19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

«Етимолого-семантичний аналіз фармацевтичної та медичної термінології»

Про матеріал

Проект підготовлений для студудентів ІІІ курсу медичних та фармацевтичних навчальних закладів.

Мета є вивчення та проведення семантичного аналізу медичних термінів в інструкціях до лікарських препаратів .

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

– виокремити терміни медичної терміносистеми;

– класифікувати термінологічні одиниці за семантичним значенням.

Перегляд файлу

Міністерство охорони здоров’я

Комунальний заклад

«Бериславський медичний коледж»

Херсонської обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

 

на тему: «Етимолого-семантичний аналіз фармацевтичної та

медичної термінології»

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

      Тейсар Юлія Валентинівна

викладач І категорії ,

 з дисципліни «Іноземна мова» та

 «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

 

 

 

 

 

 

2015-2016 н.р.

 

 

 

ЗМІСТ.

 

 1. Вступ.
 1. Актуальність дослідження.
 2. Мета та завдання проекту.
 1. Специфіка медичних інструкцій.
 2. Розподіл медичних інструкцій на частини.
 3. Медична та фармацевтична термінологія.
 1. Групи медичних термінів.
 1. Висновки.
 2. Список використаних джерел.
 3. Додатки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 слайд

 1. Досліджено  семантичні особливості медичної  та фармацевтичної термінології.
 2. Здійснено аналіз медичних інструкцій до лікарських препаратів.
 3. Виокремлено та розподілено медичні терміни за семантичними значеннями на групи та підгрупи.

 

 1. Вступ.

Ключові слова: медична термінологія, медичні інструкції, термінологічна система, семантичний аналіз.

    Термінологічний склад лексики, що є базовим фундаментом усіх галузей наук, слугує опорою  на якій тримається організація комунікаційних процесів та за допомогою якого відбувається подальший розвиток усіх напрямів наукової діяльності, збагачення лексичного матеріалу.

   На сучасному етапі розвитку науки термінознавства відбувається швидка розбудова терміносистем, перебіг процессів термінотворення. Терміни, що знаходяться на межах наук та галузей змінюють своє значення, внутрішню форму, зумовленою семантикою компонентів. Семантичні особливості певної мовної одиниці є важливою категорією вивчення самих мовних одиниць для проведення подальшого аналізу терміну та удосконалення його перекладу.

3 слайд

Актуальність дослідження: важливість застосування медичної лексики у сучасному світі. Широке використання медичних термінів зумовлене важливим місцем, яке посідає медицина у системі інших галузей наук. Докладне вивчення медичних термінів дозволяє зміцнити медичну терміносистему та сприяти розширенню знань про науку.

4 слайд

Мета є вивчення та проведення семантичного аналізу медичних термінів в інструкціях до лікарських препаратів .

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

         виокремити терміни медичної терміносистеми;

         класифікувати термінологічні одиниці за семантичним значенням.

 

 

 1. Специфіка медичних інструкцій

Наукова новизна полягає у систематизованій обробці матеріалу, класифікації виявлених з медичного тексту термінів, здійснення їхнього детального опису.

   Специфіка медичних інструкцій полягає у тому, що вони мають свої особливості укомплектування інформації. Інформація в медичних інструкціях структурована за вимогами, поділена на декілька підрозділів у яких викладається чітке пояснення використання препарату та усієї іншої необхідної додаткової інформації.

   5 слайд

Структура медичних інструкцій розроблена щодо оформлення відповідно до стандартів. В інструкції, перш за все, вказується назва компанії, назва самого препарату, активні речовини та форма препарату. Головна інформація на яку слід звернути увагу виділяється жирним шрифтом. Додатковим матеріалом є наочні зображення, що дають можливість досконаліше зрозуміти особливості використання ліків.

   Слід зауважити суттєві відмінності при перекладі термінів на позначення назв форм препаратів для лікування шкірних захворювань.

6 слайд

Було розглянуто інструкції з такими формами препаратів: 

oinment - мазь,

cream - крем, 

tablets - таблетка, 

susрension - суспензія, 

powder - порошок, 

syrup - сироп, 

injection - injection.

 

7 слайд

 1. Розподіл медичних інструкцій на частини.

Медична інструкція поділена на такі частини:

1. The usage – у цьому підрозділі докладно описується з якою метою використовується препарат. Зустрічаються терміни на позначення активних речовин, медикаментів, вірусів, захворювань, а також частин тіла.

2. Before you use – звертається увага на особливі випадки щодо вживання препарату, певні застереження, сумісність з іншими препаратами, вживання препарата під час вагітності та водіння автомобілем. Використовується лексика пов’язана із побічними ефектами, захворюваннями, медикаментами.

3. How to use – у підрозділі докладно описується спосіб вживання, використання препарату, дози, яких потрібно дотримуватись під час прийому ліків, вікові обмеження та дії у разі людина забула прийняти препарат.

   У лексиці цього підрозділу поширені терміни захворювань та органів тіла.

4. Possible side effects – вказуються усі можливі побічні ефекти, алергічні реакції, що вражають людину при неправильному використанні, наводяться приклади захворювань та частин тіла, на які найбільше впливають захворювання.

5. How to store – акцентується увага на умовах зберігання. Особливості медичної термінології не виявлено.

6. Further information – додаткова інформація про склад, з відповідно використанням термінів – медикаментів та інформація про вміст упаковки, виробника.

 1. слайд
 1. Медична та фармацевтична термінологія.

 

Медична термінологія  це система, яка об’єднує термінологію медико-біологічних та фармацевтичних дисциплін, де переважна більшість термінів іншомовного походження.

 

 9 слайд

Виявлені медичні терміни були розподілені на такі групи:

 • DISEASES
 • SYMPTOMS AND SIDE EFFECTS
 • DRUGS AND INGREDIENTS
 • ORGANS
 • BACTERIAS AND VIRUSES

 

10 слайд

 Важливою частиною медичної терміносистеми є терміни,  на позначення назв хвороб, інфекцій. До підгрупи  SKIN DISEASES належать такі терміни: psoriasis”- псоріаз,  fungal lesion- грибкове ураження, "fungus- грибоподібний,  athletes foot- епідермофітія стоп, cow pox- віспа,  Steven's Johnson syndrome- ексудативна еритема слизової порожнини рота,  toxic epidermal necrosis's- токсичний епідермічний некроз,  prickly heat- міліарія, 

 

11 слайд

Іншою підгрупою захворювань виділяємо INFECTIONS, до цієї групи належать такі термінологічні вирази, а саме: sinus infections– інфекції слизових оболонок,respiratory tract infections – інфекції дихальних шляхів, urinary tract infections – інфекції сечовивідних шляхів, bacterial infections – бактеріальні інфекції, soft tissueinfections – інфекції м’яких тканин, dental infections – стоматологічні інфекції, boneand joint infections – інфекції кісток та суглобів, fungal infections  – грибкові інфекції,eye infections  – очні інфекції, genital infections – інфекції статевих органів, viralinfections – вірусні інфекції.

12 слайд

Терміни, які позначають симптоми та побічні ефекти та належать до групи SYMPTOMSAND SIDE EFFECTS є важливою частиною лексики усіх медичних інструкцій. Симптоми є характерими ознаками прояву хвороби, що достовірно вказують на особливості її протікання. Побічні ефекти у свою чергу, повідомляють про виявлення небажаних ефектів після вживання препарату та час, коли вживання препарату слід завершити. Ці терміни дуже тісно пов’язані тому, що одна термінологічна одиниця може бути використанана як на позначення симптомів, так і на позначення побічних ефектів. До цієї групи відноситься найбільша кількість термінів. Група була поділена на три підгрупи:  Найвиразнішими симптомами є:

Redness – почервоніння,

Irritation – роздратування, зуд, 

Inflammation – запалення,

Allergy – алергія,

Burning - печіння,

Sensation – відчуття,

Scale – чешуя,

Skin thinning – шкірне забарвлення, 

Local skin burning – місцеве печіння шкіри,

Flaking  of skin – лущення шкіри.

 

13 слайд

Термінні одиниці, що вживаються на позначення медикаментів, активних препаратів та речовин, що входять до складу ліків та, діючи на організм, забезпечують покращення його стану були виокремлені у групу DRUGS AND INGRIDIENTS, яка у свою чергу поділяється на дві підгрупи: ACTIVE INGRIDIENTS у яку входять основні ліки, головні протидіючі препарати та OTHER INGRIDIENTS до яких відносяться терміни, що є доповнювальними складниками препарату. Слід зазначити, що усі активні інгредієнти маркуються біля назви самого препарату, виділені жирним шрифтом.

Наприклад, allopurinol” , “probenecid”, “warfarin”,“methotrexate”, “tretinoin”, “isotretinoin”, “tazarotene”, “dapsone”.

14 слайд

Терміни, що належать до групи ORGANS є дуже поширеними серед усіх медичних термінів у інструкціях. До її складу входять терміни різноманітних груп органів та частин тіла. Терміни на позначення органів можна погрупувати на маленькі підгрупи.

Виділяємо категорію термінів, що відноситься до будови ока: 

eyeball – очне яблуко, 

cornea – рогівка,

lower eyelid – нижня повіка.

Використання таких термінів, що не мають зв’язку зі шкірними хворобами пов’язано з специфікою мазей та кремів для лікування герпесу, що з’являється у частині ока.

15 слайд

Бактеріями вважаються мікроскопічні одиниці, живі одноклітинні організми, які присутні повсюди та здатні спричинювати захворювання. Усі мікроскопічні організми, що спричинюють хвороби без винятку вважаються вірусами. Серед них виділяємо 

staphylococci” “steptococci”, “e.coli”, “staphylococcus aureus”, “streptococcuspyogens”.

16 слайд

Медична термінологічна система включає в себе значну кількість термінів, певна частина з яких не відноситься до жодної групи чи підгрупи. Тому виникла потреба у створенні ще однієї групи OTHER, до якої входить велика частина усіх інших термінів, що складає –16,98%. До неї належать такі терміни “prescription”, “vaccination”, “heartrhythm”, “healthy vaccinated person”, “termination of pregnancy”, “leaflet”.

 

 

 

 1. Висновки.

Практичне дослідження медичних інструкцій дозволило визначити групи використовуваних термінів медичної терміносистеми, встановити їхнє семантичне значення. Від розуміння семантики, властивостей терміна окреслювати те чи інше явище та правильності його вживання у фахових текстах, може залежати життя людини, тому дослідження термінів інструкцій до лікарських препаратів є важливим не тільки для розвитку наки, терміносистеми, а й для запобігання нещасних випадків, зменшення ризику, швидкій допомозі хворій людині.

Таким чином, медичні інструкції включають у себе різноманітні термінологічні одиниці та вирази, які можна поділити на групи та підгрупи. Специфіка назв груп вказує на особливості використання тих чи інших термінів у конкретній структурованій частині медичної інструкції, а також на характерні риси термінів, які вживаються саме у медичних інструкціях. Відсоткове співвідношення термінів доводить, що найбільш використовуваними є лексичні одиниці на позначення органів тіла, симптомів та побічних ефектів. Вони складають ядро медичної інструкції. Однак, слід зауважити, що найбільш важливими термінами медичної інструкції є терміни назв хвороб, які чітко вказують проти якого захворювання слід використати препарат і при якому захворюванні використання препарату слід завершити через можливі алергічні реакції.

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Список використаних джерел:
 1. Англо-український словник: У 2 т. – Близько 120 000 слів / [авт.-уклад. Балл М. І.] – К.: Освіта, 1996. – Т. 2. – 712 с.
 2. Блумфилд Л. Язык / Блумфилд Леонард. – М.: Прогресс, 1968 – 608 с.
 3. Гавріченкова І.В. Лінгвістичний аналіз фахових мов(на матеріалі німецької медичної фахової мови) / І. В. Гаврінченкова, О. П. Пилипенко // Studia Lingua: актуальні проблеми лінгвістики і методики викладання іноземних мов Збірник наукових праць. – К.:2011. – Вип.1. – C.16 – 19.
 4. Д’яков А. С. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – К.: Вид. дім КМ «Academia», 2000. – 218c.
 5. Тітієвська Т.В Англійсько-латинське мовне співвідношення як засіб оптимізації навчального процесу з латинської мови в медичному вузі / Т. В. Тітієвська, О. Є. Пашко [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.rusnauka.com/10._ENXXIV_2007/Pedagogica/21755.doc.htm.
 6. Alphosyl HC cream: alcoholic extract of coal tar, allantoin, hydrocortisone [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentd=25062.
 7. Altargo 10mg/g ointment: retapamulin [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/history/20463/SPC/Altargo+10+mg+g+ointmet.
 8. Augmentin 125/31 SF suspension: co-amoxiclav (amoxicillin and clavulanic acid) [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2009. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3161.
 9. Betnovate cream: betamethasone valerate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3833.
 10. Brevoxyl 4% cream: benzoyl peroxide [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=24162.
 11. Cutivate cream: fluticasone propionate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=9017.
 12. Dermovate cream: clobetasol propionate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2007. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3829.
 13. Dermovate scalp application: clobetasol propionate butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/2747/XPIL/Dermovate+Scalp+Application/.
 14. Eumovate cream: clobetasone butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2007. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4391.
 15. Eumovate eczema and dermatitis 0.05% cream: clobetasone butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=26606.
 16. Eumovate ointment: clobetasone butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2008. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4247.
 17. Piriteze allergy syrup: cetirizine hydrochloride [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/26921/PIL/Piriteze+Allergy+1mg+ml+Syrup/.
 18. Piriton syrup: chlorphenamine maleate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2010. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/19062/PIL/Piriton+Syrup/.
 19. Varilrix, powder and solvent for solution for injection [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/9453/PIL/Varilrix/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Додатки

1 слайд

 

2 слайд

 

3 слайд

 

4 слайд

 

5 слайд

 

6 слайд

 

7 слайд

 

8 слайд

 

 

 

9 слайд

 

 

10 слайд

 

11 слайд

 

12 слайд

 

 

13 слайд

 

14 слайд

 

15 слайд

 

16 слайд