Екологічний проект "За життя без сміття!"

Про матеріал

Мета екологічного проекту: привернути увагу громадськості та органів самоврядування міста до глобальної проблеми твердих побутових відходів, а також до участі у впорядкуванні та благоустрою міської території; інформативно формувати екологічну культуру жителів, сприяючи організувати громадськість та міське самоврядування до участі у впорядкуванні та благоустрої міської та приміської території; прищеплювати учням та громадськості усвідомлення відповідальності за утримання в належному стані місця проживання; роз'яснення серед громадськості необхідності збереження навколишнього середовища.


Перегляд файлу

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

«ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ

 

За життя без сміття!

 

 

 

 

                                                                                 Виконав  роботу:

                                                                                 учень  ІІ курсу, групи 2-1

Івахін Сергій

 

                                                                                 Керівник проекту:

                                                                                 викладач біології, екології та хімії

                                                                                 Доломан Тетяна Миколаївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Зеленодольськ

 

                                                                ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ І. ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ МІСТА 
1.1. Вивчення стану забруднення міста
1.2. Робота з організаціями, які відповідають за санітарно-епідеміологічний стан міста 
1.3. Наслідки забруднення, які можуть привести до екологічного лиха 

РОЗДІЛ ІІ. НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
2.1. Стан забруднення побутовим сміттям в Україні 
2.2.Стан забруднення побутовими відходами у Дніпропетровській області 
2.3. Вирішення проблеми засмічення території міста

РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
3.1. Робота із населенням міста 
3.2. Робота із учнями ліцею 
3.3. Перспективний план роботи 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 

ДОДАТКИ

 

 

 

  Обґрунтування актуальності теми: Утворення відходів супроводжує людство протягом усієї його історії, і, що вище рівень розвитку, то більше слідів її діяльності у вигляді відходів залишається на Землі. І якщо сьогодні без відходів людське життя нажаль уявити ще не можна, то треба принаймні зменшити їх кількість, знизити ту шкоду, яку вони чинять усьому живому. В Дніпропетровській області, наприклад, у 2000 році утворилося близько 1-2 млн. тон відходів. 
   Предмет та об`єкт вивчення: несанкціоновані сміттєзвалища та полігони твердих побутових відходів міста Зеленодольська; комунальні підприємства, що займаються благоустроєм міста та очисткою стічних вод .
   Мета екологічного проекту: привернути увагу громадськості та органів самоврядування міста до глобальної проблеми твердих побутових відходів, а також до участі у впорядкуванні та благоустрою міської території; інформативно формувати екологічну культуру жителів, сприяючи організувати громадськість та міське самоврядування до участі у впорядкуванні та благоустрої міської та приміської території; прищеплювати учням та громадськості усвідомлення відповідальності за утримання в належному стані місця проживання; роз'яснення серед громадськості необхідності збереження навколишнього середовища. 
   Задачі екологічного проекту: дослідити територію міста Зеленодольськ, виявити несанкціоновані сміттєзвалища, розробити план заходів щодо покращення екологічної проблеми; висвітлити результати дослідження на сайті ліцею, екологічному стенді; рекомендувати учням ліцею, жителям міста вжити необхідні заходи щодо утилізації сміття на території міста, покращення санітарно-епідеміологічного стану міста; звернутися з проханням до міського голови, вжити відповідних заходів для подолання реальної проблеми несанкціонованих сміттєзвалищ. 
   Методи дослідження: емпіричне дослідження. 
Наукова новизна та практична значимість отриманих результатів: Проблема твердих побутових відходів зовсім не нова. ЇЇ масштаби глобальні, і миритися з ними неможливо. Як відомо, руйнівний вплив людини на навколишнє середовище, врешті-решт, відбивається на здоров’ї самої людини. За даними лікарів, стан здоров’я населення Дніпропетровської області - незадовільний. У порівнянні з попередніми роками, кількість зареєстрованих хворих незмінно росте. Більше, ніж раніше населення скаржиться на хвороби органів дихання, кишково-шлункового тракту, системи кровообігу, статевої системи, цукровий діабет та онкологічні хвороби.
   Основні положення проекту: Екологічна некомпетентність керівництва на міжнародному, федеральному й місцевому рівнях господарської роботи в останні 20 років все частіше приводить до екологічних криз у зонах впливу технології й, як наслідок, до росту захворюваності, зниженню середньої тривалості життя людей. Задумуючись над екологічними проблемами України, перш за все потрібно дбати про чистоту тієї території, на якій ти проживаєш. Саме це спонукає людей до дії, адже основний людський інстинкт «самозбереження». Проаналізувавши ситуацію, яка гостро постає у наш час, і спонукає розробити проект «Скажемо сміттю: Ні!». У ньому – детально викладена суть екологічної проблеми, запропоновані заходи органам міської влади для покращення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, організовані освітньо-виховні заходи спрямовані на формування екологічної культури жителів, створення агітбригади, яка проводить розповсюдження в місті агітаційної інформації спрямованої на підвищення екологічно-культурного рівня населення. 
   Відомості про впровадження проекту: досліджена територія міста та її околиці, виявлено місця несанкціонованих сміттєзвалищ, міському голові запропоновано заходи щодо впорядкування сміттєзвалищ та підтримання жителями присадибних ділянок та околиць міста у належному стані, проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед жителів міста та учнів ліцею. 
   Відомості про публікації (за темою роботи): на сайті ліцею, створено буклети для населення міста. 
   Структура роботи: Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 


Ніщо в природі не зникає безслідно, 
крім навколишнього середовища 
Л.Сухоруков 


ВСТУП


Актуальність теми 


Утворення відходів супроводжує людство протягом усієї його історії, і, що вище рівень розвитку, то більше слідів її діяльності у вигляді відходів залишається на Землі. І якщо сьогодні без відходів людське життя нажаль уявити ще не можна, то треба принаймні зменшити їх кількість, знизити ту шкоду, яку вони чинять усьому живому.
До найбільш небезпечних відходів першого класу відносять гальванічні відходи, вироблені люмінесцентні лампи, ртуть та свинцевмісні відходи. Прикладами відходів другого класу можуть бути вироблені акумуляторні батареї, відходи нафтопродуктів, лакофарбових матеріалів, отрутохімікати та пестициди, муловий осад очисних споруд; третього – відпрацьована емульсія, нафтолами, пісок, забруднений мазутом. Відходи четвертого класу, це, передусім, будівельні відходи, відпрацьовані автомобільні шини, відходи гуми, пивоварного та шкіряного виробництв, дерева, попелу, побутові відходи, бите скло і т.д. 
   В Дніпропетровській області на протязі 2014 року утворилось 259,4 млн тон відходів.
   Глибоке порушення природної екологічної рівноваги та напружений стан взаємин між людиною і природою, що пов’язане з невідповідністю виробничих сил та виробничих відносин в людському суспільстві ресурсним можливостям біосфери, називають екологічною кризою. 
   В Україні розрізняють дві категорії регіональних несприятливих екологічних ситуацій: екологічна катастрофа, в результаті якої гине велика кількість живих організмів і веде до економічних збитків, та екологічна небезпека, при якій з’являються ознаки несприятливих змін, що ставлять під загрозу здоров’я людини, стан виробничих об’єктів та господарську діяльність. 

   Кризи, катаклізми та інші порушення не були рідкістю впродовж історії цивілізації. Одна із перших екологічних криз була тоді, коли в результаті інтенсивного полювання були виснаженні запаси основної дичини – мамонтів, носорогів, гігантських оленів, степових зубрів. Люди зрозуміли свою помилку і перейшли від полювання як основного способу отримання їжі до землеробства та скотарства. 
   При значному спустошенні земель в минулі століття – люди просто змінювали центр господарювання. 
   Але сьогодні екологічна криза має якісно іншу природу, яка стала основою загальної деградації природного середовища. Тут значну роль відіграють технолого - виробничі причини, а також складний соціальний фон з розколом людського суспільства на конкуруючі блоки, які намагаються випередити один другого, нарощуючи виробництво, послуги, торгівлю. Прагнення досягти більш високого рівня за будь-яку ціну ведуть до ігнорування глобальних екологічних проблем. 
   Як елементи тиску цивілізації на природне середовище виступають технології, що застосовуються в промисловості та сільському господарстві, автомобільний транспорт та урбанізація, атомні електростанції і військово-промислові комплекси розвинутих країн світу, які є найбільшими споживачами ресурсів та енергії. 

   Проблема сміття і несанкціонованих звалищ, стає все більш актуальною в наше ХХІ століття, вік сучасної цивілізації, розвитку науки і техніки. Проблема сміття є глобальною і приймає все більш широке поширення. Людство усвідомлює свою помилку і придумує сучасні способи боротьби з цим неприємним явищем. І, перш за все, потрібно почати з нас самих. Якщо людина не навчиться правильно утилізувати відходи життєдіяльності, якщо не зрозуміє всю важливість чистоти навколишнього середовища, природи і всього світу в цілому, всі праці вчених будуть марними. 

   Предмет та об’єкт дослідження: сміттєзвалища міста Зеленодольськ Дніпропетровської області. 
   Мета проекту: 
− Ознайомитися з роботою міської ради та комунальних підприємств, спрямованих на подолання екологічної проблеми та благоустрою приміської та міської території міста Зеленодольськ. 
− Організувати громадськість та міського самоврядування до участі у впорядкуванні та благоустрої міської та приміської території. 
− Прищеплювати учням та громадськості усвідомлення відповідальності за утримання в належному стані місця проживання. 
− Виховувати у дітей, молоді усвідомлену причетність до корисних справ. 
− Формувати екологічну культуру в учнів; сприяти формуванню етичних взаємовідносин людини з довкіллям. 
− Роз'яснення серед громадськості необхідності збереження навколишнього середовища. 
   Завдання проекту: 
− Вжити відповідних заходів для подолання реальної проблеми несанкціонованих сміттєзвалищ. 
− Дослідити територію міста Зеленодольськ, виявити несанкціоновані сміттєзвалища, розробити план заходів щодо покращення екологічної проблеми. 
− Висвітлити результати дослідження на сайті ліцею, екологічному стенді, в засобах масової інформації Апостоловського району. 
− Рекомендувати учням ліцею, жителям міста вжити необхідні заходи щодо знищення сміття на території міста та покращення благоустроюю міста. 
   Новизна проекту 
   Сучасне екологічне становище не може розглядатися без минулого нашої країни, без історії природокористування, без обліку важливої для всіх нас моделі людина-виробництво-природа, а тому ми повинні дуже уважно розглянути, проаналізувати деякі принципи, механізми, чинники, які насамперед визначили цей кризовий стан. 
   Для більш детального огляду цієї проблеми здійснимо невелику подорож до тих часів, коли людство не турбували питання екологізації, чистоти довкілля, нагромадження відходів міст та промисловості, кінцевості ресурсів. 
   Життя нерозривно пов’язане з природним середовищем. На ранніх етапах свого становлення людина, користуючись продуктами природи, не завдавала помітної шкоди природним ресурсам. Але з посиленням практичної діяльності, пов’язаної з винаходом знарядь праці, вплив її на природу неухильно зростав. В останні десятиліття ХХ століття у зв’язку із високими темпами науково-технічного прогресу, небувалим розширенням сфер матеріального виробництва він став особливо значним і великомасштабним. 

   Неухильно зростає населення нашої планети, що потребує відповідного збільшення видобутку й виготовлення життєвих ресурсів для забезпечення його проживання. Наслідки впливу людини на навколишнє середовище сумні й тривожні: порушуються природні угрупованя й ландшафти, забруднюється атмосфера, морські акваторії і прісні водойми, руйнується ґрунтовий покрив, зменшуються лісові ресурси та чисельність видів рослин і тварин, хімічні сполуки, які циркулюють у біосфері, шкодять здоров’ю людини та всьому живому. 

   Практичне та теоретичне значення проекту 
   Реалізоване дослідження має подвійну цінність – теоретичну, у вигляді нових знань нормативно-правової бази України відповідно ТПВ та документацією робочих документів комунальних підприємств зосереджених на благоустрій міста, і практичну у вигляді рекомендацій, як подолати екологічну проблему сміттєзвалищ. 

 


 

 

 

 

РОЗДІЛ І. ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ МІСТА ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК


1.1. Вивчення стану забруднення міста Зеленодольськ


   Однією із негативних дій жителів нашого міста є створення несанкціонованих сміттєзвалища, яке знаходиться за містом. Багато сміття можна побачити не тільки на смітезвалищі, але й поза містом, на дорожніх шляхах, деякі жителі міста не доносять своє сміття до сміттєбаків і залишають сміття білля своїх будинків.
   Зазначені вище місця вкриті масою поліетиленових пакетів та бляшанок, дія яких негативна не лише на природу, а й на життєдіяльність та здоров’я людини. Сміття забруднює, як ґрунти, так і підземні води балок, тим самим знищуючи рослинний світ навкруги. 

1.2. Робота з організаціями, які відповідають за санітарно-епідеміологічний стан міста


   З метою підготовки до проекту, нами було відвідано організації та комунальні підприємства, які відповідають за санітарно-епідеміологічний стан міста Зеленодольськ. Відповідно до проведених щоденних дозиметричних вимірювань потужності поглиненої в повітрі дози гамма випромінювання, доза гамма випромінювань перевищує законодавчо встановлені норми. У зв’язку з бажанням зменшити рівень забруднення атмосферного середовища, санепідемстанція розробляє проект лімітів на утворення та розміщення відходів, з підприємствами, з якими укладає договір. 

   Основною метою діяльності Підприємства є виконання робіт по благоустрою міста, надання послуг, згідно Статуту, суб’єктам всіх форм власності, здійснення контролю за рішеннями міської ради, виконкому з питань благоустрою міста, раціонального використання об’єктів комунальної власності, вирішення питань благоустрою та санітарної очистки міста.      Предметом діяльності підприємства є виконання робіт, надання послуг всім суб’єктам господарювання, незалежно від форм власності, організаціям, установам, фізичним особам…..» 

1.3. Наслідки забруднення, які можуть привести до екологічного лиха. 


   Термін «екологія» (від грецького «ойкос» – житло, сховище) увів у науку німецький біолог Е. Геккель 1866 року. У вузькому значенні – це наука про взаємозв’язки живих організмів між собою та з навколишнім середовищем. У широкому розумінні екологія охоплює значне коло питань, пов’язаних з функціонуванням надорганізмових систем (популяцій, видів, біоценозів, біосфери). 
   Тепер під терміном «екологія» часто розуміють увесь комплекс проблем, пов’язаних з охороною навколишнього середовища. Екологія як наука є основою для розробки певних природоохоронних заходів. 

   Як відомо, на живі організми впливають фактори зовнішнього середовища, або екологічні, які мають різну природу і специфічні за дією. 

   Абіотичні фактори, або фактори неживої природи, - це температура, світло, вологість, тиск, радіоактивне випромінювання, вітер, сольовий склад води, рельєф місцевості тощо. Вони можуть впливати на живі організми прямо чи опосередковано. 

   Біотичні фактори, або фактори живої природи, - це форми впливу живих організмів один на одного (мікроорганізмів і грибів, рослин і тварин). Безпосереднє живе оточення організму складає його біотичне середовище. 

   Антропічні фактори – це внесені у природу людською діяльністю зміни, що впливають на органічний світ. Саме антропічний фактор є причиною страждання навколишнього середовища. Доказом цього є те що почала зникати риба в водосховищі, все більше і більше почала забруднюватись вода  синьо-зеленими водоростями. Береги стічних канав були всипані сміттям, яке скидають самі ж жителі прилеглих будинків, у воді плавало гілля дерев, дно було вкрите великим шаром мулу.
   Складна радіаційна ситуація, що виникла у ряді районів України внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, створила небезпеку для здоров’я людини, негативно впливає на її спадкову основу. Тому оздоровчо-гігієнічний аспект охорони природи нині набуває виняткового значення. 

   У містах (наше не виняток) унаслідок збільшення забруднення атмосфери неухильно зростає кількість хворих на хронічний бронхіт, алергії, злоякісні захворювання бронхів і легенів. Всесвітня організація охорони здоров’я розцінює забруднення атмосфери як значну погрозу для життя людини і закликає вживати найсерйозніших заходів щодо її охорони. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАСМІЧЕННЯ 


2.1. Стан забруднення побутовим сміттям в Україні 


   Протягом 2009 року внаслідок провадження суб'єктами господарювання виробничої діяльності утворилося 1,2 мільйона тонн відходів I - III класу небезпеки. Основна частина цих відходів (0,9 мільйона тонн, або 75 відсотків загального обсягу) віднесена до III класу небезпеки, а відходи I - II класу небезпеки становлять відповідно 3,8 та 299,2 тисячі тонн. 
   Гострою природоохоронною проблемою є поводження з побутовими відходами. Питомі показники утворення відходів у середньому становлять 220 - 250 кілограмів на рік на одну особу, а у великих містах досягають 330 - 380 кілограмів на рік відповідно. Тверді побутові відходи в основному захороняються на 4157 сміттєзвалищах і полігонах загальною площею близько 7,4 тисячі гектарів і лише близько 3,5 відсотка твердих побутових відходів спалюються на двох сміттєспалювальних заводах у містах Києві та Дніпропетровську. За розрахунками, близько 0,1 відсотка побутових відходів є небезпечними. 
   Значну загрозу для навколишнього природного середовища та здоров'я людини становлять медичні відходи, що містять небезпечні патогенні та умовно патогенні мікроорганізми. В Україні щорічно утворюється приблизно 350 тисяч тонн медичних відходів, що становлять потенційний ризик поширення інфекцій. 

   В Україні спостерігається тенденція до збільшення обсягу утворених і вивезених на полігони твердих побутових відходів. Обсяг вивезених твердих побутових відходів, який у 2009 році досяг 50,1 мільйона кубічних метрів, збільшується щороку майже на 4 мільйони кубічних метрів. У 2009 році послугами із збирання твердих побутових відходів охоплено 72 відсотки населення. 
   Серед твердих побутових відходів збільшується частка відходів, які не піддаються швидкому розкладу і потребують значних площ для зберігання. Кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 243 одиниці (5,8 відсотка їх загальної кількості), а 1187 одиниць. (28,5 відсотка) - не відповідають нормам екологічної безпеки. 

   На кінець 2009 року в Україні на 2987 складах накопичено більше 20 тисяч тон непридатних пестицидів, більше половини з яких - невідомі суміші високотоксичних пестицидів, які належать до переліку стійких органічних забруднювачів ООН. 


2.2. Стан забруднення побутовими відходами у Дніпропетровській області 

Екологічні проблеми води

   Екологічне значення води. Наступного дня проблема забруднення водних об’єктів (рік, озер, морів, ґрунтових вод, інше) є злободенною. Вода є одним із основних джерел життя. Чиста вода – один з факторів здоров’я людини. Без води людина не проживе й трьох днів (тканини живих організмів на 70% складаються із води, тому В.І.Вернадський визначав життя як живу воду), але й, навіть розуміючі всю її важність, вода продовжує забруднюватись людиною, котра наносити шкоди собі, своєму майбутньому та навколишньому середовищу та змінює природній режим водних об’єктів. Також в місті багато промислових підприємств, Яка забруднюють води хімічними відходами.

   Води на землі багато, але й 97% - це солена вода океанів і морів, й лише 3% - прісна. З цих три чверті майже недосяжні живим організмам, бо ця вода «законсервована» у льодовиків гір і полярних шапках (льодовики Арктики і Антарктики). Це резерв прісної води. З води, доступної живим організмам, загальна частина знаходиться в їхні тканинах.

   Потреба у воді величезна. Наприклад, для створення 1 кг біомаси дерева, витрачається до 500 кг води. Тому її треба витрачати економно та не забруднювати.

   Забруднення природних вод. Екологічні проблеми. Для оцінки природних вод існують певні показники, головним серед які є гігієнічні ГДК (гранично-допустимі концентрації). Їх дотримання забезпечує добрий стан здоров’я населення. Вони також є критеріями оцінки ефективності заходів із охорони водойм від забруднення. Ці гігієнічні нормативи використовуються також для оцінки комплексного забруднення поверхневих вод. Вони визначалися із урахуванням запаху, кількості завислих речовин, прозорості , кольору, окислювальності, вмісту розчинного кисню, кількості солей, хлоридів, фенолів, нафтопродуктів. Аналіз ситуації показавши, що малі річки Дніпропетровщини забруднені значно більше, ніж великі. Це пояснюється не лише їхні малою водністю, але й і недостатньою охороною. Рівень очищення води надзвичайно низький. Існуючі очисні споруди навіть при біологічному очищенні вилучають лише 10-40% неорганічних речовин й практично не вилучають солі важких металів ( Рис.1).

   У басейні Дніпра, найбільшої водної артерії країни, крім Чорнобильської атомної електростанції діють також Запорізька, Південно-Українська, Хмельницька, Рівненська, Курська й Смоленська АЕС. Через греблі безліч осетрових риб не можуть піднятися на свої природні нерестовища. У Дніпро щорічно скидається 370 млн. кубометрів забруднених стоків, чи 14 % від їхнього обсягу по країні.

36 млн. жителів України, що споживають води Дніпра можуть залишитися без питної води уже в ХХІ столітті. Наслідки забруднення водного середовища можуть бути дуже різноманітними для здоров’я людини. Шкоди можуть завдати такі поширені забруднювачі як фторо-, хлоро-, фосфорорганічні забруднювачі, нітрати, нітрити, нітросполуки, пестициди, гербіциди тощо.

   За даними досліджень 1996 року на територї Дніпропетровська та Дніпропетровської області не виявлено жодного водостоку чи водойми, котрі б відповідали вимогам фонового стану, чи характеризувалися як “чисті води”. Найбільшими споживачами води залишаються промисловість, до того числі енергетика та чорна металургія, сільське господарство та житлово-комунальне господарство.

 

 

 

Рис. 1

 

Екологічний стан мого міста

 

   У нас в місті, знаходиться теплова електростанція Криворізька ТЕС,вона викидає у атмосферу продукти переробки вугілля та природного газу. Ці явища негативно сказуються на здоров’ї людей, дітей, насамперед: викликають алергію, отруєння, впливають на сердечно хворих, сприяють розвитку астми, бронхіту та інших захворюваннь.

   Екологічні проблеми мого міста. Забруднення повітря. Основними забруднювачами повітря мого мікрорайону є виброси ТЕС. У атмосферному повітрі визначається вміст 39 забруднюючих речовин, включаючи важкі метали. Основний обсяг визначень (близько 60%) припадає на речовини, котрі мають найбільше поширення: пив, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис азоту. Високий рівень забруднення обумовлений здебільшого підвищеним вмістом у повітрі специфічних шкідливих речовин, а також вмістом двоокису азоту й пилку. У складі шкідливих надходжень у повітря знаходяться майже усі хімічні забруднювачі повітря: сірковуглець, сірководень, сірчистий газ, фтор, хлор, фтористі сполуки, оксиди азоту тощо. Характерно, що ці сполуки под годину хімічних реакцій можуть створювати високі концентрації високотоксичних сполук.

   Шумове забруднення є однією із найактуальніших проблем сьогодення. У зв’язку з зростанням кількості автомашин, індустріалізацією, зростанням транспортної рухливості населення, зростанням технічного оснащення міського господарства, розширюються контакти між техногенним середовищем міста й природного середовища. Джерелами шумів в місті є також бази будівельної індустрії, енергетичні установки, гучномовні пристрої , телевізори, радіоприймачі, музичні інструменти, юрби людей й окремі особини.

   Забруднення автотранспортом. Джерелами забруднення атмосфери є також усі засоби сучасного транспорту: автомобільний, залізничний, річковий , повітряний. Атмосферне повітря забруднюється шкідливими компонентами вихлопних газів. Основними шкідливими компонентами вихлопних газів двигунів є оксид вуглецю й азоту, вуглеводню, альдегіди, сірчистий газ. Крім того, бензинові двигуни виділяють речовини в складі які є свинець, хлор, бром, канцерогенні агенти, а дизельні значну кількість сажі та кіптяви    ультрамікроскопічних розмірів.

   Радіоактивне забруднення. Після Чорнобильської аварії вся Дніпропетровська область опинилась в зоні підвищеної радіації. Хоча екологічні служби України наполягають на бо доза радіаційного впливу є допустимою, а отже знаходиться в межах норми, але й трагічні наслідки Чорнобильської катастрофи спричинили загрозу генетичному здоров’ю нації. Радіоактивні продукти створили високий радіаційний фон й сприяли зовнішньому опроміненню людей. Проте катастрофа потягнула за межі не лише тисячі людських життів і нові хвороби, а і зміну метеорологічних умів.


2.3. Вирішення проблеми засмічення території міста Зеленодольськ


   Як правило, прибирати й ліквідувати тверді побутові відходи повинна місцева влада. Прибирання оплачується з місцевого бюджету, який в свою чергу формується з місцевих податків, тобто тип ліквідації сміття і якість прибирання визначаються бажаннями і фінансовими можливостями місцевих жителів. 
   Аналізуючи ситуацію що склалася у нашій місцевості, можна прийти до висновку, що виходом з даної екологічної проблеми в місті Зеленодольськ пропоную: 
−очищення сміттєзвалища ;
−очищення балок поблизу міста від побутового сміття; 
−проведення екологічних санітарно-гігієнічних заходів; 
−проведення освітньо-виховних та інформаційних заходів. 
   Знаючи про те, що вторинною переробкою тонни паперу, можна заощадити 17 дерев віком близько 30 років, 26 тисяч літрів води, 3 кубометра плодоносної землі, 240 літрів пального, 2,3 метрів кубічних простору на звалищах, 4000 кіловат-годин електрики. Тільки цієї електроенергії достатньо, щоб протягом року живити середню сім'ю. Можна прийшли до висновку, що старий папір можна здати на вторинну переробку або використати і на особистих присадибних ділянках: подрібнити його і внести в ґрунт, він поліпшить його структуру і сприятиме підвищенню врожайності. 

   Перш на ми сам повинні забезпечити собі умови до нормального існування. Ми можемо не забруднювати водойми, повітря (перш на, кинути палити, бо ця шкідлива звичка завдає шкоди не лише тому, хто стріляти, а і оточуючим людям, котрі дихають забрудненням повітрям), будемо викидати сміття у спеціально відведені місця, прибирати вулиці, не будемо занадто  шуміти – це нам під силу, це тієї мінімум, який може виконати кожна людина. Друга ступінь вирішення проблеми – охоронна діяльність господарських міністерств та відомостей.
 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 


3.1. Робота із населенням міста 


1) Щочетверга  учні ліцею прибирають закріплену за ними ділянку, проводяться виховні заходи про шкоду, яку приносить спалювання листя. 


2) На сайті, регулярно висвітлюється інформація про шкідливість твердих побутових відходів та можливості їх утилізації.


3) Серед жителів розповсюджено листівки, щодо подолання сміттєвої небезпеки міста та рекомендаціями утилізації ТПВ.


3.2. Робота із учнями ліцею 


   Спільно з вчителем біології на уроках проводяться освітньо-виховні заходи спрямовані на підвищення екологічної культури учнів. Щороку наші учні беруть участь в акціях пов’язаних з благоустроєм та чистотою міста.
   Ліцей регулярно проводить позакласні заходи на екологічну тему, бесіди з учнями, пропаганда екологічного світогляду та екологічна культури через сторінку сайту ліцею тощо. 
   В місті учнями було проведено акцію «Скажемо сміттю: «Ні!» 


3.3. Перспективний план роботи 


   Проаналізувавши проведені дослідження, подолання сміттєзвалищ міста потрібно продовжувати. Тому перед нами стоять першочергові завдання, які потрібно вжити для подолання екологічної проблеми міста: 
− Співпрацювати з органами місцевого самоврядування, для подолання спільними зусиллями екологічної проблеми міста. 
− Впливати на свідомість населення освітньо - виховною інформацією, завдяки засобам масової інформації. 
− Активно проводити агітаційні та екологічні заходи серед місцевого населення з метою збереження рельєфної структури міста. 
− Реалізувати план подолання екологічної проблеми міста Зеленодольськ вживши необхідні заходи. 
Враховуючи поставлені завдання, намагатися благоустроїти місто, піднявши рівень екологічної культури учнів та громадськості міста. 

 

ВИСНОВКИ 


   Слово екологія походить від грецьких «oikos» — оселя і «logos» — вчення. Екологія — це наука про навколишнє середовище, оселю, людину, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя. 
Але сьогодні екологічна криза має якісно іншу природу, яка стала основою загальної деградації природного середовища. Тут значну роль відіграють технолого-виробничі причини, а також складний соціальний фон з розколом людського суспільства на конкуруючі блоки, які намагаються випередити один другого, нарощуючи виробництво, послуги, торгівлю. Прагнення досягти більш високого рівня за будь-яку ціну ведуть до ігнорування глобальних екологічних проблем. 
   Як елементи тиску цивілізації на природне середовище виступають технології, що застосовуються в промисловості та сільському господарстві, автомобільний транспорт та урбанізація, атомні електростанції і військово-промислові комплекси розвинутих країн світу, які є найбільшими споживачами ресурсів та енергії. 
   Сучасне екологічне становище не може розглядатися без минулого нашої країни, без історії природокористування, без обліку важливої для всіх нас моделі людина-виробництво-природа, а тому ми повинні дуже уважно розглянути, проаналізувати деякі принципи, механізми, чинники, які насамперед визначили цей кризовий стан. 
   Життя нерозривно пов’язане з природним середовищем. На ранніх етапах свого становлення людина, користуючись продуктами природи, не завдавала помітної шкоди природним ресурсам. Але з посиленням практичної діяльності, пов’язаної з винаходом знарядь праці, вплив її на природу неухильно зростав. В останні десятиліття ХХ століття у зв’язку із високими темпами науково-технічного прогресу, небувалим розширенням сфер матеріального виробництва він став особливо значним і великомасштабним. 
   Неухильно зростає населення нашої планети, що потребує відповідного збільшення видобутку й виготовлення життєвих ресурсів для забезпечення його проживання. Наслідки впливу людини на навколишнє середовище сумні й тривожні: порушуються природні угрупованя й ландшафти, забруднюється атмосфера, морські акваторії і прісні водойми, руйнується ґрунтовий покрив, зменшуються лісові ресурси та чисельність видів рослин і тварин, хімічні сполуки, які циркулюють у біосфері, шкодять здоров’ю людини та всьому живому. 
   Отже, щоб вберегти власне життя, життя нащадків та навколишнє середовище. Потрібно зовсім мало – ні, не прибирати існуючі звалища, а просто їх не створювати, живучи в гармонії з природою. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 


1. Звалище. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії // http://uk.wikipedia.org/wiki/Звалище 


2. Екологічні проблеми забруднення в Україні: смітники. Сайт «Освіта. UA» // http://osvita.ua/vnz/reports/ecology/21417/ 


3. Проблема сміття. Сайт «Екологія життя»// http://www.eco-live.com.ua/content/problema-sm%D1%96ttya 


4. Утилизация мусора в разных странах. Сайт «Гранік» // http://granik.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=153 


5. Переработка мукора в мире. Сайт «DAYPIE. Это интересно!» 


6. Сміття завойовує світ. Сайт «В гармонии с природой!» // http://www.rav.com.ua/ua/useful_know/clauses/world_trash/trash_world_ua 


 


 
 

 

 

 

 

 

Додаток 1


Викиди Криворізької ТЕС хімічно-небезпечних речовин у повітря


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Сміття в парковій зоні міста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Сміттєзвалище

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Трофімова Оксана Миколаївна
  Дякую! Дуже цікава робота та корисний матеріал. Успіхів в роботі!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Екологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
12 квітня 2018
Переглядів
15664
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку