10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Формування духовності та здорового способу життя студентської молоді

Про матеріал
На сьогодні особливо актуальним є питання виховання національно-свідомого, духовно-багатого та фізично-здорового молодого покоління. Викладені матеріали з досвіду роботи викладача.
Перегляд файлу

Шичева Оксана Миколаївна,

Маріупольський механіко-металургійний коледж ДВНЗ «ПДТУ»

 

На сьогодні особливо актуальним є питання  виховання  національно-свідомого,  духовно-багатого  та фізично-здорового молодого покоління. Викладені матеріали з  досвіду роботи викладача.

 

Формування духовності та здорового способу життя студентської молоді 

 

«Здоров’я людини — щастя.

Найбільше щастя полягає в пречудовій мудрості. Людське щастя розкривається в розсудливості та цнотливості.

Насолода людини — у діяльності,

а фізичний стан має поєднуватися

з душевною активністю.»                                                                                                        Арістотель

 

Однією з ознак цивілізованої країни є рівень розвитку духовності її громадян, зміст і характер моральних цінностей та ідеалів населення, рівень патріотизму. Розбудова незалежної, демократичної, соціальної, правової держави потребує активізації зусиль органів виконавчої влади, громадських і релігійних організацій, спрямованих на розвиток духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, утвердження в суспільній свідомості загальнолюдських моральних цінностей.

Перед нашим суспільством стоїть  завдання - підготувати молодь до повноцінного активного життя в демократичному суспільстві в умовах ринкової економіки. Тому величезна відповідальність покладається на куратора групи, якому доводиться створювати та розвивати студентський колектив, формувати систему взаємовідносин.

Тому сьогодні особливо актуальним є питання  виховання  національно-свідомого,  духовно-багатого  та фізично-здорового молодого покоління.

Здоровий спосіб життя — це спосіб життєдіяльності людини, метою якого є формування, збереження і зміцнення здоров’я. До його основних складових належать:

- рівень культури суспільства й особи;

- місце здоров’я серед потреб людини;

- мотивації збереження і зміцнення здоров’я;

- зворотні зв’язки;

- настанова на довге здорове життя;

- навчання засобам збереження і зміцнення здоров’я.

В роботі з студентами я намагаюсь зробити все, щоб вони швидко пройшли адаптацію в суспільстві, були готові до вирішення складних життєвих проблем і ситуацій, були задоволені своїм життям і своєю працею. Людина працює не тільки аби прожити, вона прагне більшого щоб праця приносила їй задоволення. Всю свою роботу, як класний керівник, я спрямовую на набуття студентами навичок, які для їхнього життя мають неабияке значення:

 • отримувати задоволення від праці;
 • виробляти в собі наполегливість і силу волі;
 • раціонально використовувати час для самоосвіти та улюблених занять;
 • наполегливо долати труднощі;
 • самовдосконалюватись та самоутверджуватись.

У своїй роботі з групою я намагаюсь всіма своїми діями спонукати студентів до праці.

Студенти через спілкування в групі пізнають світ людських стосунків, самостверджуються, пізнають себе. Яку б позицію кожен студент не займав, навчаючись у групі, бути вільним від неї неможливо.

Я намагаюсь допомогти кожному студенту знайти своє місце в колективі, суспільстві. Для цього я використовую різноманітні психологічні тести і методики для вивчення лідерства та ієрархічних взаємовідносин у групі, активно співпрацюю з психологом.

Всі студенти групи виконують окремі доручення і охоплені гуртковою роботою та участю в спортивних секціях та гуртках технічної творчості, де теж є можливість самоутверджуватися і проявляти свої здібності.

Спілкуючись із студентами, необхідно дотримуватися певних правил:

 • звертатися з повагою до студента;
 • бути уважним при невербальному спілкуванні;
 • вміти вислухати, не перебиваючи і не тиснучи своїм авторитетом;
 • бути уважним, терплячим і поважати думку співрозмовника;
 • співчувати, ставити себе на місце студента;
 • уникати читання моралі і нотацій.

У спілкуванні зі студентами завжди підкреслюю, що в най­складніших,  небезпечних ситуаціях вони повинні активно шука­ти вихід, займати активну життєву позицію, відстоювати свою думку, активно використовувати надбані знання в практичній діяльності.

Протягом своєї педагогічної діяльності я випустила чотири сту­дентські групи, тому маю досвід виховної роботи з молоддю. Важливою проблемою у вихованні молоді вважаю поширення знань про здоровий спосіб життя, тому, організовуючи виховні години запрошую в групу спеціалістів - нарколога, венеролога, психолога, які в доступній формі, з яскравими прикладами доводять студентам шкідливість, небезпеч­ність, невиліковність дуже поширених серед молоді захворювань.  При підготовці до виховних годин або занять з «Безпеки життєдіяльності» використовую багато відеофільмів з пропагандою здорового способу життя.

Для профілактики правопорушень проводжу бесіди і вихони години, куди запрошую представників правопорядку.

Підбираю ведучих та учасників виховних годин так, щоб повноцінно використати потенціал кожного зі студентів. Суттєвим вважаю те, що студенти самостійно готують матеріал та підбирають форму проведення виховних заходів, виступають із творчими звітами та дослідженнями. Таким чином, підтверджується істина, що лише через самоусвідомлення, самопізнання можливо досягли добрих результатів у вихованні.

       З перших днів перебування студентів в стінах навчального закладу я намагаюсь закласти в них такі риси, що завжди живитимуть національний світогляд кожної особистості; молоде покоління повинно знати бойові традиції, героїчні сторінки українського народу, його провідну роль у перемозі світового співтовариства над фашизмом. Для цього використовуємо просвітницьку базу  кабінету історії, української літератури, зали бойової слави.     Намагаюсь формувати у студентів розуміння важливої ролі української мови у відродженні України, розуміння того, що лише завдяки їй можна глибше пізнати традиції, звичаї, психологію, національний дух українців. Не може бути патріотом людина, яка не знає рідної мови.

     У своїй роботі я враховую те, що всі наші студенти молоді люди і попереду їх чекає сімейне життя і яким воно буде, залежить тільки від них самих. Щоб допомогти їм у цьому питанні я  провожу виховні година бесіди   за темами «Негативні наслідки дошлюбних стосунків», «Шлях до справжнього кохання», «Справжній друг, який він?» тощо. Матеріал для таких годин або для обговорень на заняттях з дисципліни «Безпека життєдіяльності» збирають і самі студенти, особливо цікавими є обряди про які їм розповідають їхні батьки. Наприклад, членами гуртка, яким я керую, було складено електронний альбом висловів, цитат та афоризмів за темою «Здоровий спосіб життя». Ці цитати доречно використовувати при мотивації здорового способу життя не тільки з виховною, а й з навчальною метою.

Наприклад, на заняттях з дисципліни «Безпека життєдіяльності» я пропоную студентам прокоментувати та зробити висновок за цитатою або висловлюванням.

 

Цитати відомих людей про здоровий спосіб життя, шкоду алкоголю,

наркотиків і тютюнопаління

  

«Ретельно піклуйся про своє здоров'я» - Марк Тулій Цицерон

  «Хто|КТО| розраховує забезпечити собі здоров'я, прибуваючи в ліні, той поступає|надходить| також безглуздо, як і людина, що думає|вважає| мовчанням удосконалити свій голос» - Плутарха             

«Якщо людина сама стежить за своїм здоров'ям, то важко знайти лікаря|лікарку|, який знав би краще корисне для його здоров'я, ніж він сам» - Сократ

«Здоров'я є високе багатство людини» - Гіппократ 

«У сп'янінні всякий|усякий| – невільник гніву та  утікач|втікач| розуму|глузду|» - Софокл

 «Сп'яніння – добровільне божевілля» - Арістотель 

«Хворобою жартує той, хто|КТО| ран не відав» - Вільям Шекспір

«Дев'ять десятих нашого щастя залежать від здоров'я» - Артур Шопенгауер 

«Мудрець швидше|скоріше| уникатиме хвороб, чим вибирати засоби проти|супроти| них» - Томас Мор

«Ходьба і рух сприяють грі мозку і роботі думки|гадки|» - Жан Жак Руссо 

«Майбутнє належить медицині запобіжній. Ця наука, йдучи рука в руку з|із| лікувальною, приносить безперечну користь людству» - Микола Іванович Пирогів

«Треба неодмінно струшувати себе фізично, щоб|аби| бути здоровим етично». «Краса|врода| тілесних форм завжди збігається з|із| поняттям про здорову силу, про діяльність життєвої енергії» - Лев Миколайович Толстой             

 «Суспільство|товариство| понад усе потребує оздоровлення його духу, і це залежить менш від влади, чим від нас» - Микола Семенович Лісків

«Без здоров'я неможливе і щастя» - Віссаріон Григорович Белінський 

 «Алкоголізм робить|чинить| більше спустошення, чим три історичні бичі разом узяті: голод, чума і війна» - Уїльям Юарт Гладстон

 «Алкоголь значно більше заподіює|спричиняє| горе, чим радості, всьому людству, хоча його і вживають|використовують| заради радості» - Іван Петрович Павлов             

 

Щорічно в рамках роботи регіонального методичного об’єднання викладачів безпеки життєдіяльності та основ екології проводиться  студентський фестиваль «Шлях у майбутнє», девізом якого є «Тільки здорове покоління може піклуватися про здоров’я планети», де  активну участь беруть мої студенти з творчими та дослідницькими роботами.

 

 

D:\ОКСАНА\ФОТО\фестиваль 2012 мариуполь\SAM_2524.JPG

 

SAM_3702    SAM_3970

 

 

SAM_3721   SAM_3745

 

 

SAM_3750   SAM_2527

 

D:\ОКСАНА\ФОТО\фестиваль 2014\SAM_5432.JPG   D:\ОКСАНА\ФОТО\фестиваль 2014\DSC01533JPG (1).jpg

 

 

D:\ОКСАНА\ФОТО\фестваль 2015 в МММК\SAM_0593.JPG   D:\ОКСАНА\ФОТО\фестиваль 2013 мариуполь\SAM_3741.jpg   

 

 

D:\ОКСАНА\ФОТО\фестиваль 2013 мариуполь\SAM_3699.JPG

 

 

D:\ОКСАНА\ФОТО\фестиваль 2014\SAM_5467.JPGSAM_1835

 

D:\ОКСАНА\ФОТО\фестиваль 2012 мариуполь\SAM_2530.JPG

 

 Великій інтерес у студентів викликає складання та перегляд наочних компютерних презентацій за темою здорового способу життя.

   Досвідом своєї роботи я ділюсь із своїми колегами, запрошуючи їх на відкриті виховні години, також виступаю на педагогічних семінарах та педагогічних радах. Всі відкриті виховні години оформлюю у вигляді методичних розробок , з їх змістом можуть ознайомитись всі бажаючі. Адміністрація технікуму надає нам необхідну допомогу з впровадження здорового способу життя серед студентів та викладачів.

В подальшій своїй педагогічній діяльності я планую проводити свою навчально-виховну роботу так, щоб мої студенти пам’ятати, що життя – це Дар Божий і треба цінувати кожну його хвилину, щоб знали, що треба робити для того, щоб бути духовно і фізично здоровими і щасливими.

 

D:\ОКСАНА\ФОТО\мой кабинет, моя работа\IMG_0237.jpg
 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Виховна робота
Додано
23 жовтня 2019
Переглядів
231
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку