18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Факультативне заняття з елементами тренінгу "Глобальне потепління! Час вмикати клімат-контроль!"

Про матеріал
Факультативне заняття з елементами тренінгу "Глобальне потепління! Час вмикати клімат-контроль!" можна проводити з метою виховання в учнів екологічної свідомості, особистої відповідальності за вплив на навколишнє середовище, формування цілісного світосприйняття. Також можна використати елементи тренінгу під час уроків географії, вивчаючи теми "Вплив людини на природу материків та океанів", "Глобальні проблеми людства".
Перегляд файлу

Тема: «Глобальне потепління! Час вмикати клімат - контроль».

 

Автор Дуденок Тетяна Миколаївна, учитель географії Прилуцького Ліцею № 7.

 

Мета: Формувати  в учнів мислення нового типу  і свідоме уявлення  масштабів екологічної кризи, знання і розуміння причин і наслідків негативного впливу людства на природне середовище,  вироблення нових ідей по збереженню довкілля. Розвивати в учнів світорозуміння, що включає в себе бережливе ставлення до всього живого, бажання захищати природу  через посильну практичну діяльність. Виховувати почуття відповідальності  і причетності до вирішення глобальних проблем, готовність до продуктивної праці в різних галузях виробництва  та до самостійного життя у злагоді з природою.

Тип заняття: поглиблене факультативне заняття з елементами тренінгу .

Обладнання : картки з питаннями, різнокольоровий папір, плакат із зображенням планети,  макети «смітників», макети  відходів  з різних матеріалів, мультимедійна дошка, проектор, комп’ютер, маркери, ватмани, глобус.

Час: 1 год. 30 хв.

Поняття для засвоєння: екологічна криза, раціональне природокористування.

 

 

План тренінгу:

 

Етапи тренінгу

Час

Обладнання

 

 

1

Вправа «Знайомство» 

1. 1. Метод «Питання – відповідь».

1. 2. Поділ учасників на групи

 

 

10 – 15хв.

 

Роздатковий матеріал (картки з питаннями).

Різнокольоровий папір

(червоний, зелений, жовтий,  блакитний),

 

2

 

Вправа «Незакінчені речення»

 

20 хв.

Плакат із зображенням планети, папірці з клейкою стрічкою, ручки

 

3

Інформаційне  повідомлення «Екологічна ситуація в світі та в Україні. Глобальні екологічні проблеми» (презентація або усний журнал).

 

 

10 – 12 хв.

Мультимедійна дошка, проектор, комп’ютер, диск з презентаційним матеріалом, зошити для записів, ручки.

 

 

 

4

Вправа «Просвітницька робота,  щодо формування екологічної свідомості жителів планети Земля».(Робота в малих групах).

4.1.Постановка завдань;

4.2.Робота над проектами;

4.3.Презентація проектів;

.

 

 

54 хв.

 

 

 (20 хв.) (20 хв.)

(3-4хв.)

 

 

Папір формату А3, маркери, магнітна дошка(фліп - чарт), магніти,

 

 

5

Вправа – гра «Екологічні побажання  планеті Земля».

 

5 хв.

Маленький глобус

 

 

Хід тренінгу.

 

Вправа «Знайомство»

 1. Метод «Питання - відповідь»

Робота вчителя: роздає учням заздалегідь заготовлені листочки із запитаннями.

Робота учнів : учасники тренінгу по черзі називають своє ім’я  та коротко дають відповіді на отримані  питання екологічного змісту.

 1. Чи вимикаєте ви світло, коли  виходите з кімнати?
 2. Чи розділяєте ви вдома тверді побутові відходи по фракціях?
 3. Чи використовуєте ви в  своєму будинку енергозберігаючі лампочки ?
 4. Чи закриваєте ви кран , коли чистите зуби?
 5.   Ви  користуєтеся  поліетиленовими пакетам декілька разів,чи кожного разу купуєте новий?
 6. Скільки разів на тиждень  ви  виносите сміття?
 7. Як ви  відноситеся до  факту спалювання  опалого листя?
 8. Що  ви  робите зі  сміттям після відпочинку на природі?
 9. Що ви знаєте  про проект «За чисте місто»?
 10. Як ви розумієте термін «Екологія»?
 11. Який газ поглинають рослини при фотосинтезі?
 12. Якими діями ти можешь покращити екологічний стан в своєї місцевості?
 13. Який  газ  викликає  парниковий ефект в атмосфері?
 14. Чи  вимикаєте  ви телевізор або комп’ютер, коли виходите на певний час з кімнати?
 15. Чи готові ви платити більше за екологічно чисті товари?
 16. Чи знайомі ви з поняттям «альтернативні джерела енергії»?
 17. Чи завжди ви закриваєте дверцята холодильника відразу після користування?
 18. Чи купуєте ви  букети підсніжників і пролісків?
 19. Чи  знайомі ви  з поняттям «кислотний дощ»?
 20. Чому ліси називають « легенями планети»?

 

 1. Поділ учнів на групи за принципом «Пори року». Учні по черзі  вибирають один з листочків  запропонованих кольорів (листочки чотирьох кольорів: блакитний – зима, зелений – весна,червоний – літо, жовтий - осінь ). Вчитель пропонує учням розділитися на групи відповідно до пір року за вибраними кольоровими  листочками.

 

Вправа «Незакінчені речення»

Для виконання цієї  вправи вчитель пропонує кожній групі вибрати завдання, які розміщені на макетах твердих побутових відходів різних фракцій (пластик, скло, папір, металеві предмети) у макеті урни.

Після  обговорення і виконання отриманих завдань представник кожної групи презентує свою роботу.

Робота вчителя: пояснити хід роботи над отриманим завданням. Акцентувати увагу учнів на необхідності глибокого аналізу і обґрунтування даного поняття з використанням конкретних прикладів.

Робота учнів.

Представник, який презентує результати роботи групи, прикріпляє аркуш паперу з виконаним завданням на макет Земної кулі, а  макет побутових відходів кладе у відповідну урну.

 1. C:\Documents and Settings\Вика\Рабочий стол\IMG_0390.JPGЕкологічна криза – несприятливий стан взаємовідносин між…(суспільством і природою, який виникає внаслідок невідповідності розвитку продуктивних сил ресурсно – екологічним особливостям біосфери).
 2. Раціональне природокористування – спрямоване на….(забезпечення умов існування людства і отримання матеріальних благ, за умови охорони природи та раціонального використання природних ресурсів і запобігання можливих шкідливих наслідків людської діяльності).
 3. Парниковий ефект – це потепління клімату на планеті в результаті …(збільшення в атмосфері вуглекислого газу, метану, пилу, які перешкоджають тепловому випромінюванню з поверхні Землі).
 4.  Вторинна сировина -  це  побутові  та промислові відходи, які…(можна повторно переробити  для отримання нової продукції).

 

Слово вчителя (Інформаційне повідомлення по темі  презентації )

Екологічні проблеми стосуються всіх і кожного. Наша планета - це космічний корабель, який немає запасного виходу, і проблеми, які виникають можуть бути вирішені тільки спільними діями всього екіпажу цього корабля.

Ще з найдавніших часів існував тісний зв'язок між людиною і природою, проте безвідповідальні дії людства призвели до екологічної кризи, масштаби якої зростають щодня. Основною причиною цього лиха є низька екологічна культура людей. Тому найважливішим завданням сучасності є покращення екологічної освіченості населення Землі. 

   В Україні і в світі існує маса екологічних проблем: зміна клімату, парникові гази, глобальне потепління ... Ці слова, нажаль, набирають дедалі більшої негативної популярності.

Людська діяльність спричинила вагоме збільшення концентрації парникових газів (СО2) в атмосфері. За підрахунками вчених в середньому кожен мешканець Землі виділяє 1 тонну 100кг парникових газів на рік. Це не тільки той СО2, який ми видихаємо чи який виділяється  під час відкривання пляшки з газованою водою. Застарілі промислові технології, спрацьоване обладнання, транспортні перевезення значно збільшують вміст вуглекислого газу в повітрі. І маленький африканський банан тягне за собою набагато більший шлейф СО2 ніж десяти кілограмовий херсонський кавун.

  Отже, причинами глобального потепління є : промислові викиди у атмосферу, діяльність транспорту, вирубка лісів, які призвели до перевищення допустимого рівня СО2 в атмосфері, адже  допустимий – 350 часток на мільйон, у  доіндустріальний  період цей показник становив 280 часток на мільйон , а  у наш час  - 390. Подальше збільшення веде до кліматичних катастроф: танення льодовиків, затоплення суходолу, зміни складу повітря. Щоб повернутися до норми, треба негайно  рятувати планету  в глобальному масштабі.

  За останні 100 років клімат потеплішав на 0,7 °С. Наче б то небагато , але тенденція до підвищення. При потеплінні клімату на 2˚С почне вимирати планктон у Світовому океані, а за ним ті, хто ним харчується... Океан вимре, і замість поглинання СО2 він нам його віддаватиме. За розрахунками вчених, з нинішніми темпами росту температури, до кінця століття вона може піднятися до 6°С . Отже , глобальне потепління - це не проблема китів і пінгвінів, це те,  від  чого залежить наше життя.

Важливою є і проблема утилізації відходів. Планета повниться сміттєзвалищами, і Україна, на жаль, не є винятком. Купи сміття можна побачити в парках, посеред вулиць, навіть біля будинків.

В нашому місті сміття не піддається сортуванню, тому на сміттєзвалищі багато органіки, яка  у процесі гниття виділяє газ – метан, що в 24 рази шкідливіший для довкілля ніж СО2. У деяких містах України (Ялті, Чернігові, Луганську) проводять дослідження щодо можливості збору метану зі звалищ побутових відходів. Це б вирішило кілька проблем: не буде сморіду, самозаймань, а зібраний газ стане додатковим енергоресурсом. Такий досвід  вже є в європейських країнах.

Гострою проблемою стали пластикові відходи( пляшки, пакети). Зараз вони всюди: літають у повітрі, виснуть на деревах, плавають у річках і навіть в океані. Вони є причиною загибелі тварин і птахів. Крім того під впливом сонячного проміння пластик виділяє токсин, який руйнує імунну систему людини і спричиняє гормональні та ракові захворювання. А також для їх виготовлення використовується вичерпний природний ресурс - нафта, якої і так залишилося мало.

Отже з пластиковими пакетами доволі активно воюють по всій планеті. На Тайвані ,до прикладу , з 2003 року їх вилучили з торгових центрів, у США ввели штрафи за користування пластиковими пакетами замість паперових. В Японії влада агітує купувати полотняні екологічні торбини.

Як бачимо,  людство дуже часто нераціонально використовує природні ресурси.

Всі екологічні проблеми пов'язані між собою, доповнюють і породжують одна одну, тому й вирішувати їх треба всі разом і всім разом!

Все залежить від кожного з нас. Потрібно не боятися брати на себе відповідальність за власні вчинки і припинити знищувати Матінку-Природу. То ж будьмо екологічно свідомими громадянами нашої країни!   

 

 

Вправа «Просвітницька робота щодо формування екологічної свідомості жителів планети Земля».

Робота вчителя:  пояснити учням, що кожна група повинна розробити і  представити своє бачення  по вирішенню проблеми глобального потепління. Ідеї представити у вигляді плакатів з використанням малюнків, схем, прислів’їв, приказок, влучних висловів.

      Робота учнів: представники груп презентують  свої плакати, прикріплюючи на магнітній дошці та обґрунтовують  своє бачення даної проблеми.

 

 

 

 

 

 

Вправа – гра «Екологічні побажання  планеті Земля».

Робота вчителя: пропонує учням висловити  свої  побажання,  якою  вони хочуть бачити Землю.

Робота учнів: учні по черзі передають  один одному маленький глобус  і висловлюють свої побажання   планеті Земля.

 

Заключне слово вчителя:

Дорогий друже! Для зменшення негативного впливу на природу виконуй  прості і зрозумілі правила:

Не вбивайте нічого, окрім часу.  

Не залишайте нічого, окрім відбитків ніг.

Не виносьте з природи  нічого, окрім фотознімків.

 Збирайте не квіти, а прекрасні спогади.

Ходіть по Землі  легко!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  використаної літератури

 1. Борейко В.Е., Бриних В.А., Климчук А.Б. К  природе в гости. Советы туристу, рыбаку, охотнику. Серия: природоохранная пропаганда. Вып. 6, Киев.:1997. - 80с.
 2. Браус Дж., Вуд Д. Экологическое образование в школе. Киев:1995. - 60 с.
 3. Киселева Н.П., Литвинцева Э.В., Павлов А.Г. выбери будущее сегодня: книга для тех кому жить в 21 веке // Пособие для учителей. С. – Пет.: 2001. – 67 с.
 4. Образование для устойчивого развития в Санкт – Петербурге.: Под. Ред. Н.Д. Андреевой. СПб АсЭко. 2000. - 9 с.
 5. Практичний посібник для тренерів з розвитку громади. Под.. ред.. Дж. Бопп. - Київ.: 2002. -360с.
 6. http://ecoclub.kiev.ua/
 7. http://www.ecoleague.net/
 8. http://www.necu.org.ua/
 9. http://versii.cv.ua/i/?p=5272
 10. http://narodna.pravda.com.ua/life/4b3650663d7ff/

 

 

 

 

 

doc
Додано
8 квітня 2020
Переглядів
297
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку