29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Екологічне виховання на уроках математики ( з досвіду роботи)

Про матеріал
На сучасному етапі розвитку суспільства, використовуючи нові підходи до навчання та викладання математики в умовах Нової української школи наше суспільство вимагає від школи значних змін у підготовці школярів до життя. Відповідно до діючого Державного стандарту базової та повної середньої освіти однією із математичних компетентностей є екологічна грамотність і здорове життя.
Перегляд файлу

Екологічне виховання на уроках математики                                                                    Досвід роботи вчителя математики                                                                                                 ІІ-Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                                                        Барвінківської районної ради Харківської області                                                     Амеліної Любові Іванівни

 «Природа розмовляє з нами мовою математики»  (Галілей).

         На сучасному етапі розвитку суспільства, використовуючи нові підходи до навчання та викладання математики в умовах Нової української школи  наше суспільство вимагає від школи значних змін у підготовці школярів до життя. Відповідно до діючого Державного стандарту базової та повної середньої освіти однією із математичних компетентностей є екологічна грамотність і здорове життя.  Екологічні проблеми займають важливе місце серед актуальних проблем сучасності. Екологічне виховання повинно вчити дітей розуміти не тільки себе, а і все те, що відбувається навколо. Природа - наш спільний дім, тому взаємодія з природою – це необхідна умова існування і розвитку суспільства. Сьогодні  діяльність людини призвела до забруднення навколишнього середовища, виснаження природних ресурсів. У природі все взаємопов'язано, тому важливо, щоб у дітей складалося цілісне сприйняття світу. Одним із завдань освіти є інтегрований підхід до викладання предметів у школі, серед яких – формування екологічної свідомості. Тому і успіх вирішення екологічних проблем багато в чому визначається рівнем екологічного світогляду дітей. Дуже важливим є це не тільки любов і дбайливе ставлення до всього живого, а й почуття особистої відповідальності за те, що відбувається навколо, потреба діяти.          

          Які можливості математики в екологічному вихованні школярів? Математика створює умови для розвитку вміння давати кількісну оцінку стану природних об'єктів і явищ, позитивних і негативних наслідків діяльності людини в природному і соціальному оточенні, а також розкриває красу, гармонію і цілісність навколишнього нас світу. Я, як учитель математики, свій внесок у вирішенні питань екології бачу в тому, щоб зацікавити дітей тим, що відбувається у світі, навколо них і з ними. Математика є одним з предметів, який поки недостатньо пов'язаний з екологією, а тим часом ці науки тісно переплітаються. Специфіка предмета така, що розглядати на уроках глобальні екологічні проблеми і обговорювати шляхи їх вирішення ми не можемо, тим більше, що вони будуть виглядати надумано і будуть уводити нас від головної мети - засвоєння математичних знань. Однак розглядати цікаві дані про живу і неживу природу, про те, як діяльність людини впливає на навколишнє середовище, не тільки можна, а й потрібно. Це дозволяє розширювати уявлення дітей про навколишній світ, показувати необхідність дбайливого ставлення людини до навколишнього середовища. Саме в цьому і полягає можливість екологічного виховання на уроках в 5-11 класах. Найбільш сприятливі теми                 в 5 класі - «Натуральні числа», «Десяткові дроби», «Відсотки», в 6 класі - «Пропорції», «Звичайні дроби», «Додатні і від’ємні числа», «Діаграми»,                       в 7 класі - « Графіки функцій», «Степінь», «Трикутники», в 8 класі - «Квадратні корені», «Степінь із цілим показником», «Подібні трикутники», в 9 класі - «Прогресії», «Осьова і центральна симетрії», «Правильні многокутники»,                       в 10-11 класах - « Функції », « Многогранники ». При вивченні цих тем пропоную ряд завдань з екологічним змістом різної спрямованості. Ці завдання дають можливість побачити красу навколишнього світу. Після кожного завдання пропоную невеличкий коментар чи питання для обговорення. В ході дискусії у школярів формується екологічна культура, в тому числі любов до природи і збереження здоров'я людини. Такі завдання з безпосереднього оточення стають для учнів більш зрозумілими і цікавими. Їх я використовую на уроках за темами або як залучення інтересу до уроку, або тільки як елемент. Рішення їх елементарні. Але при вивченні предмета математика, тим більше при початковому вивченні, розуміння змісту завдання має певне значення і є основою для розвитку здібностей до навчання учнів 5-6 класів. Пропоную своїм учням завдання, в основу яких покладено дані з літератури про природу. Вирішення цих завдань змусить учнів перейнятися проблемами екології і не допускати в майбутньому помилок, пов'язаних з непродуманим натиском на природу. Наведу приклади завдань, які можна використовувати на практиці.                     1) Диктант. Запиши цифрами числа, що містяться в тексті. «Відомо, що                  жителі великого мурашника, що нараховує часом 7 мільйонів комах,                        щодня поїдають близько 1500 грамів шкідників лісу та їх личинок.                        Середній за розмірами мурашник за добу знищує понад 250 тисяч ворогів зелені». (Чому не можна розоряти мурашники? )                                                                                      2) У кожній тонні бавовни-сирцю міститься 46 кг азоту, 16 кг фосфору, 48 кг калію. Скільки речовин було взято рослинами з ґрунту, якщо врожай бавовни-сирцю склав 4 тонни? (Бесіда про живлення рослин, про збереження ґрунту)                                                                                                                                              3) Липа дрібнолиста живе в лісі 400 років, а в міських умовах - лише 3/8 цього терміну. Скільки років живе липа в місті? (Причини: забруднення повітря, гар, пил, вихлопні гази, у сосен в місті сучки на вершині відмирають).                                                                   4) З топки котла теплової електростанції через трубу в повітря                          викидається у вигляді пилу 5% палива, що становить 4 тонни                                   на годину. Скільки палива спалюється в топці котла за добу?                                                                                             5) Для виготовлення 1 тони папіру потрібно 5,6 м3 деревини. Якщо врахувати, що середній об’єм однієї колоди (дерева) – 0,33 м3. То для виробництва 1 тони папіру потрібно 17 дерев.  За даними один учень 5 класу у процесі                      навчання витрачає за півріччя 11 кг папіру, то весь клас – 55 кг папіру,                                                для виготовлення якого потрібно 0,935 м3 деревини або 1 дерево. Висновок.                 У світі щороку використовується приблизно 1 мільйон тон папіру.                                                              6) Шкірка від банана, якщо її кинути на землю, розкладається близько 2 років. Кинутий недопалок – на два роки довше. Пластиковий пакет – на 8 років більше, ніж недопалок. Скільки років потрібно для того, щоб розклався пакет? На скільки років раніше розкладеться шкірка від банана?                                                                   7) Легковому автомобілю для згорання 1,4 л бензину потрібно 2,5 кг кисню.          Ліс площею 1 га виділяє 280 кг кисню на рік. Обчисліть, скільки                                 гектарів лісу потрібні виділяти кисень, щоб один автомобіль                                                     протягом року щоденно витрачав 10 л бензину?                                                                                                          8) Одна із енергозберігаючих ламп за свій довготривалий термін роботи запобігає викид в атмосферу більш ніж 200 м3 СО2. Який можна запобігти викид в атмосферу шкідливої речовини, якщо в трикімнатній квартирі                             будуть використовуватися по 1 такій лампочці на кожну кімнату                                    (врахувати всі приміщення у квартирі) ?                                                                                                                                                                   9) Для виготовлення одного аркуша паперу формату А4 потрібно від 13 до 21 грама якісної деревини, а для виготовлення однієї книги – близько 5 кілограмів сировини. Скільки потрібно виростити дерев для потреб нашого класу?

          У старших класах, коли учні знайомляться з поняттями функції, похідної, інтеграла, можна показати застосування математичного аналізу в природничих науках. При вивченні теми «Похідна» розглядається механічний і геометричний зміст похідної. Аналогічним чином можна розглянути завдання про швидкість хімічної реакції і швидкості росту популяції, зростання чисельності населення і зробити висновки: 1) швидкість хімічної реакції є похідна кількості речовини      m = m (t) за часом t; 2) швидкість зростання популяції є похідна розміру популяції p = p (t) за часом t. Якщо популяція в момент часу t налічує осіб, то швидкість зростання (час в годинах) популяції 200t. Якщо t = 5,                                 то швидкість зростання 1000 осіб на годину.
          У ДПА і ЗНО з математики теж зустрічаються завдання з екологічним змістом на сплави, суміші, концентрацію, що формують міжпредметні зв'язки. У завданнях, пов'язаних з радіоактивним розпадом, розраховуються швидкості радіоактивного розпаду різних ізотопів, маси ізотопів. Це є екологічна проблема - переробка та зберігання радіоактивних відходів.                                                                                      

           Я провела інтегровані уроки, мета яких показати зв'язок математики і природи, гармонійності в навколишньому світі: «У світі тварин»,                        «Папір», «Школа - наш дім» (5клас), «Пропорція в природі»,                                      «Перші кроки в космос»(6клас), «Правильні многогранники в природі» (9клас).
            Висновок: Сучасному вчителю сьогодні вже мало бути тільки предметником, він стає провідником нового мислення - екологічного. Я вважаю, ефективним комплексним підходом - це шлях від навчання основним наукам до встановлення зв'язку між природою і мистецтвом, громадськими та особистісними відносинами з навколишнім середовищем. Практичним результатом такого навчання є формування особистості, готової прийняти ідеологію здорового способу життя. Роботу з екологічного виховання в школі потрібно проводити, починаючи з молодших класів і до закінчення школи. На математиці учні охоче вирішують завдання екологічного змісту. Вчителю треба лише  організувати діяльність таким чином, щоб в ході уроку звернути увагу на причини того, про що йдеться в задачі, які наслідки може мати діяльність людини і як можна зменшити шкоду, що наноситься природі. Така робота допоможе школярам по-іншому поглянути на навколишній світ. Використання завдань екологічного змісту сприяє розвитку інтересу учнів до уроків математики, розвиває математичну і літературну мову, кругозір, мислення, пам'ять, допомагає усвідомлено отримувати екологічні знання.                                                          

docx
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
20 серпня 2019
Переглядів
473
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку