичливість вартісніша за срібло і золото (Затям: доброзичливість вартісніша за срібло і золото).

3. Тестові завдання

Необхідно визначити, який розділовий знак необхідно поставити між частинами
безсполучникових складних речень?
а) тире; б) двокрапку; в) крапку з комою; г) кому.

1. Відкладеш на завтра – можеш втратити  назавжди.

2. Бери до серця і затям: душа творця не переквітне.

3. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє.

4. Не вмієш керувати собою – безглуздо керувати іншими.

5. День промчався над землею; хороший, ясний літній день пробіг, як тінь, над нею; запало сонце га горою.

6. Мені здається: завтра буде сонце.

7. Говори мало, слухай багато, думай ще більше.

8. Є мудра книжка -  не жалій годин.

9. Скажу вам тільки одне: не можна сидіти склавши руки

10. Прийде весна – зацвітуть зелені сади.

11. Шумлять жита, хвилюється пшениця, народжується ранок вдалині.

12. Чисте сумління мати – спокійно спати лягати.

 

4. Вправа «Клоуз-тест»

А зараз виконаємо завдання що має назву “Клоуз-тест”. Вам необхідно продовжити речення одним словом.

1. Якщо частини складного безсполучникового речення вказують на часову
послідовність, то між ними ставиться ….(двокрапка)

2. Якщо у другій частині вказано на причину того, про що говориться у першій, то між ними ставиться ….(двокрапка)

3. Якщо друга частина вказує на наслідок того, про що говориться у першій, то між ними ставиться ….(тире)

4. Якщо частини складного безсполучникового речення вказують одночасність, то між ними ставиться ….(кома)

5. Якщо частини складного безсполучникового речення менш пов’язані за
змістом, дуже поширені, то між ними ставиться ….(крапка з комою)

6. Якщо друга частина розкриває зміст першої, то між ними ставиться ….(двокрапка)

7. Якщо в першій частині вказується на час того, про що говориться в другій, то між ними ставиться ….(тире)

8. Якщо зміст обох частин протиставляється, то між ними ставиться ….(тире)

9. Якщо друга частина виражає висновок з того, про що говориться у першій, то між ними ставиться ….(тире)

10. Якщо друга частина доповнює зміст першої, то між ними ставиться ….(двокрапка)

11. Якщо в першій частині вказується на умову того, про що говориться в другій, то між ними ставиться ….(тире)

12. Якщо зміст обох частин зіставляється, то між ними ставиться ….(тире)

 

 

5. «Готуємось до диктанту»  (якщо залишиться час)

А зараз хвилинка на підготовку до диктанту, повторимо орфограми, запишемо словниковий диктант

 

Навколо, дьоготь, нестримна сила, ракетоносці, шістнадцяте століття, примхлива, сповнене, учили по-іншому, хотіла би, пір’їна, набагато, північно-західний, бежево-рожевий, жовтогарячий, дев’ятиповерховий, півострів, телестудія, пів-Європи, пізно, стелеться, невпинна, обличчя, теплесенький, найрідкісніше.

 

 

   VІІ Підсумки  уроку

Сьогодні ви стоїте на порозі дорослого життя, яке у кожного з вас буде різним, і в ньому неодмінно будуть складні ситуації. Тож бажаю вам не забути мудрих істин, яких вчили вас і батьки, і вчителі. І як у вас не склалося б життя, бажаю залишатись вам добрими, чуйними, щирими Людьми з великої букви.

 

VІІІ Домашнє завдання

 22 (вивчити правила), вправа 267 (5,6,7,8 реч) – письмово, дібрати до поданих складних речень синонімічні БСР, поставити потрібні розділові знаки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 № п/п

,

;

:

_

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 


 

 

 № п/п

,

;

:

_

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 


 

 

 № п/п

,

;

:

_

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 


 

 

 

1. На світі все минеться, а правда зостанеться. 2. Якщо раніше встанеш, більше зробиш. 3.Наука вчить багато, а життя— ще більше. 4. Старі люди кажуть, що два хитрих мудрого не переважать. 5. Діла добрих оновлюються, а діла злих гинуть. 6. Знай, що лише добрий добро у серці має. 7.Якщо розіб’єш дружбу, то пізніше не складеш. 8. Затям, що доброзичливість вартісніша за срібло і золото.

 1. На світі все минеться, а правда зостанеться. 2. Якщо раніше встанеш, більше зробиш. 3.Наука вчить багато, а життя— ще більше. 4. Старі люди кажуть, що два хитрих мудрого не переважать. 5. Діла добрих оновлюються, а діла злих гинуть. 6. Знай, що лише добрий добро у серці має. 7.Якщо розіб’єш дружбу, то пізніше не складеш. 8. Затям, що доброзичливість вартісніша за срібло і золото.

 1. На світі все минеться, а правда зостанеться. 2. Якщо раніше встанеш, більше зробиш. 3.Наука вчить багато, а життя— ще більше. 4. Старі люди кажуть, що два хитрих мудрого не переважать. 5. Діла добрих оновлюються, а діла злих гинуть. 6. Знай, що лише добрий добро у серці має. 7.Якщо розіб’єш дружбу, то пізніше не складеш. 8. Затям, що доброзичливість вартісніша за срібло і золото.

 1. На світі все минеться, а правда зостанеться. 2. Якщо раніше встанеш, більше зробиш. 3.Наука вчить багато, а життя— ще більше. 4. Старі люди кажуть, що два хитрих мудрого не переважать. 5. Діла добрих оновлюються, а діла злих гинуть. 6. Знай, що лише добрий добро у серці має. 7.Якщо розіб’єш дружбу, то пізніше не складеш. 8. Затям, що доброзичливість вартісніша за срібло і золото.

1. На світі все минеться, а правда зостанеться. 2. Якщо раніше встанеш, більше зробиш. 3.Наука вчить багато, а життя— ще більше. 4. Старі люди кажуть, що два хитрих мудрого не переважать. 5. Діла добрих оновлюються, а діла злих гинуть. 6. Знай, що лише добрий добро у серці має. 7.Якщо розіб’єш дружбу, то пізніше не складеш. 8. Затям, що доброзичливість вартісніша за срібло і золото.

1. На світі все минеться, а правда зостанеться. 2. Якщо раніше встанеш, більше зробиш. 3.Наука вчить багато, а життя— ще більше. 4. Старі люди кажуть, що два хитрих мудрого не переважать. 5. Діла добрих оновлюються, а діла злих гинуть. 6. Знай, що лише добрий добро у серці має. 7.Якщо розіб’єш дружбу, то пізніше не складеш. 8. Затям, що доброзичливість вартісніша за срібло і золото.

1. На світі все минеться, а правда зостанеться. 2. Якщо раніше встанеш, більше зробиш. 3.Наука вчить багато, а життя— ще більше. 4. Старі люди кажуть, що два хитрих мудрого не переважать. 5. Діла добрих оновлюються, а діла злих гинуть. 6. Знай, що лише добрий добро у серці має. 7.Якщо розіб’єш дружбу, то пізніше не складеш. 8. Затям, що доброзичливість вартісніша за срібло і золото.

1. На світі все минеться, а правда зостанеться. 2. Якщо раніше встанеш, більше зробиш. 3.Наука вчить багато, а життя— ще більше. 4. Старі люди кажуть, що два хитрих мудрого не переважать. 5. Діла добрих оновлюються, а діла злих гинуть. 6. Знай, що лише добрий добро у серці має. 7. Якщо розіб’єш дружбу, то пізніше не складеш. 8. Затям, що доброзичливість вартісніша за срібло і золото.

1. На світі все минеться, а правда зостанеться. 2. Якщо раніше встанеш, більше зробиш. 3.Наука вчить багато, а життя— ще більше. 4. Старі люди кажуть, що два хитрих мудрого не переважать. 5. Діла добрих оновлюються, а діла злих гинуть. 6. Знай, що лише добрий добро у серці має. 7.Якщо розіб’єш дружбу, то пізніше не складеш. 8. Затям, що доброзичливість вартісніша за срібло і золото.

 

 

Памятка «Розділові знаки між частинами БСР»

 

 

,

:

 

 

Смислові відношення

Одночасність,

послідовність,

сумісність дій

Причина, пояснення, доповнення, додаткове повідомлення

Протиставлення, умова, час, наслідок, висновок, різка зміна подій

Сполучники, які можна поставити

і (й), та (і)

бо, тому що;

через те, що;

а саме, оскільки,

що

а, але,

якщо…то,

як…то,

так що

 

 

Памятка «Розділові знаки між частинами БСР»

 

 

,

:

 

 

Смислові відношення

Одночасність,

послідовність,

сумісність дій

Причина, пояснення, доповнення, додаткове повідомлення

Протиставлення, умова, час, наслідок, висновок, різка зміна подій

Сполучники, які можна поставити

і (й), та (і)

бо, тому що;

через те, що;

а саме, оскільки,

що

а, але,

якщо…то,

як…то,

так що

 

 

Памятка «Розділові знаки між частинами БСР»

 

 

,

:

 

 

Смислові відношення

Одночасність,

послідовність,

сумісність дій

Причина, пояснення, доповнення, додаткове повідомлення

Протиставлення, умова, час, наслідок, висновок, різка зміна подій

Сполучники, які можна поставити

і (й), та (і)

бо, тому що;

через те, що;

а саме, оскільки,

що

а, але,

якщо…то,

як…то,

так що

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Двокрапка і тире у складному

                           безсполучниковому реченні.

 

 

 

 

 

                                                               Урок з української мови

                                                                            у 9-Б класі 24 лютого 2010 року

                                          гімназії №2

                                                              Вчитель: Горбенко І. В.

doc
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
31 березня 2020
Переглядів
1157
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку