18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

"Формування активної особистості засобами декоративного живопису на уроках образотворчого мистецтва"

Про матеріал
Проект висвітлює значення декоративного живопису в творчості дітей починаючи з дошкільного віку, молодшого шкільного та підліткового віку. Також розміщені розробки уроків з наочним матеріалом по темі для учнів 5 - 6 класів. .
Перегляд файлу

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Розвиток активної особистості засобами декоративного живопису на уроках образотворчого мистецтва, трудового навчання та заняттях гуртка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: Тер Людмила Анатоліївна

                                                          вчитель образотворчого мистецтва

Кирданівської ЗОШ І-ІІ ступенів Таращанського району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

Зміст

Вступ

Розвиток активної особистості засобами декоративного живопису на уроках образотворчого мистецтва, трудового навчання та заняттях гуртка.

Висновок

Література

Додатки:

 Додаток 1. Фото « декоративний розпис шкільного коридору»

Додаток 2. Розробка уроку з образотворчого мистецтва на тему: Декоративне панно.  «Флора та фауна планети Земля»

Додаток 3.  Розробка уроку з образотворчого мистецтва на тему: Декоративний живопис. Листівка в стилі петриківського розпису.

Додаток 4. Розробка уроку з образотворчого мистецтва на тему:  Чарівний     світ речей. Натюрморт та його різновиди. Реалістичний і декоративний натюрморт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Креативність і вміння творити – головні вимоги до сучасної людини, що живе у світі глобальних змін та інтеграційних процесів, надзвичайно стрімкого розвитку техніки та інформаційних ресурсів. У контексті таких підходів особливої актуальності набувають дисципліни художньо-естетичного циклу, оскільки їх впровадження в освіту є перетворенням виховання й навчання на творчий процес. Учитель завжди у пошуку сучасних педагогічних технологій, оптимальних, дієвих шляхів впливу на дитину. Естетичне виховання займає одне із провідних місць у педагогіці, бо воно формує духовно багату, зорієнтовану на загальнолюдські цінності особистість. Відсутність почуття прекрасного обмежує творчі здібності особистості. В. О. Сухомлинський писав, що образотворче мистецтво не тільки предмет, але і могутній засіб виховання, яке повинно емоційно та естетично прикрасити все духовне життя людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток активної особистості засобами декоративного живопису на уроках образотворчого мистецтва, трудового навчання та заняттях гуртка.

       Проблема розвитку творчої особистості дуже актуальна. Сучасне  життя весь час ставить перед людиною завдання, які ніхто до неї ще не вирішував. Такі завдання, навіть нескладні, належать до творчих. Для їх вирішення потрібні особливі якості розуму – спостережливість, уміння співставляти й аналізувати, комбінувати, знаходити зв'язки й залежності, закономірності тощо – в сукупності все це складає творчі здібності. Але і їх буває замало. Оточуючий світ постійно змінюється, вимагаючи від людини рухливості, гнучкості мислення, швидкості орієнтації й адаптації до нових умов, творчого підходу до розв'язання більших або менших проблем, тобто активності.

       АКТИ́ВНІСТЬ ОСОБИ́СТОСТІ (від лат. activus – діяльний, активний) – активне ставлення людини до світу, спроможність здійснювати суспільно важливі перетворення матеріального і духовного середовища на основі освоєння суспільно-історичного досвіду людства. Виникає у творчій діяльності, вольових актах, спілкуванні. Виявляється в активній життєвій позиції людини, що виражається в її принциповості, послідовності обстоювання своїх поглядів, єдності слова і діла.

         Розуміючи потребу сьогоднішнього ринку праці, беручи до уваги конкуренцію, завдання сучасної школи – розвивати кожну дитину як неповторну індивідуальність та особистість. Метою моєї педагогічної діяльності є розвиток активної особистості учня, його фантазії, художнього смаку і творчих здібностей, набуття вмінь і навичок в образотворчій діяльності та готовність використовувати отриманий досвіт у самостійній творчій роботі.

        У процесі творчого активного розвитку особистості уроки образотворчого мистецтва відіграють незамінну роль. Вони здатні ввести учня у світ творчості, прилучити його до скарбів художньої культури, відчути радість від власної діяльності. Одним із ефективних засобів образотворчого мистецтва у формуванні активності учнів є декоративний живопис.

 Декоративний живопис — частина архітектурної концепції чи вироби декоративно-прикладного мистецва, що призначені для оздоблення та прикраси або ж для підкреслення, вираження конструкцій, форм і функцй будівлі або предмету. Декоративність — особливість витвору мистецтва, що обумовлена його колористичним і композиційно-пластичним ладом, форма вираження краси. Декоративний живопис щільно зв’язаний з архітектурними спорудами або творами прикладного мистецтва. У першому випадку такий живопис називають також монументальним живописом, як внаслідок його розмірів, так і в силу тісного його взаємозв’язку з архітектурою, в більшості випадків носить монументальний характер. Відмінність монументального живопису від станкового базується у тому, що він і за змістом і фізично невід’ємний від того об’єкта, для якого він виконується. Зв’язок цей обумовлює і зміст (сюжет) декоративно-живописного твору, його форму, техніку, тобто способи виконання.

Результат пошуку зображень за запитом "декоративний живопис"    Результат пошуку зображень за запитом "монументальний живопис"

 

Театрально - декоративний живопис — вид образотворчого мистецтва, який тісно зв’язаний з художнім обрамленням театральної вистави.
Основа художнього оформлення вистави — декорація, що зображає місце та час та умови дії. Форма декорації (її композиція та колористичний лад) зумовлена не тільки змістом самої дії, але і його зовнішніми фізичними умовами (швидкістю змін місця дії, особливостями сприйняття декорацій із залу для глядачів та поєднанням їх із певним освітленням).

 image3.jpegПов’язане зображення  Результат пошуку зображень за запитом "театрально-декоративний живопис"

 

На відміну від реалістичного зображення речей декоративний живопис є доступним та цікавим видом роботи  для дітей різної вікової категорії, оскільки оснований на стилізації. Стилізація - це один із прийомів візуальної організації образного вираження, при якому виявляються найбільш характерні риси предмета і відкидаються непотрібні деталі. Стилізація як процес роботи являє собою декоративне узагальнення зображуваних об'єктів (фігур, предметів) за допомогою ряду умовних прийомів зміни форми, об'ємних і колірних співвідношень. Учням просто і цікаво працювати в такій техніці, тому майже ні в кого не виникає труднощів, і як результат – гарна робота й бажання працювати. У процесі навчання дитина може використовувати ті образи, які вона сприйняла вивчаючи твори інших майстрів. Тому на уроках слід демонструвати репродукції майстрів декоративного живопису, наприклад Марії Приймаченко, Катерини Білокур знайомити з роботами майстрів петриківського, косівського розписів, такими як Тетяна Пата, Надія Білокінь, Федір Панко та багато інших майстрів. Чим більше діти будуть накопичувати знання про декоративний живопис, тим багатшою, яскравішою ставатиме їхня уява, без якої неможлива творча діяльність. Але основним видом діяльності повинна бути практична робота учнів. Розпочинати слід з простих обєктів, наприклад декоративне виконання природніх форм: листочків, квітів, птахів, тварин поступово ускладнюючи завдання. Оскільки навчальна програма по декоративному живопису включає вивчення основ композиції, кольрознавства, декоративно – прикладного мистецтва то його сміливо можна використовувати й на уроках трудового навчання. Він гарно впишеться в теми що стосуються оздоблення виготовлених виробів таких як: гончарна продукція, декоративні вази,  вироби з папємаше та народні іграшки з дерева, оздоблення одягу застосовуючи батик та інші. Творчі здібності учнів повинні розвиватися повсякденно, а кількість виділених годин на мистецькі дисципліни замало для розвитку активної особистості, тому в школах та поза нею передбачені творчі гуртки для діток, що потребують додаткового спілкування з мистецтвом.

      Художня продукція дітей може знаходити своє реально – практичне застосування в театральних постановках, різних святах, виготовленні подарунків, оздобленні ужиткових виробів, оформленні приміщень, оскільки ідеально вписується в інтер’єр, тощо.

     Результатом моєї роботи стала колективна робота учнів - гуртківців, які під моїм керівництвом  розписали стіну шкільного коридору в стилі декоративного живопису. Дівчатка вперше використовували стіну як полотно для малювання, їх вразив масштаб завдання, проте ніхто навіть не подумав відмовитися від поставленої цілі. Безперечно у їхній вправності велику роль відіграють уроки присвячені декоративному живопису. Робота хоч і відповідальна, проте протікала дуже цікаво та  легко. Творчий процес створив позитивну, доброзичливу атмосферу. Замість втоми подарував учасникам відчуття задоволеня, власної значимості в історії своєї школи. Кінцевий результат порадував всіх учасників навчального процесу та активізував творчу активність інших дітей, що призвело до побільшення відвідувачів гуртка нашої школи.  (Додаток 1)

 

Висновок

        З – поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні завдань як художнього так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки природою сприймання образотворчого мистецтва, а й тим, що вже в ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно – захоплюючих форм творчості.

       Особливе значення для розвитку активної творчої особистості має відвідування художніх музеїв, творчих майстерень художників, виставок дитячої творчості, перегляд кінофільмів про видатних митців. Споглядання творів мистецтва  викликає певну естетичну насолоду, дає радість, підвищує художню культуру розвиває почуття прекрасного, спонукають виявляти творчу активність. В учнів формується цілий комплекс ключових компетентностей: інформаційна, полікультурна, загальнокультурна,  навчально - пізнавальна, соціально практична. У таких  дітей  з’являється натхнення творити, вони мають оригінальні творчі  задуми. В такі моменти слід допомогти дитині реалізувати себе та бачення своєї ідеї в повноцінний твір, та відчути себе справжнім художником. Перенести цей образ на папір, обовязок вчителя, бо доки він існує тільки асоціативно (у думках), він до кінця незрозумілий навіть автору. Коли художник переносить уявний образ на папір, зображення перетворюється на об’єкт: Далі автор експериментує із матеріалом та технікою виконання і завершує роботу, яка перетворюється на мистецький твір, що стає матеріальним продуктом.

      Діти які активно займаються образотворчим мистецтвом в шкільні роки, на все життя зберігають любов до нього. Вони стають активними пропагандистами мистецтва і в міру своїх можливостей вносять елементи творчості в повсякденне життя, навчання або роботу за фахом.

 

Література

 1. Закон України «Про вищу освіту» від 25. 12. 2002: Зі змінами внесеними  згідно із законом №380-ІV (380-15).
 2. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти. / О. Я. Савченко.- К.: СПД «Цудзинович Т.І.» - 2007.
 3. Життєвакомпетентність особистості: науково – методичний посібник / За ред..Л.В.Сохонь,І.Г.Єрмакова – К.: Богдана, 2003.
 4. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. С. Станкевич. Львів : Світ, 1992. 271 с.
 5. Федір Панко. Декоративний живопис. / Ф. Панко. К. : Мистецтво, 1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

Додаток 1

image5.png

 

Додаток 2

Декоративне панно.  «Флора та фауна планети Земля»

Практичне завдання уроку: створення ескізу декоративного панно флори та фауни нашої планети.

 Мета уроку: формувати ключові компетентності: загальнокультурну компетентність: оволодіння досягненнями культури, особливості української культури в побутовій і культурно дозвіллєвій сфері; виявляти ціннісне ставлення до народної творчості; міжпредметну естетичну компетентність: естетичне сприйняття навколишнього світу, вміння аналізувати твори образотворчого мистецтва; оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування декоративного мистецтва; предметні мистецькі компетентності: сформувати в учнів поняття про декоративне мистецтво та його різновиди на прикладі різних творів, ознайомити з творами мистецтва про рідну планету, рідний край, формувати вміння декоративного вирішення композиції; виховувати почуття прекрасного, любов до національної художньої спадщини.

Тип: урок засвоєння нових знань.

 Обладнання: для вчителя - репродукції із зразками мозаїк, батіку, вітражів, гобеленів; для учнів – фарби, пензлі, папір.

Основні поняття: панно, батік, вітраж, гобелен, мозаїка.

Хід уроку

1. Організаційний момент

Привітання. Перевірка готовності дітей до уроку.

 2. Актуалізація опорних знань

 Гра «Закінч речення»

 Декоративно-ужиткове мистецтво — це... (вид мистецтва, суть якого полягає у виготовленні предметів, що мають художні якості й призначені для задоволення практичних потреб, наприклад, посуд, меблі, тканина, а також для прикрашання житла, парків, архітектурних споруд).

До видів декоративно-ужиткового мистецтва належать... (розпис, різьблення, ткацтво, вишивка, народний живопис, гончарство, писанкарство, витинанка, лозоплетіння, флористика, художня обробка металу, виготовлення виробів зі скла).

 Орнамент — це... (візерунок побудований на ритмічному чергуванні й поєднанні геометричних елементів або стилізованих тваринних чи рослинних мотивів.)

Він застосовується в... (розмальовуванні стін будинків, прикрашанні ваз, глечиків, посуду, рушників, килимів, меблів, в оформленні одягу.)

Види орнаментів поділяють за... (змістом і формою).

Основними групами орнаментальних сюжетів є... (геометричний, рослинний, зооморфний, антропоморфний).

Орнаменти за формою бувають... (стрічковими, композиційно-закритими, сітчастими).  

3. Мотивація навчальної діяльності

  М. Рильський сказав: «Шануй звичаї та обряди предків твоїх, бо це твоя окраса». Сьогоднішній урок — це ще один крок у світ прекрасного. Знання й уміння, набуті під час сьогоднішнього уроку, знадобляться вам не тільки на наступних уроках образотворчого мистецтва а також у повсякденному житті. Можливо, колись хтось із вас стане справжнім майстром, видатним художником.

4. Вивчення нового матеріалу

Декоративний живопис — частина архітектурної концепції чи вироби декоративно-прикладного мистецва, що призначені для оздоблення та прикраси або ж для підкреслення, вираження конструкцій, форм і функцй будівлі або предмету. Декоративний живопис щільно зв’язаний з архітектурними спорудами або творами прикладного мистецтва. У першому випадку такий живопис називають також монументальним живописом, як внаслідок його розмірів, так і в силу тісного його взаємозв’язку з архітектурою, в більшості випадків носить монументальний характер. До них відносять мозаїку, вітраж, батик.

Моза́їка (від лат. musivum, букв. «присвячене музам») — зображення чи візерунок, виконані з кольорових каменів, смальти, керамічних плиток, шпону та інших матеріалів.

Вітра́ж (від лат. vitrum  скло) — сюжетна декоративна композиція зі скла та інших матеріалів, що пропускають світло.

Ба́тик (яван. batik) — це техніка розпису по тканині за допомогою воску та барвників, поширена особливо в Індонезії та на Філіппінах, а також у країнах Південно-Східної та Східної Азії, Західній Африці тощо; у Європі відома з XIX ст..

Гобеле́н (фр. gobelin) — один із різновидів декоративно-ужиткового мистецтва, стінний безворсовий килим із сюжетною або орнаментною композицією, витканий вручну перехресним переплетенням ниток. Гобелени виготовляють із кольорових шовкових або шерстяних ниток окремими частинами, які потім зшивають між собою (часто окремі колірні плями).

Малярство на склі  — мистецтво що полягає в нанесенні зображення зі зворотної сторони скла. Живописна техніка малювання на склі має давні традиції як у професійному, так і в народному мистецтві, сягаючи корінням часі Візантії та Риму.  В Україні живопис на склі поширився в XIX ст. переважно в Західних регіонах, зокрема, на Буковині, Галичині, Гуцульщині, Закарпатті. 

 

 

 

5. Закріплення вивченого матеріалу

Робота з творами мистецтва

На дошці хаотично розміщені картки із зображенням різних видів декоративного живопису. Знайдіть серед творів мозаїку, вітраж, гобелен, батік, живопис на склі (учні упорядковують та групують зображення).       

Проаналізуйте твори декоративного живопису. Про що вони розповідають?

 • Вид декоративного мистецтва
 • Жанр мистецтва
 • Композиція твору
 • Колорит художнього твору

image7.jpegРозпис по склу: petrykivkapaint — LiveJournal

Розпис на склі

 

image8.jpegФотографии Студия художественной мозаики Modi | Мозаичное искусство, Художественная плитка, Мозаичные проекты   Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade | Ткань искусство, Искусство батика, Картины  

image9.jpegМозаїк                                                                       Батик

                          Гобелени, намальовані нитками                                              Вітраж                                                                   Гобелен

6. Повідомлення теми уроку

 Головний експонат мистецького фестивалю від землян — живописне панно, яке прикрасить виставковий зал на міжгалактичній виставці «Флора та фауна планети Земля». Саме над таким грандіозним проектом ви сьогодні попрацюєте.

 

7. Творчо - практичне завдання

Індивідуальна робота за творчими завданнями

 • Обрати формат аркуша
 • Продумати композиційне розташування малюнка
 • Розмістити головний об’єкт творчого задуму
 • Добавити другорядні деталі
 • Кольорове вирішення даного завдання
 • Надання роботі декоративності та індивідуальності 

 8. Підсумок уроку

Створення виставки з дитячих малюнків.

Обговорення учнівських робіт та оцінювання.

Учитель пропонує учням розглянути роботи одне одного та визначити їх переваги й недоліки. Виявляючи помилку, учень має запропонувати свій варіант її виправлення.

Сьогодні ви продовжили знайомство з декоративно-ужитковим мистецтвом, батіком, вітражем, мозаїкою, розписом на склі. На якийсь час ви знову перетворилися на майстрів. Минають роки а ваші вміння які ви здобуваєте на наших урокахзалишаться з вами. Хай ніколи у вас не зникає бажання творити красу.

9. Домашнє завдання

Відвідати місцевий краєзнавчий музей, знайти в ньому зразки стародавніх гобеленів. Поцікавитися які приміщення прикрашають декоративні панно у вашій місцевості.

 

 

 

Додаток 3

Декоративний живопис. Листівка в стилі петриківсько розпису.

Практичне завдання уроку: створення листівки друзям в стилі петриківського розпису

Мета уроку: формувати ключові компетентності: вміння вчитися: організовувати своє робоче місце, планувати свої дії; загальнокультурну компетентність: оволодіння досягненнями національної культури; міжпредметну естетичну компетентність: давати естетичну оцінку творам декоративно-прикладного мистецтва, висловлювати ставлення до переглянутих творів мистецтва; предметні мистецькі компетентності: продовжити знайомити учнів з традиціями народного малювання; формувати знання про історію виникнення та особливості петриківського розпису, формувати поняття про симетрію, асиметрію в природі та мистецтві. Удосконалювати навички та вміння створювати нескладні композиції та прикрашати їх елементами народного малювання. Розвивати відчуття композиційної рівноваги, нестандартність мислення, окомір, фантазію, естетичний смак. Виховувати любов до народної творчості, природи.

Тип уроку: комбінований.

Техніка виконання: петриківський розпис.

Оснащення уроку: інформаційні засоби навчання, аудіо запис українських народних пісень. Таблиці мазків, елементів, композицій Петриківського розпису, учнівські роботи.

Матеріали для учнів: гуаш, пензлі, папір.  

Хід уроку

1. Організація класу

Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація опорних знань

- Діти, пригадайте, що означає слово «декор»? - Яке мистецтво називають декоративно-ужитковим? - Що таке орнамент? Які ви знаєте види орнаменту? - З якою метою наносяться орнаменти на поверхню виробів?

 3. Мотивація навчальної діяльності

 Рідна земля, її природа здавна надихали українців на творчість. В кожній квіточці, в усьому живому, наші предки цінували красу і неповторність. Ця краса відтворюється в поезії, оспівується в мелодії, пісні і оживає у фарбах художника. Наші предки вірили, що природа рідної землі має духовну силу. Тому вони почали прикрашали свої глиняні будинки магічним орнаментом із зображенням навколишніх рослин, які були оберегами. Щоб пізнати свій рідний народ, необхідно вивчати історію, мову, культуру, що впродовж багатьох століть творилася і оберігалася в народному середовищі, передавалася від покоління до покоління, ставала традиціями. Ця культура  виражена у звичаях, обрядах, традиційних знаннях, мистецьких виробах, творах усної народної творчості. І ми з вами продовжуємо з нею знайомитися на уроках образотворчого мистецтва.

4. Повідомлення теми і мети уроку

   Назвіть будь ласка приклади творів мистецтва різних видів які одночасно можуть бути корисною річчю і чудовим подарунком (вишитий рушник, хустка, посуд, розписана кухонна дощечка...) Окрім естетичного і практичного застосування твір декоративно прикладного мистецтва може бути гарним подарунком.

    Тема сьогоднішнього уроку: Декоративний живопис. Листівка в стилі петриківсько розпису. В культурах багатьох народів нашої планети здавна сформувалася традиція обмінюватися подарунками на свята та інші урочисті події. Найкращі, найцінніші  подарунки — вироби створені власними руками. А підготовка подарунків — найцікавіше і найприємніше заняття перед зустріччю з друзями.

 6. Вивчення нового матеріалу

         Чи знаєте ви, якими досягненнями в галузі декоративного мистецтва Україна славиться на весь світ? У 2012 році Міністерство культури України визнало Петриківський розпис об’єктом нематеріальної культурної спадщини України, а у грудні 2013 році даний вид українського мистецтва було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Петриківка – це душа України, в ній зберігається славетне козацьке минуле, яке доповнює безцінну культурну спадщину людства. Ми сьогодні маємо чудову нагоду опанувати ази Петриківського розпису − унікального, самобутнього декоративного мистецтва.

       Подивіться, які унікальні композиції створено петриківськими майстрами.

(Учні переглядають відеоряд виробів декоративно-прикладного мистецтва, розглядають типові форми орнаменту, визначають закономірності їх побудови, вид орнаменту).

      Як відрізняється кольорова гама Петриківського розпису, чим вас вражає? (Яскравість, соковитість кольорів. Застосування чотирьох основних кольорів: червоного, жовтого, зеленого, синього).

 

Самчиківський розпис — вид українського декоративно-ужиткового мистецтва

image12.jpeg200+ Best petrikivsky петриківський розпис images in 2020 | народне мистецтво, друкарство, потойбічний світ    image13.jpegПетриківський розпис

  image14.jpegУкраїнський декоративний розпис: що, де і як? :: Країна Ю Ей image15.jpegПетриківський розпис. Обсуждение на LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников

                image16.jpeg

Петриківський орнамент характеризується як рослинний, переважно квітковий, ягідний. Він ґрунтується на уважному вивченні натуральних форм місцевих рослин і створенні на цій основі стилізованих квітів, дивовижних птахів, тварин. Звичайно, тут можуть з’явитися і казкові персонажі. Умовність і стилізація − найважливіші прикмети декоративного живопису. Характерною рисою Петриківського розпису є те, що весь малюнок ніби розгорнутий на площині стіни, листа паперу, декоративної тарілки, має поверхневий вигляд. При цьому лінії стебел і галузок не перетинаються між собою, а багато елементів розпису (квіти, листки, ягоди тощо) мають силуетне зображення. Фігури птахів, звірів, людей мають здебільшого контурне зображення. Виконуючи петриківський розпис, пензлик тримають трьома пальцями перпендикулярно до поверхні, що розписується. Це забезпечує вільний мазок від себе, від тонкої лінії до стовщення, тобто, починаючи з кінчика пензлика і закінчуючи натиском на його основі.  Для зображення ягід грон калини, винограду, горобини майстри часто користуються таким «інструментом», як власний палець. Умочивши палець у фарбу, торкаються ним до паперу й лишають кругленьку плямочку. - Зараз ми спробуємо опанувати основними мазками техніки Петриківського розпису. І тоді ви самі зможете створити власну композицію, як петриківські майстри

7. Інструктаж до виконання вправи Щоб створити візерунок у техніці петриківського розпису, необхідно оволодіти чотирма типами мазка, традиційно званих «гребінець», «зернятко», «горішок», «перехідний мазок», які складають елементи розпису. «Гребінець» — мазок, який починається з потовщення, зробленого натиском пензля, та завершується тонким вусиком, який виконується легким дотиком кінчика пензля. Покладені разом декілька таких мазків нагадують гребінець. «Зернятко» — мазок, який наносять, почавши з легкого дотику, до сильного натиску пензлем. Коли мазки «зернятко» покладені з обох боків стебла, кінчиком назовні, зображення нагадує колос. Звідси і назва. Для елементів, пов'язаних з виконанням «зернятка», «кривенького зернятка», тоненьких гілочок, годиться звичайний акварельний пензель з тоненьким гострим кінчиком (коли він зволожений). Але за традицією для виконання цих мазків використовувався саморобний пензлик із шерсті кота. «Горішок» — складається з двох гребінцевих мазків, які зігнуті та поставлені один проти одного. Заповнивши вільне місце мазком «зернятко», отримують форму, схожу на лісовий горіх. «Перехідний мазок» — накладається одним пензлем, але двома фарбами. При цьому сухий пензель умочують в одну (наприклад, зелену), а потім в іншу (наприклад, жовту). На папері залишається слід від жовтої фарби, який плавно переходить у зелений колір. 

 

Демонстрація прийомів виконання елементів петриківського розпису

1. Прийоми виконання пензлем різних елементів орнаменту: а - проведення прямих та хвилястих ліній; б - малювання намистинок та ягідок; в - техніка виконання мазка «зернятко»; г - використання мазків «зернятко» («кривеньке зернятко») для побудови елементів орнаменту.

 2. Використання підставки для фіксації руки при розписуванні виробу.

image17.jpegПетриківський розпис » Народна Освіта

8. Практична діяльність учнів.

Перш ніж почати створювати декоративну композицію нам необхідно зрозуміти що таке симетрична композиція. Симетрія — розміщення однакових частин цілого щодо центру, середини. Асиметрія — відсутність симетрії. Симетричними є крила метелика, тіло птаха, тварин, людини…

 Алгоритм виконання завдання:

1. Вибір формату аркуша.

2.  Визначення геометричного центра та осі симетрії.

3.  Композиційне розташування малюнка.

4.  Виконання лінійного малюнка (ескіза)

5.  Виконання листівки в кольорі.

6.  Перевірка і доробка виробу.

9. Підсумок урок

- Чим майстри - петриківці виконували свої розписи?

- Назвіть основні елементи петриківського розпису.

 - Які кольори переважають у петриківському розписі?

10. Домашня робота

Вчитися виконувати елементи петриківського розпису.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Тема: Чарівний світ речей. Натюрморт та його різновиди. Реалістичний і декоративний натюрморт.

Практичне завдання уроку: виконати декоративний натюрморт з 3, 4 предметів.

Мета: формувати ключові компетентності: вміння вчитися: організовувати своє робоче місце, планувати свої дії; загальнокультурну компетентність: оволодіння досягненнями національної культури; міжпредметну естетичну компетентність: давати естетичну оцінку творам декоративно-прикладного мистецтва, висловлювати ставлення до переглянутих творів мистецтва; предметні мистецькі компетентності: формувати знання про історію виникнення натюрмортного жанру, формувати поняття про стилізацію. Удосконалювати навички та вміння виконувати декоративний живопис. Розвивати відчуття композиційної рівноваги, нестандартність мислення, окомір, фантазію, естетичний смак. Виховувати любов до творчості.

 продовжувати закріплювати знання учнів про живопис і один із його жанрів Обладнання: навчальні плакати; репродукції картин відомих художників; навчальні роботи з методичного фонду; матеріали для демонстрації послідовності й техніки виконання роботи.

Матеріали та інструменти: простий олівець, гумка, фарби.

Тип: комбінований

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація опорних знань і вмінь

Запитання

• Які жанри образотворчого мистецтва ви знаєте?

• Що означає слово натюрморт? (франц. «мертва натура»)

ІII. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя

Світ предметів, що оточують людину, на диво багатий і різноманітний, не випадково, що інтерес до їх зображення з’явився у людини з найдавніших часів. Мистецтво зображення речей задовго до становлення жанру натюрморту було неодмінною частиною будь-якого живописного твору.

Від самого початку натюрморт стає віддзеркаленням ставлення людини до навколишнього світу, а також «взаємин» самих зображених речей як якоїсь моделі «малого світу, що оточує людину». Це меблі, посуд, овочі, плоди, квіти — все те, що супроводжує побут людини.

Організація сприйняття творів мистецтва

Розповідь учителя

Давньоримський учений, письменник і державний діяч Пліній Старший розповідає в одному зі своїх творів про суперечку грецьких живописців Зевксіса і Паррасія. Перший із них так переконливо написав виноградні ґрона, що птахи зліталися їх клювати. Інший так майстерно зобразив завісу в своїй майстерні, що Зевксіс, прийнявши її за справжню, спробував відсунути, після чого визнав себе переможеним. Метод відтворювати живописними засобами дійсність зберіг свою популярність.

image18.jpegimage19.jpeg

  «Обманки» були дуже популярними у XVI і XVII ст. Ними охоче прикрашали  інтер’єри будинків. Набір зображених предметів у таких натюрмортах був вельми різноманітним, а деколи визначався інтересом замовника. Відомі «обманки» із зображенням шаф, наповнених книгами. А іноді вони були дерев’яними планшетами з прикріпленими до них гравюрами, різноманітними паперами, гребінцями

Епоха Середньовіччя, що змінила античність, у своїй спрямованості до духовного аскептизму залишила практично без уваги світ предметів, що оточували людину.

image20.jpeg

 

          Елементи натюрморту (найчастіше це були квіти) зустрічалися лише в мініатюрах, що прикрашали сторінки манускриптів, та зрідка — у церковних розписах (фресках). Лише художники італійського Відродження повернули увагу глядачів до матеріальної сутності та краси квітів і фруктів. Поступово, у міру того як інтерес до навколишнього світу ставав усе глибшим, а майстерність художників зростала, з’являються перші спроби створення самостійного натюрморту.

        У творчості одного з незвичайних італійських художників — Арчімбольдо — квіти, фрукти й овочі стали матеріалом для створення химерних фантазій — своєрідних «портретів» пір року або стихій.

image21.jpeg

Декілька пізніше, наприкінці XVII — початку XVIII ст., у Нідерландах закріпився інтерес до мистецтва, що правдиво й точно відображало побут, характер людей і природу невеликої країни. У цей час натюрморт стає самостійним жанром образотворчого мистецтва: різні види їжі, фрукти, овочі, посуд та інші предмети стали самостійним об’єктом живопису.

Особливе місце в голландському натюрморті посідали квіткові композиції.

image22.jpegimage23.jpeg

У Голландії XVII ст. була мода на квіти, багато з яких привозили з інших країн (як, наприклад тюльпани, вперше привезені до Європи з Туреччини в 1554 році). Натюрморти з розкішним букетом коштували дешевше за живі квіти. Вази з букетами дозволяли художникам розкрити багатство рослинних форм природи. Дорожнеча квітів вимагала від художника абсолютної точності їх відтворення. Створюючи ідеальні букети, голландські майстри вводили в оману глядачів зображенням комах або крапельками роси.

Але не всі натюрморти є реалістичними, ще є декоративні натюрморти, вони теж є цікавими. Декоративні (стилізовані) натюрморти передають форму предметів, і при цьому зовсім позбавлені об’му, вони є пласкими. При створені такого натюрморту можна повністю відмовитись від законів побудови (перспективи).

Стилізація – це процес спрощення предмета (в зображенні) за формою та кольором на основі відбору найвиразнішиimage24.png    image25.pngimage26.jpeg    image27.jpeg

 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Творче завдання

Учитель пропонує учням виконати декоративний натюрморт із двох-трьох предметів за власним вибором.

Поради до творчої роботи:

 1. Оберіть предмети для натюрморту.
 2. Розмістіть композицію на папері. Для того щоб композиція була врівноваженою, продумайте гармонійне розташування предметів.
 3. Виділіть головне в композиції за допомогою розміру та кольору.
 4. Пропрацюйте другорядні елементи.

Індивідуальна робота за творчим завданням

Учні виконують творчу роботу самостійно. Учитель за потреби надає індивідуальну допомогу.

V. Підбиття підсумків

На уроці я...

- дізнався...

- зрозумів...

- навчився...

- найбільший мій успіх - це...

- найбільші труднощі я відчув...

- я не вмів, а тепер умію...

- я змінив своє ставлення до...

- на наступному уроці я хочу... (поговорити, навчитись, вдосконалити….)

VІ. Домашнє завдання

1. Удома учні за потреби завершують роботу над деталями малюнка.

2. Вчитись створювати тематичні натюрморти із різних предметів побуту, виставляючи світло та фотографуючи його.

 

 

docx
Додано
19 лютого
Переглядів
93
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку