Стаття на тему: "ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ"

Про матеріал
В даній статті йдеться про використання інтерактивних технологій навчання на уроках в початковій школі.
Перегляд файлу

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Цвігун Світлана Никифорівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Бандурове Гайворонського району, Кіровоградської області.

Анотація. В даній статті йдеться про використання інтерактивних технологій навчання на уроках в початковій школі.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

 

Розвиток та становлення сучасної школи потребує постійних новітніх методів та технологій у розв’язанні проблем навчання, розвитку та виховання підростаючого покоління.

Ще В.О.Сухомлинський писав: «Дати дітям відчути радість праці, радість успіху в навчанні, пробудити в їх серцях почуття гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання. В школі не повинно бути дітей, душу яких гризе думка, що вони ні на що не здатні.

Школа повинна бути місцем, де кожна дитина має бути прийнятою такою, якою вона є: зі своїми почуттями, думками, проблемами, навіть невміннями і невдачами. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, що народжує енергію для подолання труднощів, бажання вчитися».

Сучасна школа ставить перед собою завдання не лише навчити учнів грамотно писати, читати і рахувати, а й вчитися самостійно працювати з додатковою літерою, реалізувати свій творчий потенціал, розвивати комунікативні можливості.

Розробка і впровадження у практику роботи сучасної школи інтерактивних технологій сприяє тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається, спонукає до постійної творчої праці.

Інтерактивна модель навчання

Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської від слова «interact», де «inter» - взаємний і «act» -  діяти. Таким чином, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

У початкових класах найзручнішим є використання такої взаємної діяльності під час роботи в групах ( в парах, четвірках, рядах).

Протягом життя кожна людина безпосередньо взаємодіє і спілкується з іншими людьми, реалізовуючи свою суспільну сутність. Таке спілкування відбувається в певних групах. І від того, як себе почуває людина при спілкуванні і роботі в групі, залежить її становлення і розвиток як особистості.

Група – це об’єднання людей, створене на основі певної спільної для них ознаки, що виявляється в їх сумісній діяльності, зокрема в спілкуванні.

Спілкуючись, кожна людина намагається так побудувати свою поведінку, щоб вона відповідала рольовим очікуванням партнерів. В учнівській групі це почуття відповідальності за свою групу, де робота кожного – успішний загальний результат.

Працюючи у групі, учні не лише вступають у взаємодію один з одним, а мають змогу оцінити партнера, краще пізнати себе. Тому вони намагаються відтворити у свідомості внутрішній світ один одного, зрозуміти почуття, мотиви поведінки, ставлення до певних об’єктів. Пізнаючи один одного, учні мають змогу краще оцінити перспективу спільної діяльності, зрозуміти свого партнера, оцінити свою поведінку.

Ще академік Л. Виготський писав: «Що дитина сьогодні може зробити в групі, те завтра зробить сама». Робота в групі дає можливість учням вільно спілкуватися, тренує пам'ять, розвиває логічне мислення, комунікативні можливості, розвиває мову і мислення.

Зміцнює віру в дружбу, підтримку та допомогу товаришів.

Найчастіше створюються групи за рівнем знань учнів, щоб в групу попали як сильні, так і слабші учні. В таких випадках сильніші учні виступають в ролі вчителя для інших, що дозволяє учням всім на рівні працювати, оцінювати відповіді інших і свої власні, також завжди розраховувати на допомогу товаришів.

Уже з перших уроків привчаю маленьких першокласників працювати в парах. Ось перелік тем, які опрацьовуємо досить досконало в першому класі.

 • Школа, шкільні речі.
 • Звірі.
 • Домашні тварини.
 • Птахи.
 • Комахи.
 • Дерева та кущі лісу.
 • Дерева та кущі саду.
 • Квіти.
 • Пори року.
 • Меблі.
 • Посуд.
 • Іграшки.
 • Моя сімя.

Ці теми близькі для дітей і вони працюють над ними завжди охоче, ілюструють, сміливо висловлюють свої думки про них. Це світ, в якому живе дитина.

Наприклад, даю завдання парам намалювати свою улюблену іграшку і запитати товариша про його іграшку. Учні ставлять одне одному запитання і дають відповіді. Спочатку запитання для зразка ставлю сама, а потім діти працюють самі.

 • Що це у тебе? (Зайчик).
 • Тобі з ним цікаво? (Так).
 • А чому? (З ним весело гратись).
 • Який він? (Мій зайчик білий, пухнастий…).

Починає ставити запитання сильний учень, а відповісти на нього значно легше. Тим більше, що вчитель завжди корегує відповіді учнів. Далі завдання ускладнюються. Складіть речення за схемами

/________ ________ _______.

(Мама поливає квіти)

/________ _______ __ _______.

(Діти біжать у сад)

Тут учні самі собі вибирають завдання, відповідають по черзі. Коли виникає трудність у виконанні завдання, консультуються з товаришем.

Значну можливість для розвитку творчості, власного бачення сучасного світу як для учнів, так і для вчителів, дають уроки позакласного читання, розвитку зв’язного мовлення. Удосконалюючи чи спрощуючи, вчитель може їх використати як у 2-му, так в 3-му чи 4-му класах.

Своє завдання як учителя початкових класів вбачаю у створенні умов для розкриття та розвитку активної творчої особистості молодшого школяра.

Застосування інтерактивного навчання на уроках читання здійснюю шляхом використання фронтальних та кооперативних форм організації навчальної діяльності учнів, інтерактивних ігор та методів,що сприяють навчанню учнів вміння дискутувати. Наводжу приклади найбільш уживаних при фронтальній формі організації навчальної діяльності технології: мікрофон, мозковий штурм, метод «Прес», метод «Два – чотири – всі разом», «Снігова куля» , «Асоціативна квітка».

Технологія  «Мікрофон»

Технологія «Мікрофон» надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі відповідати на запитання, висловлюючи свою думку чи позицію.

За даною технологією організовую роботу так:

 • Ставлю запитання класу;
 • Пропоную класу говорити в мікрофон, передаючи його один одному по черзі;
 • Подані відповіді не коментую і не оцінюю.

Технологія «Метод Прес». 

Технологія «Метод Прес» я використовую при обговоренні дискусійних питань та при проведенні вправ, у яких потрібно зайняти і чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється. Цей метод навчає учнів виробляти й формувати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і системній формі, переконувати інших.

Технологія «Два – чотири – всі разом».

Технологія «Два – чотири – всі разом» використовую для розвитку вміння працювати в команді та спілкування в групі, вміння переконувати і вести дискусію. Він зводиться до того, що учням дається гіпотетична ситуація і 3 – 5 хвилин для обмірковування індивідуальної відповіді чи рішення. Потім учасники об’єднуються в пари і проводять обговорення своїх ідей один з одним. Обов’язковим  є те, що пари повинні прийти до консенсусу стосовно відповіді. Далі я об’єдную пари в четвірки і продовжується пошук відповіді, тільки до загального рішення тепер повинна дійти вся четвірка. Спікер кожної групи презентує виконане завдання. Таким чином, можна поступово перейти до колективного обговорення питання. У цій роботі немає місця для симулянтів, тому що всі активно працюють, обговорюючи і опановуючи теоретичний матеріал.

Технологія «Асоціативна квітка».

 «Асоціативна квітка» -  метод для визначення особистісного бачення поняття. Учасникам пропоную створити малі групи за особистісним уподобанням, обрати ролі. На дошці закріплюють «серцевину» квітка з написом поняття. Кожна група отримує «пелюстку».

Кожній групі пропоную після трьох хвилин обговорення записати на «пелюстках» кілька слів – асоціацій поняття або дати стисле визначення вказаного поняття.

Спікери презентують результат обговорення у своїх групах і прикріплюють «пелюстки» навколо «серцевини».

Я узагальнюю запропоновані групами визначення. Крім моделі квітки можна використати будь-який предмет, який має складові.

Творча праця доброго, мудрого і вдумливого вчителя залишає незабутній слід в житті його учнів, дає їм відчути радість здобутків і пізнання, відкриває чарівний і захоплюючий світ добра.

 

 

 

 

 

Бібліографія

 1. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.: Наук.-метод. Посібник – К.: А.С.К., 2004.
 2. Т. Дубіч. Ігрові технології навчання на уроках в початковій школі.: Наук.-метод. Посібник – Т-Х.: Ранок, 2010.
 3. Г.М. Кучерова. Інтерактивні вправи та ігри. – Харків: Вид. Група «Основа», 2009.
 4. Журнал «Розкажіть онуку», вересень 9’2010.

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
23 жовтня 2019
Переглядів
843
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку