«Формування соціальної компетентності вихованців студії вокального мистецтва Кіровоградського обласного центру дитячої та юна

Про матеріал

Сучасні соціокультурні перетворення в українському суспільстві, що спрямовані на оновлення системи цінностей і пріоритетів за європейською моделлю, безпосередньо знаходять відображення в модернізації підходів до освіти.

Перегляд файлу

 «Формування соціальної компетентності вихованців студії вокального мистецтва «Антарес» комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»

 

Дороганич Олена Сергіївна, керівник Народного художнього колективу студії вокального мистецтва «Антарес» комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості».

 

 

Сучасні соціокультурні перетворення в українському суспільстві, що спрямовані на оновлення системи цінностей і пріоритетів за європейською моделлю, безпосередньо знаходять відображення в модернізації підходів до освіти. Поняття: успішність, конкурентоздатність, компетентність, набувають практичного змісту в процесі творення цільових моделей випускників закладів освіти. Відповідно, на зміну традиційним підходам до навчання та виховання, приходять соціально та економічно орієнтовані, комплексні та адаптивні – спрямовані на оптимальну інтеграцію особистості учня-вихованця в умови динамічного багатофакторного культурного середовища. У сучасній освіті компетентнісний підхід стає невід’ємною характеристикою сьогодення. Тому, важливим і необхідним завданням його втілення в освітній процес постала розробка і впровадження у позашкільну освіту нових підходів.

Тому, в рамках компетентнісного підходу до освіти, розробляються засоби прикладного (оперативного) формування знань, умінь та навичок, так аби носій міг використовувати їх в більшості прогнозованих умов актуального середовища. Відповідно, розвиток компетентнісного підходу в освіті, розглядається як засіб адаптації самої системи знань умінь та навичок учня-вихованця до життєдіяльності в сучасному світі. Іншими словами, компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з її оновленням, що зорієнтовано на розвиток гнучкості і стійкості особистісних якостей вихованця.

Виходячи з актуальності сучасних досліджень, застосування компетентнісного підходу в позашкільній освіті визначається необхідністю формування компетентностей особистості, що відповідають сучасним умовам соціально-економічного та культурного середовища.

Об’єкт дослідження: формування соціальної компетентності вихованців ОЦДЮТ.

Предмет дослідження: особливості формування соціальної компетентності в умовах ЗПО.

Метою дійсного дослідження є: формування соціальної компетентності вихованців ЗПО.

Завдання дослідження:

1. Визначити зв’язок між поняттями «соціалізація» та «соціальна компетентність» відносно чинників та умов виховного освітнього процесу в ПНЗ;

2. Розкрити особливості процесу формування соціальної компетентності вихованців ПНЗ;

3. Представити модель активізації процесу формування соціальної компетентності вихованців засобами довгострокового освітнього проекту;

4. Здійснити аналіз ефективності довгострокового освітнього проекту в процесі формування соціальної компетентності вихованців ПНЗ.

Методи дослідження:

На теоретичному рівні дослідження використовуються наступні методи: метод теоретичного аналізу наукових джерел з проблеми, метод теоретичного моделювання.

На емпіричному рівні дослідження використовуються: методи психолого-педагогічної діагностики сформованості базових компетентностей (анкетування, тестування, спостереження); методи математико-статистичної обробки статистичних відомостей (факторний аналіз, контент-аналіз).

Арт-лабораторія – це результат щільної науково-методичної співпраці педагогічного колективу та психологічної служби Кіровоградського ОЦДЮТ під науковим патронатом Лабораторії позашкільних навчальних закладів Інституту проблем виховання НАПН України і є змістовною складовою розробки наукової-практичної теми: «Формування базових компетентностей вихованців позашкільних навчальних закладів в процесі пізнавально-практичної діяльності».

Вихованці закладу беруть участь у короткострокових і довгострокових (багатоетапних) проектах. У короткострокових проектах діти вчаться діяти згідно плану, запропонованого керівником гуртка. Діяльність вихованців координується на всіх етапах підготовки та реалізації заходів. Учасники проекту швидко і комплексно оволодівають цільовими знаннями та самомотивацією на здоровий спосіб життя.

Натомість, в довгострокових проектах вихованці мають можливість не тільки виконати, а й представити свій проект, презентувати своє бачення теми та змісту. Так реалізація проекту приносить більше задоволення, тому що отриманий творчий продукт від початку й до кінця – продукт авторської співпраці. Багатоетапні довгострокові проекти розширюють можливості розвитку творчого потенціалу кожного учасника. У цьому випадку мова йде про фактор співавторства – привнесення в проект власного творчого бачення кожного учасника. Зазвичай, це відображається в темі, змісті та організації проекту. Така творча співпраця формує ефект синергізму в колективі. Завдяки цьому, як правило, і виникають оригінальні авторські рішення. Довгостроковий проект може бути розглянутий як педагогічна технологія розвитку лідерських якостей, що є важливим показником розвитку соціальної компетентності вихованців. Значущим елементом процесу взаємодії в довгострокових проектах є самомотивація дітей на досягнення позитивного результату. В цілому, за сукупністю факторів впливу, проектна діяльність може розглядатися як активний метод організації освітнього процесу в позашкільному закладі.

 

 

 

docx
Додано
28 грудня 2019
Переглядів
28
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку